MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 643       LEGI, DECRETE, HOTÃRĀRI SI ALTE ACTE    Luni, 15 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

507. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

735. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

508. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m3

 

736. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m3

 

509. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor

 

737. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor

 

510. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 22/1997 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã

 

738. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 22/1997 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, Republicatã

 

511. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/1999 pentru ratificarea Protocolului aditiona la Conventia europeanã asupra transferãrii persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997

 

739. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/1999 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeanã asupra transferãrii persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

122. - Ordonantã de urgentã privind modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1999 privind unele mãsuri pentru dezvoltarea activitãtii economice

 

123. - Ordonantã de urgentã privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 66/2001 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale

pentru Locuinte

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 66 din 3 mai 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 246 din 14 mai 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 507.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de

urgentã a Guvernului nr. 66/2001 pentru modificarea si com-

pletarea Legii nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei

Nationale pentru Locuinte

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 735.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m3

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 114 din 29 iunie 2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m 3, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 31 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 508.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale

a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m3

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante  autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m3 , si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 736.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44

din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51 din 29 martie 2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 175 din 6 aprilie 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 509.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/2001

pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 737.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 22/1997 pentru modificarea si completarea

Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 22 din 26 mai 1997 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 105 din 29 mai 1997.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 510.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea

Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 22/1997

pentru modificarea si completarea Legii administratiei

publice locale nr. 69/1991, republicatã

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 22/1997 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 738.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/1999 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeanã asupra transferãrii persoanelor condamnate,

adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 92 din 30 august 1999 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeanã asupra transferãrii persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997, emisã īn temeiul art. 1 lit. C pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind

abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 511.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/1999 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeanã asupra

transferãrii persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg

la 18 decembrie 1997

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/1999 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeanã asupra transferãrii persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 739.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 50/2000

pentru abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1999 privind unele mãsuri

pentru dezvoltarea activitãtii economice

 

Īn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romāniei,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1999 privind unele mãsuri pentru dezvoltarea activitãtii economice, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 208 din 12 mai 2000, aprobatã prin Legea nr. 302/2001, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Societãtile comerciale, persoane juridice romāne, īn care s-au efectuat investitii cu impact major asupra activitãtii economice, conform prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1999, beneficiazã de facilitãtile stabilite prin hotãrāre a Guvernului, conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1999, pānã la expirarea termenelor pentru care au fost acordate sau, dupã caz, pānã cānd acestea īndeplinesc conditiile stabilite prin hotãrāre a Guvernului pentru acordarea facilitãtilor respective.

(2) Societãtile comerciale prevãzute la alin. (1) pentru care s-a stabilit prin hotãrāre a Guvernului scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã pentru bunurile care se constituie īn active amortizabile achizitionate de pe piata internã, precum si pentru componentele care conduc la crearea acestora, beneficiazã de scutire de taxã pe valoarea adãugatã si pentru prestãrile de servicii contractate cu prestatori din tarã, care concurã la realizarea de active amortizabile, īn conditiile stabilite la art. 3 lit. a) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 67/1999, iar furnizorii si/sau prestatorii vor deduce taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor si/sau serviciilor achizitionate destinate acestor operatiuni.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 122.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului

 

Īn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romāniei,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - Comisia pentru protectia copilului, organizatã īn temeiul prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat īn dificultate, republicatã, denumitã īn continuare comisia, se reorganizeazã potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentã.

Art. 2. - Comisia preia atributiile comisiilor de expertizã medicalã a copiilor cu handicap si ale comisiilor de expertizã pentru īnvãtãmāntul special, organizate īn temeiul prevederilor art. 23 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specialã si īncadrarea īn muncã a persoanelor cu handicap, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv ale art. 43 din Legea īnvãtãmāntului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, care se desfiinteazã.

Art. 3. - Comisia este alcãtuitã din 11 persoane si are urmãtoarea componentã:

a) presedinte - secretarul general al judetului, respective secretarul sectorului municipiului Bucuresti;

b) vicepresedinti:

- directorul serviciului public specializat pentru protectia copilului;

- inspectorul scolar general al inspectoratului scolar judetean, respectiv inspectorul scolar teritorial al sectorului municipiului Bucuresti;

- un reprezentant al prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) membri:

- un medic specialist pediatru, un neuropsihiatru si un psiholog desemnati de directia de sãnãtate publicã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti;

- un psihopedagog desemnat de inspectoratul scolar teritorial;

- un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;

- un asistent social desemnat de primãria municipiului resedintã de judet, propus de secretarul general al judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti;

- un reprezentant al organismelor private autorizate, propus de secretarul general al judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.

Art. 4. - (1) Comisia se reorganizeazã prin hotãrāre a consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Īn vederea exercitãrii īn mod corespunzãtor a atributiilor ce revin comisiei, consiliile judetene, respective consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, au obligatia sã asigure īncadrarea serviciului public specializat pentru protectia copilului cu personal de specialitate corespunzãtor, precum si baza materialã necesarã functionãrii adecvate a comisiei.

Art. 5. - Preluarea īntregii documentatii detinute de cãtre comisiile ale cãror atributii au fost preluate si care se desfiinteazã potrivit art. 2 se realizeazã pe bazã de protocol de predare-primire īncheiat īntre consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si institutiile īn subordinea cãrora au functionat aceste comisii, īn termen de 30 de zile de la data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante de urgentã.

Art. 6. - Īn termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante de urgentã Autoritatea Nationalã pentru Protectia Copilului si Adoptie va elabora si va supune Guvernului, spre adoptare, metodologia de functionare a comisiei.

Art. 7. - Prezenta ordonantã de urgentã va intra īn vigoare la 30 de zile de la data publicãrii īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 6, care se aplicã de la data publicãrii.

Art. 8. - (1) Pe data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante de urgentã se modificã īn mod corespunzãtor prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat īn dificultate, republicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specialã si īncadrarea īn muncã a persoanelor cu handicap, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Legii īnvãtãmāntului nr. 84/1995, republicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(2) Pe data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante de urgentã se abrogã Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 153/1999 privind īnfiintarea comisiilor de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 11 din 13 ianuarie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Autoritatea Nationalã pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmāncã

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 123.