MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 376     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 11 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

352. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

 

497. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

 

554. - Decret privind numirea si eliberarea unor judecători si procurori

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

630. - Hotărâre privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Ministerul Afacerilor Externe, în numele statului român, si garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern contractat în acest scop

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări

ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 62 din 14 august 2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999, adoptată în temeiul art. 1 lit. I pct. 9 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 17 august 2000, cu următoarea modificare:

- Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Metodologia de echivalare a examenului de capacitate, prevăzută la art. 1, se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 1 octombrie 2000.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 352.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 497.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea si eliberarea unor judecători si procurori

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 47, art. 92 alin. (1) lit. a) si b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2001 si nr. 158/2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se numesc în functia de judecător la instantele mentionate în dreptul fiecăruia următorii:

- doamna Iuliana Bărănescu - Judecătoria Ploiesti;

- doamna Marioara Butnaru - Tribunalul Dolj;

- doamna Marcela Florescu - Judecătoria Drăgăsani;

- doamna Carmen Andra Mihăilescu - Judecătoria Câmpina;

- doamna Roxana Elvira Cleo Ritiu - Curtea de Apel Oradea.

Art. 2. - Se numesc în functia de procuror la parchetele de pe lângă instantele mentionate în dreptul fiecăruia următorii:

- doamna Alina-Cristina Atomei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi;

- domnul Vasile Drugă - Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea;

- doamna Iulia-Cristina Maxim - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi;

- domnul Valentin Pavel - Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea;

- doamna Elena-Marcela Sofletea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăras.

Art. 3. - Se eliberează din functie următorii judecători si procurori:

a) prin demisie:

- domnul Marin Lazăr - judecător la Tribunalul Prahova, pe data de 1 iulie 2001;

b) prin pensionare sau prin încetarea activitătii pensionarului reîncadrat:

- doamna Otilia Botezatu - judecător la Judecătoria Ploiesti, pe data de 1 iulie 2001, la cerere;

- domnul Corneliu Ciornei - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, pe data de 1 iunie 2001, la cerere;

- domnul Pavel Morariu - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iasi, pe data de 1 iulie 2001, la cerere;

- domnul Octavian-Gheorghe Popescu - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, pe data de 1 iulie 2001, la cerere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 554.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Ministerul Afacerilor Externe,

în numele statului român, si garantarea de către Ministerul Finantelor Publice

a unui credit extern contractat în acest scop

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, precum si ale art. 8 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

Art. 1. - Se aprobă achizitia dintr-o singură sursă de către Ministerul Afacerilor Externe, în numele statului român, a unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse nr. 62-66, Berlin, Republica Federală Germania, de la firma germană Tercon Bau GmbH Projektentwicklung, având sediul în Germania, 82041 Deisenhofen, Sauerlacherstrasse 64, înregistrată în Registrul Comertului de pe lângă Judecătoria Munchen sub nr. HRB 1141197. Achizitia se efectuează în scopul realizării sediului Ambasadei României la Berlin.

Art. 2. - Proiectarea si executarea lucrărilor pentru amenajarea imobilului prevăzut la art. 1 se vor efectua de firma Tercon Bau GmbH Projektentwicklung.

Art. 3. - Valoarea achizitiei terenului si clădirii prevăzute la art. 1, precum si a proiectării si executării lucrărilor mentionate la art. 2 este de până la 60,00 milioane mărci germane plus T.V.A.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe va plăti firmei Tercon Bau GmbH Projektentwicklung suma de 25,00 milioane mărci germane plus T.V.A., reprezentând pretul pentru teren, clădire, cheltuieli de proiectare, finantare, pregătirea santierului, expertize, taxe pentru autorizatie de construire, din bugetul aprobat pentru anul 2001.

Art. 5. - (1) Pentru plata diferentei de până la 35,00 milioane mărci germane, necesare în vederea reabilitării.clădirii, Ministerul Afacerilor Externe va contracta un credit extern cu garantia Ministerului Finantelor Publice.

(2) Contravaloarea T.V.A. aferente investitiei prevăzute la alin. (1) se va suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, urmând ca pe măsura recuperării acestei taxe sumele respective să fie virate la bugetul de stat.

Art. 6. - Rambursarea creditului extern, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor cheltuieli aferente acestuia, inclusiv T.V.A., se va suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 888/1998 privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru achizitionarea unei constructii si a terenului aferent necesare functionării Ambasadei României la Berlin,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 21 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 630.