MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 543       LEGI, DECRETE, HOTÃRĀRI SI ALTE ACTE    Sāmbãtã, 1 septembrie 200

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

82. - Ordonantã privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult apartinānd cultelor religioase recunoscute din Romānia

 

83. - Ordonantã privind īnfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor

 

87. - Ordonantã privind serviciile publice de salubrizare a localitãtilor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTÃ

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult

apartinānd cultelor religioase recunoscute din Romānia

 

            Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 1 pct. IV.10 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul Romāniei adoptã prezenta ordonantã.

 

            Art. 1. - (1) Unitãtile apartinānd cultelor religioase recunoscute din Romānia, precum si unitãtile si institutiile de īnvãtãmānt teologic autorizate siacreditate potrivit legii, aflate īn subordinea acestora si neintegrate īn īnvãtãmāntul de stat, primesc de la bugetul de stat si de la bugetele locale un sprijin sub formã de contributii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitãtilor de cult centrale silocale respective.

(2) Unitãtile si contributiile prevãzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art. 2. - (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat īn unitãtile ce apartin cultelor religioase din Romānia se asigurã, īn limita prevederilor bugetare anuale, dupã cum urmeazã:

a) de la bugetele locale:

- 17.500 de contributii pentru personalul neclerical angajat īn unitãtile de cult din tarã prevãzute la art. 1.

Contributia lunarã este la nivelul salariului minim brut pe economie sipoate fi indexatã prin hotãrāre a Guvernului, īn raport cu cresterea preturilor de consum;

- sumele aferente, necesare pentru plata contributiilor la bugetul asigurãrilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate;

b) de la bugetul de stat:

- 300 de contributii pentru personalul neclerical angajat īn unitãtile siinstitutiile de īnvãtãmānt teologic prevãzute la art. 1. Contributia lunarã este la nivelul salariului minim brut pe economie si poate fi indexatã prin hotãrāre a Guvernului, īn raport cu cresterea preturilor de consum;

- 30 de contributii pentru personalul neclerical trimis sã deserveascã asezãmintele din strãinãtate ale Bisericii Ortodoxe Romāne. Contributia lunarã reprezintã echivalentul īn lei a 50% din drepturile īn valutã stabilite īn cuantum net, prin asimilare cu functiile pe care este īncadrat personalul romān trimis sã īsi desfãoare activitatea īn cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare sial altor forme de reprezentare a Romāniei īn strãinãtate;

- sumele aferente, necesare pentru plata contributiilor la bugetul asigurãrilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate.

(2) Numãrul contributiilor prevãzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat īn vederea echilibrãrii bugetelor locale se va avea īn vedere sialocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

Art. 3. - (1) De la bugetul de stat se pot aloca, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor sau prin bugetele judetelor, fonduri pentru restaurarea lãcasurilor de cult care sunt monumente istorice, pentru construirea lãcasurilor de cult de valoare deosebitã, pentru achizitionarea de imobile necesare īn vederea desfãurãrii activitãtii unitãtilor de cult si pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international realizate de cultele religioase din Romānia.

(2) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru īntretinerea si functionarea unitãtilor de cult fãrã venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea si repararea lãcasurilor de cult sipentru conservarea si īntretinerea bunurilor de patrimoniu apartinānd cultelor, precum si pentru activitãtile de asistentã socialã sustinute de acestea.

Art. 4. - Respectarea destinatiei fondurilor alocate este supusã controlului organelor abilitate prin lege.

Art. 5. - Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante, la propunerea Ministerului Administratiei Publice siMinisterului Culturii si Cultelor.

Art. 6. - Prezenta ordonantã intrã īn vigoare pe data de 1 ianuarie 2002.

Art. 7. - Pe data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante se abrogã Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri apartinānd cultelor religioase din Romānia, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, cu modificãrile ulterioare, aprobatã simodificatã prin Legea nr. 244/2001, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001, precum siorice alte dispozitii contrare, cu exceptia prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994, aprobatã prin Legea nr. 130/1994, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, si ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, aprobatã prin Legea nr. 25/2001, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul culturii sicultelor,

rãzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 82.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTÃ

privind īnfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare

pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei siale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta ordonantã.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor din cadrul prefecturilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite īn continuare servicii publice comunitare, asigurã īntocmirea, pãstrarea, evidenta si eliberarea pasapoartelor simple.

Art. 2. - Coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigurã de Directia generalã pentru pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei Publice.

Art. 3. - Ministerul Administratiei Publice, prin Directia generalã pentru pasapoarte, asigurã punerea īn aplicare, īntr-o conceptie unitarã, a legislatiei īn vigoare īn domeniul pasapoartelor simple, precum si a programelor de reformã privind apropierea administratiei publice de cetãtean.

Art. 4. - Serviciile publice comunitare si Directia generalã pentru pasapoarte coopereazã cu institutiile abilitate din domeniul ordinii publice, sigurantei si apãrãrii nationale, conform legii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare

 

Art. 5. - Serviciile publice comunitare se īnfiinteazã īn cadrul aparatului propriu al prefecturilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 6. - (1) Serviciile publice comunitare au urmãtoarele atributii principale:

a) solutioneazã cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitãtii acestora, īn conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor si conventiilor internationale la care Romānia este parte;

b) asigurã eliberarea, īn sistem de ghiseu unic, a pasapoartelor simple, īn colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidentã a persoanelor din subordinea consiliilor municipale, orãsenesti si comunale, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

c) administreazã, gestioneazã si valorificã registrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de evidentã a pasapoartelor;

d) asigurã īnscrierea de mentiuni īn pasapoarte, īn conditiile legii;

e) organizeazã, la nivelul judetului sial municipiului Bucuresti, gestionarea si controlul eliberãrii pasapoartelor.

(2) Serviciile publice comunitare īndeplinesc si orice alte atributii stabilite prin reglementãri legale.

(3) Serviciile publice comunitare din cadrul prefecturilor conlucreazã permanent cu serviciile publice de evidentã a populatiei din cadrul consiliilor judetene sial Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 7. - Modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare, structura organizatoricã si numãrul de personal se stabilesc prin hotãrāre a Guvernului.

 

CAPITOLUL III

Directia generalã pentru pasapoarte

 

Art. 8. - (1) Directia generalã pentru pasapoarte se organizeazã īn structura Ministerului Administratiei Publice prin reorganizarea Directiei de pasapoarte din cadrul Directiei generale de evidentã informatizatã a persoanei din structura Ministerului de Interne.

(2) Sediul Directiei generale pentru pasapoarte este īn municipiul Bucuresti, str. Nicolae Iorga nr. 20, sectorul 1.

Art. 9. - (1) Directia generalã pentru pasapoarte are urmãtoarele atributii principale:

a) organizeazã, īndrumã si controleazã activitatea de īntocmire, eliberare si evidentã a pasapoartelor simple, īn conditiile legii, de cãtre serviciile publice comunitare din subordinea prefecturilor;

b) elaboreazã propuneri privind perfectionarea prevederilor legale īn domeniu, īn vederea armonizãrii acestora cu reglementãrile comunitare si internationale;

c) constituie si gestioneazã Registrul national de evidentã a pasapoartelor simple;

d) gestioneazã Sistemul national informatic de evidentã a pasapoartelor simple;

e) efectueazã verificãri īn evidenta pasapoartelor, la solicitarea autoritãtilor publice abilitate, potrivit legii;

(2) Ministerul Administratiei Publice īndeplineste si alte atributii prevãzute prin lege sau alte reglementãri legale, precum si prin decizii ale primului-ministru, īn domeniul activitãtii de pasapoarte.

Art. 10. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale pentru pasapoarte va fi aprobat prin ordin al ministrului administratiei publice.

(2) Structura organizatoricã a Directiei generale pentru pasapoarte cuprinde directii, servicii si birouri, stabilite prin ordin al ministrului administratiei publice.

Art. 11. - (1) Īn exercitarea atributiilor ce-i revin īn domeniul activitãtii de pasapoarte Ministerul Administratiei Publice colaboreazã cu Ministerul de Interne si cu celelalte ministere si autoritãti ale administratiei publice centrale si locale.

(2) Īn vederea īndeplinirii atributiilor sale Ministerul Administratiei Publice are dreptul sã solicite informatii, date si documente de la ministere si celelalte autoritãti publice cu atributii īn domeniul ordinii publice, sigurantei si apãrãrii nationale, īn conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea pasapoartelor īn sistem de ghiseu unic

 

Art. 12. - (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitãtii acestora se depun de cãtre solicitanti, īn conditiile legii, la serviciile publice comunitare locale de evidentã a persoanelor īn a cãror razã īsi au domiciliul.

(2) Serviciile publice comunitare locale de evidentã a persoanelor preiau cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitãtii acestora si le transmit īn mod operativ spre solutionare serviciilor publice comunitare de la nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 13. - Serviciile publice comunitare analizeazã cererile prevãzute la art. 12 si emit pasapoartele simple solicitate de cetãteni sau, dupã caz, īnscriu mentiunile necesare īn acestea, īn conditiile legii, si le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidentã a persoanelor, care le elibereazã solicitantilor.

 

CAPITOLUL V

Asigurarea financiarã si materialã

 

Art. 14. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitãtii serviciilor publice comunitare se asigurã de la bugetul de stat, īn conditiile legii, prin bugetul Ministerului Administratiei Publice.

Art. 15. - (1) Taxele de eliberare a pasapoartelor si de furnizare a datelor din Registrul national de evidentã a pasapoartelor simple si din registrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de evidentã a pasapoartelor se aprobã prin ordin al ministrului administratiei publice, cu avizul Oficiului Concurentei.

(2) Veniturile realizate potrivit alin. (1) se retin de prefecturi si se utilizeazã īn regim extrabugetar pentru finantarea, īn completare, a cheltuielilor materiale si serviciilor prestate, precum si a cheltuielilor de capital aferente activitãtii serviciilor publice comunitare pentru pasapoarte.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 16. - (1) Bunurile mobile si imobile, proprietate publicã sau privatã a statului, aflate īn administrarea Ministerului de Interne, destinate activitãtii reglementate de prezenta ordonantã, trec, dupã caz, īn administrarea Ministerului Administratiei Publice sau īn folosinta comuna Ministerului Administratiei Publice si Ministerului de Interne.

(2) Protocolul de predare-preluare a bunurilor prevãzute la alin. (1) se aprobã prin hotãrāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si a Ministerului de Interne, īn termen de cel mult 6 luni de la data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante.

Art. 17. - Ministerul Administratiei Publice va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante.

Art. 18. - (1) Prezenta ordonantã intrã īn vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

(2) Pe data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante prevederile Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Legii nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor īn Romānia, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 216/1998, cu modificãrile ulterioare, se modificã īn mod corespunzãtor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmāncã

p. Ministru de interne,

Abraham Pavel,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 83.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTÃ

privind serviciile publice de salubrizare a localitãtilor

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta ordonantã.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantã are ca obiect stabilirea cadrului pentru organizarea, gestionarea, reglementarea si monitorizarea serviciului public de salubrizare īn localitãti, tināndu-se seama de strategia nationalã cu privire la deseurile solide side prevederile directivelor Uniunii Europene.

Art. 2. - Salubrizarea localitãtilor este un serviciu public local de gospodãrie comunalã, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat sicontrolat de autoritãtile administratiei publice locale.

Art. 3. - Serviciul public de salubrizare, parte componentã a serviciilor publice de gospodãrie comunalã, este organizat si functioneazã pe baza urmãtoarelor principii:

a) protectia sãnãtãtii publice;

b) autonomia localã si descentralizarea;

c) responsabilitatea fatã de cetãteni;

d) conservarea siprotectia mediului īnconjurãtor;

e) calitatea sicontinuitatea serviciului;

f) tarife echitabile siaccesibile tuturor consumatorilor;

g) nediscriminarea siegalitatea tuturor consumatorilor;

h) transparenta, consultarea siantrenarea īn decizii a cetãtenilor;

i) administrarea corectã si eficientã a bunurilor din proprietatea publicã sia banilor publici;

j) securitatea serviciului;

k) dezvoltarea durabilã.

Art. 4. - Serviciul public de salubrizare cuprinde urmãtoarele activitãti:

a) precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea reziduurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special;

b) īnfiintarea si administrarea depozitelor ecologice de reziduuri si producerea de compost;

c) incinerarea siproducerea de energie termicã;

d) mãturatul, spãlatul cãilor publice, īntretinerea spatiilor verzi si a parcurilor;

e) curãtarea sitransportul zãpezii de pe cãile publice si mentinerea īn functiune a acestora pe timp de polei sau de īnghet;

f) preselectarea si organizarea reciclãrii deseurilor;

g) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

Art. 5. - Pentru asigurarea dezvoltãrii durabile īn domeniul salubritãtii consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciilor de salubrizare, tināndu-se seama de planurile de urbanism si de programele de dezvoltare economico-socialã a unitãtii administrativ-teritoriale.

Art. 6. - (1) Serviciile publice de salubrizare se organizeazã pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale agentilor economici.

(2) Nu fac obiectul prezentei ordonante serviciile de colectare, transport si neutralizare a deseurilor toxice si/sau periculoase.

Art. 7. - (1) Statul sprijinã prin mãsuri legislative si economice dezvoltarea cantitativã sicalitativã a serviciilor publice de salubrizare, precum si a infrastructurii specifice acestora.

(2) Prin modul de organizare si desfãsurare a activitãtii serviciilor publice de salubrizare autoritãtile publice locale sunt obligate sã asigure realizarea urmãtoarelor obiective:

a) īmbunãtãtirea conditiilor de viatã ale cetãtenilor prin promovarea calitãtii sieficientei acestor servicii;

b) cresterea calitãtii vietii cetãtenilor prin sustinerea dezvoltãrii economice a localitãtilor, īn principal prin stimularea mecanismelor economiei de piatã siprin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bazã a dezvoltãrii economice si īn scopul atragerii investitiilor profitabile pentru

comunitãtile locale;

c) dezvoltarea durabilã a serviciilor;

d) protectia mediului īnconjurãtor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea serviciilor publice de salubrizare

SECTIUNEA 1

Gestiunea serviciilor publice de salubrizare

 

Art. 8. - (1) Relatiile dintre prestatorii de servicii de salubrizare si utilizatori se desfãoarã pe baze contractuale.

(2) Īntre autoritãtile administratiei publice locale si prestatorii de servicii de salubrizare se pot īncheia contracte de delegare de gestiune.

Art. 9. - (1) Gestiunea serviciilor publice de salubrizare se realizeazã īn urmãtoarele modalitãti:

a) gestiune directã;

b) gestiune indirectã sau gestiune delegatã.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de salubrizare se face prin hotãrāre a consiliilor locale sau judetene, dupã caz.

Art. 10. - (1) Īn cadrul gestiunii directe autoritãtile administratiei publice locale īsi asumã nemijlocit toate sarcinile si responsabilitãtile privind organizarea, conducerea, administrarea si gestionarea serviciilor publice de salubrizare.

(2) Gestiunea directã se realizeazã prin compartimente ale consiliului local, organizate ca servicii publice si autorizate conform legii.

(3) Desfãsurarea activitãtilor specifice serviciilor publice de salubrizare, organizate si exploatate īn sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare si

functionare aprobat de cãtre consiliul local.

Art. 11. - (1) Īn cazul gestiunii delegate autoritãtile administratiei publice locale pot apela, pentru realizarea serviciilor de salubrizare, la unul sau mai multi operatori de servicii publice, cãrora le īncredinteazã, īn baza unui contract de delegare a gestiunii sau de concesiune, gestiunea propriu-zisã a serviciilor de salubrizare, precum si administrarea si exploatarea sistemelor publice necesare īn vederea realizãrii acestora.

(2) Delegarea gestiunii sau concesiunea se face īn conditiile respectãrii contractului-cadru de delegare sau de concesiune si a regulamentului-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale. Contractul-cadru si regulamentulãcadru de delegare sau concesiune a serviciilor publice locale se aprobã prin hotãrāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, īn termen de 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei ordonante.

Art. 12. - (1) Īn procesul delegãrii, īn conformitate cu competentele siatributiile ce le revin potrivit legii, autoritãtile administratiei publice locale pãstreazã prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a serviciilor de salubrizare, precum sidreptul de a urmãri, controla si supraveghea:

a) modul de respectare side īndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice;

b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;

c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;

d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere īn functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitarã urbanã īncredintatã prin contractul de delegare a gestiunii sau de concesiune;

e) modul de formare side stabilire a tarifelor pentru serviciile publice.

(2) Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului public de salubrizare, a regulamentului de organizare si functionare a acestuia, a criteriilor siprocedurilor de exercitare a controlului, precum si a actelor de autoritate stabilite de lege intrã īn competenta exclusivã a consiliului local sau judetean, dupã caz.

(3) Consiliile locale sau judetene pot delega integral sau partial numai activitãtile de operare, gestionare si administrare a serviciilor publice de salubrizare, pregãtirea si realizarea investitiilor aferente acestora, precum si colectarea sumelor datorate de utilizatori.

Art. 13. - (1) Finantarea si realizarea investitiilor aferente serviciilor publice de salubrizare se fac cu respectarea legislatiei īn vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, īn temeiul principiilor prevãzute la art. 8 din Legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001, precum si al principiilor autonomiei financiare a prestatorilor, al suportabilitãtii utilizatorilor si al recuperãrii integrale prin tarif a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare.

(2) Pentru finantarea investitiilor necesare īn vederea dezvoltãrii si modernizãrii infrastructurii serviciilor de salubrizare autoritãtile administratiei publice locale pot apela la credite interne si/sau externe sau se pot adresa unor investitori privati cãrora le pot concesiona serviciul respectiv pe o perioadã limitatã, īn functie de specificul activitãtii, astfel:

a) pentru o perioadã de 5 ani - activitãtile de amenajare, īntretinere sicurãtare a spatiilor verzi, precum si dezinsectia, dezinfectia si deratizarea īn localitãti;

b) pentru o perioadã de 8 ani - activitãtile de precolectare, colectare sitransport al deseurilor menajere, precum si curãtenia si stropitul cãilor publice rutiere, deszãpezirea si ntretinerea acestora pe timp de iarnã īn conditii de īnghet sau de polei;

c) pentru o perioadã de 20 de ani - activitãtile de incinerare a deseurilor si de producere a energiei termice prin acest procedeu, precum si īnfiintarea si administrarea depozitelor ecologice, inclusiv selectarea si reciclarea deseurilor;

(3) Mijloacele materiale pe care investitorul privat le realizeazã din fonduri proprii rãmān īn proprietatea acestuia pe toatã perioada derulãrii contractului de concesiune, precum si dupã expirarea acestuia, dacã nu s-a stabilit altfel.

 

SECTIUNEA a 2-a

Operatorii de servicii publice de salubrizare

 

Art. 14. - (1) Pot fi operatori de servicii publice de salubrizare societãtile comerciale autorizate sã furnizeze/presteze servicii publice īn conditiile stabilite de autoritãtile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor Legii serviciilor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001 si ale prezentei ordonante.

(2) Operatorii de servicii publice de salubrizare beneficiazã, īn temeiul prezentei ordonante, de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

(3) Operatorii de servicii publice de salubrizare vor fi atestati de cãtre o comisie organizatã īn cadrul Ministerului Administratiei Publice. Componenta comisiei de atestare, regulamentul de functionare, precum si criteriile pentru eliberarea licentei de operare vor fi stabilite prin ordin al ministrului administratiei publice.

(4) Se excepteazã de la prevederile alin. (3) operatorii de servicii publice care au obtinut pe bazã de licitatie publicã contracte de delegare sau de concesiune, īncheiate īnainte de intrarea īn vigoare a prezentei ordonante.

Exceptarea opereazã pānã la expirarea termenului pentru care a fost īncheiat contractul respectiv.

(5) Delegarea gestiunii si concesionarea serviciilor publice de salubrizare cãtre operatorii atestati se fac prin licitatie publicã, īn conformitate cu prevederile regulamentului de delegare a serviciilor publice locale.

Art. 15. - (1) Operatorii de servicii publice de salubrizare pot fi privatizati īn conditiile legii.

(2) Hotãrārea de privatizare apartine consiliului local sau judetean sub a cãrui autoritate īsi desfãsoarã activitatea operatorul de servicii publice de salubrizare.

(3) Privatizarea, respectiv vānzarea bunurilor din domeniul privat al unitãtii administrativ-teritoriale, īn parte sau īn totalitate, se poate face numai prin procedura de licitatie publicã, concomitent cu delegarea serviciului public de salubrizare sau cu concesiunea acestuia.

Art. 16. - (1) Societãtile comerciale de gospodãrie comunalã īnfiintate de consiliile locale sau judetene potrivit legii pot fi de interes local sau judetean, īn functie de limitele teritoriale īn care īsi desfãoarã activitatea.

(2) Societãtile comerciale de gospodãrie comunalã īnfiintate de consiliile locale īsi pot desfãura activitatea si īn alte localitãti, pe baze contractuale.

(3) Operatorul care presteazã mai multe tipuri de servicii va tine evidente distincte pe fiecare activitate, avānd contabilitate separatã pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare.

(4) Consiliile locale se pot asocia īn vederea organizãrii unor servicii publice de salubrizare sau a realizãrii unor obiective specifice comune.

 

CAPITOLUL III

Drepturi si obligatii ale utilizatorilor si operatorilor

 

Art. 17. - (1) Garantarea dreptului de a beneficia de serviciul public de salubrizare pentru toti utilizatorii, persoane fizice si juridice, se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare, care va fi elaborat prin hotãrāre a consiliului local sau judetean, dupã caz, cu respectarea regulamentului-cadru aprobat de Guvern.

(2) Utilizatorii vor avea dreptul de acces fãrã discriminare la informatiile publice cu privire la serviciile publice de salubrizare, atāt prestatorul cāt si autoritatea localã avānd obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifarã si la clauzele contractuale.

(3) Hotãrārile autoritãtilor administratiei publice locale cu privire la serviciul public de salubrizare vor fi aduse la cunostintã publicã si orice utilizator din aria de prestare a serviciului public de salubrizare are dreptul sã conteste prevederile acestora, īn conditiile legii.

(4) Utilizatorii au obligatia sã respecte clauzele contractului de salubrizare si sã īsi achite obligatiile de platã īn conformitate cu prevederile acestuia.

Art. 18. - Drepturile prestatorilor de servicii publice de salubrizare se īnscriu īn contractele de delegare sau īn regulamentele de functionare, pentru serviciile aflate īn administrare directã, sau īn contractele de concesiune, pentru serviciile cedate spre administrare agentilor economici,

urmãrindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza urmãtoarelor principii:

a) īncasarea tarifului aferent serviciului public prestat si actualizarea periodicã a acestuia īn raport cu indicele de inflatie;

b) modificarea tarifului īn situatiile de schimbare semnificativã a echilibrului contractual.

Art. 19. - (1) Agentii economici care opereazã īn domeniul serviciilor publice de salubrizare urbanã trebuie sã facã dovada competentei tehnice si sã aibã o dotare tehnico-materialã care sã corespundã tipurilor de servicii pe care urmeazã sã le presteze.

(2) Agentii economici trebuie sã facã dovada bonitãtii lor materiale, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al agentilor economici nu trebuie sã aibã cazier judiciar.

(3) Prestatorii de servicii publice de salubrizare vor fi atestati īn termen de un an de la intrarea īn vigoare a prezentei ordonante.

(4) Vor fi supuse atestãrii atāt compartimentele consiliului local, organizate ca servicii publice, cāt si operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de salubrizare existenti, precum si compartimentele consiliului local si operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de salubrizare care se vor īnfiinta dupã intrarea īn vigoare a prezentei ordonante.

(5) Pot participa la licitatii pentru obtinerea contractelor de delegare a serviciului public de salubrizare numai agentii economici atestati.

(6) Atestatul este valabil 5 ani, indiferent de specificul activitãtii pentru care s-a fãcut atestarea.

Art. 20. - Prestatorii de servicii publice de salubrizare au fatã de utilizatori urmãtoarele obligatii:

a) sã respecte regulile asumate prin contractul de delegare;

b) sã presteze serviciul la utilizatorii cu care a īncheiat contract de accesare siutilizare a serviciului;

c) sã serveascã toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost autorizat/atestat, īn conditiile prevederilor regulamentului local de utilizare a serviciilor publice de salubrizare;

d) sã respecte angajamentele luate prin contractele de delegare cu privire la nivelurile de servicii (parametrii de performantã) stabilite de autoritãtile administratiei publice locale;

e) sã furnizeze autoritãtii administratiei publice locale informatiile solicitate si sã asigure accesul la toate informatiile necesare īn vederea verificãrii si evaluãrii functionãrii si dezvoltãrii serviciilor publice de salubrizare, īn conformitate cu clauzele contractului de delegare si/sau de concesiune si cu prevederile legale īn vigoare;

f) sã punã īn aplicare metode performante de management, care sã conducã la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevãzute de normele legale īn vigoare pentru achizitiile de lucrãri, bunuri si servicii.

 

CAPITOLUL IV

Drepturi si obligatii ale autoritãtii administratiei

publice locale

 

Art. 21. - Īn exercitarea atributiilor ce le revin īn domeniul administrãrii siconducerii serviciilor publice de salubrizare autoritãtile administratiei publice locale pot adopta hotãrāri sau pot emite dispozitii privitoare la:

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a dotãrilor existente, precum si a programelor de īnfiintare a unor noi sisteme publice de salubrizare, īn conditiile legii;

b) coordonarea proiectãrii si executiei lucrãrilor de investitii īn scopul realizãrii acestora īntr-o conceptie unitarã, corelatã cu programele de dezvoltare economico-socialã a localitãtilor, de amenajare a teritoriului, urbanism simediu;

c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotãrilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

d) asocierea intercomunalã īn vederea realizãrii unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitarã aferentã serviciilor publice de salubrizare;

e) delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum si īncredintarea spre administrare a bunurilor apartinānd patrimoniului public din infrastructura aferentã; operatiunile de delegare si īncredintare se pot realiza numai prin licitatie publicã organizatã īn conditiile legii.

f) participarea cu capital sau cu bunuri la societãti comerciale pentru realizarea de lucrãri si servicii publice de salubrizare;

g) contractarea sau garantarea īmprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferentã serviciilor publice de salubrizare, extinderi, dezvoltãri de capacitãti, reabilitãri si modernizãri;

h) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor de serviciu pe baza normelor-cadru elaborate de Ministerul Administratiei Publice;

i) stabilirea taxelor si aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare, cu respectarea reglementãrilor īn vigoare;

Art. 22. - Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare va cuprinde īn mod obligatoriu clauze referitoare la cantitatea si calitatea serviciului prestat si la indicatorii de performantã: ritmicitatea serviciului, tarifele practicate si modul de īncasare a facturilor, redevente, rãspunderea contractualã, forta majorã, durata contractului, clauze speciale privind rezilierea contractului etc.

Art. 23. - (1) Autoritãtile administratiei publice locale au fatã de operatorii de servicii publice de salubrizare urmãtoarele drepturi:

a) sã aprobe ajustãrile de pret propuse de operator;

b) sã sanctioneze operatorul de servicii publice de salubrizare īn cazul īn care acesta nu opereazã la parametrii de eficientã la care s-a obligat.

(2) Īn cazuri deosebite autoritãtile administratiei publice locale pot solicita comisiei de atestare retragerea licentei operatorului cu care au īncheiat contract de concesiune a serviciului de salubrizare.

Art. 24. - Īn exercitarea competentelor si a responsabilitãtilor ce le revin autoritãtile administratiei publice vor urmãri cu prioritate:

a) gestionarea serviciilor publice de salubrizare pe criterii de competitivitate si de eficientã managerialã;

b) promovarea reabilitãrii infrastructurii aferente serviciilor publice de salubrizare;

c) monitorizarea obiectivã si controlul periodic al activitãtilor de prestare a serviciilor publice de salubrizare si luarea de mãsuri īn cazul īn care operatorul nu asigurã performanta pentru care s-a obligat;

d) elaborarea nivelurilor de servicii publice de salubrizare si aprobarea acestora numai dupã ce au fost supuse dezbaterii publice;

e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de salubrizare īn vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale, adoptarea normelor locale sinegocierea contractelor de delegare a gestiunii;

f) informarea periodicã a utilizatorilor de servicii publice de salubrizare asupra politicilor de dezvoltare din acest domeniu, precum si asupra necesitãtii de instituire a unor taxe;

g) medierea conflictelor dintre utilizatorul si operatorul de servicii publice de salubrizare, la cererea uneia dintre pãrti.

Art. 25. - Autoritãtile administratiei publice locale au fatã de operatorii de servicii publice de salubrizare urmãtoarele obligatii:

a) sã asigure tratament egal pentru toti operatorii de servicii publice de salubrizare din cadrul comunitãtii respective si sã asigure prin normele locale adoptate īn exercitarea prerogativelor stabilite prin prezenta lege un mediu de afaceri transparent;

b) sã asigure publicitatea si accesul liber la informatiile publice, cu precãdere la acele informatii care asigurã pregãtirea ofertelor si participarea la licitatii;

c) sã aducã la cunostintã publicã, īn conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, hotãrārile si dispozitiile avānd ca obiect serviciul public de salubrizare;

d) sã stabileascã partenerii privati pentru proiectele de asociere sau de formare de societãti mixte, numai pe bazã de licitatie organizatã īn conformitate cu prevederile legale;

e) sã achite operatorilor de servicii publice de salubrizare sumele convenite prin contract pentru prestatiile pe care acestia le efectueazã;

f) sã pãstreze confidentialitatea informatiilor, altele decāt cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de servicii publice de salubrizare;

g) sã achite contravaloarea prestatiilor pe care le-au efectuat pe bazã de contract.

Art. 26. - Patrimoniul public si patrimoniul privat al unitãtilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare, vor fi īncredintate spre administrare, pe perioada contractului de concesiune sau de delegare de gestiune, prestatorului de servicii publice de salubrizare cu care s-a īncheiat contractul, iar acesta va plãti proprietarului o redeventã.

Art. 27. - Īmpotriva hotãrārilor consiliilor locale sau judetene, adoptate īn aplicarea prezentei ordonante, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instantei de contencios administrativ, īn conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 28. - Īncãlcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.

Art. 29. - (1) Sunt considerate contraventii, dacã nu au fost sãvārsite īn astfel de conditii īncāt sã constituie infractiune potrivit Codului penal, si se sanctioneazã cu amendã urmãtoarele fapte:

a) prestarea uneia dintre activitãtile reglementate de prezenta ordonantã fãrã existenta atestãrii legale sau fãrã contract de concesiune, cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) īncredintarea unui contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activitãtile de salubrizare fãrã licitatie publicã sau unui operator neatestat, cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Consiliile locale si consiliile judetene vor stabili faptele care constituie contraventii īn domeniul serviciilor publice de salubrizare, altele decāt cele prevãzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 30. - Contraventiilor prevãzute la art. 29 li se aplicã prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 31. - Constatarea contraventiilor prevãzute de prezenta ordonantã si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre persoanele īmputernicite de Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, de primari sau de īmputernicitii acestora.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 32. - Prezenta ordonantã intrã īn vigoare īn termen de 60 de zile de la publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 33. - La data intrãrii īn vigoare a prezentei ordonante se abrogã orice dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmāncã

P. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 87.