MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 404      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 20 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

433. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 5/2001 privind unele mãsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societãtii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

585. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 5/2001 privind unele mãsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societãtii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

435. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2000 pentru aprobarea majorãrii de cãtre România a capitalului sãu autorizat detinut la Agentia Multilateralã de Garantare a Investitiilor

 

587. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2000 pentru aprobarea majorãrii de cãtre România a capitalului sãu autorizat detinut la Agentia Multilateralã de Garantare a Investitiilor

 

436. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/2000 privind mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncã

 

588. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/2000 privind mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncã

 

437. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancarã nr. 58/1998

 

589. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancarã nr. 58/1998

 

438. - Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare a metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

590. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare a metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE

A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

Comunicat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 5/2001 privind unele mãsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societãtii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 5 din 11 ianuarie 2001 privind unele mãsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societãtii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001, cu urmãtoarea modificare:

- Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societãtii Nationale de Telecomunicatii «Romtelecom» - S.A. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei preia de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului toate atributiile legate de exercitarea drepturilor si obligatiilor pe care statul le are în calitatea sa de actionar la aceastã societate.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 433.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 5/2001 privind unele mãsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societãtii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 5/2001 privind unele mãsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societãtii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 585.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2000 pentru aprobarea majorãrii de cãtre România a capitalului sãu autorizat detinut la Agentia Multilateralã de Garantare a Investitiilor

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 65 din 17 august 2000 pentru aprobarea majorãrii de cãtre România a capitalului sãu autorizat detinut la Agentia Multilateralã de Garantare a Investitiilor, emisã în temeiul art. 1 lit. B pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 2000, cu urmãtoarea modificare:

- Articolul 6 se abrogã.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 17 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 435.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2000 pentru aprobarea majorãrii de cãtre România a capitalului sãu autorizat detinut la Agentia Multilateralã de Garantare a Investitiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2000 pentru aprobarea majorãrii de cãtre România a capitalului sãu autorizat detinut la Agentia Multilateralã de Garantare a Investitiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 587.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/2000 privind mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 99 din 29 iunie 2000 privind mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 4 iulie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 mai 2001, cu  respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 436.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/2000

privind mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/2000 privind mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 588.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41

din Legea bancarã nr. 58/1998

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 56 din 19 mai 2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancarã nr. 58/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 437.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea

art. 41 din Legea bancarã nr. 58/1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancarã nr. 58/1998 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 589.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii

si Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.

privind finantarea Proiectului de modernizare a metroului Bucuresti, etapa a II-a,

semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratificã Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare a metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, în valoare de 115 milioane euro echivalent.

Art. 2. - Între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de împrumutat, pe de o parte, si Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., în calitate de beneficiar final al împrumutului, pe de altã parte, urmeazã sã se încheie un acord de împrumut subsidiar, în baza cãruia sumele împrumutate de România de la Banca Europeanã de Investitii se vor subîmprumuta beneficiarului final, în termenii si în conditiile stabilite în acordul de împrumut. Prin acordul de împrumut subsidiar se stabilesc obligatiile pãrtilor, modul de realizare a proiectului, plata dobânzilor si a altor costuri aferente împrumutului, conditiile de acordare a subîmprumutului si de rambursare a acestuia cãtre Ministerul Finantelor Publice.

Art. 3. - (1) Contributia Guvernului la finantarea proiectului, inclusiv impozitele si taxele care se vor plãti pe teritoriul României conform legislatiei în vigoare se vor asigura de la bugetul de stat în limita sumelor alocate anual cu aceastã destinatie prin bugetul aprobat pentru Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Plata serviciului datoriei externe, aferent împrumutului - rambursãri de rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri -, se va asigura de la bugetul de stat în limita sumelor alocate anual cu aceastã destinatie prin bugetul aprobat pentru Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 4. - Pentru scopurile proiectului se aprobã ca Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. sã efectueze plãti în valutã cãtre rezidenti,  contractori/subcontractori români în cadrul contractelor adjudecate.

Art. 5. - Se autorizeazã Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice si de comun acord cu Banca Europeanã de Investitii si Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., sã introducã pe parcursul utilizãrii împrumutului, în raport cu conditiile de derulare a acordului de împrumut mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocãri de fonduri, modificãri în structura împrumutului pe componente, modificãri de termene, precum si orice alte modificãri care nu sunt de naturã sã sporeascã obligatiile financiare ale României fatã de Banca Europeanã de Investitii sau sã determine noi conditionalitãti economice fatã de cele convenite initial între pãrti.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 438.

 

 PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare

a metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare a metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 590.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

 

În temeiul art. 5 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 88/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, plafonul de garantare de cãtre fond a depozitelor constituite de deponenti persoane fizice la bãncile care intrã sub incidenta prevederilor legale mentionate mai sus se modificã de la 77.095.000 lei/deponent la 88.505.000 lei/deponent, ca urmare a indexãrii cu indicele preturilor de consum înregistrat în luna iunie 2001 fatã de luna decembrie 2000.

Noul plafon de garantare reprezintã nivelul compensatiei ce se plãteste de cãtre fond pentru depozitele constituite de deponenti persoane fizice la bãnci, dacã devin indisponibile în cursul semestrului II al anului 2001, în conditiile reglementate prin dispozitiile legale mentionate mai sus.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Mihai Bogza. persoanelor juridice bugetare).