ANEXA Nr. 10

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând persoanele de specialitate din serviciile publice comunale, care solicită teren în folosintă agricolă până la 5.000 m2 de familie, în echivalent arabil, în perioada în care lucrează în localitate si nu au teren în proprietate în localitatea respectivă

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Serviciul public în care lucrează

Suprafata

propusă a se atribui pe familie in folosintă

- ha -

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

NOTĂ:

În coloana 1 se trec persoanele care lucrează în serviciile publice comunale, care nu detin teren în proprietate si solicită teren în folosintă agricolă pentru nevoi proprii. În cazul în care dintr-o familie lucrează mai multi membri, se va înscrie o persoană din familie.

În coloana 3 se trece suprafata repartizată în folosintă pe familie.

În coloana 4 se trece categoria de folosintă a terenului.

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând personalul de specialitate care si-a desfăsurat activitatea în unitătile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate în societăti comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Specialitatea

Unitatea

în care

a activat

Suprafata

agricolă solicitată

- ha

Suprafata

agricolă

stabilită

de comisie,

- ha -

din care:

Arabil

- ha -

Vii

- ha -

Livezi

- ha -

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 11a)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând familiile fără pământ, familii tinere nou-întemeiate, specialisti care lucrează în agricultură, cadre medicale, personal didactic si slujitori ai cultelor religioase recunoscute, cărora li se atribuie, la cerere, teren agricol în folosintă până la 5 ha, conform art. 20 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Specialitatea

Unitatea

în care

a activat

Suprafata

agricolă solicitată

- ha

Suprafata

agricolă

stabilită

de comisie,

- ha -

din care:

Arabil

- ha -

Vii

- ha -

Livezi

- ha -

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12a)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând familiile cu pământ putin din localitătile cu excedent de terenuri agricole, care solicită în scris să li se atribuie în proprietate terenuri în completare până la 10 ha

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = Nr. crt.;

1 = Numele si prenumele;

2 = Suprafata agricolă atribuită conform tabelelor prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 si 8 la regulament (ha);

3 = Suprafata agricolă solicitată (ha);

4 = Suprafata agricolă totală atribuită (ha), din care:

5 = Arabil (ha);

6 = Vii (ha);

7 = Livezi (ha);

8 = Pajisti (ha).

 

NOTĂ:

În coloana 1 se trec numele si prenumele celui care a solicitat atribuirea de teren.

În coloana 2 se trece suprafata totală atribuită, prevăzută în una dintre anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 si 8 la regulament, în care a fost încadrat initial.

În coloana 3 se trece suprafata solicitată în plus.

În coloana 4 se trece suprafata agricolă totală atribuită (inclusiv cea din coloana 2).

În coloanele 5-8 se trec suprafetele atribuite pe categorii de folosintă.

 

ANEXA Nr. 12b)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând familiile cu pământ din alte localităti, care solicită în scris atribuirea de terenuri în proprietate până la 10 ha, în echivalent arabil, în zonele cu excedent de suprafată, în conformitate cu prevederile legii

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = Nr. crt.;

1 = Numele si prenumele;

2 = Domiciliul;

3 = Suprafata agricolă solicitată (ha);

4 = Suprafata agricolă atribuită în proprietate (ha), din care:

5 = Arabil (ha);

6 = Vii (ha);

7 = Livezi (ha);

8 = Pajisti (ha);

9 = Observatii.

 

NOTĂ:

În coloana 1 se trec numele si prenumele celui care solicită atribuirea de teren.

În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.

În coloana 3 se trece suprafata agricolă solicitată.

În coloana 4 se trece suprafata atribuită în proprietate.

În coloanele 5-8 se înscriu suprafetele atribuite pe categorii de folosintă.

 

ANEXA Nr. 13

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând parohiile, schiturile si mânăstirile din mediul rural care solicită în scris terenuri agricole în proprietate, conform art. 22 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea parohiei, schitului

sau mânăstirii solicitante

Comuna (satul) în care îsi au sediul

Suprafata

agricolă solicitată

- ha -

Suprafata

agricolă

stabilită

de comisie,

- ha -

din care:

Arabil

- ha -

Vii

- ha -

Livezi

- ha -

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 14a)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociatiilor de tip privat cu personalitate juridică,

conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei

de tip privat

cu personalitate juridică*)

Numele si prenumele

membrilor asociatiei

Suprafata

agricolă total

- ha -

din care:

Total

terenuri

neagricole

- ha -

Total

general

- ha -

Observatii

Arabil

- ha -

Vii

- ha -

Livezi

- ha -

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se înscriu terenurile asociatiilor de tip privat, cu exceptia terenurilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic.

 

ANEXA Nr. 14b)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei

de tip privat

cu personalitate juridică*)

Numele si prenumele

membrilor asociatiei

Suprafata

agricolă total

- ha -

din care:

Total

terenuri

neagricole

- ha -

Total

general

- ha -

Observatii

Arabil

- ha -

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

5

8

9

10

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 14c)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând terenurile proprietate a societătilor comerciale pe actiuni care se înfiintează, conform prevederilor art. 30

din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, prin reorganizarea asociatiilor

intercooperatiste sau de stat si cooperatiste

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale pe actiuni

Profilul de productiei

Numele si prenumele

membrilor asociatiei

Suprafata

agricolă total

- ha -

din care:

Total

terenuri

neagricole

- ha -

Total

general

- ha -

Observatii

Arabil

- ha -

Vii

- ha -

Livezi

- ha -

Pajisti

- ha -

0

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 15

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând fostii proprietari si mostenitorii acestora, cărora li se atribuie, la cerere,

în proprietate teren cu vegetatie forestieră, conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată,

cu modificările ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata detinuta în proprietate

- ha -

Suprafata

stabilită de comisie

- ha -

Untiatea amenajistică sau, după caz, tarlaua si parcela care se atribuie

- ha -

Observatii

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În coloana 4 se trece denumirea unitătii amenajistice sau, după caz, tarlaua si parcela din planul de situatie amenajistic sau cadastral.

În coloana 5 se trece categoria de folosintă existentă pe teren, înscrisă în evidenta cadastrului funciar.

Suprafata de teren cu vegetatie forestieră împreună cu cea agricolă nu poate depăsi 10 ha de familie, în echivalent arabil.

 

ANEXA Nr. 16

la regulament

 

TABEL

cuprinzând reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor fi date în administrarea

consiliilor locale

 

Nr.crt.

Total, din care:

Suprafata existentă în administrarea consiliului local

- ha -

Total din care

Suprafata ce se preia din folosinta cooperativelor de productie

Total, din care:

Suprafata ce se preia din terenurile transmise unitătilor de stat

- ha -

 

Total general, din care:

Suprafata totală a islazului comunal reconstituit

- ha -

Arabil

Pajisti

Arabil

Pajisti

Arabil

Pajisti

Arabil

Pajisti

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În comunele compuse din mai multe localităti suprafata de izlaz va fi defalcată pe sate.

 

ANEXA Nr. 17

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând suprafetele de teren rămase neatribuite, care se administrează de consiliul local

 

Nr.

crt.

Tarlaua si parcela din planul

de situatie

Suprafata totală,

- ha -

din care:

Alte terenuri

neagricole- ha -

Observatii

Arabil

- ha -

Vii

- ha -

Livezi

- ha -

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În coloana 8 se evidentiază folosinta existentă a terenurilor neagricole înscrise în coloana 7.

 

ANEXA Nr. 18

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând persoanele cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona montană, conform art. 43

din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Suprafata agricolă

ce se atribuie

în proprietate,

- ha -

din care:

Alte terenuri

Neagricole

- ha -

Observatii

Arabil

- ha -

Livezi

- ha -

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 19

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând persoanele sau, după caz, mostenitorii acestora, ale căror terenuri au fost preluate de unitătile agricole de stat si pentru care primesc actiuni în conditiile prevăzute la art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, si cărora li se atribuie o suprafată de 5.000 m 2 de familie, în echivalent arabil, în conditiile art. 42 din aceeasi lege

 

Nr.

crt.

Numele

si prenumele

Suprafata

ce a fost preluată

- ha -

Suprafata de

5.000 m 2 atribuită

în echivalent arabil

de familie

Suprafata agricolă

stabilită pentru cei

care primesc actiuni

- ha -

Suprafata

agricolă,

total

- ha -

Denumirea unitătii

agricole de stat

în administrarea

căreia se află terenul

Observatii

0

1

2

3

4

5 = 3+4

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viată si apoi mostenitorii îndreptătiti.

În coloana 2 se înscrie suprafata ce a fost preluată.

În coloana 3 se înscrie suprafata atribuită.

În coloana 4 se înscrie suprafata agricolă pentru care se primesc actiuni.

În coloana 5 se înscrie suprafata agricolă totală, care însă nu poate depăsi 10 ha, în echivalent arabil, de fami-

lie sau pentru toti mostenitorii autorului lor, chiar dacă terenul se află în administrarea mai multor unităti agricole de stat.

 

ANEXA Nr. 20

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând persoanele sau, după caz, mostenitorii acestora, ale căror terenuri agricole au intrat în proprietatea statului si se află în administrarea consiliilor locale, care se restituie în conditiile prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Suprafata totală agricolă stabilită să se restituie

- ha -

din care:

 

Observatii

Arabil

- ha -

Livezi

- ha -

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viată si apoi mostenitorii îndreptătiti.

În coloana 2 se înscrie suprafata agricolă totală stabilită, care nu poate depăsi 10 ha, în echivalent arabil, de

familie sau pentru toti mostenitorii autorului lor.

 

ANEXA Nr. 21

la regulament

 

CRITERIILE

de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosintă în echivalent arabil

 

Categoria de folosintă

Coeficientul de transformare în arabil a categoriilor de folosintă agricolă

Arabil

1 ha/1 ha

Păsune

1 ha păsune este egal cu 1 ha arabil când păsunea poate fi transformată în arabil din punct de vedere al calitătii solului si al reliefului.

 

În cazul în care păsunea diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului, relief si alti factori care diminuează potentialul de productie, echivalenta în arabil va fi stabilită de comisie între 1 si 0,4 ha arabil pentru 1 ha păsune.

Fânete

1 ha fânete este egal cu 1 ha arabil când fânetele pot fi transformate în arabil din punct de vedere al calitătii solului si al reliefului.

 

În cazul în care fânetele diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului si alti factori care diminuează potentialul de productie, echivalenta în arabil va fi stabilită de comisie între 1 si 0,5 ha arabil pentru 1 ha fânete.

Vie hibridă

1 ha vie hibridă este egal cu 1 ha arabil.

Vie nobilă

1 ha vie nobilă poate fi echivalat de către comisie cu 1-4 ha arabil, în functie de calitatea solului, relief, numărul de butuci/ha, vârsta plantatiei, podgoria consacrată si potentialul de productie al plantatiei.

Livadă clasică

1 ha livadă clasică de pomi poate fi echivalat de comisie cu 1-2 ha arabil, în functie de calitatea solului, relief, numărul de pomi/ha, vârsta plantatiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate si potentialul de productie al plantatiei.

Livadă intensivă si superintensivă

1 ha livadă intensivă si superintensivă poate fi echivalat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, în functie de calitatea solului, sistemul de amenajare, numărul de pomi/ha, vârsta plantatiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate, potentialul de productie

 

NOTĂ:

1 ha cu vegetatie forestieră, primit la cererea celor îndreptătiti, în conditiile prevăzute la art 41 din Legea nr. 18/1991, republicată, se ia în calcul în raport de 1/1 cu terenul arabil.

Suprafetele de vii, livezi, păsuni si fânete care au fost aduse sau preluate în cooperativă si au fost transformate în arabil se echivalează în arabil cota 1/1.

 

ANEXA Nr. 22

la regulament

 

SITUATIA

privind cheltuielile efectuate pentru productia anului 1991 pe terenurile atribuite in proprietate sau in folosinta pana la data preluarii in posesie, conform art. 99 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, precum si a diferentei de credit aferente plantatiilor de vii si pomi, ramasa de plata, conform art. 33 din aceeasi lege

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa

Suprafata agricola atribuita,

- ha -

din care:

Cheltuieli de productie

- lei -

Diferenta de credit ramasa de plata

- lei -

Modalitatea de plata

 

 

 

 

Arabil
- ha -

Vii
- ha -

Livezi
- ha -

Pajisti
- ha -

 

 

in bani
- lei -

angajament de plata
- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

1. Suprafetele totale din coloana 3 trebuie sa corespunda cu totalul suprafetelor prevazute in anexele nr. 2-14 si nr. 16-20 la regulament.

2. Cheltuielile de productie trebuie sa corespunda cu cele din evidenta contabila a unitatii, iar creditele, cu cele din evidenta bancii.

3. Rambursarea diferentei de credit de investitii se va face in termenul la care era obligata unitatea.

 

ANEXA Nr. 23

la regulament

Municipiul (orasul, comuna)........................

Judetul ..........................................................

 

ANGAJAMENT DE PLATA Nr ..............

 

Subsemnatul/subsemnata ...................................................................................................., domiciliat/domiciliata in comuna (orasul)................................, str .............................................. nr .........., judetul ..............................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria .............. nr .........., emis/emisa de .............................................. la data de ............................., am luat cunostinta de prevederile art ................. din Legea fondului funciar nr. 18/1991, si ma oblig sa achit suma de ................. lei, reprezentand cheltuieli de productie efectuate pe terenul primit in proprie-tate, catre comisia de lichidare a ............................. si sa depun aceasta suma in ............. rate, la casieria acesteia, pana la data de ...............

Dat azi, ......................

..................................

(semnatura)

Angajamentul a fost dat in fata noastra azi,.........................

Presedintele comisiei de lichidare,

....................................................

Presedintele si secretarul comisiei comunale, orasenesti sau municipale,

..............................................................................................................

NOTA:

Angajamentul de plata se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul ramane la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste ori de stat si cooperatiste, iar un exemplar ramane la banca.

 

ANEXA Nr. 24

la regulament

 

Municipiul (orasul, comuna)............................

Judetul ..........................................................

 

ANGAJAMENT DE PLATA Nr .............

 

Subsemnatul/subsemnata .................................., domiciliat/domiciliata in comuna (orasul)...................................., str ............................................ nr ..................., judetul ................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ............... nr ....................................., emis/emisa de ...................................................................... la data de .............................., am luat cunostinta de prevederile art .......................... din Legea fondului funciar nr. 18/1991, si ma oblig sa achit suma de .......................... lei, reprezentand cheltuieli de productie efectuate pe terenul primit in proprietate sau in folosinta, catre Consiliul Local ............................. si sa depun aceasta suma in .................. rate, la casieria acestuia, pana la data de ..............................

Dat azi,.....................

................................

(semnatura)

Angajamentul a fost dat in fata noastra azi,..................................

 

Primar,

........................................

Secretar,

........................................

 

ANEXA Nr. 25

la regulament

 

Municipiul (orasul, comuna)............................

Judetul ..........................................................

 

ANGAJAMENT DE PLATA Nr ..................

 

Subsemnatul/subsemnata .............................................., domiciliat/domiciliata in comuna (orasul).........................., str ............................................. nr .........., judetul ............................................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ......... nr .............................., emis/emisa de ............................................ la data de ...................., am luat cunostinta de prevederile art ............................. din Legea fondului funciar nr. 18/1991, si ma oblig sa achit suma de ......... lei, reprezentand diferenta de credit de investitii ramasa de plata pentru terenul cu plantatii de vii si pomi primit in proprietate, in ................... rate anuale.

Pentru anul 1991 ma oblig sa achit suma de .............. lei la comisia de lichidare pana la data de ......... 1991, iar pentru anii urmatori ma oblig sa inchei contract cu banca finantatoare in termen de 15 zile pentru plata sumelor ramase.

Pentru sumele scadente ma oblig sa livrez produse agricole la unitatile specializate de preluare.

Dat azi,....................

................................

(semnatura)

 

Angajamentul a fost dat in fata noastra azi,...................................

 

Presedintele comisiei de lichidare,

.......................................................................

Presedintele si secretarul comisiei comunale,
orasenesti sau municipale,

.........................................................

 

NOTA:

Angajamentul de plata se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul ramane la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste ori de stat si cooperatiste, iar un exemplar ramane la banca.

 

ANEXA Nr. 26

la regulament

 

Municipiul (orasul, comuna)........................

Judetul .......................................................

 

ANGAJAMENT DE PLATA Nr ..........

 

Subsemnatul/subsemnata ............................................., domiciliat/domiciliata in comuna (orasul)............................, str ................................................. nr .........., judetul ....................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ......... nr ............................, emis/emisa de ................................................. la data de ................., am luat cunostinta de prevederile art ............................. din Legea fondului funciar nr. 18/1991, si ma oblig sa achit suma de ............ lei, reprezentand diferenta de credit de investitii ramasa de plata pentru terenul cu plantatii de vii si pomi primit in proprietate sau folosinta, in .................. rate anuale.

Pentru sumele anuale de plata ma oblig ca in termen de 15 zile de la data prezentului angajament sa inchei contract de credite cu banca finantatoare.

Pentru sumele scadente ma oblig sa livrez produse agricole la unitatile specializate de preluare.

Dat azi,....................

...............................

(semnatura)

 

Angajamentul a fost dat in fata noastra azi,..................................

 

Primar,

........................................

Secretar,

........................................

 

ANEXA Nr. 27

la regulament

 

ROMANIA

COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI

DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

 

Codul I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Judetul ..................................

Nr .......................

 

TITLU DE PROPRIETATE

 

Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii comisiei comunale, orasenesti sau municipale si a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991,

 

DECLARAM

Cetateanul/Cetateana ......................................................, (mostenitorii defunctului/defunctei) .................................................................., din satul ............................................................, comuna/orasul ..............................................., municipiul .........................................., judetul ............................., primeste in proprietate o suprafata totala de ......... ha ......... m2 , din care: - prin reconstituirea dreptului de proprietate ......... ha ......... m2 ;

- prin constituirea dreptului de proprietate ......... ha ......... m2 , situata pe teritoriul comunei ..................................., structurata si amplasata conform celor mentionate pe verso.

Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile si obligatiile ce decurg din lege.

 

Prefect,

..............

Secretar,

..............

Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie

 

 

 

Director general,

.........................

Director,

................

Data ............................

(verso)

 

SUPRAFATA PRIMITA IN PROPRIETATE

A. Suprafata primita in extravilan

Nr. crt.

Categoria de folosinta

Nr. topografic

Suprafata

Vecinatati

Observatii

 

 

Tarla
(Sola)

Parcela

ha

m2

Nord

Est

Sud

Vest

 

1.

Arabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Livezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pasuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Fanete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Paduri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Alte terenuri neagricole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Suprafata primita in intravilan

 

Nr. crt.

Categoria de folosinta

Nr. topografic

Suprafata

Vecinatati

Observatii

 

 

Tarla
(Sola)

Parcela

ha

m2

Nord

Est

Sud

Vest

 

1.

Arabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Livezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pasuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Fanete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Curti, constructii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Alte terenuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL (A+B).............. ha ............ m2

din care:

Arabil ........................................... ha ............ m2

Vii ................................................ ha ............ m2

Livezi ............................................ ha ............ m2

Pasuni ........................................... ha ............ m2

Fanete ........................................... ha ............ m2

Paduri ............................................ ha ............ m2

Curti, constructii ............................ ha ............ m2

Alte terenuri .................................. ha ............ m2

 

ANEXA Nr. 28

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de proprietar deposedat, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata de teren agricol adusa sau preluata in cooperativa agricola de productie

- ha -

Observatii

 

 

TOTAL,

din care:

 

 

 

 

reconstituit
10 ha

diferenta solicitata

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Primar,

........................................

Secretar,

........................................

 

ANEXA Nr. 29

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice ale caror terenuri din extravilanul localitatilor au trecut in proprietatea statului in mod abuziv si se gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

........................................

Secretar,

........................................

 

ANEXA Nr. 29a)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice ale caror terenuri din extravilanul localitatilor au trecut in proprietatea statului in mod abuziv si se afla amenajate bazine piscicole, sere, plantatii de hamei, plantatii viticole si pomicole in functiune, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevazut de art. 41 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

........................................

Secretar,

........................................

 

ANEXA Nr. 30

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie, si carora li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata de teren agricol de pana la 10 ha de familie detinuta in proprietate

- ha -

Observatii

 

 

TOTAL,

din care:

 

 

 

 

reconstituit cu reducere

diferenta solicitata

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Primar,

.................................

Secretar,

.................................

 

ANEXA Nr. 31

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand suprafetele de teren revendicate de 2 solicitanti, dintre care unul este proprietarul deposedat prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1953-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost improprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat sub orice forma de cooperativa, care se vor restitui in natura ambilor solicitanti, in limita resurselor de teren existente, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

.................................

Secretar,

.................................

 

ANEXA Nr. 32

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, in temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, carora li se restituie in natura suprafete agricole, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, in perimetrul acestor societati, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

...........................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

...........................................

 

ANEXA Nr. 33

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Romane, universitatilor si institutiilor de invatamant superior cu profil agricol, care trec in proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

.................................

Secretar,

.................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

.........................................

 

ANEXA Nr. 34

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol, carora li se restituie suprafetele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

.................................

Secretar,

.................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

.........................................

 

ANEXA Nr. 35

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice carora li se vor achita in mod obligatoriu drepturile in natura sau de creanta restante, stabilite si prevazute in Legea nr. 48/1994 privind stabilirea unor drepturi in favoarea persoanelor fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, si a drepturilor aferente anului 1993 si 1994 pentru persoanele ale caror terenuri agricole se afla in patrimoniul regiilor autonome cu activitate agricola, institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, de catre societatile comerciale, institutele, statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome si societatile nationale cu profil agricol, potrivit art. 11 si 19 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Drepturi - restante cuvenite

Observatii

 

 

in natura

creante

 

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

.................................

Agentia Domeniilor Statului

Directorul institutiei,

.................................

Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara

Director general,

.................................

 

ANEXA Nr. 36

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice care au incheiat contracte de locatiune in conditiile prevazute la art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se restituie in natura suprafetele de teren agricol prevazute in acele contracte, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Agentia Domeniilor Statului

Directorul institutiei,

...........................................

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie

Director general,

...........................................

 

ANEXA Nr. 37

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice prevazute la art. 37, 38 si 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata de teren solicitata de la 10 ha la 50 ha, din care pentru:

Observatii

 

 

persoane fizice prevazute la art. 37 si 38 din Legea nr. 18/1991, republicata, carora li s-a stabilit calitatea de actionar

persoane fizice cu drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, in conformitate cu Legea nr. 46/1992

persoane fizice cu drepturi la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol, in conformitate cu Legea nr. 46/1992

persoane fizice care au calitatea de locator conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare

 

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

.......................................

 

ANEXA Nr. 38

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele prevazute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau, dupa caz, mostenitorii acestora, carora li se reconstituie, la cerere, dreptul de proprietate in natura, in limita suprafetei de teren trecute in proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafetele de teren aflate in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societati comerciale care au in patrimoniu terenuri agricole ori, dupa caz, aflate in administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, care isi au sediul in localitatea sau in localitatile in care s-a aflat terenul agricol trecut in proprietatea statului, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Agentia Domeniilor Statului

Directorul institutiei,

.......................................

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie

Director general,

.......................................

 

ANEXA Nr. 39

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice pentru care nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, solicitate prin cerere, carora li se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata, precum si in cazurile in care nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata neretrocedata
- ha -

Despagubiri cuvenite

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

.......................................

 

ANEXA Nr. 39a)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele juridice indreptatite sa li se acorde despagubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, in cazul in care restituirea in natura nu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Persoana juridica

Suprafata neretrocedata
- ha -

Despagubiri cuvenite

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

.......................................

 

ANEXA Nr. 40

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice care opteaza, prin cereri intemeiate, aprobate de organele competente, sa li se acorde despagubiri pentru terenurile agricole cuvenite in natura, potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata neretrocedata
- ha -

Despagubiri cuvenite

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

.......................................

 

ANEXA Nr. 40a)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand familiile fara pamant, familiile tinere nou-intemeiate, specialistii care lucreaza in agricultura, cadrele medicale, personalul didactic, slujitorii cultelor religioase legal recunoscute, carora li se atribuie terenuri agricole in folosinta potrivit art. 20 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata atribuita in folosinta
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

...................................

Secretar,

...................................

 

ANEXA Nr. 41

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand terenurile ramase in proprietatea privata a statului si, respectiv, in exploatarea sau in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni, regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, evidentiate ca atare in cadastrul agricol, dupa restituirea in natura a suprafetelor agricole persoanelor fizice si juridice indreptatite, potrivit art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea institutiei

Suprafata totala

- ha -

din care:

Observatii

 

 

 

Agricol

din care:

Neagricol

 

 

 

 

 

Arabil

Pasune

Fanete

Vii

Livezi

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentia Domeniilor Statului

Directorul institutiei,

.....................................

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie

Director general,

.....................................

 

ANEXA Nr. 42

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice, actionari sau locatori, precum si alte persoane indreptatite, de la care urmeaza sa se recupereze valoarea ramasa a investitiilor facute pe terenurile restituite in natura, intr-o perioada de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata restituita in natura

- ha -

Valoarea ramasa a investitiilor de recuperat

- lei -

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

.......................................

 

ANEXA Nr. 43

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand structurile reprezentative ale unitatilor de cult, care dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea unitatii de cult

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

a)

Centre eparhiale

pana la 100 ha

 

 

-

 

 

 

-

 

 

b)

Protoierii

pana la 50 ha

 

 

-

 

 

 

-

 

 

c)

Manastiri si schituri

pana la 50 ha

 

 

-

 

 

 

-

 

 

d)

Parohii si filii

pana la 10 ha

 

 

-

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

............................................

 

ANEXA Nr. 43a)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand structurile reprezentative ale unitatilor de cult nou-infiintate, carora li se constituie dreptul de proprietate in limitele art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului local, conform alin. (11 ) al art. 23 din aceeasi lege

 

Nr. crt.

Denumirea unitatii de cult

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

.......................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

.......................................

 

ANEXA Nr. 44

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand unitatile de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolile generale din mediul rural si institutiile publice de ocrotire a copiilor, carora li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, in limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea unitatii

Suprafata avuta in proprietate
-ha-

Suprafata restituita in proprietate
-ha-

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

 

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

 

Directorul institutiei,

.............................................

 

ANEXA Nr. 45

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand unitatile de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic si scolile generale din mediul rural, carora li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea unitatii

Suprafata avuta in proprietate

-ha-

Suprafata restituita in proprietate

-ha-

Suprafata atribuita in folosinta

-ha-

Observatii

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

 

ANEXA Nr. 45a)

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand suprafetele proprietatilor de stat prevazute la art. 221 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea proprietatii de stat si modul de provenienta a terenurilor

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

 

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

.............................................

 

ANEXA Nr. 47

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus in termenul prevazut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare si persoanele care au formulat astfel de cereri si au depus actele doveditoare in termen de 60 de zile, potrivit art. 33 din Legea nr. 1/2000, de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele persoanelor fizice si juridice

Suprafata solicitata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

 

ANEXA Nr. 48

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand fostii proprietari sau mostenitorii acestora, carora li se restituie la cerere terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii, aprobate potrivit Legii nr. 1/2000, sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate in orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale, potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata solicitata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,
.......................................

Secretar,
.......................................

 

ANEXA Nr. 49

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata si li se vor acorda la cerere terenurile respective, in limita suprafetelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata solicitata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

 

ANEXA Nr. 50

la regulament

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasarilor, nu au primit drept de proprietate in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, in conditiile Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, in toate celelalte cazuri li se acorda despagubiri

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Suprafata solicitata
- ha -

Despagubiri

Observatii

0

1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Agentia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

Directorul institutiei,

.......................................

 

ANEXA Nr. 52

la regulament

 

Judetul.............................................

Comuna..........................................

 

PROCES - VERBAL DE PUNERE IN POSESIE Nr...........

 

Incheiat astazi,....................... 200..., cu ocazia punerii in posesie a proprietarului....................... (mostenitorilor defunctului/defunctei)................................, conform anexei nr.........., suprafata......................... ha, anexei nr.........., suprafata............... ha

A. Suprafata primita in extravilan

Nr. crt.

Categoria de folosinta

Nr. topografic

Suprafata

Vecinatati

Observatii

 

 

Tarla
(Sola)

Parcela

ha

m2

Nord

Est

Sud

Vest

 

1.

Arabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Livezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pasuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Fanete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Alte terenuri neagricole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Suprafata primita in intravilan

Nr. crt.

Categoria de folosinta

Nr. topografic

Suprafata

Vecinatati

Observatii

 

 

Tarla
(Sola)

Parcela

ha

m2

Nord

Est

Sud

Vest

 

1.

Arabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Livezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pasuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Fanete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Curti, constructii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Alte terenuri neagricole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL (A+B):........ ha.......... m2 ,

din care:

Arabil...................................... ha............ m2

Vii........................................... ha............ m2

Livezi....................................... ha............ m2

Pasuni..................................... ha............ m2

Fanete..................................... ha............ m2

Curti, constructii...................... ha............ m2

Alte terenuri neagricole......... ha............ m2

 

Primar,

..........................

Secretar,

.......................

Specialist in masuratori topografice,

.......................

Proprietar,

.......................

 

ANEXA Nr. 53

la regulament

 

Localitatea..............................

Judetul...................................

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand fostii proprietari si mostenitorii acestora, persoane fizice, carora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, conform art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele autorului (persoana deposedata)

Numele si prenumele persoanelor solicitante

Suprafata terenurilor forestiere avuta in proprietate

- ha -

Suprafata acceptata de comisie

- ha -

Suprafata de padure reconstituita anterior

- ha -

Diferenta de suprafata ce urmeaza sa fie primita

- ha -

Informatii asupra amplasamentului

 

 

 

Total, din care:

in terenuri cu destinatie forestiera

Total, din care:

in terenuri cu destinatie forestiera

 

Total, din care:

in terenuri cu destinatie forestiera

in terenuri cu destinatie agricola

Identificarea in amenajamentele silvice a terenurilor forestiere

Identificarea in cadastrul agricol a terenurilor cu destinatie agricola

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

Seful ocolului silvic,

.......................................

 

ANEXA Nr. 531 la regulament

 

Judetul.....................................

Comuna..................................

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice si juridice care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamente care si-au schimbat folosinta initiala a terenului, potrivit art. 291 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice sau numele si prenumele persoanei fizice

Folosinta initiala a terenului solicitat

Suprafata solicitata

- ha -

Folosinta actuala a terenului

Amplasament propus in teren cu folosinta agricola

Optiuni despagubiri

Observatii

 

 

 

 

 

Tarla

Parcela

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

Seful ocolului silvic,

.......................................

 

ANEXA Nr. 54

la regulament

 

Localitatea...........................

Judetul................................

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand fostii membri si mostenitorii acestora din formele asociative (composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razasesti nedivizate, paduri graniceresti, paduri comunale provenite din paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora), carora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, conform art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea formei asociative care a avut in proprietate terenuri forestiere

Numele si prenumele membrului formei asociative

Suprafata terenurilor forestiere detinuta in indiviziune de membrul formei asociative*)

Numele si prenumele persoanelor solicitante

Suprafata terenurilor forestiere, acceptata de comisie

- ha -

Informatii asupra amplasamentului**)

Observatii

 

 

 

TOTAL, din care:

in terenuri cu destinatie forestiera

in terenuri cu destinatie agricola

 

TOTAL, din care:

in terenuri cu destinatie forestiera

in terenuri cu destinatie agricola

Identificarea in amenajamentele silvice a terenurilor forestiere

Identificarea in cadastrul agricol a terenurilor cu destinatie agricola

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

TOTAL FORMA ASOCIATIVA:

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

Seful ocolului silvic,

.......................................

**) Marimea suprafetei se calculeaza in conformitate cu precizarile art. 28 alin. (3) din regulament.

**) Informatiile asupra amplasamentului se redau la rubrica TOTAL a fiecarei forme asociative inscrise in tabel.

 

ANEXA Nr. 55

la regulament

 

Localitatea..................................

Judetul........................................

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand unitatile de cult si institutiile de invatamant carora li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera

 

Nr. crt.

Denumirea unitatii de cult sau a institutiei de invatamant care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate

Suprafata rezultata din acte a terenurilor forestiere, detinuta anterior

(la deposedare)

- ha -

Suprafata terenurilor forestiere acceptata de comisie

- ha -

Informatii asupra amplasamentului

Observatii

 

 

TOTAL, din care:

in terenuri cu destinatie forestiera

in terenuri cu destinatie agricola

TOTAL, din care:

in terenuri cu destinatie forestiera

in terenuri cu destinatie agricola

Identificarea in amenajamentele silvice a terenurilor forestiere

Identificarea in cadastrul agricol a terenurilor cu destinatie agricola

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

Seful ocolului silvic,

.......................................

 

ANEXA Nr. 56

la regulament

 

Localitatea..................................

Judetul........................................

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand comunele, orasele sau municipiile carora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera

 

Nr. crt.

Denumirea comunei/
orasului/
municipiului indreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate

Suprafata rezultata din acte a terenurilor forestiere, detinuta anterior(la deposedare)

- ha -

Suprafata terenurilor forestiere acceptata de comisie

- ha -

Informatii asupra amplasamentului

Observatii

 

 

TOTAL, din care:

in terenuri cu destinatie forestiera

in terenuri cu destinatie agricola

TOTAL, din care:

in terenuri cu destinatie forestiera

in terenuri cu destinatie agricola

Identificarea in amenajamentele silvice a terenurilor forestiere

Identificarea in cadastrul agricol a terenurilor cu destinatie agricola

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

.......................................

Secretar,

.......................................

Seful ocolului silvic,

.......................................

 

ANEXA Nr. 561

la regulament

 

Judetul......................................

 

TABEL NOMINAL

cuprinzand persoanele fizice si juridice carora li se reconstituie dreptul de proprietate pe amplasamente situate in afara limitelor de competenta ale comisiilor locale

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice sau numele si prenumele persoanei fizice

Denumirea comisiei locale

Numarul hotararii de validare a comisiei judetene

Numa-rul anexei din documentatia comisiei locale

Numa-rul pozitiei din anexa la docu-menta-tia comi-siei locale

Suprafata validata

- ha -

Motivatia nerespectarii amplasamentului initial

Amplasament in limitele judetului, stabilit de comisia judeteana

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastru general

Cadastru forestier

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna

Tarla

Parcela

Ocol silvic

UP

UA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

...