MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 241         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 aprilie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            242. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

            243. - Decret privind conferirea ordinelor nationale Steaua României, Serviciul Credincios si Pentru Merit

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

42. - Ordonantă de urgentă privind încetarea aplicabilitătii unor facilităti

 

296. - Hotărâre privind nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice

 

297. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

298. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2002-2003

 

299. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru Arhiepiscopia Tomisului

 

300. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale “Nazarcea-Ovidiu” - S.A. si a unui teren agricol, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului

 

301. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

            79. - Decizie privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială “Colas” - S.A. Franta si Societatea Comercială “Constructii Feroviare” Iasi - S.A.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea presedintelui Academiei Române, pentru îndelungata si prestigioasa activitate rodnică în slujba dezvoltării stiintei si promovării culturii românesti în Republica Moldova,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 242.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea ordinelor nationale Steaua României, Serviciul Credincios si Pentru Merit

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I, II si III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1, I.2 si I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea presedintelui Academiei Române, pentru îndelungata si prestigioasa activitate rodnică în slujba dezvoltării stiintei, promovării culturii si valorilor românesti, precum si pentru contributia la realizarea obiectivelor Academiei Române,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului academician Dan Berindei.

            Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler următorilor:

            - doamnei Maria Brezeanu, membru titular al Academiei Române;

            - domnului Dan Grigorescu, membru corespondent al Academiei Române.

            Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

            - doamnei profesoare Rodica Mănăilă, membru corespondent al Academiei Române;

            - domnului profesor Gheorghe Mihăilă, membru corespondent al Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 243.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind încetarea aplicabilitătii unor facilităti

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Articol unic. - Facilitătile în derulare, acordate conform Legii nr. 35/1991 privind regimul investitiilor străine, republicată, si Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităti suplimentare fată de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, îsi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 298/2001 privind nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice si al drepturilor acordate donatorilor de sânge, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 19 martie 2001, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 296.

 

ANEXĂ

 

NIVELUL

alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice

 

- lei/bolnav/zi -

- Bolnavi de HIV/SIDA internati în unităti sanitare - adulti

77.000

- Bolnavi de HIV/SIDA internati în unităti sanitare - copii

57.000

- Bolnavi de TBC, neoplazici, hepatită si diabet, internati în unităti - sanitare - adulti

77.000

- Bolnavi de TBC, neoplazici, hepatită si diabet, internati în unităti sanitare - copii

57.000

- Bolnavi arsi internati în unităti sanitare

77.000

- Lăuze internate în unităti sanitare

54.000

- Alti bolnavi adulti internati în unităti sanitare

40.000

- Bolnavi în leprozerii

60.000

- Bolnavi internati în stationare de zi

19.000

- Copii nou-născuti, prematuri, în maternităti sau compartimente

12.000*)

- Copii între 0-3 ani internati în unităti sanitare

29.000

- Copii între 3-16 ani internati în unităti sanitare

40.000

- Copii în crese cu program zilnic

29.000

- Copii în crese cu program săptămânal

36.000

- Însotitori ai bolnavilor internati în unităti sanitare

34.000

- Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte distribuit prin unitătile sanitare

12.000

- Bolnavi străini internati la Institutul National de Gerontologie si Geriatrie

108.000

- Bolnavi psihici si bolnavi psihici cu internare obligatorie în unităti sanitare cu paturi

54.000

 


*) În cazul alimentatiei naturale, de alocatia nou-născutului poate beneficia mama copilului.

 

            NOTĂ:

            Nivelul alocatiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi depăsit la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea de către acestea a cheltuielilor suplimentare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului

public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2002, se completează cu imobilul situat în municipiul Ploiesti, str. Maramures nr. 2, aflat în administrarea Consiliului Judetean Prahova, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 297.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE A IMOBILULUI

 

Locul unde este situat imobilul

Autoritatea în administrarea căreia se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Ploiesti, str. Maramures nr.

Consiliul Judetean Prahova 2

Suprafata construită = 304 m 2

Suprafata desfăsurată = 1.520 m 2

Terenul aferent = 600 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2002-2003

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 54 si ale art. 141 lit. b) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă cifrele de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale, precum si cifrele de scolarizare pentru învătământul superior de stat cu finantare de la bugetul de stat, pentru anul scolar/universitar 2002-2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Anul scolar pentru învătământul preuniversitar începe pe data de 15 septembrie 2002, iar anul universitar începe pe data de 1 octombrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 298.

 

ANEXĂ

 

CIFRA DE SCOLARIZARE

pentru anul scolar 2002-2003 la toate gradele învătământului de stat

 

I. Învătământ prescolar

Numărul copiilor cuprinsi în grădinite - total, din care în:

640.000

a) grădinite cu program normal

500.000

b) grădinite cu program prelungit si săptămânal

140.000

II. Învătământ primar

 

Numărul elevilor în clasele I-IV

1.080.000

III. Învătământ secundar

 

1. Învătământ gimnazial:

 

Numărul elevilor în clasele V-VIII - total, din care:

1.260.000

a) învătământ de zi

1.245.000

b) învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă

15.000

2. Învătământ liceal:

 

a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ de zi

175.000*)

b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă

5.000

c) numărul elevilor în clasa a X-a, învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă

5.000**)

d) numărul elevilor în clasa a XI-a, învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă

20.000***)

3. Învătământ profesional:

 

Numărul elevilor în anul I

125.000****)

4. Învătământul postliceal:

 

Numărul elevilor în anul I - total, din care:

3.900

a) învătământ special

300

b) învătământ militar (Ministerul de Interne si Ministerul Apărării Nationale)

3.600


**) Inclusiv învătământul liceal militar (Ministerul de Interne si Ministerul Apărării Nationale).

***) Pentru clasele de început organizate pentru absolventii scolilor de ucenici.

****) Pentru clasele de început organizate pentru absolventii scolilor profesionale.

****) Inclusiv învătământul profesional cooperatist pentru cifrele alocate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

 

IV. Învătământ de artă si sportiv

 

1. Numărul total de elevi în clasele si grupele cu program de muzică, arte plastice si coregrafie (exclusiv învătământul liceal)

20.000

2. Numărul total de elevi în scolile cu program sportiv (exclusiv învătământul liceal)

20.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă scolară

50.000

V. Învătământ special pentru prescolari si elevi cu deficiente si boli cronice

 

1. Numărul copiilor cuprinsi în grădinite pentru copii cu deficiente si în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unitătilor sanitare

3.000

2. Numărul elevilor cu deficiente si/sau boli cronice din scolile cu clasele I-VIII

35.000*)

3. Numărul elevilor din învătământul profesional pentru deficienti (anul I)

5.500

4. Numărul elevilor din licee speciale:

 

- clasa a IX-a, învătământ de zi

350

- clasa a XI-a, învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă

100**)

VI. Învătământ superior

 

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul universitar, la institutiile de învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării

60.000

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul universitar, la institutiile de învătământ superior militare

1.220

VII. Învătământ postuniversitar

 

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar, la institutiile de învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării

15.000

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar, la institutiile de învătământ superior militare

1.766

VIII. Numărul locurilor cu finantare totală sau partială suportată din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pentru tinerii de origine română de pretutindeni, tări învecinate si alti cetăteni străini

 

1. Învătământ preuniversitar, fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

1.000

2. Învătământ superior

 

Numărul locurilor pentru studenti în anul I - total, din care:

1.100

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

900

b) fără plata taxelor de scolarizare si fără bursă

200

3. Învătământ postuniversitar

 

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar, fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

280

4. Număr de luni cu burse pentru stagii de specializare

350


**) Inclusiv învătământul organizat de Ministerul Justitiei.

**) Pentru clasele de început organizate pentru absolventii scolilor profesionale speciale care doresc să îsi continue studiile.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru Arhiepiscopia Tomisului

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 3 miliarde lei Arhiepiscopiei Tomisului în vederea achizitionării unui imobil.

            Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002.

            Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002 si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

            Art. 4. - În termen de 15 zile de la achizitionarea imobilului Ministerul Culturii si Cultelor va solicita Ministerului Finantelor Publice să reîntregească Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului cu sumele rămase neutilizate.

            Art. 5. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu.

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 299.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale “Nazarcea-Ovidiu” - S.A. si a unui teren agricol, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (3), ale art. 12 alin. (1) si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a imobilului “Grup Social Culme”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea Societătii Comerciale “Nazarcea-Ovidiu” - S.A., cu sediul în municipiul Constanta, în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului.

            Art. 2. - Se aprobă transmiterea terenului agricol în suprafată de 350 ha, proprietate privată a statului, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului.

            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului si a terenului agricol se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 300.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului format din activul “Grup Social Culme” si terenul aferent Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului

 

Localitatea unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului transmis

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială “Nazarcea- Ovidiu”- S.A.

În administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului

“Grup Social Culme”

Imobil compus din: pavilioane, dormitoare, magazii, soproane, cantine, băi, rezervoare, instalatie electrică, alee acces la activul “Grup Social Culme”, alee acces la cantină, cămine, împrejmuire gard din beton - suprafata construită = 10.230,86 m 2

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Agentia Domeniilor Statului

În administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului

Terenul aferent = 350 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Punctul 3 al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 23 martie 2001, se modifică după cum urmează: “3. Ianda Elena, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu.

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 301.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială “Colas”-S.A. Franta si Societatea Comercială “Constructii Feroviare” Iasi-S.A.

 

            Presedintele Consiliului Concurentei,

            în baza:

            1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

            2. prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996;

            3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

            4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

            5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

            6. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS-314 din 7 decembrie 2001;

            7. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS - 314 din 7 decembrie 2001;

            8. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

            luând în considerare următoarele:

1. concentrarea economică s-a realizat la data de 16 noiembrie 2001 prin majorarea capitalului social prin aport de capital si cumpărare de actiuni de către Societatea Comercială “Colas”-S.A. Franta, care va detine o cotă de 51% din capitalul social al Societătii Comerciale "Constructii Feroviare” Iasi-S.A.;

2. în urma operatiunii de concentrare a fost îndeplinit pragul prevăzut la art. 15 din Legea concurentei nr. 21/1996, modificat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 7 din 28 ianuarie 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 3 februarie 1998;

3. Societatea Comercială “Colas”-S.A. Franta - societatea achizitoare - are ca obiect de activitate: realizarea tuturor tipurilor de lucrări publice si private de constructii civile, opere de artă, terasamente, lucrări de drumuri, aerodrumuri, lucrări hidraulice, căi si retele diverse si toate lucrările conexe acestora, fabricarea si vânzarea emulsiilor de bitum si a tuturor materialelor necesare pentru executarea tuturor lucrărilor rutiere, de constructii si geniu civil, si în general toate operatiunile comerciale, finan- ciare si industriale, mobiliare si imobiliare, legate direct si indirect de unul dintre obiectele mentionate mai sus, în special: transporturi rutiere, servicii de transporturi de mărfuri pentru terti, închirieri de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

4. Societatea Comercială “Constructii Feroviare” Iasi - S.A. - societatea achizitionată - are ca obiect de activitate: lucrări de constructii, inclusiv lucrări de artă, lucrări de autostrăzi, drumuri, aerodrumuri si constructii destinate sportului;

5. piata relevantă afectată de operatiunea de concentrare economică este piata românească a lucrărilor de constructii, inclusiv a lucrărilor de artă, lucrărilor de autostrăzi, drumuri si aerodrumuri;

6. Societatea Comercială “Constructii Feroviare” Iasi - S.A. detinea în anul 2000 pe piata relevantă o cotă de piată de 3,35%;

7. pe piata definită anterior mai actionează si alte societăti la care Societatea Comercială “Colas”-S.A. Franta detine controlul. Cotele de piată detinute de aces- tea pe piata relevantă în anul 2000 sunt: “Colas” - S.A. Franta - Sucursala România: 4,2% SCREG Romania - S.R.L.: 0,03% SOROCAM-S.R.L.: 1,8% ANCORAD OLTENIA-S.A.: 0,94%

8. gradul de utilizare a capacitătilor de productie ale societătilor mentionate mai sus a variat între 80% si 100%;

9. operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială “Colas”-S.A. Franta nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

decide:

Art. 1. - Se autorizează concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic si direct de către Societatea Comercială “Colas”-S.A. Franta asupra Societătii Comerciale “Constructii Feroviare” Iasi - S.A., în conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 9.1 lit. b) din partea a III-a, cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 1.021.108.000 lei si se va plăti, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestei decizii, prin ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280051302, deschis la Banca Natională a României - Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar: Trezoreria Sectorului 1, cu mentiunea: “pentru autorizare concentrare”. Ordinul de plată va avea mentionat pe verso: “cod cont 20.17.01.03”. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Decizia va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Colas”-S.A.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios-administrativ.

Art. 5. - Prezenta decizie se aplică de la data comunicării sale părtii implicate.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. 7. - Secretariatul general va comunica neîntârziat prezenta decizie:

 

Denumirea: Societatea Comercială “Sorocam”-S.R.L.

Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate română

Forma juridică: Societate cu răspundere limitată

Sediul social: Municipiul Bucuresti, str. Soveja nr. 115, sectorul 1

Numărul de înregistrare la registrul comertului: J40/7611/1991

Codul fiscal: R 1597471

Telefon: 01/312.83.51

Fax: 092.154.025

Persoană de contact: Domnul Vasile Ghită

 

Denumirea: Societatea Comercială “Colas”-S.A.

Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate franceză

Forma juridică: Societate comercială pe actiuni

Sediul social: Franta, 92653 Boulogne Billancourt, 7 Place Rene Clair

Numărul de înregistrare la registrul comertului: Nanterre B 552 025 314 02 325

Codul fiscal:

Telefon: 00 33 1 47 61 75 00

Fax: 00 33 1 47 61 76 00

Persoană de contact: Domnul Bruno Raymond Andre Laffaire

 

Denumirea: Societatea Comercială “Constructii Feroviare” Iasi - S.A.

Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate română

Forma juridică: Societate pe actiuni

Sediul social: Municipiul Iasi, bd Dimitrie Cantemir nr. 15

Numărul de înregistrare la registrul comertului: J 22/2133/4.12.1991

Codul fiscal: R1956052

Telefon: 032/135.448; 032/130.657

Fax: 032/135.498

Persoană de contact: Domnul Liviu Dorobat

 

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

VICTOR SERGHIE

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 79.