MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 332     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 21 iunie 2001 

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

310. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a

Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

 

428. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea si completarea

Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

 

311. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

 

429. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea si completarea

Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

 

313. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apã grea în perioada 2001 - 2004 la Regia Autonomã pentru Activitãti Nucleare si acumularea acesteia de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat

 

431. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului  nr. 45/2001 privind productia de apã grea în perioada 2001 - 2004 la Regia Autonomã pentru Activitãti Nucleare si acumularea acesteia de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat

 

ACTE ALE SENATULUI

 

23. - Hotãrâre pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat

 

6. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19 - 21 iunie 2001

 

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

34. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.231/C. - Ordin al ministrului justitiei privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice

 

1.235/C. - Instructiuni ale ministrului justitiei privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivã

 

2.543. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Oficiului National al Cinematografiei nr. 1/2000 pentru aprobarea vânzãrii si încheierii contractelor de leasing cu clauzã irevocabilã de vânzare de active disponibile din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor “România Film”

 

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE  ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

133. - Decizie privind stabilirea gradului initial de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor collective

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 77 din 16 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 310.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor collective

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2001.

Nr. 428.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE
privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 185 din 18 noiembrie 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 19 noiembrie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 311.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2001.

Nr. 429.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apã grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomã pentru Activitãti Nucleare si acumularea acesteia de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 45 din 23 martie 2001 privind productia de apã grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomã pentru Activitãti Nucleare si acumularea acesteia de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 29 martie 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN ZOLTÁN PUSKÁS

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 313.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apã grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomã pentru Activitãti Nucleare si acumularea acesteia de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apã grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomã pentru Activitãti Nucleare si acumularea acesteia de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2001.

Nr. 431.

 

ACTE ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat

 

Senatul adoptã prezenta horãrâre.

 

Articol unic. - Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, se modificã dupã cum urmeazã:

- La articolul 56 alineatul (2), punctul XIII va avea urmãtorul cuprins:

“XIII. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii;”

 

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 23.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-21 iunie 2001

 

În conformitate cu art. 46 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Presedintele Senatului d e c i d e:

 

Articol unic. - Pe perioada absentei din tarã a presedintelui Senatului, 19-21 iunie 2001, conducerea Senatului va fi asiguratã de domnul senator Doru Ioan Tãrãcilã, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 6.

 

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 41 si al art. 59 alin. 1 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

- domnul deputat Lucian Augustin Bolcas, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii la Comisia juridicã, de disciplinã si imunitãti;

- domnul deputat Radu Ciuceanu, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., trece de la Comisia juridicã de disciplinã si imunitãti la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii.

 

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 34.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice

 

Ministrul justitiei,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1998 privind înfiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., în temeiul art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 5 februarie 2001,

 

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin, în functie de tipul si complexitatea expertizei, volumul de muncã, aparatura si materialele utilizate.

Art. 2. - Costurile pentru efectuarea expertizelor criminalistice se acoperã din sumele avansate de stat sau plãtite de pãrti.

Art. 3. - Plata se face prin unitãtile Casei de Economii si Consemnatiuni din întreaga tarã în contul colector nr. 251101030410500, deschis la Casa de Economii si Consemnatiuni sector 5 Bucuresti, urmând ca sumele încasate sã fie virate în contul Institutului National de Expertize

Criminalistice - I.N.E.C. nr. 50094420635, înfiintat în acest scop la Trezoreria sectorului 5 Bucuresti.

 

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 1.231/C.

 

ANEXÃ

 

TARIFELE

pentru efectuarea expertizelor criminalistice

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Tariful(lei)

1.

Prima expertizã criminalisticã a documentelor

1.500.000

2.

Noua expertizã criminalisticã a documentelor

2.000.000

3.

Prima expertizã criminalisticã balisticã si traseologicã

2.000.000

4.

Noua expertizã criminalisticã balisticã si traseologicã

2.500.000

5.

Prima expertizã criminalisticã fizicochimicã

2.000.000

6.

Noua expertizã criminalisticã fizicochimicã

2.500.000

7.

Prima expertizã criminalisticã a accidentelor de circulatie

2.000.000

8.

Noua expertizã criminalisticã a accidentelor de circulatie

2.500.000

9.

Prima expertizã criminalisticã a incendiilor si exploziilor

2.500.000

10.

Noua expertizã criminalisticã a incendiilor si exploziilor

3.000.000.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

INSTRUCTIUNI

privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivã

 

Ministrul justitiei,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele mãsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronicã de Garantii Reale Mobiliare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, în conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 5 februarie 2001,

 

emite urmãtoarele instructiuni:

 

Art. 1. - (1) Pentru obtinerea punctajului necesar în vederea autorizãrii ca operator de arhivã persoanele fizice si persoanele juridice solicitante vor trebui sã îndeplineascã criteriile prevãzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 si de prezentele instructiuni.

(2) Punctajul maxim corespunzãtor criteriilor de autorizare este de 100 de puncte.

(3) Autorizatia va fi acordatã fiecãrui solicitant care obtine minimum 90 de puncte.

Art. 2. - Criteriile care stau la baza acordãrii punctajului sunt urmãtoarele:

1. Gradul de rãspândire în teritoriu a solicitantului si existenta unor resurse financiare suficiente pentru desfãsurarea activitãtii de operator

1. a) Gradul de rãspândire în teritoriu a solicitantului - maximum 20 de puncte

Pentru îndeplinirea acestui criteriu se va tine seama de capacitatea de acoperire de cãtre solicitant a municipiilor, oraselor si comunelor în care functioneazã instante judecãtoresti, prin deschiderea a cel putin unui birou teritorial. Se va acorda câte un punct pentru fiecare localitate (municipiu, oras sau comunã în care functioneazã o instantã judecãtoreascã) în care solicitantul va deschide cel putin un birou teritorial.

1. b) Existenta unor resurse financiare suficiente pentru desfãsurarea activitãtii de operator de arhivã - 15 puncte

Solicitantul va anexa la cererea de autorizare documentele din care sã rezulte cã posedã echipamentul ethnic necesar în vederea desfãsurãrii activitãtii de operator de arhivã (cel putin douã calculatoare conectate la Internet, cel putin o imprimantã compatibilã cu calculatoarele din dotare, telefon si fax la toate birourile teritoriale pe care le va deschide).

În situatia în care a desfãsurat activitate, persoana juridicã solicitantã va prezenta ultimul bilant contabil, vizat de directia generalã a finantelor publice judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti.

2. Numãrul de birouri teritoriale care vor primi avize de garantie în vederea înscrierii în arhivã - maximum 30 de puncte

Acest criteriu are în vedere numãrul de birouri teritoriale pe care solicitantul se angajeazã sã le deschidã în raza teritorialã a municipiilor, oraselor si comunelor în care functioneazã instante judecãtoresti. În situatia în care solicitantul întelege sã desfãsoare activitatea de înscriere a avizelor cu împuternicirea unor agenti, el va prezenta Autoritãtii de Supraveghere documentele care atestã existenta raporturilor juridice dintre el si persoanele care vor avea calitatea de agent autorizat. Se va acorda câte un punct pentru fiecare birou teritorial deschis.

De asemenea, solicitantii persoane fizice sau personae juridice vor trebui sã dovedeascã existenta în proprietate sau în folosintã, pentru o duratã de cel putin 3 ani, a spatiilor în care se va desfãsura activitatea de înscriere a avizelor de garantie.

3. Existenta unei polite de asigurare sau a garantiei oferite pentru rãspundere profesionalã, superioarã nivelului minim obligatoriu prevãzut la art. 20 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 - 5 puncte

4. Oferirea de servicii de înscriere pentru publicul larg - 15 puncte

Pentru obtinerea punctajului aferent acestui criteriu solicitantii vor trebui sã accepte înscrierea în arhivã a avizelor de garantie înaintate de orice persoanã interesatã si nu numai a acelora înaintate de cãtre anumite categorii de persoane interesatate. Solicitantii vor anexa în acest sens la cererea de autorizare o declaratie prin care se angajeazã sã ofere servicii publicului larg, la toate birourile teritoriale pe care le vor deschide.

5. Capacitatea de a crea facilitãti pentru accesul liber al publicului la informatiile cuprinse în arhivã - 5 puncte

Solicitantii vor trebui sã asigure persoanelor interesate accesul gratuit la informatiile cuprinse în arhivã prin punerea la dispozitie publicului a unuia sau mai multor terminale pentru cãutarea de informatii din arhivã (de exemplu, ghisee specializate).

În acest sens solicitantii vor anexa la cererea de autorizare o declaratie prin care se angajeazã sã asigure în mod gratuit accesul la informatiile din arhivã, potrivit prevederilor de mai sus.

6. Capacitatea de a asigura accesul la arhivã prin tehnologii noi - 10 puncte

Vor îndeplini acest criteriu solicitantii care beneficiazã de o conexiune la Internet de bunã calitate, cu o lãrgime de bandã asiguratã de minimum 64 kb/s la toate birourile teritoriale pe care urmeazã sã le deschidã.

În acest sens solicitantii vor înainta Autoritãtii de Supraveghere contractele încheiate cu furnizorul de servicii Internet, din care sã rezulte îndeplinirea acestui standard.

În cazul în care solicitantul este el însusi furnizor de servicii Internet, va anexa la cererea de autorizare o declaratie pe propria rãspundere privind îndeplinirea acestui standard.

Art. 3. - Directia publicitate mobiliarã, imobiliarã si notari publici din cadrul Ministerului Justitiei va lua mãsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor instructiuni.

Art. 4. - La data publicãrii prezentelor instructiuni în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogã Instructiunile ministrului justitiei nr. 2.325/C/2000 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivã, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 12 octombrie 2000.

 

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 1.235/C.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Oficiului National al Cinematografiei nr. 1/2000 pentru aprobarea vânzãrii si încheierii contractelor de leasing cu clauzã irevocabilã de vânzare de active disponibile din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor “România Film”

 

Ministrul culturii si cultelor,

în temeiul dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/2001 privind unele mãsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor si ale art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

emite urmãtorul ordin:

 

Articol unic. - Ordinul presedintelui Oficiului National al Cinematografiei nr. 1/2000 pentru aprobarea vânzãrii si încheierii contractelor de leasing cu clauzã irevocabilã de vânzare de active disponibile din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor “România Film”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 20 ianuarie 2000, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

- Dupã articolul 3 se introduce articolul 31 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 31. - Dispozitiile prezentului ordin nu se aplicã sãlilor de cinematograf si celorlalte bunuri, proprietate publicã a statului, care sunt în administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor «România Film».”

 

Ministrul culturii si cultelor,

Rãzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 2.543.

 

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind stabilirea gradului initial de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. g) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN nr. 2 din 16 noiembrie 2000,

 

emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se stabileste gradul initial de deschidere a pietei interne de gaze naturale, prin acreditarea consumatorilor eligibili, la un nivel de pânã la 10% din consumul intern total de gaze naturale, aferent anului 2000.

Art. 2. - Consumatorii eligibili de gaze naturale sunt acreditati de Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN dintre agentii economici care întrunesc cerintele si criteriile de eligibilitate prevãzute în Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN nr. 2/2000.

Art. 3. - Termenul de finalizare a verificãrii datelor din documentatiile depuse de solicitanti, a cerintelor de eligibilitate, a aplicãrii criteriilor aferente, precum si a selectãrii consumatorilor eligibili este de 10 zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, în conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa nr. 3 la Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale.

Art. 4. - În baza gradului de deschidere a pietei de gaze naturale, potrivit art. 1, se determinã consumul total de gaze naturale pentru consumatorii eligibili, în conformitate cu prevederile art. 12 lit. a) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale.

Art. 5. - Departamentul preturi, tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Gheorghe Radu

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 133.