MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 752         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

650. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri

 

919. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri

 

651. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri

 

920. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri

 

653. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea

de drumuri forestiere în perioada 2000-2010

 

922. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului

forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.156. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru aniversarea la 1 decembrie 2001, în municipiul Alba Iulia, a Zilei Nationale a României si a împlinirii a 83 de ani de la Marea Unire din 1918

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific

În Serviciul Armatei pentru ofiteri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 104 din 31 august 2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri, adoptată în temeiul art. 1 lit. G pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Ofiterilor prevăzuti la alin. (1) li se vor înmâna însemnele decoratiei, iar celorlalti ofiteri în activitate li se vor preschimba, conform prevederilor art. 9, însemnele vechiului Ordin Meritul Militar, pe măsura alocării resurselor bugetare necesare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea  prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 650.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 104/2000

privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 919.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/2000

privind Semnul onorific În Serviciul Armatei

pentru maistri militari si subofiteri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 105 din 31 august 2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri, adoptată în temeiul art. 1 lit. G pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti la alin. (1) li se vor înmâna însemnele decoratiei, iar celorlalti maistri militari si subofiteri în activitate li se vor preschimba, conform prevederilor art. 9, însemnele vechiului Ordin Meritul Militar, pe măsura alocării resurselor bugetare necesare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 651.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific

În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 920.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 70 din 26 august 1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010, emisă în temeiul art. 1 lit. L pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“b) 50% din sumele încasate din chiria si contravaloarea pierderilor de crestere determinate de exploatarea arborilor înainte de vârsta exploatabilitătii, pentru terenurile scoase temporar din fondul forestier în conditiile prevăzute la art. 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic.”

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Sursele de finantare prevăzute la alin. (1) se vor constitui în cont separat. Sumele care alimentează aceste surse sunt deductibile la calculul impozitului pe profit si nu se vor utiliza în alte scopuri decât pentru proiectarea si construirea drumurilor forestiere.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Volumul total de lemn pe picior exploatabil în zonele forestiere inaccesibile, conform art. 2 alin. (1) lit. a), în perioada 2000-2010, ca urmare a executării drumurilor forestiere, este de maximum 20,9 milioane metri cubi.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Regia Natională a Pădurilor este împuternicită să contracteze construirea de drumuri forestiere cu agenti economici care îsi desfăsoară activitatea potrivit legislatiei române. Selectarea acestora se face prin licitatie publică, organizată după publicarea, anual, în Monitorul Oficial al României, a structurii si amplasamentului masei lemnoase inaccesibile.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Regia Natională a Pădurilor este abilitată să încheie contracte pe mai multi ani cu agenti economici care să construiască drumuri forestiere în contrapartidă cu masă lemnoasă pe picior.

(2) Valorificarea masei lemnoase destinate cotei de drumuri forestiere se va face prin negociere directă la pretul pietei, dar nu mai mic decât pretul mediu obtinut de unitatea silvică teritorială în ultimele 6 luni, pe specii si categorii de produse.

(3) Termenul limită de valabilitate a acestor contracte nu poate depăsi anul 2010, iar volumul de exploatat în unitătile de productie prevăzute în contract nu poate depăsi posibilitatea prevăzută în amenajamentele silvice.”

6. După articolul 5 se introduce articolul 6 cu următorul cuprins:

“Art. 6. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare.”

7. În tot cuprinsul ordonantei denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului se înlocuieste cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 653.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 922.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru aniversarea la 1 decembrie 2001, în municipiul Alba Iulia, a Zilei Nationale a României si a împlinirii a 83 de ani de la Marea Unire din 1918

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei Publice pe anul 2001 la capitolul “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, pentru Prefectura Judetului Alba, cu suma de 1.440.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001, în scopul acoperirii cheltuielilor necesare pentru organizarea festivitătilor ocazionate de aniversarea la 1 decembrie 2001, în municipiul Alba Iulia, a Zilei Nationale a României si a împlinirii a 83 de ani de la Marea Unire din 1918.

Art. 2. - Actiunile ce urmează să fie realizate pentru această aniversare se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finantele publice si a celorlalte dispozitii legale.

Art. 3. - Sumele rămase neutilizate vor fi restituite la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 20 decembrie 2001.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Administratiei Publice pe anul 2001 modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.156.