MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 266       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 23 mai 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

252. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

333. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

254. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

335. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

255. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

336. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

256. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată si scutirea de la plata taxei vamale si a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României

 

337. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată si scutirea de la plata taxei vamale si a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

70. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, cu următoarea modificare:

- Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Organizarea si functionarea Autoritătii se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 252.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 333.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 216 din 24 noiembrie 2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Societatea Comercială «Conpet» - S.A. Ploiesti este de interes strategic, iar interesele statului aferente actiunilor detinute în capitalul social al acesteia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va transfera Ministerului Industriei si Resurselor actiunile detinute la Societatea Comercială «Conpet» - S.A. Ploiesti pe bază de protocol."

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Concesionarul va negocia conditiile de utilizare a cantitătilor de titei care se află pe conducte - zestrea conductelor - cu persoanele juridice care detin acest titei, cu acordul Ministerului Industriei si Resurselor."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 293/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 216/2000, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 254.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 335.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) functia de autoritate - care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum si a procedurilor de adoptare a acestora;"

2. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) functia de reprezentare - prin care se poate asigura reprezentarea Guvernului, a primului-ministru, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului sau, după caz, a altor structuri organizatorice care functionează sub autoritatea sa, în relatiile cu celelalte institutii si autorităti;"

3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Ministrul asigură directa coordonare a activitătii Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare, a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si a Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie."

4. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Secretariatul General al Guvernului va supune spre adoptare Guvernului actele normative privind reorganizarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare ca Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare, a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor ca Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si a Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului ca Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie."

5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Numărul maxim de posturi pentru Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare si Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie se stabileste prin decizie a primului-ministru."

6. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) În cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitătilor de protectie a copilului, precum si în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma «Agentia Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului» se înlocuieste cu sintagma «Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie»."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 255.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 336.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată si scutirea de la plata taxei vamale si a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 213 din 21 noiembrie 2000 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată si scutirea de la plata taxei vamale si a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 24 noiembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

"ORDONANTĂ DE URGENTA

privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru bunurile importate în cadrul unui ajutor nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României"        

 

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se aprobă scutirea de la plata taxelor vamale pentru bunurile importate prevăzute în anexă, în cadrul ajutorului nerambursabil «Non-protect grant aid 1999», acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă."

4. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

 

"ANEXĂ

 

LISTA
cuprinzând produsele din import care se scutesc de la plata taxei vamale”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 17 mai 2001.
Nr. 256.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată si scutirea de la plata taxei vamale si a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată si scutirea de la plata taxei vamale si a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 337.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Se înfiintează Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administratiei Publice, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din subordinea Guvernului si prin preluarea activitătii privind cadastrul agricol si organizarea teritoriului agricol de la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se organizează oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, ca serviciu public descentralizat al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu personalitate juridică, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si a oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, care se desfiintează.

Se înfiintează Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie în subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca institutie publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru si a Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, care se desfiintează."

2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"Ministerele, alte institutii centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizează cadastrul de specialitate în domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamităti naturale ori supuse poluării si degradării si altele."

3. După litera h) a articolului 5 se introduc literele i) si j) cu următorul cuprins:

"i) întocmeste lucrările de cadastru agricol si organizează sistemul informational al teritoriului agricol;

j) organizează, coordonează si execută măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997."

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Finantarea activitătii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie se asigură din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

Veniturile extrabugetare ale Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si ale Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie sunt cele prevăzute de reglementările actuale în vigoare pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si pentru Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol."

5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este împuternicit să execute lucrările geotopografice, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate."

6. Articolul 69 se abrogă.

7. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

"Art. 71. - Informatiile cuprinse în cadastrul general si publicitatea imobiliară si în cadastrele de specialitate reprezintă bun proprietate publică a statului. Aceste informatii sunt accesibile celor interesati, cu exceptia cazurilor privind siguranta natională sau alte cazuri reglementate prin lege.

Institutiile si autoritătile administratiei publice centrale si locale au acces gratuit la informatiile prevăzute la alin. 1 pentru îndeplinirea atributiilor stabilite prin actele normative de organizare si functionare sau prin alte reglementări, iar persoanele fizice si juridice private le pot solicita si obtine contra cost."

Art. II. - Organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a unitătilor subordonate se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.

Patrimoniul aferent activitătii de cadastru, geodezie si cartografie al oficiilor judetene de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si cel al Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, împreună cu bazele de date cadastrale se preiau în totalitate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si, respectiv, de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, pe bază de protocol de predare-preluare, în termenul stabilit prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. 1.

Art. III. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2001.

Art. IV. - Corespunzător sarcinilor preluate se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificări în structura bugetului de stat pe anul 2001 si, respectiv, în structura bugetelor Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. V. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va prezenta spre aprobare Guvernului noua structură organizatorică în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI. - În subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se vor înfiinta servicii comunitare de cadastru si agricultură încadrate cu personal specializat - ingineri agronomi, horticoli, zootehnisti, medici veterinari, operatori însământători si alti specialisti, după caz.

Art. VII. - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va revizui întregul sistem de norme si instructiuni tehnice în vigoare, pentru corelarea acestora cu dispozitiile prezentei ordonante de urgentă si pentru realizarea delimitării stricte între atributiile cadastrului general si cele privind cadastrele de specialitate.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 mai 2001.
Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI
în structura Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 conform
Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001

 

I. MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

                 - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Titlu /Articol

Alineat

Denumire indicator

Influente 2001 (+/)

50.01

 

 

 

II. CHELTUIELI  TOTAL

+89.298.600

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

+89.662.049

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

- 6.653.304

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

- 1.061.624

 

 

34

 

SUBVENTII

+97.376.977

 

 

35

01

Alocatii de la buget pentru institutii publice

+97.376.977

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-363.449

69.01

 

 

 

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

+89.298.600

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

+89.662.049

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

-6.653.304

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

-1.061.624

 

 

34

 

SUBVENTII

+97.376.977

 

 

35

01

Alocatii de la buget pentru institutii publice

+97.376.977

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-363.449

 

50

 

 

Alte cheltuieli pentru actiuni economice

+89.298.600

69.01

 

 

 

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

+89.298.600

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

+89.662.049

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

-6.653.304

 

 

10

 

Cheltuieli cu salariile

-4.929.747

 

 

11

 

Contributii pentru asigurări sociale de stat

-1.065.557

 

 

12

 

Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj

-212.924

 

 

13

 

Deplasări, detasări, transferări

-146.983

 

 

13

01

  - deplasări, detasări, transferări în tară

-100.000

 

 

13

02

- deplasări în străinătate

-46.983

 

 

14

 

Contributii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate

-298.093

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

-1.061.624

 

 

24

 

Cheltuieli pentru întretinere si gospodărie

-409.585

 

 

25

 

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

-37.727

 

 

26

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament

-24.412

 

 

27

 

Reparatii curente

-60.200

 

 

28

 

Reparatii capitale

-200.000

 

 

29

 

Cărti si publicatii

-30.993

 

 

30

 

Alte cheltuieli

-298.707

 

 

34

 

SUBVENTII

+97.376.977

 

 

35

01

Alocatii de la buget pentru institutii publice

+97.376.977

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-363.449

 

 

72

 

Investitii ale institutiilor publice

-363.449

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

 

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001

 

Cod capitol

Denumire capitol de cheltuieli

Influente asupra numărului maxim de posturi

0

1

2

69.01

Alte actiuni economice

-80

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

VENITURILE, ALOCATIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

 

                                                                                      - mii lei -

 

                                                                       Influente 2001

                                                                                            din care:

Capitol

 

 

 

 

 

 

 

Venituri

Alocatii

Cheltuieli

cheltuieli de personal

cheltuieli materiale si servicii

cheltuieli de capital

Alte actiuni economice

+20.000.000

+97.376.977

+117.376.977

+79.883.304

+45.561.624

-8.067.951

- Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

-

+89.298.600

+89.298.600

+60.230.000

+37.500.000

-8.431.400

- Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie

+20.000.000

+8.078.377

+28.078.377

+19.653.304

+8.061.624

+363.449

II. MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Titlu/ Articol

Alineat

Denumire indicator

Influente 2001 (+/-)

 

 

 

 

 

50.01

 

 

 

II. CHELTUIELI - TOTAL

-89.298.600

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

-82.730.000

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

-60.230.000

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

-22.500.000

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-6.568.600

67.01

 

 

 

AGRICULTURĂ SI SILVICULTURĂ

-57.683.600

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

-51.615.000

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

-30.115.000

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

-21.500.000

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-6.068.600

 

25

 

 

Servicii publice descentralizate

-76.298.600

 

50

 

 

Alte unităti si actiuni din domeniul agriculturii si silviculturii

-12.500.000

67.01

 

 

 

AGRICULTURĂ SI SILVICULTURĂ

-89.298.600

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

-82.730.000

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

-60.230.000

 

 

10

 

Cheltuieli cu salariile

-42.289.000

 

 

11

 

Contributii pentru asigurări sociale de stat

-9.866.024

 

 

12

 

Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj

-2.114.450

 

 

13

 

Deplasări, detasări, transferări

-3.000.000

 

 

13

01

- deplasări, detasări, transferări în tară

-3.000.000

 

 

13

02

- deplasări în străinătate

-

 

 

14

 

Contributii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate

-2.960.526

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

-22.500.000

 

 

24

 

Cheltuieli pentru întretinere si gospodărie

-6.000.000

 

 

25

 

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

-16.500.000

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-6.568.600

 

 

72

 

Investitii ale institutiilor publice

-6.568.600

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001

Cod capitol

Denumire capitol de cheltuieli

Influente asupra numărului maxim de posturi

0

1

2

67.01

Agricultură si silvicultură

-1.851