MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 572      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 13 septembrie 2001

 

SUMAR

 

DECLARATII

 

1. - Declaratia Camerei Deputatilor

 

2. - Declaratia-Apel a Senatului

 

DECRETE

 

685. - Decret privind acreditarea reprezentantului permanent al României pe lângă Organizatia Cooperării Economice la Marea Neagră si rechemarea unor ambasadori

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            879. - Hotărâre privind declararea celei de-a doua duminici din luna septembrie “Ziua metrologiei”

 

883. - Hotărâre pentru declararea zilei de 14 septembrie 2001 zi de doliu national si solidaritate cu poporul American

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

18. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii septembrie 2001 (perioade de aplicare) 

 

DECLARATII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECLARATIE

 

Camera Deputatilor a urmărit cu consternare tragicele evenimente care au avut loc în ziua de 11 septembrie 2001 pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Considerăm că atacul terorist care a lovit natiunea americană nu a fost un atentat doar la integritatea cetătenilor si a institutiilor americane, ci chiar la adresa principiilor si valorilor democratice, a libertătii, păcii si stabilitătii internationale.

În calitate de reprezentanti ai cetătenilor României ne exprimăm solidaritatea cu poporul american, transmitând întreaga noastră compasiune familiilor celor care au căzut victime acestui act criminal.

Suntem pe deplin încredintati că autoritătile si poporul american au forta morală si resursele necesare pentru a depăsi cât mai repede cumplita tragedie.

Camera Deputatilor condamnă cu fermitate această agresiune, îsi exprimă solidaritatea si se alătură eforturilor administratiei americane si ale celorlalte state democratice pentru combaterea oricăror forme de terorism.

 

Această declaratie a fost adoptată în unanimitate de Camera Deputatilor în sedinta din 13 septembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECLARATIE - APEL

 

Senatul, parte componentă a Parlamentului României, reprezentantul suprem al poporului, condamnă cu fermitate si profundă revoltă atacurile teroriste de masă, fără precedent prin dimensiunea si absurdul lor, îndreptate împotriva unor obiective-simbol pentru poporul american, actiuni premeditate care au produs cumplite pierderi de vieti omenesti si uriase pagube materiale.

Senatorii, ca reprezentanti ai natiunii române, socati de cruziumea atacurilor împotriva populatiei civile nevinovate, adevărate crime în masă, se declară solidari cu natiunea americană, cu familiile crunt lovite în aceste tragice evenimente.

Lumea civilizată nu poate accepta acest gen de actiuni îndreptate împotriva umanitătii, democratiei si valorilor pe care se fundamentează societatea modernă la începutul mileniului III, a stabilitătii si securitătii mondiale si le respinge cu hotărâre.

Dezaprobăm si condamnăm cu toată fermitatea terorismul ca mijloc de atingere a unor obiective, oricare ar fi ele.

Astfel de actiuni teroriste, comise într-un dispret total fată de viata umană, nu pot fi justificate prin nimic, nu servesc nici celor care le practică si provoacă doar tensiuni, instabilitate si insecuritate. Doar solutiile politice pot conduce la rezolvarea problemelor majore ale lumii în care trăim. Dăm expresie sperantei că aceste tragice evenimente nu vor genera procese de destabilizare care să afecteze pacea si securitatea în lume.

Suntem pe deplin încredintati că poporul american va găsi forta morală necesară pentru a depăsi cât mai repede această tragedie si că Statele Unite ale Americii împreună cu celelalte state democratice ale lumii vor juca pe mai departe rolul ce le revine în asigurarea stabilitătii, securitătii si păcii mondiale.

Noi, senatorii României, avem convingerea că sentimentele de compasiune si solidaritate pe care le transmitem astăzi natiunii americane, Senatului Statelor Unite ale Americii reprezintă în fapt sentimentele si gândurile întregului popor român, un popor care si-a făcut din tolerantă si spirit constructiv ratiunea de a exista de-a lungul istoriei sale.

Adresăm un apel tuturor parlamentelor tărilor democratice de a actiona împreună pentru combaterea oricăror forme de terorism, pentru ca popoarele, a căror vointă suverană o exprimă, să se consacre dezvoltării lor pasnice într-o lume a păcii si securitătii mondiale. Prin aceasta ne alăturăm cu toate resursele noastre Congresului Statelor Unite ale Americii care a solicitat solidaritatea parlamentelor lumii în lupta cu acest flagel al societătii contemporane.

 

Această declaratie-apel a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 110 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 2.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea reprezentantului permanent al României

pe lângă Organizatia Cooperării Economice la Marea Neagră si rechemarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerile Guvernului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Domnul George Ciamba, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Românei în Republica Turcia, se acreditează si în calitatea de reprezentant permanent al României pe lângă Organizatia Cooperării Economice la Marea Neagră (O.C.E.M.N.).

Art. 2. - Se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României si îsi vor încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I, următorii:

- domnul Doru Romulus Costea, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Sultanatul Oman, cu resedinta la Cairo;

- domnul Gheorghe Dinică, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Slovacă;

- domnul Constantin Ghirdă, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Croatia;

- doamna Margareta Tabarasi, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Danemarca;

- domnul Nicolae Vulpasin, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Cehă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 septembrie 2001.

Nr. 685.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea celei de-a doua duminici

din luna septembrie “Ziua metrologiei”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cea de-a doua duminică din luna septembrie se declară “Ziua metrologiei”.

Art. 2. - Ministerul Industriei si Resurselor si Biroul Român de Metrologie Legală vor acorda sprijin de specialitate în organizarea si desfăsurarea manifestărilor stiintifice si culturale cu tematică specifică, ocazionate de celebrarea anuală a evenimentului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2001.

Nr. 879.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru declararea zilei de 14 septembrie 2001 zi de doliu national si solidaritate

cu poporul American

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 75/1994  privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritătile si institutiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ziua de vineri, 14 septembrie 2001, se declară pe întregul teritoriu al României zi de doliu national si solidaritate cu poporul american, în memoria victimelor atacurilor teroriste de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din ziua de 11 septembrie 2001.

Art. 2. - (1) În ziua de doliu national si solidaritate cu poporul american toate institutiile si autoritătile publice centrale si locale, precum si agentii economici vor arbora în bernă drapelul României.

(2) La ora 12,00 toate activitătile se vor întrerupe timp de 3 minute pentru păstrarea unui moment de reculegere.

Art. 3. - În ziua de 14 septembrie 2001 nu se vor organiza manifestări sportive, iar organizatorii manifestărilor cultural-artistice si posturile de radio si televiziune îsi vor adapta programele în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă.

 

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 883.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii septembrie 2001

(perioade de aplicare)

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

 

Banca Natională a României h o t ă r ă s t e :

 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii septembrie 2001 (perioade de aplicare) sunt:

- 23,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 2,5% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;

- 2,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2001.

Nr. 18.