MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 273   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 25 mai 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

257. – Lege privind modul de actiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României

 

345. – Decret pentru promulgarea Legii privind modul de actiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României

  

258. – Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2000 privind admiterea cu taxă în învătământul preuniversitar de stat, în licee, scoli profesionale si scoli de ucenici peste cifra de scolarizare pentru care se asigură finantare de la bugetul de stat

 

346. – Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2000 privind admiterea cu taxă în învătământul preuniversitar de stat, în licee, scoli profesionale si scoli de ucenici peste cifra de scolarizare pentru care se asigură finantare de la bugetul de stat

 

259. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Nationale de Electricitate – S.A. de către Fondul Proprietătii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) – S.A. pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999–2000

 

347. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Nationale de Electricitate – S.A. de către Fondul Proprietătii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) – S.A. pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999–2000

 

362. – Decret privind rechemarea si acreditarea unui ambasador

 

363. – Decret privind acreditarea unui ambasador

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modul de actiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Domeniul de aplicare


                  Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplică tuturor aeronavelor civile si militare care operează în spatiul aerian al României, indiferent de statul în care au fost înmatriculate.
                  Art. 2. - Spatiul aerian al României este constituit din coloana de aer ce se ridică deasupra solului si spatiului acvatic, fiind delimitat lateral prin frontierele terestre, fluviale si maritime stabilite prin lege, iar în sus, până la limita inferioară a spatiului extraatmosferic.

 

SECTIUNEA a 2-a
Termeni si definitii


                  Art. 3. - În sensul prezentei legi, se utilizează termenii si definitiile de mai jos:
                  3.1. act de interventie ilicită - orice act de violentă împotriva echipajului si persoanelor aflate la bordul unei aeronave, orice actiune vizând avarierea sau distrugerea acesteia, a mijloacelor de navigatie aeriană si care pot pune în pericol siguranta unei aeronave;
                  3.2. aerodrom - suprafata delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalatii si materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea si manevrarea la sol a aeronavelor militare;
                  3.3. aeronavă - orice aparat, cu motor sau fără motor, pilotat sau nepilotat, dirijat sau nedirijat, care se poate mentine în atmosferă cu ajutorul altor reactii ale aerului decât cele asupra suprafetei pământului;
                  3.4. aeronavă de stat - aeronavă folosită pentru servicii militare, vamale sau de politie;
                  3.5. aeronavă care utilizează neautorizat spatiul aerian al României - aeronavă militară sau civilă, română sau străină, care execută activităti de zbor în spatiul aerian al României fără a avea autorizare în acest sens sau care se abate de la prevederile autorizării primite;
                  3.6. aeronavă interceptoare - aeronavă de stat ce execută manevre de apropiere fată de aeronava care utilizează neautorizat spatiul aerian al României, în scopul identificării, avertizării si însotirii acesteia pentru a intra în legalitate;
                  3.7. aeronavă cu pasageri la bord - aeronavă special amenajată si autorizată care, în afara personalului aeronautic navigant, transportă persoane care nu au această calitate;
                  3.8. aeroport - suprafata delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalatii si materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea si manevrarea la sol a aeronavelor civile sau militare;
                  3.9. amerizare - manevra hidroavionului sau a hidroelicopterului pentru luarea contactului lin cu suprafata apei, din momentul redresării si până în momentul opririi acestuia pe această suprafată;
                  3.10. apuntare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu puntea unei nave, unui portavion sau portelicopter, din momentul începerii redresării si până la oprirea acesteia;
                  3.11. aterizare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu suprafata solului, din momentul începerii redresării si până în momentul opririi acesteia pe pista sau pe platforma de aterizare;
                  3.12. deturnare - actiunea de schimbare a destinatiei unei aeronave prin folosirea fortei sau a amenintării cu forta;
                  3.13. foc de avertisment - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul artileristic de bord pentru atentionarea echipajului aeronavei care utilizează neautorizat spatiul aerian al României, fără ca aceasta să fie lovită;
                  3.14. foc de nimicire - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul de bord sau de mijloacele terestre de apărare aeriană pentru distrugerea aeronavei care utilizează neautorizat spatiul aerian al României:
                  3.15. helidrom - aerodromul sau aeroportul utilizat exclusiv pentru decolarea, aterizarea si manevrarea la sol a elicopterelor;
                  3.16. hidroavion - aeronavă de constructie specială care poate stationa, decola si ameriza pe suprafata unei ape;
                  3.17. hidroelicopter - elicopter de constructie specială care poate stationa, decola si ameriza pe suprafata unei ape;
                  3.18. organe de trafic aerian - structuri civile si militare specializate în supravegherea, coordonarea, controlul si dirijarea aeronavelor;
                  3.19. survol - pătrunderea si traversarea cu sau fără escală a spatiului aerian al unui stat;
                  3.20. traiect de zbor - linia care uneste pozitiile succesive ocupate sau care urmează să fie ocupate de o aeronavă în zbor.
                  Art. 4. - Orice activitate de zbor în spatiul aerian al României se desfăsoară pe baza unei autorizări date de:
                  a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru aeronavele civile române si străine;
                  b) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării Nationale, pentru aeronavele civile străine care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase si orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta siguranta natională a României;
                  c) Ministerul Apărării Nationale, pentru toate aeronavele de stat române si străine;
                  d) Ministerul Apărării Nationale, pentru toate aeronavele care survolează municipiul Bucuresti la înăltimi mai mici de 3.000 m.
                  Art. 5. - Răspunderea pentru controlul utilizării spatiului aerian al României revine Ministerului Apărării Nationale, care este autorizat să ia măsurile prevăzute în prezenta lege si să folosească în acest scop fortele si mijloacele proprii.

 

CAPITOLUL II

SECTIUNEA 1
Situatii în care aeronavele utilizează neautorizat spatiul
aerian al României


                  Art. 6. - Situatiile în care aeronavele utilizează neautorizat spatiul aerian al României sunt următoarele:
                  a) decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul national fără a avea autorizare în acest sens de la organele în drept;
                  b) abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primită de la organele în drept, fără înstiintarea organelor de trafic aerian;
                  c) intrarea în spatiul aerian al României fără autorizarea dată de organele în drept prevăzute la art. 4;
                  d) aterizarea, amerizarea sau apuntarea fără autorizare;
                  e) primirea de informatii că la bordul aeronavei a avut loc un act de interventie ilicită, indiferent dacă se respectă autorizarea primită sau dacă aeronava a fost deturnată;
                  f) nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispozitiilor organelor de trafic aerian.
                  Art. 7. - Determinarea momentului si a locului de producere a situatiilor prevăzute la art. 6 se realizează de către organele de trafic aerian.

 

SECTIUNEA a 2-a
Măsurile care se iau împotriva aeronavelor care utilizează
neautorizat spatiul aerian al României


                  Art. 8. - Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României Ministerul Apărării Nationale va lua succesiv următoarele măsuri:
                  a) stabilirea de la sol a pozitiei aeronavei, a legăturii radio si a identitătii acesteia;
                  b) transmiterea de la sol a informatiilor si dispozitiilor către pilotul sau echipajul aeronavei, în vederea utilizării autorizate a spatiului aerian al României;
                  c) interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spatiul aerian al României;
                  d) executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare;
                  e) executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare;
                  f) executarea focului de nimicire de către mijloacele terestre de apărare aeriană.

 

SECTIUNEA a 3-a
Modul de actiune împotriva aeronavelor care utilizează
neautorizat spatiul aerian al României


                  Art. 9. - (1) Stabilirea de la sol a pozitiei aeronavei care utilizează neautorizat spatiul aerian al României, a legăturilor radio cu aceasta si determinarea identitătii ei se realizează de către organele de trafic aerian, folosindu-se mijloacele specializate aflate în serviciu sau care sunt puse în functiune special în acest scop.
                  (2) La identificarea aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României, la solicitarea Ministerului Apărării Nationale, pot participa aeronave apartinând Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii si altor detinători de aeronave.
                  Art. 10. - Organele de trafic aerian se informează reciproc asupra descoperirii si identificării aeronavei, cauzelor care au determinat încălcarea prevederilor prezentei legi si, pe baza informatiilor de care dispun, dau dispozitii pilotilor sau echipajelor în vederea utilizării legale a spatiului aerian al României.
                  Art. 11. - (1) În cazul imposibilitătii stabilirii legăturilor radio cu aeronava care utilizează neautorizat spatiul aerian al României, aceasta se interceptează cu aeronave militare.
                  (2) Interceptarea se realizează si în situatia în care pilotii sau echipajele nu execută dispozitiile primite de la organele de trafic aerian.
                  (3) Interceptarea aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României se execută cu respectarea reglementărilor interne si internationale specifice si are drept scop identificarea vizuală a acestora, indicarea directiilor de urmat pentru readucerea pe traiectele de zbor autorizate sau iesirea din limitele spatiului aerian al României, dirijarea în afara zonelor reglementate ca interzise sau periculoase, îndrumarea la aterizare pe aerodromul, aeroportul sau helidromul indicat.
                  (4) Pe timpul interceptării pentru transmiterea dispozitiilor aeronavele interceptoare vor folosi frecventele radio autorizate, iar în cazul lipsei legăturii radio vor folosi semnalele vizuale si manevre conform reglementărilor internationale stabilite în acest scop.
                  Art. 12. - (1) Aeronavele interceptoare pot executa foc de avertisment împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spatiul aerian al României numai dacă celelalte proceduri prevăzute la art. 8 lit. a)-c) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a acesteia.
                  (2) Focul de avertisment are drept scop atentionarea pilotilor sau a echipajelor aeronavei că utilizează neautorizat spatiul aerian al României si obligarea acestora să urmeze neconditionat instructiunile si dispozitiile transmise de organele de trafic aerian sau de aeronavele interceptoare.
                  (3) Focul de avertisment se execută cu armamentul artileristic de bord, excluzându-se utilizarea munitiei trasoare si a armelor inteligente.
                  Art. 13. - (1) Focul de nimicire împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spatiul aerian al României se execută de aeronavele interceptoare numai dacă măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a aeronavei respective sau în cazul în care aceasta ripostează, prin manevre agresive sau cu foc, la instructiunile, dispozitiile si semnalele transmise.
                  (2) Mijloacele terestre de apărare aeriană vor executa foc de nimicire numai în situatia în care prin măsurile prevăzute la alin. (1) aeronava nu a fost distrusă.
                  Art. 14. - (1) Împotriva aeronavei cu pasageri la bord, care utilizează neautorizat spatiul aerian national, se pot lua numai măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c).
                  (2) În cazul în care aceste măsuri nu au avut drept rezultat intrarea sau reintrarea în legalitate a aeronavei cu pasageri la bord, care utilizează neautorizat spatiul aerian al României, aeronavele interceptoare o vor însoti si supraveghea pe durata în care aceasta se află în spatiul aerian national, până la aterizarea pe un aeroport sau până la iesirea din spatiul aerian al României.
                  Art. 15. - (1) În cazurile în care o aeronavă nu respectă prevederile autorizării de zbor primite, ca urmare a unor cauze de fortă majoră - conditii meteorologice periculoase, defectiuni tehnice sau avarii, situatii speciale la bord privind echipajul sau pasagerii, pierderea orientării -, se vor lua numai măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c).
                  (2) Toate aceste măsuri vor avea drept scop sprijinirea echipajului aeronavei de a-si continua zborul sau de a ateriza în sigurantă.
                  Art. 16. - (1) Aeronava care a aterizat pe teritoriul României ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute în prezenta lege continuă să fie tratată ca aeronavă care utilizează neautorizat spatiul aerian al României până la obtinerea de la organele abilitate a autorizării de a-si relua zborul.
                  (2) Până la obtinerea autorizării de reluare a zborului, împotriva aeronavei se vor lua următoarele măsuri:
                  a) parcarea în locul indicat;
                  b) supravegherea si paza aeronavei;
                  c) stabilirea identitătii membrilor echipajului, a pasagerilor, a naturii încărcăturii si obtinerea altor date cu privire la zborul aeronavei, precum si la circumstantele care au determinat abaterea de la autorizarea detinută.
                  (3) Obligatia de a lua măsurile prevăzute la alin. (2) o au:
                  a) comandantii bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom sau aeroport utilizat în comun cu aviatia civilă;
                  b) directorii generali ai aeroporturilor civile, în cazul aterizării aeronavei pe unul dintre acestea;
                  c) organele Ministerului de Interne, în cazul aterizării aeronavelor pe alte terenuri decât aerodromuri si aeroporturi.
                  (4) La solicitarea comandantilor bazelor aeriene sau a directorilor generali ai aeroporturilor civile organele Ministerului de Interne vor participa la îndeplinirea măsurilor prevăzute la alin. (3) lit. a) si b).

 

SECTIUNEA a 4-a
Competentele privind aprobarea executării măsurilor împotriva
aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României


                  Art. 17. - Dreptul de a ordona sau de a aproba măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) îl au sefii structurilor stabilite de Ministerul Apărării Nationale.
                  Art. 18. - Dreptul de a ordona sau de a aproba executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare, executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare si de către mijloacele terestre de apărare aeriană îl are ministrul apărării nationale.
                  Art. 19. - În scopul executării în sigurantă a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute la art. 8, Statul Major General poate da dispozitii de deviere sau chiar de oprire temporară a tuturor zborurilor într-o anumită zonă sau în întregul spatiu aerian al României.
                  Art. 20. - Transmiterea datelor, dispozitiilor si ordinelor cu privire la clarificarea situatiei aeriene si actiunile împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României au prioritate în toate sistemele de comunicatii nationale.
                  Art. 21. - (1) Datele obtinute, demersurile făcute, dispozitiile si ordinele date cu privire la aeronava care utilizează neautorizat spatiul aerian al României vor fi înregistrate folosindu-se aparatura specifică din dotare sau vor fi consemnate si păstrate până la finalizarea cercetării evenimentului.
                  (2) Aceste date vor fi puse la dispozitie organelor de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
                  (3) Distrugerea, falsificarea sau divulgarea către institutii sau persoane neautorizate a datelor prevăzute la alin. (1) se pedepseste conform legii.

 

CAPITOLUL III
Dispozitii finale


                  Art. 22. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                  Art. 23. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Apărării Nationale împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informatii vor emite dispozitii comune privind aplicarea prezentei legi.
                  Art. 24. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 416 din 5 decembrie 1979 privind modul de actiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spatiul aerian al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 95 din 7 decembrie 1979, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU


Bucuresti, 22 mai 2001.
Nr. 257.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modul de actiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României

 

                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea privind modul de actiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 21 mai 2001.
Nr. 345.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2000 privind admiterea cu taxă în învătământul preuniversitar de stat, în licee, scoli profesionale si scoli de ucenici peste cifra de scolarizare pentru care se asigură finantare de la bugetul de stat

 

                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80 din 19 iunie 2000 privind admiterea cu taxă în învătământul preuniversitar de stat, în licee, scoli profesionale si scoli de ucenici peste cifra de scolarizare pentru care se asigură finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 27 iunie 2000.

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 22 mai 2001.
Nr. 258.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2000 privind admiterea cu taxă în învătământul preuniversitar de stat, în licee, scoli profesionale si scoli de ucenici peste cifra de scolarizare pentru care se asigură finantare de la bugetul de stat

 

                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2000 privind admiterea cu taxă în învătământul preuniversitar de stat, în licee, scoli profesionale si scoli de ucenici peste cifra de scolarizare pentru care se asigură finantare de la bugetul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 21 mai 2001.
Nr. 346.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Nationale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietătii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000

 

                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3 din 14 februarie 2000 privind acordarea unui credit Companiei Nationale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietătii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 februarie 2000.

                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 22 mai 2001.
Nr. 259.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Nationale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietătii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000


                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Nationale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietătii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 21 mai 2001.
Nr. 347.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea si acreditarea unui ambassador

 

                  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,
                  având în vedere propunerea Guvernului,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Domnul Lazăr Comănescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar, sef al Misiunii Permanente a României pe lângă NATO, cu sediul la Bruxelles, si se acreditează în aceeasi calitate la Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnăm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 mai 2001.
Nr. 362.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador


                  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,
                  având în vedere propunerea Guvernului,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Domnul Petru Petra, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al României în India, se acreditează si în calitatea de ambasador nerezident al României în Republica Populară Bangladesh si în Republica Democrată Socialistă Sri Lanka, cu resedinta la New Delhi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnăm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 mai 2001.
Nr. 363.