MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 145     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 23 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

83. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francezã privind finantarea lucrãrilor de reparatii, amenajãri si a dotãrii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnatã la Bucuresti la 25 iulie 2000

 

129. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francezã privind finantarea lucrãrilor de reparatii, amenajãri si a dotãrii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnatã la Bucuresti la 25 iulie 2000

 

87. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului în urma hotãrârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilã

 

133. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului în urma hotãrârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilã

 

88. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutionalã a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord

 

134. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutionalã a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord

 

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

 

18. – Hotãrâre privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2000

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

41. – Ordonanta de urgentã privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferentelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa si canalizare furnizate de Regia Autonomã a Apei Valea Jiului, beneficiarã împrumutului extern acordat de Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa si protectia mediului în Valea Jiului

 

316. – Hotãrâre privind aprobarea renuntãrii la cetãtenia românã de cãtre unele persoane

 

317. – Hotãrâre pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 521/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate „Sprijinirea investitiilor“ si a Hotãrârii Guvernului nr. 522/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate „Sprijinirea activitãtilor agricole din mediul rural“

 

318. – Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 21/2001 pentru concesionarea unor activitãti miniere de explorare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finantarea lucrărilor de reparatii, amenajări si a dotării cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 25 iulie 2000


            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 183 din 3 noiembrie 2000 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finantarea lucrărilor de reparatii, amenajări si a dotării cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 25 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 20 martie 2001.
Nr. 83.PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finantarea lucrărilor de reparatii, amenajări si a dotării cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 25 iulie 2000            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finantarea lucrărilor de reparatii, amenajări si a dotării cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 25 iulie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 19 martie 2001.
Nr. 129.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă


            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 94 din 30 august 1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, cu următoarele modificări si completări:


            1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

 

"ORDONANTĂ

privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei
si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor
si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă"


            2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
            "Art. 5. - (1) Desemnarea candidatilor în numele României pentru functia de judecător al Curtii se face de Guvern, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în urma audierii persoanelor propuse de membrii acestuia din rândul juristilor cu mare prestantă morală si civică, cu reputatie profesională recunoscută, cu avizul Comisiei juridice, de disciplină si imunităti, al Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale ale Camerei Deputatilor si al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări, al Comisiei pentru drepturile omului si minorităti ale Senatului. Comisiile reunite vor audia candidatii propusi, în sedintă comună. Convocarea Consiliului Superior al Magistraturii se face de ministrul justitiei, care va prezida lucrările acestuia, fără a participa la vot."
            3. La articolul 7, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:
            "(2) Expertiza se dispune de tribunal prin încheiere, în sedintă publică, cu citarea părtilor, în termen de 5 zile libere de la primirea cererii.
            (3) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs în termen de 48 de ore de la pronuntare. Cererea de recurs se depune la curtea de apel competentă si se solutionează prin decizie, în sedintă publică, cu citarea părtilor, în termen de 5 zile libere de la primirea cererii de recurs."

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS


Bucuresti, 20 martie 2001.
Nr. 87.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă


            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 19 martie 2001.
Nr. 133.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord


            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 27 aprilie 2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 aprilie 2000.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 20 martie 2001.
Nr. 88.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 19 martie 2001.
Nr. 134.

 

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2000


            În temeiul prevederilor art. 64 din Constitutia României, precum si ale art. 32 lit. j) si ale art. 201 din Regulamentul Senatului, republicat,

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se aprobă contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2000, potrivit Raportului de gestiune prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 19 martie 2001.
Nr. 18.


*) Anexa se comunică celor interesati.

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferentelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă si canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă si protectia mediului în Valea Jiului

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. 1. - În vederea sprijinirii familiilor cu venituri reduse, ale căror locuinte de domiciliu se află pe raza teritorială, delimitată ca zonă defavorizată, a municipiului Petrosani, a oraselor Aninoasa, Lupeni, Petrila, Vulcan si Uricani si sunt racordate la sistemele centralizate de alimentare cu apă si canalizare, autoritătile administratiei publice locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective acordă lunar familiilor cu venituri reduse diferente de tarif la serviciile de alimentare cu apă potabilă si canalizare, furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, până la rambursarea de către aceasta a creditului extern, în anul 2011.
            Art. 2. - (1) Diferentele de tarif la serviciile de alimentare cu apă si canalizare furnizate populatiei prin reteaua publică, pentru consumurile casnice menajere, se acordă familiilor cu venituri reduse, în functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, astfel:
            a) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 1.000.000 lei sunt scutite de la plata tarifelor;
            b) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.000.000 si 1.200.000 lei beneficiază de tarife reduse cu 75%;
            c) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.200.000 si 1.400.000 lei beneficiază de tarife reduse cu 50%.
            (2) Prin familie în sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege sotul, sotia si copiii, alte persoane care au acelasi domiciliu, precum si persoanele singure.
            (3) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu lunar pe membru de familie sunt cele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social.
            (4) Limitele de venituri prevăzute la alin. (1) se indexează periodic, avându-se în vedere rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului.
            Art. 3. - Diferentele de tarif la serviciile de alimentare cu apă si canalizare pentru familiile cu venituri reduse se suportă din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale mentionate la art. 1 pe a căror rază îsi au domiciliul familiile respective si din bugetul propriu al Consiliului Judetean Hunedoara.
            Art. 4. - Titularul facilitătii prevăzute la art. 2 este proprietarul locuintei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major si legal împuternicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere.
            Art. 5. - Sumele reprezentând diferentele de tarif acordate potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă nu constituie venit impozabil si nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii prevăzute de normele legale în vigoare.
            Art. 6. - (1) Acordarea diferentelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă si canalizare se face la cererea titularului, pe baza declaratiei de venit net mediu lunar pe membru de familie, dată pe propria răspundere, în fiecare lună si se acordă în lunile în care sunt îndeplinite conditiile de încadrare în limitele de venit stabilite la art. 2.
            (2) Cererile de acordare a diferentelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă si canalizare se depun si se înregistrează la primăria localitătii în a cărei rază teritorială se află locuinta de domiciliu.
            (3) Depunerea cererilor se face individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi până la data de 25 a fiecărei luni si vor fi însotite de declaratiile de venit din luna precedentă celei pentru care se acordă diferentele de tarif.
            Art. 7. - (1) Primăriile verifică veridicitatea documentelor depuse si transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare, fiecărei asociatii de proprietari/chiriasi sau titularilor individuali de factură un formular al borderoului de plată, în care sunt înscrise numele titularilor si procentul de tarif redus acordat.
            (2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor aferente serviciilor de alimentare cu apă si canalizare sau la primirea facturii individuale asociatiile de proprietari/chiriasi ori titularii individuali de factură vor completa pe propria răspundere, sub semnătură, coloana corespunzătoare din borderoul de plată cu sumele efective datorate de fiecare titular de locuintă, beneficiar al diferentelor de tarif.
            Art. 8. - (1) Furnizorul serviciilor de alimentare cu apă si canalizare va primi de la primăriile în a căror rază teritorială îsi au domiciliul beneficiarii de tarife reduse sumele consemnate, care se acoperă de la bugetele locale si din bugetul propriu al Consiliului Judetean Hunedoara, si o copie de pe borderoul de plată.
            (2) La primirea sumelor si a copiilor de pe borderourile de plată de la primării furnizorul de servicii de alimentare cu apă si canalizare va opera încasările, corespunzător facturilor emise către clientii săi.
            (3) Titularii facturilor emise de furnizorul de servicii de alimentare cu apă si canalizare vor achita diferenta până la concurenta sumei datorate, depunând în acelasi timp si o copie de pe borderoul de plată aprobat de primărie.
            Art. 9. - Formularele cererii-tip, declaratiei de venit si borderoului de plată pentru acordarea diferentelor de tarif sunt documente speciale. Tipărirea si circulatia formularelor se supun prevederilor legale în vigoare pentru documente speciale si vor fi eliberate de primăriile localitătilor respective.
            Art. 10. - Completarea formularului-tip cu date nereale privind numărul membrilor de familie sau unele venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiunea de fals, uz de fals si înselăciune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Marian Sârbu

 

Bucuresti, 15 martie 2001.
Nr. 41.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română de către unele persoane


            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
p. Ministrul justitiei,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Colteanu,
secretar de stat
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat

 

Bucuresti, 15 martie 2001.
Nr. 316.

 

ANEXĂ

 

LISTA
cuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renuntarea la cetătenia
română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române
nr. 21/1991, republicată

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate "Sprijinirea investitiilor" si a Hotărârii Guvernului nr. 522/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate "Sprijinirea activitătilor agricole din mediul rural"


            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. I. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate "Sprijinirea investitiilor", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 6 iulie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:
            "Art. 2. - Se aprobă alocarea, cu caracter nerambursabil, în limita sumei de 93.139.400.000 lei din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 6 octombrie 1997, aprobată prin Legea nr. 118/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 6 iulie 1999, pentru implementarea programului prevăzut la art. 1. Termenul de finalizare a programului este 31 decembrie 2001."
            Art. II. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 522/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate "Sprijinirea activitătilor agricole din mediul rural", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 6 iulie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:
            "Art. 2. - Se aprobă alocarea, cu caracter nerambursabil, în limita sumei de 4.860.600.000 lei din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 6 octombrie 1997, aprobată prin Legea nr. 118/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 6 iulie 1999, pentru implementarea programului prevăzut la art. 1. Termenul de finalizare a programului este 31 decembrie 2001."

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării si prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 martie 2001.
Nr. 317.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice


            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. După punctul 43 al alineatului (1) al articolului 3 se introduc punctele 431 si 432 cu următorul cuprins:
            "431. gestionează asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, potrivit prevederilor memorandumurilor de întelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul României si de Comisia Europeană;
            432. asigură fundamentarea, coordonarea si realizarea activitătilor specifice procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;"
            2. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercită de ministrul finantelor publice. Ministrul finantelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat si de un subsecretar de stat."
            3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
            "(2) Secretarii de stat si subsecretarul de stat exercită atributiile delegate de ministrul finantelor publice. Răspunderile si atributiile secretarilor de stat si subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice."
            4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Finantelor Publice" se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 martie 2001.
Nr. 318.

 

ANEXA Nr. 1


Numărul maxim de posturi = 1.300,
exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Finantelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 21/2001 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare


            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            - solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
            - prevederile art. 9 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;
            - prevederile art. 6-17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998,
            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 7/2001,
            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, oferă în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale hotărârilor Guvernului nr. 639/1998 si nr. 14/1999, perimetrele de explorare prevăzute în anexă.
            Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzătoare a mărimii perimetrului si cu drept de preemtiune la obtinerea licentei de exploatare.
            Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.
            Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 5. - Conditiile de participare, continutul ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda 20/2001 - explorare, care se oferă gratuit, la cerere, de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.
            Art. 6. - Ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.
            Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntă la depunerea ofertelor. Nerespectarea continutului plicurilor, stabilit prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda 20/2001 - explorare, si a coordonatelor perimetrului oferit determină descalificarea ofertantului.
            Art. 8. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluării tuturor ofertantilor.
            Art. 9. - În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertantilor respinsi, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.
            În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertantii pot depune la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale contestatii cu privire la modul în care au fost respectate dispozitiile legale care reglementează concesionarea prin concurs de oferte publice.
            În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei Agentia Natională pentru Resurse Minerale este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său contestatarului.
            Art. 10. - Negocierea licentelor de explorare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea contestatiilor si durează 30 de zile.
            Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat


Bucuresti, 13 martie 2001.
Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

LISTA
cuprinzând perimetrele de explorare - Runda 21/2001

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului(judetul)

Suprafata (km2)

Coordonate-Stereo '70

Resursele minerale

Observatii

X

Y

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

VALEA CISLA-VÂRFUL CEARCANUL

Maramures

10,08

687 456

484 652

Apă minerală

 

 

 

 

 

687 489

485 936

 

 

 

 

 

 

683 865

486 030

 

 

 

 

 

 

683 795

483 047

 

 

 

 

 

 

687 412

482 953

 

 

 

 

 

 

687 437

483 952

 

 

 

 

 

 

686 306

483 982

 

 

 

 

 

 

686 306

484 682

 

 

2.

BUCSOIU-TIGĂNESTI

Brasov, Prahova

. 10,57

441 673

535 046

Apă plată

 

 

 

 

 

441 673

538 570

 

 

 

 

 

 

438 673

538 570

 

 

 

 

 

 

438 673

535 046

 

 

3.

DEZNA-EST

Arad

12,00

551 000

294 000

Apă minerală

 

 

 

 

 

551 000

298 000

 

 

 

 

 

 

548 000

298 000

 

 

 

 

 

 

548 000

294 000

 

 

4.

GAI

Arad

10,05

532 000

212 000

Apă termominerală

 

 

 

 

 

532 500

215 350

 

 

 

 

 

 

529 500

215 350

 

 

 

 

 

 

529 500

212 000

 

 

5.

HAIEU

Bihor

10,17

617 800

271 450

Apă termominerală

 

 

 

 

 

618 950

276 350

 

 

 

 

 

 

616 550

274 900

 

 

 

 

 

 

615 350

270 000

 

 

6.

CHEILE CIBULUI

Alba

10,02

507 734

358 000

Apă minerală

 

 

 

 

 

507 734

361 000

 

 

 

 

 

 

504 400

361 000

 

 

 

 

 

 

504 400

358 000