MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 614     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 28 septembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

483. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în tară a specialistilor tineri

  

706. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în tară a specialistilor tineri

 

484. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe  venit

 

707. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

485. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România

 

708. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România

 

486. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

 

709. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

 

487. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2000 privind organizarea în universităti a unor formatiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulatie internatională

 

711. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2000 privind organizarea în universităti a unor formatiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulatie internatională

 

488. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/2000 privind managementul calitătii în învătământul superior

 

712. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/2000 privind managementul calitătii în învătământul superior

 

713. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 17/2000

privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii

în tară a specialistilor tineri

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 17 din 27 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în tară a specialistilor tineri, emisă în temeiul art. 1 lit. J pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2001.

Nr. 483.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în tară

a specialistilor tineri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în tară a specialistilor tineri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 706.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46 din 23 martie 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2001.

Nr. 484.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2001

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe  venit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 707.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat

din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 143 din 21 septembrie 2000 privind organizarea studiilor de masterat din România, publicată în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2001.

Nr. 485.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2000

privind organizarea studiilor de masterat din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 708.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 225 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2001.

Nr. 486.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999

privind auditul intern si controlul financiar preventiv

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 709.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2000 privind organizarea în universităti a unor formatiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulatie internatională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 73 din 24 august 2000 privind organizarea în universităti a unor formatiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulatie internatională, adoptată în temeiul art. 1 lit. I pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2001.

Nr. 487.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2000 privind organizarea în universităti a unor formatiuni de studiu complet

în limbi moderne de mare circulatie internatională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2000 privind organizarea în universităti a unor formatiuni de studiu complet în limbi moderne de mare  circulatie internatională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea

I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 711.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/2000

privind managementul calitătii în învătământul superior

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 59 din 30 ianuarie 2000 privind managementul calitătii în învătământul superior, emisă în temeiul art. 1 lit. J pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2001.

Nr. 488.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/2000

privind managementul calitătii în învătământul superior

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/2000 privind managementul calitătii în învătământul superior si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 712.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general

din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2001,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 1 octombrie 2001 domnul general Dumitru Ioan Cioflină se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 septembrie 2001.

Nr. 713.