MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 116    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 7 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

24. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea si completarea Legii viei si vinului nr. 67/1997

 

59. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea si completarea Legii viei si vinului nr. 67/1997

 

25. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei

 

60. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei

 

26. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

 

61. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

 

27. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe

 

62. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate inzestrării Serviciului de Informatii Externe

 

29. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

 

64. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

 

30. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

65. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

31. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 289/2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

66. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 289/2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

32. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

67. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATIILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2000

privind modificarea si completarea Legii viei si vinului nr. 67/1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 34 din 30 ianuarie 2000 privind modificarea si completarea Legii viei si vinului nr. 67/1997, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 9 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a lost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 24.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea si completarea Legii viei si vinului nr. 67/1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea si completarea Legii viei si vinului nr. 67/1997 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2001.

Nr. 59.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 203 din 29 decembrie 1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 25.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203l1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2001.

Nr. 60.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATIILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii

de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr, 11 din 29 februarie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 1 martie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 atin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2001 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. 2 din Constitutia României. 

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 26.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerutui de Interne si Serviciului Român de Informatii, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2001.

Nr. 61.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATIILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61 din 26 mai 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 31 mai 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) dih Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 27.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2000

pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate inzestrării Serviciului de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2001.

Nr. 62.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATIILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/1999

privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145 din 30 septembrie 1999 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 5 octombrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2007, cu respecterea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 29.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2001.

Nr. 64.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATIILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/1999

pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3 din 1 februarie 1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001 cu respectarea prevederilor art. 74 atin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 30.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3l1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătitor comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z â:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/999 pentru completarea alin. (1) a1 art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2001.

Nr. 65.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATIILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 289/2000

pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 289 din 29 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 75 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 31.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 289/2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 289/2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

 

Bucuresti, 2 martie 2001.

Nr. 66.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATIILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 290 din 29 decembrie 2000 privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 706 din 29 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a lost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitulia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 32.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 290/2000

privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2001.

Nr. 87.