MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 122     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 13 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

33. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 9, semnat la Varsovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992

 

68. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 9, semnat la Varsovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992

 

34. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendarii Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de „produse originare“ si metodele de cooperare administrativa, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

 

69. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendarii Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de „produse originare“ si metodele de cooperare administrativa, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

 

35. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

 

70. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

 

36. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

71. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

38. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

73. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

40. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al bancilor cu capital majoritar privat

 

75. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al bancilor cu capital majoritar privat

 

84. – Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

85. – Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 9, semnat la Varsovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 267 din 7 decembrie 2000 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 9, semnat la Varsovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 16 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 33.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 9, semnat la Varsovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 9, semnat la Varsovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 68.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 275/2000

privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 19 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 34.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 69.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/1999

pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122 din 30 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2. din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a lost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 35.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 70.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 53 din 14 august 1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, emisă în temeiul art. 1 pct. 4 lit. l) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 302 din 18 august 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 36.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990

privind registrul comertului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 71.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă

a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 38.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 73.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 178 din 9 noiembrie 1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 11 noiembrie 1999.

 

Această lege a lost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 40.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 75.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României

în grad de Cavaler

                 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. 1, ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. 1 pct. I din Legea nr. 29/2000 privind Sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului culturii si cultelor, pentru remarcabila sa contributie la viata muzicală românească, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler eminentului dirijor si compozitor; domnul Emanuel Elenescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 84.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. 1, ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. 1 pct. I din Legea nr. 29/2000 privind Sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe în semn  de apreciere pentru deosebita contributie avută la evidentierea rolului României, ca centru al Polului Francofoniei, recent creat în Europa de Est,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Boutros Boutros-Ghali, secretarul general al Organizatiei Internationale a Francofoniei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 85.