MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 811         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

803. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti

pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională

 

Ministrul sănătătii si familiei,

având în vedere prevederile art. 1 lit. a) si ale art. 15 lit. d) si k) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, ale art. 18 lit. k) si e) din Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii si ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. DB 10.459 din 12 noiembrie 2001, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista cuprinzând unii indicatori de expunere si/sau indicatori de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională, stabiliti în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin termenii următori sunt definiti astfel:

a) indicator de expunere externă - prezenta noxelor profesionale biologice si a celor cu indicativ Fp si prezenta măsurabilă si cuantificabilă a noxelor profesionale fizice si chimice în aria locului de muncă;

b) indicator de expunere internă - prezenta măsurabilă si cuantificabilă a unui agent extern sau metabolit al acestuia în mediile biologice, fără alterarea structurii si/sau.functiei organelor, aparatelor sau organismului în ansamblul lui;

c) indicator de efect biologic - prezenta măsurabilă si cuantificabilă a modificării structurii, functiei unui organ, aparat sau a organismului în ansamblul lui, dovedită prin devierea de la normal a unor constante biochimice, functionale, imunologice, genetice sau sistemice, consecintă a expunerii la un agent din mediul de muncă;

d) răspuns al organismului - orice modificare reversibilă sau ireversibilă a structurii ori functiei unui organ, aparat sau a organismului în ansamblul lui, obiectivizată prin simptom, sindrom, entitate patologică pentru care există dovezi stiintifice de asociere pozitivă semnificativă cu expunerea la un agent din mediul de muncă;

e) răspuns specific al organismului - complexul de modificări clinice si paraclinice care, în conditii de expunere la factori de risc din mediul de muncă, caracterizează “boala profesională”si/sau “uprasolicitarea”

Art. 3. - Metodele si tehnicile de determinare a indicatorilor de expunere si a indicatorilor de efect biologic, precum si limitele biologice tolerabile sunt stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătătii si Familiei si se modifică anual în cazuri argumentate medical, stiintific si statistic, respectându-se progresul tehnico-stiintific.

Art. 4. - Indicatorii de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională sunt determinati în laboratoare de biotoxicologie si sunt utilizati în monitorizarea stării de sănătate de către serviciile de medicina muncii.

Art. 5. - Indicatorii de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională se înregistrează astfel:

- în dosarul medical individual, de către serviciul de medicina muncii;

- în sinteza analizelor medicale pentru aprecierea conditiilor de muncă, la nivelul angajatorului;

- în comunicarea privind riscul profesional, la nivelul angajatului;

- directia de sănătate publică teritorială va păstra datele privind indicatorii relevanti pentru supravegherea sănătătii populatiei active în vederea mentinerii si promovării sănătătii comunitare.

Art. 6. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea sanitară proprie, serviciile de medicina muncii si angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât si din sectorul privat, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2001.

Nr. 803.

 

ANEXĂ

 

1. Indicatori biologici de expunere internă

 

Substanta

Indicatorul de expunere internă

Materialul biologic

Momentul recoltării

LBT propuse

Acetonă

Acetonă

Urină

Sfârsitul schimbului

80 mg/l

Alcool izopropilic

Acetonă

Urină

Sfârsitul schimbului

50 mg/l

Alcool metilic

Metanol

Urină

Sfârsitul schimbului

6 mg/l

Aluminium

Aluminium

Urină

Sfârsitul schimbului

200 mg/l

Aldrin

Aldrin

Sânge

Sfârsitul schimbului

10 mg/l

Anilină

p-Aminofenol

Urină/

Sfârsitul schimbului

10 mg/l

 

Methemoglobină

Sânge

Sfârsitul schimbului

5% Hb totală

Antimoniu (stibiu)

Antimoniu

Urină

Sfârsitul schimbului

1 mg/l

Arsen si AsH 3

Arsen

Urină

Sfârsitul săptămânii

50 mg/gC

 

 

Păr

Sfârsitul săptămânii

0,5 mg/100 g

Benzen

 Acid fenilmercapturic

Urină

Sfârsitul schimbului

25 mg/gC

 

Fenol total

Urină

Sfârsitul schimbului

50 mg/l

 

Sulfat index

Urină

Sfârsitul schimbului

> 0,8

Benzidină

Benzidină

Urină

 

0

Beriliu

Beriliu

Urină

Sfârsitul schimbului

2 mg/l

Bromură de metil

Brom

Sânge

Sfârsitul schimbului

2/100 ml

Cadmiu si compusi anorganici

Cadmiu

Urină

Sfârsitul schimbului

5 mg/gC

 

Proteine

Sânge

Sfârsitul schimbului

5 mg/l

 

 

Urină

Sfârsitul schimbului

2 mg/l

Clorbenzen

4-Clorocatechol total

Urină

Schimb

150 mg/gC

 

p-Clorfenol total

Urină

Sfârsitul schimbului

25 mg/gC

Clorură de metilen

COHb

Sânge

Sfârsitul schimbului

5% Hb.t

 

Clorură de metilen

Sânge

Sfârsitul schimbului

1 mg/l

Compusi cianici (acid cianhidric, cianuri si cianogen)

Tiocianati

Urină

Sfârsitul schimbului

30 mg/l

Crom (VI)

Crom

Urină

În timpul lucrului

10 mg/gC

 

 

Urină

Sfârsitul săptămânii

3 mg/gC

Cobalt

Cobalt

Urină

Sfârsitul săptămânii

15 mg/l

 

 

Sânge

Sfârsitul săptămânii

1 mg/l

DDT

DDT

Sânge

Sfârsitul schimbului

20 mg/100 ml

Dieldrin

Dieldrin

Sânge

Sfârsitul schimbului

10 mg/100 ml

1,4-Diclorbenzen

2,5 Diclorfenol total

Urină

Sfârsitul schimbului

150 mg/gC

N,N-Dimetil-acetamidă

N-metil-acetamida

Urină

Sfârsitul săptămânii

30 mg/gC

N,N-Dimetil-formamidă

Metil-formamidă

Urină

Sfârsitul schimbului

15 mg/l

Etilbenzen

Acid madelic

Urină

Sfârsitul săptămânii

1 mg/l

Fenol

Fenol total

Urină

Sfârsitul schimbului

50

Fluor-compusi

Fluor

Urină

Sfârsitul schimbului

5 mg/gC

Halotan(2-bromo- 2 chloro-1,1,1

trifluoroethane)

Acid trifluoracetic

Sânge

Sfârsitul schimbului

2,5 mg/l

Hexaclorbenzen

Hexaclorbenzen

Ser

Sfârsitul schimbului

150 mg/l

N-Hexan

2,5-Hexanedione

Urină

Sfârsitul schimbului

5 mg/gC

Hidrazină

Hidrazină

Urină

Sfârsitul schimbului

200 mg/gC

Lindan

g-Hexaclor ciclohexan

Sânge

Sfârsitul schimbului

20 mg/l

Mangan

Mangan

Urină

Sfârsitul schimbului

10 mg/l

Mercur-metal si compusi anorganici

Mercur

Sânge

Sfârsitul schimbului

10 mg/l

 

 

Urină

Înaintea schimbului

35 mg/gC

Mercur si compusi organici

Mercur

Sânge

Sfârsitul schimbului

100 mg/l

Metiletilcetonă

MEC

Urină

Sfârsitul schimbului

2 mg/l

Metilcloroform

Tricloretanol total

Urină

Sfârsitul săptămânii

30 mg/l

 

 

Sânge

Sfârsitul săptămânii

1 mg/l

 

Metilcloroform

Sânge

 

550 mg/l

 

Acid tricloracetic

Urină

Sfârsitul săptămânii

10 mg/l

Nichel

Nichel

Urină

Sfârsitul schimbului

15 mg/l

Nichel carbonil

COHb

Sânge

Sfârsitul schimbului

5%

 

Nichel

Urină

Sfârsitul schimbului

15 mg/l

Nitrobenzen

p-Nitriofenol total

Urină

Sfârsitul schimbului

5 mg/gC

 

Methemoglobină

Sânge

Sfârsitul schimbului

1,5% Hb

Oxid de carbon

COHb

Sânge

Sfârsitul schimbului

5% Hb

Paration

p-Nitrofenol total

Urină

Sfârsitul schimbului

500 mg/l

 

 

Activitate colinesterazică

Sânge

Înaintea schimbului scădere

> 30%

 

Pentaclorfenol

Sânge

Sfârsitul schimbului

2 mg/gC

Pesticide organofosforice

Activitate colinesterazică

Sânge scădere

 

< 30%

Plumb

Plumb

Urină

Sfârsitul schimbului

150 mg/l

 

 

Sânge

Sfârsitul schimbului

40 mg/100 ml

 

 

Păr

Sfârsitul schimbului

3 mg/cm

 

ALA-u

Urină

Sfârsitul schimbului

10 mg/l

 

CP-u

Urină

Sfârsitul schimbului

300 mg/l

 

PEL

Sânge

Sfârsitul schimbului

100 mg/100 ml eritrocite

Stiren

Acid mandelic

Urină

Sfârsitul schimbului

800 mg/gC

 

 

Urină

Înaintea schimbului

300 mg/gC

 

Acid fenilglioxalic

Urină

Sfârsitul schimbului

100 mg/gC

 

 

Urină

Înaintea schimbului

100 mg/gC

 

Stiren

Sânge

Sfârsitul schimbului

0,55 mg/l

 

 

Sânge

Înaintea schimbului

0,02 mg/l

Sulfură de carbon

Acid 2-tio-tiazolidin

Urină

Sfârsitul schimbului

4 mg/l

 

4-carboxilic

 

 

 

 

Testul iodazida

Urină

Sfârsitul schimbului

E=6,5

Telur

Telur

Urină

Sfârsitul schimbului

20 mg/l

Tetracloretilenă

Acid tricloracetic

Urină

Sfârsitul săptămânii

50 mg/gC

Tricloretilenă

Tricloretanol

Sânge

Sfârsitul săptămânii

300 mg/gC

Tetraetil de plumb

Plumb dietil

Urină

Sfârsitul schimbului

25 mg/l

 

Plumb total

Urină

Sfârsitul schimbului

50 mg/l

Toluen

Toluen

Sânge

Sfârsitul schimbului

4 mg/l

 

Acid hipuric

Urină

Sfârsitul schimbului

2 mg/l

 

o-Cresol

Urină

Sfârsitul schimbului

3 mg/l

Uraniu

Uraniu

Urină

Sfârsitul schimbului

10 mg/l

Vanadiu

Vanadiu

Urină

Sfârsitul schimbului

20 mg/l

Xilen

Acid metilhipuric

Urină

Sfârsitul schimbului

3 g/l