MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 839         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 decembrie 2001

 

SUMAR 

 

DECRETE

 

1.072. - Decret privind trecerea în rezervă a unor generali din Ministerul Apărării Nationale

 

1.073. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

1.075. - Decret pentru numirea membrilor Consiliului Concurentei

 

1.076. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia direct în retragere

 

1.077. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

1.078. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă

 

1.079. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestora în rezervă

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

176. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României

 

177. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Rafo” - S.A. Onesti

 

178. - Ordonantă de urgentă pentru completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

179. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

180. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unor generali din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2001 domnul general de brigadă Florian Alexa Caba si domnul general-maior Ioan Traian Popa se trec în

rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001.

Nr. 1.072.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general

din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia

în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2001 domnul general de brigadă Ioan Constantin Zăpor se înaintează în gradul de general-maior si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001.

Nr. 1.073.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea membrilor Consiliului Concurentei

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 18 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996,

având în vedere propunerea comună a Comisiei economice a Senatului si Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare a Camerei Deputatilor,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se numesc ca membri ai Consiliului Concurentei, îndeplinind functiile mentionate în dreptul fiecăruia, următorii:

- domnul Theodor Valentin Purcărea - presedinte;

- domnul Stefan Neagoe - vicepresedinte;

- domnul Nandor Jozsef Nemenyi - vicepresedinte;

- domnul Vasile Seclăman - vicepresedinte;

- domnul Bogdan-Mihai Chetreanu - consilier;

- domnul Alexe Gavrilă - consilier;

- doamna Tatiana Mosteanu - consilier;

- domnul Viorel Munteanu - consilier;

- domnul Victor Serghie - consilier;

- domnul Nicolae Serdin - consilier.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001.

Nr. 1.075.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă

unui colonel din Serviciul Român de Informatii

si trecerea acestuia direct în retragere

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3, art. 85 alin. 1 lit. b) si alin. 5 si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 20 decembrie 2001 domnului colonel Sorin-Viorel Gheorghe Nicoară i se acordă gradul de general de brigadă si se trece direct în retragere cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001.

Nr. 1.076.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general

din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. e) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2001 domnul general de brigadă Nicusor Florin Dumitru se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001.

Nr. 1.077.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă

unui colonel din Serviciul Român de Informatii

si trecerea acestuia în rezervă

           

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3, art. 85 alin. 1 lit. b) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 20 decembrie 2001 domnului colonel Marin Gheorghe Dan i se acordă gradul de general de brigadă si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001.

Nr. 1.078.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei

din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3, art. 85 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 15 decembrie 2001 domnului colonel Gheorghe Ion Carască si domnului colonel Gheorghe Gheorghe Comsa li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001.

Nr. 1.079.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994

privind serviciile din subordinea Presedintelui României

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi la Administratia Prezidentială este de 260. Fondurile necesare pentru numărul suplimentar de posturi se asigură din bugetul

Administratiei Prezidentiale pe anul 2002 prin redistribuire de la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” la titlul “Cheltuieli de personal”. Pentru numărul suplimentar de posturi se autorizează ordonatorul principal de credite să completeze anexele nr. 3/01/08 si 3/01/09, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001.”

2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Începând cu 1 ianuarie 2002 Muzeul National Cotroceni functionează în spatiile repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca institutie publică de cultură, în subordinea Administratiei Prezidentiale.”

3. După alineatul (2) al articolului 8 se introduc alineatele (2 1 ) si (2 2 ) cu următorul cuprins:

“(2 1 ) Cheltuielile curente si de capital ale Muzeului National Cotroceni se finantează din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat. Pentru anul 2002 bugetul Muzeului National Cotroceni se aprobă de ordonatorul principal de credite.

(2 2 ) Numărul maxim de posturi pentru Muzeul National Cotroceni este de 132.”

Art. II. - (1) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 pentru municipiul Bucuresti se diminuează cu suma de 6.083 milioane lei si se suplimentează corespunzător bugetul Administratiei Prezidentiale pe anul 2002.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002 modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare

a Societătii Comerciale “Rafo” - S.A. Onesti

           

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - În vederea finalizării procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Rafo” - S.A. Onesti, denumită în continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare APAPS, este mandatată să vândă investitorului strategic actiunile noi rezultate din orice conversie în actiuni a creantelor detinute asupra societătii de către Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 2. - În cuprinsul prezentei ordonante de urgentă termenii si expresiile de mai jos au următoarele întelesuri:

a) contract de vânzare-cumpărare - contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între APAPS, în calitate de vânzător, si investitorul strategic, care are ca obiect întregul pachet de actiuni detinut de vânzător la Societatea Comercială “Rafo” - S.A. Onesti;

b) investitor strategic - CANYON SERVICOS LDA si Societatea Comercială “Imperial Oil” - S.A. Bacău, în calitate de cumpărător al pachetului majoritar de actiuni în societate;

c) certificate de obligatii bugetare - certificatele care precizează obligatiile bugetare ale societătii, emise de Ministerul Finantelor Publice, de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare;

d) creante detinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - sumele datorate de societate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru constituirea Fondului special al drumurilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Se aprobă stingerea, prin conversia în actiuni, care vor fi vândute investitorului strategic, a următoarelor creante asupra societătii:

a) creantele bugetare ale Ministerului Finantelor Publice reprezentând impozite, taxe si alte venituri bugetare datorate de societate, la data transferului dreptului de proprietate, conform certificatului de obligatii bugetare emis, potrivit legii, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată suspendate în vamă si a impozitului pe veniturile din salarii si cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere, care se scutesc de la plată potrivit art. 4;

b) creantele detinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, reprezentând sume datorate de societate pentru constituirea Fondului special al drumurilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996, la data transferului dreptului de proprietate.

Art. 4. - Se scutesc de la plată majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, aferente creantelor prevăzute la art. 3, datorate si neachitate până la data transferului dreptului de proprietate.

Art. 5. - (1) Impozitul pe veniturile din salarii si taxa pe valoarea adăugată suspendată în vamă se esalonează la plată în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu completările si modificările ulterioare, urmând a fi achitate în termen de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni.

(2) Graficul de esalonare si conditiile ce trebuie respectate de societate în perioada esalonării se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 6. - (1) Investitorul strategic va face demersuri pentru aprobarea în adunarea generală a actionarilor societătii a majorării capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor prevăzute la art. 3, la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune..(2) Investitorul strategic are drept de preferintă la cumpărarea actiunilor rezultate ca urmare a conversiei în actiuni a datoriilor societătii, drept pe care îl poate exercita în termen de 60 de zile de la data aprobării conversiei de către adunarea generală a actionarilor societătii, APAPS având obligatia de a face ofertă de vânzare cu privire la aceste actiuni în mod direct investitorului strategic.

(3) Actiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, apartinând creditorilor prevăzuti la art. 3, se transferă către APAPS pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către investitorul strategic la un pret pe actiune rezultat din raportarea sumei cu titlu de plăti suplimentare, prevăzută la cap. 9 din contractul de vânzare-cumpărare, la valoarea nominală a unei actiuni.

(4) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor se distribuie de APAPS institutiilor prevăzute la art. 3, proportional cu valoarea creantelor convertite în actiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării pretului.

Art. 7. - Creditorii prevăzuti la art. 3 sunt mandatati să renunte la toate litigiile, actiunile în justitie sau în fata instantelor arbitrale, precum si la actiunile de executare silită în legătură cu creantele ce vor fi convertite conform dispozitiilor art. 3 si să solicite ridicarea si radierea oricărei garantii reale mobiliare sau imobiliare, precum si a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creantelor respective.

Art. 8. - Se mandatează APAPS să notifice Consiliului Concurentei, în numele Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, ajutorul de stat acordat de aceste institutii printr-un singur formular de notificare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 177.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul

preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, se completează după cum urmează:

- La prima coloană, după liniuta a 9-a “Apa potabilă si canalizare” se introduce o nouă liniută “Apa minerală naturală la sursă”, iar în coloana a II-a, în dreptul acesteia, se va scrie lcindicele preturilor de consum”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 178.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000

privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei,

condensatului si etanului lichid

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 207/2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind regimul activitătilor de transport, comercializare

si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului,

etanului lichid, benzinei, motorinei

si combustibilului lichid usor”.

2. După articolul 16 1 se introduce articolul 16 2 cu următorul cuprins:

“Art. 16 2 . - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică în mod corespunzător si activitătilor de transport, comercializare si recuperare a benzinei, motorinei si combustibilului lichid usor.”

Art. II. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministru de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 179.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Se acordă esalonarea la plată pe 5 ani, cu 6 luni perioadă de gratie, a obligatiilor la bugetul de stat datorate si neachitate de Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. pentru activitatea proprie si de către unitătile sale teritoriale, precum si scutirea de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere aferente, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Graficele de plată pe unităti plătitoare a obligatiilor datorate bugetului de stat, care fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Plata ratelor se efectuează până la data de 20 a fiecărei luni.

(4) Înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea în situatia în care Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. si unitătile sale teritoriale nu achită la bugetul de stat obligatiile curente ale fiecărui an fiscal, cu termene scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. În cazul în care societatea si unitătile sale teritoriale nu achită la scadentă obligatiile curente la bugetul de stat, pot efectua plata acestora în perioada imediat următoare, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal.

(5) Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. si unitătile sale teritoriale vor achita până la primul termen de plată din esalonare, sumele reprezentând obligatii la bugetul de stat datorate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si care nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente acestora.

(6) Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. si unitătile sale teritoriale vor constitui o garantie echivalentă cu două rate medii din esalonare până la data de 30 iunie 2002.

(7) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. si unitătile sale teritoriale, pentru sumele esalonate la plată, datorează majorări conform prevederilor legale, plata acestora efectuându-se lunar, inclusiv pe perioada de gratie.

(8) Orice intentie de înstrăinare de active pe toată perioada derulării înlesnirilor la plată va fi comunicată organului fiscal teritorial al Ministerului Finantelor Publice la care Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. si unitătile sale teritoriale sunt înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe.

(9) Nerespectarea termenelor si a conditiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu.

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 180.

 

Majorările de întârziere datorate si neachitate

Situatia penalitătilor de întârziere

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ*)

 

Situatia obligatiilor datorate si neachitate la bugetul de stat de către

Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. si unitătile sale teritoriale