MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 146     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 23  martie 2001

 

SUMAR

 

135. - Decret privind recunoasterea în functie a unor clerici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

326. - Hotărâre pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functie a unor clerici

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

având în vedere propunerile Guvernului, potrivit hotărârilor acestuia nr. 309/2001, nr. 310/2001 si nr. 311/2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Preasfintitul doctor Teodosie (Petrescu Macedon) se recunoaste în functia de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului.

Art. 2. - Preacuviosul arhimandrit doctor Daniil (Nacu Stoenescu) se recunoaste în functia de episcop vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei, având titulatura “Partoseanul”.

Art. 3. - Preacuviosul arhimandrit doctor Sebastian (Sorin-Petrică Pascanu) se recunoaste în functia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, având titulatura "Ilfoveanul".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2001.

Nr. 135.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea pregătirii si propunerii strategiei de privatizare, a alegerii procedeelor si metodelor, precum si a realizării întregului proces de privatizare la Banca Comercială Română - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J 40/90/1991, operatiuni ce vor fi supuse succesiv spre aprobare Guvernului, se constituie Comisia de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., cu următoarea componentă:

1. Ovidiu Tiberiu Musetescu, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;

2. Gheorghe Romeo Leonard Cazan, reprezentant al Ministerului Dezvoltării si Prognozei;

3. Ion Ilie, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

4. Gheorghe Tiplica, reprezentant al Ministerului Dezvoltării si Prognozei;

5. Nicolae Cinteză, reprezentant al Băncii Nationale a României;

6. Roxana Ileana Bichel, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;

7. Didina Comănescu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

8. Alexandru Matei, reprezentant al Băncii Nationale a României;

9. Mihai Stan, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Art. 2. - Membrii comisiei de privatizare nu vor putea să detină, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea functiei lor, functia de administrator, de membru în comisia de supraveghere specială, administrator special sau membru în comitetul de directie la banca ce a fost privatizată sau la una dintre filialele ori sucursalele acesteia sau să exercite o activitate remunerată în această bancă.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 469/1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 326.