MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 155      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 29 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

91. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, finan­ciare, juridice si organizatorice referitoare la con­struirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

 

139. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

 

            92. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a României la programele Comunitătii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitătile de instruire

 

140. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a României la programele Comunitătii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitătile de instruire

 

93. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actuali­zarea unor normative de cheltuieli pentru auto­ritătile si institutiile publice

 

141. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

94. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacitătii de platã

 

142. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacitătii de plată

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

19. - Hotărâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2001

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

28. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea compo­nentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

45. - Ordonantă de urgentă privind productia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

333. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organiza­rea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea

Acordului dintre Guvernul Romăniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149 din 28 septembrie 2000 pentru ratifica­rea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juri­dice si organizatorice referitoare la construirea unui nou

pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491

din 9 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 martie 2001.

Nr. 91.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod, mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2001.

Nr. 139.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a României la programele Comunitătii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitătile de instruire

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 117 din 31 august 1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a României la programele Comunitătii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării teh­nologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitătile de instruire, emisă în temeiul art. 1 lit. I pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 martie 2001.

Nr. 92.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a României la programele Comunitătii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitătile de instruire

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de partici­pare a României la programele Comunitătii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si acti­vitătile de instruire si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2001.

Nr. 140.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

Parlamentul Romăniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 9 din 28 ianuarie 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 13/1995,

emisă în temeiul art. 1 pct. 2 lit. j) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 martie 2001.

Nr. 93.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - .Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pen­tru autoritătile si institutiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2001.

Nr. 141.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea

art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacitătii de plată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 181 din 11 noiembrie 1999 pentru modifica­rea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapa­citătii de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 15 noiembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 martie 2001.

Nr. 94.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacitătii de plată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e e r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacitătii de plată si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2001.

Nr. 142.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (1) si ale art. 64 din Constitutia României, precum si ale art. 32 lit. j) si ale art. 201 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2001, finantat din resurse de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 447.929.315 mii lei, din care:

a)      Cheltuieli curente, 407.657.095 mii lei

din care:

- cheltuieli de personal - 308.523.681 mii lei

- cheltuieli materiale si servicii - 99.118.414 mii lei

- transferuri - 15.000 mii lei

b) Cheltuieli de capital - 40.272.220 mii lei

(2) Detalierea Cheltuielilor pe structura clasificatiei buge­tului de stat este prezentată în anexa care face parte inte­grantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi înaintat Guvernului în vederea includerii lui în proiectul bugetului de stat pe anul 2001.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Senatului nr. 41/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 10 noiembrie 2000.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 martie 2001.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

SENATUL ROMÂNIEI

- mii lei -

Denumirea indicatorului

Codul

Proiectul de buget 2001

1

2

3

CHELTUIELI - TOTAL

 

447.929.315

1. CHELTUIELI CURENTE

01

407.657.095

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

308.523.681

Cheltuieli cu salariile

10

156.648.518

Contributii pentru asigurări sociale de stat

11

43.704.937

Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj

12

7.832.426

Deplasări, detasări, transferări, din care:

13

89.372.404

- deplasări, detasări, transferări în tară

13.01

71.372.404

- deplasări în străinătate

13.02

18.000.000

Contributii pentru asigurări sociale de sănătate

14

10.965.396

B. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

99.118.414

Drepturi cu caracter social

21

6.590.496

Cheltuieli pentru întretinere si gospodărie

24

55.719.949

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

25

6.770.202

Obiecte de inventar si echipament

26

996.194

Reparatii curente

27

7.820.373

Reparatii capitale

28

700.000

Cărti si publicatii

29

2.563.900

Alte cheltuieli

30

16.957.300

Fondul presedintelui

32

1.000.000

C. TRANSFERURI

38

15.000

Transferuri neconsolidabile

40

15.000

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

40.272.220

Investitii ale institutiilor publice

72

40.272.220

 

Cod capitol

Denumire capitol

Numărul maxim de personal ce se finantează în anul 2001

51.01

AUTORITĂTI PUBLICE, din care:

1.088

 

Senatori

140


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor perma­nente ale Camerei Deputaiilor se modifică în sensul că domnul deputat Cornel Stirbei, apartinând Grupului parlamen­tar al P.N.L., trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru muncă si protectie socială.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 martie 2001.

Nr. 28.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind productia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă livrarea, în perioada 2001-2004, de către Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare a unei cantităti de 500 tone de apă grea si acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a acestei can­tităti, ca stoc de rezervă de stat, pentru punerea în functiune a Unitătii 2 - Centrala Nuclearoelectrica (CNE) Cernavodă.

Art. 2. - (1) Acumularea cantitătii de apă grea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat se face prin compensare cu obligatiile datorate de Regia Autonomă pen­tru Activităti Nucleare către bugetul de stat si către Compania Natională a Lignitului Târgu Jiu, Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, Societatea Natională de Transport Marfă Bucuresti, transportatori auto, Societatea Comercială "Oltchim" Râmnicu Vâlcea - S.A., Societatea Comercială "Romcim" Târgu Jiu, furnizorii de servicii de reparatii si materiale, precum si cu obligatiile acestor furnizori fată de bugetul de stat.

            (2) În cazul în care furnizorii Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare nu au obligatii restante la bugetul de stat se compensează obligatiile bugetare înregistrate de agentii economici fată de care furnizorii Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare au obligatii de plată rezultate din relatii contractuale. Compensarea obligatiilor bugetare ale agentilor economici se efectuează la nivelul obligatiilor acestora fată de bugetul de stat si nu va depăsi cuantumul sumelor datorate de Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare fur­nizorilor săi si nici cuantumul sumelor datorate de furnizori agentilor economici.

Art. 3. - Compensarea obligatiilor de plată prevăzute la art. 2 se va realiza în cursul anului 2001 până la data de 24 decembrie 2001, în limita sumei de maximum 1.700 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantitătii de apă grea.

Art. 4. - (1) În scopul asigurării continuitătii fluxului tehnologic specific productiei de apă grea, în perioada 2002-2004 acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat se va face în baza preve­derilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Plafonul maxim în limita căruia se va face compen­sarea în perioada 2002-2004 va fi aprobat pentru fiecare an prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si minis­trului industriei si resurselor normele metodologice de apli­care a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 23 martie 2001.

Nr. 45.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărăre.

 

Articol unic. - Nota de la capitolul I "Organe de spe­cialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"NOTĂ: Unitătile mentionate la nr. crt. 1-5 pot utiliza un număr maxim de 785 de posturi."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 333.