MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 711         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

594. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

 

847. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

 

595. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietătii de Stat la unele societăti comerciale

 

848. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietătii de Stat la unele societăti comerciale

 

596. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului si a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române

 

849. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului si a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române

 

597. - Lege privind unele măsuri de protectie si autorizare a constructiilor în zona de coastă a Mării Negre

 

850. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de protectie si autorizare a constructiilor în zona de coastă a Mării Negre

 

598. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

 

851. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

 

600. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

853. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

601. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

 

854. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2000 pentru modificarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei

Companii Române de Petrol

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196 din 9 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind egularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580

din 20 noiembrie 2000, cu următoarea modificare:

 1. La punctul 1 al articolului unic, articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Creantele reprezentând creditele în valută cordate de fosta Bancă Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. Companiei Române de Petrol, înregistrate în conturi în afara bilantului contabil la Banca Comercială Română - S.A., se preiau, prin cesiune si cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării, fără plată, pentru urmărire si valorificare, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 594.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 196/2000 pentru modificarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind

regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 847.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietătii de Stat la unele societăti comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23 din 8 februarie 2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietătii de Stat la unele societăti comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 19 februarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 595.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 205/2000 privind conversia în actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietătii de Stat

la unele societăti comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale,  bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietătii de Stat la unele societăti comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 848.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea

doctoratului si a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127 din 30 iunie 2000 privind organizarea doctoratului si a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 7 iulie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea doctoratului si a studiilor postuniversitare de specializare în cadrul Academiei Române”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Academia Română este institutie organiza toare de doctorat cu si fără frecventă, în conditiile legii.”

3. Articolul 2 se abrogă.

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Conducătorii de doctorat pot fi si cercetători stiintifici principali gradul I, având titlul de doctor. Dreptul de a conduce doctoratul este avizat nominal de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, la propunerea Prezidiului Academiei Române, si este conferit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Titlul stiintific de doctor se acordă de către Academia Română si se confirmă de către Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, la propunerea comisiilor de specialitate.

(2) Pe baza ordinului ministrului educatiei si cercetării, Academia Română, ca institutie organizatoare, eliberează diploma de doctor.

(3) Diplomele de doctor eliberate de către Academia Română sunt echivalente cu diplomele de doctor eliberate de universitătile organizatoare de doctorat.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Academia Română este abilitată, în conditiile legii, să organizeze studii postuniversitare de specializare.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Modul de organizare si functionare a pregătirii doctoratului si a studiilor postuniversitare de specializare este stabilit de Prezidiul Academiei Române prin regulament, în conditiile legii.”

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Cheltuielile institutiei organizatoare pentru pregătirea prin doctorat si prin studii postuniversitare de specializare se asigură din bugetul Academiei Române si din taxe de studii pentru aceste activităti.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 596.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea

doctoratului si a studiilor avansate academice în cadrul

Academiei Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului si a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 849.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri de protectie si autorizare

a constructiilor în zona de coastă a Mării Negre

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În scopul protejării si conservării diversitătii biologice, peisagistice si fizice a zonei de coastă a Mării Negre, pe teritoriul românesc se delimitează o zonă de interdictie temporară de construire, generată de linia de coastă, până la aprobarea planurilor urbanistice generale si zonale, astfel:

a) în directia mării, până la izobata de 2 m;

b) în directia uscatului, pe o lătime măsurată la orizontală de 300 m.

Art. 2. - În sensul prezentei legi următorii termeni se definesc astfel:

a) linia de coastă - limita rezultată prin unirea punctelor în care apa este în contact cu uscatul;

b) linia de tărm - granita naturală de nisip, pietris, roci, stânci, păpuris, mlastină sau zone umede la tărmul mării, aflate în spatele liniei de coastă, în directia uscatului sau la baza falezei;

c) tărmul - zona dintre linia de coastă si linia de tărm;

d) zona tampon - zona care are o lătime orizontală de 100 m măsurată de la linia de tărm în directia uscatului.

Art. 3. - Se interzice autorizarea executării oricărui fel de constructii definitive sau provizorii în cadrul zonei delimitate conform art. 1.

Art. 4. - (1) Sunt exceptate de la prevederile art. 3 zonele portuare, zonele militare si de securitate delimitate conform normelor legale în vigoare, care sunt supuse unor reglementări specifice, lucrările de reparare de maximă necesitate sau de avarie privind căi de comunicatie si

dotări tehnico-edilitare subterane si aeriene, lucrările si constructiile hidrotehnice stabilite si aprobate conform legii, precum si statiunea Mamaia.

(2) Constructiile si amenajările care fac obiectul clasificării plajelor cu destinatie turistică conform actelor normative în vigoare, precum si amenajările destinate activitătilor de agrement, cultural-sportive care au si scop de promovare a turismului de litoral sunt exceptate de la prevederile

prezentei legi, construirea lor autorizându-se conform legii.

Art. 5. - (1) Consiliile locale ale unitătilor administrativ-teritoriale riverane litoralului românesc al Mării Negre au obligatia ca, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să întocmească si/sau să reactualizeze planurile urbanistice generale si planurile urbanistice zonale, conform prevederilor legale, care vor mai cuprinde si următoarele elemente:

a) linia de coastă;

b) linia de tărm;

c) tărmul;

d) plaja mării;

e) faleza mării;

f) zona tampon.

(2) Planurile urbanistice generale si planurile urbanistice zonale, prevăzute la alin. (1), vor fi avizate în mod obligatoriu de Ministerul Turismului înainte de dezbaterea si de aprobarea lor de către consiliile locale.

Art. 6. - (1) În statiunile turistice de pe litoral si în zona plajelor cu destinatie turistică este interzisă executarea lucrărilor de pregătire, reparare, curătare a clădirilor, precum si cele de reparare a străzilor, trotuarelor si dotărilor tehnico-edilitare subterane si aeriene, în perioada 15 mai-15 septembrie a fiecărui an, cu exceptia lucrărilor de remediere a unor avarii.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) vor fi finalizate până la data de 15 mai a fiecărui an.

(3) Pentru anul 2001 termenul prevăzut la alin. (2) este data de 30 iunie 2001.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor art. 3 si 6 constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 8. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ai Ministerului Turismului.

(2) Sanctiunea poate fi aplicată si persoanelor juridice.

Art. 9. - Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 597.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de protectie

si autorizare a constructiilor în zona de coastă a Mării Negre

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri de protectie si autorizare a constructiilor în zona de coastă a Mării Negre si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 850.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea

si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83 din 19 iunie 2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 iunie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practică, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistentei medicale ambulatorii: preventivă, curativă si de recuperare.

...............................................................................

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să presteze serviciile conexe actului medical în strictă concordantă cu prescriptiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor si cu normele legale în vigoare.”

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Cabinetul de practică individual este forma de exercitare a profesiunii, în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea titularul cabinetului de practică. Acesta poate angaja, în conditiile legii, ca salariati sau colaboratori, alte persoane care au profesiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) si, după caz, orice altă categorie de personal necesar.”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Nivelul salariului sau al remuneratiei personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociază cu titularul cabinetului de practică individual sau, după caz, cu persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2), conform legii.”

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Persoanele juridice care desfăsoară servicii publice conexe actului medical, înfiintate în temeiul altor acte normative, au obligatia să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale, Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.”

Art. II. - În cuprinsul ordonantei de urgentă denumirile “Ministerul Sănătătii” si “ministrul sănătătii’ se înlocuiesc cu “Ministerul Sănătătii si Familiei”, respectiv “ministrul sănătătii

si familiei”, iar cuvântul “profesie” se înlocuieste cu cuvântul “profesiune”.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 598.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea

si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii

publice conexe actului medical

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 851.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri

pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11 din 26 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 600.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora

si a deseurilor neferoase reciclabile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 853.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea

Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea

Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88 din 29 iunie 2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 601.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea,

organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 854.