MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr.  654    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 18 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

525. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 168/2000 privind unele mãsuri de restructurare a activitãtii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora

 

753. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 168/2000 privind unele mãsuri de restructurare a activitãtii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora

 

529. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universitãtii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

 

757. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universitãtii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

 

530. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporarã de la plata taxelor vamale a unor cantitãti de gaze naturale provenite din import

 

758. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporarã de la plata taxelor vamale a unor cantitãti de gaze naturale provenite din import

 

531. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finantare a cheltuielilor pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publicã a statului si pentru trecerea la turma de bazã a cabalinelor necesare pentru împrospãtarea acesteia

 

759. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finantare a cheltuielilor pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publicã a statului si pentru trecerea la turma de bazã a cabalinelor necesare pentru împrospãtarea acesteia

 

532. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 135/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii, aprobatã prin Legea nr. 114/1992, cu modificãrile si completãrile ulterioare

 

761. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 135/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii, aprobatã prin Legea nr. 114/1992, cu modificãrile si completãrile ulterioare

 

533. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii

 

762. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii

           

534. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

763. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale octombrie 2001.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 168/2000 privind unele mãsuri de restructurare a activitãtii

regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 168 din 19 octombrie 2000 privind unele mãsuri de restructurare a activitãtii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 525.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 168/2000 privind

unele mãsuri de restructurare a activitãtii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 168/2000 privind unele mãsuri de restructurare a activitãtii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimonial acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 753.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale

ale Universitãtii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 285 din 20 decembrie 2000 privind structurile multiculturale ale Universitãtii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 9 februarie 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 529.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 285/2000

privind structurile multiculturale ale Universitãtii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universitãtii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 757.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporarã

de la plata taxelor vamale a unor cantitãti de gaze naturale provenite din import

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63 din 25 aprilie 2001 privind scutirea temporarã de la plata taxelor vamale a unor cantitãti de gaze naturale provenite din import, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 7 mai 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001,cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 530.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 63/2001

privind scutirea temporarã de la plata taxelor vamale a unor cantitãti de gaze naturale provenite din import

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporarã de la plata taxelor vamale a unor cantitãti de gaze naturale provenite din import si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 758.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finantare a cheltuielilor

pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publicã a statului si pentru trecerea

la turma de bazã a cabalinelor necesare pentru împrospãtarea acesteia

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 96 din 23 iunie 1999 privind modul de finantare a cheltuielilor pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publicã a statului si pentru trecerea la turma de bazã a cabalinelor necesare pentru împrospãtarea acesteia, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 25 iunie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 531.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 96/1999

privind modul de finantare a cheltuielilor pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publicã a statului

si pentru trecerea la turma de bazã a cabalinelor necesare pentru împrospãtarea acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finantare a cheltuielilor pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publicã a statului si pentru trecerea la turma de bazã a cabalinelor necesare pentru împrospãtarea acesteia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 759.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 135/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei

Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii, aprobatã prin Legea nr. 114/1992,

cu modificãrile si completãrile ulterioare

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 135 din 31 august 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii, aprobatã prin Legea nr. 114/1992, cu modificãrile si completãrile ulterioare, adoptatã în temeiul art. 1 lit. B pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 532.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 135/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii, aprobatã prin Legea nr. 114/1992, cu modificãrile si completãrile ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 135/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii, aprobatã prin Legea nr. 114/1992, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 761.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului

nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 51 din 30 ianuarie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii, emisã în temeiul art. 1 lit. B pct. 23 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 533.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea

si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 762.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului

nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 266 din 7 decembrie 2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia

României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 534.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 266/2000 pentru

completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 763.