MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 731         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

889. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

890. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

891. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă

 

892. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

893. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul de Interne

 

894. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

895. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum si echipamente-

lor si componentelor ce pot fi montate si/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998

 

896. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 249 din 18 septembrie 2001 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.070. - Hotărâre privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflati la studii în străinătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

645/184. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind stabilirea tarifului reglementat pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz”-S.A. Medias

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul  national de decoratii al României, pentru îndelungata activitate caritabilă desfăsurată prin Asociatia “Casa Ioana”, precum si pentru deosebita competentă profesională de care a dat dovadă în organizarea actiunilor destinate ajutorării copiilor si persoanelor aflate la nevoie,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului Ian Charles Andrew Tilling, presedinte si director executiv al Asociatiei “Casa Ioana”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 889.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului educatiei si cercetării si a ministrului culturii si cultelor,

pentru îndelungata si competenta activitate în domeniul bibliologiei, precum si pentru eforturile deosebite în coordonarea, în calitate de director al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucuresti, a programelor si actiunilor de reconstructie, modernizare si refacere a colectiilor distruse în decembrie 1989, cu ocazia redeschiderii bibliotecii si a inaugurării aripii noi a acesteia,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului profesor universitar Ion Stoica, director general al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 890.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel

din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. d) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 19 noiembrie 2001 domnului colonel Lică Alexandru Tudor i se acordă gradul de general de brigadă si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 891.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel

din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3 si ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2001,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2001 domnului colonel Vasile Petre Velea i se acordă gradul de general de brigadă si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 892.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. e) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, având în vedere propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 30 noiembrie 2001 domnul general de brigadă Ionel Tudorache Arghiroiu se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 893.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national

Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului culturii si cultelor, pentru îndelungata si competenta conducere a unei formatiuni corale de prestigiu, pentru dăruirea si talentul dirijoral de care a dat dovadă, cu prilejul aniversării a 50 de ani de existentă a corului Filarmonicii l.Banatul” din Timisoara,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Diodor Nicoară, dirijorul corului Filarmonicii “Banatul”  din Timisoara.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 894.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Acordul privind adoptarea

de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum si echipamentelor si componentelor ce pot fi montate

si/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 348 din 25 octombrie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea României la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum si echipamentelor ce pot fi montate si/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 895.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Domnul Ioan Emil Vasiliu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Emiratele Arabe Unite.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 896.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 249

din 18 septembrie 2001

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Aurelia Muresan si Adrian Muresan în Dosarul nr. 2/C/2001 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 ianuarie 2001, pronuntată în  Dosarul nr. 2/C/2001, Curtea de Apel Timisoara – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte.

Exceptia a fost formulată de Aurelia Muresan si Adrian Muresan cu ocazia solutionării recursului declarat împotriva Deciziei civile nr. 2.529/A din 6 octombrie 2000 pronuntată de Tribunalul Timis.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 114 alin. (1) si (4). De asemenea, se consideră că ordonanta de urgentă “este inaplicabilă dacă, prealabil publicării sale, nu a fost depusă spre aprobare Parlamentului”.

Instanta de judecată, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale, consideră că exceptia este neîntemeiată.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999.

Autorii exceptiei consideră că această ordonantă contravine prevederilor constitutionale ale art. 114 alin. (1) si (4), relative la adoptarea ordonantelor de urgentă. Cu privire la aceste argumente Curtea constată că interdictia reglementării de către Guvern în domeniul legilor organice priveste numai ordonantele Guvernului adoptate în baza unei legi speciale de abilitare, această interdictie decurgând nemijlocit din textul constitutional. O asemenea limitare nu este prevăzută însă la alin. (4) al art. 114 din Constitutie, referitor la ordonantele de urgentă, deoarece cazul exceptional ce impune adoptarea unor măsuri urgente pentru salvgardarea unui interes public ar reclama instituirea unei reglementări de domeniul legii organice, care, dacă nu ar putea fi adoptată, interesul public avut în vedere ar fi sacrificat, ceea ce este contrar finalitătii constitutionale a institutiei. În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88

din 25 februarie 1998. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia promovată prin decizia sus-amintită îsi mentin valabilitatea si în această cauză.

Nici critica de neconstitutionalitate ce vizează nedepunerea Ordonantei la Parlament spre aprobare, “prealabil publicării sale”, nu poate fi retinută. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 a fost depusă spre aprobare la Parlament la data de 8 aprilie 1999..Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Aurelia Muresan si Adrian Muresan în Dosarul nr. 2/C/2001 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 septembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflati la studii în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 172 alin. (7) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Tinerilor cetăteni români trimisi în străinătate pentru efectuarea de studii unversitare complete sau partiale, postuniversitare, de doctorat, precum si pentru efectuarea de stagii de cercetare/specializare cu o durată de minimum 3 luni, ca bursieri ai statelor în care studiază, selectionati de Ministerul Educatiei si Cercetării, în baza unor documente de colaborare bilaterală - acorduri, programe, întelegeri, protocoale - sau a unor oferte unilaterale, li se acordă, de Ministerul Educatiei si Cercetării, în completarea bursei acordate de statul în care studiază, o bursă de studiu lunară în valută.

(2) Sumele reprezentând valoarea bursei prevăzute la alin. (1) se suportă de Ministerul Educatiei si Cercetării din alocatii de la bugetul de stat acordate în limita creditelor bugetare aprobate si din venituri extrabugetare.

Art. 2. - (1) Tinerii cetăteni români beneficiază de bursa prevăzută la art. 1 alin. (1) numai pe perioada anului universitar.

(2) Cuantumul bursei de studiu prevăzute la art. 1 alin. (1) se stabileste anual, pe tări, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Sumele reprezentând valoarea burselor de studii/stagii prevăzute la art. 1 alin. (1) se transferă la ambasadele României si, respectiv, la consulatele din tările respective de către Ministerul Educatiei si Cercetării.

(4) Ministerul Educatiei si Cercetării suportă comisioanele si spezele bancare ocazionate de transferul sumelor la ambasadele si, respectiv, la consulatele României din tările în care se efectuează studiile/stagiile prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) beneficiază si de decontarea cheltuielilor aferente transportului din Bucuresti la locul de studii si retur, o singură dată într-un an universitar, în situatia în care, potrivit documentelor încheiate, acesta nu se asigură de partea primitoare.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Educatiei si Cercetării va elabora instructiuni de aplicare a acesteia, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 782/1993 privind acordarea unor indemnizatii lunare tinerilor români aflati la studii în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 31 ianuarie 1997, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.070.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

Nr. 645/8 noiembrie 2001

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 184/9 noiembrie 2001

 

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului reglementat pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale

în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

în temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată si modificată prin Legea nr. 463/2001, precum si ale art. 8 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emit prezentul ordin.

 

Art. 1. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, aferent unui ciclu complet de injectie si extractie a gazelor naturale, la 670.873 lei/1.000 m 3 gaze naturale extrase din depozitele subterane.

(2) Tariful prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A. si este calculat la un curs de schimb de 30.774 lei/dolari S.U.A.

Art. 2. - Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias va factura lunar distribuitorilor licentiati contravaloarea serviciilor prestate pentru înmagazinarea gazelor naturale, prin aplicarea tarifului prevăzut la art. 1 la cantitătile de gaze naturale extrase din depozite si livrate acestora, confirmate prin raportul lunar privind structura livrărilor, întocmit de Dispeceratul National de Gaze

Naturale Bucuresti - Operatorul de Piată.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si titularii licentelor de înmagazinare si de distributie a gazelor naturale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării lui.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 2 lit. b) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 438/148/2001 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 septembrie 2001.

 

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Radu Gheorghe

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat