MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 542       LEGI, DECRETE, HOTÃRĀRI SI ALTE ACTE    Sāmbãtã, 1 septembrie 200

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

80. - Ordonantã privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice

 

81. - Ordonantã privind īnfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTÃ

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 1 pct. IV. din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonantã se stabilesc normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, indiferent de modul de finantare a activitãtii acestora.

(2) Normativele de cheltuieli privesc: aparatul propriu al consiliilor locale si judetene; actiunile de protocol; dotarea cu autoturisme si consumul de carburanti, precum si costurile pentru telefoane.

(3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonante, cuprinse īn bugetele Administratiei Prezidentiale, Parlamentului si Secretariatului General al Guvernului, se stabilesc prin normative proprii.

Art. 2. - Īn īntelesul prezentei ordonante autoritãtile si institutiile publice sunt cele definite de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si de Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale.

Art. 3. - (1) Consiliile locale si judetene īsi vor stabili anual organigrama si numãrul de posturi pentru aparatul propriu, īn limita numãrului maxim prevãzut īn anexa nr. 1.

(2) Numãrul maxim de posturi poate fi actualizat prin legile pentru aprobarea si rectificarea bugetelor anuale, īn functie de complexitatea sarcinilor ce revin autoritãtilor administratiei publice locale.

Art. 4. - (1) Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, īn cadrul cãrora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de protocol de cãtre ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritãtile administratiei publice locale, precum si de cãtre institutiile publice din subordinea acestora, sunt prevãzute īn anexa nr. 2.

(2) Īn cadrul limitelor maxime prevãzute īn anexa nr. 2 conducãtorii institutiilor mentionate la alin. (1) pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, īn functie de conditiile specifice si de modul de desfãsurare a actiunii, precum si īn raport cu sursele de finantare ce pot fi atrase, īn conditiile legii, la realizarea acestora.

(3) Limitele maxime de cheltuieli prevãzute īn anexa nr. 2 pot fi majorate cu pānã la 70%, īn situatii justificate, de cãtre ministri, prin ordin, numai īn cazul actiunilor organizate la nivelul acestora.

(4) Periodic, īn functie de evolutia indicelui de inflatie, a preturilor si a tarifelor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei Publice vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevãzute īn anexa nr. 2.

(5) Prin hotãrāre a Guvernului se pot aproba si alte normative de cheltuieli pentru actiuni de protocol cu caracter deosebit, precum si alte mãsuri necesare īn vederea desfãsurãrii normale si eficiente a actiunilor de protocol īn tarã si īn strãinãtate, pe bazã de justificãri fundamentate.

Art. 5. - (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice din subordinea acestora, precum si consiliile locale si judetene aplicã normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme si pentru consumul de carburanti prevãzute īn anexa nr. 3, cu īncadrarea īn cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Īn termen de 45 de zile de la data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante numãrul actual de autoturisme si consumul lunar de carburanti aprobate prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate si institutiile publice subordonate ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice - īn parc comun sau pentru activitãti specifice - se reduc cu cel putin 25%. Fac exceptie institutiile publice care desfãsoarã activitãti operative de inspectie īn domeniile vamal, gardã financiarã, constructii, transporturi, protectia mediului, apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã, precum si serviciile de salvare si situatii de urgentã. Īn cazul īn care īn urma aplicãrii mãsurii de reducere rezultã mai putin de un autoturism, se va putea pãstra īn dotare un autoturism.

(3) Numãrul de autoturisme si consumul de carburanti pentru activitãtile specifice desfãsurate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale se aprobã prin hotãrāre a Guvernului.

(4) Nu se considerã depãsiri la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se īncadreazã īn limita combustibilului normat īn raport cu numãrul total de autoturisme aprobat fiecãrei institutii.

(5) Prin hotãrāre a Guvernului se pot aproba alte normative de dotare cu autoturisme si consumuri lunare de carburanti, pe bazã de justificãri fundamentate.

(6) Institutiile publice, cu exceptia Administratiei Prezidentiale, Parlamentului Romāniei si a Ministerului Afacerilor Externe pentru activitatea din exterior, vor

achizitiona autoturisme numai din productia internã.

Art. 6. - Celelalte normative de cheltuieli, stabilite īn conditiile reglementãrilor legale īn vigoare, se aplicã īn continuare si se vor actualiza de Guvern, potrivit conditiilor prevãzute prin dispozitiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli respective.

Art. 7. - Cheltuielile lunare pentru telefoane se reduc cu 30% pentru toate autoritãtile si institutiile publice, comparativ cu media lunarã a acestor cheltuieli efectiv realizate īn perioada ianuarie-august 2001. Pentru anii urmãtori cheltuielile privind telefoanele vor putea fi majorate īn raport cu evolutia indicelui de inflatie si a tarifelor pentru aceste servicii.

Art. 8. - Bunurile din dotare dobāndite din alocatii bugetare, care nu mai pot fi utilizate dupã aplicarea prevederilor prezentei ordonante, se valorificã de autoritãtile si institutiile publice īn conditiile dispozitiilor legale īn vigoare.

Art. 9. - Autoritãtile publice centrale care au normative proprii de cheltuieli aprobate prin dispozitii legale specifice vor supune spre aprobare, īn termen de 15 zile de la data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante, normative corelate cu dispozitiile acesteia.

Art. 10. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5 alin. (1) si (6), ale art. 7, 8 si 9 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvārsitã īn altfel de conditii īncāt, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiune si se sanctioneazã cu amendã de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre personalul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei Publice, īmputernicit prin ordin al ministrului finantelor publice, respectiv al ministrului administratiei publice, precum si de alte organe cu atributii de control.

(3) Contraventiilor prevãzute de prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta ordonantã.

Art. 12. - La data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante se abrogã Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 33/1997 privind competenta stabilirii de cãtre autoritãtile administratiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme si a consumului lunar de carburanti, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 135 din 30 iunie 1997, aprobatã prin Legea nr. 16 /1997.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmāncã

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 80.

 

ANEXA Nr. 1

 

NUMÃRUL MAXIM DE POSTURI

īn limitele cãruia consiliile locale si consiliile judetene īsi pot aproba organigrama

si numãrul de personal din aparatul propriu

 

I. Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti

 

Numãrul de locuitori

Numãrul maxim de posturi

pānã la 1.500

12

īntre 1.501- 3.000

15

īntre 3.00 5.000

20

īntre 5.000.000

30

īntre 10.001- 20.000

50

īntre 20.001- 50.000

75

īntre 50.001- 100.000

100

īntre 100.001-50.000

150

īntre 150.001- 200.000

200

īntre 200.001-250.000

250

īntre 250.001-300.000

300

peste 300.000

450

municipiul Bucuresti

700

 

II. Consiliile judetene

Numãrul de locuitori

Numãrul maxim de posturi

pānã la 500.000

100

īntre 500.001-650.000

125

peste 650.000

150

 

NOTÃ:

1. Consiliile locale si consiliile judetene vor aproba, potrivit legii, organigrama si numãrul de posturi din aparatul propriu, tinānd seama de:

a) numãrul de locuitori din comuna, orasul, municipiul, sectorul si judetul respectiv, suprafata si numãrul de localitãti componente ale unitãtilor administrativ-teritoriale;

b) necesitatea cheltuirii eficiente a fondurilor publice si īncadrãrii cheltuielilor de personal īn veniturile bugetelor locale.

2. La stabilirea numãrului de posturi se vor lua īn calcul atāt locuitorii cu domiciliul īn unitatea administrativ-teritorialã, cāt si cei cu vizã de resedintã.

 

ANEXA Nr. 2

 

LIMITELE MAXIME

īn cadrul cãrora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de protocol de cãtre ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si de cãtre institutiile publice din subordinea acestora

 

Autoritãtile publice si persoanele care pot efectua cheltuieli si actiuni de protocol

Limita maximã

I. Organizarea de mese oficiale si de cocteiluri

lei/persoanã

A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:

 

1. Ministri, secretari de stat si persoanele cu functii asimilate acestora,

prefecti, pre edintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului

Bucuresti, primarii municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti,

conducãtorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

400.000

2. Subsecretari de stat si persoanele cu functii asimilate acestora,

secretari generali, secretari generali adjuncti, subprefecti, vicepresedinti ai

consiliilor judetene, secretari generali ai prefecturilor, secretari generali ai

judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti

300.000

B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de persoanele prevãzute la pct. 1si 2 de la lit. A

85.000

II. Invitarea īn tarã a unor delegatii pe cheltuiala pãrtii romāne

 

A. Cheltuieli zilnice de masã - pentru:

lei/persoanã/zi

1. Delegatiile conduse de mini tri si pentru invitatii ministrilor si ai persoanelor cu functii asimilate acestora, ai prefectilor, ai presedintilor consiliilor judetene, ai primarului general al municipiului Bucuresti si ai conducãtorilor celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

600.000

2. Invitatii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat si ai celor cu functii asimilate acestora, ai subprefectilor, ai vicepresedintilor consiliilor judetene, ai primarilor municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti

500.000

3. Invitatii secretarilor generali, secretarilor generali adjuncti, secretarilor generali ai prefecturilor, ai judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, directorilor generali si ai directorilor din ministere si din celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

400.000.

Autoritãtile publice si persoanele care pot efectua cheltuieli si actiuni de protocol

Limita maximã

B. Alte cheltuieli:

lei/persoanã/zi

1. Cafea, apã mineralã, sucuri sau alte tratatii oferite īn timpul tratativelor sau al sedintelor, īn limita sumei de:

45.000lei/delegatie

2. Cadouri īn limita sumei:

1.500.000

III. Cheltuieli pentru īnsotitori:

lei/persoanã/zi

Īnsotitorii delegatilor strãini care se deplaseazã īn altã localitate beneficiazã de masã si cazare īn conditiile stabilite prin hotãrāre a Guvernului

 

- Cheltuieli de masã pentru soferi

100.000

IV. Alte prevederi:

 

1. Fondul la dispozitia ministrilor, al conducãtorilor celorlalte organe de lei/salariat din specialitate ale administratiei publice centrale, a prefectilor, a presedintilor aparatul propriu consiliilor judetene si a primarului general al municipiului Bucuresti

135.000

Din acest fond se efectueazã cheltuieli de reprezentare si tratatii īn lei/invitat/zi limita sumei de:

17.000

2. Fondul la dispozitia rectorului lei/salariat din aparatul propriu

85.000

Din acest fond se efectueazã cheltuieli de reprezentare si tratatii īn lei/invitat/zi limita sumei de:

12.000

 

ANEXA Nr. 3

 

NORMATIVE DE CHELTUIELI

privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti

 

I. Norme privind dotarea cu autoturisme:

Limitã maximã

A. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si

serviciile publice descentralizate ale acestora:

 

1. Ministru si functii asimilate acestuia

1autoturism

2. Secretar de stat si subsecretar de stat, precum si persoanele cu functii asimilate acestora; conducãtorii altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale

1autoturism

3. Secretar general, secretar general adjunct si persoanele cu functii asimilate acestora

1autoturism

4. Autoturisme, īn parc comun, la ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, īn functie de numãrul de personal, astfel:

 

- personal aparat propriu - pānã la 400 posturi

2 autoturisme

- personal aparat propriu - 40 -700 posturi

3 autoturisme

- personal aparat propriu - peste 700 posturi

4 autoturisme

5. Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, casele de asigurãri de sãnãtate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor si Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti pot avea īn dotare, īn parc comun, un numãr mediu, la nivel national, de 4 autoturisme.

Repartizarea numãrului de autoturisme pe fiecare casã de asigurãri se aprobã prin ordin de cãtre pre edintele Casei Nationale de

Asigurãri de Sãnãtate, respectiv de presedintii celorlalte case de asigurãri de sãnãtate

6. Pentru serviciile publice descentralizate si institutiile publice subordonate ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si pentru celelalte institutii publice se vor mentine īn dotare autoturismele de serviciu īn parc comun, dacã a fost aprobatã de Guvern o asemenea dotare, inclusiv consumul de carburant aprobat, cu reducerea prevãzutã la art. 5 alin. (2) din prezenta ordonantã

7. Prefectura Municipiului Bucuresti

6 autoturisme

8. Prefecturile judetene

6 autoturisme

B. Autoritãti ale administratiei publice locale:

 

1. Consiliul General al Municipiului Bucuresti

8 autoturisme

2. Consiliile judetene

6 autoturisme

3. Consiliile locale ale municipiilor re edintã de judet

5 autoturisme

4. Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

4 autoturisme

5. Consiliile locale ale celorlalte municipii si ale oraselor

3 autoturisme

6. Consiliile locale ale comunelor

1autoturism

II. Norme privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele care deservesc:

- ministrii si asimilatii acestora

400

- ministerele, Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, Prefectura Municipiului Bucuresti si Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Municipiului Bucuresti

300

- prefecturile judetene, casele de asigurãri de sãnãtate judetene, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor si Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti

350

- consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

300

- consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si oraselor

250

- consiliile locale ale comunelor; alte institutii publice

150

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTÃ

privind īnfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/200 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta ordonantã.

 

CAPITOLUL I

Īnfiintarea si organizarea

Institutului National de Administratie

 

Art. 1. - (1) Se īnfiinteazã Institutul National de Administratie, institutie publicã de interes national, cu personalitate juridicã, īn subordinea Ministerului Administratiei Publice.

(2) Institutul National de Administratie are sediul īn municipiul Bucuresti.

(3) Institutul National de Administratie este organizat si functioneazã sub patronajul primului-ministru al Romāniei.

Art. 2. - (1) Institutul National de Administratie elaboreazã strategia si asigurã formarea si perfectionarea pregãtirii profesionale specializate īn administratie, pentru functionarii publici si personalul angajat cu contract individual de muncã īn cadrul autoritãtilor si institutiilor publice, pentru persoanele numite sau alese īn functii de demnitate publicã sau asimilate acestora, din administratia publicã centralã si localã, precum si pentru alte persoane interesate.

(2) Institutul National de Administratie realizeazã studii, proiecte si publicatii īn domeniul administratiei publice, dezvoltã relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administratiei, din tarã sau din strãinãtate.

(3) Institutul National de Administratie este abilitat sã certifice si sã acorde atestate de conformitate cu standardele internationale de calitate din domeniu, pentru administratiile publice locale.

(4) Institutul National de Administratie se poate asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare si de perfectionare, cu institutii de īnvãtãmānt superior din tarã, acreditate īn acest scop, precum si cu institutii similare din strãinãtate.

Art. 3. - (1) Institutul National de Administratie este condus de un consiliu de administratie format din cāte un reprezentant al urmãtoarelor institutii si organizatii:

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei si Cercetãrii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Integrãrii Europene, Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale, Secretariatul General al Guvernului, Agentia Nationalã a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie, Federatia Autoritãtilor Locale din Romānia, Asociatia secretarilor unitãtilor administrativ-teritoriale din Romānia.

(2) Ministerele prevãzute la alin. (1) si Agentia Nationalã a Functionarilor Publici sunt reprezentate de persoane care au functia de secretar de stat, director general sau o functie echivalentã. Reprezentantul Institutului National de Administratie este directorul general al acestuia.

(3) Desemnarea persoanelor care formeazã consiliul de administratie se face īn termen de cel mult 15 zile de la intrarea īn vigoare a prezentei ordonante.

(4) Consiliul de administratie se constituie prin ordin al ministrului administratiei publice, pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la sedintele acestuia prin reprezentare.

(5) Presedintele consiliului de administratie al Institutului National de Administratie este reprezentantul Ministerului Administratiei Publice.

Art. 4. - (1) Conducerea executivã a Institutului National de Administratie este asiguratã de un director general cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.

(2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct cu rang de subsecretar de stat.

(3) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea directorului general al Institutului National de Administratie.

(4) Directorul general si directorul general adjunct sunt numiti pentru un mandat de 4 ani care poate fi reīnnoit.

(5) Institutul National de Administratie are un secretar general, cãruia i se aplicã, īn mod corespunzãtor, prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor.

Art. 5. - Institutul National de Administratie organizeazã urmãtoarele forme de pregãtire profesionalã:

a) cursuri de formare profesionalã specializatã īn administratia publicã, de 2 ani, pentru absolventii cu studii superioare de lung- duratã cu diplomã de licentã, īn vārstã, de regulã, de pānã la 30 de ani inclusiv;

b) cursuri de formare continuã īn administratie, de un an, pentru functionarii publici, pentru persoanele numite sau alese īn functii de demnitate publicã sau asimilate acestora din cadrul administratiei publice centrale si locale, precum si pentru alte persoane interesate, īn vārstã, de regulã, de pānã la 45 de ani inclusiv;

c) cursuri de formare continuã de scurtã duratã, de pānã la 3 luni, pentru functionarii publici din administratia centralã, pentru prefecti, subprefecti, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, secretarii generali ai judetelor, secretarii generali ai prefecturilor, precum si pentru secretarii municipiilor.

Art. 6. - (1) Admiterea la cursurile prevãzute la art. 5 lit. a) se face īn urma promovãrii unui concurs national organizat anual de Institutul National de Administratie. Pe durata cursurilor cursantii au statut de functionar public debutant sau definitiv, dupã caz.

(2) Īnscrierea la cursurile prevãzute la art. 5 lit. b) si c) se face la recomandarea unitãtii din care provin persoanele respective.

Art. 7. - Salariul debutantilor este asigurat de Institutul National de Administratie sau, dupã caz, de institutiile trimitãtoare, iar al functionarilor publici definitivi, numai de institutiile care i-au trimis la cursuri.

Art. 8. - Persoanele care urmeazã cursuri la Institutul National de Administratie sunt obligate sã īncheie, īnainte de īnceperea cursurilor, o conventie prin care se angajeazã sã lucreze īn administratia publicã, de regulã, īn institutia care i-a trimis, o perioadã de cel putin 5 ani. Īn cazul nerespectãrii acestei conventii, cursantii vor suporta cheltuielile de scolarizare. Fac exceptie cazurile īn care acestia nu mai detin posturile respective din motive neimputabile lor sau īn cazul transferului īn interesul serviciului pe un alt post similar.

Art. 9. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefecturile si autoritãtile administratiei publice locale vor īncadra, de regulã, absolventi ai Institutului National de Administratie, cu respectarea legii.

Art. 10. - (1) Finantarea Institutului National de Administratie se asigurã din venituri extrabugetare provenite din taxe de participare la cursuri, sponsorizãri, donatii ale unor persoane fizice si juridice din tarã si din strãinãtate, din programe cu finantare internã si internationalã, precum si din sume alocate de la bugetul de stat, īn conditiile legii.

(2) Disponibilitãtile din venituri proprii rãmase neutilizate la sfārsitul anului se reporteazã pentru anul urmãtor, urmānd a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a Institutului National de Administratie.

(3) Cuantumul taxelor de participare la cursurile organizate de Institutul National de Administratie se stabilese de consiliul de administratie, cu acordul Ministerului Administratiei Publice.

 

CAPITOLUL II

Centrele regionale de formare continua

pentru administratia publicã localã

 

Art. 11. - (1) Centrele teritoriale de formare continua pentru administratia publicã localã, existente la data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante, se reorganizeazã sub formã de centre regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã, institutii publice cu personalitate juridicã aflate īn coordonarea metodologicã a Institutului National de Administratie.

(2) Centrele regionale prevãzute la alin. (1) au sediul īn municipiile Bucuresti, Craiova, Cãlãrasi, Iasi, Cluj-Napoca si Sibiu.

(3) Se īnfiinteazã centrele regionale de formare continua pentru administratia publicã localã, institutii publice cu personalitate juridicã, īn coordonarea metodologicã a Institutului National de Administratie, cu sediul īn municipiile Constanta si Timisoara.

Art. 12. - (1) Centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã sunt conduse de un consiliu de administratie format din 9 membri.

(2) Consiliul de administratie al centrelor regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã este format din: presedintii consiliilor judetene din regiunea de dezvoltare respectivã, primarul municipiului pe raza cãruia īsi are sediul centrul regional, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si 1-2 reprezentanti ai Ministerului Administratiei Publice.

(3) Mandatul consiliului de administratie al centrelor regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã este de 4 ani, similar mandatului alesilor locali.

Art. 13. - (1) Conducerea executivã a centrelor regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã este asiguratã de un director general, numit de directorul general al Institutului National de Administratie, īn urma promovãrii unui concurs organizat īn conditiile legii.

(2) Directorul general este functionar public de conducere.

(3) Directorii generali ai centrelor regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã sunt membri de drept ai consiliilor de administratie, īndeplinind si functia de presedinte al acestora.

Art. 14. - Centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã organizeazã cursuri de perfectionare continuã de scurtã duratã, de pānã la 3 luni, pentru:

a) alesii locali, cu exceptia celor prevãzuti la art. 5 lit. c);

b) functionarii publici si persoanele īncadrate cu contract individual de muncã din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene si al prefecturilor;

c) personalul din serviciile publice comunitare si din alte servicii publice locale;

d) alte persoane interesate.

Art. 15. - (1) Centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã realizeazã, pe lāngã activitatea prevãzutã la art. 14, si urmãtoarele activitãti: studii, proiecte si publicatii īn domeniul administratiei publice si dezvoltã relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administratiei publice din tarã sau din strãinãtate.

(2) Centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã se pot asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare si de perfectionare, cu institutii de īnvãtãmānt superior din tarã, acreditate īn acest scop, precum si cu institutii similare din strãinãtate.

Art. 16. - (1) Finantarea cheltuielilor centrelor regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã se asigurã din venituri extrabugetare provenite din taxe de participare la cursuri, sponsorizãri, donatii ale unor persoane fizice si juridice din tarã si din strãinãtate, din programe cu finantare internã si internationalã.

(2) Disponibilitãtile din venituri proprii, rãmase neutilizate la sfārsitul anului, se reporteazã pentru anul urmãtor, urmānd a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestora.

(3) Cuantumul taxelor de participare la cursurile organizate de centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã se stabileste de consiliul de administratie al fiecãrui centru, cu acordul Ministerului Administratiei Publice.

(4) Taxa de participare la cursurile organizate de centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã se suportã de cãtre unitatea din care provin cursantii respectivi sau de cãtre persoanele fizice interesate.

(5) Cheltuielile necesare īnfiintãrii centrelor regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã la Constanta si Timisoara, se suportã din bugetele judetelor arondate.

 

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile participantilor la cursuri

 

Art. 17. - Functionarii publici, ale ii locali, precum si personalul angajat cu contract individual de muncã īn cadrul autoritãtilor si institutiilor publice au obligatia de a-si perfectiona pregãtirea īn domeniul administratiei publice, urmānd cursurile de formare si perfectionare organizate īn acest scop de institutiile abilitate.

Art. 18. - Autoritãtile si institutiile din administratia publicã au obligatia sã trimitã anual la cursuri de perfectionare continuã categoriile de personal prevãzute la art. 17.

Art. 19. - (1) Pe perioada īn care urmeazã cursuri de perfectionare a pregãtirii īn domeniul administratiei publice, cursantii au dreptul la salariul de bazã si la celelalte sporuri, īn conditiile legii.

(2) Īn cazul īn care cursurile sunt organizate īn altã localitate decāt aceea de domiciliu, cursantii beneficiazã de indemnizatia de delegare, potrivit legii, cheltuielile de cazare fiind suportate de autoritatea sau de institutia publicã din care provin.

Art. 20. - Cheltuielile pentru cursurile de formare si perfectionare profesionalã pentru alesii locali, organizate de institutiile specializate, se suportã din bugetele locale, conform hotãrārii consiliului local sau consiliului judetean.

Art. 21. - Pentru acoperirea cheltuielilor de formare continuã potrivit prevederilor prezentei ordonante, autoritãtile publice locale au obligatia sã prevadã īn bugetul annual propriu o cotã de cel putin 1% din cheltuielile de personal.

 

CAPITOLUL IV

Certificatele de absolvire

 

Art. 22. - Institutul National de Administratie si centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã atestã formarea, pregãtirea si perfectionarea profesionalã specializatã īn administratie prin eliberarea certificatelor de absolvire a cursurilor.

Art. 23. - (1) Certificatele de absolvire a cursurilor organizate de Institutul National de Administratie, cu o duratã de cel putin 3 luni, īnlocuiesc pentru anul absolvirii evaluarea anualã a activitãtii functionarilor publici si a celorlalte categorii de personal.

(2) Certificatele de absolvire a cursurilor vor fi luate īn considerare la avansarea īn grad sau īn clasã a functionarilor publici, de cãtre autoritãtile si institutiile publice.

(3) Certificatele de absolvire a cursurilor cu o duratã mai micã de 3 luni sunt luate īn considerare la avansarea īn grad sau īn clasã a functionarilor publici si a celorlalte categorii de personal, dupã caz.

Art. 24. - (1) Absolventii cursurilor de formare profesionalã specializatã īn administratie de lungã duratã sunt numiti functionari publici definitivi, īn conditiile legii.

(2) Durata cursurilor se ia īn considerare la calculul vechimii īn functia publicã sau, dupã caz, īn functii de specialitate.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 25. - Autoritãtile administratiei publice locale din municipiile resedintã de judet īn care functioneazã centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã vor asigura spatiile necesare pentru desfãsurarea īn bune conditii a activitãtilor acestora.

Art. 26. - Membrii consiliului de administratie al Institutului National de Administratie, respectiv membrii consiliilor de administratie ale centrelor organizate potrivit prevederilor prezentei ordonante primesc o indemnizatie stabilitã īn conditiile legii.

Art. 27. - (1) De la data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã devin titulare de drept ale contractelor si programelor de asistentã internã si externã derulate de centrele teritoriale de formare continuã pentru administratia publicã localã.

(2) Patrimoniul si programele Centrului National de Formare Continuã pentru Administratia Publicã Localã sunt preluate de Institutul National de Administratie.

Art. 28. - Institutul National de Administratie si centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã pot solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administratiei Publice, altor ministere, altor autoritãti centrale de specialitate ale administratiei publice, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si institutelor de cercetare si institutiilor de īnvãtãmānt superior.

Art. 29. - (1) Modul de functionare a Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã, structura organizatoricã si numãrul maxim de posturi, precum si arondarea unitãtilor administrativãteritoriale la acestea se stabilesc prin hotãrāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, īn termen de 30 de zile de la data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante.

(2) Īn aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Administratiei Publice poate aproba norme metodologice si regulamente de functionare si organizare pentru Institutul National de Administratie si pentru centrele regionale de formare continuã pentru administratia publicã localã.

Art. 30. - La data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante se abrogã Hotãrārea Guvernului nr. 850/1998 privind organizarea si functionarea Centrului National de Formare Continuã pentru Administratia Publicã Localã si a centrelor teritoriale de formare continuã pentru administratia publicã localã, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 46 din 2 decembrie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmāncã

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 81.