MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 264   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 23 mai 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

264. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale

 

327. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale

 

 

248. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substante active necesare la fabricarea de îngrăsăminte chimice si produse fitosanitare

 

329. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substante active necesare la fabricarea de îngrăsăminte chimice si produse fitosanitare

 

249. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană

 

330. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană

 

251. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I

 

332. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I

 

253. – Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată

 

334. – Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată

 

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

71. – Ordonantă de urgentă privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

76. – Ordin privind concursul public de oferte nr. 24/2001 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENAT

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, emisă în temeiul art. 1 lit. L pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 246.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 327.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENAT

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substante active necesare la fabricarea de îngrăsăminte chimice si produse fitosanitare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76 din 1 iunie 1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substante active necesare la fabricarea de îngrăsăminte chimice si produse fitosanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 2 iunie 1999.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 248.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substante active necesare la fabricarea de îngrăsăminte chimice si produse fitosanitare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substante active necesare la fabricarea de îngrăsăminte chimice si produse fitosanitare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 329.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENAT

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124 din 30 iunie 2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 4 iulie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 249.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 330.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENAT

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 247 din 30 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 7 decembrie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 251.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 332.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENAT

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107 din 30 iunie 1999 pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 253.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 334.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul educatiei si cercetării,
Vasile Molan,
secretar de stat
p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă

Bucuresti, 17 mai 2001.
Nr. 71.

 

ANEXĂ
(anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 8/2000)


Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 900.000 lei

ÎNVĂTĂMÂNT


I. Coeficienti de multiplicare pentru personalul didactic din învătământul preuniversitar


Functii didacticeNr. crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Vechimea în învătământ

până

la

2 ani

2-6 ani

6-10 ani

10-14 ani

14-

18

ani

18-22 de ani

22-25 de ani

25-

30 de ani

30-35 de ani

35-40 de ani

peste 40 de ani

1.

Profesor

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic I

 

-

-

2,509

2,613

2,681

2,716

2,853

2,956

3,059

3,197

3,300

- cu grad didactic II

 

-

2,097

2,131

2,166

2,200

2,269

2,372

2,509

2,578

2,681

2,784

- definitiv

 

-

1,959

1,994

2,028

2,097

2,131

2,269

2,372

2,475

2,578

2,647

- debutant

 

1,925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Profesor

SSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic I

 

-

-

2,097

2,131

2,200

2,269

2,372

2,509

2,578

2,681

2,784

- cu grad didactic II

 

-

1,925

1,959

2,028

2,097

2,131

2,269

2,372

2,475

2,578

2,647

- definitiv

 

-

1,870

1,877

1,884

1,891

1,925

1,959

2,097

2,166

2,234

2,338

- debutant

 

1,856

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Institutor I

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic I

 

-

-

2,097

2,131

2,200

2,269

2,372

2,509

2,578

2,681

2,784

- cu grad didactic II

 

-

1,891

1,904

1,925

1,959

2,028

2,097

2,131

2,269

2,372

2,475

- definitiv

 

-

1,870

1,877

1,884

1,891

1,925

1,959

2,097

2,166

2,234

2,338

- debutant

 

1,856

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Institutor II

-SSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic I

 

-

-

2,028

2,097

2,131

2,200

2,303

2,441

2,544

2,613

2,716

- cu grad didactic II

 

-

1,856

1,891

1,904

1,925

1,959

2,028

2,131

2,234

2,303

2,406

- definitiv

 

-

1,829

1,836

1,843

1,856

1,891

1,925

1,994

2,063

2,166

2,234

- debutant

 

1,822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Învătător, educatoare, educator, maistru-instructor

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic I

 

-

-

1,959

2,028

2,097

2,131

2,269

2,372

2,475

2,578

2,647

- cu grad didactic II

 

-

1,822

1,856

1,891

1,904

1,925

1,959

2,097

2,166

2,234

2,338

- definitiv

 

-

1,801

1,808

1,815

1,822

1,856

1,925

1,959

2,028

2,131

2,200

- debutant

 

1,788

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Profesor, învătător,
educatoare, educator, maistru- instructor; cu
studii de nivel liceal, fără regătire de specialitate*)

M

1,556

1,558

1,560

1,562

1,565

1,568

1,581

1,595

1,616

1,684

1,753

- cu grad didactic I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- definitiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- debutant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Functiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

 


II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile auxiliare din institutiile de învătământ
superior si preuniversitar*)

 

Nr.

crt.

Denumirea functiei

Nivelul studiilor**)

Coeficienti de multiplicare

minim

maxim

Functii de executie pe grade si trepte profesionale

1.

Bibliotecar, documentarist, redactor;

gradul IA***)

S

2,406

3,266

2.

Bibliotecar, documentarist, redactor;

gradul I

S

2,166

2,956

3.

Bibliotecar, documentarist, redactor;

gradul II

S

1,822

2,475

4.

Bibliotecar, documentarist, redactor;

gradul III

S

1,581

2,166

5.

Bibliotecar, documentarist, redactor;

debutant

S

1,556 

-

6.

Bibliotecar, documentarist, redactor;

gradul I

SSD

1,753

2,372

7.

Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul II

SSD

1,556

2,063

8.

Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul III

SSD

1,556

1,822

9.

Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant

SSD

1,556

 

10.

Informatician gradul IA

S

2,475

3,369

11.

Informatician gradul I

S

2,234

3,025

12.

Informatician gradul II

S

1,994

2,716

13.

Informatician gradul III

S

1,650

2,234

14.

Informatician gradul IV

S

1,556

2,063

15.

Informatician debutant

S

1,556

-

16.

Informatician gradul I

SSD

1,753

2,372

17.

Informatician gradul II

SSD

1,556

2,063

18.

Informatician gradul III

SSD

1,556

1,822

19.

Informatician debutant

SSD

1,556

-

20.

Instructor animator gradul I

S

1,891

2,578

21.

Instructoranimator gradul II

S

1,650

2,234

22.

Instructor animator gradul III

S

1,556

2,063

23.

Instructor animator debutant

S

1,556

-

24.

Instructor animator gradul I

SSD

1,753

2,372

25.

Instructor animator gradul II

SSD

1,556

2,063

26.

Instructor animator gradul III

SSD

1,556

1,822

27.

Instructor animator debutant 

SSD

1,556

-

28.

Asistent social gradul I

27.

2,063

2,784

29.

Asistent social gradul II

S

1,719

2,338

30.

Asistent social gradul III

S

1,556

2,097

31.

Asistent social debutant

S

1,556

-

32.

Asistent social gradul I 

SSD

1,753

2,372

33.

Asistent social gradul II 

SSD

1,556

2,063

34.

Asistent social debutant 

SSD

1,556

-

35.

Corepetitor gradul I

S

1,891

2,578

36.

Corepetitor gradul II

S

1,650

2,234

37.

Corepetitor gradul III

S

1,556

2,063

38.

Corepetitor debutant

S

1,556

-

39.

Corepetitor gradul I

SSD

1,753

2,372

40.

Corepetitor gradul II

SSD

1,556

2,063

41.

Corepetitor gradul III

SSD

1,556

1,822

42.

Corepetitor debutant

SSD

1,556

-

43.

Secretar I

S

2,166

2,956

44.

Secretar II

S

1,891

2,578

45.

Secretar III

S

1,650

2,234

46.

Secretar IV

S

1,556

2,063

47.

Secretar debutant

S

1,556

-

48.

Secretar I

SSD

1,753

2,372

49.

Secretar II 

SSD

1,581

2,166

50.

Secretar III

SSD

1,556

2,028

51.

Secretar IV

SSD

1,556

1,822

52.

Secretar debutant

SSD

1,556

-

53.

Secretar IA

M

1,556

2,063

54.

Secretar I

M

1,556

1,925

55.

Secretar II

M

1,556

1,822

56.

Secretar III

M

1,556

1,684

57.

Secretar debutant

M

1,556

-

58.

Bibliotecar, documentarist, redactor; IA

PL/M 

1,556

2,063

59.

Bibliotecar, documentarist, redactor; I

PL/M 

1,556

1,822

60.

Bibliotecar, documentarist, redactor; II

PL/M 

1,556

1,684

61.

Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant

PL/M 

1,556

-

62.

Informatician IA

PL/M 

1,556

2,063

63.

Informatician I

PL/M 

1,556

1,925

64.

Informatician II

PL/M 

1,556

1,719

65.

Informatician III

PL/M 

1,556

1,655

66.

Informatician debutant

PL/M 

1,556

-

67.

Instructor animator IA

M

1,556

2,063

68.

Instructor animator I

M

1,556

1,822

69.

Instructor animator II

M

1,556

1,684

70.

Instructor animator debutant

M

1,556

-

71.

Instructor educatie extrascolară IA

M

1,556

2,063

72.

Instructor educatie extrascolară I

M

1,556

1,925

73.

Instructor educatie extrascolară II

M

1,556

1,719

74.

Instructor educatie extrascolară III

M

1,556

1,655

75.

Instructor educatie extrascolară debutant

M

1,556

0

76.

Asistent social I

PL/M 

1,753

2,372

77.

Asistent social II

PL/M 

1,556

2,063

78.

Asistent social III

PL/M 

1,556

1,788

79.

Asistent debutant

PL/M 

1,556

-

80.

Corepetitor I

M

1,556

1,822

81.

Corepetitor II

M

1,556

1,684

82.

Corepetitor III

M

1,556

1,655

83.

Corepetitor debutant

M

1,556

-

84.

Tehnician IA****)

M

1,556

2,063

85.

Tehnician I****)

M

1,556

1,925

86.

Tehnician II****)

M

1,556

1,719

87.

Tehnician III****)

M

1,556

1,684

88.

Tehnician debutant****)

M

1,556

-

89.

Laborant I

PL/M 

1,556

1,788

90.

Laborant II

PL/M 

1,556

1,650

91.

Pedagog scolar I

M

1,556

1,788

92.

Pedagog scolar II

M

1,556

-

93.

Analist, programator, inginer sistem; IA

S

2,024

3,857

94.

Analist, programator, inginer sistem; I

S

1,832

3,664

95.

Analist, programator, inginer sistem; II

S

1,639

3,278

96.

Analist, programator, inginer sistem; III

S

1,556

2,844

97.

Analist, programator, inginer sistem; IV

S

1,556

2,603

98.

Analist, programator, inginer sistem; debutant

S

1,556

-

99.

Analist (programator) ajutor IA

M

1,556

2,651

100.

 Analist (programator) ajutor I

M

1,556

2,458

101.

Analist (programator) ajutor II

M

1,556

2,217

102.

Analist (programator) ajutor III

M

1,556

2,024

103.

Analist (programator) ajutor debutant

M

1,556

-

104.

Operator, controlor date; I

M

1,556

2,458

105.

Operator, controlor date; II

M

1,556

2,217

106.

Operator, controlor date; III

M

1,556

2,024

107.

Operator, controlor date; IV

M

1,556

1,832

108.

Operator, controlor date; debutant

M

1,556

-

109.

Maestru (balet dans, corepetitor), dirijor cor; I

S

2,101

4,203

110.

Maestru (balet dans, corepetitor), dirijor cor; II

S

1,761

3,521

111.

Maestru (balet dans, corepetitor), dirijor cor; III

S

1,556

3,010

112.

Comandant

S

1,754

4,067

113.

Sef mecanic

S

1,643

3,287

114.

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician

S

1,556

2,618

115.

Căpitan

M

1,556

2,507

116.

Sef mecanic

M

1,556

2,451

117.

Ofiter punte

M

1,556

2,284

118.

Ofiter mecanic, ofiter electrician

M

1,556

2,228

119.

Sef echipaj

M

1,556

2,340

120.

Conducător salupă, sef timonier, ofiter mecanic ajutor

M

1,556

1,629

121.

Inginer gradul IA

S

1,639

3,278

122.

Inginer gradul I

S

1,556

3,085

123.

Inginer gradul II

S

1,556

2,868

124.

Inginer gradul III

S

1,556

2,651

125.

Inginer debutant

S

1,556

-

126.

Subinginer I

SSD

1,556

2,893

127.

Subinginer II

SSD

1,556

2,676

128.

Subinginer III

SSD

1,556

2,386

129.

Subinginer debutant

SSD

1,556

-

130.

Medic primar

S

2,101

4,203

131.

Medic specialist

S

2,024

3,857

132.

Medic

S

1,832

3,664

133.

Medic stagiar

S

1,556

-

134.

Farmacist primar

S

2,101

4,203

135.

Farmacist specialist

S

1,832

3,664

136.

Farmacist

S

1,556

3,085

137.

Farmacist stagiar

S

1,556

-

138.

Dentist principal

SSD

1,556

2,893

139.

Dentist

SSD

1,556

2,676

140.

Dentist debutant

SSD

1,556

-

141.

Tehnician dentar principal

M

1,556

2,651

142.

Tehnician dentar

M

1,556

2,458

143.

Tehnician dentar debutant

M

1,556

-

144.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal

S

2,101

4,203

145.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist

S

1,832

3,664

146.

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

1,556

3,085

147.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant

S

1,556

-

148.

Psiholog, sociolog; principal

S

1,832

3,664

149.

Psiholog, sociolog

S

1,639

3,278

150.

Psiholog, sociolog; debutant

S

1,556

-

151.

Cercetător stiintific principal I

S

2,101

4,203

152.

Cercetător stiintific principal II

S

2,024

3,857

153.

Cercetător stiintific principal III

S

1,832

3,664

154.

Cercetător stiintific

S

1,639

3,278

155.

Asistent de cercetare stiintifică

S

1,556

3,085

156.

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

S

1,556

-

157.

Asistent I

M

1,556

2,651

158.

Asistent II

M

1,556

2,458

159.

Asistent III

M

1,556

2,217

160.

Asistent stagiar

M

1,556

-

161.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic; I

S

2,101

4,203

162.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic; II

S

2,024

3,857

163.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic; III

S

1,832

3,664

164.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic; IV

S

1,639

3,278

165.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic; V

S

1,556

2,844

166.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic; debutant

S

1,556

0

167.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet; I

S

2,024

3,857

168.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet; II

S

1,832

3,664

169.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet; III

S

1,639

3,278

170.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet; IV

S

1,556

2,844

171.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet; debutant

S

1,556

-

172.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; I

S

1,761

3,521

173.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; II

S

1,556

3,010

174.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; III

S

1,556

2,844

175.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; debutant

S

1,556

-

176.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine,editor imagine;I

 

1,556

2,651

177.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; II

 

1,556

2,458

178.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; III

 

1,556

2,217

179.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; debutant

 

1,556

-

180.

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic; I

S

1,761

3,521

181.

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic; II

S

1,556

3,085

182.

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic; III

S

1,556

3,010

183.

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic; debutant

S

1,556

-

184.

Muzeograf, bibliograf; I

SSD

1,556

2,893

185.

Muzeograf, bibliograf; II

SSD

1,556

2,676

186.

Muzeograf, bibliograf; III

SSD

1,556

2,386

187.

Muzeograf, bibliograf; debutant

SSD

1,556

-

188.

Secretar de redactie, tehnoredactor; IA

M

1,556

2,651

189.

Secretar de redactie, tehnoredactor; I

M

1,556

2,458

190.

Secretar de redactie, tehnoredactor; II

M

1,556

2,217

191.

Secretar de redactie, tehnoredactor; debutant

M

1,556

-

192.

Regizor scenă (culise) I

M

1,556

2,651

193.

Regizor scenă (culise) II

M

1,556

2,458

194.

Regizor scenă (culise) III

M

1,556

2,217

195.

Regizor scenă (culise) debutant

M

1,556

-

196.

Căpitan secund, sef electrician, sef mecanic secund

S

1,556

3,010

197.

Ofiter aspirant

S

1,556

-

198.

Sef statie RTG

M

1,556

2,651

199.

Ofiter RTG I

M

1,556

2,217

200.

Ofiter RTG II

M

1,556

2,024

201.

Medic veterinar I

S

2,024

3,857

202.

Medic veterinar II

S

1,639

3,278

203.

Medic veterinar III

S

1,556

2,844

204.

Medic veterinar debutant

S

1,556

-

205.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog; I

S

1,639

3,278

206.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog; II

S

1,556

2,868

207.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog; III

S

1,556

2,844

208.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog; debutant

S

1,556

-

209.

Conservator, muzeograf, bibliograf; IA

S

2,101

4,203

210.

Conservator, muzeograf, bibliograf; I

S

1,643

3,287

211.

Conservator, muzeograf, bibliograf; II

S

1,556

3,010

212.

Conservator, muzeograf, bibliograf; debutant

S

1,556

-

213.

Conservator I

SSD

1,556

2,893

214.

Conservator II

SSD

1,556

2,676

215.

Conservator III

SSD

1,556

2,386

216.

Conservator debutant

SSD

1,556

-

217.

Conservator I

M

1,556

2,651

218.

Conservator II

M

1,556

2,458

219.

Conservator III

M

1,556

2,217

220.

Conservator debutant

M

1,556

-

221.

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor; aspirant

M

1,556

-

222.

Antrenor categoria I

1,761

1,761

3,521

223.

Antrenor categoria II

1,556

1,556

3,010

224.

Antrenor categoria III

1,556

1,556

2,893

225.

Antrenor categoria IV

1,556

1,556

2,676

226.

Antrenor categoria V

1,556

1,556

2,386

227.

Antrenor debutant

1,556

1,556

-

 

III. Coeficienti de multiplicare pentru alte functii
specifice din institutiile de învătământNr. crt.

Denumirea functiei

Nivelul studiilor**)

Coeficienti de multiplicare

minim

maxim

1.

Sef atelier scoală I

M

1,556

1,856

2.

Sef atelier scoală II

M

1,556

1,822

3.

Sef atelier scoală III

M

1,556

1,684

4.

Instructor I

M

1,556

1,788

5.

Instructor II

M

1,556

1,650

6.

Model I

M

1,556

1,684

7.

Model II

M

1,556

1,618

8.

Supraveghetor noapte

G

1,556

1,618


*) Ministerul Educatiei si Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, este autorizat ca în functie de dinamica învătământului să stabilească noi functii didactice auxiliare.
**) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din învătământul preuniversitar sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor si al atelierelor scoală.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 24/2001 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

• solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

• prevederile art. 9 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

• prevederile art. 6-17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 7/2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, oferă în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale hotărârilor Guvernului nr. 639/1998 si nr. 14/1999, perimetrele de explorare prevăzute în anexă.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzătoare a mărimii perimetrului, si drept de preemtiune la obtinerea licentei de exploatare.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda 24/2001 - explorare, care se oferă gratuit, la cerere, de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntă la depunerea ofertelor. Nerespectarea continutului plicurilor stabilit prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda 24/2001 - explorare si a coordonatelor perimetrului oferit determină descalificarea ofertei.

Art. 8. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica tuturor ofertantilor rezultatul evaluării.

Art. 9. - În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertantilor respinsi Agentia Natională pentru Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertantii pot depune la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale contestatii cu privire la modul în care au fost respectate dispozitiile legale care reglementează concesionarea prin concurs de oferte publice.
În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei Agentia Natională pentru Resurse Minerale este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său contestatarului.

Art. 10. - Negocierea licentelor de explorare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea contestatiilor si durează 30 de zile.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat


Bucuresti, 9 mai 2001.
Nr. 76.

 

ANEXĂ

 

LISTA
cuprinzând perimetrele de explorare - Runda 24/2001

 

Nr.

crt.

 

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului(judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate-Stereo '70

Resurse minerale

X

Y

1.

Rătesti-Sandra

Satu Mare

10,0

677 600

340 500

Argilă comună

 

 

 

 

677 600

343 000

 

 

 

 

 

673 600

343 000

 

 

 

 

 

673 600

340 500

 

2.

Geomal

Alba

15,0

534 500

390 000

Calcar

 

 

 

 

534 500

392 000

 

 

 

 

 

533 000

392 000

 

 

 

 

 

533 000

394 000

 

 

 

 

 

530 000

394 000

 

 

 

 

 

530 000

390 000

 

3.

Prigor

Caras-Severin

10,0

377 000

278 750

Huilă

 

 

 

 

377 000

279 500

 

 

 

 

 

378 000

279 500

 

 

 

 

 

378 000

280 000

 

 

 

 

 

379 000

280 000

 

 

 

 

 

379 000

282 500

 

 

 

 

 

377 000

282 500

 

 

 

 

 

377 000

282 000

 

 

 

 

 

376 500

282 000

 

 

 

 

 

376 500

281 000

 

 

 

 

 

376 000

281 000

 

 

 

 

 

376 000

280 500

 

 

 

 

 

375 000

280 500

 

 

 

 

 

375 000

278 500

 

4.

Rancaciov

Arges

10,0

369 250

501 450

Nisip si pietris

 

 

 

 

366 899

506 715

 

 

 

 

 

365 000

506 715

 

 

 

 

 

367 350

501 450

 

5.

Palanca-Poenari

Giurgiu

10,63

333 385

557 750

Nisip si pietris

 

 

 

 

333 385

561 060

 

 

 

 

 

331 890

561 350

 

 

 

 

 

331 000

560 400

 

 

 

 

 

329 840

561 000

 

 

 

 

 

329 220

558 425

 

 

 

 

 

331 450

558 325

 

6.

Aiud-Rădesti

Alba

13,12

530 000

400 000

Nisip si pietris

 

 

 

 

531 250

399 250

 

 

 

 

 

535 000

404 000

 

 

 

 

 

534 000

405 100

 

 

 

 

 

530 000

402 000

 

7.

Secu-Ranchina Nord

Caras-Severin

10,46

425 000

264 680

Sisturi cărbunoase

 

 

 

 

425 000

260 000

 

 

 

 

 

428 000

260 000

 

 

 

 

 

428 000

261 000

 

 

 

 

 

427 000

261 000

 

 

 

 

 

427 000

264 780