MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 816         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

727. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999

 

1.029. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999

 

728. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

1.030. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

729. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.

 

1.031. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.

 

730. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

1.032. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

731. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

 

1.033. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

 

732. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

1.034. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

733. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societătii de Strategie pentru Piata de Gros - S.R.L. Bucuresti

 

1.035. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societătii de Strategie pentru Piata de Gros - S.R.L. Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.218. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. prin reorganizarea, prin divizare partială, a Sucursalei “Petrotrans” Ploiesti din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea

si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată

prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 10 septembrie 1999, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 3, litera e) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

“e) Banca Comercială Română - S.A. va prelua din cadrul personalului Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. un număr de cel mult 500 de salariati, pe care îi va încadra în structurile sale din centrală si din unitătile teritoriale si care vor fi considerati transferati în interesul serviciului, urmând ca, până la data fuziunii, Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. să disponibilizeze restul de personal în conditiile art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999; functiile si drepturile salariale ale personalului preluat vor fi stabilite de Banca Comercială Română - S.A., potrivit necesitătilor si reglementărilor sale.”

2. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Pierderea din evidenta contabilă a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., rămasă după efectuarea operatiunilor prevăzute la art. 10 si 15, va fi preluată în bilantul contabil de fuziune întocmit de Banca Comercială Română - S.A. în contul Alte creante privind bugetul statului si va fi acoperită cu titluri de stat, în sumă de 2.357,86 miliarde lei, emise în favoarea Băncii Comerciale Române - S.A., cu data de 10 septembrie 1999. Titlurile de stat vor fi negociabile, vor purta o dobândă a cărei rată va fi egală cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relatiile cu clientii nebancari, cu termen de scadentă la 2 ani.”

Art. II. - Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de  restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 727.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.029.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului

de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12 din 29 februareie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 1 martie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 728.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.030.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri

de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999, cu următoarea modificare:

- Alineatul (5) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(5) Titlurile de stat vor fi emise în limita plafonului stabilit la alin. (1), la data preluării efective a titlurilor de participare de către Agentia de Valorificare a Activelor Bancare si vor fi răscumpărate în două rate anuale egale, începând cu data de 15 iulie 2000.

Titlurile de stat sunt negociabile si poartă o dobândă a cărei rată este egală cu rata medie lunară a dobânzii active practicate de bănci în relatiile cu clientii nebancari.

Rata medie lunară a dobânzii active este calculată de Banca Natională a României pe baza datelor transmise de bănci. Dobânda se plăteste trimestrial, până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 729.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri

de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.031.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci

cu Banca Comercială Română - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 61 din 30 ianuarie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 34 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 31 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 730.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.032.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agentiei

de Valorificare a Activelor Bancare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65 din 18 mai 1999 privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 731.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea

personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.033.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone

de cărbune energetic de către Administratia Natională

a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100 din 27 iunie 2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 732.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea

cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.034.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 283/2000 privind aprobarea majorării participării statului

la capitalul social al Societătii de Strategie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 283 din 20 decembrie 2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societătii de Strategie pentru Piata de Gros - S.R.L. Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 21 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 733.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 283/2000 privind aprobarea

majorării participării statului la capitalul social al Societătii de Strategie pentru Piata de Gros - S.R.L. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societătii de Strategie pentru Piata de Gros - S.R.L. Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.035.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. prin reorganizarea,

prin divizare partială, a Sucursalei “Petrotrans” Ploiesti din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. prin reorganizarea, prin divizare partială, a Sucursalei “Petrotrans” Ploiesti din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti.

Art. 2. - (1) Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. este persoană juridică română cu capital integral de stat si se organizează si functionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. are sediul în municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7, judetul Prahova, si are ca obiect principal de activitate transportul produselor petroliere.

(3) Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. poate desfăsura complementar si alte activităti conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul propriu.

Art. 3. - (1) Capitalul social initial al Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti, vărsat integral la  data înfiintării, este de 1.227.432.933 mii lei, împărtit în 1.227.432.933 actiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1.000 lei, si se constituie prin preluarea unei părti din capitalul social al Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti detinut de stat la această societate, aferent activului si pasivului, pe baza bilantului contabil la 30 noiembrie 2001.

(2) Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti îsi diminuează în mod corespunzător capitalul  social, respectiv patrimoniul, cu activul si pasivul preluate de Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A.

(3) Statul român îsi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar unic la Societatea Comercială  “Petrotrans” - S.A. prin Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. preia toate drepturile si este tinută de toate obligatiile aferente Sucursalei “Petrotrans” Ploiesti din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti.

Art. 5. - (1) Predarea-preluarea activului si pasivului între Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti si Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. se face pe bază de protocol încheiat între părti, până la data de 30 decembrie 2001 pe baza bilantului încheiat la data de 30 noiembrie 2001.

(2) Regularizarea decontărilor între cele două societăti comerciale se face în termen de 60 de zile de la datapublicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Bunurile care apartin domeniului public vor urma regimul juridic al acestuia, în conditiile legii.

Art. 7. - Personalul existent la Sucursala “Petrotrans” Ploiesti din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti se consideră transferat la Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A., potrivit art. 1, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - Reprezentantii Ministerului Industriei si Resurselor în adunarea generală a actionarilor si, respectiv, membrii Consiliului de administratie al Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

Art. 9. - Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A ucuresti se aplică personalului transferat la Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă, în conditiile legii.

Art. 10. - Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. va desfăsura activitate de transport aplicând tarife stabilite într-o procedură similară cu cea practicată de operatorul sistemului national de transport titei prin conducte.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.218.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii comerciale este “Petrotrans” - S.A. (S.C. lSPetrotrans” - S.A.)

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele lusocietate comercială” sau de initialele “S.C.” si urmată de cuvintele lusocietate pe actiuni” sau de initialele lnS.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

S.C. “Petrotrans” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române  si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) S.C. “Petrotrans” - S.A. are sediul în România, municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7, judetul Prahova. Sediul societătii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, potrivit legii.

(2) S.C. “Petrotrans” - S.A. poate înfiinta sucursale si agentii cu sediul în tară si în străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata S.C. “Petrotrans” - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul S.C. “Petrotrans” - S.A. este efectuarea, cu respectarea legislatiei române, de prestări de servicii de transport produse petroliere prin conducte magistrale si pe calea ferată si alte activităti corespunzătoare obiectului deactivitate aprobat prin prezentul statut.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

Obiectul principal de activitate al S.C. “Petrotrans” - S.A. îl constituie transportul produselor petroliere.

Activităti principale:

a) transportul produselor petroliere prin conducte;

b) transportul produselor pe calea ferată;

c) comercializarea de produse petroliere;

Activităti secundare:

a) depozitare de produse petroliere;

b) întretinerea, verificarea, revizia si reparatia conductelor magistrale si a instalatiilor tehnologice aferente;

c) import-export de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii;

d) executarea de lucrări de reparatii si revizii la materialul rulant;

e) închirierea de mijloace de transport si utilaje;

f) activităti specifice în domeniul securitătii si protectiei muncii, al sănătătii personalului propriu, precum si al prevenirii si stingerii incendiilor;

g) prestarea de activităti conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu;

h) verificarea metrologică a rezervoarelor si a cisternelor din patrimoniul propriu si la terti;

i) furnizarea de energie electrică, termică si de apă în conditiile legii;

j) vânzarea angro si en détail a materialelor rezultate din stocuri, demolări, casări si a produselor secundare rezultate din activitatea de transport;

k) consultantă si asistentă tehnică de specialitate;

l) cooperare internatională în domeniul transportului produselor petroliere;

m) elaborarea de produse software;

n) participarea la organizatii profesionale si patronale;

o) realizarea pentru personalul propriu de activităti sociale, culturale, turistice (sanitare, sportive);

p) alte prestări de servicii conexe realizării scopului si obiectului de activitate ale S.C. “Petrotrans” - S.A..

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial al S.C. “Petrotrans” - S.A. este de 1.227.432.933 mii lei, împărtit în 1.227.432.933 actiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1.000 lei, si se constituie prin preluarea unei părti din capitalul social al Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, detinut de stat la această societate, aferent activului si pasivului, pe baza bilantului contabil la data de 30 noiembrie 2001.

(2) Capitalul social este subscris de statul român în calitate de actionar unic si este integral vărsat la data constituirii noii societăti comerciale.

(3) Bunurile care pot face obiectul domeniului public vor urma regimul juridic al acestuia, în conditiile legii.

(4) Ministerul Industriei si Resurselor reprezintă statul ca actionar unic la S.C. “Petrotrans” - S.A. si exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

(5) Capitalul social prevăzut la alin. (1) va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului S.C. “Petrotrans” - S.A.

(6) La finalizarea operatiunii prevăzute la alin. (5) adunarea generală extraordinară a actionarilor va decide asupra modificării corespunzătoare a capitalului social al societătii, a prezentului statut si asupra efectuării mentiunilor necesare în registrul comertului.

 

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea capitalului social se face în conditiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor sau, în situatia prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiuni;

c) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligati să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. “Petrotrans” - S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor ori, în situatia prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor prin reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor la S.C. “Petrotrans” - S.A.

(2) Actiunile nominative vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Actiunile nominative vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia si înstrăinarea actiunilor se vor putea realiza în conditiile stabilite de adunarea generală a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În conditiile legi prin hotărâre a adunării generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidenta actiunilor se va tine într-un registru numertoat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul S.C. “Petrotrans” - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

(7) Actiunile emise de S.C. “Petrotrans” - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în conditiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române si străine, vor putea detine actiuni ale S.C. “Petrotrans” - S.A. potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

S.C. “Petrotrans” - S.A. este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si vărsată de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi  în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Detinerea actiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiuni.

(5) Obligatiile S.C. “Petrotrans” - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita actiunilor pe care le detin.

(6) Patrimoniul S.C. “Petrotrans” - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. “Petrotrans” - S.A. care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau către terti se efectuează în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de S.C. “Petrotrans” - S.A. se realizează prin declaratie făcută în registrul actionarilor, subscrisă de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.

De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul actionarilor.

 

ARTICOLUL 13

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă public faptul prin presă, în cel putin două ziare de largă circulatie din localitatea în care se află sediul S.C. “Petrotrans” - S.A. Actiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

 

(1) În perioada în care statul este actionar unic la S.C. “Petrotrans” - S.A. interesele acestuia în adunarea generală a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

(2) Reprezentantii Ministerului Industriei si Resurselor în adunarea generală a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

 

ARTICOLUL 15

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al S.C. “Petrotrans” - S.A., care decide asupra activitătii si politicii economice a acesteia, în conformitate cu mandatul primit de la actionari.

(2) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor sunt în număr de 3, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Pentru activitatea depusă în adunarea generală a actionarilor reprezentantii statului au dreptul la o indemnizatie stabilită în conditiile prevăzute de lege.

(4) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(5) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiară a S.C. “Petrotrans” - S.A.;

b) alege cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, îi descarcă de activitate si îi revocă;

c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, secretarului acestuia, directorului general al S.C. “Petrotrans” - S.A. si cenzorilor;

d) stabileste competentele si răspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

f) aprobă sau modifică bilantul contabil si contul de profit si pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;

g) aprobă constituirea rezervelor statutare;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

j) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internă si externă, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

k) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii;

l) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. “Petrotrans” - S.A. de către acestia;

m) hotărăste cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităti sau sedii proprii;

n) aprobă delegările de competentă pentru consiliul de administratie;

o) reglementează dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor societătii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aprobă limitele si conditiile pentru cesionarea către salariatii săi a unui număr de actiuni proprii; p) numeste si revocă directorul general al S.C. “Petrotrans” - S.A.;

r) hotărăste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

q) aprobă delegări de competentă pentru consiliul de administratie;

s) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, în conditiile legii;

s) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege în sarcina sa.

(6) Pentru atributiile mentionate la alin. (5) lit. b), c), f) si l) adunarea generală ordinară a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii în prealabil de către fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.

(7) Adunarea generală extraordinară are următoarele atributii:

a) hotărăste cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

b) aprobă conversia actiunilor dintr-o categorie în alta în conditiile legii;

c) hotărăste emisiunea de obligatiuni si conversia acestora dintr-o categorie în alta sau în actiuni;

d) hotărăste cumpărarea de actiuni, cotarea la bursă, vânzarea si tranzactionarea pe piată a actiunilor proprii;

e) stabileste plafoanele valorice de cheltuieli si competenta de efectuare a acestora;

f) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

g) hotărăste cu privire la actionarea în justitie a administratorilor, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite S.C. “Petrotrans” - S.A.;

h) hotărăste reducerea capitalului social sau reintegrarea acestuia prin emisiune de noi actiuni;

i) hotărăste cu privire la mutarea sediului S.C. “Petrotrans” - S.A.;

j) hotărăste cu privire la înfiintarea si desfiintarea subunitătilor fără personalitate juridică din structura S.C. “Petrotrans” - S.A.;

k) hotărăste, dacă este cazul, modificarea si completarea obiectului de activitate;

l) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăti comerciale sau participarea cu capital social la alte societăti comerciale;

m) hotărăste cu privire la orice modificare a statutului;

n) hotărăste cu privire la divizarea, dizolvarea si lichidarea S.C. “Petrotrans” - S.A.;

o) hotărăste în orice alte probleme privind activitatea S.C. “Petrotrans” - S.A., cu exceptia celor care revin adunării generale ordinare a actionarilor.

(8) Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie să obtină un mandat special de la organul care l-a numit.

 

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri

si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul societătii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.

 

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentati în adunare.

(2) Dacă adunarea generală a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generală a actionarilor ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(4) În ziua si la ora arătate în convocare sedinta adunării generale a actionarilor va fi deschisă de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi tine locul.

(5) Adunarea generală a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista cu prezenta actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei, si va încheia procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit si se va scrie într-un registru sigilat si parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.

(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă, salarizare, sănătate, securitatea muncii pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau de regulă prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este conditionată de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunării generale a actionarilor se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea cenzorilor, precum si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în extras în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Acestea nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitătilor mentionate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 19

Organizarea

 

(1) S.C. “Petrotrans” - S.A. este administrată de un consiliu de administratie compus din 5 membri.

(2) Membrii si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor pentru o perioadă de cel mult 4 ani si pot fi revocati tot prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar, fiind remunerati pentru activitatea desfăsurată.

(4) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, acesta este ocupat prin numirea altui membru de către ministrul industriei si resurselor. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar la sediul S.C. “Petrotrans” - S.A., prin convocarea lui de către presedinte sau de o treime din numărul membrilor.

(6) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament si a  reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului presedintelui.

(8) Presedintele consiliului de administratie este numit si poate fi revocat de adunarea generală a actionarilor a societătii comerciale.

(9) Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(10) Conducerea S.C. “Petrotrans” - S.A. se asigură de către un director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie.

(11) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(12) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(13) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(14) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de presedinte.

(15) Consiliul de adm    inistratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al S.C. “Petrotrans” - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(16) În relatiile cu tertii societatea comercială este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(17) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. “Petrotrans” - S.A.

(18) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(19) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, pentru prejudiciile cauzate societătii comerciale prin activităti infractionale, încălcarea obligatiilor statutare sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati.

(20) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(21) Nu pot fi directori ai societătii comerciale persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 20

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general

si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale societătii comerciale;

b) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi si pentru persoanele care au calitatea de gestionar ai societătii comerciale;

c) hotărăste cu privire la încheierea de acte juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul societătii comerciale cu aprobarea adunării generale a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

d) aprobă delegările de competentă pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, în vederea executării operatiunilor acesteia;

e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al S.C. “Petrotrans” - S.A.;

f) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. “Petrotrans” - S.A. pe anul în curs;

g) convoacă adunarea generală a actionarilor ori de câte ori este nevoie;

h) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a actionarilor;

i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitătile personalului societătii comerciale conform structurii organizatorice aprobate;

j) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aprobă eliberarea garantiilor;

k) aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

l) aprobă liniile directoare si strategia de dezvoltare a societătii;

m) stabileste si aprobă politici pentru protectia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

n) stabileste tactica si strategia de marketing;

o) stabileste si aprobă, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generală a actionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;

p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general si aprobă statutul personalului;

r) aprobă programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu tertii.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale societătii comerciale stabilite de consiliul de administratie;

b) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;

c) angajează, promovează si concediază personalul salariat, în conditiile legii;

d) împuterniceste directorii executivi si orice altă persoană să exercite orice atributie din sfera sa de competentă;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere si încheiere se desfăsoară în conditiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

f) negociază în conditiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele si pe seama S.C. “Petrotrans” - S.A., în limitele  împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

h) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului societătii comerciale;

i) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;

k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se află în subordinea acestuia ca salariati ai societătii comerciale si sunt răspunzători fată de aceasta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor în aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.

(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al societătii comerciale.

 

CAPITOLUL VI

Comitetul de directie

ARTICOLUL 21

Comitetul de directie

 

(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, în conditiile legii.

(2) Directorul general este presedintele comitetului de directie.

(3) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(4) Comitetul de directie prezintă raportul său de activitate consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL VII

Gestiunea

ARTICOLUL 22

Cenzorii

 

(1) Gestiunea societătii comerciale este controlată de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil si unul recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor si se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societătii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(4) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societătii omerciale, bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea societătii comerciale controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societătii comerciale.

(5) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii privind încasările si plătile efectuate si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societătii comerciale ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garantiei din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(6) Cenzorii se întrunesc la sediul societătii comerciale si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergentele se înaintează adunării generale a actionarilor.

(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societătii comerciale sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si statutare.

(8) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în materie.

(9) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în reglementările legale în vigoare.

(11) Cenzorii sunt obligati să depună înainte de începerea activitătii o garantie egală cu o treime din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.

(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieste.

(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămasi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a actionarilor.

(14) În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor consiliul de administratie va convoca adunarea generală a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a actionarilor.

 

CAPITOLUL VIII

Activitatea

ARTICOLUL 23

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite S.C. “Petrotrans” - S.A. utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 24

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării societătii comerciale în registrul comertului.

 

ARTICOLUL 25

Personalul

 

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societătii comerciale este numit, angajat si concediat de directorul general.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului societătii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă si prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de executie si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

 

ARTICOLUL 26

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societătii comerciale se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 27

Evidenta contabilă si bilantul contabil

 

(1) Societatea comercială va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 28

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul societătii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul societătii comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Societatea comercială îsi constituie un fond de rezervă si alte fonduri în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către societatea comercială în conditiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 29

Registrele

 

Societatea comercială va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IX

Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea

si lichidarea, litigii

ARTICOLUL 30

Asocierea

 

(1) Societatea comercială poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăti comerciale sau alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

(2) Societatea comercială poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului său de activitate, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

(3) Conditiile de participare a societătii comerciale la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 31

Schimbarea formei juridice

 

(1) Schimbarea formei juridice se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege.

(2) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societătilor comerciale.

 

ARTICOLUL 32

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea S.C. “Petrotrans” - S.A. va avea loc în următoarele situatii:

a) declararea nulitătii;

b) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

c) pierderea unei jumătăti din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

d) când numărul actionarilor scade sub minimul legal;

e) hotărârea adunării generale a actionarilor;

f) deschiderea procedurii privind falimentul;

g) când numărul actionarilor scade sub minimul legal;

h) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. “Petrotrans” - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 33

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea S.C. “Petrotrans” - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare si revenirea la statutul de sucursală a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti.

(2) Lichidarea S.C. “Petrotrans” - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 34

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel, apărute între S.C. “Petrotrans” - S.A. si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. “Petrotrans” - S.A. si persoanele juridice române si străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

ARTICOLUL 35

Dispozitii finale

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legale referitoare la societătile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementări legale în vigoare.