MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII – Nr. 633    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 9 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

495. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie

 

723. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie

 

498. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “C.U.G.” - S.A. Cluj-Napoca

 

726. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “C.U.G.” - S.A. Cluj-Napoca

 

500. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum si plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe

 

728. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum si plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

121. - Ordonantă de urgentă pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

973. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

976. - Hotărâre pentru modificarea art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2001

 

983. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil situat în orasul Ocnele Mari, judetul Vâlcea, din patrimoniul Societătii Nationale a Sării - S.A. în domeniul public al orasului Ocnele Mari si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocnele Mari, drept compensare pentru daunele provocate prin alunecare de teren în zonă

 

984. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, localitatea componentă Troian, judetul Vâlcea, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

292. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare

 

678. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 429/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 25 din 30 ianuarie 1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 495.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei

Guvernului nr. 25/1998 privind protectia tranzitorie

a brevetelor de inventie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 723.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 263/2000

privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “C.U.G.” - S.A. Cluj-Napoca

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 263 din 7 decembrie 2000 privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale loC.U.G.” - S.A. Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000, cu următoarele

modificări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă ca Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să majoreze, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, participarea statului la capitalul social al Societătii Comerciale «C.U.G.» - S.A. Cluj-Napoca în limita sumei de 130 miliarde lei.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prin derogare de la dispozitiile art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, se va diminua viramentul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la bugetul de stat cu suma mentionată la art. 1 alin. (1).”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va îndeplini dispozitiile prevăzute la art. 1 si 2 în conformitate cu prevederile legale.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 498.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea

capitalului social al Societătii Comerciale “C.U.G.” - S.A.

Cluj-Napoca

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “C.U.G.” - S.A. Cluj-Napoca si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 726.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum si plata altor costuri aferente

unor împrumuturi externe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55 din 11 aprilie 2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum si plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 500.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea

rambursării ratelor scadente, precum si plata altor costuri

aferente unor împrumuturi externe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum si plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 728.

 

 ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se suspendă, pe o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, toate procedurile având ca obiect adoptia copiilor români de către o persoană sau o familie cu cetătenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetătenie română si cu domiciliul sau cu resedinta în străinătate.

Art. 2. - În perioada prevăzută la art. 1 Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie si Ministerul Justitiei vor reanaliza regimul juridic al adoptiilor internationale, în scopul armonizării legislatiei interne cu reglementările si practicile internationale în domeniu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 121.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Pompilius Celan se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Strasbourg.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 973.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu

finantare de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 7 martie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Sucursalele judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni vor transmite spre verificare directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, până la data de 14 noiembrie 2001, decontul justificativ privind utilizarea

sumelor acordate din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, pentru cererile cuprinse în listele întocmite până la termenele prevăzute la art. 7.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 976.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil situat în orasul Ocnele Mari, judetul Vâlcea, din patrimoniul

Societătii Nationale a Sării - S.A. în domeniul public al orasului Ocnele Mari si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocnele Mari, drept compensare pentru daunele provocate prin alunecare de teren în zonă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în orasul Ocnele Mari, judetul Vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Nationale a Sării - S.A. în domeniul public al orasului Ocnele Mari si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocnele Mari, drept compensare pentru daunele provocate prin alunecare de teren în zonă.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 983.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în orasul Ocnele Mari, judetul Vâlcea, care se transmite din patrimoniul Societătii Nationale a Sării - S.A.

în domeniul public al orasului Ocnele Mari si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocnele Mari

 

Adresa imobilului care face obiectul transmiterii

Persoana juridică din patrimoniul căreia se transmite imobilul

Persoana juridică în administrarea căreia se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Ocnele Mari, str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 22, judetul Vâlcea

Societatea Natională a Sării - S.A.

Consiliul Local al Orasului Ocnele Mari, judetul Vâlcea

Clădire P+3

Suprafata construită = 481,14 m2

Suprafata terenului aferent = 621,26 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a terenului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea,

localitatea componentă Troian, judetul Vâlcea, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a terenului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, localitatea componentă Troian, judetul Vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea

Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor – Agentia Domeniilor Statului, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în scopul construirii de locuinte pentru familiile afectate de exploatarea sării în solutie din câmpul II de sonde Ocnele Mari.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 984.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, localitatea componentă Troian, judetul Vâlcea, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului

Râmnicu Vâlcea

 

Adresa terenului care face obiectul transmiterii

Persoana juridică din administrarea căreia se transmite terenul

Persoana juridică în administrarea căreia se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Râmnicu Vâlcea, localitatea componentă Troian, judetul Vâlcea

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Agentia Domeniilor Statului

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Suprafata terenului = 144.954 m 2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea

unor programe de dezvoltare

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

în temeiul prevederilor:

- anexelor nr. 3-8 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimentează si se finantează din bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în anul 2001;

- art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 340/2001,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor:

A. “Dezvoltarea regiunii Nord-Est”;

B. ”Dezvoltarea judetului Hunedoara”;

C. “Dezvoltarea judetului Alba”;

D. “Dezvoltarea judetului Tulcea”;

E. “Dezvoltarea judetului Giurgiu”;

F. “Dezvoltarea judetului Caras-Severin”.

(2) Procedurile mentionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procedurile mentionate la art. 1 alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia zone asistate din cadrul Ministerului Dezvoltării si Prognozei va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 292.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000

privind dispozitivele medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 429/2001

 

Ministrul sănătătii si familiei,

având în vedere art. 9 alin. (1) din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei aparatură medicală, contractare si derulare credite externe nr. DB 8.900 din 2 octombrie 2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă litera b) a articolului 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 429/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 3 septembrie 2001.

Art. 2. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 2 octombrie 2001.

Nr. 678.