MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 31      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 17 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

7. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

DECRETE

 

8. - Decret privind eliberarea din functie a unor magistrati

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

6. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001

 

7. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

 

164. – Hotărâre privind contractarea si derularea împrumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul art. 67 alin. (2) si al art. 68 alin. (2) din Constitutia României, precum si al art. 183 alin. 1 si al art. 192 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Marian Bălan, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 23 Ialomita, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2001.

Nr. 7.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 92 alin. (1) lit. a) si b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 122/2000 si nr. 126/2000 privind încetarea calitătii de magistrat prin demisie, pensionare sau încetarea activitătii pensionarului reîncadrat,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se eliberează din functie magistratii mentionati în anexa la prezentul decret.

 

PRESDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2001.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

- domnul Horea-Iancu-Victor Banciu, judecător la Curtea de Apel Târgu Mures, începând cu data de 1 ianuarie 2001;

- domnul Dănut-Leonard Basarâm, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botosani, începând cu data de 21 noiembrie 2000;

- doamna Elena Bădescu, judecător la Judecătoria Bârlad, începând cu data de 1 ianuarie 2001;

- doamna Violeta Ciobanu, judecător la Judecătoria Constanta, începând cu data de 1 ianuarie 2001;

- doamna Iosefina Ciurea, judecător la Tribunalul Vrancea, începând cu data de 1 ianuarie 2001;

- domnul Valeriu Diaconu, presedintele Curtii de Apel, Iasi, începând cu data de 1 ianuarie 2001;

- doamna Mirela Feraru, judecător la Judecătoria Iasi, începând cu data de 1 ianuarie 2001;

- domnul Albertin Szasz, judecător la Curtea de Apel Târgu Mures, începând cu data de 1 ianuarie 2001.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Plafonul de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001 se stabileste la suma de 3.000 milioane dolari S.U.A.

Se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, să contracteze si să garanteze în anul 2001 împrumuturi externe în limita sumei prevăzute la alin. 1, în scopul asigurării resurselor valutare necesare în vederea finantării investitiilor în cadrul procesului de relansare economică, aprovizionării cu materii prime de bază, de strictă importantă si cresterii rezervei valutare a statului.

Guvernul va informa semestrial Parlamentul asupra derulării creditelor contractate potrivit alin. 1, conditiilor de contractare, garantiilor acordate si modului de folosire.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 6.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare societătile comerciale din turism la care statul este actionar majoritar, prevăzute în anexa nr. 1, precum si societătile comerciale la care statul detine pozitie de control, prevăzute în anexa nr. 2, se transferă de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la Ministerul Turismului.

Art. 2. - Ministerul Turismului, ca institutie publică implicată, va exercita toate competentele privind procesul de privatizare si toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar în numele statului la aceste societăti comerciale.

Art. 3. - Societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 2 vor fi privatizate cu asistenta Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Art. 4. - Prevederile art. 2 sunt aplicabile si societătilor comerciale la care statul va deveni actionar după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 7.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale din turism la care statul

detine pachetul majoritar de actiuni

 

Nr.

crt.

Codul fiscal

Denumirea societătii comerciale

Localitatea

Judetul

1.

7458740

ARDEALUL

Arad

Arad

2.

7551511

LESU

Oradea

Bihor

3.

8132066

RELAS

Brăila

Brăila

4.

7921037

STAR 95

Brăila

Brăila

5.

7976768

CABANA STEJARILOR

Brăila

Brăila

6.

1127933

PREDEAL

Predeal

Brasov

7.

1099108

POIANA BRASOV

Brasov

Brasov

 

8.

7800132

RESTAURANT POIANA URSULUI

Brasov

Brasov

9.

1569250

ATHENEE PALACE

Bucuresti

 

 

10.

1572221

CAPITOL

Bucuresti

 

11.

1573170

BIROUL DE TURISM SI TRANZACTII

Bucuresti

 

12.

1579530

COMTURIST

Bucuresti

 

13.

1589177

PUBLIROM

Bucuresti

 

14.

1174552

MONTEOR

Merei

Buzău

15.

1890659

MAMAIA

Constanta

Constanta

 

16.

8290619

COMPLEX OVIDIU-MELODY

Constanta

Constanta

17.

1869339

LITORAL

Constanta

Constanta

 

18.

7452720

HOTEL "APOLLO”

Mamaia

Constanta

20.

2423562

NEPTUN-OLIMP

Mangalia Neptun-Olimp)

Constanta

21.

2423406

JUPITER

Mangalia

Constanta

22.

11915386

ZODIAC 2000

Mangalia (Jupiter)

Constanta

23.

13300158

VENUS HOLIDAY 2000

Mangalia (Venus)

Constanta

 

23.

920131

VALAHIA DÂMBOVITA

Târgoviste

Dâmbovita

24.

2093294

GERMISARA

Geoagiu-Băi

Hunedoara

25.

11521292

CASTEL

Sântămăria-Orlea

Hunedoara

26.

2068231

AMARA

Amara

Ialomita

27.

10164493

COMPLEX HOTELIER "UNIREA"

Iasi

Iasi

28.

1969001

TURISM MOLDOVA

Iasi

Iasi

29.

2003488

DURĂU

Ceahlău

Neamt

30.

2040605

PETROTUR

Piatra-Neamt

Neamt

31.

7343995

VILTOUR

Busteni

Prahova

32.

7454632

HOTEL "COTA 1400"

Sinaia

Prahova

33.

7717380

BARUL DE DE CASĂ 

Sibiu

Sibiu

34.

1826281

TURISM BANATUL

Timisoara

Timis

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale din turism la care statul

detine pachetul de actiuni de control

 

Nr.

crt.

Codul fiscal

Denumirea societătii comerciale

Localitatea

Judetul

1.

1739363

MONEASA

Moneasa

Arad

23.

1573677

LIDO

Bucuresti

 

3.

1577270

EDITURA PENTRU TURISM "ABEONA"

Bucuresti

 

4.

1070543

HERCULES

Băile Herculane

Caras-Severin

5.

1058906

TURIST SEMENIC

Resita

Caras-Severin

6.

2412261

CARMEN SILVA

Eforie-Sud

Constanta

7.

7657408

DANA 95

Mangalia

Constanta

 

8.

2980903

CARPCONSTRUCT

Mangalia (Neptun)

Constanta

 

9.

11915374

OLIMPIC 2000

Mangalia (Jupiter)

Constanta

 

10.

7657424

VERONICA 95

Mangalia

Constanta

11.

7657416

ANCA-IRINA

Mangalia

Constanta

12.

7657335

MEZOTERMALE

 

Mangalia

Constanta

13.

7657343

MICROCOMPLEX

Mangalia (Venus)

Constanta

14.

7657360

CĂLTUN

Mangalia (Venus)

Constanta

15.

2410732

PRODPREST

Eforie-Nord

Constanta

 

16.

2956670

IEZERUL

Borsa

Maramures

 

17.

1330317

INTERNATIONAL

Sinaia

Prahova

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contractarea si derularea împrumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 18 lit. b) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să redeschidă emisiunea de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital, încheiată la data de 10 noiembrie 2000, în limita sumei de 150 milioane euro. Redeschiderea acestei emisiuni se va face la parametrii necesari pentru atingerea randamentului acceptabil pentru investitori la momentul relansării emisiunii si va fi administrată de consortiul format din băncile de investitii ING Barings si Schroder Salomon Smith Barney, conform prospectului de emisiune elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 2. - Valuta obtinută din acest împrumut, mai putin comisionul de intermediere si alte costuri legate de emisiune care se deduc din valoarea împrumutului, va fi virată în contul de valută al Ministerului Finantelor Publice, deschis la Banca Natională a României, si va fi utilizată de Ministerul Finantelor Publice pe măsura necesitătilor pentru plata serviciului datoriei publice.

Art. 3. - Plata ratelor de capital, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumutului se suportă din bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 164.