MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 742         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.115. - Hotărâre privind actualizarea anexei la Legea nr. 327/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

1.117. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

1.118. - Hotărâre privind acoperirea unor cheltuieli rezultate în urma efectuării unui tratament medical în străinătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

400. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei la Legea nr. 327/2001 pentru aprobarea scutirii

de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori

cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 alin. 2 din Legea nr. 327/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Legea nr. 327/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicatii Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001, se actualizează cu contractul nominalizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 9 noiembrie 2001.

Nr. 1.115.

 

ANEXĂ

 

CONTRACTELE

pentru importul de bunuri si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, pentru care locul prestării este în România, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu derulare în anul 2001

 

Nr. crt.

Numărul si obiectul contractului

Valoarea serviciilor

2.

Contract nr. PMR97C201 pentru realizarea programului de întretinere în perioada postgarantie a echipamentelor importate în baza contractului PMR96CO

253.983.280 FRF

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 496 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, familiilor si persoanelor singure din judetele Alba, Botosani, Brăila, Buzău, Caras-Severin, Călărasi, Dâmbovita, Harghita, Neamt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Vrancea si din -Municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2001.

Nr. 1.117.

 

ANEXĂ

 

Nr.

crt.

Adresa acordată

 

Beneficiarul

Suma

(milioane lei)

1.

Niculae Dumitru

Municipiul Bucuresti, Str. Livezilor nr. 61, sectorul 5

5

2.

Roman Cornelia

Municipiul Bucuresti, str. Vidin nr. 8, bl. 56, ap. 5, sectorul 2

5

3.

Crăciunescu Antonica

Municipiul Bucuresti, str. Carei nr. 11, bl. A18B, ap. 44, sectorul 2

15

4.

Ionită Elena

Municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 57, bl. M27, ap. 57, sectorul 2

7

5.

Oprica Crina Ileana

Municipiul Bucuresti, str. Masina de Pâine nr. 41, bl. OD55, ap. 7, sectorul 2

5

6.

Stoleriu Gheorghe

Municipiul Bucuresti, str. Postăvarul nr. 22, bl. 12, sc. 1, et. 3, ap. 30, sectorul 3

5

7.

Lecu Nicolae

Municipiul Bucuresti, str. Cobălcescu nr. 46, sc. 3, ap. 12, sectorul 1

5

8.

Rădulescu Adrian Decebal

Municipiul Bucuresti, aleea Bistricioara nr. 4, bl. 48, ap. 13, sectorul 2

10

9.

Badea Ecaterina

Municipiul Bucuresti, str. Alexandru cel Bun nr. 20, bl. T19 A, ap. 42, sectorul 2

5

10.

Rasiga Tereza Lucia

Municipiul Bucuresti, aleea Silistea nr. 1, bl. 2, sc. 1, ap. 17, sectorul 2

3

11.

Nită Gheorghe

Municipiul Bucuresti, str. Răscoala 1907 nr. 10, bl. 14, ap. 4, sectorul 2

15

12.

Constantin Aurel

Municipiul Bucuresti, str. Mântuleasa nr. 38, ap. 6, sectorul 2

20

13.

Popescu Maria

Municipiul Bucuresti, aleea Valea Siretului nr. 2, bl. P3, sc. 3, et. 4, ap. 60, sectorul 6

5

14.

Balaci Elena

Municipiul Bucuresti, Aleea Livezilor nr. 24, bl. 35, ap. 113, sectorul 5

15

15.

Daciu Georgeta

Municipiul Bucuresti, Str. Lalelelor nr. 5, sectorul 3

10

16.

Fodor Ildico

Municipiul Bucuresti, str. Agatha Bârsescu nr. 11, bl. V11, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3

10

17.

Urlea Lucia

Municipiul Bucuresti, str. Gh. Brătianu nr. 32, parter, sectorul 1

5

18.

Maricescu Aurelian

Municipiul Bucuresti, str. Valea lui Mihai nr. 4, bl. A4, sc. B, et. 3, ap. 27, sectorul 6

5

19.

Moraru Elena

Municipiul Bucuresti, str. E. Caragiani nr. 44, bl. 13 A, ap. 3, sectorul

15

20.

Patru Constanta Elena

Municipiul Bucuresti, str. Fetesti nr. 2, bl. I25, sc. 4, et. 3, ap. 57, sectorul 3

3

21.

Gavrilă Constantin

Municipiul Bucuresti, str. Dumbrava Nouă nr. 9, bl. M16 A, sc. 1, ap. 20, sectorul 5

5

22.

Chirită Stefana

Municipiul Bucuresti, str. Stelea Spătarul nr. 11, sectorul 3

3

23.

Vasilescu Iuliana

Municipiul Bucuresti, str. Despot Vodă nr. 40, sectorul 2

10

24.

Ciachir Elisabeta

Municipiul Bucuresti, str. Elev Stefănescu Stefan nr. 63, bl. 419, ap. 26, sectorul 2

4

25.

Lungu Sanda

Municipiul Bucuresti, str. Orzari nr. 32, sectorul 2

7

26.

Buică Tudora

Municipiul Bucuresti, Str. Bârsei nr. 6, bl. G7, sc. 2, et. 3, ap. 90, sectorul 3

10

27.

Dută Gheorghe

Municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 138, bl. 6, ap. 23, sectorul 4

10

28.

Lăcătus Floarea

Municipiul Bucuresti, str. Caporal Ilina nr. 6, bl. 14, sc. 2, ap. 64, sectorul 5

9

29.

Nită Nicolae

Municipiul Bucuresti, str. Sergent Deliu nr. 23, sectorul 5

4

30.

Rujoiu Maria

Municipiul Bucuresti, str. Motoc nr. 9, bl. P54, sc. 1, ap. 18, sectorul 5

5

31.

Ionescu Mihaela

Municipiul Bucuresti, Intr. Bârsei nr. 2, bl. M12, sc. 3, et. 2, ap. 50, sectorul 3

3

32.

Georgescu Octavian

Municipiul Bucuresti, str. Odobesti nr. 5B-5C, bl. M7B, ap. 72, sectorul 3

5

33.

Muscă Eugenia

Satul Sânmiclăus, comuna Sona, judetul Alba

10

34.

Radu Elvira

Municipiul Alba Iulia, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 105, bl. M7, ap. 6, judetul Alba

5

35.

Movanu Petru

Satul Mândresti, comuna Vlădeni, judetul Botosani

8

36.

Stoenciu Romeo Iulian

Municipiul Brăila, Aleea Cocorilor bl. E4, sc. 3, ap. 170, judetul Brăila

7

37.

Toma Dănut

Orasul Făurei, str. Nisipuri nr. 17, judetul Brăila

2

38.

Micu Florica

Municipiul Buzău, str. Lupeni nr. 74, judetul Buzău

4

39.

Bălută Maria

Orasul Băile Herculane, Str. Trandafirilor bl. 5, ap. 1, judetul Caras- Severin

5

40.

Petrovici Ioan

Municipiul Resita, Aleea Gladiolelor bl. 5, sc. 1, ap. 13, judetul Caras- Severin

10

41.

Ursaru Ionel Constantin

Municipiul Călărasi, str. Stirbei Vodă nr. 10, bl. J2, sc. 2, et. 2, ap. 11, judetul Călărasi

20

42.

Stan Lencuta

Comuna Gura Ocnitei, judetul Dâmbovita

5

43.

Mărcus Elisabeta

Orasul Bălan, Str. Florilor nr. 67, bl. 2, ap. 9, judetul Harghita

10

44.

Roman Georgeta Maria

Orasul Bălan, Str. Florilor nr. 67, bl. 2, ap. 30, judetul Harghita

10

45.

Pita Ioan

Orasul Bălan, Str. Florilor bl. 57, sc. 2, ap. 7, judetul Harghita

10

46.

Mincu Eugenia

Municipiul Ploiesti, Str. Postei nr. 15, judetul Prahova

20

47.

Burican Elena

Municipiul Ploiesti, Str. Cameliei nr. 8, bl. 41, ap. 26, judetul Prahova

20

48.

Cojocaru Constantin

Comuna Cocorăstii Mislii, judetul Prahova

20

49.

Măndoiu Rodica

Orasul Azuga, str. Ritivoiu nr. 2, bl. 34, ap. 11, judetul Prahova

20

50.

Cristea Nicolae

Comuna Drăgănesti, judetul Prahova

20

51.

Pavel Florea

Municipiul Ploiesti, str. Găgeni nr. 113, bl. 110, ap. 129, judetul Prahova

20

52.

Savu Elena

Comuna Grumăzesti, judetul Neamt

20

53.

Moldovan Vasile

Satul Giurtelec nr. 221, comuna Hodod, judetul Satu Mare

7

54.

Garagaianu Petra

Comuna Silistea, judetul Teleorman

5

55.

Dobrzanscki Erna Carolina

Municipiul Focsani, bd. Bucuresti nr. 19, bl. A3, ap. 4, judetul Vrancea

5

 

 

TOTAL:

496

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea unor cheltuieli rezultate în urma efectuării

unui tratament medical în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale să suporte suma de 3.850 lire sterline care reprezintă cheltuielile rezultate în urma efectuării tratamentului medical în străinătate de către minorul Cosmin Toma, după cum urmează:

a) 135 lire sterline - cheltuieli de consultatie medicală;

b) 3.715 lire sterline - diferente de curs de schimb valutar si comisioane bancare datorate schimbului valutar si transferului în străinătate al sumelor acordate.

Art. 2. - (1) Suma se va acorda în lei, din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prin Directia de muncă si solidaritate socială a judetului Dolj, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(2) Suma va fi transferată de Directia de muncă si solidaritate socială a judetului Dolj Directiei de sănătate publică a judetului Dolj, care va efectua plata pe baza documentelor justificative.

(3) Sumele rămase neutilizate vor fi virate Directiei de muncă si solidaritate socială a judetului Dolj în termen de cel mult 5 zile de la data efectuării plătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2001.

Nr. 1.118.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii

personalului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară

nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si privind aprobarea

tarifelor care se percep pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar

de stat în unitătile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare,

depozitare si valorificare a produselor de origine animală

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, având în vedere prevederile art. 33 alin. 4 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, pe baza Referatului de aprobare întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară nr. 144.787 din 15 octombrie 2001,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă unitătile în care este necesară asigurarea personalului sanitar veterinar de stat pentru desfăsurarea activitătii de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă tarifele care se percep pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animală, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Directiile sanitare veterinare, judetene, respectiv a -Municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Orice prevedere contrară prezentului ordin se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 23 octombrie 2001.

Nr. 400.

 

ANEXA Nr. 1

INSTRUCTIUNI

pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar de stat în unitătile prevăzute la art. 30

alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele instructiuni stabilesc cadrul organizatoric în care, în conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare, personalul sanitar veterinar de stat îsi desfăsoară activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile care taie animale, inclusiv păsări, colectează, prelucrează, procesează, depozitează si valorifică produse de origine animală.

Art. 2. - În sensul prezentelor instructiuni, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) personal sanitar veterinar de stat - medicii veterinari si personalul mediu ajutător, contractant, angajat în conditiile legii cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 4 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în unitătile care taie animale, inclusiv păsări, colectează, prelucrează, procesează, depozitează si valorifică produse de origine animală;

b) asistenta sanitară veterinară de stat - activitatea de supraveghere pe care o asigură personalul sanitar veterinar de stat în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) inspectie si control sanitar veterinar de stat - totalitatea investigatiilor efectuate de personalul sanitar veterinar de stat la animalele destinate tăierii, la produsele de origine animală în timpul obtinerii, prelucrării, depozitării si valorificării lor, precum si la alte produse si materii prime supuse controlului sanitar veterinar;

d) unităti - unitătile care taie animale, inclusiv păsări, colectează, prelucrează, procesează, depozitează si valorifică produse de orgine animală, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, potrivit prevederilor art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

e) tarife - valoarea operatiunilor, stabilită în euro, care se realizează în exercitarea activitătii de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unităti si care se virează lunar de către acestea în contul directiei sanitare veterinare judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, la cursul oficial al zilei în care se efectuează plata.

Art. 3. - Tarifele pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat sunt prevăzute în anexa nr. 3 la ordin. Tarifele pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat desfăsurată în zilele nelucrătoare si în sărbătorile legale se majorează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Unitătile în care personalul sanitar veterinar de stat îsi desfăsoară activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat sunt cuprinse în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 5. - Functionarea unitătilor cuprinse în anexa nr. 2 la ordin este permisă numai dacă au asigurate asistenta, inspectia si controlul sanitar veterinar de stat, în conditiile legii.

Art. 6. - Asistenta, inspectia si controlul sanitar veterinar de stat se asigură pe baza contractului încheiat în acest scop între directia sanitară veterinară si unitate.

 

CAPITOLUL II

SECTIUNEA 1

Obligatiile directiilor sanitare veterinare

 

Art. 7. - Directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, identifică unitătile în care este necesară asigurarea asistentei, a inspectiei si controlului sanitar veterinar de stat.

Art. 8. - Directia sanitară veterinară înscrie într-un registru special unitătile nominalizate, cu toate datele de identificare.

Art. 9. - Directia sanitară veterinară stabileste numărul de personal sanitar veterinar de stat necesar fiecărei unităti în functie de specificul activitătii acesteia, de capacitatea de productie, fluxul tehnologic si de sistemul de organizare. Directia sanitară veterinară desemnează circumscriptia sanitară veterinară pentru controlul alimentelor sau, după caz, circumscriptia sanitară veterinară zonală în a cărei subordine directă se desfăsoară activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat a personalului sanitar veterinar de stat si numeste medicul veterinar sef de circumscriptie. Medicul veterinar sef de circumscriptie întocmeste prezenta pentru personalul sanitar veterinar de stat din subordine, vizează documentul justificativ întocmit de medicul veterinar de stat din unitate si îl depune la directia sanitară veterinară concomitent cu raportul de activitate lunar.

Art. 10. - (1) Directia sanitară veterinară încheie, în conditiile legii, contract cu unitătile identificate si înregistrate, pentru plata activitătii de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat, asigură personalul sanitar veterinar de stat necesar si încasează lunar sumele reprezentând contravaloarea activitătii desfăsurate, calculată în baza tarifelor prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

(2) - Sumele rezultate, virate de către unităti în contul directiilor sanitare veterinare, sunt evidentiate distinct în contabilitate si constituie pentru acestea fonduri extrabugetare care se utilizează în scopul prevăzut de Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - Directiile sanitare veterinare angajează personal sanitar veterinar de stat în conditiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe perioada determinată, cu normă întreagă sau partială, după caz. Se poate angaja si personal pensionat, numai în conditiile în care nu se asigură o normă întreagă pentru personalul sanitar veterinar de stat sau atunci când conditiile geografice o impun.

Art. 12. - În primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente directia sanitară veterinară înaintează unitătilor documentele de plată pentru activitatea depusă în luna precedentă; sumele se stabilesc pe baza documentului justificativ întocmit si semnat de medicul veterinar de stat din unitate si de reprezentantul legal al unitătii si vizat de către medicul veterinar sef al circumscriptiei sanitare veterinare în a cărui subordine directă îsi desfăsoară activitatea.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile unitătilor

 

Art. 13. - Unitătile, persoane fizice si/sau juridice, încheie cu directia sanitară veterinară contract pentru asigurarea si finantarea asistentei, inspectiei si controlului sanitar veterinar de stat.

Art. 14. - În interesul desfăsurării nestingherite a activitătii unitătii, al prevenirii perioadelor neproductive, pentru asigurarea numărului necesar de personal sanitar veterinar de stat si pentru diminuarea costurilor ocazionate de inspectia si de controlul sanitar veterinar de stat, unitătile înaintează directiei sanitare veterinare, săptămânal, programul de activitate pentru săptămâna următoare.

Art. 15. - Pentru o bună desfăsurare si exercitare a activitătii de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat, în conformitate cu prevederile legale, unitătile asigură permanent conditii optime pe întreg fluxul tehnologic, inclusiv vestiare, birouri, facilităti pentru păstrarea sigiliilor si documentelor sanitare veterinare în conditii de securitate, echipament de lucru si de protectie, materiale de igienizare, ustensile de lucru, personal ajutător si altele asemenea.

Art. 16. - Unitătile virează în contul directiei sanitare veterinare sumele calculate de aceasta pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat desfăsurată de personalul sanitar veterinar de stat în luna precedentă, în termen de 3 zile de la data primirii documentelor de plată.

În ultima zi a lunii medicul veterinar de stat din unitate întocmeste si înaintează medicului veterinar sef de circumscriptie spre avizare documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat desfăsurată de personalul sanitar veterinar de stat existent în unitate pentru luna expirată si care constituie actul oficial în baza căruia directia sanitară veterinară întocmeste formalitătile de plată.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile personalului sanitar veterinar de stat

 

Art. 17. - Personalul sanitar veterinar de stat este subordonat tehnic si administrativ directiei sanitare veterinare prin medicul veterinar sef de circumscriptie sanitară veterinară si are, în principal, următoarele obligatii:

a) desfăsurarea activitătii conform prevederilor Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale normelor sanitare veterinare de aplicare a acesteia, precum si ale dispozitiilor, instructiunilor si ale oricăror alte reglementări legale;

b) respectarea prevederilor contractului semnat cu directia sanitară veterinară;

c) întocmirea si înaintarea la directia sanitară veterinară prin medicul veterinar sef de circumscriptie sanitară veterinară, la termenele si în conditiile stabilite de către aceasta, a situatiilor si documentelor solicitate, precum si a celor prevăzute de reglementările în vigoare.

d) păstrarea confidentialitătii activitătii desfăsurate în unitate, în raport cu persoanele fizice.

Art. 18. - În exercitarea atributiilor de serviciu medicii veterinari de stat contractanti emit documente sanitare veterinare oficiale pentru certificare, întocmesc acte de prelevare a probelor, sechestru si confiscare.

Art. 19. - Personalul sanitar veterinar de stat contractant poartă întreaga răspundere pentru activitatea prestată, deciziile stabilite, documentele si situatiile întocmite.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Refuzul unitătii de a semna cu directia sanitară veterinară contractul pentru asigurarea si finantarea asistentei, inspectiei si controlului sanitar veterinar de stat sau neplata la timp a sumelor stabilite conform prevederilor legale, precum si neasigurarea conditiilor necesare desfăsurării optime a activitătii sanitare veterinare oficiale conduc la retragerea personalului sanitar veterinar de stat din unitate si la pierderea dreptului de functionare a aces-

teia până la intrarea în legalitate.

Art. 21. - Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă a tarifelor pentru asigurarea asistentei, inspectiei si controlului sanitar veterinar de stat.

Art. 22. - (1) În cazul în care unitatea nu virează directiei sanitare veterinare suma de bani necesară pentru plata personalului sanitar veterinar de stat, directia sanitară veterinară actionează unitatea în instantă pentru obligarea la plata sumelor datorate.

(2) Până la solutionarea litigiului în instantă unitatea nu mai beneficiază de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat, motiv pentru care îsi pierde dreptul de functionare.

Art. 23. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezentele instructiuni conduce la aplicarea sanctiunilor legale fată de cei care se fac vinovati.

 

ANEXA Nr. 2

UNITĂTILE

în care se asigură personal sanitar veterinar de stat pentru desfăsurarea activitătii de asistentă,

inspectie si control sanitar veterinar de stat

 

1. Unităti pentru tăierea mamiferelor si păsărilor

2. Unităti independente de transare a cărnii

3. Unităti independente de transare/prelucrare a cărnii (fabrici de produse din carne, inclusiv ateliere pentru preparate din carne)

4. Unităti independente de prelucrare a membranelor naturale

5. Depozite/antrepozite frigorifice si/sau depozite alimentare

6. Antrepozite frigorifice cu sală de transare

7. Unităti de prelucrare a laptelui/produselor lactate

8. Unităti de prelucrare a produselor din pescuit, molustelor, gasteropodelor, batracienilor

9. Unităti de prelucrare a ouălor/produselor din ouă

10. Unităti de comercializare cu sectii de transare a cărnii si/sau prelucrare a produselor de origine animală

11. Hală de desfacere a produselor de origine animală.

 

ANEXA Nr. 3

TARIFE

pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile prevăzute la art. 30

alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

 

Specificatie

Tarif

I.

a) carne de bovine, bubaline adulte

3 euro/animal

 

carne de bovine, bubaline tineret

1,5 euro/animal

 

b) carne de solipede, ecvine

3 euro/animal

 

examinare pentru trichină (dacă unitatea nu detine echipă proprie)

conform prevederilor legale în vigoare

 

c) carne de porcine

0,8 euro/animal

 

examinare pentru trichină (dacă unitatea nu detine echipă proprie)

conform prevederilor legale în vigoare

 

d) carne de ovine, caprine

 

 

 tineret < 18 kg

0,2 euro/animal

 

 animale > 18 kg

0,3 euro/animal

 

e) carne de pasăre

0,01 euro/animal

 

f) carne de vânat mic în pene si vânat mic în blană

0,03 euro/animal

 

g) carne de vânat mare în blană

 

 

mistret

1,3 euro/animal

 

examinare pentru trichină

conform prevederilor în vigoare

 

rumegător (cerb, căprior etc.)

4,4 euro/animal

II.

transarea cărnii în unităti independente

3 euro/tonă produs finit rezultat din transare

III.

transarea si/sau prelucrarea cărnii în unităti independente

3 euro/tonă produs finit rezultat din transare/prelucrare

dacă operatiunile de transare si/sau de prelucrare se efectuează în unitătile în care s-a obtinut carnea (abatoare), la tarifele prevăzute la pct. I se adaugă 2,1 euro/tonă carne intrată la transare si/sau prelucrare

dacă în unitătile cu abatorizare se receptionează pentru transare si/sau prelucrare carne din alte surse decât abatorizarea proprie, pentru această carne se percep tarifele precizate la pct. III

IV.

unităti independente de prelucrare a membranelor

3 euro/tonă produs finit

V.

depozite/antrepozite frigorifice si/sau depozite alimentare pentru carne si produse de origine animală receptionate

2 euro/produs/10.000 ouă

VI.

antrepozite frigorifice cu sală de transare

la tariful de la pct. V se adaugă tariful de la pct. II

VII.

unităti de prelucrare a laptelui/produselor lactate

0,2 euro/hl lapte receptionat

1,5 euro/tonă materie primă receptionată

VIII.

unităti de prelucrare a produselor din pescuit, molustelor, produs receptionat gasteropodelor, batracienilor

1,5 euro/tonă

IX.

unităti de prelucrare a ouălor/produselor din ouă

3 euro/10.000 buc. ouă/tonă produs finit

X.

unităti de comercializare cu sectii de transare a cărnii si/sau produs de prelucrare a produselor de origine animală de origine animală depozitat

2 euro/tonă

3 euro/tonă de produs finit rezultat din transare si/sau prelucrare

XI.

hală de desfacere a produselor de origine animală

2 euro/tonă produs/10.000 ouă receptionate

 

Tariful pentru unitătile care taie animale si păsări, precum si pentru cele care prelucrează produse de origine animală nu poate fi mai mic de 150 euro/lună.