MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 821         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

414. - Ordin privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

 

ORDIN

privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,

in temeiul prevederilor art. 32 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare,

vazand Referatul de aprobare nr. 144.523 din 4 octombrie 2001 al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare,

emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Conditiile de sanatate prevazute in prezentul ordin vor fi respectate inclusiv de Romania in cazul exportului de bovine sau porcine in tarile membre ale Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) Romania va autoriza importul categoriilor de animale vii inscrise in anexa nr. II si provenind din teritoriile mentionate in anexa nr. I numai daca acestea corespund cu garantiile prevazute in certificatul de sanatate redactat in conformitate cu anexa nr. III.

(2) Romania va permite introducerea pe teritoriul ei a animalelor din speciile bovine si porcine din tara de origine numai daca acestea sunt conforme cu garantiile suplimentare cerute de anexa nr. II si descrise in anexa nr. IV.

(3) Aceste garantii suplimentare trebuie sa fie furnizate de tara exportatoare din sectiunea a VI-a a fiecarui model de certificat precizat in anexa nr. III.

(4) Pana la data de 1 ianuarie 2008 Romania va solicita pentru bovinele de reproductie si productie garantii suplimentare pentru rinotraheita infectioasa bovina, boala mucoaselor-diareea virotica, iar pentru porcinele de reproductie - garantii suplimentare pentru gastroenterita transmisibila, boala lui Aujeszky, sindromul respirator si reproductiv porcin. Pentru aceste garantii animalele vor fi testate, cu rezultate negative, cu cel mult 30 de zile inainte de expediere, iar rezultatele vor fi mentionate in sectiunea a IV-a a certificatului de sanatate.

(5) Romania va autoriza importul din tarile terte de animale domestice din speciile bovine si porcine care au fost importate in tarile exportatoare in cauza numai daca aceste animale au fost importate din Comunitatea Europeana sau dintr-o alta tara inclusa in anexa nr. I, in asa fel incat sa se poata stabili originea acestor specii de animale si numai daca importul a fost efectuat in concordanta cu conditii veterinare cel putin la fel de stricte ca cele cuprinse in prezentul ordin.

(6) Importul de animale care se efectueaza sub incidenta acestui articol se va realiza tinandu-se seama si de alte reglementari in vigoare.

(7) Romania va solicita ca animalele care sunt supuse testelor pentru respectarea prezentului ordin sa fie tinute izolate continuu, in conditii aprobate de catre medicul veterinar oficial al tarii de origine, de toate animalele bioungulate care nu sunt destinate pentru export sau nu au un status echivalent de sanatate cu animalele mentionate pentru perioada de la efectuarea testarii pana la momentul incarcarii.

(8) Romania va permite intrarea pe teritoriul ei a animalelor din specia bovina din tari ce au originea intr-un stat membru numai daca astfel de animale:

a) provin din loturi declarate de catre autoritatile veterinare ale tarii de origine membre ca fiind libere de leucoza enzootica bovina, conform definirii din anexa nr. V, si care au fost supuse, cu rezultat negativ, pentru o perioada de 30 de zile inainte de export, la un test individual pentru leucoza enzootica;

sau

b) sunt destinate productiei de carne, nu sunt in varsta de peste 30 de luni, provin din efective care sunt incluse intr-un program national pentru eradicarea leucozei enzootice bovine si pentru care nu exista nici o evidenta ca aceasta boala a existat de cel putin 2 ani si sunt marcate permanent conform anexei nr. VI;  

sau

c) provin din loturi care sunt incluse intr-un program national pentru eradicarea leucozei enzootice bovine, sunt transportate direct catre un abator si sunt taiate intr-o perioada de maximum 5 zile lucratoare dupa sosirea lor in abator.

In cazul animalelor la care se face referire la lit. b) si c), Romania se va asigura prin inspectii ca astfel de animale sunt clar identificate, ca vor fi supravegheate pana la taiere si ca se vor lua toate masurile pentru prevenirea contaminarii loturilor indigene.

(9) Romania va permite introducerea pe teritoriul ei de porcine din tara de origine care va garanta ca acestea nu au fost vaccinate contra pestei porcine clasice, iar in cazul porcilor destinati reproductiei sau productiei, va prezenta o garantie ca acestia au prezentat rezultat negativ la testarea anticorpilor produsi de virusul pestei porcine clasice.

(10) Romania nu va autoriza importurile de animale domestice din speciile bovine si porcine, altele decat cele indicate in acest articol.

Art. 3. - In functie de intrarea in vigoare a oricaror masuri adoptate pentru eradicarea, prevenirea sau controlul vreunei boli contagioase ori infectioase a bovinelor sau a porcinelor, alta decat rabia, tuberculoza, bruceloza, febra aftoasa, antrax, pesta bovina, pleuropneumonia contagioasa bovina, leucoza enzootica bovina, encefalomielita enterovirala porcina (boala de Teschen), pesta porcina clasica, pesta porcina africana sau boala veziculoasa a porcului, Romania poate aplica, cu referire la animalele importate dintr-o tara de origine, orice conditie de sanatate aditionala similara cu cea pe care o aplica altor animale din cadrul unui program national, trimis si aprobat de Comisia Europeana pentru eradicarea, prevenirea sau controlul unei astfel de boli.

Art. 4. - Romania va autoriza importul de animale vii din speciile bovine si porcine, care sunt supuse urmatoarelor conditii:

a) certificatul consta dintr-o singura fila sau, daca sunt necesare mai multe file, va fi de o asemenea forma incat doua sau mai multe pagini sa fie parte dintr-un intreg si indivizibil;

b) fiecare certificat va purta un numar de cod, acest numar va fi inscris pe fiecare pagina si este emis de autoritatea competenta centrala;

c) certificatele de sanatate vor fi semnate de medicul veterinar oficial desemnat de autoritatea competenta centrala, iar cele pentru bovine vor fi contrasemnate de conducatorul unitatii sanitare veterinare teritoriale special nominalizat de seful serviciilor sanitare veterinare pentru a semna certificatele de export;

d) textul completat, semnatura si stampila de pe certificat trebuie sa fie de culoare diferita de cea a textului original;

e) certificatul veterinar original completat va fi redactat intr-o limba oficiala a statului de origine si in limba romana;

f) certificatul veterinar completat pentru exportul in tarile membre ale Uniunii Europene va fi redactat in limba romana, in limba oficiala a tarii de destinatie si a statului membru in care se efectueaza inspectia de frontiera a importului;

g) certificatul veterinar original completat va fi prezentat cu animalele la posturile de inspectie de frontiera.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin vor fi reanalizate daca aceasta se impune prin modificarea situatiei sanatatii animalelor din Romania si din tarile in cauza pentru care importurile sunt permise. In situatia modificarii starii de sanatate a animalelor din Romania si din tarile in cauza pentru care importurile sunt permise prezentul ordin se va modifica, dupa caz.

Art. 6. - Prin derogare de la art. 2 alin. (6) Romania va accepta importul de porcine vaccinate contra pestei porcine clasice numai pe regiunile tarii in care se practica vaccinarea.

Art. 7. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, prin inspectoratele sanitare veterinare de frontiera, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8.- Agentia Nationala Sanitara Veterinara, prin Directia de inspectii si control, va controla modul de aducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Anexele nr. I-VI*) fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat

 

ANEXA Nr. I

 

ANNEX No. I

 

DESCRIEREA TERITORIILOR UNOR TARI STABILITE IN SCOPUL CERTIFICARII SANATATII ANIMALELOR

DESCRIPTION OF TERRITORIES OF CERTAIN ESTABLISHED FOR ANIMAL HEALTH CERTIFICATION PURPOSES

 

Tara
Country

Codul teritoriului

Code of territory

Versiunea

Version

Descrierea teritoriului

Description of territory

ALBANIA

AL

01/01

Intreaga tara

Whole country

BOSNIA-HERZEGOVINA

BA

01/01

Intreaga tara

Whole country

BULGARIA

BG

01/01

Intreaga tara

Whole country

 

BG-1

01/01

Provinciile:

The provinces of

Varna, Dorich, Silistra, Choummen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.TArnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, Sofia district, Sofia city, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana si (and) Vidin

 

BG-2

01/01

Provinciile:

The provincies of,

Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo si (and) Kardjali

BELARUS

BY

01/01

Intreaga tara

Whole country

REPUBLICA CEHA

CZECH REPUBLIC

CZ

01/01

Intreaga tara

Whole country

 

CZ-1

01/01

Intreaga tara, cu exceptia provinciilor:

Whole country excluding the provinces of

Breclav, Kromeriz, Prostejov, Vyskov, Hodonin, Uherska, Hradiste, Zlin, Vsetin si (and) Prerov

 

CZ-2

01/01

Provinciile:

The provinces of:

Breclav, Krnmeriz, Prostelov, Vyskov, Hodonin, Ilherska, Hradiste, Zlin, Vsetin si (and) Prerov

ESTONIA

EE

01/01

Intreaga tara

Whole country

REPUBLICA FEDERALA A IUGOSLAVIEI

FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

FY

01/01

Intreaga tara

Whole country

 

FY-1

01/01

Republica Federala a Iugoslaviei, cu exceptia regiunii:

The Federal Republic of Yugoslavia excluding the region of

Kosovo si (and) Metohija

 

PY-2

01/01

Regiunea:

The region of Kosovo si (and) Metohija

CROATIA

HR

01/01

Intreaga tara

Whole country

 

HR-l

01/01

Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Knprivnieko- Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsk, Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozescko- Slavonska, Istarska, Medimurska si (and) Grad Zagreb

 

HR-2

01/01

Intreaga tara cu exceptia:

Whole country except:

Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Knprivnieko- Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsk, Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozescko- Slavonska, Istarska, Medimurska si (and) Grad Zagreb

UNGARIA

HUNGARY

HU

01/01

Intreaga tara

Whole country

LITHUANIA

LI

01/01

Intreaga tara

Whole country

LETONIA

LATVIA

LV

01/01

Intreaga tara

Whole country

FOSTA REPUBLICA IUGOSLAVA A MACEDONIEI

FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

807

01/01

Intreaga tara

Whole country

POLONIA

POLAND

PL

01/01

Intreaga tara

Whole country

ROMANIA

RO

01/01

Intreaga tara

Whole country

RUSSIA

RU

01/01

Intreaga tara

Whole country

SLOVENlA

SI

01/01

Intreaga tara

Whole country

REPUBLICA SLOVACA

SLOVAK REPUBLIC

SK

01/01

Intreaga tara

Whole country

ARGENTINA

AR

01/01

Intreaga tara

Whole country

AUSTRALIA

AU

01/01

Intreaga tara

Whole country

CANADA

CA

01/01

Intreaga tara

Whole country

ISLANDA

IS

01/01

Intreaga tara

Whole country

MALTA

MT

01/01

Intreaga tara

Whole country

NOUA ZEELANDA

NZ

01/01

Intreaga tara

Whole country

ELVETIA

CH

01/01

Intreaga tara

Whole country

STATELE UNITE ALE AMERICII

US

01/01

Intreaga tara

Whole country

CYPRUS

CY

01/01

Intreaga tara

Whole country

 

ANEXA Nr. II

 

GARANTIILE DE SANATATE

a animalelor, solicitate pentru certificarea animalelor vii

 

Tara

Country

Codul teritoriului

Code of territory

Bovine

Bovine

Suine

Swine

Productie/Reproductie

Breeding/Production

Pentru taiere

Slaughter

Productie/Reproductie

Breeding/Production

Pentru taiere

Slaughter

MC1

SG2

MC1

SG2

MC1

SG2

MC1

SG2

ALBANIA

AL

-

 

-

 

-

 

-

 

BOSNIA-HERZEGOVINA

BA

-

 

-

 

-

 

-

 

BULGARIA

BG

-

 

-

 

-

 

-

 

 

BG-1

A

 

B

 

-

 

D3

 

 

BG-2

-

 

 

 

-

 

 

 

BELARUS

BY

-

 

B3

 

-

 

D3

 

REPUBLICA CEHA

CZ

A

 

B

 

 

 

-

 

 

CZ-1

A

 

B

 

C

 

D

 

 

CZ-2

A

 

B

 

-

 

-

 

ESTONIA

EE

A3

 

B3

 

-

 

D3

 

REPUBLICA FEDERALA A IUGOSLAVIEI

FY

-

 

-

 

-

 

-

 

 

FY-1

-

 

B

 

-

 

-

 

 

FY-2

 

 

 

 

 

 

 

 

CROATIA

HR

-

 

 

 

-

 

-

 

 

HR-1

A

 

B

 

C

 

D

 

 

HR-2

 

 

-

 

-

 

-

 

UNGARIA

HU

A

 

B

 

C

 

D

 

LITHUANIA3

LI

A3

 

B3

 

-

 

D3

 

LETONIA

LV

A3

 

B3

 

-

 

D3

 

FOSTA REPUBLICA IUGOSLAVA A MACEDONIEI

807

-

 

-

 

-

 

-

 

POLONIA

PL

A

 

B

 

C

 

D

 

ROMANIA

RO

A

 

B

 

-

 

-

 

RUSSIA

RU

-

 

-

 

-

 

D3

 

SLOVENIA

SI

A

 

B

 

-

 

D

 

REPUBLICA SLOVACA

SK

A

 

B

 

-

 

D

 

ARGENTINA

AR

A

 

B

 

-

 

D

 

AUSTRALIA

AU

A

 

B

 

C

 

D

 

CANADA

CA

A

 

B

 

-

 

D

 

ISLANDA

IS

-

 

B

 

-

 

D

 

MALTA

M

A

 

B

 

-

 

D

 

NOUA ZEELANDA

NZ

A

 

B

 

C

 

D

 

ELVETIA

CH

A

 

B

 

C

 

D

 

STATELE UNlTE ALE AMERICII

US

A

 

B

 

C

 

D

 

CIPRU

CY

A

 

B

 

C

 

D

 

 


1 MC modelul de certificat care trebuie utilizat. Literele (A B,C,D.) care apar in tabele se refera la modele de garantii de sanatate asa cum sunt descrise in Anexa III, pentru a fi aplicate fiecarui animal si fiecarei origini in conformitate cu art. 2 al Deciziei 98/372/CE. O liniuta (-) indica faptul ca importul nu este autorizat.

Mc: model of certificate to be fulfilled. The letters (A,B,C,D) appearing on the tables refer-to the models ot animai health guarantees as described in Annex III, to be applied for each animal and origin in accordance with Article 2 of Decision 981372/EC. A dash (-) indicates that imports are not autorised.

2 SG: Garantii suplimentare. Literele (a,b,c.d, ...) care apar in tabele se refera la garantiile suplimentare care trebuie sa fie oferite de catre tara exportatoare, asa cum se arata in Anexa IV. Aceste garantii suplimentare trebuie sa fie inserate de catre tara exportatoare in sectiunea VI a fiecarui model de certificat stabilit in Anexa III.

SG: Suptimentary guarantees. The letters (a,b,c,d,..) appearing on the iables refer to the suppiementary guarantees to be provided by the exporting country as described in Annex IV. These supplementary guarantees must be insered by the exporting country in section VI of each model of certificate laid down in Annex III.

3 Importul de animale domestice din speciile bovine si porcine nu este permis atat timp cat, in tarile exportatoare care nu sunt membre, nu a fost aprobat de Comisia Europeana un program de control al reziduurilor.

The imports of domestic animals of the bovine and porcine species are not allowed in so far as programe of control of residues in the exporting nonmember country has not been approved by the European Commission.

 

ANEXA Nr. III

 

MODEL A

 

CERTIFICAT DE SANATATE A ANIMALELOR

pentru animale domestice din specia bovine pentru reproductie si productie

 

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE

for domestic animals of the bovine species intended for breeding and production

 

Cod nr. 1

Code No

1 Emis de autoritatea centrala competenta

Issued by the central Competent autority

(Acest certificat se foloseste numai in scopuri veterinare si originalul trebuie sa insoteasca transportul pana ce acesta ajunge la postul de inspectie de frontiera. Se refera numai la animale de aceeasi categorie, de reproductie sau productie, transportate in acelasi vagon de cale ferata, c

amion, avion sau vapor si transportate catre aceeasi destinatie. Trebuie sa fie completat in Cursul unei perioade de 24 de ore inainte

de incarcare si toate limitele de timp la care se refera expira la acea data.)

(This certificate is only for veterinary purposes and the original must accompany the consignment until it reaches the border inspection post. lt covers only animais in the same category, breeding or production, transported in the same railway wagon, lorry, aircraft or ship and consigned to the same destination. It must be completed within 24 hours before loading and all time limits referred to expire on that date.)

Tara exportatoare: ........................

Exporting country

Codul teritoriului: ............................

Code of territory

Ministerul .....................................................................................................................................

Ministry:

Autoritatea competenta emitenta ......................................................................

Competent issuing authority,

Tara de destinatie: .....................................................................................................

Country of destination

Referinte: (facultativ).....................................................................................................

Reference (optional)

Referiri la certificatul de bunastare a animalelor care acompaniaza transportul (in cuvinte)

Reference to accompanying animal welfare certificate (in words)

I. Numarul animalelor ................................................................................................................

Number of animals

II. Originea animalelor ........................................................................................................

Origin of animals:

Numele si adresa (adresele) exploatatiilor de origine

Name (s) and adress (es) of holding(s) of origin

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Animalele vor fi trimise de la (adresa completa a locului incarcarii): ....................................................

The animals will be sent from (full address of place of loading)

Numele si adresa expeditorului: .......................................................................................................

Name and address of consignor:

III. Destinatia animalelor ..........................................................................................................

Destination of animals

Numele si adresa destinatarului ..................................................

Name and address of consignee.

Animalele vor fi trimise la (tara si locul de destinatie)

The animals will be sent to (Country and place of destination) ........................................................

.....................................................................................................................................................

de catre: by:

Mijlocul de transport

Means of transport

Vagon de cale ferata

Railway wagon

Camion

Lorry

Avion

Aircraft

Vapor

Ship

Identificare1

Identification1

 

 

 

 


1 Indicati marcile de inregistrare, numarul zborului sau numele inregistrat, dupa cum este cazul.

Indicate registrations marks, flight number or registred name, as appropiate.

 

IV. Identificarea animalelor1

Identification of animals1

Identificarea

Identification

Teste

Tests

Marcari oficiale si alte marcari, crotalieri (indicati nr. si pozitia)2

Official and other marks or brands

(give number and position)2

Sex3

Sex3

Rasa

Breed

Data nasterii

(zi/luna/an)

Date of birth

(day/month/year)

Mastite4

Mastitis4

Tuberculoza5

Tuberculosis5

Bruceloza5

Brucelosis5

LEB5

EBL5

Alte specificari6

Other specify6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Cand este necesar sa se adauge mai multe animale, atunci trebuie folosita o lista care sa contina toate informatiile de mai sus si care sa aiba pe fiecare pagina numarul codului. Aceasta trebuie semnata si stampilata de catre medicul veterinar oficial care face certificarea.

When more animals need to be added, then a schedule must be used containing the above information and on each page the code No and must be signed and stamped by the certifying official veterinarian.

2 Un crotaliu auricular trebuie sa includa codul ISO al tarii de origine.

An ear fag must include the ISO code of the country of origin.

3 M= mascul, F= femela, C= mascul castrat

M= male, F= female, C= castrated male

4 vezi sectiunea V2g(i)

See section V2 g(i)

5 LEB = leucoza enzootica bovina

Notati "+" cand testul este complet cu rezultate negative si "0" cand testul nu este solicitat

EBL = enzootic bovine leukosis

Mark "+' when the test is competed with negative results and "0" when de test is not required

6 Indicati litera (literele) de cod, cand se solicita o garantie suplimentara. Daca statul solicita un test suplimentar pentru rinotraheita infectioasa bovina, se foloseste codul "IBR"

Indicate the coded letter(s) when a supplementaty guarantee is required. If an additional test for infectious bovine is rhinotrachartits is required by de state of destination then use code "IBR"

 

V. Informatii despre starea de sanatate:

Health information

Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, prin prezenta certific ca:

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify:

(1) ca teritoriul descris in Anexa I a prezentei reglementari cu codul ..., versiunea ..... a fost in ultimele 24 luni liber de febra aftoasa si in ultimele 12 luni a fost liber de pesta bovina, pleuropneumonia contagioasa bovina, stomatita veziculoasa si boala limbii albastre si ca nu s-au efectuat vaccinari impotriva nici uneia dintre aceste boli in ultimele 12 luni si ca importarea animalelor vaccinate impotriva febrei aftoase este interzisa.

(1) that the territory described in Annex I to this decision with code ......., version ...... has for the past 24 month been free of foot-and-mounth disease and for the past 12 months has been free of rinderpest, contagious bovine pleuropneumonia, vesicular stomatitis and bluetongue and that no vaccinatian have been carried out against any of these diseases for the past 12 months and that the importation of animals vaccinated against foot-and-mouth disease is prohibited.

(2) ca animalele descrise in acest certificat satisfac urmatoarele cerinte:

that the animals described in this certificate meet the following requirements:

(a) fie

either

(i) au fost nascute in teritorii ca cele descrise in sectiunea V.1 si au ramas acolo de la nastere 1

they were born on the territory as described under V.1 and have remained there since birth1

sau/ or

(ii) au fost importate, cu nu mai putin de 6 luni in urma, dintr-un Stat Membru al Comunitatii Europene sau dintr-o tara nemembra inclusa in lista anexata la Decizia Consiliului 79/542/CEE, in asa fel incat ele se refera la animale domestice din aceasta specie, in conformitate cu conditii veterinare cel putin la fel de stricte ca cerintele relevante ale Directivei 72/462/CEE, inclusiv orice decizie subsidiara 1

they were imported, not less than six months ago, from a Member State of the European Community or from a non- member Country included in the list annexed to Council Decision 79/542/EEC, in so far as it covers domestic animals of this species, in accordance with veterinary conditions at least as strict as the relevant requirements of Directive 72/462/EEC, including any subsidiary decision 1

(b) au fost examinate astazi si nu prezinta semne clinice de boala

they have been examined today and show no clinical signs of disease

(c) nu au fost vaccinate impotriva febrei aftoase

they have not been vaccinated against foot-and-mouth disease.

(d) provin din efective de animale asupra carora nu s-au impus restrictii prin legislatia nationala de eradicare a tuberculozei, dupa cum s-a inregistrat in sectiunea IV,

they come from herds which are not restricted under the national tuberculosis eradication legisiation, and as recorded at section IV,

fie:

either

(i) au fost supuse cu rezultat negativ unui test de tuberculinare intradermica in ultimele 30 zile 1,

they have been subjected to an intradermal tuberculin test within the past 30 days with negative results 1,

si/sau 1

and/or 1

1 Eliminati ceea ce nu corespunde.

Delete as appropriate

(ii) au varsta mai mica de 6 saptamani1

they are less than six weeks old1,

(e) animalele provin din efective care nu se afla sub restrictii impuse de legislatia nationala de eradicare a brucelozei si, dupa cum s-a inregistrat la sectiunea IV

they come from herds which are not restricted under the national brucellosis eradication legislation and as recorded at section IV

fie:

either:

(i) au fost supuse m ultimele 30 zile la un test de seroaglutinare care a aratat un titru brucelic mai mic de 30 UI de aglutinare per ml si nu au fost vaccinate impotriva brucelozei 1,

they have been subjected to a serum agglutination test which showed a brucella count of/ess than 30 lU of agglutination per ml, within the past 30 days and they have not been vaccinated against brucellosis 1

si/sau1

and/or1

(ii) au varsta mai mica de 12 luni1

they are than 12 months old1

si/sau1

and/or1

(iii) sunt masculi castrati de orice varsta 1

they are castrated males of any age1

(f) provin din efective declarate de catre autoritatile veterinare din:

they come from herds declared by the veterlnary authorities of

(tara exportatoare) ...............................................................

(exporting country)

ca fiind libere de leucoza enzootica bovina, asa cum se defineste in Anexa V si dupa cum s-a inregistrat la sectiunea IV,

to be enzootic bovine leukosis free as defined in Annex V and as recorded at section lV,

fie:/ either

(i) au fost supuse, cu rezultate negative, in cursul ultimelor 30 de zile unui test individual pentru leucoza enzootica bovina1

they have been subjected, within the past 30 days to an individual test for enzootic bovine leukosis with negative results1

si/sau1

and/or1

(ii) sunt destinate productiei de carne, nu au varsta mai mare de 30 de luni, provin din efective care sunt incluse intr-un program national pentru eradicarea leucozei enzootice bovine si in care nu a existat o dovada de orice fel a acestei boli in ultimii doi ani si sunt individualizate prin marcare, in maniera definita in Anexa VI 2.

they are intended for meat production, are not more than 30 months old, come from herds which are included in a national programme for the eradication of enzootic bovine leukosis and in which there has been no evidence whatever of that disease for the past two years and are marked in the manner defined in Annex VI 2,

1 Eliminati ceea ce nu corespunde.

Delete as appropriate

2 Taiati ceea ce nu corespunde.

Delete as appropriate

(g) dupa cum este inregistrat la sectiunea IV,

as recorded at section IV,

fie/either

(i) nu prezinta semne clinice de mastita si analiza laptelui (si a doua analiza, cand este edificatoare) efectuata in conformitate cu Anexa D a Directivei Consiliului 64/432/CEE in cursul ultimelor 30 de zile nu arata semne caracteristice ale inflamatiei, nu evidentiaza microorganisme patogene sau, in cazul celei de a doua analize, nu evidentiaza prezenta unui antibiotic1

they show no clinical sign of mastitls and analysis (and second analysis, where relevant) of the milk, carried out according to Annex D to Council Directive 64/432/EEC within the past 30 days showed no characteristic inflammatory condition, no specific pathogenic microorganism or, in the case of fhe second analysis, the presence of an antibiotic1

si/ sau1

and/or1

(ii) nu sunt vaci in lactatie1

they are not lactating cows1

(h) nu sunt animale care trebuie sa fie distruse sub incidenta unui program national pentru controlul sau eradicarea unei boii contagioase sau infectioase, in cadrul unui program de eradicare,

they are not anlmals which are to be destroyed under a national programme to control or eradicate contagious or infectious disease eradication programme,

(i) fiecare animal, in ultimele 30 de zile sau de la nastere, daca are varsta mai mica de 30 de zile, a ramas intr-o singura exploatatie situata in centrul unui cerc cu diametrul de 20 km., unde, in conformitate cu constatarile oficiale ale autoritatii veterinare a tarii exportatoare, in ultimele 30 zile nu a existat nici un caz de febra aftoasa, si

each animal for the past 30 days or since birth if less than 30 days old, has remained on a single holding situated in the center of a circle 20 km. in diameter where, according to official findings by the vetennary authorities of the exporting country, for the past 30 days there has been no case of foot-and-mouth disease, and

fie/either

(i) animalele vor fi trimise direct din exploatatia de origine1

they will be sent directly from the holding of origin1

sau/ or 1

(ii) au trecut prin Centrul de colectare nr ......., aprobat oficial de autoritatile competente in conformitate cu Anexa II a Deciziei Comisiei 91/189/CEE1,

they have passed through assembly centre No ...., officially approved by the compentent authorities in accordance with Annex II to Commission Decision 91/189/EEC1,

(j) provin dintr-o exploatatie sau din exploatatii in care, in fiecare dintre ele, nu s-a inregistrat:

they come from a holding or holdings on each of which there has been no evidence of:

- antrax, in ultimele 30 de zile

anthrax for the past 30 days

- bruceloza, in ultimele 12 luni

brucellosis for the past 92 months

- tuberculoza, in ultimele 6 luni

tuberculosis for the past six months

- rabie, in ultimele 6 luni

- rabies for the past six months.

(k) au fost tinute izolat continuu, in conditii aprobate de un medic veterinar oficial, fata de animale biongulate care nu sunt destinate exportului sau nu au un status de sanatate echivalent cu al acestor animale, luand in considerare timpul de aplicare pentru primul dintre testele la care face referire acest certificat2.

they have been continuously isolated, under conditions approved by a official veterinarian, from all cloved-hooven animals not intended for export or not of equivalent health status to such animals since the time of application of the first of the tests referred to in this certificate2.

1 Taiati, dupa cum este corespunzator.

Delete as appropriate

2 Taiati daca testele nu sunt solicitate.

Delete if no tests are required

(i) au fost obtinute direct dintr-o exploatatie sau din exploatatii, fara a trece prin vreo piata

they have been obtained directly from holding or holdings without passing through any market.

(3) ca am primit o declaratie de la proprietar/ agent, prin care se arata ca:

that/ have received a declaration from the owner/ agent that:

(a) animalelor descrise in acest certificat nu li s-a administrat nici o substanta cu actiune tireostatica, estrogenica, androgenica sau progestativa, in scopul ingrasarii.

the animals described in this certificate have not received any thyrostatic, oestrogenic, androgenic or gestagenic substances for fattening purposes.

(b) pana la ajungerea pe teritoriul tarii de destinatie, animalele descrise in acest certificat nu vor veni in contact cu nici un animal biongulat, altele decat bovinele si porcinele care intrunesc cerintele acestei reglementari si nu vor fi tinute in nici un alt loc decat locul situat in centrul unui cerc cu diametrul de 20 km. unde, in conformitate cu constatarile oficiale ale autoritatilor veterinare din:

until dispatched onto the territory of the country destination the anirnals described in this certificate will not come into contact with any c/oven-hooved animals other than bovine or porcine animals meeting the requirements of this decision and will not be at any place other than a place situated at the centre of a circle 20 km in diameter where according to official findings by the veterinary authorities of

(tara exportatoare) ......................................................

(exporting country)

nu s-a inregistrat in ultimele 30 de zile nici un caz de febra aftoasa.

there has been no incidence of foot-and-mouth disease for the previous 30 days.

(c) toate vehiculele pentru transport sau containerele in care vor fi incarcate animalele, conform standardelor internationale pentru transportul animalelor vii, trebuie sa fi fost anterior incarcarii animalelor curatate si dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial si construite astfel incat fecalele, urina, asternutul si furajele sa nu poata curge sau cadea din vehicul in timpul transportarii.

all transport vehicles or containers in which they will be loaded conform to internationa/ standards for the transport of live animals, will have been previously cleaned and disinfected with an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or odder cannot flow or fall out of the vehicle during transportation.

VI. Garantii suplimentare

Supplementary guarantees

(garantii suplimentare cand sunt solicitate in Anexa II si descrise in Anexa IV in aplicarea art. 2 (2) al ordinului privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte.)

(Supplementary guarantees when required in Annex II and described in Annex IV in application of Article 2(2) of this decision)

1. furajarea rumegatoarelor cu proteine provenite de la mamifere a fost interzisa si aceasta interdictie a fost efectiv respectata si este in vigoare;

the feeding of ruminants with proteins derived from mammals has been banned and the ban has been effectively enforced,

2. animalele din specia bovine destinate exportului bovine

animals intended for export:

- sunt identificate printr-un sistem permanent de identificare care permite realizarea trasabilitatii pana !a ascendenti si pana !a efectivul de origine si care face posibila stabilirea faptului ca nu sunt descendenti ai unor femele suspecte sau confirmate ca fiind contaminate cu BSE;

are identified by a permanent identification system enabling thern to be traced back to the dam and herd of origin and making it possible to establish that they are not the progeny of the BSE suspect or confirmed females;

- au fost nascute, crescute si au ramas in efective de animale in care nu a fost confirmat nici un caz de BSE de cel putin sapte ani, sau

were born, raised and had remained in herds in which no case of BSE had been confirmed for at least seven years, or

- au fost nascute dupa data intrarii in vigoare a interdictiei privind furajarea rumegatoarelor cu proteine provenite de la mamifere;

were born after the date from which the ban of the feeding of rurninants with proteins derived from mammals has been effectively enforced.

VII. Conditii suplimentare de sanatate

Additional health conditions

Animalele descrise in acest certificat au fost supuse urmatoarelor teste cu rezultate negative si conform urmatoarelor garantii, dupa cum este solicitat in aplicarea articolului 2(2) al ordinului privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte.1

The animals described in this certificate have been subjected to the following test(s) with negative rezults and conform to the following guarantees, as required in application of Article 2(2) of this decision.1

VIII. Toate testele ia care se face referire in acest act au fost efectuate, cu exceptia situatiilor unde este indicat altfel, in conformitate cu protocoalele stabilite in Anexa I a Deciziei 91/189/CEE.

All tests referred to in this certificate have, except where otherwise indicated, been carried out according to the protocols set out in Annex I to Decision 91/189/EEC

IX. Acest certificat este valabil 10 zile de la data imbarcarii

This certificate is valid for 10 days from the date of loading.

Intocmit la ................................................ (locul), pe ................ (data)

Done at ......................... (place), on ........... (date)

..........................................

(semnatura medicului veterinar oficial2)

(signature of official veterinarian2)

..........................................

(numele cu majuscule, functia si titlul)

(name in capital letters, qualification and title)

..........................................

(contrasemnatura si numarul medicului oficial de la Directia Sanitara Veterinara2)

(countersignature and number of the senior veterinary official 2)

..........................................

(numele cu majuscule, calificarea si titlul)

(name in capital letters, qualification and title)

 


1 Completati sau taiati, dupa cum se solicita

Complete or delete, as required

2 Semnatura si parafa trebuie sa aiba culori diferite fata de restul textului

The signature and the stamp must be in different colour to that of the printing

 

MODEL B

 

CERTIFICAT DE SANATATE A ANIMALELOR

pentru animale domestice din specia bovine pentru taiere imediata

 

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE

for domestic animals of the bovine species for immediate slaughter

 

Cod nr 1

Code No 1

1 Emis de autoritatea centrala competenta

Issued by the central Competent autority

(Acest certificat se foloseste numai in scopuri veterinare si originalul trebuie sa insoteasca transportul pana ce acesta ajunge la postul de inspectie de frontiera. Se refera numai la animale de aceeasi categorie, de reproductie sau productie, transportate in acelasi vagon de cale ferata, camion, avion sau vapor si transportate catre aceeasi destinatie. Trebuie sa fie completat in cursul unei perioade de 24 de ore inainte de incarcare si toate limitele de timp la care se refera expira la acea data.)

(This certificate is only for veterinary purposes and the original must accompany the consignment until it reaches the border inspection post. lt covers only animais in the same category, breeding or production, transported in the same railway wagon, lorry, aircraft or ship and consigned to the same destination. It must be completed within 24 hours before loading and all time limits referred to expire on that date.)

Tara exportatoare: ........................

Exporting country

Codul teritoriului: ............................

Code of territory

Ministerul .....................................................................................................................................

Ministry:

Autoritatea competenta emitenta ......................................................................

Competent issuing authority,

Tara de destinatie: .....................................................................................................

Country of destination

Referinte: (facultativ).....................................................................................................

Reference (optional)

Referiri la certificatul de bunastare a animalelor care acompaniaza transportul (in cuvinte)

Reference to accompanying animal welfare certificate (in words)

I. Numarul animalelor ................................................................................................................

Number of animals

II. Originea animalelor ........................................................................................................

Origin of animals:

Numele si adresa (adresele) exploatatiilor de origine

Name (s) and adress (es) of holding(s) of origin

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Animalele vor fi trimise de la (adresa completa a locului incarcarii): ....................................................

The animals will be sent from (full address of place of loading)

Numele si adresa expeditorului: .......................................................................................................

Name and address of consignor:

III. Destinatia animalelor ..........................................................................................................

Destination of animals

Numele si adresa destinatarului ..................................................

Name and address of consignee.

Animalele vor fi trimise la (tara si locul de destinatie)

The animals will be sent to (Country and place of destination) ........................................................

.....................................................................................................................................................

de catre:

by:

Mijlocul de transport

Means of transport

Vagon de cale ferata

Railway wagon

Camion

Lorry

Avion

Aircraft

Vapor

Ship

Identificare1

Identification1

 

 

 

 

 


1 Indicati numarul de inmatriculare, numarul zborului sau numele inregistrat, dupa cum este cazul.

Indicate registrations marks, flight number or registred name, as appropiate.

 

IV. Identificarea animalelor1

Identification of animals1

Identificarea

Identification

Teste

Tests

Marcari oficiale si alte marcari, crotalieri

(indicati nr. si pozitia)2

Official and other marks or brands

(give number and position)2

Sex3

Sex3

Rasa

Breed

Data nasterii

(zi/luna/ an)

Date of birth

(day/ month/ year)

Tuberculoza4

Tuberculosis4

Alte specificari5

Other specify5

 

 

 

 

 

 

 


1 Cand este necesar sa se adauge mai multe animale, atunci trebuie folosita o lista care sa contina toate informatiile de mai sus si care sa aiba pe fiecare pagina numarul codului. Aceasta trebuie semnata si stampilata de catre medicul veterinar oficial care face certificarea.

When more animals need to be added, then a schedule must be used containing the above information and on each page the code No and must be signed and stamped by the certifying official veterinarian.

2 Un crotaliu auricular trebuie sa includa codul ISO al tarii de origine.

An ear fag must include the ISO code of the country of origin.

3 M= mascul, F= femela, C= mascul castrat

M= male, F= female, C= castrated male

4 Notati "+" cand testul este complet cu rezultate negative si "0" cand testul nu este solicitat

Mark "+' when the test is competed with negative results and "0" when de test is not required

5 Indicati litera (literele) de cod, cand se solicita o garantie suplimentara. Daca statul solicita un test suplimentar, se va stabili un cod suplimentar.

Indicate the coded letter(s) when a supplementaty guarantee is required. If an additional test for infectious bovine is required by de state of destination, an identification code will be estabilished.

 

V. Informatii despre starea de sanatate:

Health information

Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, prin prezenta certific ca:

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify:

(1) ca teritoriul descris in Anexa I a prezentei reglementari cu codul ..., versiunea ..... a fost in ultimele 24 luni liber de febra aftoasa si in ultimele 12 luni a fost liber de pesta bovina, pleuropneumonia contagioasa bovina, stomatita veziculoasa si boala limbii albastre si ca nu s-au efectuat vaccinari impotriva nici uneia dintre aceste boli in ultimele 12 luni si ca importarea animalelor vaccinate impotriva febrei aftoase este interzisa.

(1) that the territory described in Annex I to this decision with code ......., version ...... has for the past 24 month been free of foot-and-mounth disease and for the past 12 months has been free of rinderpest, contagious bovine pleuropneumonia, vesicular stomatitis and bluetongue and that no vaccinatian have been carried out against any of these diseases for the past 12 months and that the importation of animals vaccinated against foot-and-mouth disease is prohibited.

(2) ca animalele descrise in acest certificat satisfac urmatoarele cerinte:

that the animals described in this certificate meet the following requirements:

(a) fie

either

(i) au fost nascute in teritorii ca cele descrise in sectiunea V.1 si au ramas acolo de la nastere 1

they were born on the territory as described under V.1 and have remained there since birth1

sau/ or

(ii) au fost importate, cu nu mai putin de 6 luni in urma, dintr-un Stat Membru al Comunitatii Europene sau dintr-o tara nemembra inclusa in lista anexata la Decizia Consiliului 79/542/CEE, in asa fel incat ele se refera la animale domestice din aceasta specie, in conformitate cu conditii veterinare cel putin la fel de stricte ca cerintele relevante ale Directivei 72/462/CEE, inclusiv orice decizie subsidiara 1

they were imported, not less than six months ago, from a Member State of the European Community or from a non- member Country included in the list annexed to Council Decision 79/542/EEC, in so far as it covers domestic animals of this species, in accordance with veterinary conditions at least as strict as the relevant requirements of Directive 72/462/EEC, including any subsidiary decision 1

(b) au fost examinate astazi si nu prezinta semne clinice de boala

they have been examined today and show no clinical signs of disease

(c) nu au fost vaccinate impotriva febrei aftoase

they have not been vaccinated against foot-and-mouth disease.

(d) provin din efective de animale asupra carora nu s-au impus restrictii prin legislatia nationala de eradicare a tuberculozei, dupa cum s-a inregistrat in sectiunea IV,

they come from herds which are not restricted under the national tuberculosis eradication legisiation, and as recorded at section IV,

fie:

either

(i) au fost supuse cu rezultat negativ unui test de tuberculinare intradermica in ultimele 30 zile 1,

they have been subjected to an intradermal tuberculin test within the past 30 days with negative results 1,

si/sau 1

and/or 1

1 Eliminati ceea ce nu corespunde.

Delete as appropriate

(ii) au varsta mai mica de 6 saptamani1

they are less than six weeks old1,

(e) animalele provin din efective care nu se afla sub restrictii impuse de legislatia nationala de eradicare a brucelozei si nu au fost vaccinate impotriva brucelozei

they come from herds which are not restricted under the national brucellosis eradication legisiation and they have nof been vaccinated against brucellosis

(f) provin din efective incluse intr-un program national pentru eradicarea leucozei enzootice bovine

they come from herds included in a national programme for the eradication of enzootic bovine leucosis

(g) nu sunt animale care trebuie sa fie distruse sub incidenta unui program national pentru eradicarea unor boli contagioase sau infectioase in cadrul unui program de eradicare

they are not animals which are to be destroyed under a national contagious or infectious disease eradication programme

(h) fiecare animal a ramas, in ultimele 30 de zile sau de la nastere, daca are varsta mai mica de 30 de zile, intr-o singura exploatatie situata in centrul unul cerc cu diametrul de 20 km., unde, conform constatarilor oficiale ale autoritatilor veterinare,

each animal has remained for the past 30 days, or since birth if less than 30 days old, on a single holding situated in the center of a circle 20 km. in diameter where, according to official findings by the veterinary authorities of

(tara exportatoare) ...........................................................................................................

(exporting country)

in ultimele 30 de zile nu a existai nici un caz de febra aftoasa, si

the past 30 days there has been no case of foot-and-mouth disease, and

(i) animalele vor fi trimise direct din exploatatia de origine 1

they will be sent directly from the holding of origin 1

sau

or

(ii) au trecut prin Centrul de colectare nr. ......., aprobat oficial de autoritatile competente in conformitate cu Anexa II a Deciziei Comisiei 91/189/CEE1,

they have passed through assembty centre No ...., officially approved by the compentsnt authorities in accordance with Annex II to Commission Decision 91/189/EEC1,

(i)provin din exploatatii unde nu a existat nici un semn de antrax in ultimele 30 de zile.

they come from holdings on which there has been no evidence of anthrax for the past 30 days.

(j) au fost tinute izolat continuu, in conditii aprobate de un medic veterinar oficial, tata de toate animalele biongulate care nu sunt destinate exportului sau nu au un status de sanatate echivalent cu al acestor animale, luand in considerare timpul de aplicare pentru primul dintre testele la care face referire acest certificat 2.

they have been continuously isolated, under conditions approved by a official veterinarian, from all cloved-hooven animals not intended for export or not of equivalent health status to such animals since the time of application of the first of the tests referred to in this certificate2.

(k) au fost obtinute direct dintr-o exploatatie sau din exploatatii, fara a trece prin vreo piata

they have been obtained directly from holding ar holdings without passing through any market.

(3) ca am primit o declaratie de la proprietar/ agent, prin care se arata ca:

that I have received a declaration from the owner/ agent that:

(a) animalelor descrise in acest certificat nu li s-a administrat nici o substanta cu actiune tireostatica, estrogenica, androgenica sau progestativa, in scopul ingrasarii

the animals described in this certificate have not received any thyrostatic, oestrogenic, androgenic or gestagenic substances for fattening purposes

1 Taiati, dupa cum este corespunzator.

Delete as appropriate.

2 Taiati daca testele nu sunt solicitate

Delete if no tests are required

(b) pana la ajungerea pe teritoriul tarii destinatare, animalele descrise in acest certificat nu vor veni in contact cu nici un animal biongulat, altele decat bovinele si porcinele care intrunesc cerintele Deciziei Comisiei 98/372/CE si nu vor fi tinute in nici un alt loc decat locul situat in centrul unui cerc cu diametrul de 20 km. unde, in conformitate cu constatarile oficiale ale autoritatilor veterinare din:

until dispatched onto the territory of the country of destination the animals described in this certificate will not come into contact with any cloven-hooved animals other than bovine or porcine animals meeting the requirements of Commission Decision 98/372/EC and will not be at any place other than a place situated at the centre of a circle 20 km. in diameter where according to official findings by the veterinary authorities of

.............................. (tara exportatoare)

.............................. (exporting country)

nu s-a inregistrat in ultimele 30 de zile nici un caz de febra aftoasa.

there had been no incidence of foot-and-mouth disease for the previous 30 days.

(c) toate vehiculele pentru transport sau containerele in care vor fi incarcate animalele, conform standardelor internationale pentru transportul animalelor vii, trebuie sa fi fost anterior incarcarii animalelor curatate si dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial si

construite asfel incat fecalele, urina, asternutul si furajele sa nu poata curge sau cadea din vehicul in timpul transportarii.

all transport vehicles or containers in which they will be loaded conform to international standards for the transport of live animals, will have been previously cleaned and disinfected with an officialty authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder cannot flow or fall out of the vehicle during transportation.

VI. Garantii suplimentare

Supplementary guaranteres

(garantii suplimentare cand sunt solicitate in Anexa II si descrise in Anexa IV in aplicarea art. 2 (2) al ordinului privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte.)

(Supplementary guarantees when required in Annex II and described in Annex IV in aplication of Article 2(2) of this Decision).

1. furajarea rumegatoarelor cu proteine provenite de la mamifere a fost interzisa si aceasta interdictie a fost efectiv respectata si este in vigoare;

the feeding of ruminants with proteins derived from marnmals has been banned and fhe ban has been effectively enforced;

2. animalele din specia bovine destinate exportului:

bovine animals intended for export:

a. sunt identificate printr-un sistem permanent de identificare care permite realizarea trasabilitatii pana la ascendenti si pana la efectivul de origine si care face posibila stabilirea faptului ca nu sunt descendenti ai unor femele suspecte sau confirmate ca fiind contaminate cu BSE;

are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin and making it possibie to establish that they are not the progeny of the BSE suspect or confirmed females;

b. au fost nascute, crescute si au ramas in efective de animale in care nu a fost confirmat nici un caz de BSE de cel putin sapte ani, sau

were born, raised and had remained in herds in which no case of BSE had been confirmed for at least seven years, or

c. au fost nascute dupa data intrarii in vigoare a interdictiei privind furajarea rumegatoarelor cu proteine provenite de la mamifere;

were born after the date from which the ban of the feeding of ruminants with proteins derived from marnmals has 6een effectively enforced.

VII. Conditii suplimentare de sanatate

Additional health conditions

Animalele descrise in acest certificat au fost supuse urmatoarelor teste cu rezultate negative si conform urmatoarelor garantii, dupa cum este solicitat in aplicarea articolului 2 al acestei norme sanitare veterinare.1

The animals described in this certificate have been subjected to the following test(s) with negative results and conform to the following guarantees, as required in application of Article 2 of this decision1.

VIII. Toate testele la care se face referire in acest act au fost efectuate, cu exceptia situatiilor unde este indicat altfel, in conformitate cu protocoalele stabilite in Anexa I a Deciziei 91/189/CEE.

All tests referred to in this certificate have, except where otherwise indicated, been carried out accprding to the protocols set out in Annex l to Decision 91/189/EEC.

IX. Acest certificat este valabil 10 zile de la data imbarcarii

This certificate is valid for 10 days from the date of loading.

Intocmit la ................................................ (locul), pe ................ (data)

Done at ......................... (place), on ........... (date)

..........................................

(semnatura medicului veterinar oficial2)

(signature of official veterinarian2)

..........................................

(numele cu majuscule, functia si titlul)

(name in capital letters, qualification and title)

..........................................

(contrasemnatura si numarul medicului oficial de la Directia Sanitara Veterinara2)

(countersignature and number of the senior veterinary official 2)

..........................................

(numele cu majuscule, calificarea si titlul)

(name in capital letters, qualification and title)


1 Completati sau taiati dupa cum solicita Statul Membru importator

Complete or delete as required by the importing Member State

2 Semnatura si parafa trebuie sa aiba culori diferite fata de restul textului

The signature and the stamp must be in different colour to that of the printing

 

MODEL C

 

CERTIFICAT DE SANATATE A ANIMALELOR

pentru porcine domestice pentru reproductie si productie

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE

for domestic animals of the porcine species for breeding and production

 

Cod nr.1

Code No1

1 Emis de autoritatea centrala competenta

Issued by the central Competent autority

(Acest certificat se foloseste numai in scopuri veterinare si originalul trebuie sa insoteasca transportul pana ce acesta ajunge la postul de inspectie de frontiera. Se refera numai la animale de aceeasi categorie, destinate productiei sau reproductiei, transportate in acelasi vagon de cale ferata, camion, avion sau vapor si transportate catre aceeasi destinatie. Trebuie sa fie completat in cursul unei perioade de 24 de ore de inainte de imbarcare si toate limitele de timp la care se refera expira la acea data).

(This certificate is only for veterinary purposes and the original must accompany the consignment until it reaches the border inspection post. It covers only animals in the same category, breeding or production, transported in the same railway wagon, lorty, aircraft or ship and consigned to the same destination. It must be completed within 24 hours before loading and all time limits referred to expire on that date).

Tara exportatoare: ........................

Exporting country

Codul teritoriului: ............................

Code of territory

Ministerul .....................................................................................................

Ministry:

Autoritatea competenta emitenta ......................................................................

Competent issuing authority,

Tara de destinatie: ........................................................................................

Country of destination

Referinte: (facultativ).....................................................................................

Reference (optional)

Referinta la insotirea de catre un certificat de bunastare a animalelor .........................

Reference to accompanying animal welfare certificate

I. Numarul animalelor ...................................................................................... (in cuvinte)

Number of animals

II. Originea animalelor .....................................................................................

Origin of animals: ....................................................................................... (in words)

Numele si adresa (adresele) exploatatiilor de origine

Name (s) and adress (es) of holding(s) of origin

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Animalele vor fi trimise de la (adresa completa a locului incarcarii): ....................................................

The animals will be sent from (full address of place of loading)

Numele si adresa expeditorului: .......................................................................................................

Name and address of consignor:

III. Destinatia animalelor ..........................................................................................................

Destination of animals

Numele si adresa destinatarului ..................................................

Name and address of consignee.

Animalele vor fi trimise la (tara si locul de destinatie)

The animals will be sent to (Country and place of destination) ........................................................

.....................................................................................................................................................

de catre:

by:

Mijlocul de transport

Means of transport

Vagon de cale ferata

Railway wagon

Camion

Lorry

Avion

Aircraft

Vapor

Ship

Identificare1

Identification1

 

 

 

 

 


1 Indicati numarul de inmatriculare, numarul zborului sau numele inregistrat, dupa cum este cazul.

Indicate registrations marks, flight number or registred name, as appropiate.

 

IV. Identificarea animalelor1

Identification of animals1

Identificarea

Identification

Teste

Tests

Marcari oficiale si alte marcari, crotalieri

(indicati nr. si pozitia)2

Official and other marks or brands

(give number and position)2

Sex3

Sex3

Rasa

Breed

Varsta

(luni)

Age

(months)

BVP4

SVD4

Bruceloza5

Brucelosis5

PPC4

CFS4

Alte specificari5

Other specify5

 


1 Cand este necesar sa se adauge mai multe animale, atunci trebuie folosita o lista care sa contina toate informatiile de mai sus si care sa aiba pe fiecare pagina numarul codului. Aceasta trebuie semnata si stampilata de catre medicul veterinar oficial care face certificarea.

When more animals need to be added, then a schedule must be used containing the above information and on each page the code No and must be signed and stamped by the certifying official veterinarian.

2 Un crotaliu auricular trebuie sa includa codul ISO al tarii de origine.

An ear fag must include the ISO code of the country of origin.

3 M= mascul, F= femela, C= mascul castrat

M= male, F= female, C= castrated male

4 BVP: boala veziculoasa a porcului/SVD: swine vesicular disease

PPC: pesta porcina clasica/CFS: classical swine fever

Notati "+" cand rezultatele testului sunt negative si "O" cand testul nu este solicitat

Mark "+" when the tast completed with negative results and "O" when the test is not required.

5 Indicati litera de cod dupa cum este stabilit in Anexa IV, cand se solicita o garantie suplimentara. Daca se solicita un test suplimentar, se va mentiona codul "AD" pentru boala lui Aujeszky si codul "TGE" pentru gastroenterita hemoragica.

Indicate the coded letter as laid down in Annax IV, when a supplementary guarantee is required. If an additional test is required by the Member State the code "AO" will be inserted for Aujeszky disease and the code "TGE" for transmissible gastroanteritis.

 

V. Informatii despre starea de sanatate:

Health information:

Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, prin prezenta certific ca:

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify:

(1) teritoriul descris in Anexa I, cu codul .........., versiunea ............., a fost in ultimele 24 luni liber de febra aftoasa si in ultimele 12 luni a fost liber de stomatita veziculoasa, pesta porcina clasica, pesta porcina africana, encefalomielita enteroviroza porcina (boala de Teschen), boala veziculoasa a porcului si exantemul veziculos si ca nu s-au efectuat vaccinari impotriva nici uneia dintre aceste boli in ultimele 12 luni si ca importarea animalelor vaccinate impotriva febrei aftoase si pestei porcine clasice este interzisa

that the territory described in Annex I, with code ..........., version .........., has been free of foot-and-mouth disease for the past 24 months and for the past 12 months has been free of vesicular stomatitis, classical swine fever, African swine fever, porcine enteroviral encephalomyelitis (Teschen disease), swine vesicular disease, and vesicular exantema and that no vaccination has been carried out against any of these diseases for the past 12 months and that the importation of animals vaccinated against foot-and-mouth disease and classical swine fever is prohibited

(2) animalele descrise in acest certificat satisfac urmatoarele cerinte:

the animals described in this certificate meet the following requirements.

a) fie:

either:

I. au fost nascute in teritorii precum cele descrise in sectiunea V.1. si au ramas acolo de la nastere1

they were born on the territory as described under V.1. and have remained there since birth1

sau:

or:

II. au fost importate, cu nu mai putin de 6 luni in urma, dintr-un Stat Membru al Comunitatii Europene sau dintr-o tara care nu este membra a Comunitatii Europene, inclusa in lista anexata la Decizia Consiliului 79/542/CEE, in asa fel incat ele se refera la animale domestice din aceasta specie, in conformitate cu conditii veterinare cel putin la fel de stricte ca cerintele relevante ale Directivei 72/462/CEE, inclusiv orice decizie subsidiara1

they were imported, not less than six months ago, from a Member State of the European Community or from a non-member Country included in the list annexed to Council Decision 79/542/EEC, in so far as it covers domestic animals of this species, in accordance with veterinary conditions at least as strict as the relevant requirements of Directive 72/462/EEC, including any subsidiary decision1

b) au fost examinate astazi si nu prezinta semne clinice de boala

they have been examined today and show no clinical signs of disease

c) nu au fost vaccinate impotriva febrei aftoase sau impotriva pestei porcine clasice si, dupa cum este inregistrat in sectiunea IV, au fost supuse, in cursul a 30 zile, unui test pentru evidentierea anticorpilor pentru boala veziculoasa a porcului si unui test pentru evidentierea anticorpilor pentru pesta porcina clasica, iar rezultatele au fost negative in ambele cazuri

they have not been vaccinated against foot-and-mouth disease or against classical swine fever, and, as recorded in section IV they have been subjected within the past 30 days to a test for swine vesicular disease antibodies and a test for classical swine fever antibodies with negative results in both cases

1 Taiati ceea ce nu corespunde

Delete as appropriate.

d) provin din efective de suine care nu sunt supuse unor restrictii in cadrul legislatiei nationale de eradicare a brucelozei si, dupa cum este inregistrat in sectiunea IV

they come from swine herds which are not restricted under the national brucellosis eradication legislation and, as recorded in section IV

fie

either

(i) au fost supuse, in cursul a 30 de zile, unui test de seroaglutinare care a indicat un titru brucelic mai mic de 30 UI de aglutinare si unui test de fixare a complementului pentru bruceloza, cu rezultat negativ

have been subjected within the the past 30 days to a serum agglutination test which showed a brucella count of less than 30 IU of agglutination and with negative result to a complement fixation test for brucellosis

si/sau1

and/or1

(ii) au varsta mai mica de 4 luni1

are under four months old1

e) nu sunt animale care trebuie sa fie distruse sub incidenta unui program national pentru eradicarea unor boli contagioase sau infectioase, in cadrul unui program de eradicare

they are not animals which are to be destroyed under a national contagious or infectious disease eradication programme

f) fiecare animal a ramas, in ultimele 30 de zile sau de la nastere, daca are varsta mai mica de 30 de zile, intr-o singura exploatatie situata in centrul unui cerc cu diametrul de 20 km, unde conform constatarilor oficiale ale autoritatilor veterinare,

each animal has remained for the past 30 days, or since birth if less than 30 days old, on a single holding situated in the center of a circle 20 km in diameter where, according to official findings by the veterinary authorities of,

(tara exportatoare) ............................................

(exporting country)

in ultimele 30 de zile nu a existat nici un caz de febra aftoasa, pesta porcina clasica, pesta porcina africana, boala veziculoasa a porcului, si

the past 30 days there has been no cases of foot-and-mouth disease, classical swine fever, African swine fever, and swine vesicular disease, and

fie

either

I. animalele vor fi trimise direct din exploatatia de origine1

they will be sent directly from the holding of origin1

sau:

or:

II. au trecut prin Centrul de colectare nr. ..............., aprobat oficial de autoritatile competente; in conformitate cu Anexa II a Deciziei Comisiei 91/189/CEE1

they have passed through assembly center No ........., officially approved by the competent authorities, in accordance with Annex II to Commission Decision 91/189/EEC1

1 Taiati ceea ce nu corespunde

Delete as appropriate

g) provin din exploatatii unde nu a existat nici un semn de:

they come from.holdings on which there has been no evidence of:

- antrax in ultimele 30 de zile

anthrax for the past 30 days

- rabie, in ultimele 6 luni

rabies for the past six months.

h) au fost tinute izolat continuu, in conditii aprobate de un medic veterinar oficial, fata de toate animalele biongulate care nu sunt destinate exportului in Comunitate sau nu au un status de sanatate echivalent cu al acestor animale, luand in considerare timpul de aplicare pentru testele la care face referire acest certificat

they have been continuously isolated, under conditions approved by an official veterinarian, from all cloved-hooven animals not intended for export to the Community or not of equivalent health status to such animals since the time of application of the first of the tests referred to in this certificate

i) au fost obtinute direct dintr-o exploatatie sau din exploatatii, fara a trece printr-o piata

they have been obtained directly from holdings without passing through any market

(3) Am primit o declaratie de la proprietar/agent, prin care se arata ca:

I have received a declaration from the owner/agent that;

a) animalelor descrise in acest certificat nu li s-a administrat nici o substanta cu actiune tireostatica, estrogenica, androgenica sau progestativa, in scopul ingrasarii

the animals described in this certificate have not received any thyreostatic, oestrogenic, androgenic or gestagenic substances for fattening purposes

b) pana la ajungerea pe teritoriul Comunitatii Europene, animalele descrise in acest certificat nu vor veni in contact cu animale biongulate, altele decat bovinele si porcinele care intrunesc cerintele Deciziei 98/372/CE si nu vor fi tinute in nici un alt loc decat locul situat in centrul unui cerc cu diametrul de 20 km unde, in conformitate cu constatarile oficiale ale autoritatilor veterinare din:

until dispatched onta the territory of the European Community the animals described in this certificate will not come into contact with any cloven-hooved animals other than bovine or porcine animals meeting the requirements of Commission Decision 98/372/EC and will not be at any place other than a place situated at the center of a circle 20 km in diameter where, according to officlal findings by the veterinary authorities of

................................... (tara exportatoare)

................................... (exporting countryj

nu s-a inregistrat in ultimele 30 de zile nici un caz de febra aftoasa, pesta porcina clasica, pesta porcina africana sau boala veziculoasa a porcului

there has no incidence of foot-and-mouth disease, classical swine fever, African swine fever, or swine vesicular disease for the previous 30 days

c) toate vehiculele pentru transport sau containerele in care vor fi incarcate animalele conform standardelor internationale pentru transportul animalelor vii trebuie sa fi fost, anterior incarcarii animalelor, curatate si dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial si construite astfel incat fecalele, urina, asternutul si furajele sa nu poata curge sau cadea din vehicul in timpul transportarii.

any transport vehicles or containers in which they will be loaded conform to international standards for the transport of live animals, will have been previously cleaned and disinfected with an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder cannot flow or fall out of the vehicle during transportation.

VI. Garantii suplimentare:

Supplementary guarantees:

(garantii suplimentare cand sunt solicitate in Anexa II si descrise in Anexa IV in aplicarea art. 2 (2) al ordinului privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinarii pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte.)

(Supplementary guarantees when required in Annex II and described in Annex IV in aplication of Article 2(2) of this Decision).

VII. Conditii suplimentare de sanatate

Additional health conditions

Animalele descrise in acest certificat au fost supuse urmatoarelor teste cu rezultate negative si conform urmatoarelor garantii, dupa cum este solicitat in aplicarea articolului 2 al prezentului ordin 1.

The animals described in this certificate have been subjected to the foilowing test(s) with negative results and conform to the following guarantees, as required in application of Article 2 of this decision 1.

VIII. Toate testele la care se face referire in acest act au fost efectuate, cu exceptia situatiilor unde este indicat altfel, in conformitate cu protocoalele stabilite in Anexa I a Deciziei 91/189/CEE

All tests referred to in this certificate have, except where otherwise indicated, been carried out according to the protocols set out in Annex I to Decision 91/989/EEC

IX. Acest certificat este valabil 10 zile de la data imbarcarii

This certificate is valid for 10 days from the date of loading.

Intocmit la ................................................ (locul), pe ................ (data)

Done at ......................... (place), on ........... (date)

..........................................

(semnatura medicului veterinar oficial2)

(signature of official veterinarian2)

..........................................

(numele cu majuscule, functia si titlul)

(name in capital letters, qualification and title)

..........................................

(contrasemnatura si numarul medicului oficial de la Directia Sanitara Veterinara2)

(countersignature and number of the senior veterinary official 2)

..........................................

(numele cu majuscule, calificarea si titlul)

(name in capital letters, qualification and title)

 


1 Completati sau taiati dupa cum solicita Statul Membru importator

Complete or delete as required by the importing Member State

2 Semnatura si parafa trebuie sa aiba culori diferite fata de restul textului

The signature and the stamp must be in different colour to that of the printing

 

MODEL D

 

CERTIFICAT DE SANATATE A ANIMALELOR

pentru animalele domestice din specia porcine destinate taierii imediate

ANIMAL HEALTH CERTlFlCATE

for domestic animals of the porcine species for immediate slaughter

 

Cod nr. 1

Code No 1

1 Emis de autoritatea centrala competenta

Issued by the central Competent autority

(Acest certificat se foloseste numai in scopuri veterinare si originalul trebuie sa insoteasca transportul pana ce acesta ajunge la postul de inspectie de frontiera. Se refera numai la animale de aceeasi categorie, destinate taierii imediate, transportate in acelasi vagon de cale ferata, camion, avion sau vapor si transportate catre aceeasi destinatie. Trebuie sa fie completat in cursul unei perioade de 24 de ore inainte de imbarcare si toate limitele de timp la care se refera expira la acea data).

(This certificate is only for veterinary purposes and the original must accompany the consignment until it reaches the border inspection post. It covers only animals in the same category, immediate slaughter, transported in the same railway wagon, lorry, aircraft or ship and consigned to the same destination. It must be completed within 24 hours before loading and all time limits referred to expire on that date).

Tara exportatoare: ........................

Exporting country

Codul teritoriului: ............................

Code of territory

Ministerul .....................................................................................................................................

Ministry:

Autoritatea competenta emitenta ......................................................................

Competent issuing authority,

Tara de destinatie: .....................................................................................................

Country of destination

Referinte: (facultativ).....................................................................................................

Reference (optional)

Referinta la insotirea de catre un certificat de bunastare a animalelor ...............................................

Reference to accompanying animal welfare certificate

I. Numarul animalelor ................................................................................................................ (in cuvinte)

Number of animals ...................................................... (in words)

II. Originea animalelor ........................................................................................................

Origin of animals: .......................................................................................

Numele si adresa (adresele) exploatatiilor de origine

Name (s) and adress (es) of holding(s) of origin

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Animalele vor fi trimise de la (adresa completa a locului incarcarii): ....................................................

The animals will be sent from (full address of place of loading)

Numele si adresa expeditorului: .......................................................................................................

Name and address of consignor:

III. Destinatia animalelor ..........................................................................................................

Destination of animals

Numele si adresa destinatarului ..................................................

Name and address of consignee.

Animalele vor fi trimise la (tara si locul de destinatie)

The animals will be sent to (Country and place of destination) ........................................................

.....................................................................................................................................................

de catre:

by:

Mijlocul de transport

Means of transport

Vagon de cale ferata

Railway wagon

Camion

Lorry

Avion

Aircraft

Vapor

Ship

Identificare1

Identification1

 

 

 

 

 


1 Indicati numarul de inmatriculare, numarul zborului sau numele inregistrat, dupa cum este cazul.

Indicate registrations marks, flight number or registred name, as appropiate.

 

IV. Identificarea animalelor1

Identification of animals1

Identificarea

Identification

Teste

Tests

Marcari oficiale si alte marcari, crotalieri

(indicati nr. si pozitia)2

Official and other marks or brands

(give number and position)2

Sex3

Sex3

Rasa

Breed

Varsta

(luni)

Age

(months)

Alte specificari4

Other specify4

 

 

 

 

 

1 Cand este necesar sa se adauge mai multe animale, atunci trebuie folosita o lista separata care sa contina toate informatiile de mai sus si care sa aiba pe fiecare pagina codul numeric al certificatului. Aceasta trebuie semnata si stampilata de catre medicul veterinar oficial care face certificarea.

When more animals need to be added, then a schedute must be used containing the above information and on each page the code No. and must be signed and stamped by the certifying official veterinarian.

2 Un crotaliu auricular trebuie sa includa codul ISO al tarii de origine

An ear tag must include the ISO code of the country of origin

3 M = mascul; F = femela; C = mascul castrat.

M = male, F = female; C = castrated male.

4 Indicati litera de cod dupa cum este stabilit in Anexa IV, cand se solicita o garantie suplimentara. Daca se solicita un test suplimentar, se va mentiona codul "AD" pentru boala lui Aujeszky si codul "TGE" pentru gastroenterita transmisibila.

Indicate the coded letter as laid down in Annex IV, when a supplementary guarantee is required. If an additional test is required, the code "AD" will be inserted for Aujeszky disease and the code "TGE" for transmissible gastroenteritis.

V. Informatii despre starea de sanatate:

Health information:

Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, prin prezenta certific ca:

I, the undersigned official veterinatian, hereby certify:

(4) teritoriul descris in Anexa 1, cu codul ......., versiunea ..........., a fost in ultimele 24 luni liber de febra aftoasa si in ultimele 12 luni a fost liber de stomatita veziculoasa, pesta porcina clasica, pesta porcina africana, encefalomielita enteroviroza porcina (boala de Teschen), boala veziculoasa a porcului si exantemul veziculos si ca nu s-au efectuat vaccinari impotriva nici uneia dintre aceste boli in ultimele 12 luni si ca importarea animalelor vaccinate impotriva febrei aftoase si pestei porcine clasice este interzisa

that the territory described in Annex l, with code .........., version .........,..., has been free of foot-and-mouth disease for the past 24 months and for the past 12 months has been free of vesicular stomatitis, classical swine fever, African swine fever, porcine enteroviral encephalomyelitis (Teschen disease), swine vesicular disease, and vesicular exantema and that no vaccination has been carried out against any of these diseases for the past 12 rnonths and that the importation of animals vaccinated against foot-andmouth disease and classical swine fever is prohibited

(5) animalele descrise in acest certificat satisfac urmatoarele cerinte:

the animals described in this certificate meet the following requirements:

j) fie:

either

III. au fost nascute in teritorii precum cele descrise in sectiunea V.1. si au ramas acolo de la nastere 1

they were born on the territory as described under V.1. and have remained there since birth 1

sau:

or:

IV. au fost importate, cu nu mai putin de 3 luni in urma, dintr-un Stat Membru al Comunitatii Europene sau dintr-o tara care nu este membra a Comunitatii Europene, inclusa in lista anexata la Decizia Consiliului 79/542/CEE, in asa fel incat ele se refera la animale domestice din aceasta specie, in conformitate cu conditii veterinare cel putin la fel de stricte ca cerintele relevante ale Directivei 72/4821CEE, inclusiv orice decizie subsidiara 1

they were imported, not less than three months ago, from a Member State of the European Community or from a non-member Country included in the list annexed to Council Decision 79/542/EEC, in so far as it covers domestic animals of this species, in accordance with veterinary conditions at least as sttict as the relevant requirements of Directive 72/462/EEC, including any subsidiary decision 1

k) au fost examinate astazi si nu prezinta semne clinice de boala

they have been examined today and show no clinical signs of disease

l) nu au fost vaccinate impotriva febrei aftoase sau impotriva pestei porcine clasice

they have not been vaccinated against foot-and-mouth disease or against classical swine fever

m) nu sunt animale care trebuie sa ie distruse sub incidenta unui program national pentru eradicarea unor boli contagioase sau infectioase, in cadrul unui program de eradicare

they are not animals which are to be destroyed under a national contagious or infectious disease eradication programme

n) fiecare animal a ramas, in ultimele 30 de zile sau de (a nastere, daca are varsta mai mica de 30 de zile, intr-o singura exploatatie situata in centrul unui cerc cu diametrul de 20 km, unde conform constatarilor oficiale ale autoritatilor veterinare,

each animal has remained for the past 30 days, or since birth if less than 30 days old, on a single holding situated in the center of a circle 20 km in diameter where, according to official findings by the veterinary authorities of,

(tara exportatoare)......................................

(exporting country)

1 Taiati ceea ce nu corespunde

Delete as appropriate

in ultimele 30 de zile nu a existat nici un caz de febra aftoasa, pesta porcina clasica, pesta porcina africana, boala veziculoasa a porcului, si

the past 30 days there has been no cases of foot-and-tnouth disease, classical swine fever, Afiican swine fever and swine vesicular disease, and

fie

either

III. animalele vor fi trimise direct din exploatatia de origine 1

they will be sent directly from the holding of origin 1

sau:

or:

IV. au trecut prin Centrul de colectare nr ..........:....., aprobat oficial de autoritatile competente, in conformitate cu Anexa II a Deciziei Comisiei 91/189/CEE 1

they have passed through assembly center No ........., officially approved by the competent authorities, in accordance with Annex II to Commission Decision 91/189/EEC 1

o) provin din exploatatii unde nu a existat nici un semn de antrax in ultimele 30 de zile

they come from holdings on which there has been no evidence of anthrax for the past 30 days

p) au fost tinute izolat continuu, in conditii aprobate de un medic veterinar oficial, fata de toate animalele biongulate care nu sunt destinate exportului in Comunitate sau nu au un status de sanatate echivalent cu al acestor animale; luand in considerare timpul de aplicare pentru testele la care face referire acest certificat 2

they have been continuously isolated, under conditions approved by an official veterinarian, from all cloved-hooven animals not intended for export to the Community or not of equivalent health status to such animals since the time of application of the first of the tests referred to in this certificate 2

q) au fost obtinute direct dintr-o exploatatie sau din exploatatii, fara a trece printr-o piata.

they have been obtained directly from holdings without passing through any market.

(6) Am primit o declaratie de la proprietar/agent, prin care se arata ca:

I have received a declaration from the owner/agent that:

a) animalelor descrise in acest certificat nu li s-a administrat nici o substanta cu actiune tireostatica, estrogenica, androgenica sau progestativa, in scopul ingrasarii

the animals described in this certificate have not received any thyreostatic, oestrogenic, androgenic or gestagenic substances for fattening purposes

b) pana la ajungerea pe teritoriul Comunitatii Europene, animalele descrise in acest certificat nu vor veni in contact cu animale biongulate, altele decat bovinele si porcinele care intrunesc cerintele Deciziei 98/372/CE si nu vor tinute in nici un alt loc deca locul situat in centrul unui cerc cu diametrul de 20 km unde, in conformitate cu constatarile oficiale ale autoritatilor veterinare din: until dispatched onto the territory of the European Community the animals desctibed ih this certificate will not come into contact with any cloven-hooved animals other than bovine or porcine animals meeting the requirements of Commission Decision 98/372/EC and will not be at any place other than a place situated at the center of a circle 20 km in diameter where, according to official findings by the veterinaty authorities of (tara exportatoare) ...............................................................  (exporting country)  nu s-a inregistrat in ultimele 30 de zile nici un caz de febra aftoasa there has no incidence of foot-and-mouth disease for the previous 30 days

 


1 Taiati ceea ce nu corespunde

Delete as appropriate,

2 Taiati daca testele nu sunt solicitate

Delete if no tests are required

 

c) toate vehiculele pentru transport sau containerele in care vor fi incarcate animalele conform standardelor internationale pentru transportul animalelor vii trebuie sa fi fost, anterior incarcarii animalelor, curatate si dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial si construite astfel incat fecalele, urina, asternutul si furajele sa nu poata curge sau cadea din vehicul in timpul transportarii.

any transport vehicles or containers in which they will be loaded conform to intemational standards for the transport of live animals, will have been previously cleaned and disinfected with an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder cannot flow or fall out of the vehicle during transportation.

VI. Garantii suplimentare:

Supplementary guarantees:

(garantii suplimentare, cand sunt solicitate in Anexa II si descrise in Anexa IV in aplicarea art. 2(2) al prezentului ordin)

(supplementary guarantees when required in Annex II and described in Annex IV in application of Article 2(2) of this Decision)

VII. Conditii suplimentare de sanatate

Additional health conditions

Animalele descrise in acest certificat au fost supuse urmatoarelor teste cu rezultate negative si conform urmatoarelor garantii, dupa cum este solicitat in aplicarea articolului 2 al prezentului ordin 1.

The animals described in this certificate have been subjected to the following test(s) with negative results and conform to the following guarantees, as required in application of Article 2 of this decision 1.

VIII. Toate testele la care se face referire in acest act au fost efectuate, cu exceptia situatiilor unde este indicat altfel, in conformitate cu protocoalele stabilite in Anexa I a Deciziei 91/189/CEE

All tests referred to in this certificate have, except where otherwise indicated, been carried out according to the protocols set out in Annex I to Decision 91/189/EEC

IX. Acest certificat este valabil 10 zile de la data imbarcarii

This certificate is valid for 10 days from the date of loading.

Intocmit la ................................................ (locul), pe ................ (data)

Done at ......................... (place), on ........... (date)

..........................................

(semnatura medicului veterinar oficial2)

(signature of official veterinarian2)

..........................................

(numele cu majuscule, functia si titlul)

(name in capital letters, qualification and title)

..........................................

(contrasemnatura si numarul medicului oficial de la Directia Sanitara Veterinara2)

(countersignature and number of the senior veterinary official 2)

..........................................

(numele cu majuscule, calificarea si titlul)

(name in capital letters, qualification and title)

 


1 Completati sau taiati dupa cum solicita Statul Membru importator

Complete or delete as required by the importing Member State

2 Semnatura si parafa trebuie sa aiba culori diferite fata de restul textului

The signature and the stamp must be in different colour to that of the printing

 

ANEXA Nr. IV

 

GARANTII SUPLIMENTARE

ce trebuie acordate de teritoriul din care se face exportul, solicitate in anexa nr. II in aplicarea art. 2 alin. (2)

SUPPLEMENTARY GUARANTEES

to be provided by the exporting territory when required in Annex II in application of Article 2(2)

 

a) Animalele descrise in acest certificat au reactionat negativ la testarea pentru virusul febrei aftoase, efectuata prin raclat laringo-traheal (testul probang).

The animals described in this certificate have reacted negatively to a foot-and-mouth virus test carried out by the laryngo-pharyngeal scrape method (probang test).

b) Animalele descrise in acest certificat au reactionat negativ la un test serologic efectuat pentru detectarea prezentei anticorpilor antiaftosi.

The animals described in this certificate have reacted negatively to a serological test carried out to detect the presence of foot-and-mouth antibodies.

c) Animalele descrise in acest certificat au fost izolate in ultimele 14 zile inaintea exportului intr-o statiune de carantina, in teritoriul de origine, sub supravegherea unui medic veterinar oficial; nici un animal din adaposturile de izolare nu a fost vaccinat impotriva febrei aftoase intr-o perioada de 21 de zile care a precedat exportul si nici un alt animal decat cel care face parte din transport nu a fost introdus in aceste adaposturi in aceeasi perioada.

The animals described in this certificate have been isolated for at least 14 days immediately prior to loading for export at a quarantine station in the territory of origin under the surveillance of an official veterinarian, no animal on the premises of isolation having been vaccinated against foot-and-mouth disease during the 21 days preceding exportation and no animal other than those forming part of the consignment having been introduced to the premise of isolation during the same period.

 

ANEXA Nr. V

 

EFECTIVE SAU REGIUNI LIBERE DE LEUCOZA ENZOOTICA BOVINA (LEB)

 

1. Un efectiv este definit ca liber de leucoza enzootica bovina atunci cand:

a) (i) nu exista vreo evidenta privind prezenta leucozei enzootice bovine in aceste efective pentru o perioada de cel putin 2 ani; si

(ii) efectivul a fost supus, cu rezultat negativ, la doua testari de efectiv in directia leucozei enzootice bovine, la un interval nu mai mic de 14 luni si nu mai mare de 12 luni, fiecare test de efectiv constand in unul dintre testele serologice aprobat, aplicat tuturor bovinelor din acest efectiv in varsta de peste 24 de luni la data efectuarii testului; sau

b) regiunea in care este situat efectivul poate fi considerata regiune libera de leucoza enzootica bovina, statut furnizat de statusul fiecarui efectiv care nu este la momentul respectiv suspendat prin prevederile paragrafului 5.

2. O regiune devine libera de leucoza enzootica bovina atunci cand:

a) cel putin 99,8% din efectivele de bovine au statusul de efectiv liber de leucoza enzootica bovina; sau

b) (i) nu exista nici o evidenta oficiala privind prezenta leucozei enzootice bovine in regiune de cel putin 3 ani; si

(ii) toate efectivele de bovine din regiune au fost supuse cel putin la un test de efectiv, conform descrierii din paragraful 1; si

(iii) cel putin 10% din efectivele de bovine din regiune, selectate la intamplare, au fost supuse, cu rezultat negativ, la cel putin doua teste de efectiv pentru leucoza enzootica bovina, astfel cum este descris in paragraful 1.

3. Un efectiv isi mentine statusul de efectiv liber de leucoza enzootica bovina atat timp cat:

a) nu exista vreo evidenta oficiala privind prezenta leucozei enzootice bovine in acest efectiv;

b) toate bovinele din efectiv au fost nascute acolo sau au fost introduse din efectiv avand status de libere de leucoza enzootica bovina; si

c) intr-o perioada de 3 ani de cand efectivul a fost declarat liber de leucoza enzootica bovina si la intervale nu mai mari de 3 ani de atunci, acesta a fost supus, cu rezultat negativ, la un test de efectiv descris in paragraful 1.

4. O regiune isi mentine statusul de libera de leucoza enzootica bovina atat timp cat:

a) in fiecare an o anumita proportie a efectivelor din regiune, alese la intamplare si suficiente ca numar pentru a demonstra intr-o rata de confidenta de 99% ca nu mai mult de 0,2% din efective sunt infectate cu leucoza enzootica bovina, a fost supusa la un test de efectiv descris in paragraful 1; sau

b) in fiecare an o anumita proportie a efectivelor din regiune, suficient de mare ca numar pentru a cuprinde cel putin 20% din bovinele existente in regiune, in varsta de peste 24 de luni, a fost supusa cu rezultat negativ la un test de efectiv pentru leucoza enzootica bovina, descris in paragraful 1.

5. Statusul de liber de leucoza enzootica bovina al unui efectiv este suspendat atunci cand:

a) conditiile descrise in paragraful 3 isi inceteaza aplicabilitatea; sau

b) unul sau mai multe animale au reactionat pozitiv la unul dintre testele serologice descrise in anexa nr. I la Decizia nr. 91/189/CEE.

6. Statusul de liber de leucoza enzootica bovina al unei regiuni este suspendat atunci cand:

a) conditiile descrise in paragraful 4 isi inceteaza aplicabilitatea; sau

b) leucoza enzootica bovina este confirmata la mai mult de 0,2% din efectivele de bovine din regiune.

7. Statusul de liber de leucoza enzootica bovina al unui efectiv este restabilit atunci cand:

a) orice animal reagent si, daca animalul reagent este vaca de reproductie, produsii sai din ferma au fost eliminati sub supravegherea unei autoritati veterinare, prin taiere, exceptandu-se cazul in care autoritatea competenta poate acorda o derogare de la necesitatea indepartarii produsilor vacilor reagente, daca aceasta este satisfacuta de faptul ca animalele/animalul au/a fost separate/separat de acestia (produsii lor) imediat dupa fatare; si

b) (i) daca suspendarea acestui status este rezultatul unui test pozitiv pentru un singur animal, efectivul a fost supus, cu rezultat negativ si intr-o perioada de nu mai putin de 3 luni dupa suspendarea la care se face referire la paragraful 7a), la un test de efectiv, conform celui descris in paragraful 1; sau

(ii) daca suspendarea a fost rezultatul unui test pozitiv la mai mult de un animal, efectivul a fost supus la doua testari de efectiv, conform procedeului descris la paragraful 1, primul fiind aplicat intr-o perioada nu mai mare de 3 luni dupa suspendarea la care se refera paragraful 7a), iar cel de-al doilea intr-o perioada nu mai mica de 4 luni si nu mai mare de 12 luni, testele incluzand orice produs al vacii reactante retinut in ferma prin derogarea la care face referire paragraful 7a), avand in vedere varsta acestuia la momentul testarii; si

c) a fost efectuata ancheta epizootologica pentru toate efectivele care au avut relatii epizootologice cu efectivul infectat.

8. Statusul de regiune libera de leucoza enzootica bovina este restabilit atunci cand:

a) cel putin 99,8% din efectivele de bovine din regiune au status de efective libere de leucoza enzootica bovina; si

b) cel putin 20% din efectivele de bovine din regiune au fost supuse, cu rezultate negative, la doua teste de efectiv, astfel cum sunt descrise in paragraful 1, la un interval nu mai mic de 4 luni, dar nu mai mare de 12 luni.

 

ANEXA Nr. VI

 

MARCAJUL

care se aplica animalelor din specia bovine, depistate pozitiv la leucoza enzootica bovina

 

Un marcaj permanent, avand dimensiunile indicate mai jos, este aplicat pentru a fi vizibil din cel putin doua locuri din spatele fiecarui animal (crupa stanga si dreapta), folosindu-se tehnica definita drept "criomarcare".