MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr.  382     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 12 iulie 2001

 

SUMAR 

 

LEGI SI DECRETE

 

358. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informatiei

 

503. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informatiei

 

359. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea si completarea Legii privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991

 

504. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea si completarea Legii privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991

 

360. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

505. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

361. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investitii si a avansului pentru modernizarea Aeroportului International Bucuresti Otopeni si a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinatie

 

506. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investitii si a avansului pentru modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni si a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinatie

 

362. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

 

507. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de  stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

 

363. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

 

508. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

637. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Municipiului Resita

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informatiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 50 din 19 august 1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informatiei, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 14 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 24 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 358.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informatiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informatiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 503.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea si completarea Legii privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15 din 5 mai 1997 pentru modificarea si completarea Legii privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 mai 1997.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 359.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea si completarea Legii privatizării societătilor comerciale

nr. 58/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea si completarea Legii privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 504.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18 din 1 februarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 360.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea

Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin.(1) si ale art. 99 alin.(1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 505.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investitii si a avansului pentru modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni si a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinatie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 108 din 31 august 2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Nationale  “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investitii si a avansului pentru modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni si a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinatie, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se scuteste Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A. de la plata impozitului pe profitul realizat, până la data de 31 martie 2003.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Suma rezultată ca urmare a scutirii de la plata impozitului pe profit se repartizează exclusiv ca surse proprii de finantare a cheltuielilor de capital pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni” si pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinatie.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 361.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investitii si a avansului pentru modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni si a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinatie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investitii si a avansului pentru modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni si a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinatie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 506.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor

măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33 din 17 aprilie 2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 18 aprilie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alineatul (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 362.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea

de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 507.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5 din 18 februarie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 21 februarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 363.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 508.

 

HOTRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Municipiului Resita

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001, cu suma de 9 miliarde lei pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut pe anul 2001, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Resita pentru suplimentarea necesară a bugetului local la capitolul “Asistentă socială, ajutoare  si indemnizatii”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 637.