MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 309      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 11 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

292. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

393. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

293. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii

 

395. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii

 

299. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

 

404. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

 

300. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/200 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, precum si pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii

 

405. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, precum si pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii

 

309. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

414. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

416. - Decret privind trecerea în rezervă a unor generali din Ministerul Apărării Nationale

 

417. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

418. - Decret privind acreditarea si rechemarea unor ambasadori

 

419. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

420. - Decret privind înaintarea în gradul de general de divizie a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum

si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 119 din 31 august 2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, emisă în temeiul art. 1 lit. J pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 iunie 2001.

Nr. 292.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 393.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării

unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 42 din 30 ianuarie 2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 4 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu următoarea modificare:

- În tot cuprinsul ordonantei sintagma Ministerul Culturii se înlocuieste cu sintagma Ministerul Culturii si Cultelor.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 iunie 2001.

Nr. 293.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 395.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor

comerciale bancare la care statul este actionar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84 din 10 iunie 1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru

privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 299.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997

pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 404.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, precum si pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116 din 29 iunie 2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, precum si pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 iulie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 300.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, precum si pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4)

din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, precum si pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 405.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, cu următoarele modificări  si completări:

1. La articolul 2, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“c) selectarea proiectelor eligibile care urmează să fie finantate prin Programul SAPARD, în conformitate cu prevederile Planului national pentru agricultură si dezvoltare rurală;”

2. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agentia SAPARD este de 145, repartizarea acestora la nivel central si regional urmând să fie stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, si se încadrează în numărul total de personal aprobat de Ministerul Agriculturii,

Alimentatiei si Pădurilor.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4” - Personalul Agentiei SAPARD se angajează prin concurs, în functie de structura si obiectivele acesteia.”

4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Agentia SAPARD utilizează pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane si un microbuz.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 309.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 414.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unor generali din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se trec în rezervă domnul general de divizie Mihai-Corneliu Vasile Lungu, pe data de 15 iunie 2001, si domnul general de brigadă Tiberiu-Nicolae Traian Marineanu, pe data de 10 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 416.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului potrivit Hotărârii nr. E 120 din 24 mai 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 417.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea si rechemarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerile Guvernului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Domnul Bogdan Mazuru se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar, sef al Misiunii Permanente a României pe lângă NATO, cu sediul la Bruxelles.

Art. 2. - Domnul Petre Popescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Kuwait si îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 418.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1 si ale art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Pe data de 30 iunie 2001 se acordă gradul de general de brigadă domnului colonel Constantin-Dimitrie Dumitru Morgos.

Art. 2. - Pe data prevăzută la art. 1 domnul general de brigadă Constantin-Dimitrie Dumitru Morgos se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 419.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general de divizie a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Pe data de 25 iunie 2001 domnul general de brigadă Constantin Gheorghe Gogă se înaintează în gradul de general de divizie.

Art. 2. - Pe data prevăzută la art. 1 domnul general de divizie Constantin Gheorghe Gogă se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 420.