MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 283      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 31 mai 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

269. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului national de formare a personalului din învătământul preuniversitar

 

359. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului national de formare a personalului din învătământul preuniversitar

 

270. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 115/2000 privind parteneriatul social în educatie si formare profesională initială

 

360. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 115/2000 privind parteneriatul social în educatie si formare profesională initială

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 79 din 6 martie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. 1 lit. a) si art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 96 din 27 martie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. (2) din Codul muncii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

75. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

76. - Ordonantă de urgentă privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

485. - Hotărâre pentru stabilirea limitelor minime ale sumelor asigurate prin asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor de către operatorii aerieni români care efectuează operatiuni de lucru aerian sau de aviatie generală pe teritoriul României

 

488. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE
respingerea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului national de formare a personalului din invatamantul preuniversitar

 

                  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

                  Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/29 iunie 2000 privind organizarea sistemului national de formare a personalului din invatamantul preuniversitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308/4 iulie 2000.


                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 28 mai 2001.

Nr. 269.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI


DECRET
promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului national de formare a personalului din invatamantul preuniversitar

                  In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

                  Presedintele Romaniei decreteaza:

                  Articol unic. - Se promulga Legea pentru respingerea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului
national de formare a personalului din invatamantul preuniversitar si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2001.

Nr. 359.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI


LEGE

pentru respingerea Ordonanta Guvernului nr. 115/2000 privind parteneriatul social in educatie si formare profesionala initiala

 

                  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

                  Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 115 din 31 august 2000 privind parteneriatul social in educatie si formare profesionala initiala, emisa in temeiul art. 1 lit. I pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 432 din 2 septembrie 2000.

 

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 28 mai 2001.

Nr. 270.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI


DECRET
promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanta Guvernului nr. 115/2000 privind parteneriatul social in educatie si formare profesionala initiala

 

                  In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

                  Presedintele Romaniei decreteaza:

                  Articol unic. - Se promulga Legea pentru respingerea Ordonanta Guvernului nr. 115/2000 privind parteneriatul social in educatie si formare profesionala initiala si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2001.

Nr. 360.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA


DECIZIA Nr. 79

din 6 martie 2001
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. 1 lit. a) si art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala


                  Lucian Mihai - presedinte

                  Costică Bulai - judecător

                  Constantin Doidur - judecător

                  Kozsokár Gábor - judecător

                  Ioan Muraru - judecător

                  Nicolae Popa - judecător

                  Lucian Stângu  - judecător

                  Florin Bucur Vasilescu - judecător

                  Romul Petru Vonica - judecător

                  Iuliana Nedelcu - procuror

                  Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. 1 lit. a) si ale art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Gabriel Bengea in Dosarul 7.410/2000 al Judecatoriei Targoviste, avand ca parti pe autorul exceptiei, Vasile Duta, si Societatea Comerciala “Nidest" - S.R.L. din Bucuresti.
                  La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
                  Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedura penala si, ca neintemeiata, in ceea ce priveste
celelalte dispozitii criticate.

CURTEA,

                  avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
                  Prin Incheierea din 12 decembrie 2000, pronuntata in Dosarul 7.410/2000, Judecatoria Targoviste a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Gabriel Bengea intr-un dosar penal avand ca obiect un proces pornit impotriva sa pentru savarsirea infractiunilor de insulta si calomnie.
                  In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca prevederile art. 174 din Codul de procedura penala, care prevad ca inculpatul nu poate fi reprezentat de catre avocat la judecarea in prima instanta, daca pedeapsa prevazuta pentru fapta supusa judecatii este inchisoarea mai mare de un an, sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea in drepturi, precum si ale art. 21 din Constitutie referitoare la accesul liber la justitie.
                  Judecatoria Targoviste, exprimandu-si opinia, considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedura penala este neintemeiata, deoarece aceste dispozitii nu contravin prevederilor constitutionale mentionate de autorul exceptiei.
                  "Imposibilitatea reprezentarii in aceste situatii nu atrage obligatia inculpatului de a se infatisa in instanta, judecata putandu-se realiza si in lipsa lui."
                  Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
                  Presedintele Camerei Deputatilor, in punctul sau de vedere, considera ca dispozitiile art. 174 din Codul de procedura penala sunt constitutionale si ca se impune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. Se arata ca prevederile legale criticate trebuie interpretate ca o garantie procesuala de care beneficiaza inculpatul, reprezentarea lui in fata primei instante fiind permisa numai in cazul infractiunilor mai putin grave. Prin neprezentarea sau prin sustragerea de la judecata inculpatul intelege sa renunte la garantiile procesuale pe care legea i le confera, in general, si la garantarea dreptului la aparare, in special.
                  Guvernul, in punctul sau de vedere, arata ca, desi autorul exceptiei se refera la dispozitiile art. 174 in general, in realitate exceptia de neconstitutionalitate are ca obiect numai dispozitiile art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala, privind reprezentarea inculpatului la judecarea cauzei in prima instanta ori la rejudecarea acesteia dupa desfiintarea hotararii in apel sau in recurs. Referinduse la Decizia Curtii Constitutionale nr. 145 din 14 iulie 2000, prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 174 alin. 1 lit. a), Guvernul isi exprima opinia ca exceptia ridicata in prezenta cauza este intemeiata.
                  Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.

CURTEA,

                  examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea 47/1992, retine urmatoarele:
                  Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedura penala, insa din motivarea exceptiei rezulta ca autorul acesteia a avut in vedere numai dispozitiile art. 174 alin. 1 lit. a), referitoare la reprezentarea inculpatului la judecarea cauzei in prima instanta. Totodata Curtea constata ca a fost sesizata numai cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor mentionate, cu toate ca din incheierea de sesizare si din cuprinsul cererii prin care a fost ridicata exceptia rezulta ca aceasta priveste si dispozitiile art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, dispozitii pe care autorul exceptiei le considera ca fiind contrare prevederilor art. 16, 22, ale art. 23 alin. (8), ale art. 30 si 31 din Constitutie. In fine, Curtea Constitutionala constata ca prin incheierea de sesizare instanta a dispus respingerea, ca fiind inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, cu motivarea ca prin Decizia nr. 161 din 21 septembrie 2000 Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale.
Analizand incheierea de sesizare, Curtea Constitutionala retine ca instanta a respins in mod neintemeiat, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, aplicand astfel in mod incorect dispozitiile art. 23 alin. (6) din Legea 47/1992, republicata, potrivit carora, laDaca exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala". Intr-adevar, asupra exceptiei de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 161 din 21 septembrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 520 din 23 octombrie 2000, si anume in sensul respingerii exceptiei. Aceasta solutie a Curtii Constitutionale nu constituie insa un caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate in sensul art. 23 alin. (6) din Legea 47/1992, republicata, intrucat respingerea acesteia nu constituie un impediment legal pentru ridicarea din nou, in alta cauza, a aceleiasi exceptii.
                  Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala a fost legal ridicata in cauza, iar instanta, in loc sa o respinga, ar fi trebuit sa sesizeze Curtea Constitutionala cu solutionarea ei. Exceptia de neconstitutionalitate fiind in mod legal ridicata in fata instantei si neexistand in realitate nici un caz de inadmisibilitate, Curtea Constitutionala retine ca urmeaza sa solutioneze si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala.
                  1. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate critica prevederile art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala, potrivit carora laIn cursul judecatii, inculpatul poate fi reprezentat:
                  a) la judecarea cauzei in prima instanta ori la rejudecarea ei dupa desfiintarea hotararii in apel sau dupa casare de catre instanta de recurs, numai daca pedeapsa prevazuta de lege.pentru fapta supusa judecatii este amenda sau inchisoarea de cel mult un an".
                  Analizand aceasta critica Curtea Constitutionala constata ca asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala s-a mai pronuntat, si anume prin Decizia nr. 145 din 14 iulie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 665 din 16 decembrie 2000. Prin aceasta decizie Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate, constatand ca este neconstitutionala dispozitia "numai daca pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta supusa judecatii este amenda sau inchisoarea de cel mult un an" din art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala. Ca urmare a acestei decizii dispozitiile art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala nu mai pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate, deoarece, in conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (3) din Legea 47/1992, republicata, leNu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a caror constitutionalitate a fost stabilita potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale". De aceea, daca se ridica o astfel de exceptie, aceasta urmeaza sa fie respinsa ca fiind inadmisibila de catre insasi instanta judecatoreasca.
                  In cauza, intrucat decizia Curtii Constitutionale prin care a fost constatata neconstitutionalitatea prevederilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 665 din 16 decembrie 2000, iar incheierea de sesizare a fost pronuntata de Judecatoria Targoviste la 12 decembrie 2000, Curtea constata ca dupa sesizarea sa legala exceptia a devenit inadmisibila, urmand sa fie respinsa.
                  2. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, potrivit carora laPunerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara astfel de plangere", autorul acesteia sustine ca prevederile mentionate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16, referitoare la egalitatea in drepturi, ale art. 22, privind dreptul persoanei la integritatea fizica si psihica, ale art. 23 alin. (8), referitoare la prezumtia de nevinovatie, precum si ale art. 30 si 31, care reglementeaza libertatea de exprimare si, respectiv, dreptul la informatie.
                  Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin mai multe decizii, printre care se afla Decizia nr. 161 din 21 septembrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 520 din 23 octombrie 2000, precum si Decizia nr. 193 din 12 octombrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 653 din 13 decembrie 2000. Prin aceste decizii Curtea Constitutionala a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, statuand ca aceste prevederi legale nu aduc atingere dispozitiilor art. 22 din Constitutie. De asemenea, ele nu contravin nici dispozitiilor art. 16 din Constitutie. Intr-adevar, faptul ca inculpatul este chemat in judecata in aceasta calitate in urma plangerii prealabile a persoanei vatamate nu creeaza o situatie privilegiata pentru persoana vatamata, in dauna inculpatului. Nu este incalcata nici prezumtia de nevinovatie prevazuta la art. 23 alin. (8) din Constitutie, deoarece chemarea in judecata a inculpatului la plangerea prealabila a persoanei vatamate nu are semnificatia ca inculpatul nu se bucura de prezumtia de nevinovatie, ca si de toate drepturile si garantiile procesuale.
                  Deoarece nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale atat solutia, cat si considerentele deciziilor mentionate isi pastreaza valabilitatea si in aceasta cauza.
                  Totodata Curtea constata ca prevederile legale criticate nu contravin nici dispozitiilor referitoare la libertatea de exprimare si dreptul la informare, prevazute la art. 30 si, respectiv, la art. 31 din Constitutie, deoarece, in mod evident, nu contin dispozitii de natura sa aduca atingere acestor drepturi si libertati fundamentale ale omului, obiectul reglementarii constituindu-l, in exclusivitate, procedura punerii in miscare a actiunii penale la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede necesitatea unei astfel de plangeri.
                  Avand in vedere aceste considerente, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.
                  Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea 47/1992, republicata,

CURTEA
In numele legii
DECIDE:

                  1. Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Gabriel Bengea in Dosarul 7.410/2000 al Judecatoriei Targoviste.
                  2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de acelasi autor al exceptiei in acelasi dosar.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 96

din 27 martie 2001
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. (2) din Codul muncii

 

                  Lucian Mihai - presedinte

                  Costică Bulai - judecător

                  Constantin Doidur - judecător

                  Kozsokár Gábor - judecător

                  Ioan Muraru - judecător

                  Nicolae Popa - judecător

                  Lucian Stângu  - judecător

                  Florin Bucur Vasilescu - judecător

                  Romul Petru Vonica - judecător

                  Gabriela Ghita - procuror

                  Claudia Miu - magistrat-asistent

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. (2) din Codul muncii, ridicata de Societatea Comerciala "Tepro" - S.A. din Iasi in dosarele nr. 22.262/2000, 20.361/2000, 21.928/2000, 20.881/2000, 20.883/2000, 20.882/2000, 20.924/2000, 21.923/2000, 22.264/2000, 21.916/2000, 22.265/2000 si 21.929/2000 ale Judecatoriei Iasi.
                  La apelul nominal raspunde autorul exceptiei, Societatea Comerciala "Tepro" - S.A. din Iasi, reprezentata prin Toader Pica, consilier juridic, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
                  Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor nr. 37C/2001, 38C/2001, 39C/2001, 40C/2001, 41C/2001, 42C/2001, 43C/2001, 44C/2001, 45C/2001, 46C/2001 si 47C/2001 la Dosarul 36C/2001, avand in vedere ca obiectul si autorul exceptiei de neconstitutionalitate sunt identici in toate cauzele enumerate. Atat reprezentantul autorului exceptiei, cat si reprezentantul Ministerului Public declara ca nu se opun masurii conexarii. In consecinta, pentru o mai buna administrare a justitiei, Curtea, in temeiul art. 164 din Codul de procedura civila si al art. 16 din Legea 47/1992, republicata, dispune conexarea dosarelor anterior mentionate la Dosarul 36C/2001.
                  Avand cuvantul in dezbateri, reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicita admiterea acesteia, intrucat dispozitiile art. 134 alin. (2) din Codul muncii sunt neconstitutionale in raport cu dispozitiile art. 150 alin. (2) din Constitutie.
                  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibila, intrucat autorul acesteia nu a motivat-o, incalcand astfel dispozitiile art. 12 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata.

CURTEA,

                  avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
                  Prin Incheierile din 10 iunie 2000, pronuntate in dosarele nr. 22.262/2000, 22.264/2000 si 22.265/2000, precum si prin Incheierile din 15 ianuarie 2001, pronuntate in dosarele nr. 20.361/2000, 20.881/2000, 20.882/2000, 20.883/2000, 20.924/2000, 21.916/2000, 21.923/2000, 21.928/2000 si 21.929/2000, Judecatoria Iasi a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. (2) din Codul muncii. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "Tepro" - S.A. din Iasi in cauze avand ca obiect contestatii impotriva desfacerii unor contracte de munca.
                  In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile art. 134 alin. (2) din Codul muncii sunt neconstitutionale lein raport cu dispozitiile cuprinse in art. 150 din Constitutia Romaniei, referitoare la conflictul temporal de legi", intrucat acestea au fost adoptate in anul 1972, cand lain Romania conditiile sociale, economice si politice erau altele decat in prezent, iar legislatia de atunci, printre care si Codul muncii, era adaptata acestor conditii".
                  Se mai arata ca dispozitiile legale criticate, impunand comunicarea formala in scris a dispozitiei de desfacere a contractului de munca, creeaza posibilitatea ca salariatii care refuza sa semneze dovada de primire a deciziei de desfacere a contractului de munca sa o poata contesta intr-un termen nelimitat. Cu referire la cazurile din speta, autorul exceptiei sustine ca salariatii disponibilizati au luat cunostinta despre masura desfacerii contractelor lor de munca in cadrul procesului de restructurare a societatii comerciale, cand acestia si-au preluat carnetele de munca, precum si celelalte documente necesare in vederea inscrierii lor pentru acordarea ajutorului de somaj de care au beneficiat in mod concret.
                  Judecatoria Iasi, exprimandu-si opinia, apreciaza ca exceptia ridicata este nefondata. Se arata in acest sens ca dispozitiile art. 134 alin. (2) din Codul muncii nu sunt abrogate ca efect al aplicarii dispozitiilor art. 150 din Constitutie.
                  Dispozitiile legale criticate, fiind norme de drept procesual special, nu pot fi liabrogate decat dupa adoptarea unor dispozitii cu caracter special care sa le inlocuiasca". Se mai arata ca acestea nu sunt luin contradictie cu dispozitiile constitutionale care consacra egalitatea in drepturi, accesul liber la justitie, restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati". Prin urmare instanta considera ca aceste dispozitii sunt in vigoare, aplicandu-se si in conditiile economiei de piata in raporturile de munca dintre angajati si angajatori.
                  Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
                  Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila pentru urmatoarele motive: dispozitiile art. 134 alin. (2) din Codul muncii, desi sunt norme preconstitutionale, constituie "expresia concretizarii principiului neingradirii dreptului la munca, instituit de art. 38 alin. (1) din Constitutie" si ofera.posibilitatea exercitarii dreptului la aparare garantat de art. 24 din Constitutie. Prin critica formulata, in realitate nu se argumenteaza neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 134 alin. (2) din Codul muncii, ci se au in vedere chestiuni de aplicare a acestora, punandu-se in discutie stabilirea unor situatii de fapt, ceea ce este de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti, sens in care s-a si pronuntat Curtea Constitutionala in practica sa jurisdictionala.
                  Exceptia este nemotivata, avand in vedere ca autorul exceptiei nu a indicat nici o dispozitie constitutionala sau principiu constitutional care este incalcat de prevederea de lege criticata, iar potrivit practicii jurisdictionale a Curtii Constitutionale o astfel de exceptie este inadmisibila.
                  Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

                  examinand incheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor in fiecare dosar, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea 47/1992, retine urmatoarele:
                  Curtea constata ca este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
                  Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 134 alin. (2) din Codul muncii, avand urmatorul cuprins: "Dispozitia de desfacere a contractului de munca se comunica in scris in termen de 5 zile de catre unitate. Ea isi produce efectele de la data comunicarii."
                  Autorul exceptiei sustine ca aceste prevederi contravin ansamblului dispozitiilor art. 150 din Constitutie. Cu toate acestea Curtea constata ca, intrucat prin critica de neconstitutionalitate se sustine ca textul de lege este abrogat, este evident ca au fost avute in vedere doar dispozitiile alin. (1), potrivit carora laLegile si toate celelalte acte normative raman in vigoare, in masura in care ele nu contravin prezentei Constitutii".
                  Examinand exceptia de neconstitutionalitate sub aspectul admisibilitatii sale, Curtea observa ca pentru a se putea retine ca o dispozitie legala preconstitutionala este abrogata implicit, in temeiul dispozitiilor art. 150 alin. (1) din Constitutie se impune ca mai intai sa se constate ca dispozitia legala contravine vreunei norme constitutionale. Se mai observa insa ca, astfel cum rezulta atat din continutul incheierii de sesizare, cat si din cererea formulata in sustinerea exceptiei, autorul acesteia nu a indicat in fata instantei de judecata motivele criticii de neconstitutionalitate.
                  Pe de alta parte Curtea retine ca, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, sunt neconstitutionale numai acele prevederi legale care incalca dispozitiile sau principiile Constitutiei, iar potrivit art. 12 alin. (2) din aceeasi lege, orice sesizare trebuie motivata. Coroborand aceste texte legale cu cele ale art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si cu cele ale art. 23 din Legea 47/1992, republicata, Curtea urmeaza sa se pronunte asupra constitutionalitatii dispozitiei legale criticate numai in aceste limite ale sesizarii. Asa fiind, nemotivarea exceptiei de neconstitutionalitate si neindicarea de catre autorul unei exceptii cel putin a normei constitutionale in raport cu care acesta considera ca textul criticat este neconstitutional constituie un motiv de respingere a sesizarii. Altminteri ar insemna ca jurisdictia constitutionala sa se substituie partii in ceea ce priveste invocarea motivului de neconstitutionalitate, exercitand astfel, sub acest aspect, un control din oficiu, ceea ce este inadmisibil, cata vreme de esenta controlului pe calea exceptiei de neconstitutionalitate este exercitarea acestuia la sesizarea subiectelor prevazute de lege.
                  In sensul celor aratate Curtea Constitutionala s-a pronuntat in mod constant in jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 341 din 12 septembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 38 din 29 ianuarie 1998, precum si prin Decizia nr. 49 din 23 martie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 222 din 20 mai 1999.
                  Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1), (4) si (6) din Legea 47/1992, republicata,

CURTEA
In numele legii
DECIDE:

                  Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. (2) din Codul muncii, ridicata de Societatea Comerciala "Tepro" - S.A. din Iasi in Dosarele nr. 22.262/2000, 20.361/2000, 21.928/2000, 20.881/2000, 20.883/2000, 20.882/2000, 20.924/2000, 21.923/2000, 22.264/2000, 21.916/2000, 22.265/2000 si 21.929/2000 ale Judecatoriei Iasi.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent

Claudia Miu

 

ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

                  In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

                  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

                  Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 11/1994, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
                  1. In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale sintagma Institutul National de Statistica si Studii Economice se inlocuieste cu sintagma Institutul National de Statistica, iar sintagma Programul cercetarilor statistice si studiilor economice se inlocuieste cu sintagma Programul cercetarilor statistice.
                  2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
                  "Art. 1. - (1) Activitatea organizata pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea si constituirea seriilor de date statistice oficiale cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare in vederea fundamentarii si evaluarii politicilor economice si sociale, deciziilor guvernamentale si ale agentilor economici, informarii opiniei publice, elaborarii cercetarilor stiintifice, prognozelor si strategiilor de dezvoltare, transmiterii de date statistice organismelor internationale potrivit obligatiilor asumate de statul roman, precum si altor categorii de utilizatori interni si externi, se desfasoara cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante."
                  3. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
                  "(2) Institutul National de Statistica este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul pentru coordonarea activitatii de integrare europeana, numiti prin decizie a primului-ministru.
                  (3) In subordinea Institutului National de Statistica functioneaza directiile generale de statistica organizate la nivelul judetelor-centre ale regiunilor de dezvoltare stabilite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania si directiile judetene de statistica organizate la nivelul celorlalte judete, ca servicii publice descentralizate, finantate de la bugetul de stat, precum si editura «Revista Romana de Statistica» si Centrul National de Pregatire in Statistica, finantate din venituri extrabugetare.
                  (4) In sensul prezentei ordonante, prin servicii de statistica oficiala se intelege Institutul National de Statistica, directiile generale de statistica, directiile judetene de statistica, precum si compartimentele statistice din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si al institutiilor si autoritatilor publice, coordonate metodologic de Institutul National de Statistica."
                  4. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
                  "(2) Potrivit principiului autonomiei Institutul National de Statistica este autorizat sa stabileasca in mod impartial si independent, fara ingerinte de pe pozitii de interes ale Guvernului, partidelor politice, gruparilor etnice, sindicatelor, organizatiilor patronale si ale altor organizatii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de inregistrare si prelucrare, sa publice si sa difuzeze datele si informatiile statistice. Acest principiu implica obligativitatea ca datele si informatiile statistice oficiale sa fie puse la dispozitie tuturor categoriilor de utilizatori in conditii de egalitate, simultaneitate si nediscriminare in privinta calitatii si a termenelor de difuzare."
                  5. Alineatul (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
                  "(4) Programul anual al cercetarilor statistice prevede obiectivul cercetarii, organizatorul cercetarii, categoriile de unitati statistice incluse in cercetare, sursa datelor statistice si formularele, datele calendaristice si periodicitatea de culegere a datelor statistice, responsabilitatile unitatilor statistice cercetate pentru a furniza si a transmite datele statistice, tipul informatiilor statistice, forma si datele de difuzare, inclusiv principalii indicatori, precum si costul si sursa de finantare."
                  6. Alineatul (2) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
                  "(2) O cercetare statistica prevazuta in Programul anual al cercetarilor statistice va fi realizata de compartimentele statistice din cadrul institutiilor si autoritatilor publice sau al Bancii Nationale a Romaniei, daca cercetarea statistica respectiva necesita o experienta de specialitate de care dispune compartimentul statistic in cauza sau are la dispozitie datele culese in acest scop."
                  7. Dupa alineatul (2) al articolului 12 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
                  "(3) Institutia care organizeaza o cercetare statistica potrivit procedurii prevazute la alin. (2) este obligata:
                  a) sa transmita spre avizare metodologia cercetarii statistice Institutului National de Statistica;
                  b) sa aplice clasificarile statistice de interes general;
                  c) sa furnizeze rezultatele cercetarii statistice Institutului National de Statistica si, in consultare cu acesta, sa le transmita organizatiilor internationale."
                  8. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
                  "Art. 13. - Pentru domeniile specifice de cercetare statistica aflate in competenta ministerelor si a altor institutii si autoritati publice, cum sunt: statistica judiciara, statistica sanitara, statistica invatamantului, statistica financiara, statistica somajului, statistica asigurarilor sociale, statistica mediului inconjurator si alte statistici, autoritatile respective au obligatia de a transmite Institutului National de Statistica, in scopul, forma si la termenele specificate in Programul anual al cercetarilor statistice, datele si informatiile statistice ce urmeaza sa fie incluse in seriile de date statistice, in publicatiile statistice sau sa fie transmise organismelor internationale."
                  9. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
                  "Art. 16. - Institutul National de Statistica si unitatile teritoriale de statistica asigura, cu plata, difuzarea datelor si informatiilor statistice obtinute potrivit programelor anuale de cercetari statistice catre alte categorii de utilizatori prin publicatii pe suport de hartie sau electronice si prin acces direct la rezultatele cercetarilor stocate in baze de date statistice, in conditiile specifice ale protectiei si confidentialitatii datelor si informatiilor statistice. Plata va fi stabilita in scopul recuperarii nivelului cheltuielilor necesare pentru producerea datelor si informatiilor statistice solicitate, precum si a suportului pe care acestea sunt difuzate."
                  10. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
                  "Art. 17. - (1) Institutul National de Statistica si unitatile teritoriale de statistica sunt autorizate sa realizeze cercetari statistice in afara celor cuprinse in programul anual aprobat, la cererea unor beneficiari interni sau externi, cu plata pe baza de contract. In acelasi mod, pe baza rezultatelor cercetarilor statistice cuprinse in programele anuale ale cercetarilor statistice Institutul National de Statistica si unitatile teritoriale de statistica pot realiza prelucrari, analize si studii suplimentare, pot edita si furniza publicatii, date si informatii statistice din bazele de date statistice.
                  (2) Sumele incasate din cercetari statistice, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum si cele aferente publicatiilor statistice si serviciilor privind furnizarea de informatii si date statistice pe suport de hartie, magnetic sau prin acces direct la bazele de date raman la dispozitia Institutului National de Statistica si se gestioneaza in regim extrabugetar.
                  (3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite Institutul National de Statistica poate efectua cheltuieli materiale si servicii si cheltuieli de capital; soldul ramas la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie."
                  Art. II. - In cuprinsul altor acte normative in vigoare sintagma Institutul National de Statistica si Studii Economice se inlocuieste cu sintagma Institutul National de Statistica.
                  Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul dezvoltarii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Presedintele Institutului national de Statistica,

Aurel Camara

Ministrul muncii si solidaritatii sociale

Marian Sarbu

Ministrul finantelor publice

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 24 mai 2001.

Nr. 75.

 

GUVERNUL ROMANIEI


ORDONANTA DE URGENTA

privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

 

                  In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

                  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


CAPITOLUL I

Dispozitii generale


                  Art. 1. - (1) Se instituie o procedura unica de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor, in scopul simplificarii unor formalitati administrative.
                  (2) Inregistrarea comerciantilor se face cu indeplinirea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
                  (3) Prin comercianti se intelege persoanele fizice care exercita in mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste.
                  (4) Prin autorizarea functionarii comerciantilor se intelege obtinerea avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor strict necesare pentru inceperea activitatii acestora.
                  Art. 2. - (1) In vederea indeplinirii procedurilor necesare pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, in cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale se constituie un birou unic pentru obtinerea inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor, denumit in continuare Birou unic.
                  (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta camerele de comert si industrie teritoriale si institutiile publice implicate vor lua masurile necesare pentru organizarea si functionarea Biroului unic.


CAPITOLUL II

Proceduri pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor


                  Art. 3. - (1) Solicitarea inregistrarii comerciantului se face la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
                  (2) Solicitantul va completa cererea de inregistrare tip, va furniza toate datele necesare, va achita taxele si tarifele aferente operatiunilor pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului si, daca este cazul, va depune si urmatoarele documente:
                  a) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
                  b) actele care probeaza dreptul de proprietate asupra aporturilor in natura la capitalul social, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate, daca titularul cererii il detine;
                  c) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul comerciantului si aprobate de asociati in conditiile legii.
                  (3) Cererea de inregistrare este formularul unic pe care solicitantul il completeaza si il depune la Biroul unic, pe baza acestuia declansandu-se procedurile necesare pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului.
                  (4) In termen de 20 de zile de la inregistrarea cererii va fi eliberat certificatul de inregistrare a comerciantului, care cuprinde si codul unic de inregistrare.
                  (5) In anexa la certificatul de inregistrare vor fi cuprinse, dupa caz, urmatoarele avize, autorizatii si/sau acorduri necesare pentru autorizarea functionarii comerciantului:
                  a) avizul si/sau autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor (p.s.i.), emise de brigazile si grupurile de pompieri militari;
                  b) avizul si/sau autorizatia sanitara, emise de directiile de sanatate publica teritoriale;
                  c) autorizatia sanitara veterinara, emisa de directiile sanitare veterinare teritoriale;
                  d) acordul si/sau autorizatia de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protectie a mediului;
                  e) autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, emisa de inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii.
                  (6) Eliberarea certificatului de inregistrare si a anexei la acesta care cuprinde avize, autorizatii si/sau acorduri necesare da dreptul comerciantului sa isi inceapa activitatea.
                  (7) Modelul si continutul cererii de inregistrare tip prevazute la alin. (2) si ale certificatului de inregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al institutiilor publice implicate.
                  Art. 4. - (1) In toate cazurile, la cererea si pe cheltuiala titularului cererii Biroul unic are obligatia de a presta urmatoarele servicii:
                  a) rezervarea firmei si efectuarea, in numele titularului cererii, a varsamintelor reprezentand aportul in numerar la capitalul social;
                  b) redactarea actului constitutiv si obtinerea autentificarii sau, dupa caz, a darii de data certa acestuia;
                  c) redactarea si obtinerea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege;
                  d) sustinerea cererii de inregistrare a comerciantului in fata judecatorului delegat.
                  (2) Dovada intabularii bunurilor imobile este necesara numai in cazul in care acestea sunt subscrise ca aport in natura la capitalul social. In aceasta situatie, la cererea si pe cheltuiala titularului cererii Biroul unic are obligatia de a presta urmatoarele servicii:
                  a) obtinerea evaluarii, prin expertiza, a bunului;
                  b) obtinerea certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun.
                  (3) In situatia prevazuta la alin. (2) termenul de eliberare a certificatului de inregistrare a comerciantului este de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
                  (4) Actul constitutiv nu este supus obligativitatii incheierii in forma autentica, putand avea forma unui inscris sub semnatura privata, cu exceptia urmatoarelor situatii:
                  a) cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
                  b) cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei, pentru obligatiile sociale;
                  c) cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.
                  (5) In situatia in care se apeleaza la serviciile unui avocat documentatia necesara in vederea inregistrarii potrivit prevederilor art. 35 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se depune la Biroul unic pentru obtinerea certificatului de inregistrare si autorizare a functionarii.
                  Art. 5. - (1) Camerele de comert si industrie teritoriale transmit pe cale electronica Ministerului Finantelor Publice datele din cererea de inregistrare tip pentru atribuirea codului unic de inregistrare.
                  (2) Pe baza datelor prevazute la alin. (1) Ministerul Finantelor Publice atribuie, in termen de maximum 24 de ore, codul unic de inregistrare. In termen de 3 zile de la primirea codului unic de inregistrare camerele de comert si industrie teritoriale transmit Ministerului Finantelor Publice intreaga documentatie care a stat la baza solicitarii inregistrarii.
                  (3) Codul unic de inregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind comerciantii, precum si de comerciant in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata functionarii lui.
                  (4) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Sanatatii si Familiei si Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti vor conveni structura codului unic de inregistrare.
                  Art. 6. - (1) Institutiile mentionate la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura, care vor colabora cu institutiile pe care le reprezinta.
                  (2) Avizele, autorizatiile si/sau acordurile mentionate la art. 3 alin. (5), cuprinse in anexa la certificatul de inregistrare, se elibereaza de autoritatile competente, prin reprezentantii lor la Biroul unic, cu incadrarea in termenul de 20 de zile prevazut la art. 3 alin. (4).
                  (3) In vederea eliberarii avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor necesare pentru autorizarea functionarii comerciantilor, autoritatile competente vor evalua sediul social al comerciantului si vor transmite reprezentantilor lor in Biroul unic, in termen de maximum 10 zile de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat, un referat in care se va mentiona una dintre urmatoarele situatii:
                  a) comerciantului nu ii este necesar in aceasta etapa respectivul aviz, acord sau autorizatie, caz in care reprezentantii delegati vor consemna acest fapt in pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare;
                  b) comerciantul indeplineste conditiile pentru eliberarea documentelor mentionate la art. 3 alin. (5), caz in care reprezentantii delegati vor completa anexa la certificatul de inregistrare cuprinzand avizele, autorizatiile si/sau acordurile necesare pentru autorizarea functionarii comerciantului;
                  c) comerciantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea documentelor mentionate la art. 3 alin. (5), caz in care se vor mentiona neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite, Biroul unic avand obligatia sa comunice aceste constatari solicitantului.
                  Art. 7. -
                  (1) In cazul neeliberarii unuia sau mai multor avize, autorizatii si/sau acorduri comerciantul poate solicita reluarea procedurii de obtinere a acestora, in termen de 90 de zile de la data respingerii, cu dovada achitarii din nou a acelor taxe pentru care referatele de evaluare contin concluzii negative.
                  (2) Nerespectarea termenului de 90 de zile conduce la reluarea procedurii de autorizare a functionarii cu plata integrala a taxelor aferente.
                  Art. 8. - Conditiile pentru eliberarea avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor necesare pentru autorizarea functionarii comerciantilor, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acestora, precum si cuantumul taxelor aferente se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor in subordinea carora functioneaza autoritatile si institutiile publice mentionate la art. 3 alin. (5), cu avizul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie si al Ministerului Finantelor Publice, in termen.de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
                  Art. 9. - Camerele de comert si industrie teritoriale si autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5) vor asigura conditiile necesare pentru organizarea si gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a functionarii comerciantilor, inclusiv arhivarea documentatiei care a stat la baza eliberarii avizelor, autorizatiilor si/sau a acordurilor necesare pentru autorizarea functionarii.
                  Art. 10. - (1) O data cu efectuarea inregistrarii un extras in forma simplificata al incheierii judecatorului delegat se comunica din oficiu directiei generale a finantelor publice teritoriale, precum si Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala comerciantului.
                  Extrasul in forma simplificata al incheierii, vizat de judecatorul delegat, va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: data incheierii, datele de identificare a asociatilor/actionarilor, denumirea si, daca exista, emblema societatii comerciale, sediul, forma, obiectul de activitate pe scurt, capitalul social, durata acesteia, codul unic de inregistrare.
                  (2) La cererea si pe cheltuiala comerciantului incheierea judecatorului delegat se publica integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
                  (3) La cererea si pe cheltuiala comerciantului actul constitutiv, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, integral sau in extras.

 

CAPITOLUL III

Contraventii


                  Art. 11. - (1) Refuzul nejustificat de a elibera documentele solicitate ori intarzierea nejustificata a eliberarii acestora, in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (4), ale art. 4 alin. (3), ale art. 5 alin. (2) si ale art. 6 alin. (2) si (3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
                  (2) Sanctiunile pot fi aplicate si persoanei juridice.
                  (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul abilitat al Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie sau de persoanele imputernicite de acesta.
                  Art. 12. - Contraventiilor prevazute la art. 11 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 si 26.


CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale


                  Art. 13. - Actele aditionale modificatoare ale actelor constitutive urmeaza regimul juridic stabilit de prezenta ordonanta de urgenta pentru actele constitutive.
                  Art. 14. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumurile taxelor si onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa actelor constitutive si declaratiilor pe propria raspundere ale fondatorilor, administratorilor si cenzorilor privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege, precum si ale celor pentru modificarea acestora se stabilesc in suma fixa prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Justitiei pe baza propunerilor Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
                  (2) Pentru operatiunile de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor, efectuate de camerele de comert si industrie teritoriale, cuantumurile taxelor si tarifelor percepute se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerilor Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
                  (3) Taxele percepute pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a actelor prevazute la art. 10 se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerilor Regiei Autonome "Monitorul Oficial", in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
                  (4) Cuantumurile taxelor, tarifelor si onorariilor prevazute la alin. (1)-(3) se indexeaza periodic, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.
                  Art. 15. - (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile publice abilitate sa elibereze avize, autorizatii si/sau acorduri necesare in vederea functionarii comerciantilor vor supune spre adoptare Guvernului propuneri de modificare a legislatiei in vigoare, in vederea reducerii numarului si simplificarii procedurilor de emitere a acestor documente, inclusiv pentru diminuarea cuantumurilor taxelor aferente.

(2) In termenul prevazut la alin. (1) fiecare dintre institutiile si autoritatile publice implicate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta va incheia cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti protocoale privind schimbul de informatii, procedurile si termenele de intocmire a documentatiilor necesare, precum si formularistica aferenta.
                  Art. 16. - (1) In termen de 12 luni comerciantii constituiti anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au obligata de a solicita, la Biroul unic, preschimbarea actualului certificat de inmatriculare si a codului fiscal cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit.
                  (2) Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si Ministerul Finantelor Publice vor stabili procedura si formularistica necesare pentru operatiunea de preschimbare prevazuta la alin. (1).
                  (3) Cheltuielile implicate de aplicarea prevederilor alin. (1) se suporta de catre camerele de comert si industrie teritoriale si de unitatile teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice, pentru operatiunile proprii.
                  (4) Pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1) comerciantii existenti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor identifica prin utilizarea actualului numar de inmatriculare in registrul comertului si a codului fiscal.
                  (5) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) certificatele de inmatriculare si cele de inregistrare fiscala sunt nule de drept.
                  Art. 17. - (1) Prevederile art. 5 alin. (5) si ale art. 56 lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator prevederilor art. 4 alin. (4).
                  (2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenul inregistrare semnifica atat inmatricularea si inscrierea mentiunilor prevazute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si luarea in evidenta a comerciantilor la institutiile si autoritatile publice abilitate, prevazute la art. 5 alin. (4).
                  Art. 18. - (1) Procedura de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor, stabilita de prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu cea de-a 31-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
                  (2) Pe data prevazuta la alin. (1) se abroga:
                  a) art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
                  b) art. 41 din Legea 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I,  nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
                  c) art. 10 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  nr. 34 din 23 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
                  d) orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul finantelor publice

Mihai Nicolae Tanasescu

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihailescu

 

Bucuresti, 24 mai 2001.

Nr. 76.

 

GUVERNUL ROMANIEI


HOTARIRE
stabilirea limitelor minime ale sumelor asigurate prin asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor de catre operatorii aerieni romani care efectueaza operatiuni de lucru aerian sau de aviatie generala pe teritoriul Romaniei

 

                  In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 51 alin. (9) din Ordonanta guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 130/2000 si republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

                  Art. 1. - (1) Operatorii aerieni romani care efectueaza operatiuni de lucru aerian sau aviatie generala pe teritoriul Romaniei sunt obligati, potrivit legii, sa asigure aeronavele utilizate in operatiunile aeriene respective, pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse tertilor in urma accidentelor, incidentelor sau a altor evenimente de aviatie.
                  (2) Limitele minime ale sumelor asigurate prin contractele de asigurare pentru pagube produse tertilor, incheiate conform prevederilor legale, se stabilesc dupa cum urmeaza:
                  a) pentru avioane si elicoptere cu masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 2.000 kg limita minima a sumei asigurate este de 200.000.000 lei;
                  b) pentru avioane si elicoptere cu masa maxima la decolare mai mare de 2.000 kg, dar mai mica sau egala cu 5.700 kg, limita minima a sumei asigurate este de 600.000.000 lei;
                  c) pentru avioane cu masa maxima la decolare mai mare de 5.700 kg, dar mai mica sau egala cu 34.000 kg, si pentru elicoptere cu masa maxima la decolare mai mare de 5.700 kg limita minima a sumei asigurate este de 1.250.000.000 lei;
                  d) pentru avioane cu masa maxima la decolare mai mare de 34.000 kg limita minima a sumei asigurate este de 2.500.000.000 lei.
                  Art. 2. - Prezenta hotarare intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul lucrarilor publice, transposturilor si locuintei

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 17 mai 2001.

Nr. 485.

 

GUVERNUL ROMANIEI


HOTARIRE
organizarea si functionarea Institutului National de Statistica

 

                  In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 2 2 din O.G. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

                  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

                  Art. 1. - Institutul National de Statistica este organul de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a ministrului dezvoltarii si prognozei, finantat de la bugetul de stat, care organizeaza si coordoneaza statistica oficiala din Romania.
                  Art. 2. - In realizarea obiectului sau de activitate, stabilit potrivit legii, care se intemeiaza pe principiile autonomiei, confidentialitatii, transparentei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice si raportului cost/eficienta, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii principale:
                  a) informeaza opinia publica, precum si autoritatile publice cu privire la starea economica si sociala a tarii si furnizeaza utilizatorilor interesati datele rezultate din cercetarile statistice efectuate;
                  b) elaboreaza sistemul de indicatori statistici, metodologiile, tehnologiile si standardele specifice;
                  c) organizeaza si conduce inregistrarea informatiilor referitoare la fenomenele si procesele economico-sociale, prin recensaminte si anchete statistice totale sau prin sondaj;
                  d) proiecteaza, tipareste si difuzeaza formularele si instructiunile de completare aferente;
                  e) culege, prelucreaza si stocheaza date si informatii, in vederea asigurarii fondului national de date statistice;
                  f) coordoneaza elaborarea clasificarilor si a nomenclatoarelor unitare de interes national din domeniul sau de activitate;
                  g) proiecteaza, realizeaza si exploateaza sistemul informatic statistic national;
                  h) elaboreaza studii si analize pentru caracterizarea evolutiei economico-sociale;
                  i) desfasoara activitati de cercetare stiintifica in domeniul statisticii;
                  j) organizeaza si conduce unitatile subordonate, stabileste atributiile si normele de functionare ale acestora;
                  k) colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informationale; sprijina aceste organisme pentru asigurarea pregatirii personalului cu atributii in activitatea de statistica;
                  l) avizeaza metodologiile cercetarilor statistice organizate de ministere, institutii centrale si de alte servicii publice, in vederea asigurarii oportunitatii si corectitudinii metodelor statistice utilizate;
                  m) organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale in domeniul statisticii a personalului institutului, din unitatile sale subordonate si din celelalte servicii de statistica oficiala si actioneaza pentru formarea unei culturi statistice la nivel national;
                  n) reprezinta Romania in relatiile internationale in domeniul statistic si coopereaza cu organizatii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si agentiile sale, cu alte organisme internationale;
                  o) asigura compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Uniunii Europene si de alte organisme internationale, conform obligatiilor asumate;
                  p) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
                  Art. 3. - In exercitarea atributiilor sale Institutul National de Statistica are obligatia sa asigure pe parcursul intregii cercetari statistice - de la inregistrare pana la publicare masuri de protectie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul si la activitatea lor, in concordanta cu principiile confidentialitatii datelor statistice si cu normele legale privind secretul de stat.
                  Art. 4. - In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 2 Institutul National de Statistica este autorizat:
                  a) sa solicite si sa obtina gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sub orice forma sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Romaniei;
                  b) sa stabileasca termenele si periodicitatile de furnizare a datelor statistice solicitate;
                  c) sa efectueze, cu personalul propriu si/sau cu agentii statistici in calitate de colaborator sau prin contractarea de servicii specializate, cercetari statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economicosociale; in categoria agentilor statistici intra anchetatorii, precum si gospodariile populatiei, in cazul in care acestea constituie unitati de observare statistica;
                  d) sa contracteze, in conditiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetarilor, analizelor si studiilor statistice;
                  e) sa constate contraventii si sa aplice amenzi, in conditiile legii, pentru refuzul sau intarzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate sau incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de conducerea serviciilor de statistica oficiala documentele si evidentele necesare in vederea verificarii datelor statistice, precum si pentru neaplicarea masurilor dispuse de serviciile de statistica oficiala.
                  Art. 5. - (1) Persoanele juridice sunt obligate sa furnizeze gratuit Institutului National de Statistica datele si informatiile statistice la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, in conformitate cu metodologia cuprinsa in instructiunile emise de Institutul National de Statistica.
                  (2) Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze Institutului National de Statistica datele personale si cele privind gospodaria si activitatea economica, necesare in vederea efectuarii recensamintelor si anchetelor statistice.
                  Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenta politica, cazierul judiciar, sanatatea si viata intima pot fi culese si prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectandu-se prevederile referitoare la confidentialitatea datelor statistice.
                  (3) Pentru domeniile de cercetare statistica specifice, aflate in competenta ministerelor de resort si a altor autoritati publice, Institutul National de Statistica incheie conventii pentru schimbul reciproc de date statistice.
                  Art. 6. - (1) Institutul National de Statistica este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul are atributii directe in problemele activitatii de integrare europeana. In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
                  (2) Atributiile vicepresedintilor sunt stabilite prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.
                  (3) In cazul in care presedintele Institutului National de Statistica nu isi poate exercita atributiile curente il deleaga pe unul dintre vicepresedinti sa exercite aceste atributii.
                  (4) Presedintele reprezinta institutia in raporturile cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si cu terte persoane juridice, cu persoanele fizice, precum si cu organizatii din tara si din strainatate. Presedintele poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Institutului National de Statistica.
                  (5) Presedintele indeplineste in domeniul sau de activitate urmatoarele atributii generale:
                  a) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor, ordonantelor si hotararilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale a institutiilor publice si a agentilor economici;
                  b) initiaza si avizeaza proiecte de lege, ordonante si hotarari ale Guvernului, in conditiile stabilite de metodologia aprobata de Guvern;
                  c) actioneaza pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului National de Statistica, integrata celei de dezvoltare economico-sociala a Guvernului;
                  d) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Guvernului;
                  e) urmareste proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul Institutului National de Statistica, in baza bugetului aprobat;
                  f) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza domeniul lor de activitate;
                  g) urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si ia masuri pentru realizarea conditiilor in vederea integrarii in structurile europene si in alte organisme internationale;
                  h) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;
                  i) aproba, dupa caz, editarea publicatiilor de specialitate si de informare.
                  (6) Presedintele este membru de drept in Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica.
                  (7) Pe langa presedinte functioneaza Colegiul Institutului National de Statistica, organ cu caracter consultativ.
                  Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale acestuia se stabilesc prin ordin al presedintelui.
                  Art. 7. - (1) Secretarul general al Institutului National de Statistica este subordonat presedintelui.
                  (2) Secretarul general este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, in conditiile legii.
                  (3) Secretarul general are urmatoarele atributii principale:
                  a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul Institutului National de Statistica si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din institut si unitatile subordonate;
                  b) colaboreaza cu secretarii generali din celelalte institutii in probleme de interes comun;
                  c) coordoneaza intregul personal al institutului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;
                  d) indeplineste si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a institutului ori incredintate de presedinte.
                  Art. 8. - (1) Structura organizatorica a Institutului National de Statistica este prevazuta in anexa 1.
                  Structura organizatorica a directiilor generale si a directiilor este stabilita prin ordin al presedintelui.
                  (2) Numarul maxim de posturi din aparatul central al Institutului National de Statistica este de 436, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului presedintelui.
                  (3) Numarul maxim de posturi al directiilor teritoriale de statistica este de 1.381, a caror repartizare la nivel teritorial se face prin ordin al presedintelui.
                  (4) Incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat se realizeaza in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
                  (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor Institutului National de Statistica se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare si se aproba prin ordin al presedintelui acestuia.
                  (6) Salarizarea personalului din Institutul National de Statistica, precum si din unitatile sale subordonate se face potrivit legii.
                  Art. 9. - (1) In subordinea Institutului National de Statistica functioneaza:
                  a) directiile teritoriale de statistica, compuse din 8 directii generale de statistica organizate la nivelul judetelor-centre de regiuni de dezvoltare, stabilite potrivit prevederilor Legii 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, si 34 de directii judetene de statistica la nivelul celorlalte judete, ca servicii publice descentralizate;
                  b) Editura "Revista Romana de Statistica" si Centrul National de Pregatire in Statistica, institutii publice cu personalitate juridica, finantate din venituri extrabugetare, prevazute in anexa 2.
                  (2) Structura organizatorica a directiilor teritoriale de statistica si a Editurii "Revista Romana de Statistica" se stabileste prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.
                  (3) Normativele de personal, constituirea compartimentelor si statele de functii pentru directiile teritoriale de statistica, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.
                  (4) Regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale Editurii "Revista Romana de Statistica" se aproba prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.
                  (5) Editura "Revista Romana de Statistica" poate sa asigure, cu perceperea unui comision de maximum 20%, difuzarea unor publicatii si date pe suport de hartie, magnetic, CD-ROM sau prin acces direct la bazele de date ale Institutului National de Statistica. Comisionul se aplica la costul publicatiilor si al datelor difuzate. Costul publicatiilor si al datelor se vireaza in contul extrabugetar al Institutului National de Statistica.
                  (6) Prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica pot fi create si in alte orase decat cele resedinta de judet, precum si in sectoarele municipiului Bucuresti colective, birouri si servicii pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, in functie de cerintele specifice activitatii lor, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.
                  Art. 10. - (1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor asigura Institutului National de Statistica, potrivit competentelor, spatiile corespunzatoare necesare pentru desfasurarea activitatii unitatilor sale din teritoriu.
                  (2) Consiliile locale si judetene in a caror raza unitatile teritoriale ale Institutului National de Statistica nu dispun de spatii corespunzatoare vor asigura, in conditiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii. Institutul National de Statistica va include in bugetele anuale cheltuielile de capital necesare in vederea construirii unor astfel de obiective.
                  Art. 11. - Numarul de autoturisme din dotarea aparatului central al Institutului National de Statistica si consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii, iar unitatile subordonate pot detine cate un autoturism sau microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de 350 litri pentru activitatile specifice de culegere a datelor statistice.
                  Art. 12. - Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
                  Art. 13. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.G. 1.340/2000 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica si Studii Economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 694 din 27 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul dezvoltarii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Presedintele Institutului national de Statistica,

Aurel Camara

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

Ministrul finantelor publice

Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii si solidaritatii sociale

Marian Sarbu

 

Bucuresti, 24 mai 2001.

Nr. 488.


ANEXA 1


Numarul maxim de posturi din aparatul central al Institutului National de Statistica, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului presedintelui, este de 436, iar numarul maxim de posturi din directiile teritoriale de statistica este de 1.381.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Institutului National de Statistica 


ANEXA 2

 

INSTITUTIILE PUBLICE CU PERSONALITATE JURIDICA
aflate in subordinea Institutului National de Statistica, finantate integral din venituri extrabugetare

 

1. Editura "Revista Romana de Statistica"
2. Centrul National de Pregatire in Statistica.