MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 105bis            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 1 martie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

8. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind pretul de referintă la dispozitivele medicale destinate corectării si recuperării deficienielor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, decontate de casele de asigurări de sănătate

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind pretul de referintă la dispozitivele medicale destinate corectării

si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice,

decontate de casele de asigurări de sănătate

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

- art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (1) lit. c) si alin. (2) si art. 47 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 62 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2001;

- art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 269/79/2001,

în temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, p/ublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Începând cu data emiterii prezentului ordin, potrivit art. 3 din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 14/2000 privind ajustarea pretului de referintă la dispozitivele medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, decontate de casele de asigurări de sănătate, preturile de referintă se modifică si se completează astfel:

a) preturile de referintă pentru dispozitivele medicale pentru dispozitivele medicale stabilit în anexa la ordinul mentionat mai sus, care se regăsesc si în anexa nr. 13 la Ordinul 269/79/2001*), se ajustează cu indicele preturilor de consul de 134,9%:


*) Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România

 

b) pretul de referintă pentru unele dispozitive medicale cuprinse în anexa nr. 13 la Ordinul nr. 269/79/2001, si anume:

-         orteze sacro-iliace;

-         orteze cervicotoracolombosacrale;

-         orteze de încheietura mâinii-mână;

-         orteze corectoare de statică a piciorului;

-         ghete si pantofi,

este calculat, conform art. 1 alin. (1) din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 14/2000, pe baza ofertelor de pret de vânzare minim din septembrie 2000 si este ajustat cu indicele preturilor de consum de 108,3%, comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice, aferent perioadei septembrie-decembrie 2000;

c) pentru dispozitivele medicale cuprinse în anexa nr. 13 la Ordinul nr. 269/79/2001, prevăzute la lit. D "Proteze pentru membrul inferior", si anume:

-         pct. 3 - Proteza de gambă, tip d) modulară;

-         pct. 4 - Proteza pentru dezarticulatia de genunchi, tip modulară;

-         pct. 5 - Proteza de coapsă, tip f) modulară;

- pct. 5 - Proteza de coapsă, tip g) modulară cu vacuum;
- pct. 6 - Proteza de sold, tip b) modulară;
- pct. 7 - Proteza partială de bazin hemipelvectomie, tip b) modulară,

prima si a doua protezare a membrului inferior se execută de acelasi furnizor. Decontarea pentru ambele protezări se face cumulat, până la nivelul de 125% al pretului de referintă al protezei respective.

Art. 2. - Preturile de referintă ale dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, decontate de casele de asigurări de sănătate, sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si cele asimilate acestora vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data emiterii lui si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,
prof. univ. dr. Eugeniu Turlea


Bucuresti, 9 februarie 2001.
Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

LISTA
cuprinzând dispozitivele medicale destinate corectării si recuperării
deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente
fizice si preturile de referintă aferente

 

A. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.

NR.CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

CARACTERISTICI TEHNICE DEFINITORII

PRET DE REFERINTĂ

(LEI/BUC.)

C1

C2

C3

C4

C5

1

Proteză auditivă ptr. hipoacuzii usoare-medii

a. Retroatriculară

amplificare: 0...50 dB

3.997.658

b. Intraauriculară

nivel maxim: 110 +/- 5 dB

5.016.822

2

Proteză auditivă ptr. hipoacuzii medii-severe

a. Retroatriculară

amplificare: 0...60 dB

4.164.399

b. Intraauriculară

nivel maxim: 120 +/- 5 dB

4.708.253

3

Proteză auditivă ptr. hipoacuzii severe si profunde

Retroatriculară

amplificare: 0...>60 dB

4.503.959

nivel maxim: >130 d B

 

 

Proteză fonatorie

Vibrator laringian

nivel maxim: >90 Db

se recomandă ptr. laringectomii totale sau partiale

6.166.510

 

B. Dispozitive pentru protezare stomii

NR.CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

CARACTERISTICI TEHNICE DEFINITORII

PRET DE REFERINTĂ

(LEI/BUC.)

C1

C2

C3

C4

C5

1

A. Sistem sac unitar

(sac sto mic

a. sac colector pentru colostomie

cu adeziv

cu sau fară dispozitiv de evacuare

cu sau fară dispozitiv de închidere

cu sau fără filtru

1.153.577

(30 buc./lună)

b. sac colector pentru ileostomie

cu adeziv

cu sau fară dispozitiv de evacuare

cu sau fară dispozitiv de închidere

cu sau fără filtru

1.249.344

(30 buc./lună)

sac colector pentru urostomie

cu dispozitiv de evacuare

cu sau fară dispozitiv de închidere
cu sau fară valvă de retinere 

693.185

(15 buc./lună)

2

B. Sistem stomic cu două componente

a. pentru colostomie:  flansă suport  
si sac colector

cu adeziv

cu sau fară dispozitiv de evacuare 
cu sau fară dispozitiv de închidere
cu sau fară valvă de retinere 

901.869

(1 set/lună)

b. pentru  
ileostomie

flansă
suport  
si sac colector

cu adeziv

cu sau fară dispozitiv de evacuare 
cu sau fară dispozitiv de închidere
cu sau fară valvă de retinere

1.214.648

(1 set/lună)

c.pentru urostomie

flansă
suport  
si sac colector

cu adeziv

cu sau fară dispozitiv de evacuare 
cu sau fară dispozitiv de închidere
cu sau fară valvă de retinere

1.477.094

(1 set/lună)

 

C. Dispozitive pentru incontinenta urinară

NR.CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

CARACTERISTICI TEHNICE DEFINITORII

PRET DE REFERINTĂ

(LEI/BUC.)

C1

C2

C3

C4

C5

1.

Condom urinar

 

se execută din cauciuc natural cu evacuare

564.028
 (30 buc./lună)

2

Sac colector de urină 

 

1500 ml, 2000 ml\

cu tub de admisie  )
cu sau fără tub de evacuare 
cu sau fără dispozitiv de drenaj 
cu adaptor
cu sau fără valvă de retinere 
cu sau fără dispozitiv de aerare 
cu gradatie

100.339

(6 buc./lună)

3

Sonda Foley 

 

de diverse dimensiuni

cu 2 căi 
se execută din cauciuc natural sau sintetic
cu balonas gonflabil pentru fixare 

52.065

(2 buc./lună)

 

D. Proteze pentru membrul inferior


NR.

CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

CARACTERISTICI TEHNICE DEFINITORII

PRET DE REFERINTĂ

(LEI/BUC.)

C1

C2

C3

C4

C5

1

Proteză partială pentru picior

a) LISEFRANC

se recomandă pentru amputatia metatarsienelor 

10.133.761

b) CHOPART

picior cu sprijin pe gambă

cu manson 
se recomandă pentru amputatia la nivelul tarsienelor

9.085.527

c) PIROGOF

picior cu sprijin pe gambă 
cu manson 
se recomandă pentru amputatia astragalului 

8.998.097

2

Proteză pentru dezarticulatia de gleznă 

SYME

picior cu sprijin pe gambă

cu manson 
articulatie fixă sau mobilă la gleznă 
se recomandă pentru amputatia piciorului la nivelul articulatiei gleznei

8.537.178

3

Proteză de gambă

a) conventională, din material  plastic, cu  
contact total  

se fixează prin intermediul unei mansete sau brătări articulatie fixă sau mobilă la gleznă

10.671.283

 

 

b) conventională, din piele

se fixează cu siret sau curele

articulatie fixă sau mobilă la gleznă 
se recomandă pentru orice tip de bont 

13.822.179

 

 

c) modulară

manson elastic intern supracondiliar acoperit de un manson rigid din răsină

structură tubulară metalică din duraluminiu, otel sau titan care asigură sprijinul mansonului si al labei piciorului 

labă picior cu articulatie fixă/mobilă de gleznă

se recomandă pentru amputatii până la nivelul 1/3 medii superioare

18.263.810

 

Proteză pentru dezarticulatia de genunchi 

modulară

manson elastic acoperit de un manson rigid din
răsină

structură tubulară metalică din duraluminiu, otel 
sau titan care asigură sprijinul între 
articulatia genunchiului si a labei piciorului 
articulatia genunchiului mobilă 
labă picior cu articulatie fixă de gleznă 

47.999.754

 

Proteză de coapsă 

a) pilon

nu are în componentă piciorul si articulatia gleznei poate avea în componentă articulatia genunchiului 
liberă sau blocată 

9.494.043

 

 

b) combinată

manson din plastic/piele; manson gambă din plastic
articulatie fixă sau mobilă la gleznă 
articulatie liberă/liberă la genunchi
prinderea se face cu siret sau curele 
trohander din piele sau metalic 

12.018.375

 

 

c) din plastic

se execută din material plastic
articulatie fixă sau mobilă la gleznă 
articulatie de genunchi liberă sau blocată 
prinderea se face cu cordon din piele 
trohander din piele sau metalic 

12.110.459

 

 

d) cu vacuum

se execută din material plastic si lemn de tei
articulatie fixă sau mobilă la gleznă 
articulatie de genunchi liberă sau blocată 
fixare de sold prin curele ptr. bonturi f. scurte 
manson cu contact vacuumatic ce realizează 
prinderea pentru bonturi obisnuite 
prinderea se face cu siret sau curele 
trohander din piele sau metalic 

16.082.669

 

 

e) modulară

manson rigid din răsină

articulatie de genunchi mobilă 
labă picior cu articulatie fixă de gleznă 
sistem de curele de fixare pe sold 
structură tubulară metalică din duraluminiu, otel 
sau titan care asigură sprijinul între 
articulatia genunchiului si a labei piciorului 

25.582.572

 

 

f) modulară

cu manson rigid din răsină cu contact vacuumatic
vacuum articulatie de genunchi mobilă 
labă picior cu articulatie fixă de gleznă 
sistem de curele de fixare în cazul unor bonturi scurte 
structură tubulară metalică din duraluminiu, otel 
sau titan care asigură sprijinul între 
articulatia genunchiului si a labei piciorului 

25.582.572

6

Proteză de sold 

a) conventională

se execută din piele/plastic  articulatie fixă sau mobilă la gleznă 
articulatie de genunchi liberă sau blocată 
articulatie de sold 
prinderea de bazin se face cu manson piele/plastic 

5.113.317

 

 

b) modulară

manson din răsină flexibilă

articulatie de sold cu blocare, poate fi din 
duraluminiu, otel sau titan 
articulatie de genunchi mobilă; poate fi din otel 
sau titan 
labă picior cu articulatie fixă de gleznă 
structură tubulară metalică din duraluminiu, otel 
sau titan care asigură sprijinul între 
articulatia de sold si articulatia de genunchi si 
între articulatia de genunchi si laba piciorului 
sistem de curele de fixare pe sold 

47.781.616

7

Proteză partială de bazin hemipelvectomie

a) modulară

manson din răsină flexibilă

articulatie de sold cu blocare, poate fi din 
duraluminiu, otel sau titan 
articulatie de genunchi mobilă; poate fi din otel 
sau titan 
labă picior cu articulatie fixă de gleznă 
structură tubulară metalică din duraluminiu, otel 
sau titan care asigură sprijinul între 
articulatia de sold si articulatia de genunchi si 
între articulatia de genunchi si laba piciorului 
sistem de curele de fixare pe sold 

50.021.968

 

E. Proteze pentru membrul superior

 

 

NR.

CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

CARACTERISTICI TEHNICE DEFINITORII

PRET DE REFERINTĂ

(LEI/BUC.)

C1

C2

C3

C4

C5

1

Proteză partială de mână

Functională simplă

mănusă cu fermoar si degete rigide, din P.V.C. 

573.386

 

 

functională

sistem de apucare cu degete rigide 

6.766.901

2

Proteză de dezarticulatie de încheietura mâinii

Functională simplă

mână de proteză simplă din P.V.C.

cu degete fixe sau mobile 

13.349.510

 

 

functională

a. actionată prin cablu 
mână mecanică cu tractiune prin cablu/arc 
manson din răsină 
ham de actionare 
mănusă estetică din P.V.C. 

25.784.203

 

 

 

b. mioelectrică
mână electrică actionată mioelectric 
articulatie de pumn fixă 
manson din răsină 
mănusă estetică 

105.100.939

3

Proteză de antebrat

Functională simplă

mână de proteză simplă din P.V.C.

manson din răsină/plastic 
degete fixe 

11.388.537

 

 

functională

a. actionată prin cablu

mână mecanică cu tractiune prin cablu 
ham de actionare 
manson din piele montat pe manson din plastic/ 
răsină 

20.015.586

 

 

 

b. actionată prin cablu de lucru 
mână mecanică HOOK cu tractiune prin cablu/arc 
ham de actionare 
manson din piele 

27.169.567

 

 

 

c. mioelectrică cu supino-pronatie pasivă

mână electrică actionată mioelectric 
articulatie de pumn pasivă 
manson răsină/mănusă estetică 

98.347.559

 

 

 

d. mioelectrică cu supino-pronatie activă comandată mioelectric 
mână electrică actionată mioelectric 
articulatie de pumn electrică comandată 
mioelectric 
manson răsină/mănusă estetică 

110.734.670

4

Proteză de dezarticulatie

functională simplă

mână de proteză simplă din P.V.C.

ham de purtare de cot  articulatie pasivă de cot

manson răsină/plastic

30.825.470

 

 

functională

a. actionată prin cablu 
mână mecanică cu tractiune prin cablu/arc 
ham de actionare si purtare 
manson răsină/plastic 
articulatie de cot mecanică cu blocare 

36.312.346

 

 

 

b. actionată prin cablu de lucru

mână mecanică HOOK cu tractiune prin cablu/arc 
manson din piele 
ham de actionare si purtare 
articulatie de cot mecanică cu blocare

45.152.488

 

 

 

c. atipică electrică cu articulatie de cot mecanică 
cu blocare 
mână electrică actionată cu microcontacte 

87.974.792

 

 

 

d. mioelectrică cu articulatie de cot mecanică cu  blocare

articulatie de pumn pasivă 
mână electrică actionată cu mioelectric 

95.158.399

5

Proteză de brat

functională simplă

mână de proteză simplă din P.V.C.

ham de purtare 
articulatie pasivă de cot 
manson răsină/plastic 

18.810.948

 

 

functională

a. actionată prin cablu

mână mecanică cu tractiune prin cablu/arc 
ham de actionare si purtare 
manson răsină/plastic 
articulatie de cot mecanică cu blocare 
cu sau fără mănusă în functie de mâna mecanică 

23.735.240

 

 

 

b. actionată prin cablu de lucru 
mână mecanică HOOK cu tractiune prin cablu/arc 
ham de actionare si purtare 
articulatie de cot mecanică cu blocare 
manson de piele 

27.332.290

 

 

 

c. atipică electrică cu articulatie de cot mecanică 
cu blocare pasivă 
mână electrică actionată cu microcontacte 
articulatie de pumn pasivă

97.030.471

 

 

 

d. mioelectrică cu articulatie de cot mecanică cu
blocare activă 
articulatie de pumn pasivă 
mână electrică actionată cu mioelectric 

ham de purtare 
articulatie de cot mecanică cu blocare activă 
manson răsină/mănusă estetică 

104.940.959

6

Proteză de dezarticulatie de umăr 

functională simplă

mână de proteză simplă din P.V.C.

ham de purtare 
articulatie pasivă de cot 
manson răsină/plastic

26.783.592

 

 

functională

a. actionată prin cablu 
mână mecanică cu tractiune prin cablu/arc 
ham de actionare si purtare 
manson răsină/plastic 
articulatie de cot mecanică cu blocare 
cu sau fără mănusă în functie de mâna mecanică 

35.689.163

 

 

 

b. atipică electrică cu articulatie de cot si
supinopronatie pasivă 
mână electrică actionată cu microcontacte 
articulatie de cot mecanică cu blocare 
manson răsină/mănusă estetică 

103.225.875

 

G. Orteze

G.1 Orteze pentru coloana vertebrală


NR.

CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

CARACTERISTICI TEHNICE DEFINITORII

PRET DE REFERINTĂ

(LEI/BUC.)

C1

C2

C3

C4

C5

1

Orteze cervicale

a) colar

se execută din diverse materiale

dimensiuni diferite 
pentru imobilizarea coloanei cervicale 
înconjoară întregul sau o parte a regiunii 
cervicale

358.288

 

 

b) Philadelphia/ Minerva

se execută din diverse materiale

dimensiuni diferite 
diverse sisteme de fixare 
pentru imobilizarea coloanei cervicale 
înconjoară întregul sau o parte a regiunii 
cervicale 

1.094. 452

 

 

c) Schanz

se execută din diverse materiale  dimensiuni diferite 
diverse sisteme de fixare 
pentru imobilizarea coloanei cervicale 
înconjoară întregul sau o parte a regiunii 
 cervicale 

250.671

2

Orteze cervicotoracice 

 

se execută din diverse materiale  diverse sisteme de fixare
diverse mărimi
înconjoară întregul sau o parte a regiunii 
cervicale

509.046

3

Orteze

a) corset Cheneau

material moale cu suport elastic cu întărituri din  toracolombosacrale

material dur sau materiale plastice
termoformabile 
cu pelote de corectie 
unele modele prezintă benzi elastice întăritoare 
se pot ajusta 
înconjoară întregul sau o parte a regiunilor 
toracală lombară si sacro-iliacă ale 
trunchiului 

5.447.238

 

 

b) corset Boston

material plastic/material termoformabil cu pelote de corectie
unele modele prezintă benzi elastice întăritoare

se pot ajusta

înconjoară întregul sau o parte a regiunilor toracală lombară si sacro-iliacă ale 
trunchiului 

5.100.253

 

 

c) corset Euroboston

material plastic/material termoformabil   cu pelote de corectie 
unele modele prezintă benzi elastice întăritoare 
se pot ajusta 
înconjoară întregul sau o parte a regiunilor 
toracală lombară si sacro-iliacă ale 
trunchiului 

5.230.474

 

 

d) corset Milwaukee

material moale cu suport elastic 
prezintă întărituri din material dur/material plastic
unele modele prezintă benzi elastice întăritoare 
se pot ajusta 
înconjoară întregul sau o parte a regiunilor 
toracală lombară si sacro-iliacă ale 
trunchiului 

3.691.119

 

 

e) corset Hessing

material moale cu suport elastic 
prezintă întărituri din material dur 
unele modele prezintă benzi elastice întăritoare 
se pot ajusta 
înconjoară întregul sau o parte a regiunilor 
toracală lombară si sacro-iliacă ale 
trunchiului 

721.009

 

 

f) de hiperextensie

material moale cu suport elastic cu întărituri din
material dur sau materiale termoformabile 
se pot ajusta 
limitează miscările laterale sau de rotatie a torsului datorită celor trei puncte de sprijin
lombar, toracic si pelvian
înconjoară întregul sau o parte a regiunilor 
toracală lombară si sacro-iliacă ale 
trunchiului

6.438.826

4

Orteze lombosacrale 

 

din microfibră, termoneopren sau material moale cu suport elastic 
prezintă întărituri din material dur 
unele modele prezintă benzi elastice întăritoare 
se pot ajusta 
înconjoară întregul sau o parte a regiunilor 
lombară si sacro-iliacă ale trunchiului 

387.479

5

Orteze sacro-iliace 

 

din microfibră, termoneopren sau material moale cu suport elastic 
se execută din diverse materiale 
diverse sisteme de fixare 
se pot ajusta 
înconjoară întregul sau o parte a regiunii 
sacro-iliace a trunchiului 

739.376

6

Orteze cervicotoracolombosacrale

corset Stagnara

schelet metalic reglabil cu sistem de închidere 
carcasa zonei pelvine din material plastic 
pelote de corectie din spumă poliuretanică 
se recomandă pentru deformatii scoliotice 
înconjoară întregul sau o parte a regiunilor 
cervicală, toracică, lombară si sacro-iliacă 
ale trunchiului 

3.976.100


G.2 Orteze pentru membrul superior

NR.

CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

CARACTERISTICI TEHNICE DEFINITORII

PRET DE REFERINTĂ

(LEI/BUC.)

C1

C2

C3

C4

C5

1

Orteze de mână

cu mobilitatea/fixarea degetului mare 

material moale, cu suport elastic, cu insertii pentru întărire
dimensiuni diferite pentru mâna stângă/dreaptă

se recomandă pentru recuperare 
înconjoară întregul sau o parte a mâinii 

187.159

2

Orteze de încheietura mâinii - mână 

dinamică

se pot folosi împreună cu celelalte orteze   pentru mână
piele sau material textil, atelate 
cu imobilizator pentru încheietura mâinii 
se recomandă pentru recuperare 
înconjoară articulatia încheieturii mâinii si 
mâna 

639.403

3

Orteze de cot

cu atelă/fără atelă

termoneopren sau material moale cu suport   elastic
unele prezintă întărituri rigide

se modifică în functie de grosimea bratului 
diverse modele

se recomandă pentru recuperare 
înconjoară articulatia cotului

1.229.681

 

Orteze de umăr 

 

termoneopren, material moale cu suport elastic
dimensiuni diferite pentru mâna stângă/dreaptă
se recomandă pentru recuperare
înconjoară articulatia umărului 

700.422


G.3 Orteze pentru membrul inferior


NR.

CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

CARACTERISTICI TEHNICE DEFINITORII

PRET DE REFERINTĂ

(LEI/BUC.)

C1

C2

C3

C4

C5

1

Orteze pentru gleznă - piciorelastic 

fixă/mobilă

termoneopren, material moale cu suport  
cu sistem de închidere tip velcro 
se recomandă pentru recuperare 
înconjoară articulatia gleznei si întregul 
sau o parte a piciorului 

1.899.611

 

Orteze de genunchi

mobilă

termoneopren, material moale cu suport
elastic
diverse modele 
cu întărituri rigide, fixe sau cu articulatie ce permit fixarea ortezei la extensii si flexii de diferite grade
se recomandă pentru recuperare
înconjoară articulatia genunchiului

7.221.865

 

 

fixă

termoneopren, material moale cu suport  elastic 
cu întărituri rigide, fixe 
se recomandă pentru recuperare 
înconjoară articulatia genunchiului 

7.221.865

 

 

Balant

se execută din piele si sinărie metalică, cu articulatie la genunchi 
prinderea se realizează cu curele sau siret 
se recomandă pentru recuperare 
înconjoară articulatia genunchiului 

596.477

3

Orteze de genunchi - gleznă - picior 

Gambler cu scurtare

se execută din piele si sinărie metalică, cu articulatie liberă sau blocată la gleznă 
se fixează de gheata ortopedică pentru 
fracturi de tibie si peroneu 
înconjoară articulatiile genunchiului, 
gleznei si piciorului 

1.007.618

 

 

Kramer Peroneal Spring (orteză paronieră)

două tije metalice 
fixarea se realizează pe picior cu brătari 
din piele, cu armături metalice 
se fixează pe încăltăminte 
se recomandă pentru paralizia sciaticului 

604.680

 

 

pentru scurtarea membrului pelvin

se execută din piele si sinărie metalică, cu 
articulatie liberă sau blocată la genunchi 
piciorul si glezna se execută din lemn cu 
talpa din poliuretan 
fixarea se realizează cu siret 
pentru malformatii congenitale ale membrului 
inferior 

5.184.620

4

Orteze de sold - genunchi - gleznă - picior 

 

termoneopren, material moale cu suport 
elastic
cu sistem de închidere tip velcro 
se recomandă pentru recuperare 
înconjoară articulatiile soldului, 
genunchiului, gleznei si piciorului 

3.427.651

5

Orteze pentru luxatii de sold congenitale la copii

a) ham Pavlik

se execută din curele din piele 

460.203

 

 

b) de abductie

pânza, buretele sunt fixate cu chingă textilă 

227.021

 

 

c) Dr. Fettwies

pentru copii de la 6 la 15 luni

module pentru 4 mărimi, usor de asamblat 
igienizare usoară 
pentru abductie se foloseste o tijă reglabilă

12.531.863

 

 

d) Dr. Behrens

hamul de purtare permite reglarea flexiei picioarelor în diferite unghiuri
pentru tratamentul luxatiei de sold până la 
tipul III
pentru abductie se foloseste o tijă reglabilă

7.708.562

 

 

e) Becker

 

315.253

 

 

f) Dr. Bernau

două mărimi pentru 0-6 luni, 6-12 luni
combină tratamentul luxatiei congenitale de
sold cu flexia soldului mai mare de 90
grade
modulele fixează picioarele, iar cu ajutorul
corzilor se reglează unghiul flexiei
o bară reglabilă permite pozitionarea corectă
a abductiei

4.149.573

6

Orteze corectoare de statică a piciorului

sustinători plantări

se execută din plută/duraluminiu/polimer

se folosesc pentru platfus gradele I si II. Pinteni calcanieri si scurtări foarte mici

146.682

 

 

Pes Var/Valg

se pot executa din diversi polimeri:

poliamide, poliuretani, polimeri vascoelastici, cauciuc, etc.
diverse mărimi 

1.981.890

 

 

Hallux-Valgus

bandă textilă usoară si flexibilă  mărimi universale pentru piciorul drept/stâng

422.240

 


H. Încăltăminte ortopedică

NR.

CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

CARACTERISTICI TEHNICE DEFINITORII

PRET DE REFERINTĂ

(LEI/BUC.)

C1

C2

C3

C4

C5

1.

Ghete

diformităti si amputatii de metatars si falange

până la nr. 23 inclusiv

690.061

mai mare de nr. 23 

  894.287

scurtări

de la 3 cm până la 10 cm, până la nr. 23 inclusiv

783.461

de la 3 cm până la 10 cm, mai mare de nr. 23 

1.049.572

peste 10 cm, până la nr. 23 inclusiv 

1.148.684

peste 10 cm, mai mare de nr. 23 

1.447.032

2

Pantofi

diformităti si amputatii de metatars si falange

până la nr. 23 inclusiv

518.311

mai mare de nr. 23 

708.138

scurtări

pentru scurtări până la 8 cm, până la nr. 23 inclusiv

  659.303

pentru scurtări până la 8 cm, mai mare de nr. 23 

897.571

 
I. Dispozitive pentru deficiente vizuale

NR.

CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

CARACTERISTICI TEHNICE DEFINITORII

PRET DE REFERINTĂ

(LEI/BUC.)

C1

C2

C3

C4

C5

 

Cristalin artificial

pentru camera anterioară

pentru camera posterioară

Filtru UV

Filtru UV

1.038.341