MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 380     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 12 iulie 2001

 

SUMAR 

 

LEGI SI DECRETE

 

353. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale

 

498. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale

 

354. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

499. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă Guvernului nr. 184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

355. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992

 

500. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992

 

356. - Legea patronatelor

 

501. - Decret pentru promulgarea Legii patronatelor

 

357. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2000 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea functionării Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere

 

502. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2000 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea functionării Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

634. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

635. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195 din 9 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 20 noiembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru

instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-

how, precum si combustibili energetici care se importă

prin credite externe contractate cu garantia statului de

companii si societăti nationale, institutii publice si

societăti comerciale”

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se scutesc de la plata taxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici (gaze naturale, titei, păcură si cărbune energetic), achizitionate de companii, societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale, pe bază de credite externe garantate de stat prin Ministerul Finantelor Publice.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Lista cuprinzând instalatiile, echipamentele, utilajele si părti ale acestora, know-how, cu precizarea valorilor care urmează să fie scutite de la plata taxelor vamale, va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice împreună cu ministerele de resort, pentru fiecare proiect.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 353.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000  privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 498.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/1999 pentru completarea art. 5

din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 16 noiembrie 1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 17 noiembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 354.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 499.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113 din 29 iunie 2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 iulie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 355.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 500.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA PATRONATELOR

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Patronatele sunt organizatii ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înfiintate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, patronul este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează si utilizează capital, indiferent de natura acestuia, în scopul obtinerii de profit în conditii de concurentă, si care angajează muncă salariată.

 

CAPITOLUL II

Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor

 

SECTIUNEA 1

Constituire si organizare

 

Art. 3. - (1) Patronatele sunt constituite pe activităti economice si organizate pe sectiuni, diviziuni, ramuri si la nivel national.

(2) Un număr de cel putin 15 persoane juridice înmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii poate constitui un patronat.

(3) Se pot constitui patronate si cu un număr de cel putin 5 membri în ramurile în care acestia detin peste 70% din volumul productiei.

(4) Patronatele îsi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică.

Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică îsi desfăsoară activitatea în baza statutului patronatului din care fac parte.

Art. 4. - (1) Patronatele se pot constitui în uniuni, federatii, confederatii sau în alte structuri asociative.

(2) Două sau mai multe patronate pot constitui uniuni sau federatii patronale.

(3) Mai multe uniuni sau federatii patronale se pot asocia în confederatii patronale.

(4) Patronatele îsi desfăsoară activitatea în baza statutului si regulamentului proprii, potrivit prevederilor prezentei legi.

(5) Confederatiile patronale reprezentative la nivel national, potrivit legii, se pot constitui într-un organism de reprezentare a patronatelor, cu statut si regulament de organizare si functionare proprii, pentru reprezentarea unitară a miscării patronale la nivel national si international.

(6) Patronatele au dreptul să se afilieze la organizatii internationale.

Art. 5. - Demnitarii, precum si persoanele care detin functii de conducere în structurile administratiei publice nu pot face parte din organele de conducere ale patronatelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Statutul

 

Art. 6. - Modul de constituire, organizare, functionare si dizolvare a unui patronat se reglementează prin statutul adoptat de către membrii săi, cu respectarea dispozitiilor legale.

Art. 7. - (1) Statutul va cuprinde, sub sanctiuneanulitătii, cel putin următoarele elemente:

a) denumirea patronatului, sediul principal si, după caz, structurile teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică;

b) obiectul de activitate si scopul;

c) patrimoniul initial, mărimea si compunerea acestuia, cotizatiile, precum si alte surse de finantare legale;

d) drepturile si obligatiile membrilor;

e) organele de conducere;

f) răspunderi;

g) dizolvarea si lichidarea patronatului.

(2) Personalitatea juridică a patronatului se dobândeste potrivit legii asociatiilor si fundatiilor; cererea de acordare a personalitătii juridice va fi însotită de procesul-verbal de constituire, statutul autentificat, tabelul cuprinzând adeziunile, dovada existentei sediului si a mijloacelor financiare necesare în vederea desfăsurării activitătii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile si obligatiile patronatelor

 

Art. 8. - Patronatele reprezintă, sustin si apără interesele membrilor lor în relatiile cu autoritătile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, în raport cu obiectul si scopul lor de activitate, atât în plan national, cât si international, potrivit propriilor statute si în acord cu prevederile prezentei legi.

Art. 9. - La elaborarea proiectelor de acte normative privind activitătile patronale initiatorii vor solicita în prealabil avizul consultativ scris si motivat al structurilor patronale reprezentative.

Art. 10. - În vederea realizării scopului pentru care sunt înfiintate, patronatele:

a) reprezintă, promovează, sustin si apără interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor lor;

b) activează pentru deplina libertate de actiune a patronilor în scopul dezvoltării si eficientizării activitătii acestora;

c) promovează concurenta loială, în conditiile legii, în scopul asigurării de sanse egale fiecăruia dintre membrii lor;

d) sunt consultate de Guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică si participă în structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeană;

e) desemnează, în conditiile legii, reprezentanti la negocierea si încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative si acorduri în relatiile cu autoritătile publice si cu sindicatele, precum si în structurile tripartite de conducere si de dialog social.

Art. 11. - (1) Patronatele asigură pentru membrii lor informatii, facilitarea de relatii între acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultantă si asistentă de specialitate, inclusiv în domeniul formării fortei de muncă.

(2) Organizatiile patronale sunt abilitate să asigure orice alte servicii cerute de membrii lor, cu respectarea legii.

Art. 12. - (1) Elaborarea statutelor, a regulamentelor de organizare si functionare, alegerea organelor de conducere, organizarea gestiunii si a activitătii sunt atribute proprii patronatelor.

(2) Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigură protectia legii împotriva oricăror forme de discriminare, conditionare, constrângere sau limitare a exercitării functiilor lor, sub sanctiunea pedepselor prevăzute de lege.

Art. 13. - Patronatele pot adresa autoritătilor publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal.

 

SECTIUNEA a 4-a

Patrimoniul si finantarea activitătii

 

Art. 14. - Bunurile mobile si imobile apartinând patronatelor pot fi folosite numai în interesul acestora si potrivit scopului pentru care au fost înfiintate prin lege.

Art. 15. - (1) Patronatele pot dobândi, în conditiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare în vederea realizării scopului pentru care sunt înfiintate.

(2) Confederatiile si federatiile patronale representative pot primi în locatie, pe baza unei cereri motivate, imobile sau spatii din fondul locativ de stat, pe care le vor folosi a sedii si pentru care vor plăti chirie calculată potrivit dispozitiilor privitoare la locuinte. Pentru construirea de sedii proprii confederatiile si federatiile patronale reprezentative pot primi în concesiune sau cu chirie terenuri din proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativteritoriale. Închirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competentă.

Art. 16. - Patronatul poate, în conditiile legii si ale statutului său:

a) să acorde ajutor si credit mutual membrilor săi;

b) să editeze si să tipărească publicatii proprii;

c) să înfiinteze si să administreze, în interesul membrilor săi, unităti de cultură, învătământ si cercetare în domeniul activitătii patronale, unităti economico-sociale, comerciale, precum si bancă proprie pentru operatiuni financiare în lei si în valută.

Art. 17. - (1) Activitatea economico-financiară a patronatelor se desfăsoară potrivit bugetului propriu de venituri si cheltuieli.

(2) Sursele veniturilor patronatelor sunt: taxe de înscriere, cotizatii, contributii pentru fondul destinat negocierii contractelor colective de muncă si activităti specifice, donatii, sponsorizări si alte venituri, potrivit statutelor si legilor în vigoare.

(3) Taxa de înscriere, cotizatiile si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă se înregistrează în contabilitate la capitolul cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel care le efectuează.

(4) Veniturile patronatelor sunt destinate realizării scopurilor pentru care au fost înfiintate si nu pot fi repartizate membrilor acestora.

 

CAPITOLUL III

Reorganizarea si dizolvarea patronatelor

 

Art. 18. - În cazul reorganizării unui patronat situatia patrimoniului va fi solutionată de organele de conducere ale acestuia ori, în caz de divergentă, de către instanta de judecată competentă, potrivit legii.

Art. 19. - În cazul dizolvării unui patronat patrimoniul acestuia se împarte cu respectarea prevederilor statutului si ale dreptului comun în materie.

Art. 20. - (1) În termen de 15 zile de la dizolvare conducătorul patronatului sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati să solicite instantei judecătoresti competente să facă mentiunea dizolvării.

(2) După expirarea termenului de 15 zile orice persoană interesată poate solicita instantei judecătoresti competente operarea mentiunii prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 21. - (1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, patronatele care până la data respectivă au dobândit personalitate juridică vor depune la instanta de judecată competentă noul statut în concordantă cu prevederile prezentei legi.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) determină suspendarea dreptului de reprezentare începând cu ziua urmtoare expirării termenului de 6 luni.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 503/1991 privind organizatiile patronale ale regiilor autonome si societătilor comerciale cu capital integral de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 26 august 1991.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 356.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii patronatelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea patronatelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 501.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2000

pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea functionării Centrului Regional

al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 201 din 15 noiembrie 2000 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea functionării Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La anexa nr. 2, partea introductivă a literei b) va avea următorul cuprins:

“b) Pentru ofiterii de legătură si personalul detasat la Punctul national focal de la Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Vămilor, conform Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupă functii de demnitate publică si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările ulterioare:”

2. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă sintagma Ministerul Finantelor se înlocuieste cu sintagma Ministerul Finantelor Publice.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 357.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2000 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea functionării Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2000 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea functionării Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 502.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Eugen Serbănescu se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Los Angeles, Statele Unite ale Americii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 634.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ovidiu Grecea se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Rio de Janeiro, Republica Federativă a Braziliei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 635.