MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 118    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 7 martie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

269. – Hotãrâre  privind registrul agricol pentru perioada 2001-2005        

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

187. – Ordin  al ministrului finantelor publice pentru modificarea instructiunilor de completare a unor formulare prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completãrile ulterioare

 

HOTÃRÂRI  ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind registrul agricol pentru perioada 2001-2005

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale Legii nr. 68/1991 privind registrul agricol si ale Ordonantei Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotârâre.

 

Art. 1. - Se aprobã registrul agricol pentru perioada 2001-2005. Formularele sunt prevãzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice vor elabora în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, normele tehnice de completare a registrului agricol.

Art. 3. - Cheltuielile privind tipãrirea si difuzarea registrelor agricole vor fi suportate din bugetele comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2001.

Nr. 269.

 

ANEXA Nr. 1

 

ROMÂNIA

REGISTRUL AGRICOL

2001 – 2005

PARTEA I

 

Judetul …………

Comuna/orasul/municipiul……….

Localitatea componentã/satul…………

 

Cod SIRUTA [1]

 

TIPUL

 

VOLUMUL

 

            Date de identificare

 

Pozitia numãrul

 

 

 

 

            Persoane fizice

 

Strada ………….., Nr. ……….

Semnãtura declarantului

Domiciliul stabil 1)

Judetul …………

Comuna/orasul/municipiul……….

 

Cod SIRUTA [1]

Strada ……………., Nr. ………

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 

 

Persoane juridice

 

Denumirea unitãtii ……………………………..

Anii

Cod SIRUES

COD FISCAL

Judetul …………………………………………

2001

 

 

Comuna/orasul/municipiul……………………..

2002

 

 

Denumirea subunitãtii …………………………

2003

 

 

Strada …………………………., Nr. …………

2004

 

 

2005

 

 

 

            Cap. 1 Componenta gospodãriei

 

Numele si prenumele membrilor gospodãriei

Cod

rând

Cod numeric personal

Cod sex M=1

F=2

Legãturi de rudenie

Anul nasterii

Mentiuni

Denumire

Cod2)

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se completeazã pentru persoanele care nu au domiciliu stabil în slte localitãti

2)  Cod de legãturã de rudenie : 1= cap de gospodãrie; 2= sot/sotie; 3= fiu/fiicã; 4= alte rude; 5= neînrudit.

 

Cap. 2 Terenuri în proprietate

 

Categorii de terenuri

Cod rând

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Situate în :

Total

 

Situate în :

Total

Situate în :

Total

Situate în :

Total

 

Localitatea1) de domicilul/ sediu

Alte localiatãti1)

Localitatea1) de domicilul/ sediu

Alte localiatãti1)

Localitatea1) de domicilul/ sediu

Alte localiatãti1)

Localitatea1) de domicilul/ sediu

Alte localiatãti1)

Localitatea1) de domicilul/ sediu

Alte localiatãti1)

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Teren arabil

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pãsiuni naturale

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fânete naturale

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vii, pepinere viticole si hameiesti

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din care : vii pe rod

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livezi de pomi, pepiniere, arbusti fructiferi

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din care livezi de pom

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teren agricol – total – ( cod 01+ 02+03+04+06)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond forestier si alte terenuri cu vegetatie forestierã

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curti si clãdiri

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte terenuri

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafatã totalã ( cod 08+09+10+11)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Prin localitate se întelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucuresti

 

Cap. 3 Modelul de utilizare a suprafetei agricole situate pe raza localitãtii 1)

 

 

Cod rând

2001

2002

2003

2004

2005

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

A

B

1

2

3

4

5

Suprafata agricolã în proprietate = ( cap. 2 cod 8)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafata agricolã primitã ( cod o3+..+07)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-în arendã

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-în parte

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-în asociere

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sub formã de actiuni

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sub alte forme

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafata agricolã datã (cod 09+…+13)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-în arendã

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-în parte

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-în asociere

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sub formã de actiuni

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sub alte forme

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din rând 08: - la societãti/ asociatii agricole cu personalitate juridicã

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafata agricolã utilizatã ( cod 01+02-08)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Prin localitate se întelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucuresti

 

Cap. 4 Suprafata arabilã cultivatã pr raza localitãtii 1)

 

Cultura

Cod de rând

2001

2002

2003   

2004

2005

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

A

B

1

2

3

4

5

Grâu

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secar

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orz

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzoaicã

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovãz

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porub pentru boabe

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cereale

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazãre boabe

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasole boabe

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale leguminoase boabe

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plante textile-total

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floarea soarelui

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapitã pentru ulei

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soia boabe

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte plante uleioase

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfeclã de zahãr

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutun

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte plante pentru alte industrializãri

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plante medicinale si aromatice – total

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartofi – total

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legume în câmp si în solarii- total ( cod 22+ …+ 25)

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomate total

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardei total

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte legume

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepeni verzi si galbeni

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plante de nutret

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din care: lucernã

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plante pentru producerea de seminte si seminceri

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cãpsunerii – total

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flori în câmp

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte culturi

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUPRAFATÃ ARABILÃ CULTIVATÃ (COD 01+02+…+21

+26+27+29+...32)

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÃMAS NEÎNSÃMÂNTAT SI OGOARE

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL TERN ARABIL (cod 33+34)

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Prin localitate se întelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucuresti

 

Cap. 5 Pomi fructiferi ( în livezi si rãzleti) pe raza localitãtii1)

 

Cultura

Cod de rând

2001

2002

2003           

2004

2005

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

ha

ari

A

B

1

2

3

4

5

Pomi pe rod- total (cod 02+…+11)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meri

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peri

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutui

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruni

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caisi di zarzãri

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piersici

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciresi

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visini

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alti pomi

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomi tineri

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duzi

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Prin localitate se întelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucuresti.

 

Continuarea în pagina a 2-a