MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 388     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 16 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

370. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului si Sportului a schimbării destinatiei sau desfiintării unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

515. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul

Tineretului si Sportului a schimbării destinatiei sau desfiintării unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

371. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999

 

516. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de  privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999

 

374. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiar

 

519. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

377. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităti agentilor economici din domeniul transporturilor, la

scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

 

522. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităti agentilor economici din

domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

638. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru refacerea podului din orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, distrus în urma inundatiilor din luna aprilie 2000

 

639. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea

efectelor calamitătilor naturale produse în perioada 1-7 martie 2001 în judetul Suceava

 

641. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unor sectoare de drumuri situate în judetul Hunedoara

 

642. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a instalatiilor aferente statiei

400/110/10 kV Constanta-Nord”

 

643. - Hotărâre privind plata contributiei României pe anii 2001 si 2002 pentru participarea la Programul LIFE al Comunitătii Europene

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului si Sportului a schimbării destinatiei sau desfiintării unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 57 din 24 august 1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului si Sportului a schimbării destinatiei sau desfiintării unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, emisă în temeiul art. 1 lit. M din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 370.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului si Sportului a schimbării destinatiei sau desfiintării unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului si Sportului a schimbării destinatiei sau desfiintării unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 515.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a  Guvernului nr. 45 din 2 mai 2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 4 mai 2000.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 371.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 516.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DE PUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul XIV, articolul 3 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice si inovării, aprobată si modificată prin Legea nr. 95/1998, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Alocarea de către stat a resurselor financiare în acest scop reprezintă una dintre prioritătile cheltuielilor bugetare.

(2) Din bugetul de stat se alocă fonduri pentru actiuni finantate pe bază de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli stabilite în conditiile legii, asigurându-se ca începând cu anul 2001 ponderea în produsul intern brut a resurselor destinate cercetării stiintifice si dezvoltării tehnologice să fie gradual mărită pentru a ajunge la niveluri comparabile cu cele din statele membre ale Uniunii Europene.”

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 374.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 519.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DE PUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităti agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 19 din 28 ianuarie 1999 privind acordarea unor facilităti agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral, emisă în temeiul art. 1 pct. 7 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 29 ianuarie 1999, cu următoarea modificare:

- Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prevederile prezentei ordonante se aplică până la data de 31 decembrie 1999.”

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 377.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităti agentilor economici din domeniul

transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităti agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 522.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru refacerea podului din orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, distrus în urma inundatiilor din luna aprilie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 22 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 800 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru refacerea podului din orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, distrus în urma inundatiilor din luna aprilie 2000.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul local al orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, la capitolul laVenituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei respective se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ioan Jelev,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 638.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli

si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse

în perioada 1-7 martie 2001 în judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 322/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în perioada 1-7 martie 2001 în judetul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 23 martie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, a sumei de 1,725 miliarde lei pentru majorarea cheltuielilor prevăzute în bugetul pe anul 2001 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si a sumei de 5,235 miliarde lei în bugetul Consiliului Judetean Suceava, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatiile din perioada 1-7 martie 2001 în judetul Suceava, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:    

“Art. 2. - (1) Cu sumele prevăzute la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2001 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului la capitolul 64.01 “Mediu si ape”, titlul “Cheltuieli de capital”, si bugetul propriu al judetului Suceava, la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul  “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumelor se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cadrul fondurilor alocate judetului Suceava repartizarea sumelor pe fiecare categorie de lucrări se face de comisia judeteană de apărare împotriva dezastrelor împreună cu directia generală a finantelor publice si se aprobă prin ordin al prefectului.

(3) Prefectul împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Suceava vor urmări utilizarea sumelor prevăzute în anexa nr. 2.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrărilor se vor contracta, prin negociere cu o singură sursă, de către beneficiari, astfel:

- lucrările prevăzute în anexa nr. 1, de către Compania Natională “Apele Române” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, iar cele prevăzute în anexa nr. 2, de presedintele Consiliului Judetean Suceava, avându-se în vedere prevederile legale în domeniul achizitiilor publice, aplicabile în situatie de fortă majoră.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pe anul 2001.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ioan Jelev,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 639.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene

a unor sectoare de drumuri situate în judetul Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene, având denumirea “DJ 709 F: Cabana Rusu - Masivul Parâng”, a sectorului de drum în lungime de 6,000 km, situat în judetul Hunedoara.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea în categoria functională  a drumurilor judetene, având denumirea “DJ 664 A: Lupeni (Brăita) - Zonă de agrement Staja”, a sectorului de drum în lungime de 9,300 km, situat în judetul Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 641.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de

sigurantă a instalatiilor aferente statiei 400/110/10 kV Constanta-Nord”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a instalatiilor aferente statiei 400/110/10 kV

Constanta-Nord”, judetul Constanta, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din venituri proprii, din credite bancare si, în completare, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 642.


*) Anexa se comunică numai beneficiarului obiectivului de investitii..

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României pe anii 2001 si 2002 pentru participarea la Programul LIFE al Comunitătii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei al sumei de 2.374.000 euro, reprezentând contributia efectivă a României aferentă anilor 2001 si 2002, pentru participarea la Programul LIFE.

(2) Diferenta până la suma de 4.560.000 euro, cât reprezintă contributia totală a României pentru cei 2 ani de participare, se acoperă prin Programul national PHARE.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se suportă din prevederile bugetare cu această destinatie ale Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pe anii 2001 si 2002, astfel:

- 1.187.000 euro în anul 2001;

- 1.187.000 euro în anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ioan Jelev,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 643.