MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 577      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 14 septembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

30. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 190 din 19 iunie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

858. - Hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “CET Govora” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexelor nr. I-XIV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Senatului nr. 52 din 19 decembrie 2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 14 martie 2001.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 6 septembrie 2001.

Nr. 30.

 

ANEXA Nr. I

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Belascu Aron

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Dumitrescu Viorel

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Eckstein Kovács Péter

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

4.

Iorgovan Antonie

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

5.

Opris Octavian

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

6.

Pop Dumitru Petru

 Grupul parlamentar al P.R.M.

7.

Popa Nicolae Vlad

Grupul parlamentar al P.N.L.

8.

Predescu Ion

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

9.

Roibu Aristide

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

10.

Roman Petre

Grupul parlamentar al P.D.

11.

Tărăcilă Doru Ioan

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

 

ANEXA Nr. II

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei economice

 

(11 membri)

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Bădulescu Doru Laurian

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

2.

Bîciu Constantin

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Dinu Marin

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

4.

Nedelcu Mircea

Grupul parlamentar al P.R.M.

5.

Novolan Traian

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

6.

Onaca Dorel Constantin

Grupul parlamentar al P.R.M.

7.

Pană Viorel Marian

Grupul parlamentar al P.D.

8.

Păcuraru Nicolae Paul Anton

Grupul parlamentar al P.N.L.

9.

Pete Stefan

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10.

Popescu Dan Mircea

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

11.

Seche Ion

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

 

ANEXA Nr. III

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru privatizare

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Acatrinei Gheorghe

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Belu Ioan

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Bindea Liviu Doru

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

4.

Dina Carol

Grupul parlamentar al P.R.M.

5.

Hanganu Romeo Octavian

Grupul parlamentar al P.D.

6.

Leca Aureliu

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

7.

Matei Vintilă

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

8.

Rece Traian

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

9.

Sârbulescu Ion

Grupul parlamentar al P.N.L.

10.

Vajda Borbála

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

11.

Voinea Melu

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

 

ANEXA Nr. IV

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru buget, finante si bănci

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Bîciu Constantin

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Constantinescu Dan

Grupul parlamentar al P.N.L.

3.

Ciocan Maria

Grupul parlamentar al P.R.M.

4.

Crăciun Avram

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

5.

Hîrsu Ion

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

6.

Horga Vasile

Grupul parlamentar al P.R.M.

7.

Păcurariu Iuliu

Grupul parlamentar al P.D.

8.

Puskás Valentin Zoltán

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

9.

Rahău Dan Nicolae

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

10.

Stefan Viorel

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

11.

Toma Constantin

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

 

ANEXA Nr. V

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară si silvicultură

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Apostolache Victor

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

2.

Codreanu Dumitru

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Dinescu Valentin

Grupul parlamentar al P.R.M.

4.

Fănită Trită

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

5.

Flutur Gheorghe

Grupul parlamentar al P.N.L.

6.

Matei Viorel

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

7.

Mocanu Vasile

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

8.

Pană Aurel

Grupul parlamentar al P.D.

9.

Pătru Nicolae

Grupul parlamentar al P.R.M.

10.

Pete Stefan

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

11.

Sporea Elena

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

 

ANEXA Nr. VI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru politică externă

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Athanasiu Alexandru

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

2.

Buzatu Gheorghe

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Ciocârlie Alin Theodor

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

4.

Dobrescu Maria Antoaneta

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

5.

Ionescu Quintus Mircea

Grupul parlamentar al P.N.L.

6.

Lupoi Mihail

Grupul parlamentar al P.R.M.

7.

Markó Béla

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

8.

Prisăcaru Ghiorghi

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

9.

Rebreanu Nora Cecilia

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

10.

 Roman Petre

Grupul parlamentar al P.D.

11.

Tudor Corneliu Vadim

Grupul parlamentar al P.R.M.

 

ANEXA Nr. VII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Badea Dumitru

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Cârciumaru Ion

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Munteanu Tudor Marius

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

4.

Nicolaescu Sergiu Florin

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

5.

Nicolai Norica

Grupul parlamentar al P.N.L.

6.

Nicolescu Constantin

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

7.

Pastiu Ioan

Grupul parlamentar al P.R.M.

8.

Plătică Vidovici Ilie

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

9.

Szabó Károly Ferenc

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10.

Vasile Radu

Grupul parlamentar al P.D.

11.

Vornicu Sorin Adrian

Independent

 

ANEXA Nr. VIII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru drepturile omului si minorităti

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

 Alexa Constantin

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

2.

Frunda Gyýrgy

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

3.

Gogoi Ion

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

4.

Guga Ioan

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

5.

Hanganu Romeo Octavian

Grupul parlamentar al P.D.

6.

Iustian Mircea Teodor

Grupul parlamentar al P.N.L.

7.

Mărgineanu Stefan Gheorghe

Grupul parlamentar al P.R.M.

8.

Mihordea Mircea

Grupul parlamentar al P.R.M.

9.

Pujină Nelu

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

10.

Rus Ioan Aurel

Grupul parlamentar al P.R.M.

11.

Stoica Fevronia

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

 

ANEXA Nr. IX

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru muncă si protectie socială

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Bălălău Constantin

Grupul parlamentar al P.D.

2.

Bichinet Corneliu

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Bucur Dionisie

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

4.

Ciocârlie Alin Theodor

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

5.

Filipescu Cornel

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

6.

Marinescu Simona Independent

 

7.

Nedelcu Mircea

Grupul parlamentar al P.R.M.

8.

Németh Csaba

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

9.

Pătru Nicolae

Grupul parlamentar al P.R.M.

10.

Sporea Elena

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

11.

Selaru Rodica

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

 

ANEXA Nr. X

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru învătământ si stiintă

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Bălan Angela Mihaela

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Bunduc Gheorghe

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Filipas Avram

Independent

4.

Filipescu Cornel

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

5.

Hoha Gheorghe

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

6.

Nicolaescu Ioan

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

7.

Otiman Păun Ion

Grupul parlamentar al P.N.L.

8.

Pruteanu George Mihail

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

9.

Sógor Csaba

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10.

Ungheanu Mihai

Grupul parlamentar al P.R.M.

11.

Vela Ion

Grupul parlamentar al P.D.

 

ANEXA Nr. XI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru cultură, culte, artă si mijloace de informare în masă

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Constantinescu Eugen Marius

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Feldman Radu Alexandru

Grupul parlamentar al P.N.L.

3.

Florescu Eugeniu Constantin

Grupul parlamentar al P.R.M.

4.

Hoha Gheorghe

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

5.

Kereskényi Alexandru

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

6.

Paleologu Alexandru

Grupul parlamentar al P.N.L.

7.

Păunescu Adrian

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

8.

Rebreanu Nora Cecilia

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

9.

Solcanu Ion

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

10.

Ungheanu Mihai

Grupul parlamentar al P.R.M.

11.

Zanc Grigore

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

 

ANEXA Nr. XII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru administratia publică si organizarea teritoriului

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Alexandru Ionel

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

 Balcan Viorel

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

3.

Bălan Angela Mihaela

Grupul parlamentar al P.R.M.

4.

Bucur Dionisie

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

5.

Fabini Hermann Armeniu

Grupul parlamentar al P.N.L.

6.

Hritcu Florin

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

7.

 Petre Maria

Grupul parlamentar al P.D.

8.

Pricop Mihai Radu

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

9.

Seres Dénes

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10.

Sin Niculae

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

11.

Zlăvog Gheorghe

Grupul parlamentar al P.R.M.

 

ANEXA Nr. XIII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Cristolovean Ioan

Independent

2.

Dinescu Valentin

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Dută Vasile

Independent

4.

Honcescu Ion

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

5.

Iorga Nicolae

Grupul parlamentar al P.R.M.

6.

Maior Liviu

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

7.

Marcu Ion

Grupul parlamentar al P.R.M.

8.

Nicolai Norica

Grupul parlamentar al P.N.L.

9.

Păcurariu Iuliu

Grupul parlamentar al P.D.

10.

Prichici Emilian

Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

11.

Szabó Károly Ferenc

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

 

ANEXA Nr. XIV

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

COMPONENTA

Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret si sport

(11 membri)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Brădisteanu Serban

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

2.

Cârciumaru Ion

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Găucan Constantin

Grupul parlamentar al P.R.M.

4.

Ilascu Ilie

Grupul parlamentar al P.R.M.

5.

Iliescu Ion

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

6.

 Oprescu Sorin Mircea

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

7.

Penciuc Corin

Grupul parlamentar al P.N.L.

8.

Pop de Popa Ioan

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

9.

Popescu Laurentiu Mircea

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

10.

Vajda Borbála

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

11.

Vela Ion

Grupul parlamentar al P.D.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 190

din 19 iunie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, exceptie ridicată de Stana Zota, Maria Burtoiu, Traian Dascălu, Dinu Armăsescu si Stefan Bocănet în Dosarul nr. 6.631/2000 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia contencios administrativ si comercial.

La apelul nominal răspunde Stana Zota, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei, prezent, considerând că impozitul pe pensia de serviciu a magistratilor, stabilit pe baza salariului net, constituie o dublă impozitare si încalcă prevederile constitutionale ale art. 43, 49 si 53, solicită admiterea exceptiei ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public, arătând că este de competenta exclusivă a legiuitorului stabilirea categoriilor de venituri supuse impozitării, solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 decembrie 2000, pronuntată în dosarul nr. 6.631/2000, Curtea de Apel Ploiesti – Sectia contencios administrativ si comercial a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000. Exceptia a fost ridicată de Stana Zota, Maria Burtoiu, Traian Dascălu, Dinu Armăsescu si Stefan Bocănet în cadrul unui litigiu în contencios administrativ privind impozitarea veniturilor realizate din pensii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că “impozitarea pensiei de serviciu a magistratilor este anticonstitutională [...], deoarece cuantumul acestei pensii se stabileste pe baza salariului net al acestora”, astfel că “apare o altă impozitare a pensiei, ceea ce constituie de jure o dublă impozitare” si contravine prevederilor constitutionale ale art. 43, 49 si 53.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia contencios administrativ si comercial, exprimându-si opinia, apreciază că textul de lege criticat “are la bază dispozitiile art. 114 si art. 53 din Constitutie, în sensul că una din îndatoririle fundamentale ale cetăteanului o constituie si contributia prin impozite si taxe la cheltuielile publice, în spetă aceasta materializându-se prin aplicarea impozitului pe venituri, în cadrul acestor venituri fiind incluse si pensile”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece dispozitiile art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, prezent, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine

următoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 43 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din

3 iulie 2000), potrivit cărora “(1) Este impozabilă totalitatea veniturilor nete, încasate cu titlu de pensie de către contribuabili, plătite atât din fondurile constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurare socială, cât si cele primite cu titlu de pensie finantată de la bugetul de stat, potrivit legii, pentru partea care depăseste suma de 2.000.000 lei pe lună.

(2) Venitul net din pensie reprezintă diferenta dintre venitul brut din pensie si contributia pentru asigurările sociale de sănătate.

(3) Venitul brut din pensie reprezintă sumele plătite cu titlu de pensie de asigurări sociale de stat si, după caz, pensii plătite din bugetul de stat, pensii suplimentare inclusiv majorarea acordată pentru asigurări sociale de sănătate.

(4) Venitul impozabil lunar din pensii se determină prin deducerea din suma veniturilor nete din pensii calculate potrivit alin. (2) a unei sume fixe neimpozabile lunare de 2.000.000 lei.”

Autorii exceptiei consideră că aceste dispozitii contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 43: “(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistentă socială prevăzute de lege.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 53: “(1) Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte prestatii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situatii exceptionale.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate sub toate aceste aspecte, Curtea constată că, potrivit art. 138 alin. (1) din Constitutie, “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. În aceste conditii, determinarea categoriilor de venituri supuse impozitării, precum si a conditiilor de impozitare intră în atributiile exclusive ale legiuitorului. De altfel, art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 nu se referă la impozitarea pensiilor magistratilor, ci la impozitarea tuturor categoriilor de venituri nete încasate cu titlu de pensie, dar numai în partea care depăseste suma de 2.000.000 lei/lună. Asa fiind, rezultă că impozitarea pensiilor nu poate fi considerată ca o încălcare a art. 53 din Constitutie si nici ca o restrângere a execitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale, în întelesul art. 49 din Constitutie. De asemenea, nu sunt înfrânte nici prevederile constitutionale ale art. 43 referitoare la obligatia statului de a asigura un nivel de trai decent.

În aceste conditii, exceptia este neîntemeiată, urmând să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, exceptie ridicată de Stana Zota, Maria Burtoiu, Traian Dascălu, Dinu Armăsescu si Stefan Bocănet în Dosarul nr. 6.631/2000 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia contencios administrativ si comercial.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor înlesniri la plata unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale

“CET Govora” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a obligatiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, datorate de Societatea Comercială “CET Govora” - S.A., judetul Vâlcea, rămase în plată la data de întâi a lunii următoare publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 858.