MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 227       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 4 mai 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

217. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2000 privind exceptarea exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investitii “Incinerator – sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din municipiul Oradea”

 

284. – Decret pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de ugentă a Guvernuliu nr 65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investitii “Incinerator – sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din municipiul Oradea”

 

218. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folositi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri si a altor acte normative

 

285. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folositi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri si a altor acte normative

 

219. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1999 privind finantarea activitătii Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei

 

286. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1999 privind finantarea activitătii Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei

 

220. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

287. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

221. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1997 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

 

288. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Dcretului nr. 247/1997 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

411. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucrătorilor sezonieri, semnat la Budapesta la 9 mai 2000

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucrătorilor sezonieri

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investitii “Incinerator - sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din municipiul Oradea”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65 din 2 iunie 2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investitii “Incinerator - sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din municipiul Oradea”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 30 aprilie 2001.
Nr. 217.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investitii “Incinerator - sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din municipiul Oradea”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investitii “Incinerator - sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din municipiul Oradea” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 26 aprilie 2001.
Nr. 284.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folositi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri si a altor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 85 din 25 august 1998 privind plata colaboratorilor externi folositi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri si a altor acte normative, emisă în temeiul art. 1 pct. 7 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 30 aprilie 2001.
Nr. 218.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folositi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri si a altor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folositi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri si a altor acte normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 26 aprilie 2001.
Nr. 285.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1999 privind finantarea activitătii Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 68 din 26 august 1999 privind finantarea activitătii Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 30 aprilie 2001.
Nr. 219.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1999 privind finantarea activitătii Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1999 privind finantarea activitătii Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 26 aprilie 2001.
Nr. 286.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 25 din 28 ianuarie 2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 26 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 29 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 30 aprilie 2001.
Nr. 220.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 26 aprilie 2001.
Nr. 287.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 82 din 30 august 1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă, emisă în temeiul art. 1 lit. E pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 30 aprilie 2001.
Nr. 221.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 26 aprilie 2001.
Nr. 288.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucrătorilor sezonieri, semnat la Budapesta la 9 mai 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,          

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucrătorilor sezonieri, semnat la Budapesta la 9 mai 2000.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Marian Sârbu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul educatiei si cercetării,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.
Nr. 411.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucrătorilor sezonieri

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părti contractante, animate de intentia de a dezvolta cooperarea în domeniul pietei muncii, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În scopul prezentului acord:

1. Institutiile responsabile pentru implementare, denumite în continuare institutii autorizate, sunt:

- în România: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;

- în Republica Ungară: Ministerul Afacerilor Sociale si Familiei.

2. Institutiile desemnate să implementeze acordul, denumite în continuare institutii competente, sunt:

- în România: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Directia generală politici, programe privind piata muncii;

- în Republica Ungară: Centrul National pentru Metodologie si Cercetări în Domeniul Muncii împreună cu filialele acestuia la nivel local si al capitalei.

3. Lucrător sezonier desemnează cetăteanul statului uneia dintre părtile contractante, care desfăsoară o activitate cu caracter sezonier în baza unui contract de muncă pe o perioadă de până la 6 luni într-un an calendaristic în statul celeilalte părti contractante.

4. Activitate sezonieră desemnează ocupatia care vizează efectuarea unor munci legate de anotimpuri, anumite perioade sau de evenimente specifice, independente de angajator sau de domeniul profesional.

 

ARTICOLUL 2

 

Prezentul acord nu va aduce atingere reglementărilor bilaterale în vigoare dintre cele două state, referitoare la intrarea, sederea, iesirea si angajarea cetătenilor statului uneia dintre părtile contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Lucrătorii sezonieri pot fi angajati în orice domeniu al economiei, sub rezerva restrictiilor prevăzute de legislatia natională aplicabilă a statelor celor două părti contractante.

2. Părtile contractante pot orienta lucrătorii sezonieri spre domeniile economice, categoriile profesionale si calificările de interes prioritar pentru fiecare parte contractantă.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Institutiile competente pot elibera în tările lor maximum 8.000 de permise de muncă într-un an calendaristic pentru lucrătorii sezonieri din statul celeilalte părti contractante.

2. Numărul de permise de muncă fixat în paragraful 1 poate fi schimbat de către institutiile autorizate prin schimb de scrisori.

3. Lucrătorii sezonieri care sunt cetăteni ai statelor celor două părti contractante îsi vor căuta singuri un loc de muncă în statul părtii contractante gazdă.

4. Institutiile competente pot sprijini solicitantii să îsi găsească un loc de muncă în cadrul contingentului prevăzut în paragraful 1.

5. Institutiile competente îsi vor furniza reciproc, precum si lucrătorilor sezonieri proveniti din statele lor informatii generale referitoare la tara gazdă (în România în limba română si în Republica Ungară în limba maghiară) privind:

- prevederile legislative si administrative;

- reglementările referitoare la conditiile de călătorie, intrare, sedere, angajare, muncă si securitate socială în tara gazdă;

- conditiile de viată, precum si alte asemenea conditii pe care le pot întâmpina lucrătorii sezonieri pe teritoriul statului părtii contractante gazdă;

- informatii specifice privind clauzele cuprinse în contractul de muncă al lucrătorului sezonier.

 

ARTICOLUL 5

 

Pe durata angajării lucrătorului sezonier se vor respecta prevederile legislatiei statului părtii contractante pe teritoriul căruia lucrătorul sezonier îsi desfăsoară activitatea.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Institutiile competente vor asigura gratuit servicii de mediere si vor elibera gratuit permisul de muncă solicitat.

2. Toate celelalte cheltuieli si taxe pentru documentele si permisele legate de sederea lucrătorului sezonier pe teritoriul tării gazdă, precum si diferitele taxe legate de eliberarea permiselor în conformitate cu legislatia natională vor fi suportate de lucrătorul sezonier.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Durata activitătii sezoniere într-un an calendaristic va fi de maximum 6 luni. Această perioadă nu poate fi prelungită în conformitate cu legislatia aplicabilă a statului părtii contractante gazdă. La expirarea acestei perioade lucrătorii sezonieri vor părăsi teritoriul tării gazdă.

2. Institutiile competente ale părtii contractante gazdă vor elibera permisele de muncă pentru lucrătorii sezonieri fără a lua în considerare situatia de pe piata fortei de muncă, în limita contingentului stabilit la art. 4 paragraful 1.

3. Lucrătorul sezonier are dreptul să desfăsoare activitatea pentru care a fost eliberat permisul de muncă.

4. În cazul în care lucrătorul sezonier doreste să îsi desfăsoare activitatea la un alt angajator, în perioada specificată la paragraful 1 se va elibera un nou permis de muncă.

5. În cazul în care raporturile de muncă încetează mai devreme decât era prevăzut, independent de vointa lucrătorului sezonier, institutia competentă va sprijini lucrătorul sezonier în găsirea unui nou loc de muncă.

6. Lucrătorii sezonieri au obligatia de a respecta prevederile legale ale tării gazdă, în special cele referitoare la intrarea, sederea si iesirea străinilor.

7. Părtile contractante vor asigura obtinerea pe cale legală a aprobărilor, a documentelor de călătorie sau a altor documente necesare pentru intrarea si sederea străinilor, prevăzute de reglementările nationale.

 

ARTICOLUL 8

 

Lucrătorii sezonieri definiti la art. 1 sunt supusi dispozitiilor acordului bilateral de securitate socială în vigoare între cele două părti contractante.

 

ARTICOLUL 9

 

1. În cursul exercitării drepturilor si îndeplinirii obligatiilor specificate, referitoare la angajare, la securitatea la locul de muncă si la plata contributiilor, lucrătorul sezonier va beneficia de acelasi tratament ca orice alt angajat al statului părtii contractante gazdă. Egalitatea de tratament va include protectia legală a bunurilor personale, a drepturilor si intereselor si accesul la autoritătile judecătoresti.

2. Egalitatea de tratament va fi corelată cu prevederile acordului bilateral privind evitarea dublei impuneri.

 

ARTICOLUL 10

 

Lucrătorul sezonier poate să îsi transfere economiile si bunurile provenite din activitătile desfăsurate pe teritoriul statului gazdă, în conformitate cu legislatia aplicabilă.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Institutiile autorizate, cu implicarea institutiilor competente ale celor două părti contractante, stabilesc modalitătile de aplicare a prezentului acord.

2. Institutiile competente vor coopera în scopul simplificării formalitătilor legate de angajarea lucrătorilor sezonieri.

3. În cazul în care contingentul prevăzut la art. 4 paragraful 1 nu este utilizat complet de una dintre părtile contractante, acea parte contractantă nu poate limita pe această bază contingentul celeilalte părti contractante. De asemenea, nu se va putea reporta pentru anul următor partea neutilizată din contingentul prevăzut.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Reprezentantii părtilor contractante se vor întâlni periodic pentru a analiza rezultatele obtinute si problemele cu care s-au confruntat, precum si pentru a elabora solutii care să asigure punerea în aplicare a prezentului acord.

2. Institutiile autorizate se vor informa reciproc asupra măsurilor administrative care servesc scopului prezentului acord si referitoare la legislatia si modificările acesteia, în măsura în care aceste modificări afectează aplicarea acordului.

3. Părtile contractante îsi vor acorda reciproc asistentă gratuită în scopul rezolvării problemelor legate de aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 13

 

Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării unei perioade de o lună de la data schimbului de note prin care cele două părti contractante se informează despre îndeplinirea procedurilor cerute de legislatia lor internă pentru intrarea lui în vigoare.

 

ARTICOLUL 14

 

1. Prezentul acord va avea o valabilitate de 3 ani. Acordul se va prelungi automat cu noi perioade de câte un an, dacă nici una dintre părtile contractante nu îl va denunta cu cel putin 6 luni înaintea expirării perioadei de valabilitate.

2. În cazul denuntării acordului permisele de muncă deja eliberate în baza prezentului acord vor rămâne valabile până la expirarea lor, iar drepturile obtinute, precum si cele în curs de a fi obtinute în baza acestuia îsi mentin valabilitatea în conformitate cu prevederile prezentului acord.

3. Orice modificare a prezentului acord, cu exceptia schimbării numărului de permise de muncă, va fi convenită între părtile contractante si va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 13.

Prezentul acord a fost semnat în două exemplare originale, fiecare în limbile română, maghiară si engleză, la 9 mai 2000 la Budapesta. În cazul oricăror diferente de interpretare a prezentului acord va prevala textul în limba engleză.