MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 85      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 20 februarie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

94. - Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilitătii nr. 82/1991,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

(2) Prezentele reglementări se aplică împreună cu Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Art. 2. - (1) Reglementările prevăzute la art. 1 se aplică începând cu situatiile financiare ale anului 2000 de societătile comerciale cotate la Bursa de Valori Bucuresti, unele regii autonome, companii si societăti nationale, alte întreprinderi de interes national, precum si de unele categorii specifice de societăti ce operează pe piata de capital, conform listei anexate care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru perioada 2001-2005 programul de implementare a prezentelor reglementări este prevăzut mai jos.

Sfârsitul exercitiului financiar

Cifra de afaceri a anului anterior (euro)

Total active pentru anul anterior (euro)

Numărul mediu
 de salariati
ai anului anterior

31 decembrie 2001

peste 9 milioane

peste 4,5 milioane

250

31 decembrie 2002

peste 8 milioane

peste 4,0 milioane

200

31 decembrie 2003

peste 7 milioane

peste 3,5 milioane

150

31 decembrie 2004

peste 6 milioane

peste 3,0 milioane

100

31 decembrie 2005

peste 5 milioane

peste 2,5 milioane

50

 

 

            Art. 3. - (1) În primul an de aplicare situatiile financiare ale agentilor economici care intră sub incidenta acestor reglementări se întocmesc în conformitate cu Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si cu regulamentul pentru aplicarea acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, si vor fi depuse la organele în drept până la data de 15 aprilie a anului următor, în conformitate cu prevederile legale.
            (2) Totodată acesti agenti economici au obligatia de a retrata situatiile financiare întocmite potrivit prevederilor alineatului precedent, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1, urmând să le depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice până la data de 30 septembrie a anului următor celui de raportare.
            Art. 4. - (1) Societătile comerciale care vor intra sub incidenta prezentelor reglementări au obligatia să auditeze situatiile financiare potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.
            (2) Fac obiectul auditării de către auditori financiari, potrivit legii, si situatiile financiare prevăzute la art. 3 alin. (2), obtinute prin retratare în primul an de aplicare a prezentelor reglementări.
            Art. 5. - (1) Societătile comerciale care nu se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aplica prezentele reglementări după aprobarea prealabilă din partea Ministerului Finantelor Publice pe baza solicitării adresate Directiei de reglementări contabile.
            (2) Societătile comerciale care intră sub incidenta prezentelor reglementări, pe baza îndeplinirii criteriilor de mărime sau ca urmare a optiunii acestora, au obligatia să asigure continuitatea aplicării acestor reglementări si auditarea situatiilor financiare conform reglementărilor nationale în domeniu.
            Art. 6. - Administratorilor societătilor comerciale, regiilor autonome, companiilor si societătilor nationale, care vor aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate potrivit programului aprobat prin prezentul ordin, le revine răspunderea conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, de a adopta programe proprii prin care să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestor reglementări.
            Art. 7. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor nr. 403/1999 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 octombrie 1999, precum si Ordinul ministrului finantelor nr. 1.660/2000 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

 

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2001.
Nr. 94.

 

ANEXĂ

 

LISTA
cuprinzând agentii economici care aplică prevederile Ordinului
ministrului finantelor publice nr. 94/2001

 

I. LISTA CUPRINZÂND SOCIETĂTILE COMERCIALE COTATE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

1. Aerostar - S.A. Bacău
2. Alro - S.A. Slatina
3. Amep American Packaging - S.A. Tecuci
4. Apsa - S.A. Baia Mare
5. Arctic - S.A. Găesti
6. Armătura - S.A. Cluj-Napoca
7. Artrom - S.A. Slatina
8. Agras - S.A. Bucuresti
9. Rafinăria Astra - S.A. Ploiesti
10. Astra Vagoane - S.A. Arad
11. Antibiotice - S.A. Iasi
12. Aurora Târgu Frumos - S.A. Iasi
13. Azomures - S.A. Târgu Mures
14. Berceni - S.A. Bucuresti
15. Bermas - S.A. Suceava
16. Compa - S.A. Sibiu
17. Cos - S.A. Târgoviste
18. Chimopar - S.A. Bucuresti
19. Automobile Dacia - S.A. Pitesti

20. Dorobantul - S.A. Ploiesti
21. Electroaparataj - S.A. Bucuresti
22. Allied Deals Elcond - S.A. Zalău
23. Energopetrol - S.A. Câmpina
24. Ema - S.A. Piatra-Neamt
25. Electroputere - S.A. Craiova
26. Electrotehnica - S.A. Bucuresti
27. Excelent - S.A. Bucuresti
28. Faur - S.A. Bucuresti
29. Feleacul - S.A. Cluj-Napoca
30. Frial - S.A. Constanta
31. Fortuna - S.A. Bucuresti
32. Hitrom - S.A. Vaslui
33. Impact - S.A. Bucuresti
34. Imsat - S.A. Bucuresti
35. International - S.A. Sinaia
36. Otel Inox - S.A. Târgoviste
37. Mefin - S.A. Sinaia
38. Mopan - S.A. Târgu Mures
39. Mopariv - S.A. Râmnicu Vâlcea
40. Nicolina - S.A. Iasi
41. Navol - S.A. Oltenita
42. Navrom - S.A. Galati
43. Oil Terminal - S.A. Constanta
44. Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea
45. Policolor - S.A. Bucuresti
46. Petrolexportimport - S.A. Bucuresti
47. Prodplast - S.A. Bucuresti
48. Petros - S.A. Ploiesti
49. Petrolsub - S.A. Suplacu de Barcău
50. Rulmentul - S.A. Brasov
51. Rocar - S.A. Bucuresti
52. Robinete Industriale - S.A. Bacău
53. Sicomed - S.A. Bucuresti
54. Sidertrans - S.A. Călărasi
55. Silcotub - S.A. Zalău
56. Santierul Naval - S.A. Constanta
57. Santierul Naval - S.A. Orsova
58. Aker - S.A. Tulcea
59. Sofert - S.A. Bacău
60. Siretul - S.A. Pascani
61. Sinteza - S.A. Oradea
62. Turbomecanica - S.A. Bucuresti
63. Terapia - S.A. Cluj-Napoca
64. Turism Transilvania - S.A. Cluj-Napoca
65. U.C.M. - S.A. Resita
66. Upsom - S.A. Ocna Mures
67. Uton - S.A. Onesti
68. Uztel - S.A. Ploiesti
69. Prodvinalco - S.A. Cluj-Napoca
70. Rolast - S.A. Pitesti
71. Ves - S.A. Sighisoara
72. Zimtub - S.A. Zimnicea

 

II. LISTA CUPRINZÂND COMPANIILE/SOCIETĂTILE NATIONALE SI ALTE SOCIETĂTI COMERCIALE


1. Societatea Natională "Transgaz" - S.A. Medias
2. Societatea Comercială "Exprogaz" - S.A. Medias
3. Societatea Comercială "Distrigaz-Nord" - S.A. Târgu Mures
4. Societatea Comercială "Distrigaz-Sud" - S.A. Bucuresti
5. Societatea Natională "Depogaz" - S.A. Ploiesti
6. Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. Bucuresti
7. Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Bucuresti
8. Compania Natională "Imprimeria Natională" - S.A. Bucuresti
9. Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
10. Compania Natională "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.
11. Regia Autonomă de Transport - Bucuresti
12. Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. Bucuresti
13. Regia Autonomă "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" - Bucuresti
14. Compania Natională "Transelectrica" - S.A. Bucuresti
15. Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. Bucuresti
16. Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti
17. Societatea Comercială "Electrica" - S.A. Bucuresti
18. Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A. Bucuresti
19. Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România" - Bucuresti
20. Societatea Natională de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. Bucuresti

III. LISTA CUPRINZÂND SOCIETĂTILE COMERCIALE COTATE PE PIATA RASDAQ
1. Alprom - S.A. Slatina
2. Socep - S.A. Constanta
3. Ana-Imep - S.A. Pitesti
4. Brau Union - S.A. Reghin
5. Generalcom - S.A. Bucuresti
6. Titan - S.A. Bucuresti
7. Sanex - S.A. Cluj-Napoca
8. Cimentul - S.A. Turda
9. Romarc Fuel - S.A. Otopeni
10. Desfacere Mărfuri Alimentare si Industriale "Unirea" - S.A. Bucuresti
11. Lido - S.A. Bucuresti
12. Avicola - S.A. Buzău
13. Metex - S.A. Târgoviste
14. Romportmet - S.A. Galati
15. ONT Carpati - S.A. Bucuresti
16. Timken-România - S.A. Ploiesti
17. Palace - S.A. Sinaia
18. Braiconf - S.A. Brăila
19. Danubiana - S.A. Bucuresti
20. Mobitex - S.A. Bucuresti
21. Mangalia - S.A. Constanta
22. Santierul Naval - S.A. Brăila
23. Uzinexport - S.A. Bucuresti
24. Grandemar - S.A. Cluj-Napoca
25. Napolact - S.A. Cluj-Napoca
26. Victoria Prahova - S.A. Floresti
27. Practic - S.A. Bucuresti
28. Umeb - S.A. Bucuresti
29. Constructii Bihor - S.A. Oradea
30. Electroprecizia - S.A. Săcele
31. Iame - S.A. Sfântu Gheorghe
32. Nord - S.A. Bucuresti
33. Morărit Panificatie Ialomita - S.A. Slobozia
34. Cariere Ilsom - S.A. Bistrita-Năsăud
35. Intfor - S.A. Galati
36. Energia - S.A. Constanta
37. Diham - S.A. Bucuresti

38. Metecom - S.A. Satu Mare
39. Asco - S.A. Bacău
40. Altur - S.A. Slatina
41 Geromed - S.A. Medias
42. Spicul - S.A. Buzău
43. Feroneria - S.A. Arad
44. Samobil - S.A. Satu Mare
45. Bere Grivita - S.A. Bucuresti
46. Cemacon - S.A. Zalău
47. Comautosport - S.A. Bucuresti
48. Bucur - S.A. Bucuresti
49. Delfincom - S.A. Bucuresti
50. Robinson - S.A. Predeal
51. Alcom - S.A. Zalău
52. Coremar - S.A. Constanta
53. Omnia - S.A. Ploiesti
54. Phoenix - S.A. Satu Mare
55. Comintex - S.A. Craiova
56. Norvea - S.A. Brasov
57. Nutricom - S.A. Oltenita
58. Comcereal Vrancea - S.A. Focsani
59. Componente Auto - S.A. Topoloveni
60. Comcereal - S.A. Constanta
61. Fam - S.A. Galati
62. Elpreco - S.A. Craiova
63. Flora - S.A. Bucuresti
64. Romcarbon - S.A. Buzău
65. Constructii Feroviare Moldova - S.A. Iasi
66. Dunărea - S.A. Galati
67. Biofarm - S.A. Bucuresti
68. Farmacom - S.A. Brasov
69. Comalta - S.A. Sfântu Gheorghe
70. Trefo - S.A. Galati
71. Olănesti - S.A. Băile Olănesti
72. Grivita - S.A. Bucuresti
73. Atric - S.A. Bucuresti
74. Stisom - S.A. Poiana Codrului - Satu Mare
75. Hepites - S.A. Galati
76. Galfinband - S.A. Galati
77. Litoral - S.A. Mamaia
78. Vitrometan - S.A. Medias
79. Barreco - S.A. Râmnicu Vâlcea
80. Alutus - S.A. Râmnicu Vâlcea
81. Comcereal - S.A. Călărasi
82. Comaliment - S.A. Resita
83. Unic - S.A. Târgu Mures
84. Comcereal - S.A. Brăila
85. Sut Carpati - S.A. Comuna Voluntari
86. Cristiro - S.A. Bistrita
87. Ilefor - S.A. Târgu Mures
88. Farmaceutice Arcatim - S.A. Timisoara
89. Roti-Auto - S.A. Drăgăsani
90. Rafor - S.A. Câmpulung Moldovenesc
91. Romfelt - S.A. Bucuresti
92. Vincon - S.A. Focsani
93. Sidex - S.A. Galati
94. Petromidia - S.A. Constanta
95. Fortus - S.A. Iasi
96. Roman - S.A. Brasov
97. Tractorul - S.A. Brasov
98. Romcim - S.A. Bucuresti
99. Combinatul Siderurgic - S.A. Resita
100. Aro - S.A. Câmpulung
101. Aversa - S.A. Bucuresti
102. Upetrom 1 Mai - S.A. Ploiesti
103. Rafinăria Vega - S.A. Ploiesti
104. Republica - S.A. Bucuresti
105. Griro - S.A. Bucuresti

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

REGLEMENTÃRI CONTABILE

armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene (C.E.E.) si cu Standardele Internationale de Contabilitate

 

CUPRINS


            DISPOZITII GENERALE
            CAPITOLUL I  - REGLEMENTĂRI PRIVIND CONTABILITATEA SI  SITUATIILE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII ..................................................
                        SECTIUNEA 1 CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII .............................
                        SECTIUNEA a 2-a EXERCITIUL FINANCIAR ......................................
                        SECTIUNEA a 3-a SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE ÎNTREPRINDERII ...........
                        SECTIUNEA a 4-a FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ALE
ÎNTREPRINDERII
                        SECTIUNEA a 5-a PRINCIPII SI REGULI CONTABILE .............................
                        SECTIUNEA a 6-a APROBAREA SI SEMNAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII; APROBAREA DISTRIBUIRII PROFITULUI .........
                        SECTIUNEA a 7-a RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ................................
                        SECTIUNEA a 8-a AUDITUL FINANCIAR .........................................
                        SECTIUNEA a 9-a APROBAREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE SI A RAPORTULUI ANUAL ALE ÎNTREPRINDERII .......................
                        SECTIUNEA a 10-a PUBLICAREA RAPORTULUI ANUAL AL ÎNTREPRINDERII .............
            CAPITOLUL II - PLANUL DE CONTURI GENERAL .......................................
            CAPITOLUL III - FORMATUL BILANTULUI, CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, SITUATIEI FLUXURILOR DE TREZORERIE, SITUATIEI MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU SI EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE ..........
                        - BILANT ........................................................
                        - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE ..................................
                        - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE .............................
                        - SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU ....................
                        - NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE....................
            CAPITOLUL IV - EXEMPLU DE CORESPONDENTĂ A PLANULUI DE CONTURI GENERAL CU  FORMATUL BILANTULUI SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE ...........
            CAPITOLUL V - EXPLICAREA UNOR TERMENI UTILIZATI SI COLATERALI ACESTORA ........


CADRUL GENERAL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE,
ELABORAT DE COMITETUL PENTRU STANDARDE INTERNATIONALE1) DE CONTABILITATE

 

PREFATĂ

Paragraful nr.

INTRODUCERE

1-11

Obiect si statut

1-4

Aria de aplicabilitate

5-8

Utilizatorii si necesitătile de informare ale acestora

9-11

OBIECTIVUL SITUATIILOR FINANCIARE

12-21

Pozitia financiară, performanta si modificările pozitiei financiare

15-21

Note si materiale suplimentare

21

CONCEPTE DE BAZĂ

22-23

Contabilitatea de angajament 

22

Principiul continuitătii activitătii 

23

CARACTERISTICI CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE

24-46

Inteligibilitatea

25

Relevanta

26-30

Pragul de semnificatie

29-30

Credibilitatea 

31-38

Reprezentarea fidelă 

33-34

Prevalenta economicului asupra juridicului 

35

Neutralitatea

36

Prudenta

37

Integralitatea

38

Comparabilitatea

39-42

Limite ce privesc informatia relevantă si credibilă

43-45

Oportunitatea 

43

Raportul cost-beneficiu

44

Echilibrul între caracteristicile calitative

45

Imaginea fidelă/Prezentarea fidelă

46

STRUCTURILE SITUATIILOR FINANCIARE 

47-81

Pozitia financiară 

49-52

Active

53-59

Datorii

60-64

Capitalul propriu 

65-68

Performantă 

69-73

Venituri

74-77

Cheltuieli

78-80

Ajustări pentru mentinerea nivelului capitalului 

81

RECUNOASTEREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE 

82-98

Probabilitatea realizării unor beneficii economice
viitoare

85

Credibilitatea evaluării 

86-88

Recunoasterea activelor 

89-90

Recunoasterea datoriilor 

91

Recunoasterea veniturilor

92-93

Recunoasterea cheltuielilor

94-98

EVALUAREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE  99

101

CONCEPTELE DE CAPITAL SI DE MENTINERE A NIVELULUI CAPITALULUI 

102-110

Conceptul de capital 

102-103

Conceptele de mentinere a nivelului capitalului si de determinare a profitului 

104-110

Conceptul de capital 

102-103

Conceptele de mentinere a nivelului capitalului si de determinare a profitului 

104-110

 


1) Versiune oficială în limba română acceptată de Grupul român de lucru pentru traducerea Standardelor Internationale de Contabilitate, recunoscut de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

DISPOZITII GENERALE

 

Prezentele reglementãri stabilesc principiile si regulile contabile de bazã, forma si continutul situatiilor financiare anuale, având ca scop general asimilarea deplinã a Directivei a IV-a a C.E.E. (78/660/EEC) si continuarea armonizãrii cu Standardele Internationale de Contabilitate.

 

Aria de aplicabilitate

 

1. Prezentele reglementãri privesc întocmirea, prezentarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare ale întreprinderii.

2. Întreprinderile vor fi integrate în aria de aplicabilitate a acestor reglementãri dupã urmãtorul program:

A. Pentru situatiile financiare ale anului 2000 aplicarea prezentelor reglementãri priveste trei categorii de unitãti grupate astfel:

Categoria I - Întreprinderi cotate la Bursa de Valori Bucuresti

Categoria a II-a - Regii autonome, companii/societãti nationale si alte întreprinderi de interes national

Categoria a 111-a - Categorii specifice de întreprinderi care opereazã pe piata de capital.

B. Începând cu exercitiul financiar al anului 2001 prezentele reglementãri vor fi aplicate de persoanele juridice din categoria a IV-a, care satisfac cel putin douã dintre criteriile mentionate la art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitãtilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Criteriile respective vor fi determinate pe baza situatiilor financiare publicate pentru exercitiul financiar anterior si a ratei de schimb euro/leu la sfârsitul anului anterior.

C. Începând cu exercitiul financiar al anului 2006 rãmân în afara prezentelor reglementãri numai întreprinderile care, potrivit legislatiei în vigoare la acea datã, se vor încadra în categoria societãtilor mici si mijlocii. Aceste întreprinderi vor aplica prevederile Legii contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, si ale regulamentului de aplicare a acesteia.

1. Începând cu exercitiul financiar al anului 2000 întreprinderile vor putea, cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, sã opteze pentru aplicarea acestor reglementãri înainte de data specificatã, în functie de modul de derulare a programului national de pregãtire în domeniu.

2. În primul an de aplicare întreprinderile vor întocmi si depune la organele în drept, pânâ la data de 15 aprilie a anului urmãtor, situatiile financiare întocmite pe baza Legii contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, si a regulamentului de aplicare a acesteia.

Aceste societãti au obligatia de a întocmi situatiile financiare potrivit prevederilor prezentelor reglementãri, urmând sã le depunã la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pânã la data de 30 septembrie a anului urmãtor celui de raportare. Situatiile financiare respective vor fi auditate de auditori financiari, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

 

CAPITOLUL I

Reglementãri privind contabilitatea si situatiile financiare ale întreprinderii

SECTIUNEA 1

Contabilitatea intreprinderii

 

Moneda

1.1. - Contabilitatea se tine în limba românã si în moneda nationalã. Contabilitatea operatiunilor efectuate în valutã se tine atât în moneda nationalã, cât si în valutã. Pentru necesitãtile proprii de informare întreprinderile pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare si într-o monedã stabilã (euro, USD etc.).

Obligativitatea organizãrii si tinerii contabilitãtii

1.2. - Rãspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitãtii, în conformitate cu prevederile Legii contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, revine administratorului.

În acest scop persoana prevãzutã la alineatul precedent trebuie sã asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale; organizarea si tinerea corectã si la zi a contabilitãtii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situatiilor financiare, publicarea si depunerea la termen a acestora la organele în drept; pãstrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare si organizarea contabilitãtii de gestiune adaptate la specificul întreprinderii.

1.3. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, precum si celorlalte prevederi legale referitoare la întocmirea si utilizarea formularelor privind activitatea financiarã si contabilã1), orice operatiune patrimonialã se consemneazã în momentul efectuãrii ei într-un înscris care stã la baza înregistrãrilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.


1) Aceste prevederi sunt cuprinse în Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã si contabilã si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, în ordinele ministrului finanielor date în aplicarea acesteia, precum si în Normele metodologice de întocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiarã si contabilã, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. .425/1998.

 

Documentele justificative cuprind, de regulã, urmãtoarele elemente principale:

a) denumirea documentului;

b) denumirea si sediul întreprinderii care întocmeste documentul;

c) numãrul si data întocmirii acestuia;

d) mentionarea pãrtilor care participã la efectuarea operatiunii patrimoniale (când este cazul);

e) continutul operatiunii patrimoniale si, dacã este cazul, temeiul legal al efectuãrii acesteia;

f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;

g) numele si prenumele, precum si semnãturile persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, dupã caz;

h) alte elemente menite sã asigure consemnarea completã a operatiunilor efectuate,

Pãstrarea registrelor si a documentelor justificative

1.4. - Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza înregistrãrilor în contabilitate, se pãstreazã timp de zece ani în arhiva persoanelor prevãzute la art. 1 din lege, cu începere de la data încheierii exercitiului în cursul cãruia au fost întocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pãstreazã timp de 50 de ani.

Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pãstreazã în arhivã, de regulã în forma lor originalã, grupate în functie de natura operatiunilor si în ordine cronologicã în cadrul exercitiului financiar la care acestea se referã. Arhivarea documentelor contabile trebuie sã asigure pãstrarea si consultarea acestora în termenele prevãzute de lege.

Potrivit art. 26 din Legea contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua mãsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare.

Responsabilitatea de a reconstitui documentele contabile în cazurile prevãzute la alineatul precedent revine administratorilor întreprinderii sau altei persoane care are obligatia sã gestioneze patrimoniul.

Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".

 

SECTIUNEA a 2-a

Exercitiul financiar

 

2.1. - Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiintãrii, respectiv înmatriculãrii, potrivit legii, la registrul comertului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Situatiile financiare anuale1) ale întreprinderii

 

3.1. - Fiecare întreprindere are obligatia sã întocmeascã situatii financiare anuale.


1) Denumirea este preluatã din Standardele Internationale de Contabilitate în Directiva a IV-a a C.E.E. prin conturile anuale se întelege bilantul, contul de profit si pierdere si note.

 

3.2. Situatiile financiare anuale trebuie sã cuprindã:

a) bilantul;

b) contul de profit si pierdere;

c) situatia modificãrilor capitalului propriu;

d) situatia fluxurilor de trezorerie;

e) politici contabile si note explicative.

3.3. - Situatiile financiare anuale trebuie sã ofere o imagine fidelã, a pozitiei financiare, performantei, modificãrilor capitalului propriu si fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii pentru respectivul exercitiu financiar.

3.4. - Situatiile financiare trebuie sã respecte prevederile Legii contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, ale reglementãrilor cuprinse în prezentul volum, ale Cadrului general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate, prezentat în vol. 2, si ale Standardelor Internationale de Contabilitate, incluse în vol. 3

În cazul în care situatiile financiare respectã în totalitate prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitãtilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, dar nu respectã în totalitate prevederile incluse în vol. 3 (prevederi referitoare la inflatie si/sau la consolidare), raportul de audit trebuie sã facã referiri concrete la aceste aspecte.

3.5. - Dacã nu existã nici un Standard International de Contabilitate relevant, administratorii întreprinderii vor elabora politici contabile în acord cu "Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare", prezentat în vol. 2, si se vor asigura cã situatiile financiare furnizeazã informatii care sã fie:

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor; si

b) credibile în sensul cã:

(i) reprezintã fidel rezultatele si pozitia financiarã a întreprinderii; .

(ii) reflectã substanta economicã a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma juridicã;

(iii) sunt neutre, adicã nepãrtinitoare;

(iv) sunt prudente; si

(v) sunt complete sub toate aspectele semnificative.

3.6. - Legea contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, va fi aplicatã împreunã cu: Reglementãrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitãtilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate2) (vol. 1); Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate3) (vol. 2); Standardele, Internationale de Contabilitate (vol. 3); Ghidurile profesionale (vol. 4).


2) IAS conform abrevierii din limba englezã pentru "International Accounting Standards".

3) IASC, conform abrevierii din limba englezã pentru "International Accounting Standards Committee".

 

3.7. - La delimitarea prevederilor cuprinse în vol. 1 si  2 s-au avut în vedere urmãtoarele:

- Volumul 1 asigurã conformitatea cu prevederile Directivei a IV-a a C.E.E. si cu Cadrul general de întocmire si, prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

În situatiile în care tratamentul contabil prevãzut de Directiva a IV-a a C.E.E. este diferit de cel cuprins în Standardele Internationale de Contabilitate, pe perioada de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate societãtile comerciale pot opta pentru aplicarea unuia dintre acestea, astfel încât sã se asigure prezentarea unei imagini fidele a evenimentului în cauzã.

- Volumul 2 cuprinde Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

3.8. - Dacã în împrejurãri speciale ce privesc o întreprindere respectarea uneia dintre prevederile cuprinse în vol. 1, 2 si 3 nu rãspunde cerintei de a prezenta o imagine fidelã, administratorii întreprinderii se pot abate de la cerintele acestora atât cât este necesar pentru a prezenta o imagine fidelã. În acest caz întreprinderea trebuie sã prezinte în notele explicative urmãtoarele aspecte:

a) faptul cã administratorii au ajuns la concluzia cã situaiiile finãnciare prezintã o imagine fidelã a pozitiei financiare, performantei, fluxurilor de trezorerie si a modificãrilor capitalului propriu;

b) mentiunea cã întreprindereã a respectat sub toate aspectele semnificative prevederile cuprinse în vol. 1, 2 si 3, cu exceptia abaterilor de la o anumitã cerîntã a acestora, în vederea obtinerii unei imagini fidele;

c) prevederea sau standardul de la care s-a fãcut abatere, natura acesteia, tratamentul contabil solicitat de reglementãri sau de standarde si motivul pentru care tratamentul prevãzut de reglementãri sau de standarde a fost considerat necorespunzãtor în împrejurãrile respective, precum si tratamentul adoptat;

d) impactul financiar al abaterii asupra capitalurilor proprii, profitului net sau pierderii nete a întreprinderii, activelor, datoriilor si asupra fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii, pentru fiecare dintre exercitiile financiare prezentate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Forma si continutul situatiilor financiare ale întreprinderii

 

Aspecte generale

4.1. - Potrivit prevederilor acestor reglementãri:

a) bilantul trebuie sã prezinte cel putin posturile enumerate în formatul de bilant prezentat la pct. 4.10;

b) contul de profit si pierdere trebuie sã prezinte cel putin elementele enumerate în formatul de cont de profit si pierdere prezentat la pct. 4.26;

c) situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sã prezinte elementele enumerate într-unul din formatele situatiei fluxurilor de trezorerie, prevãzute de IAS 7;

d) situatia modificãrilor capitalului propriu va prezenta informatiile cerute de Standardele Internationale de Contabilitate.

4.2. - Fiecare element obligatoriu prezentat în situatiile financiare ale unei întreprinderi conform pct. 4.1 poate fi prezentat mai detaliat decât se cere în formatul adoptat, dacã aceastã detaliere concurã la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru utilizatorii de informatii.

4.3. - Bilantul unei întreprinderi si contul de profit si pierdere al acesteia pot fi dezvoltate cu orice element de activ sau pasiv, venit sau cheltuialã, care nu este prevãzut în formatul adoptat.

4.4. - a) În situatia în care specificul activitãtii întreprinderii necesitã astfel de dezvoltãri, formatul bilantului si contului de profit si pierdere va respecta ordinea elementelor cerute de formatul obligatoriu, detalierile efectuându-se numai la pozitiile numerotate cu numere arabe.

b) Structura bilantului si a contului de profit si pierdere, în special în ceea ce priveste formatul obligatoriu, nu poate fi modificatã de la un exercitiu financiar la altul. În cazuri exceptionale se admit derogãri de la aceastã regulã. Orice derogare trebuie prezentatã în notele explicative, împreunã cu motivele care au determinat-o.

4.5. - Elementele din bilant si contul de profit si pierdere indicate cu numere arabe pot fi cumulate într-un singur element în situatiile financiare ale unei întreprinderi, dacã:

a) valorile individuale nu sunt semnificative pentru evaluarea pozitiei financiare si a performantei întreprinderii, pentru exercitiul financiar respectiv; sau

b) cumularea îmbunãtãteste claritatea prezentãrii; valorile individuale ale oricãror elemente combinate în acest fel vor fi prezentate în notele explicative.

4.6. - În notele explicative trebuie sã se prezinte separat repartizarea profitului net pe destinatii, respectiv:

a) dividendele propuse spre a fi plãtite. În conformitate cu prevederile IAS 10, dacã aceste dividende sunt propuse sau declarate dupã data bilantului, întreprinderea nu trebuie sã le recunoascã ca datorie la data bilantului;

b) sumele repartizate la rezerve;

c) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;

d) alte repartizãri.

4.7. - Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în bilantul sau în contul de profit si pierdere al unei întreprinderi, valoarea corespunzãtoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentatã într-o coloanã separatã.

4.8. - În situatia în care valorile corespunzãtoare exercitiului financiar curent si precedent, înscrise în bilant si în contul de profit si pierdere, nu sunt comparabile, cele aferente exercitiului precedent trebuie tratate corespunzãtor, astfel încât sã se asigure comparabilitatea. Rezultatele retratãrii, motivele pentru care a fost fãcutã si modalitatea de efectuare a acesteia trebuie prezentate în  notele explicative.

4.9. - Nu se vor mentine în bilant si în contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu existã valori atât în exercitiul financiar curent, cât si în cel precedent.

Formatul cerut pentru conturile anuale

4.10. - Formatul cerut pentru bilant este urmãtorul:

Bilant . A. Active imobilizate

I. Imobilizãri necorporale

1. Cheltuieli de constituire (când reglementãrile permit imobilizarea acestora)

2. Cheltuieli de dezvoltare (când reglementãrile permit imobilizarea acestora)

3. Concesiuni, brevete, licente, mãrci, drepturi si valori similare si alte imobilizãri necorporale, dacã au fost:

a) achizitionate contra unei plãti; sau

b) create de societate, în cazul în care reglementãrile permit înscrierea acestora în active

4. Fondul comercial, în cazul în care a fost achizitionat

5. Avansuri si imobilizãri necorporale în curs de executie

II. Imobilizãri corporale

1. Terenuri si constructii

2. Instalatii tehnice si masini

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

4. Avansuri si imobilizãri corporale în curs de executie

III. Imobilizãri financiare

1. Titluri de participare detinute la societãtile din cadrul grupului

2. Crearlte asupra societãtilor din cadrul grupului, altele decât cele comerciale

3. Titluri sub formã de interese de participare

4. Creante din interese de participare

5. Titluri detinute ca imobilizãri

6. Alte creante

7. Actiuni proprii 1)(cu indicarea în note a valorii nominale)


1) Legislatia nationalã permite înscrierea acestora in bilant.

B. Active circulante

I. Stocuri

1. Materii prime si materiale consumabile

2. Productia în curs de executie

3. Produse finite si mãrfuri

4. Avansuri pentru cumpãrãri de stocuri
II. Creante

(Sumele ce trebuie sã fie încasate dupã o perioadã mai mare de un an trebuie sã fie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creante comerciale

2 Sume de încasat de la societãtile din cadrul grupului

3. Sume de încasat de la societãtile la care se detin interese de participare

4. Alte creante

5. Creante privind capitalul subscris si nevãrsat

III. Investitii financiare pe termen scurt

1. Titluri de participâre detinute la societãtile din cadrul grupului

2. Actiuni proprii (cu indicarea în note a valorii nominale)

3. Alte investitii financiare pe termen scurt

IV. Casa si conturi

C. Cheltuieli în avans

Datorii ce trebuie plãtite într-o perioadã de un an

1.      Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile în monede convertibile

2.      Sume datorate institutiilor de credit

3.      Avansuri încasate în contul comenzilor

4. Datorii comerciale

5. Efecte de comert de plãtit

6. Sume datorate societãtilor din cadrul grupului

7. Sume datorate privind interesele de participare

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurãrile sociale

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 

F. Totat active minus datorii curente

G. Datorii ce trebuie plãtite într-o perioadã mai mare de un an

1. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile în monede convertibile

2. Sume datorate institutiilor de credit

3. Avansuri încasate în contul comenzilor

4. Datorii comerciale

5. Efecte de comert de plãtit

6. Sume datorate societãtilor din cadrul grupului

7. Sume datorate privind interesele de participare

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurãrile sociale

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

1.      Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare

2. Alte provizioane

I. Venituri în avans

II. Capital si rezerve

I. Capital subscris (prezentându-se separat, capitalul vãrsat si cel nevãrsat)

II. Prime de capital

III. Rezerve din reevaluare

IV. Rezerve

1.      Rezerve legale

2.      Rezerve pentru actiunii proprii

3.      Rezerve statutare sau contractuale

4. Alte rezerve

V. Rezultatul teportat

 VI. Rezultatul exercitiului financiar

Reglementãri referitoare la bilant

4.11. - Bilantul este documentul contabil de sintezã prin care se prezintã elementele de activ si de pasiv ale întreprinderii la încheierea exerciiiului, precum si în celelalte situatii prevãzute de lege.

Bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupã naturã, destinatie si lichiditate, respectiv naturã provenientã si exigibilitate.

4.12. - În cazul în care un element de activ sau o datorie este în relatie cu mai mult de un alt element bilantier, relatia sa cu celelalte elemente trebuie prezentatã fie sub elementul la care apare, fie în notele explicative, dacã prezentarea este esentialã pentru întelegerea conturilor anuale.

4.13. - Actiunile proprii si actiunile detinute în filiale vor fi prezentate distinct la posturile prevãzute pentru acestea.

4.14. - Toate angajamentele sub fora garantiilor, girurilor si ipotecilor de orice fel, în cazul în care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute în bilant ca active sau datorii, trebuie sã fie prezentate în mod clar în notele explicative. Pentru orice garantie semnificativã care a fost

constituitã trebuie fãcutâ o prezentare detaliatã, facându-se totodatã distinctie atât între diferitele tipuri de garantn recunoscute de legislatia românã, cât si între acestea si tipurile de garantii pe care legislatia românã nu le recunoaste. Dacã angajamentele mentionate mai sus exista fatã de societãti din cadrul grupului, se va face o prezentare separatã.

4.15. - Cu exceptia situatiilor mentionate la pct. 4.5, pentru fiecare element care se prezintã în cadrul postului "Active imobilizate" trebuie furnizate urmãtoarele informatii în notele explicative:

a) valorile corespunzãtoare care privesc acest elemente la începutul si la încheierea exercitiului financiar;

b) miscãrile privind acest element, ocazionate de:

(i) modificarea valorii (inclusiv reevaluãri) în cursul exercitiului, conform criteriilor mentionate la pct 5.33 si 5.35;

(ii) intrãri de active în timpul exercitiului financiar;

(iii) iesiri de active în timpul exercitiului respectiv; si

(iv) transferurile de active cãtre si din acel post bilantier, efectuate în timpul exercitiului.

4.16. - Valorile prezentate conform pct. 4.15 lit. a) se vor determina pe baza unuia dintre urmãtoarele criterii:

a) costul de achizitie sau costul de productie;

b) oricare criteriu mentionat la pct. 5.33 si 5.35, fãrã a se tine seama de amortizare si de provizioanele pentru depreciere.

4.17. - Pentru fiecare element de activ imobilizat se vor prezenta, în conditiile pct. 4.15:

a) valoarea amortizãrii cumulate si a provizioanelor pentru depreciere la începutul si la sfârsitul exercitiului;

b) valoarea amortizãrii si a provizioanelor pentru depreciere care privesc exercitiul financiar respectiv;

c) valoarea ajustãrilor efectuate cu privire la amortizãri si provizioane pentru depreciere în cursul exercitiului, ca urmare a iesirii de active imobiliizate din patrimoniu;

d) valoarea ajustãrilor efectuate asupra amortizãrii si provizioanelor pentru depreciere care privesc exercitiile anterioare.

4.18. - În cazul în care în primul exercitiu financiar de aplicare a acestor reglementãri costul de achizitie sau costul de productie al unui activ nu este cunoscut si nu existã, informatii privind preturile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lui sau în cazul în care astfel de informatii nu pot fi obtinute fãrã cheltuieli sau întârzieri nejustificate, costul de achizitie sau costul de productie va fi reprezentat, pentru respectarea pct. 5.16-5.24, de valoarea justã atribuitã activului. Aceastã situatie va fi prezentatã la începutul exercitiului finahciar.

4.19. -  În cazul în care se aplicã prevederile pct. 5.35, miscãrile elementelor reprezentând active imobilizate, la care se referã pct. 4.15 lit. b) se vor prezenta tinându-se seama de valoarea rezultatã din reevaluare.

4.20. - Drepturile asupra imobilizãrilor si alte drepturi similare, asa cum sunt ele definite prin lege, vor fi prezentate la elementele bilantiere corespunzãtoare.

4.21. - Cheltuielile efectuate în cursul exercitiului financiar, dar care se referã la un exercitiu ulterior, se vor prezenta la "Cheltuieli în avans". Acest element, se va prezenta în bilant la lit. C. Nu sunt înscrise aici veniturile angajate, acestea figurând la "Creante".

4.22. - Veniturile recunoscute înainte de data încheierii exercitiului, dar care se referã la un exercitiu financiar ulterior, se vor prezenta la “Venituri în avans". Acest element se va prezenta în bilant la lit. I. Nu sunt înscrise aici cheltuielile angajate, acestea figurând la "Datorii".

4.23. - Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

a) o întreprindere are o obligatie curentã (legalã sau implicitã) generatã de un eveniment anterior;

b) este probabil ca o iesire de resurse care sã afecteze beneficiile economice sã fie necesarã pentru a onora obligatia respectivã; si

c) poate fi realizatã o bunã estimare a valorii obligatiei. Dacã aceste conditii nu sunt îndeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion.

4.24. - Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorilor elementelor de activ, iar suma lor trebuie corelatã strict cu riscurile si cheltuielile previzibile.

4.25. - Provizioanele care figureazã în bilani la postul "Alte provizioane" trebuie prezentate în notele explicative în mãsura în care acestea sunt semnificative.

Contul de profit si pierdere

4.26. - Formatul cerut pentru contul de profit si pierdere este urmãtorul:

Contul de profit si pierdere

1. Cifra de afaceri netã

2. Variatia stocurilor de produse finite, produse reziduale, semifabricate si productie în curs de executie

3. Productia imobilizatã

4. Alte venituri din exploatare

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

b) Alte cheltuieli din afarã

6. Cheltuieli cu personalul

a) Salarii

b) Cheltuieli cu asigurãrile si protectia socialã, cu mentionarea distinctã a celor referitoare la pensii

7. a) Ajustarea valorii imobilizãrilor corporale si necorporale

b) Ajustarea valorii activelor circulante

8. Alte cheltuieli de exploatare

· Profitul sau pierderea din exploatare

9. Venituri din interese de participare

10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate, cu mentionarea separatã a celor generate de societãtile din cadrul grupului

11. Venituri din dobânzi si alte venituri similare, cu mentionarea separatã a celor generate de societãtile din cadrul grupului

12. Ajustarea valorii imobilizãrilor financiare si a investitiilor finariciare detinute ca active circulante

13. Cheltuieli cu dobânzile si alte cheltuieli similare, cu mentionarea separatã a celor care privesc societãtile din cadrul grupului

14. Profitul sau pierderea din activitatea curentã

15. Venituri extraordinare

16. Cheltuieli extraordinare

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinarã

18. Impozitul pe profit

19. Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus

20. Rezultatul exercitiului financiar

21. Rezultatul pe actiune:

- de bazã

- diluat.

Prevederi ce privesc contul de profit si pierdere

4.27. - Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri netã, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupã natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).

Rezultatul pe actiune se prezintã atât pentru exercitiul curent, cât si pentru cel precedent, indiferent cã este pozitiv sau negativ, în conformitate cu prevederile IAS 33.

4.28. - În notele explicative se vor prezenta informatii privind valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor extraordinare (prezentate la pozitiile 15 si 16), cu exceptia cazului în care aceste valori sunt nesemnificative pentru aprecierea rezultatelor. În mod similar vor fi prezentate veniturile si cheltuielile care se referã la exercitiul financiar precedent.

Situatia fluxurilor de trezorerie

4.29. - Situatia fluxurilor de trezorerie se întocmeste potrivit unuia dintre modelele prevãzute în IAS 7 si exemplificate în cap. III.

Situatia modificãrilor capitalului propriu

4.30. - Situatia modificãrilor capitalului propriu este prezentatã ca o componentã separatã a situatiilor financiare, care sã evidentieze:

a) profitul net sau pierderea netã a perioadei;

b) fiecare element de venit si cheltuialã, câstig sau pierdere care, asa cum este cerut de un standard, este recunoscut direct în capitalul propriu si totalul acestor elemente; si

c) efectul cumulativ al modificãrilor politicilor contabile si corectia erorilor fundamentale.

În plus întreprinderile trebuie sã prezinte fie în situatia modificãrilor capitalului propriu, fie în notele explicative:

- tranzactiile de capital cu proprietarii si distributiile cãtre acestia;

- soldul profitului cumulat sau al pierderii cumulate la începutul perioadei si la data bilantului si modificãrile pe parcursul perioadei; si

- o reconciliere între valoarea contabilã a fiecãrei categorii de capital propriu la începutul si la sfârsitul perioadei, prezentând distinct fiecare modificare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Principii si reguli contabile

 

Principiile contabile

5.1. - Evaluarea posturilor cuprinse în situatiile financiare ale unei întreprinderi trebuie sã fie efectuatã în acord cu principiile prezentate la pct. 5.2-5.10.

5.2. - Principiul continuitãtii activitãtii. Acesta presupune cã întreprinderea îsi continuã în mod normal functionarea într-un viitor previzibil, fãrã a intra în imposibititatea continuãrii activitãtii sau fãrã reducerea semnificativã a acesteia. Dacã administratorii întreprinderii au luat cunostintã de unele elemente de nesigurantã legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situatiile financiare nu sunt întocmite pe baza principiului continuitãtii, aceastã informatie trebuie prezentatã împreunã cu explicatii privind modul de întocmire a raportãrii financiare respective si motivele ce au stat la baza deciziei conform cãreia întreprinderea nu îsi mai poate continua activitatea.

5.3. - Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicãrii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

Modificãrile politicii contabile sunt permise doar dacã sunt cerute de lege, de un standard contabil sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile întreprinderii.

Este foarte importantã mentionarea în notele explicative a oricãror modificãri ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sã poatã aprecia: dacã noua politicã contabilã a fost aleasã în mod adecvat; efectul modificãrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta realã a rezultatelor activitãtii societãtii.

5.4. - Principiul prudentei. Valoarea oricãrui element trebuie sã fie determinatã pe baza principiului prudentei. În mod special se vor avea în vedere urmãtoarele aspecte:

a) se vor lua în considerare numai profiturile recunoscute pânã la data încheierii exercitiului financiar;

b) se va tine seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar dacã asemenea obligatii sau pierderi apar între data încheierii exercitiului si data întocmirii bilantului;

c) se va tine seama de toate ajustãrile de valoare datorate deprecierilor, chiar dacã rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.

5.5. - Principiul independentei exercitiului. Se vor lua în considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzãtoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea fãrã a se tine seama de data încasãrii sumelor sau a efectuãrii plãtilor.

5.6. - Principiul evaluãrii separate a elementelor de activ si de pasivl). În vederea stabilirii valorii totale corespunzãtoare unei pozitii din bilant se va determina separat valoarea aferentã fiecãrui element individual de activ sau de pasiv.


1) Directiva a IV-a a C.E.E. art. 31 pct. 1 lif. e).

 

5.7. - Principiul intangibilitãtii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sã corespundã cu bilantul de închidere a exercitiului precedent, cu exceptia corectiilor impuse de aplicarea IAS 8.

5.8. - Principiul necompensãrii. Valorile elementelor ce reprezintã active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintã pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensãrilor între active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

5.9. - Principiul prevalentei economicului asupra juridicului 2). Informatiile prezentate în situatiile financiare trebuie sã reflecte realitatea economicã a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridicã.


2) Conform Cadrului general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare (vol. 2, paragraful 35).

 

5.10. - Principiul pragului de semnificatie 3). Orice element care are o valoare semnificativã trebuie prezentat distinct în cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi naturã sau cu functii similare trebuie însumate, nefiind necesarã prezentarea lor separatã.


3) Conform Cadrului general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare (vol. 2, paragrafele 29 si 30).

 

5.11. - Pentru acele elemente a cãror valoare este nesigurã si care trebuie incluse în situatiile financiare, în contabilitate trebuie fãcute cele mai bune estimãri. În acest scop este necesarã uneori revizuirea valorilor lor pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exercitiului financiar, schimbãrile de circumstante sau dobândirea unor noi informatii, ori de câte ori acele valori sunt semnificative. Efectul unei asemenea modificãri trebuie inclus în cadrul aceleiasi pozitii din bilant respectiv din contul de profit si pierdere, unde a fost reflectatã si estimarea contabilã initialã.

Evenimentele care apar dupã data bilantului pot furniza, de asemenea, informatii suplimentare cu privire la estimãrile fãcute de management la data bilantului. Dacã aceste informatii ar fi fost cunoscute la data bilantului, managementul ar fi putut face estimãri mai bune. Prin urmare, dacã situatiile financiare nu au fost aprobate, ele trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare.

Abateri de la principiile contahite

5.12. - Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai în cazuri exceptionale. Asemenea abateri se vor prezenta în notele explicative. De asemenea, se vor prezenta motivele pentru care au avut loc aceste abateri si o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si profitului sau pierderii întreprinderii.

TRATAMENTE CONTABILE

Aspecte generale

5.13. - Un activ, respectiv o datorie, se recunoaste numai atunci când:

· este posibil ca acesta sã aducã întreprinderii beneficii economice viitoare, respectiv sã genereze iesirea acestora; si

· costul sãu poate fi evaluat în mod credibil.

Fiecare întreprindere va utiliza rationamentul profesional pentru a evalua nivelul sub care un element nu trebuie sã fie prezentat în bilant, ci trecut în contul de profit si pierdere. De asemenea, rationamentul profesional trebuie utilizat si la luarea deciziei referitoare la necesitatea înregistrãrii activelor în categorii separate sau într-o singurã categorie comunã.

În conformitate cu prevederile art. 7 si 9 din Legea contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, pentru evaluarea elementelor din bilant se stabilesc urmãtoarele reguli:

a) la data intrãrii în patrimoniu bunurile se evalueazã si se înregistreazã în contabilitate la valoarea de intrare, denumitã valoare contabilã, care se stabileste astfel:

- bunurile reprezentând aport la capitalul social, la valoarea de aport stabilitã în urma evaluãrii efectuate potrivit legii, în functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora;

- bunurile obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate stabilitã în functie de pretul pietei, starea si amplasarea acestora.

Valoarea de aport si, respectiv, de utilitate se substituie costului de achizitie;

- bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie, denumitã cost de achizitie;

- bunurile produse în unitatea patrimonialã, la costul de productie.

Activele dobândite prin schimb cu alte active se înregistreazã la valoarea justã a activelor primite în schimb. Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumpãrare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

În cazul mijloacelor fixe costul initial include si costurile estimate pentru demontarea si mutarea activului, respectiv costurile de restaurare a amplasamentului la sfârsitul duratei de viatã a acestuia. Aceste costuri se reflectã prin constituirea unui provizion corespunzãtor. Costul de demontare si mutare va fi înregistrat în contul de profit si pierdere de-a lungul vietii mijlocului fix, prin includerea în cheltuiala anualã cu amortizarea. Provizionul constituit trebuie utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut.

Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate în mod rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.

Cheltuielile generale de administratie si cele financiare nu se includ în costurile de productie, cu exceptia situatiilor descrise în Standardele Internationale de Contabilitate (vol. 3).

Costurile îndatorãrii, respectiv cheltuielile financiare cu dobânzile si diferentele de curs aferente dobânzii privind împrumuturile, care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei unui activ pe termen lung, pot fi capitalizate ca parte din costul acelui activ, dacã sunt îndeplinite toate conditiile prevãzute de IAS 23 si de Interpretarea SIC1) - 2, dacã se aplicã tratamentul alternativ prevãzut de acestea.


1) SIC, conform abrevierii din limba englezã pentru "Standing Interpretations Committee".

 

Cheltuielile de desfacere nu se includ în costul de productie al unui bun.

Tratamentul alternativ permis de IAS 21 privind includerea diferentelor nefavorabile de curs valutar în valoarea contabilã a activelor aferente nu poate fi aplicat, întrucât nu sunt îndeplinite conditile prevãzute de Interpretarea SIC-11.

Diferentele de schimb valutar provenind dintr-un împrumut de finantare care, în esent, este legat de investitia netã a unei întreprinderi de grup românesti într-o entitate externã trebuie clasificate drept capital propriu în situatiile financiare ale întreprinderii, pânã la cedarea investitei nete, datã la care ele trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli, în conformitate cu prevederile IAS 21;

b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actualã a fiecãrui element, denumitã si valoare de inventar, stabilitã în functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei.

În cazul creantelor si datoriilor aceastã valoare se stabileste în functie de valoarea lor probabilã de încasat, respectiv de platã;

c) la încheierea exercitiului elementele patrimoniale se evalueazã si se reflectã în bilantul contabil la valoarea de intrare în patrimoniu, respectiv valoarea contabilã pusã de acord cu rezultatele inventarierii.

În acest scop valoarea de intrare sau contabilã se comparã cu valoarea stabilitã pe baza inventarierii astfel: pentru elementele de activ diferentele constatate în plus între valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se înregistreazã în contabilitate, aceste elemente mentinându-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate în minus între valoarea de inventar stabilitã la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de activ se înregistreazã în contabilitate pe seama amortizãrii, în cazul când deprecierea este ireversibilã sau se constituie un provizion pentru depreciere, atunci când deprecierea este reversibilã, aceste elemente mentinându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;

- pentru elementele de pasiv de natura datoriilor diferentele constatate în minus între valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se înregistreazã în contabilitate, aceste elemente mentinându-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate în plus între valoarea stabilitã la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistreazã în contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente mentinându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.

La fiecare datã a bilantului:

- elementele monetare exprimate în valutã trebuie raportate utilizându-se cursul de închidere. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se înregistreazã la venituri sau cheltuieli, dupã caz;

- elementele nemonetare trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb de la data efectuãrii tranzactiei; si

- elementele nemonetare înregistrate la valoarea justã si exprimate în valutã trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb existent în momentul determinãrii valorilor respective;

d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea în consum bunurile se evalueazã si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

5.14. - În cazul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie, respectiv mai mare de un an, dacã costul de productie include dobânda la capitalul împrumutat pentru finantarea producerii activului, acest aspect trebuie prezentat în notele explicative, cu mentionarea valorii dobânzilor aferente exercitiului financiar.

5.15. - Pentru respectarea prevederilor pct. 5.33 elementele prezentate în situatiile financiare se vor evalua în conformitate cu prevederile pct. 5.16-5.32. Ajustãrile la inflatie si tratamentele contabile alternative se vor prezenta în situatiile financiare conform prevederilor pct. 5.35-5.40.

Imobilizãri

5.16. - Cu exceptia cazurilor în care s-a înregistrat un provizion pentru depreciere sau o reducere a valorii în conformitate cu prevederile pct. 5.17-5.20, valoarea ce urmeazã sã fie înscrisã în bilant pentru fiecare element al imobilizãrilor este reprezentatã de costul de achizitie sau de costul de productie.

5.17. - În cazul activelor cu duratã normalã de functionare limitatã costul de achizitie sau costul de productie din care s-a dedus valoarea rezidualã estimatã se va diminua în mod sistematic pe perioada duratei de functionare a activului prin calcularea amortismentelor corespunzãtoare.

5.18. - În cazul diminuãrii valorii unei imobilizãri financiare ce a fost înregistratã la lit. A pct. III se va constitui un provizion pentru depreciere corespunzãtor acestei diminuãri, stabilit ca diferentã între costul de achizitie si valoarea realizabilã netã. Valoarea înscrisã trebuie sã fie cea diminuatã, iar provizioanele astfel constituite trebuie sã fie prezentate separat în notele explicative.

5.19. - Este obligatorie constituirea de provizioane pentru depreciere pentru fiecare activ imobilizat a cãrui valoare s-a diminuat, indiferent de durata de utilizare a acelei imobilizãri. Valoarea care trebuie înscrisã în situatiile financiare va fi diminuatã corespunzãtor, iar provizioanele astfel constituite se vor prezenta separat în notele explicative.

5.20. - Dacã motivele care au dus la constituirea provizionului pentru depreciere, conform pct. 5.18 sau 5.19, au încetat sã mai existe într-o anumitã mãsurã, atunci acel provizion se va relua corespunzãtor la venituri. Aceste reluãri se vor prezenta separat în notele explicative. În situatia în care deprecierea este superioarã provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar.

Reguli speciale aditionale privind imobilizãrile

Cheltuieli de constituire

5.21. - O întreprindere poate imobiliza cheltuielile de constituire. În aceastã situatie suma reflectatã în contul de imobilizãri necorporale se va amortiza sistematic pe parcursul unei perioade de maximum 5 ani. Elementele înscrise la postul "Cheltuieli de constituire" se vor prezenta detaliat în notele explicative.

Cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licente, mãrci comerciale si alte drepturi si valori similare

5.22. - a) Aceste imobilizãri necorporale vor fi înscrise în bilant numai în anumite situatii descrise în vol. 3, unde se indicã si perioada în care acestea se amortizeazã, respectiv durata utilã de viatã.

b) Dacã în bilant figureazã o valoare la postul "Cheltuieli de dezvoltare", atunci în notele explicative trebuie prezentate urmãtoarele informatii:

(i) perioada pe parcursul cãreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeazã sã fie amortizatã;

(ii) motivele care au determinat imobilizarea respectivelor cheltuieli.

Fondul comercial

5.23. - În cazurile în care fondul comercial este tratat ca un activ, de regulã în situatiile financiare consolidate, ca urmare a achizitiei de cãtre o întreprindere a actiunilor altei întreprinderi, aplicarea pct. 5.16-5.20 cu privire la fondul comercial se face pe baza urmãtoarelor prevederi:

a) valoarea fondului comercial achizitionat trebuie amortizatã sistematic în limita prevederilor lit. b);

b) perioada de amortizare nu trebuie sã depãseascã durata de utilizare a fondului comercial respectiv si în nici un caz nu poate depãsi 20 de ani de la data achizitiei;

c) în situatia în care fondul comercial achizitionat este prezentat în bilant ca activ, se vor prezenta în notele explicative perioada aleasã pentru amortizare si motivele care au dus la determinarea acelei perioade.

Capitalizarea plãtilor viitoare de dobândã (Prime privind rambursarea obligatiunilor)

- 5.24. - Atunci cãnd suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primitã, diferenta se înregistreazã într-un cont de activ. Aceasta se prezintã în bilant ca o corectie a împrumutului din emisiunea de obligatiuni, iar în notele explicative va fi prezentatã distinct. Aceastã diferentã trebuie amortizatã prin sume anuale rezonabile, cel mai târziu pânã în momentul rambursãrii datoriei.

Investitii

5.25. - Pentru întreprinderile asociate si participatiile minoritare se vor prezenta distinct în bilant sumele incluse la lit. A pct. III. 3 si 4 (pct. 4.10).

Activele circulante

5.26. - Valoarea activelor circulante înregistrate în contabilitate va fi egalã cu costul de achizitie sau cu costul de productie al acestor elemente în limita prevederilor pct. 5.13.

5.27. - Dacã valoarea realizabilã netã a unui activ circulant este mai micã decât costul de achizitie sau costul de productie, atunci acea valoare realizabilã netã corespunzãtoare activului circulant este cea care trebuie prezentatã în situatiile financiare, respectiv valoarea activului, mai putin provizionul constituit.

5.28. - În situatia în care provizionul constituit devine total sau partial fãrã obiect, întrucât motivele care au dus la constituirea acestuia, în vederea respectãrii prevederilor pct. 5.27, au încetat sã mai existe într-o anumitã mãsurã, atunci acel provizion trebuie reluat corespunzãtor la venituri.

Reguli privind stocurile si activele fungibile

5.29. Valoarea care trebuie înscrisã în bilant pentru activele din categoria "stocuri" si a activelor fungibile, inclusiv activele financiare, poate fi determinatã prin utilizarea oricãrei metode mentionate la pct. 5.30 asupra activelor apartinând aceleiasi clase.

5.30. - Metoda aplicatã trebuie sã fie consideratã de administrator ca fiind cea mai adecvatã situatiei respective. Aceste metode sunt:

a)      metoda FIFO;

b) metoda LIFO;

c) metoda costului mediu ponderat;

d) altã metodã similarã, recunoscutã de reglementãrile legale în vigoare.

Metoda aleasã trebuie aplicatã cu consecventã pentru elemente similare stocurilor si de la un exercitiu financiar la altul. Dacã în situatii exceptionale administratorii decid sã schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau active fungibile, trebuie sã se prezinte urmãtoarele informatii:

(i) motivul schimbãrii metodei;

(ii) efectele sale asupra rezultatului exercitiului.

5.31. - Dacã valoarea prezentatã în bilant la închiderea exercitiului diferã semnificativ de valoarea realizabilã netã (în cazul în care întreprinderea intentioneazã sã nu utilizeze activele în procesul de productie), respectiv de valoarea de recuperare (în situatia în care intentioneazã sã utilizeze activele respective), aceastã diferentã se va prezenta, pe total si pe categorii, în notele explicative.

Ajustãri pentru diminuarea valorii activelor

5.32. - (1) Imobilizãrile corporale, materiile prime si materialele consumabile care sunt reînnoite în mod constant si a cãror valoare globalã este de importantã secundarã pentru întreprindere pot fi trecute în activ la o cantitate si o valoare nemodificatã, atunci când acestea nu se modificã semnificativ.

(2) Ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se efectueazã în functie de intentia întreprinderii de a pãstra activul în scopul utilizãrii sau neutilizãrii în productie. Dacã întreprinderea intentioneazã sã utilizeze activul în procesul de productie, ajustarea pentru diminuarea valorii activelor este calculatã prin compararea valorii de recuperare prin utilizare cu valoarea contabilã. Dacã întreprinderea nu intentioneazã sã utilizeze activul în procesul de productie; ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se calculeazã prin compararea valorii realizabile nete cu valoarea contabilã, în conformitate cu prevederile IAS 36.

 

TRATAMENTE CONTABILE ALTERNATIVE

 

Aspecte generale

5.33. - Regulile stabilite la pct. 5.16-5.32 se vor numi în continuare reguli ale costului istoric. Aceste reguli, cu exceptia celor stabilite la pct. 5.16 si 5.21-5.31, se vor numi în continuare reguli privind amortizarea si provizioanele pentru depreciere. Referintele cu privire la regulile costului istoric nu includ regulile privind amortizarea si provizioanele pentru depreciere, asa cum se aplicã ele în virtutea pct. 5.17-5.20.

Tratamente contabile alternative

5.34. - În conformitate cu prevederile pct. 5.36-5.40, valorile atribuite activelor bilantiere mentionate la pct. 5.35 pot fi prezentate la o altã valoare decât costul lor istoric, în conformitate cu prevederile pct. 5.37 si prin derogare de la pct. 5.33.

5.35. - Pe toatã perioada de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate întreprinderile pot opta pentru una dintre urmãtoarele metode:

a) reevaluarea imobilizãrilor corporale, în conformitate cu reglementãrile legale emise în acest scop, care tine seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei;

b) evaluarea prin metode care sunt destinate sã tinã seama de inflatie, pentru elementele prezentate în bilant, inclusiv capitalurile proprii, si contul de profit si pierdere.

Întreprinderile care vor opta pentru ajustarea la inflatie potrivit IAS 29 întocmesc si prezintã un set distinct de situatii financiare cuprinzând bilantul si contul de profit si pierdere, ajustate la inflatie.

Procesul retratãrii situatiilor financiare potrivit IAS 29 este precedat de întocmirea unei balante de verificare intermediare. Aceastã balantã constituie sursa de informatii pentru întocmirea declaratiei fiscale dupã efectuarea corectiilor prevãzute de legislatia fiscalã.

5.36. - În cazul în care valoarea unui activ al întreprinderii este determinatã potrivit uneia dintre cele douã metode prezentate mai sus, acea valoare va fi atribuitã activului la înregistrarea în contabilitate, în locul costului de achizitie sau costului de productie sau al oricãrei alte valori. atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri regulile privind amortizarea se vor aplica activului prin substituirea costului de productie sau a celui de achizitie cu valoarea atribuitã cel mai recent acelui activ.

Informatii aditionale ce trebuie prezentate în cazul abaterii de la regulile privind costul istoric

5.37. - În cazul aplicãrii tratamentelor contabile alternative elementele influentate de acestea, precum si baza de evaluare adoptatã pentru determinarea valorilor rezultate în urma reevaluãrii efectuate ca urmare a aplicãrii tratamentului alternativ prevãzut la pct. 5.35 a) trebuie prezentate, pentru fiecare element semnificativ, în notele explicative.

5.38. - În cazul elementelor bilantiere influentate ca urmare a aplicãrii tratamentului alternativ prevãzut la pct. 5.35 b), valorile rezultate în urma ajustãrii la inflatie trebuie prezentate într-un set distinct cuprinzând bilantul si contul de profit si pierdere, însotite de note explicative.

Rezerva din reevaluare

5.39. - Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizãrilor corporale, în conformitate cu prevederile IAS 16, trebuie reflectat în debitul sau în creditul contului “Rezerve din reevaluare", dupã caz.

Cu toate acestea, majorarea constatatã din reevaluare trebuie recunoscutã ca venit în mãsura în care aceasta compenseazã o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ, recunoscutã anterior ca o cheltuialã.

În cazul în care valoarea contabilã a unui activ este diminuatã ca rezultat al unei reevaluãri, aceastã diminuare trebuie recunoscutã ca o cheltuialã. Cu toate acestea, o diminuare rezultatã din reevaluare trebuie scãzutã direct din orice surplus din reevaluare corespunzãtor, în mãsura în care diminuarea nu depãseste valoarea înregistratã anterior ca surplus din reevaluare pentru acelasi activ.

5.40. - Rezerva din reevaluare trebuie prezentatã în bilant la un subpost separat în cadrul postului de capital si rezerve.

Surplusul din reevaluare inclus în capitalul propriu poate fi transferat direct în rezultatul reportat atunci când acest surplus este realizat. Se considerã cã întregul surplus este realizat la casarea sau la cedarea activului. Cu toate acestea, o parte din surplus poate fi realizat pe mãsurã ce activul este folosit de întreprindere; în acest caz valoarea surplusului realizat este diferenta dintre amortizarea calculatã pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizãrii calculate pe baza costului initial al activului. Transferul din surplusul din reevaluare în rezultatul reportat nu se efectueazã prin contul de profit si pierdere.

 

MODIFICÃRILE CAPITALULUI PROPRIU

 

5.41. - Modificãrile capitalului propriu se vor prezenta ca o componentã distinctã a situatiilor financiare. Aceasta trebuie sã cuprindã o prezentare a soldurilor de deschidere si de închidere pentru capitalul social, primele de capital, fiecare rezervã, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului, precum si modificãrile acestora, indicându-se:

a) suma la începutul exercitiului financiar;

b) sumele transferate în sau din cont în timpul exercitiului financiar;

c) natura, sursa sau destinatia oricãror asemenea transferuri;

d) suma rãmasã la sfârsitul exercitiului financiar.

 

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATILE FINANCIARE

 

Aspecte generale

5.42. - Notele explicative contin informatii suplimentare, relevante pentru necesitãtile utilizatorilor în ceea ce priveste pozitia financiarã si rezultatele obtinute. Notele explicative trebuie prezentate într-o manierã sistematicã. Fiecare element semnificativ al bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie si al situatiei modificãrilor capitalului propriu trebuie sã fie însotit de o trimitere la nota care cuprinde informatii legate de acel element semnificativ. Pe lângã informatiile ce trebuie prezentate conform acestor reglementãri si a celor cuprinse în vol. 3, notele explicative trebuie sã includã, de asemenea, cel putin informatiile prevãzute la pct. 5.43-5.80.

5.43. - Urmãtoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de câte ori este necesar, pentru buna lor întelegere:

a) numele întreprinderii care face raportarea;

b) faptul cã situatiile financiare sunt proprii întreprinderii si nu grupului;

c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referã situatiile financiare;

d) moneda în care sunt întocmite situatiile financiare;

e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, mii lei).

5.44. - Pentru elementele mentionate în notele explicative se va prezenta, de regulã, si suma corespunzãtoare anului precedent celui la care se referã acesta.

În situatia în care suma corespunzãtoare nu este comparabilã, aceasta trebuie ajustatã, prezentându-se rezultatul ajustãrii, modul de efectuare si motivele pentru care aceasta a fost efectuatã.

5.45. - Pct. 5.44 nu se aplicã sumelor reprezentând:

a) modificãri ale activelor imobilizate (pct. 4.15);

b) modificãri ale amortizãrii si provizioanelor pentru deprecierea activelor imobilizate (pct. 4.17);

c) modificãri ale provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (pct. 5.54).

Prezentarea politicilor contabile

5.46. - Notele explicative trebuie sã prezinte politicile contabile adoptate de întreprindere pentru a determina valorile elementelor din bilant, ale profitului sau pierderii aferente fiecãrui exercitiu, ale fluxurilor de trezorerie si modificãrilor capitalului propriu. În acest sens se vor mentiona urmãtoarele:

a) dacã imobilizãrile sunt incluse în situatiile financiare la costul istoric, la valoarea reevaluatã sau la valoarea ajustatã la inflatie, determinatã potrivit IAS 29;

b) politicile contabile specifice adoptate, adecvate pentru a permite o corectã întelegere a situatiilor financiare.

Se va mentiona totodatã dacã situatiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, si cu prevederile cuprinse în vol. 1, 2 si 3.

Informatii care vin în completarea bilantului

Capitalul social

5.47. - În legãturã cu capitalul social al întreprinderii se vor furniza urmãtoarele informatii: vor furniza următoarele informatii:

a) capitalul social subscris;
            b) numărul si valoarea totală a fiecărui tip de actiuni emise, în cazul în care există mai multe tipuri de actiuni emise.
            5.48. - În cazul în care capitalul social cuprinde si actiuni răscumpărabile se vor furniza următoarele informatii:
            a) data cea mai apropiată si data limită la care întreprinderea poate răscumpăra respectivele actiuni;
            b) dacă acele actiuni trebuie răscumpărate în mod obligatoriu sau dacă răscumpărarea este la alegerea întreprinderii sau a actionarilor;
            c) dacă trebuie plătită o primă de răscumpărare si, în caz afirmativ, care este valoarea acesteia.
            5.49. - În situatia în care întreprinderea a emis actiuni în timpul exercitiului financiar, în notele explicative se vor prezenta următoarele informatii:
            a) tipul de actiuni emise;
            b) pentru fiecare tip de actiune, numărul de actiuni emise, valoarea lor nominală totală si valoarea încasată de întreprindere la distribuirea lor.
            5.50. - În ceea ce priveste eventualele drepturi legate de distribuirea actiunilor se vor furniza următoarele informatii:
            a) numărul, descrierea si valoarea actiunilor care fac obiectul exercitării acestor drepturi;
            b) perioada pe parcursul căreia drepturile pot fi exercitate;
            c) pretul care trebuie plătit pentru actiunile distribuite.
            Obligatiuni
            5.51. - În cazul în care întreprinderea a emis alte instrumente de capital pe parcursul exercitiului financiar se vor prezenta următoarele informatii:
            a) tipul instrumentelor de capital emise;
            b) pentru fiecare tip de instrument de capital emis: valoarea emisă si suma primită la emitere de către întreprindere.
            5.52. - În cazul în care obligatiunile emise de o întreprindere sunt detinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de acea întreprindere, în notele explicative se vor mentiona valoarea nominală a obligatiunilor respective si valoarea contabilă a acestora.
            Rezerve
            5.53. - Pentru fiecare rezervă inclusă în capitalurile proprii se vor descrie natura acesteia si scopul pentru care a fost constituită.
            Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
            5.54. - Dacă în timpul exercitiului financiar o sumă este transferată la sau de la provizioane pentru riscuri si cheltuieli, următoarele informatii vor fi prezentate în notele explicative:
            a) valoarea provizioanelor la începutul exercitiului financiar;
            b) sumele transferate la sau de la provizioane în timpul exercitiului financiar;
            c) natura, sursa sau destinatia oricăror astfel de transferuri;
            d) valoarea provizioanelor la sfârsitul exercitiului financiar.
            Informatii privind datoriile
            5.55. - Pentru fiecare element care figurează în conturile de datorii din bilantul întreprinderii se va mentiona valoarea totală a datoriilor incluse în acel post din bilant, care au termen de plată după 5 ani de la data închiderii exercitiului financiar.
            5.56. - În ceea ce priveste datoriile care sunt incluse în categoria prevăzută la pct. 5.55 trebuie mentionate clauzele legate de achitarea sau rambursarea respectivei datorii, precum si rata dobânzii aferente.
            5.57. - Pentru fiecare element care figurează în conturile de datorii din bilantul întreprinderii se vor mentiona, de asemenea:
            a) valoarea totală a datoriilor incluse la acel post din bilant pentru care întreprinderea a depus anumite garantii;
            b) informatii privind natura acestor garantii depuse.
            Garantii si alte obligatii contractuale financiare
            5.58. - În notele explicative se vor specifica toate cazurile în care întreprinderea a depus garantii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii în favoarea unui tert, mentionându-se, dacă este posibil, si valoarea acestora.
            5.59. - Pentru orice obligatie eventuală pentru care nu s-a constituit provizion se vor prezenta următoarele informatii:
            a) valoarea precisă sau estimată a acelei obligatii;
            b) aspectul juridic al obligatiei si efectul acesteia;
            c) dacă întreprinderea a depus vreo garantie semnificativă cu privire la acea obligatie si, în caz afirmativ, natura acelei garantii.

5.60. - Totodată se vor prezenta detalii privind:
            a) obligatiile contractuale viitoare privind plata pensiilor, pentru care s-au constituit provizioane incluse în bilantul întreprinderii;
            b) orice obligatii privind grupurile;
            c) orice astfel de obligatii viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane.
            5.61. - De asemenea, se vor prezenta informatii referitoare la alte obligatii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevate pentru a aprecia situatia economică a întreprinderii.
            Informatii privind anumite elemente de cheltuieli
            5.62. - Valorile privind următoarele elemente de cheltuieli, care au fost înregistrate în contul de profit si pierdere pe parcursul exercitiului financiar, se vor prezenta separat în notele explicative:
            a) cheltuielile cu chiriile si ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operational;
            b) onorariile plătite auditorilor financiari;
            c) profitul sau pierderea aferentă iesirilor de mijloace fixe din patrimoniu (vânzare, casare etc.), reprezentând diferenta dintre veniturile din cedare, pe de o parte, si valoarea contabilă netă a activului si cheltuielile aferente cedării, pe de altă parte.
            Detalii privind impozitul pe profit
            5.63. - Valoarea diferentei dintre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercitiul financiar curent si pentru exercitiile financiare anterioare, pe de o parte, si valoarea impozitului rămas de plată aferent acelor ani, pe de altă parte, se va prezenta în notele explicative dacă această diferentă este semnificativă pentru scopul calculării impozitelor viitoare.
            Dacă elementele bilantiere de natura activelor imobilizate si activelor circulante constituie obiectul unor corectii valorice semnificative doar pentru aplicarea legislatiei fiscale, suma lor trebuie prezentată în notele explicative, cu o bună argumentare a acestor corectii.
            De asemenea, în cazul în care calculul rezultatului exercitiului a fost afectat de o evaluare a elementelor bilantiere, efectuată în exercitiul de raportare sau într-un exercitiu anterior în vederea obtinerii unei reduceri de impozit, influenta respectivă se prezintă în notele explicative ori de câte ori efectul unei astfel de evaluări asupra cheltuielii fiscale viitoare este semnificativ.
            5.64. - Se vor prezenta în acelasi timp si informatii cu privire la proportia în care impozitul pe profit revine rezultatului activitătii ordinare, respectiv rezultatului activitătii extraordinare. De asemenea, se va include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financiar si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat în declaratia de impozit.
            Detalii privind cifra de afaceri
            5.65. - În cazul în care pe parcursul exercitiului financiar întreprinderea si-a desfăsurat activitatea în două sau mai multe segmente de activitate care, în opinia administratorilor, sunt substantial diferite între ele din punct de vedere al beneficiilor si al riscurilor aferente, potrivit IAS 14, este necesar să se mentioneze pentru fiecare, cu descrierea de rigoare, valoarea cifrei de afaceri corespunzătoare.
            5.66. - În cazul în care pe parcursul exercitiului financiar întreprinderea a furnizat produse si servicii pe două sau mai multe segmente geografice care, în opinia administratorilor, sunt substantial diferite între ele din punct de vedere al riscurilor si al beneficiilor aferente, este necesar să se mentioneze valoarea cifrei de afaceri corespunzătoare acelor segmente.
            5.67. - Identificarea sursei si a naturii riscurilor si beneficiilor aferente segmentelor de activitate si, respectiv, segmentelor geografice se bazează pe sistemul de raportare financiară internă si serveste prezentării de informatii destinate utilizatorilor situatiilor financiare cu scop general.
            5.68. - În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor pct. 5.65 si 5.66, dacă în opinia administratorilor segmentele de activitate sau geografice nu diferă substantial între ele, acestea se vor trata ca si cum ar fi un singur segment de raportare.
            Orice valoare a cifrei de afaceri provenite dintr-un anumit segment de activitate, respectiv geografic, care însă nu este semnificativă, poate fi inclusă în valoarea cifrei de afaceri corespunzătoare altui segment.
            5.69. - Dacă în opinia administratorilor prezentarea oricărei informatii cerute de pct. 5.65-5.68 ar putea prejudicia interesele economice ale respectivei întreprinderi, acestia pot renunta la furnizarea acelei informatii, cu conditia ca acest fapt să fie mentionat în situatiile financiare.
            Detalii privind salarizarea administratorilor si directorilor
            5.70. - În notele explicative se vor cuprinde detalii legate de salariile plătite sau care urmează să fie plătite administratorilor si directorilor care detin aceste functii pe parcursul exercitiului financiar. De asemenea, se vor mentiona distinct obligatiile contractuale în care întreprinderea este implicată, cu privire la plata pensiilor către fostii directori si administratori, indicându-se valoarea totală a obligatiei pentru fiecare categorie de mai sus.
            5.71. - Se va mentiona totodată valoarea avansurilor si creditelor acordate de întreprindere directorilor si administratorilor săi în timpul exercitiului financiar, indicându-se rata dobânzii aplicate, principalele clauze ale creditului, suma rambursată până la acea dată, existenta oricăror obligatii viitoare de genul garantiilor pe care întreprinderea si le-a asumat în numele acestora, precum si valoarea totală pentru fiecare categorie.
            5.72. - Orice persoană care este sau a fost administrator ori director al întreprinderii pe o perioadă de 5 ani anteriori perioadei de raportare are obligatia de a anunta întreprinderea cu privire la orice elemente legate de ea însăsi, care ar putea fi necesare în scopul respectării prevederilor pct. 5.70 si 5.71.
            Detalii privind salariatii
            5.73. - În notele explicative se vor mentiona următoarele informatii cu privire la salariatii întreprinderii:
            a) numărul mediu de salariati angajati în cursul exercitiului financiar;
            b) numărul mediu de salariati pentru fiecare categorie de personal.
            5.74. - Numărul mediu de salariati cu contract de muncă se determină ca medie aritmetică simplă a numărului zilnic al salariatilor, corespunzătoare zilelor calendaristice din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal sau sărbătorile legale pentru care se ia în calcul numărul salariatilor din ziua precedentă, împărtită la numărul total al zilelor calendaristice.
            5.75. - Numărul mediu de salariati va fi, pentru fiecare lună a exercitiului, următorul:
            a) pentru aplicarea pct. 5.73 a), numărul persoanelor angajate de întreprindere cu contract de muncă în luna respectivă, indiferent dacă acestea au lucrat toată luna sau doar o parte din ea;
            b) pentru aplicarea pct. 5.73 b), numărul persoanelor, calculat potrivit pct. 5.74, pentru fiecare categorie de salariati, însumându-se în fiecare caz numărul de salariati din fiecare lună.
            5.76. - Pentru toti salariatii care sunt luati în considerare la determinarea numărului mediu anual cerut de pct. 5.73 a) trebuie prezentate valorile totale ale:
            a) salariilor plătite sau de plătit aferente acelui exercitiu financiar;
            b) cheltuielilor cu asigurările sociale suportate de întreprindere pentru salariatii respectivi;
            c) altor cheltuieli reprezentând contributiile întreprinderii pentru pensiile salariatilor, cu exceptia cazurilor în care aceste valori sunt deja prezentate în cadrul contului de profit si pierdere.
            5.77. - Categoriile de salariati pentru care se cere numărul mediu anual de la pct. 5.73 b) se vor determina în functie de decizia directorilor si administratorilor întreprinderii, tinându-se seama de modul în care este organizată activitatea acesteia.
            Alte aspecte
            5.78. - În cazul în care anumite elemente exprimate initial într-o monedă străină au fost înregistrate în contabilitatea întreprinderii, reflectate în bilant sau în contul de profit si pierdere, se va mentiona baza folosită pentru exprimarea acelor elemente în raport cu moneda natională.
            5.79. - Întreprinderea va prezenta următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situatiile financiare:
            a) sediul si forma juridică ale întreprinderii, tara unde s-a înfiintat si adresa sediului oficial (sau a principalului loc unde îsi desfăsoară activitatea, dacă este diferit de sediul oficial);
            b) o descriere a naturii activitătii desfăsurate de întreprindere si principalele domenii de activitate;
            c) numele societătii-mamă si cel al detinătorului final în cadrul grupului;
            d) totalul activelor, respectiv al pasivelor bilantiere;
            e) orice altă informatie care, în opinia directorilor si administratorilor, ajută la furnizarea unei imagini fidele asupra întreprinderii respective.
            Atunci când evenimente ulterioare datei bilantului au o asemenea importantă încât neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte, o întreprindere trebuie să prezinte următoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativă de evenimente neajustate, ulterioare datei bilantului:
            a) natura evenimentului; si
            b) o estimare a efectului financiar sau o declaratie conform căreia o astfel de estimare nu poate fi făcută.
            5.80. - Pentru fiecare filială, întreprindere asociată sau alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice pe care directorii si administratorii le consideră semnificative pentru activitatea societătii în cauză trebuie prezentate următoarele informatii:
            a) numele filialei, al întreprinderii asociate sau al altor întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice;
            b) adresa sediului si tara unde a fost înfiintată;
            c) natura activitătii desfăsurate;
            d) tipul de actiuni si procentul pe care întreprinderea raportoare îl detine în cadrul respectivei societăti;
            e) data închiderii ultimului exercitiu financiar al societătii în care se detin titluri;
            f) profitul sau pierderea acesteia pentru acel exercitiu;
            g) totalul capitalului social si al rezervelor acesteia la sfârsitul acelui exercitiu financiar.
            Aceste societăti vor face obiectul consolidării, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor1).


1) Pentru situatiile financiare ale anului 2000 consolidarea conturilor nu are caracter obligatoriu, urmând să se efectueze de societătile cuprinse în esantionul reprezentativ, precum si de orice alte societăti care optează pentru aceasta.

 

SECTIUNEA a 6-a
Aprobarea si semnarea situatiilor financiare ale întreprinderii;
aprobarea distribuirii profitului


            6.1. - Situatiile financiare ale unei întreprinderi se vor semna de persoana responsabilă cu elaborarea acestora.
            6.2. - Situatiile financiare ale unei întreprinderi vor fi însusite de consiliul de administratie, vor fi semnate în numele consiliului de presedintele acestuia si vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor sau asociatilor.
            6.3. - Conform Legii societătilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, actionarii vor aproba distribuirea profitului în adunarea generală anuală.

 

SECTIUNEA a 7-a
Raportul administratorilor


            7.1. - Consiliul de administratie va elabora pentru fiecare exercitiu financiar un raport care va contine:
            a) o analiză fidelă a evolutiei activitătii întreprinderii pe durata exercitiului financiar si a situatiei sale la încheierea acestuia;
            b) valoarea dividendelor propuse, care a fost recomandată de consiliul de administratie si aprobată de asociati/actionari;
            c) informatii privind evenimente importante survenite de la încheierea exercitiului financiar, care au afectat întreprinderea;
            d) informatii asupra evolutiei probabile a activitătii întreprinderii;
            e) informatii asupra activitătilor din domeniul cercetării si dezvoltării;
            f) următoarele informatii în ceea ce priveste actiunile proprii ale întreprinderii, care au fost achizitionate sau detinute la orice moment în cursul exercitiului financiar;
            (i) motivele oricăror achizitii efectuate în cursul exercitiului financiar;
            (ii) numărul si valoarea nominală a actiunilor achizitionate si vândute în cursul exercitiului financiar si ponderea pe care o reprezintă în capitalul social;
            (iii) în cazul achizitiilor sau vânzărilor, valoarea plătilor sau încasărilor pentru actiunile respective;
            (iv) numărul si valoarea nominală ale tuturor actiunilor achizitionate si detinute de întreprindere, precum si ponderea pe care o reprezintă acestea în capitalul social;
            (v) numărul si valoarea actiunilor anulate;
            g) numele si pregătirea profesională a fiecărui administrator;
            h) politica privind protectia mediului.
            7.2. - Raportul administratorilor se va aproba de consiliul de administratie si se va semna în numele acestuia de presedintele consiliului.

 

SECTIUNEA a 8-a
Auditul financiar
(Prevederi referitoare la auditarea situatiilor financiare)


            8.1. - Situatiile financiare anuale ale întreprinderii care fac obiectul acestor reglementări vor fi auditate de auditori financiari, în conformitate cu reglementările nationale privind auditul financiar.
            8.2. - Auditorul financiar se va asigura că situatiile financiare întocmite sunt în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si cu cele cuprinse în volumele 1, 2 si 3, precum si dacă informatiile din raportul administratorilor corespund cu cele din situatiile financiare întocmite pentru acelasi exercitiu, pe baza procedurilor de audit prevăzute de Standardul International de Audit nr. 720.
            8.3. - Societătile comerciale care nu vor opta pentru aplicarea IAS 29, a oricărui alt Standard International de Contabilitate sau a Normelor privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000, vor avea opinii de audit cu rezerve.

 

SECTIUNEA a 9-a
Aprobarea si depunerea situatiilor financiare
si a raportului anual al întreprinderii


            9.1. - Cu minimum 15 zile înaintea adunării generale a asociatilor sau actionarilor, la care se discută si se aprobă situatiile financiare anuale, întreprinderea are obligatia:
            a) să trimită o copie de pe situatiile financiare anuale ale întreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, împreună cu raportul administratorilor si raportul auditorilor asupra situatiilor financiare respective, denumite generic raport anual, tuturor asociatilor sau actionarilor; sau
            b) să notifice tuturor asociatilor sau actionarilor că raportul anual este disponibil la întreprindere, gratuit, la cerere.
            9.2. - Situatiile financiare ale întreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, însotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si raportul auditorilor vor fi supuse spre aprobare de către adunarea generală a asociatilor sau actionarilor.
            9.3. - O copie de pe situatiile financiare ale întreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, o copie de pe raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare vor fi trimise de consiliul de administratie în termenul prevăzut de lege directiei teritoriale a Ministerului Finantelor Publice la care întreprinderea este înregistrată.
            9.4. - În conformitate cu prevederile legii societătilor comerciale, o copie de pe situatiile financiare ale întreprinderii, aprobate de consiliul de administratie si de asociati sau actionari, o copie de pe raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare vor fi trimise de consiliul de administratie în termenul prevăzut de lege la registrul comertului.
            9.5. - Potrivit legii societătilor comerciale, consiliul de administratie se va asigura că situatiile financiare ale întreprinderii, raportul administratorilor si raportul auditorilor sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termenul prevăzut de lege.

 

SECTIUNEA a 10-a
Publicarea raportului anual al întreprinderii

 

10.1. - Raportul anual va fi disponibil tuturor asociatilor sau actionarilor, la cerere. În termen de două zile de la primirea cererii o copie de pe raportul anual va fi disponibilă pentru consultare la sediul social al firmei.

Rapoartele anuale vor fi distribuite gratuit pentru asociati sau actionari, iar pentru alte persoane decât acestia pretul raportului anual nu trebuie să depăsească costul administrativ al acestuia.

10.2. - De fiecare dată când situatiile financiare si raportul administratorilor sunt publicate integral, ele trebuie să fie reproduse în forma si continutul pe baza cărora auditorul si-a formulat opinia de audit. Acestea vor fi însotite de textul integral al raportului auditorilor. Dacă auditorul a făcut anumite obiectii sau a refuzat să întocmească un raport asupra situatiilor financiare, acest fapt trebuie prezentat împreună cu motivele respective.

10.3. - În cazul în care situatiile financiare nu se publică integral ori sunt diferite de cele întocmite conform legislatiei, se va preciza dacă este vorba de o versiune prescurtată sau diferită si se va face o referire la locul unde acestea au fost depuse conform pct. 9.3 si 9.4. Dacă situatiile financiare nu au fost depuse încă, acest lucru trebuie mentionat. Opinia persoanei care a auditat conturile nu poate însoti această publicare, dar trebuie mentionat dacă opinia a fost dată cu sau fără rezerve sau dacă certificarea a fost refuzată.

 

Continuarea în pagina a 2-a