MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 161       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 30 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

120. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea siste­mului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiintării culturilor de cereale păioase si efectuării arăturilor din toamna anului 2000

 

172. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiintării culturilor de cereale păioase si efectuării arăturilor din toamna anului 2000

 

121. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 223/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

173. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 223/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadra­rea în muncă a persoanelor cu handicap

 

48. - Ordonantă de urgentă pentru suspendarea aplicării Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

 

49. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

339. - Hotărâre pentru constituirea în cadrul Ministerului Integrării Europene, a Autoritătii de Management pentru Programul SAPARD

 

345. - Hotărâre privind prelungirea termenului de vala­bilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării pachetului de actiuni gestionat la Banca Agricolă - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2000

privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice,

în vederea înfiintării culturilor de cereale păioase si efectuării arăturilor din toamna anului 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 211 din 21 noiembrie 2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiintării culturilor de cereale păioase si efectuării arăturilor din toamna anului 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:

"(2) Livrarea motorinei către beneficiarii de bonuri valo­rice, prevăzuti la art. 2, se va face fără facturarea taxei de 45% destinate constituirii Fondului special al drumurilor publice."

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 120.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2000

privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiintării culturilor de cereale păioase si efectuării arăturilor din toamna anului 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plată pen­tru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiintării culturilor de cereale păioase si efectuării arăturilor din toamna anului 2000 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2001.

Nr. 172.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

                        LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 223/2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 223 din 24 noiembrie 2000 pentru modifica­rea si completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor in sedinta din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 121.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 223/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a Fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 223/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministrului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agri­cole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000, si se dispunã publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2001.

Nr. 173.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind pro­tectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 44, litera f) va avea următorul cuprins:

"f) pensie integrală pentru munca depusă si limită de vârstă, acordată la cerere, indiferent de vârstă, pentru:

1. persoanele cu handicap grav, la o vechime în muncă realizată de la data ivirii handicapului de minimum 15 ani bărbatii si de minimum 10 ani femeile;

2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în muncă realizată de la data ivirii handicapului de minimum 20 de ani bărbatii si de minimum 15 ani femeile;

3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime în muncă realizată după data ivirii handicapului de minimum 25 de ani bărbatii si de minimum 20 de ani femeile.

Pentru fiecare an lucrat în plus fată de vechimea în muncă prevăzută la pct. 1, 2 si 3 se acordă un spor la pensie de 1 %."

2. După articolul 44 se introduce articolul 441 cu următorul cuprins:

"Art. 441. - Persoanele cu handicap care prezintă inva­lidităti preexistente la data încadrării în muncă pot fi pensionate pentru invaliditate, la cerere, dacă dovedesc o vechime în muncă, în raport cu vârsta mentionată în tabelul următor:

 

Vârsta la data aparitiei invaliditătii

Vechimea minimă în muncă (ani)

bărbati

femei

angajati după absolvirea studiilor superioare

până la 20 de ani

1

1

-

de la 20 de ani la 22 de ani

2

1

-

de la 22 de ani la 25 de ani

3

2

1

de la 25 de ani la 30 de ani

6

4

3

de la 30 de ani la 35 de ani

9

6

4

de la 35 de ani la 40 de ani

12

9

7

de la 40 de ani la 45 de ani

14

11

9

de la 45 de ani la 50 de ani

16

13

11

de la 50 de ani la 55 de ani

18

15

13

de la 55 de ani la 60 de ani

20

16

15

peste 60 de ani

22

17

17"

 

Art. II. - Pensiile persoanelor cu handicap, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se vor recalcula conform prevederilor art. I pct. 1.

Art. II. - Prevederile art. I pct. 2 se aplică inclusiv cererilor de pensionare înregistrate la organele compe­tente, potrivit legii, până la data de 31 martie 2001 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 47.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru suspendarea aplicării Ordonantei Guvernului
nr. 118/1999 privind achizitiile publice

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - În perioada 1 aprilie-31 decembrie 2001 se suspendă aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Pe perioada suspendării Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice se aplică reglementările în materie de achizitii publice existente la data intrării în vigoare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 48.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgeniă.

 

Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul I al alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"I. persoanele care desfăsoară activităti pe bază de con­tract individual de muncă si functionarii publici;"

2. Punctul III al alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"III. persoanele care beneficiază de drepturi bănesti lunare ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata aju­torului de somaj, în conditiile legii, denumite în continuare someri;"

3. Litera f) a punctului IV al alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"f) proprietari si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;"

4. Punctul VI ai alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"VI. persoanele care, exclusiv pe bază de conventii civile de prestări de servicii, realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, cu exceptia beneficiarilor unei pensii de limită de vârstă."

5. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"(2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de con­tract de asigurare, în conditiile prezentei legi, persoanele care se regăsesc în situatiile prevăzute la alin. (1) si care doresc să îsi completeze venitul asigurat până la plafonul prevăzut de lege, precum si alte persoane care nu se regăsesc în situatiile prevăzute la alin. (1)."

6. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(3) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, dacă beneficiază de una dintre cate­goriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc îri situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III."

7. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru drepturile salariale sau pentru veniturile asi­gurate, stabilite în moneda altor tări pe teritoriul României, contributiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României din data stabi­lită pentru plata acestor drepturi."

8. La articolul 20 se introduce litera e) cu următorul cuprins:

"e) activitatea desfăsurată pe platformele petroliere marine."

9. Alineatul (5) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"(5) Contributia de asigurări sociale pentru someri se suportă integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru, conditii normale de muncă, cu exceptia plătilor compensatorii si a indem­nizatiilor acordate salariaiilor din industria de apărare, în perioada de întrerupere a activitătii."

10. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce ali­neatul (51) cu următorul cuprins:

"(51) Contributia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăti compensatorii, respectiv pentru salariatii din industria de apărare, care beneficiază de indemnizatii, potrivit legii, în perioada de întrerupere a acti­vitătii, se suportă de bugetul Fondului pentru plata ajutoru­lui de somaj la nivelul unei treimi din cota stabilită pentru conditii normale de muncă."

11. Litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

"a) salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv spo­rurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I, cu veniturile de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI;"

12. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce ali­neatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) În situatia depăsirii plafonului prevăzut la alin. (3), în cazul angajatorilor care datorează contributie asupra unui fond total de salarii realizat în conditii diferite de muncă, baza de calcul la care se datorează contributia de asigurări sociale, corespunzătoare fiecărei conditii de muncă, se stabileste proportional cu ponderea, în fondul total de salarii, a drepturilor salariale realizate în fiecare dintre conditiile de muncă."

13. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - Baza lunară de calcul a contributiei de asi­gurări sociale pentru someri o constituie cuantumul dreptu­rilor bănesti lunare ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj."

14. Literele b), c) si d) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea următorul cuprins:

"b) drepturile plătite potrivit dispozitiilor legale, în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, al încetării raporturilor de serviciu ale functionarilor publici sau al încetării calitătii de membru cooperator;

c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, plătite în limita dispozitiilor legale, precum si drepturile de autor;

d) sumele obtinute în baza unei conventii civile de prestări de servicii sau de executări de lucrări de către persoanele care au încheiate contracte individuale de muncă, precum si de către beneficiarii unei pensii de limită de vărstă;"

15. Litera c) a articolului 29 va avea următorul cuprins:

"c) până la sfârsitul lunii, pentru luna în curs, în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d), e) si pct. V;"

16. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - (1) În sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care s-a plătit con­tributia la bugetul asigurărilor sociale de stat atât de către asigurat, cât si de angajator sau, după caz, numai de către asigurat, în situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV, pct. V si alin. (2).

(2) În perioada în care asiguratului i s-a retinut con­tributia de asigurări sociale, iar angajatorul nu si-a achitat contributia datorată în calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia în calcul reprezintă o treime din peri­oada respectivă.

(3) Stagiul de cotizare corespunzător contributiei de asi­gurări sociale achitate în conditiile art. 21 alin. (51) repre­zintă o treime din perioada respectivă."

17. Litera b) a alineatului (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

"b) a urmat cursurile de zi ale învătământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor res­pective, cu conditia absolvirii acestora;"

18. Alineatul (3) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

"(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în conditiile prezentei legi, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 78 alin. (7)."

19. Alineatul (1) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - (1) Asiguratii care au realizat stagiul com­plet de cotizare si care si-au desfăsurat activitatea total sau partial în conditii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor stan­dard de pensionare conform tabelului nr. 1."

20. Alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Asiguratii care si-au desfăsurat activita­tea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. a) si e), care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani în aceste conditii, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 45 de ani."

21. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce ali­neatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Criteriile de încadrare a activitătilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii se stabi­lesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si a Ministerului Sănătătii si Familiei, în urma consultării Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare."

22. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"Art. 44. - Asiguratii prevăzuti la art. 20 lit. a), c), d) si e), care au realizat stagii de cotizare mai mici decât cele prevăzute la alin. (1) si (2) ale art. 43, beneficiază de pen­sie pentru limită de vărstă, cu reducerea proportională a vârstelor standard de pensionare, în conditiile realizării sta­giilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 4 si 5."

23. După articolul 48 se introduce articolul 481 cu următorul cuprins:

"Art. 481. - (1) Asiguratii care au realizat stagii de coti­zare în una sau mai multe dintre următoarele situatii: în conditii de muncă speciale, în conditii de muncă deosebite, în conditiile prevăzute la art. 47 si 48, precum si în conditiile prevăzute de legi speciale beneficiază cumulativ de reducerea vârstei standard de pensionare.

(2) Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mică decât vârstele prevăzute la art. 42, 43 si 47, respectiv în anexele nr. 4 si 5, sau decât reducerea maximă prevăzută la art. 46, după caz.

(3) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare în conditii normale de muncă, precum si în conditiile prevăzute de legi speciale sau, după caz, în conditiile prevăzute la art. 48 beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare până la 50 de ani pentru femei, respectiv până la 55 de ani pentru bărbati."

24. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"Art. 49. - (1) Asiguratii care au depăsit stagiul com­plet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anti­cipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

(2) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), precum si perioa­dele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invalidi­tate.

(3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste în ace­leasi conditii cu cel al pensiei pentru limită de vârstă.

(4) La împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată devine pensie pentru limită de vărstă si se calculează prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."

25. La articolul 50, după alineatul (1) se introduce ali­neatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate."

26. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"Art. 52. - La împlinirea vârstelor standard de pensio­nare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată partială devine pensie pentru limită de vârstă si se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) si prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."

27. Alineatul (4) al articolului 56 va avea următorul cuprins:

"(4). Termenul de rezolvare a contestatiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia."

28. Alineatul (3) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

"(3) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asigu­ratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditătii până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3, vârstă la care, în conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limită de vârstă."

29. Alineatul (2) al articolului 68 va avea următorul cuprins:

"(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârstă si de durata căsătoriei, dacă decesul sotului sustinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei si dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe econo­mie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."

30. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

"Art. 69. - Sotul supravietuitor care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 67 si la art. 68 alin. (1) benefi­ciază de pensie de urmas pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."

31. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

"Art. 70. - Sotul supravietuitor care are în îngrijire la data decesului sustinătorului unul sau mai multi copii în vârstă de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmas până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."

32. Alineatul (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

"(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste, în conditiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punc­tajului mediu anual realizat de sustinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în functie de numărul urmasilor îndreptătiti, astfel:

a)      pentru un singur urmas - 50%;

b)      pentru 2 urmasi - 75%;

c)      pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%."

33. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

"Art. 76. - (1) Începând cu data înscrierii la pensie cuantumul pensiei se determină prin înmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

(2) Cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se majo­rează cu suma corespunzătoare contributiei pentru asi­gurările sociale de sănătate, datorată potrivit legii.

(3) La determinarea cuantumurilor pensiei conform alin. (1) si (2) fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarilor."

34. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

"Art. 77. - (1) Punctajul mediu anual realizat de asigu­rat în perioada de cotizare se determină prin împărtirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) În situatia asiguratilor prevăzuti la art. 43 si 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole.

(3) În situatiile prevăzute la art. 44, la stabilirea puncta­jului mediu anual al asiguratilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 si 5.

(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numărului de puncte realizat în fiecare lună se utilizează cinci zecimale."

35. Alineatul (8) al articolului 78 va avea următorul cuprins:

"(8) Asiguratii care, după îndeplinirea conditiilor de pen­sionare pentru limită de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în una dintre situatiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar."

36. După articolul 78 se introduce articolul 781 cu următorul cuprins:

"Art. 781. - (1) În situatia prevăzută la art. 37 alin. (2) numărul de puncte realizat în fiecare lună, calculat conform art. 78 alin. (1), se diminuează la o treime.

(2) Numărul de puncte realizat de someri se calculează prin raportarea cuantumului drepturilor bănesti lunare acor­date la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comu­nicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) persoanele care beneficiază de plăti compensatorii si salariatii din industria de apărare, care beneficiază de indemnizatii, potri­vit legii, în perioada de întrerupere a activitătii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul Fondului pentru plata aju­torului de somaj, perrtru care numărul de puncte se calcu­lează prin raportarea unei treimi din drepturile primite, în aceste cazuri, la salariul mediu brut lunar din luna respec­tivă, comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice."

37. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:

"Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se cal­culează pe baza unui coeficient care nu poate depăsi 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamenta­rea bugetului asigurărilor sociale de stat."

38. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

"Art. 81. - (1) Valoarea unui punct de pensie se cal­culează de către CNPAS, conform prevederilor art. 80, la data intrării în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat si se actualizează în functie de posibilitătile financi­are, în cursul executiei bugetare, prin indexare trimestrială cu un procent care să acopere cu până la 100% rata inflatiei.

(2) Indexarea prevăzută la alin. (1) se stabileste prin hotărâre a Guvernului."

39. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

"Art. 83. - (1) Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se acordă si se plătesc de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

(2) Drepturile de pensie anticipată sau pensie anticipată partială se acordă si se plătesc:

a) de la data îndeplinirii conditiilor, dar nu înaintea încetării calitătii de asigurat, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si VI, dacă cererea a fost depusă în termenul prevăzut la alin. (1);

b) de la data îndeplinirii conditiilor, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si alin. (2), dacă cererea a fost depusă în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) În cazul persoanelor care îndeplinesc conditiile de pensionare si a căror cerere a fost depusă peste termenul prevăzut la alin. (1) drepturile de pensie se acordă si se plătesc de la data depunerii cererii împreună cu actele doveditoare."

40. Alineatul (3) al articolului 86 va avea următorul cuprins:

"(3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea în termen de 5 zile de la data emiterii."

41. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

"Art. 87. - Decizia emisă în conditiile art. 86 alin. (1) poate fi contestată la instanta judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare."

42. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

"Art. 88. - Decizia casei teritoriale de pensii, necontes­tată în termen, este definitivă:"

43. Literele b) si d) ale alineatului (1) al articolului 92 vor avea următorul cuprins:

"b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI;

d) beneficiarul unei pensii de urmas realizează dintr-o activitate profesională venituri brute lunare mai mari de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit con­form art. 5 alin. (3);"

44. Alineatul (1) al articolului 94 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) pensionarii de invaliditate de gradul III."

45. Alineatul (2) al articolului 94 va avea următorul cuprins:

"(2) Beneficiarii pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, dacă veni­turile brute lunare realizate nu depăsesc o pătrime din salariul mediu brut lunar pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."

46. Alineatul (1) al articolului 95 va avea următorul cuprins:

"Art. 95. - (1) Beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea pensiei după realizarea fiecărui stagiu de cotizare de minimum 12 luni."

47. La articolul 98 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) Dreptul asiguratilor la ajutorul de deces nu este conditionat de îndeplinirea stagiului de cotizare prevăzut la alin. (2) sau (3)."

48. Alineatele (1) si (2) ale articolului 99 vor avea următorul cuprins:

"Art. 99. - (1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asi­gurări sociale se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contributia individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23.

(2) În situatia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguratii prevăzuti la art. 98 alin. (4) baza de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale o con­stituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contributia de asigurări sociale din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contributia de asigurări sociale."

49. La articolul 99, după alineatul (4) se introduce ali­neatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) În cazul în care baza de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul indemnizatiilor se iau în considerare, pentru aceste perioade, veniturile lunare care, potrivit degii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective."

50. Litera a) a literei B a alineatului (1) al articolului 101 va avea următorul cuprins:

"a) a 4-a zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V si alin. (2);"

51. Litera d) a articolului 102 va avea următorul cuprins:

"d) de bugetul asigurărilor sociale de stat, în cazul asi­guratilor prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si Vl, precum si al celor prevăzuti la alin. (1) pct. III, aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau la alte forme de pregătire profesională, organizate potrivit legii, dacă bolile profesionale sau accidentele de muncă s-au produs din vina acestora."

52. Alineatul (1) al articolului 104 va avea următorul cuprins:

"Art. 104. - (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul asiguratilor cu contract individual de muncă pe durată determinată, precum si al celor prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si VI, este de cel mult 90 de zile în cursul unui an calendaristic."

53. La alineatul (1) al articolului 109 se introduce litera g) cu următorul cuprins:

"g) bilete de odihnă, pentru asiguratii unitătilor în care nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social."

54. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

"Art. 111. - Indemnizatia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asi­guratilor prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă."

55. Alineatul (4) al articolului 117 va avea următorul cuprins:

"(4) Pot beneficia de tratament balnear si alte categorii de pensionari si asigurati, în limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de către beneficiar a unei părti din costul biletului de tratament balnear."

56. La articolul 117, după alineatul (5) se introduc ali­neatele (6), (7) si (8) cu următorul cuprins:

"(6) Locurile la tratament balnear vor fi asigurate în unitătile de tratament din proprietatea CNPAS si, în com­pletare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităti de profil. La încheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii si de categoria de confort oferită, precum si de nivelul maxim al tarifelor, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, stabilit de CNPAS.

(7) Criteriile pe baza cărora se acordă biletele de odihnă, precum si nivelul cotei de participare individuală a asiguratilor se aprobă prin hotărăre a Guvernului.

(8) Plata serviciilor aferente biletelor de tratament bal­near si biletelor de odihnă utilizate se realizează de CNPAS."

57. Literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 121 vor avea următorul cuprins:

"a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, pănă la împlinirea vârstei de 3 ani;

b) concediu si indemnizatie pentru îngrijirea copilului bol­nav în vărstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 âni."

58. Alineatele (1) si (2) ale articolului 123 vor avea următorul cuprins:

"Art. 123. - (1) Indemnizatia pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere.

(2) Indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere, precum si a certificatului de persoană cu handicap, emise în conditiile legii."

59. Litera b) a alineatului (2) al articolului 127 va avea următorul cuprins:

"b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati în plasament familial sau cei încredintati spre crestere si educare fami­liei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îsi continuă stu­diile, până la terminarea acestora, fără a depăsi vârsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă si-au pierdut capacitatea de muncă înain­tea vârstelor mentionate;"

60. Articolul 129 va avea următorul cuprins:

"Art. 129. - În cazul în care angajatorul îsi încetează activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost înche­iat contractul individual de muncă drepturile de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), c), d) si e) si la art. 109 alin. (1) lit. c), care s-au născut anterior ivirii aces­tor situatii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de către casele teritoriale de pensii, urmând să fie recupe­rate de la angajator, după caz, conform legii."

61. Litera c) a alineatului (2) al articolului 133 va avea următorul cuprins:

"c) casa teritorială de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si alin. (2)."

62. La articolul 133, după alineatul (2) se introduce ali­neatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale acor­date pe o perioadă mai mare de 90 de zile se indexează o dată cu indexarea valorii punctului de pensie."

63. Litera c) a articolului 135 va avea următorul cuprins:

"c) Gasa teritorială de pensii, în cazul decesului pensio­narului sau al asiguratului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. IV, V sau alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia."

64. Alineatul (2) al articolului 141 va avea următorul cuprins:

"(2) Statutul va cuprinde în mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPAS, modul de organizare si functionare a CNPAS, precum si atributiile caselor teritoriale de pensii."

65. Articolul 142 va avea următorul cuprins:

"Art. 142. - Cheltuielile privind organizarea, si functiona­rea sistemului public se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în conditiile legii."

66. După articolul 144 se introduce articolul 1441 cu următorul cuprins:

"Art. 1441. - Realizarea atributiilor ce revin CNPAS, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale."

67. Litera l) a articolului 148 va avea următorul cuprins:

l) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii documentele justificative si actele de evidentă necesare în vederea sta­bilirii obligatiilor de asigurări sociale, precum si în vederea recuperării creantelor prin executare silită."

68. Alineatul (2) al articolului 162 va avea următorul cuprins:

"(2) Punctajul anual pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unităti agricole cooperatiste, precum si pen­tru fiecare an de contributie realizat de tăranii cu gos­podărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, reprezintă 0,25 puncte."

69. La articolul 163 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Prevederile alin. (1), referitoare la stabilirea puncta­jului anual, se aplică si în cazul perioadelor în care, ante­rior intrării în vigoare a prezentei legi, o persoană s-a aflat în una dintre situatiile prevăzute la art. 38."

70. La articolul 167, textul actual devine alineatul (1) si se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Pentru perioada aprilie 2001-noiembrie 2014 vârsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare, în întelesul art. 49 si 50, sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentna limită de vârstă în raport cu data nasterii."

71. După articolul 167 se introduc articolele 1671 si 1672 cu următorul cuprins:

"Art. 1671. - (1) Într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăsurat activităti încadrate în grupa I de muncă, con­form legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.

 

TABELUL Nr. 4

 

Stagiul de cotizare realizat efectiv, conform legislatiei de pensionare

Reducerea vârstelor standard prevăzute anterioare, în grupa I de în anexa nr. 3

(ani)

(luni)

2

1

2

4

2

5

6

3

7

8

4

10

10

6

0

12

7

2

14

8

5

16

9

7

18

10

10

20

12

0

22

13

0

24

14

0

26 si peste

15

0

 

(2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 si 5.

Art. 1672. - (1) În perioada esalonării vârstelor stan­dard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevăzute în anexa nr. 3 cererea de pensionare pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată partială, împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant în ter­men de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în a cărei rază se află domiciliul acestuia.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si VI cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare se depun de angajator sau de institutia care efectuează plata drepturilor de somaj, după caz, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în a cărei rază se află domiciliul asiguratului.

(3) Drepturile de pensii se acordă si se plătesc în conditiile prevăzute la art. 83, în raport cu termenul prevăzut la alin. (1) si (2)."

72. La articolul 168, după alineatul (2) se introduc ali­neatele (3), (4) si (5) cu următorul cuprins:

"(3) După intrarea în vigoare a prezentei legi, pe baza analizei rezultatelor recorelării aplicate conform prevederilor alin. (1) si (2) Guvernul poate adopta măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor stabilite pe baza legislariei anteri­oare.

(4) Programul si metodologia de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor alin. (3), se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.

(5) În cazul pensiilor de asigurări sociale ale agricultori­lor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, recorelarea pensiilor se face pe baza determinării timpului util conform metodologiei care a fost folosită la aplicarea prevederilor Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare."

73. La articolul 171, textul actual devine alineatul (1) si se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate."

74. Articolul 180 va avea următorul cuprins:

"Art. 180. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile suplimen­tare, pensiile de asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislatiei anterioare, precum si ajutoarele sociale stabilite potrivit legislatiei de pensii devin pensii în întelesul prezentei legi.

(2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât la data intrării în vigoare a prezentei legi să determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantu­mului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art. 40, din care s-a dedus contributia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la valoarea unui punct de pensie stabilită în conditiile art. 80.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) pensionarii de asigurări sociale de stat ale căror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie 1998-31 martie 2001 sunt mai mari decât un punctaj mediu estimat pentru persoanele care se vor pensiona în conditiile prezentei legi.

(4) Punctajul mediu estimat, prevăzut la alin. (3), se cal­culează de CNPAS.

(5) Punctajul mediu anual, calculat conform alin. (2), se poate corecta corespunzător recorelării prevăzute la art. 168 alin. (3), (4) si (5).

(6) Cuantumul pensiilor se stabileste în baza prevederi­lor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual stabilit conform alin. (2), (3), (4) si (5).

(7) În situatia în care cuantumul pensiilor stabilit con­form alin. (6) este mai .mic decât cel stabilit în baza legislatiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos."

75. După articolul 180 se introduce articolul 1801 cu următorul cuprins:

Art. 1801. - (1) De prevederile art. 180 beneficiază si magistratii pensionati în baza Legii nr. 92/1992 pentru orga­nizarea judecătorească, republicată, cu modificările si com­pletările ulterioare, pentru partea din pensia de serviciu care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum si pentru pensia suplimentară.

(2) Punctajul mediu al magistratilor pensionari se deter­mină si se evidentiază distinct pentru pensia de asigurări sociale de stat, respectiv pentru pensia suplimentară.

(3) În situatiile reglementate la alin. (1) si (2) se păstrează în plată drepturile stabilite în baza legislatiei anterioare intrării în vigoare a prezentei legi."

76. La articolul 184, textul actual devine alineatul (1) si se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Pensiile stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată devin pensii pentru limită de vârstă la împlinirea vârstelor de 62 de ani bărbatii si de 57 de ani femeile si se recalculează pe baza metodologiei prevăzute la art. 180, prin eliminarea diminuării aplicate cuantumului la data stabilirii initiale si prin adăugarea even­tualelor stagii de cotizare realizate în perioada de antici­pare."

77. La articolul 185, textul actual devine alineatul (1) si se introduc alineatele (2) si (3) cu următorul cuprins:

"(2) Drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi se achită pe duratele si în procentele prevăzute de prezenta lege, dacă acestea sunt în avantajul beneficiarilor. Procentele vor fi aplicate la baza de calcul stabilită initial pentru deschiderea acestor drepturi.

(3) În caz contrar se mentin drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi."

78. După articolul 186 se introduce articolul 1861 cu următorul cuprins:

"Art. 1861. - Pentru anul 2001 salariul mediu brut pe economie în baza art. 5 alin. (3) reprezintă salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asi­gurărilor sociale de stat pe anul 2001."

79. Articolul 193 va avea următorul cuprins:

"Art. 193. - (1) La efectuarea oricăror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPAS si de casele teritoriale de pensii se percepe un comision de 3% aplicat la suma totală ce face obiectul operatiunii.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) operatiunile legate de stabilirea si plata prestatiilor sociale, finantate din bugetul de stat si din bugetele fondurilor speciale, pentru care CNPAS percepe contravaloarea cheltuielilor materiale si a manoperei aferente serviciilor efectuate.

(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) si (2) constituie venituri la bugetul asigurărilor soci­ale de stat."

80. Articolul 195 va avea următorul cuprins:

"Art. 195. - Sumele ce urmează să fie achitate benefi­ciarilor de drepturi stabilite potrivit prevederilor prezentei legi se întregesc la o mie de lei în favoarea acestora, după deducerea eventualelor obligatii."

81. Penultima liniută de la articolul 198 va avea următorul cuprins:

" Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/1999 pri­vind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurările sociale de stat, modi­ficat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementări din legislatia de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 1 februarie 1999, aprobată prin Legea nr. 72/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 19 martie 2001 ;"

82. Punctul 6 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

"6. Stagiul complet de cotizare de 35 de ani (începând cu luna decembrie 2014)

 

Reducerea vârstei de pensionare cu

Stagiul de cotizare realizat în conditii speciale

Stagiul de cotizare realizat în alte conditii de muncã

Stagiul total

Ani

(ani)

(luni)

(ani)

(luni)

(ani)

(luni)

10

24

-

-

-

24

-

9

22

6

3

6

26

-

8

20

-

7

-

27

-

7

17

6

10

6

28

-

6

15

-

14

-

29

-

5

12

6

17

6

30

-

4

10

-

21

-

31

-

3

7

6

24

6

32

-

2

5

-

28

-

33

-

1

2

6

31

6

34

 

                       

83. Titlul anexei nr. 6 si specificatia din tabel vor avea următorul cuprins:

"SALARIUL MEDIU ANUAL"

84. În cuprinsul legii denumirile Ministerul Sănătătii, Ministerul Transporturilor, respectiv Comisia Natională pentru Statistică se înlocuiesc cu denumirile Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Lucrărilor Publice,Transporturilor si Locuintei si, respectiv, Institutul National de Statistică si Studii Economice.

Art. II. - Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 49.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru constituirea, în cadrul Ministerului Integrării Europene,

a Autoritătii de Management pentru Programul SAPARD

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie, în cadrul Ministerului Integrării Europene, Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD, organism specializat, având rolul de a asigura coordonarea procesului de monitorizare si de evaluare a implementării Programului SAPARD la nivel national, regio­nal si local.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor sale Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD cooperează cu Agentia SAPARD si, după caz, cu celelalte institutii impli­cate.

Art. 3. - Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD va întocmi rapoarte lunare asupra modului de derulare a Programului SAPARD, pe care le va prezenta ministrului integrării europene în vederea informării Guvernului, si, după caz, va elabora propuneri pentru efici­entizarea implementării acestuia.

Art. 4. - Comunicarea către Comisia Europeană a rapoartelor de implementare si de evaluare, precum si a propunerilor de ajustare a Programului SAPARD se reali­zează în conformitate cu prevederile Acordului multianual de finantare.

Art. 5. - Cheltuielile necesare în vederea functionării Autoritătii de Management pentru Programul SAPARD se suportă din bugetul Ministerului Integrării Europene, precum si din alte surse, în conditiile legii.

Art. 6. - Responsabilitătile, atributiile si structura Autoritătii de Management pentru Programul SAPARD se stabilesc prin ordin al ministrului integrării europene în ter­men de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 339.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării pachetului de actiuni gestionat la Banca Agricolă - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării pachetului de actiuni din capitalul social al Băncii Agricole - S.A. gestionat la momentul încheie­rii contractului de vânzare-cumpărare de actiuni, prin negociere, se prelungeste până la data de 15 aprilie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco

 secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 345.