MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 104           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 februarie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            28. – Ordonantă de urgentă privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit acordat Societătii Comerciale „Tractorul UTB“ – S.A. Brasov

 

            250. – Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern contractat de Societatea Comercială „Termoelectrica“ – S.A. sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata externă de capital

 

            253. – Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

            254. – Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

            255. – Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

            256. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

            257. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a nnui credit acordat Societătii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brasov

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se împuterniceste Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului ca, prin derogare de la dispozitiile art. 9 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, să garanteze în proportie de 100% un credit în valoare de 10 miliarde lei care urmează să fie contractat de Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Brasov.

Art. 2. - (1) Creditul va fi garantat printr-un depozit bancar în valoare de 10 miliarde lei, constituit de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A.

(2) Depozitul bancar va fi constituit din sumele încasate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în cursul lunii februarie 2001 prin diminuarea sumelor datorate bugetului de stat conform art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

3) Pentru depozitul constituit potrivit alin. (2) Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A. calculează si plăteste Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului o dobândă de 3% pe an.

4) Pentru creditul contractat în conditiile prezentei ordonante de urgentă, Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Brasov plăteste Băncii de Export-Import a României (Eximbank) - S.A. o dobândă de 5% pe an.

Art. 3. - Creditul va fi contractat pentru o perioadă de 3 ani, cu o perioadă de gratie de un an, si va fi rambursat conform contractului de credit care va fi încheiat între Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Brasov si Banca de Export-Import a României (Eximbank) – S.A.

Art. 4. - Urmărirea utilizării si restituirii creditului conform contractului prevăzut la art. 3 se va face de Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Finantelor Publice si Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Romulus Moucha,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si

Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 februarie 2001.

Nr. 28.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata externă de capital de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern contractat de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituta României, precum si ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice garantează în numele statului un împrumut extern contractat de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata externă de capital, în limita sumei de 150 milioane euro. Tranzactia va fi administrată de consortiul format din băncile de investitii Deutsche Bank si JP Morgan, conform selectiei de oferte, realizată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

Art. 2. - Valuta obtinută din împrumutul extern contractat potrivit art. 1 va fi utilizată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. în vederea completării resurselor financiare pentru importul de titei, păcură, cărbune energetic si gaze naturale, necesare pentru perioada de iarnă 2000-2001.

Art. 3. - Costurile legate de lansarea emisiunii vor fi suportate din surse proprii de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. În acest sens costurile legate de lansarea emisiunii se deduc initial din valoarea împrumutului la data încheierii tranzactiei, urmând ca ulterior suma astfel diminuată să fie reîntregită la nivelul celei subscrise si să fie utilizată pentru destintiile prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Plata ratelor de capital, a dobânzilor si a altor costuri aferente se asigură de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. din surse proprii si, în completare, din surse de la bugetul de stat.

Art. 5. - Cu echivalentul în dolari S.U.A. al sumei garantate prin prezenta hotărâre, calculat la cursul de schimb valutar din data încheierii tranzactiei, se va diminua valoarea creditelor externe aprobate să se contracteze de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. conform Hotărârii Guvernului nr. 1.200/2000 privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unor credite externe în valoare totală de 185 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. în vederea completării finantării importurilor de resurse energetice pentru iarna 2000-2001, în sumă de 185 milioane dolari S.U.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2001.

Nr. 250.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în sumă totală de 1.367,5 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, familiilor din judetul Hunedoara prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2001.
Nr. 253.

 

ANEXĂ

 

Nr.crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată
(milioane lei)

1.

Adam Cornelia

Lupeni, str. Avram Iancu nr. 11

1,5

2.

Adam Niculaie

Lupeni, str. Gheorghe Sincai bl. D8, ap. 7

2,5

3.

Afloarei Romica

Lupeni, Aleea Narciselor nr. 3, ap. 2

2,5

4.

Afrentoaiei Gheorghe

Lupeni, Str. Parângului bl. A4, ap. 8

2

5.

Agafitei Dumitru

Str. Viitorului nr. 16, bl. A3, ap. 46

2

6.

Alexandru Cornel

Lupeni, Str. Viitorului bl. K4, ap. 54

1

7.

Alexe Florin

Lupeni, Str. Păcii bl. 31, ap. 50

3

8.

Almăsan Violeta

Lupeni, str. Tudor Vladimirescu bl. 74, ap. 102

2

9.

Ancutescu Gabriel

Lupeni, Str. Pompierilor nr. 7

2,5

10.

Andrici Mihai

Lupeni, Str. Viitorului bl. D5, ap. 60

1,5

11.

Anghel Tomită Cornel

Lupeni, Str. Tineretului nr. 4, bl. L3, ap. 23

1

12.

Apostol Constantin

Lupeni, Str. Parângului bl. E6A, ap. 2

3

13.

Ardelean Virginia

Lupeni, Str. Stadionului nr. 164

2,5

14.

Aslam Ioan

Lupeni, str. Bărbăteni bl. C1, ap. 37

2,5

15.

Baciu Dumitru

Lupeni, Str. Viitorului bl. B5, ap. M15

1

16.

Bălăută Remus Stelian

Lupeni, Str. Parângului bl. A5, ap. 76

2,5

17.

Banhazi Iosif

Lupeni, Str. Tineretului bl. 12, ap. 11

1

18.

Besna Gheorghe

Lupeni, Str. Parângului bl. 26A, ap. 30

2

19.

Bibirig Ioan

Lupeni, Str. Tineretului bl. G8, ap. 48

1

20.

Blaj Ildiko

Lupeni, Str. Tineretului bl. B11, ap. 16

1

21.

Bodi Iosif

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 23, ap. 59

1,5

22.

Boganyi Lucretia

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 21, ap. 20

2

23.

Borbely Adrian

Lupeni, Str. Viitorului nr. 13, bl. C1, ap. 67

1,5

24.

Borbely Silvia Steliana

Lupeni, Str. Tineretului bl. B11, ap. 76

2

25.

Borcescu Gheorghe

Lupeni, Str. Viitorului bl. B1, ap. 39

1,5

26.

Borzasi Adalbert Sorin

Lupeni, Str. Revolutiei nr. 20, ap. 20

3,5

27.

Botoi Solomon Sevastian

Lupeni, Str. Gării nr. 15

3,5

28.

Botu Grigore

Lupeni, Str. Pandurilor nr. 6

1

29.

Budai Carol

Lupeni, Str. Tineretului bl. B11, ap. 84

2,5

30.

Bulancea Daniela

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 21, ap. 12

4,5

31.

Bumbi Alexandru

Lupeni, Str. Pandurilor nr. 9

3

32.

Călin Melinda

Lupeni, Str. Viitorului nr. 19, bl. B5, sc. 2, ap. 38

2

33.

Chioran Alexandru

Lupeni, Str. Pompierilor nr. 31

3

34.

Chioran Ioan

Lupeni, Str. Progresului nr. 2

1,5

35.

Chirită Causio Constantin

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 59, ap. 10

3,5

36.

Cîmpean Manase Vasile

Lupeni, str. Tudor Vladimirescu bl. M2, ap. 16

1

37.

Cioarbă Radu

Lupeni, Str. Păcii nr. 14, bl. 31, ap. 29

5

38.

Ciupitu Paul

Lupeni, str. Avram Iancu nr. 11

1

39.

Codoba Ana

Lupeni, Str. Viitorului nr. 3, ap. 36

3

40.

Cojocneanu Ioan

Lupeni, Str. Viitorului bl. C1, ap. 9

3,5

41.

Costea Leontina

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 15, ap. 42

3,5

42.

Cotet Corneliu Gabriel

Lupeni, Str. Crinilor bl. 49, ap. 22

5

43.

Covaci Iuliu Alin

Lupeni, Str. Tineretului bl. B10, ap. 36

2,5

44.

Covaci Maria Viorica

Lupeni, Str. Viitorului bl. C3, ap. 1

1,5

45.

Cozianu Constantin

Lupeni, Str. Tineretului bl. L3, ap. 33

1,5

46.

Crisan Alexandru

Lupeni, str. Traian nr. 3, ap. 2

4

47.

Cristea Dragos

Lupeni, Str. Viitorului bl. B1, ap. 9

1

48.

Dobritoiu Bănută

Lupeni, str. Spiru Haret nr. 5, ap. 14

1,5

49.

Dobritoiu Dumitru Daniel

Lupeni, Str. Tineretului bl. D2, ap. 21

2,5

50.

Duduianu Larisa Luminita

Lupeni, Str. Trandafirilor bl. 11, ap. 23

2,5

51.

Eremia Dorina

Lupeni, Str. Cernei nr. 7

1,5

52.

Farcas Cornel

Lupeni, Str. Viitorului bl. K2B, ap. 32

3,5

53.

Farcas Ianos Daniel

Lupeni, Str. Viitorului bl. B5, ap. 33

2

54.

Farcas Valentin

Lupeni, Str. Viitorului bl. B5, ap. 33

1,5

55.

Ferar Vasile

Lupeni, Str. Viitorului bl. B5, ap. 54

4

56.

Ferenti Mariana

Lupeni, Str. Revolutiei bl. 15, ap. 84

2,5

57.

Ghiga Gheorghe

Lupeni, Aleea Gorunului nr. 3, ap. 13

3

58.

Ghiurcă Ionită

Lupeni, Str. Parângului bl. A5, ap. 45

3

59.

Giuroiu Mariana

Lupeni, Str. Jiului nr. 29

3

60.

Gombocz Imre

Lupeni, Str. Tineretului bl. D3, ap. 5

3

61.

Grigoroiu Paul

Lupeni, Str. Viitorului nr. 10, bl. M3, ap. 1

4

62.

Grumăzescu Marius

Lupeni, Str. Viitorului bl. K2B, ap. 42

1

63.

Grumăzescu Vasile Gheorghe

Lupeni, Str. Viitorului nr. 44, bl. K2B, ap. 42

3

64.

Gulias Emil

Lupeni, Str. Viitorului bl. K5, ap. 41

1

65.

Gurambă Stefan

Lupeni, Str. Viitorului bl. B5, ap. 48

2,5

66.

Hoca Adeluta

Lupeni, Str. Tineretului nr. 4, ap. 12

2,5

67.

Hoca Nicoleta Florina

Lupeni, Str. Tineretului bl. D2, ap. 3

2

68.

Husar Mariana

Lupeni, Str. Parângului bl. A5, ap. 5

4,5

69.

Ionită Vasilica

Lupeni, Str. Viitorului bl. C1, ap. 49

2

70.

Iordan Floarea

Lupeni, Str. Tineretului bl. B10, ap. 10

3

71.

Iordan Florica

Lupeni, Str. Viitorului nr. 2, ap. 47

1

72.

Iosif Niculina

Lupeni, str. Mos Ion Roată nr. 3

3,5

73.

Ispas Gratian

Lupeni, Str. Viitorului bl. B5, ap. 63

1,5

74.

Iusan Maria

Lupeni, Str. Fraternitătii nr. 2

3,5

75.

Ivan Costel

Lupeni, Str. Tineretului bl. B10, ap. 17

3

76.

Ivan Cristian Vasile

Lupeni, Str. Viitorului nr. 6, ap. 43

1

77.

Ivan Marian

Lupeni, Str. Arinilor bl. 37, ap. 1

1

78.

Izai Lia

Lupeni, Str. Policlinicii bl. 40, ap. 2

2,5

79.

Julechetean Constantin Todor

Lupeni, str. Mos Ion Roată nr. 7

1

80.

Kalanyos Liliana Daniela

Lupeni, Str. Trandafirilor bl. 12, ap. 1

4

81.

Lăcătus Marius Pardalean

Lupeni, Str. Tineretului bl. D3, ap. 40

2,5

82.

Lăcătus Ramona Luciana

Lupeni, Str. Viitorului bl. D11, ap. 1

2,5

83.

Lilă Viorel

Lupeni, Calea Brăii nr. 6, ap. 21

1

 84

Lingurar Mihai

Lupeni, Str. Parângului bl. A4, ap. 55

3

85.

Livinschi Stefan

Lupeni, str. Tudor Vladimirescu bl. E1, ap. 4

1

86.

Lucaciu Maria

Lupeni, Str. Tineretului bl. D1, ap. 31

1,5

87.

Lumperdean Elena

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 69, ap. 3

1,5

88.

Lungu Elena

Lupeni, Str. Viitorului nr. 32

3,5

89.

Macău Ana

Lupeni, Str. Păcii bl. 31, ap. 61

4

90.

Manolache Gheorghe

Lupeni, Str. Viitorului nr. 5, ap. 64

3

91.

Marchis Mircia

Lupeni, str. Bucura bl. G3, ap. 6

1

92.

Marin Ilie

Lupeni, Str. Orhideelor bl. 30, ap. 39

1,5

93.

Martin Dănut

Lupeni, Str. Tineretului bl. D1, ap. 29

3

94.

Miclea Eugen

Lupeni, Str. Progresului nr. 10

1,5

95.

Mihai Lina

Lupeni, Str. Viitorului bl. C3, ap. 21

5

96.

Mihoc Ioan Augustin

Lupeni, Str. Tineretului bl. D3, ap. 33

1

97.

Mitrică Marinică

Lupeni, str. Bucura bl. G3, ap. 16

1

98.

Mitulescu Andrei Adrian

Lupeni, Str. Fagului nr. 3

3

99.

Modovan Mirela

Lupeni, Str. Parângului nr. 20, bl. A4, ap. 55

2,5

100.

Moldovan Ida

Lupeni, Str. Parângului bl. A7, ap. 88

4

101.

Moldovan Mariana Alina

Lupeni, Str. Viitorului nr. 7, bl. C2, ap. 8

1

102.

Moldovan Remus Gali

Lupeni, Str. Orhideelor bl. 38, ap.33

2

103.

Moldovan Valeria

Lupeni, str. Bărbăteni nr. 16, ap. 20

1,5

104.

Muntean Constantin

Lupeni, Str. Viitorului bl. M1B, ap. 23

1

105.

Muntean Nicolae

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 26B, ap. 3

3,5

106.

Muntean Petrică

Lupeni, str. Bărbăteni nr. 28, bl. 26B, ap. 13

1

107.

Munteanu Iancu Jianu

Lupeni, Str. Vulturului nr. 20

1

108.

Muresan Garofita

Lupeni, str. Vitos Gavrilă bl. 44, ap. 38

2

109.

Neagu Rodica

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 69A, ap. 8

2,5

110.

Nedelca Florica Mariana

Lupeni, Str. Viscozei bl. V1, ap. 36

2

111.

Nica Mirel

Lupeni, str. Bucura nr. 9, bl. 66, ap. 18

2,5

112.

Obadă Marius Cristian

Lupeni, str. 7 Noiembrie bl. 2, ap. 72

2,5

113.

Olteanu Maria

Lupeni, Str. Viitorului nr. 46, bl. M1B, ap. 8

3

114.

Oneată Carmen Liliana

Lupeni, Str. Viitorului nr. 13, bl. C1, ap. 26

1,5

115.

Pal Lenuta

Lupeni, Str. Crinilor bl. 42, ap. 18

1,5

116.

Panti Carol Doru

Lupeni, Str. Tineretului bl. B10, ap. 26

1

117.

Patcas Erica

Lupeni, Str. Viitorului bl. C3, ap. 42

2,5

118.

Petcu Ioana

Lupeni, Str. Negoiului nr. 10

1

119.

Ponyori Marin

Lupeni, str. Bucura bl. F3, ap. 24

2

120.

Pop Romulus

Lupeni, str. Gheorghe Sincai bl. 200, ap. 3

3

121.

Puflea Nicolae

Lupeni, Str. Tineretului bl. D1, ap. 35

3,5

122.

Rad Maria

Lupeni, Str. Castanilor nr. 14, ap. 17

1,5

123.

Radu Ana

Lupeni, Str. Viitorului nr. 28, bl. M2, ap. 3

3,5

124.

Radu Gheorghe Iosif

Lupeni, Str. Tineretului bl. B10, ap. 33

1,5

125.

Radu Nicolae

Lupeni, Str. Tineretului bl. B11, ap. 77

2,5

126.

Radu Ramona Elena

Lupeni, Str. Parângului bl. A4, ap. 22

1,5

127.

Radu Simona

Lupeni, str. Bărbăteni nr. 6, bl. 17, ap. 39

1

128.

Rostas Simona Olga

Lupeni, Str. Viitorului bl. B1, ap. 3

2,5

129.

Sava Doina Claudia

Lupeni, str. Tudor Vladimirescu bl. N1, ap. 15

2,5

130.

Senciuc Letitia

Lupeni, Str. Tineretului bl. D1, ap. 25

1,5

131.

Serban Vasile

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 17, ap. 3

1

132.

Silvesan Tudorel

Lupeni, Str. Viitorului bl F1, ap. 2

2,5

133.

Simon Martin Cristian

Lupeni, Str. Viitorului bl. D12, ap. 55

1

134.

Sofronie Constantin

Lupeni, Str. Păcii nr. 45

2

135.

 Solomon Ana

Lupeni, Str. Viitorului bl. D12, ap. 47

2,5

136.

Solomon Constantin

Lupeni, str. Tudor Vladimirescu bl. 74, ap. 172

1

137.

 Spânu Angelica

Lupeni, Str. Viitorului bl. C3, ap. 75

2,5

138.

 Stoican Niculae

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 25, ap. 13

3,5

139.

Tanetcu Antonio Roberto

Lupeni, Str. Crinilor bl. 49, ap. 1

3

140.

Tanti Eva Simona

Lupeni, str. Nicusor Gociu nr. 11

3

141.

Teodor Marieta Susana

Lupeni, Str. Tineretului bl. B11, ap. 56

3

142.

Tibil Adrian

Lupeni, Str. Viitorului nr. 13, ap. 18

1

143.

Titis Remus

Lupeni, str. Spiru Haret nr. 5, ap. 16

4,5

144.

Tocală Miluta

Lupeni, Str. Tineretului bl. D3, ap. 7

3

145.

 Tuchilus Emil

Lupeni, Str. Viitorului nr. 10, bl. M3, ap. 7

2

146.

Udrea Ioana

Lupeni, str. Spiru Haret bl. 5, ap. 14

2

147.

Udrică Eugenia

Lupeni, Str. Parângului bl. A4, ap. 87

2

148.

Ursu Maria

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 69A, ap. 28

1,5

149.

Vânt Valentin

Lupeni, Str. Retezatului nr. 13

3

150.

Varga Agneta Maria

Lupeni, Aleea Gorunului nr. 1, ap. 9

1

151.

Varga Alexandru

Lupeni, Str. Trandafirilor bl. 11, ap. 37

4

152.

 Varga Ferencz

Lupeni, Str. Viitorului bl. C1, ap. 48

3

153.

Vechiu Maria

Lupeni, Str. Păcii nr. 14, ap. 3

2,5

154.

Visan Petre Marian

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 29, ap. 10

4

155.

Vizi Lucian Narcis

Lupeni, str. Bărbăteni bl. A1, ap. 5

2,5

156.

Vlădoiu Rodica

Lupeni, Str. Arinilor nr. 1, ap. 9

3,5

157.

Voina Eleonora

Lupeni, Str. Andreonilor nr. 5A

2

158.

Vrabie Constantin

Lupeni, Str. Viitorului bl. B1, ap. 50

4

159.

 Vulpe Tiberiu

Lupeni, Str. Tineretului bl. B11, ap. 79

1

160.

Vunvulea Ioan

Lupeni, str. Tudor Vladimirescu bl. 74, ap. 162

2

161.

Ababoaie Octavian

Petrila, Str. Minei bl. 10, ap. 32

2,5

162.

Almasan Nicolae

Petrila, str. 8 Martie bl. 3, ap. 29

1,5

163.

Avram Elena

Petrila, Str. Muncii bl. 14, ap. 8

2

164.

Bacanov Sava

Petrila, Str. Republicii bl. 115, ap. 37

3,5

165.

Bălan Ion

Petrila, Str. Stadionului nr. 15

4,5

166.

Bălănescu Vasile

Petrila, str. Burdesti nr. 4

3,5

167.

Batălan Iordan

Petrila, Str. Muncii bl. B9, ap. 4

2

168.

Bercea Ioana Florica

Petrila, str. 8 Martie bl. 52, ap. 49

2

169.

 Bineată Georgel

Petrila, Str. Minei bl. 23A, ap. 20

2,5

170.

Bineată Nicolae

Petrila, str. 8 Martie bl. 20, ap. 57

2,5

171.

Bob Sorin

Petrila, str. Taia nr. 116

1,5

172.

Bordean Ion

Petrila, Str. Scolii nr. 28

3,5

173.

Bordean Nicolae

Petrila, Str. Scolii nr. 28

2,5

174.

Boros Constantin

Petrila, str. 8 Martie bl. 4, ap. 1

1

175.

Boros Elena

Petrila, str. Tudor Vladimirescu bl. 36, ap. 20

1,5

176.

Bradea Mihai

Petrila, str. 8 Martie bl. 24, ap. 16

3

177.

Burgheaua Iulian

Petrila, str. 8 Martie bl. 57, ap. 58

1

178.

Buzila Ioana Gheorghe

Petrila, Str. Parângului bl. 7, ap. 2

2,5

179.

Căldăraru Florin

Petrila, str. 8 Martie bl. 27, ap. 54

3

180.

Căldărar Ilie

Petrila, str. Alexandru Sahia bl. 15E, ap. 3

4,5

181.

Căldărar Ion

Petrila, str. Avram Iancu bl. 2, ap. 5

3,5

182.

Căldărar Petru

Petrila, Str. Republicii bl. 315, ap. 8

1,5

183.

Căldărar V. Petre

Petrila, Str. Muncii bl. B14, ap. 30

3

184.

Chita Vasile

Petrila, str. 8 Martie bl. 33, ap. 89

2,5

185.

Cigmaian Cristian

Petrila, str. 8 Martie bl. 43, ap. 25

3

186.

Cioabă Vasile

Petrila, Str. Minei bl. 23, ap. 4

1,5

187.

Cioban Alexandru

Petrila, Str. Muncii bl. 8, ap. 13

2,5

188.

Cioban Ana

Petrila, str. Alexandru Sahia bl. 15C, ap. 9

1,5

189.

Cioban Maria

Petrila, str. 8 Martie bl. 10, ap. 50

2,5

190.

Ciobanu Marian

Petrila, str. 8 Martie bl. 55, ap. 13

1,5

191.

Ciobanu Tincuta

Petrila, str. 8 Martie bl. 33, ap. 59

2,5

192.

Ciornohac Ovidiu

Petrila, Str. Muncii bl. 8, ap. 23

1

193.

Cocosatu Stelian

Petrila, str. 8 Martie bl. 23, ap. 38

3,5

194.

Coltisor Ion

Petrila, str. 22 Decembrie bl. 1, ap. 1

3

195.

Cozac Alexandru Daniel

Petrila, str. 8 Martie bl. 43, ap. 13

3

196.

Cozac Ioan Nicolae

Petrila, Str. Republicii bl. 55, ap. 28

2,5

197.

Crisan Cătălina

Petrila, str. 8 Martie bl. 13, ap. 62

3

198.

Cristea Marin

Petrila, Str. Muncii bl. 1, ap. 1

2

199.

Cristodulo Mariana

Petrila, Str. Muncii bl. 8, ap. 2

1,5

200.

Dănilă Ionel

Petrila, str. 8 Martie bl. 31, ap. 4

3

201.

Dobre Lucretia

Petrila, str. 8 Martie bl. 57, ap. 15

2

202.

Dogariu Valerică

Petrila, Str. Republicii nr. 317, ap. 34

1,5

203.

Dontu Victor

Petrila, str. 8 Martie bl. 3, ap. 26

2

204.

Drăgan Viorica

Petrila, Str. Minei bl. 30, ap. 14

2,5

205.

Drugan Cristian Marius

Petrila, str. 8 Martie bl. 20, ap. 52

1,5

206.

Dumitrascu Valentin

Petrila, str. Alexandru Sahia bl. 15, ap. 5

3

207.

Dumitrascu Vasile

Petrila, Str. Republicii bl. 115, ap. 8

1,5

208.

Epure Gheorghe

Petrila, str. 8 Martie bl. 44, ap. 23

3

209.

Ferencz Ioan Marius

Petrila, str. 8 Martie bl. 39, ap. 1

2,5

210.

Furdui Florian

Petrila, Str. Republicii bl. 105, ap. 15

1

211.

Ganta Virgil

Petrila, str. 8 Martie bl. 17, ap. 41

4,5

212.

Gheorghiu Vasile

Petrila, str. Burdesti nr. 29

3,5

213.

Gîndea Costel

Petrila, str. Avram Iancu bl. 1, ap. 1

1

214.

Gîtlan Lucretia Aurica

Petrila, Str. Muncii bl. D7, ap. 5

4

215.

Golumbu Marcel

Petrila, Str. Republicii bl. 107, ap. 9

2,5

216.

Gorcsi Elemer

Petrila, str. 8 Martie bl. 53, ap. 7

2,5

217.

Hanganu Petre

Petrila, str. 8 Martie bl. 26, ap. 94

1,5

218.

Herbei Daniela

Petrila, Str. Minei bl. 10, ap. 31

2,5

219.

Iftime Dumitru

Petrila, Str. Republicii bl. 287A, ap. 69

3

220.

Iftode Gheorghe

Petrila, str. 8 Martie bl. 41, ap. 22

3

221.

Ignat Vasile Marius

Petrila, str. 8 Martie bl. 27, ap. 66

3

222.

Ion Constantin

Petrila, Str. Muncii bl. 3, ap. 5

3

223.

Ion Petru

Petrila, str. Mihai Eminescu bl. A4, ap. 10

2,5

224.

Ivan Samuel Victor

Petrila, str. Surianu nr. 2

1

225.

Kolozsi Ionel Raul

Petrila, str. 8 Martie bl. 55, ap. 25

1

226.

Kulcsar Francisc Loran

Petrila, Str. Muncii bl. B14, ap. 12

3

227.

Lăcătus Petru

Petrila, str. Avram Iancu bl. 4, ap. 5

2,5

228.

Lache Gheorghe

Petrila, Str. Republicii bl. 116, ap. 5

1

229.

Julan Lenuta Irina

Petrila, str. 8 Martie bl. 44, ap. 23

2

230.

Lică Dănut

Petrila, str. 8 Martie bl. 54, ap. 57

1,5

231.

Lucan Emil

Petrila, Str. Parângului nr. 1, ap. 3

4

232.

Lupu Daniel

Petrila, str. Rosia bl. 2, ap. 2

3

233.

Macra Arimie Doinel

Petrila, str. Avram Iancu bl. 1, ap. 2

3,5

234.

Macra Marin Viorel

Petrila, str. Avram Iancu nr. 1, ap. 2

2,5

235.

Macra Victor

Petrila, Str. Muncii bl. 7, ap. 2

1,5

236.

Madarasz Alin Cristian

Petrila, str. Surianu nr. 5

1,5

237.

Maeran Radu

Petrila, str. Taia nr. 125

3

238.

Matca Boja Elena

Petrila, Str. Republicii bl. 110, ap. 25

2

239.

Merisan Ion

Petrila, Str. Republicii bl. 116, ap. 25

1,5

240.

Miclea Elisabeta

Petrila, Str. Muncii bl. 2, ap. 19

4

241.

Miclea Iosif

Petrila, str. 8 Martie bl. 28, ap. 19

1,5

242.

Micu Vasilica

Petrila, str. 8 Martie bl. 43, ap. 18

3

243.

Mihăilă Nicusor

Petrila, str. 8 Martie bl. 53, ap. 19

2

244.

Mocanu Gheorghe

Petrila, Str. Republicii bl. 287, ap. 87

2,5

245.

Moldovan Gheorghe

Petrila, Str. Minei bl. 30, ap. 16

3,5

246.

Mosică Constanta

Petrila, str. Avram Iancu bl. 1, ap. 3

1,5

247.

Muntean Anamaria

Petrila, Str. Muncii bl. 1, ap. 12

1

248.

Muntean Constantin Florea

Petrila, str. 8 Martie bl. 20, ap. 62

3,5

249.

Muntean Dorel

Petrila, str. 22 Decembrie bl. 1, ap. 45

4,5

250.

Muntean Dumitru

Petrila, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, ap. 1

2

251.

Muntean Gheorghe Cornel

Petrila, Str. Muncii bl. 1, ap. 9

3

252.

Muntean Liviu

Petrila, Str. Muncii bl. 6, ap. 6

2,5

253.

Muntean Petru

Petrila, Str. Prieteniei nr. 9

3,5

254.

Muntean Petru

Petrila, Str. Muncii bl. 1, ap. 8

2,5

255.

Muntean Petru Florin

Petrila, str. Jiet nr. 133

3,5

256.

Muresan Stefan

Petrila, Str. Muncii bl. 4, ap. 5

2

257.

Muresan Stefan

Petrila, Str. Muncii bl. E4, ap. 2

3,5

258.

Notar Nelu

Petrila, Str. Muncii bl. A1, ap. 9

4

259.

Novac Vasile Aurel

Petrila, Str. Minei bl. 26, ap. 36

2,5

260.

Olah Tiberiu

Petrila, str. Alexandru Sahia bl. 23, ap. 5

3

261.

Pantelimon Aurelian Nicolae

Petrila, Str. Muncii bl. B9, ap. 17

3

262.

Papp Francisc

Petrila, str. 8 Martie bl. 16, ap. 1

2,5

263.

Piele Ion

Petrila, str. 8 Martie bl. 32, ap. 1

3

264.

Plugar Marcel

Petrila, str. 8 Martie bl. 56, ap. 40

3

265.

Popescu Grigore Cătălin

Petrila, str. 8 Martie bl. 33, ap. 4

2,5

266.

Porusca Ioana

Petrila, Str. Parângului nr. 18, ap. 13

3,5

267.

Pravat Jana

Petrila, str. Alexandru Sahia bl. 15E, ap. 4

2

268.

Predut Dinu Ioan Petru

Petrila, Str. Mesteacănului nr. 16

3

269.

Prodan Gheorghe

Petrila, str. 8 Martie bl. 23, ap. 2

1,5

270.

Răducan Dănut

Petrila, str. 8 Martie bl. 10, ap. 43

1

271.

Rusu Constanta Ana

Petrila, str. 8 Martie bl. 13, ap. 42

4

272.

Serban Olivia

Petrila, Str. Muncii bl. 10, ap. 1

2,5

273.

 Serban Petru

Petrila, Str. Muncii bl. 10, ap. 1

1

274.

Sfetcu Iulian

Petrila, Str. Muncii bl. 2, ap. 9

1

275.

Sima Florentin

Petrila, str. Galeria Cimpa bl. 1, ap. 27

1,5

276.

Sima Muresan Dumitru

Petrila, str. Taia nr. 118

2,5

277.

Sima Muresan Nicolae

Petrila, str. Taia nr. 118

3

278.

Sprînceană Gheorghe

Petrila, Str. Minei bl. 30, ap. 36

1

279.

Sprînceană Grigoras

Petrila, str. 8 Martie bl. 55, ap. 30

1

280.

Sprînceană Maricica

Petrila, Str. Minei bl. 10, ap. 32

2,5

 

Continuarea în pagina a  2-a