MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 247         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

157. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”

 

253. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”

 

158. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României si modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

254. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României si modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

45. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău

 

342. - Hotărâre privind finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Spaniei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO

 

345. - Hotărâre pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor de 2 si 3 mai 2002, stabilite ca zile libere

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191 din 27 decembrie 2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, cu următoarea completare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Articolul 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 335/2001, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) În perioada 2001-2004 Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare poate livra la export apă grea, la preturi promotionale, cu conditia ca la momentul începerii probelor tehnologice si functionale la Unitatea 2 să fie asigurată cantitatea de apă grea necesară….”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 157.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000

privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 253.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României si modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63 din 26 mai 2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României si modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 31 mai 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 158.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României si modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României si modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 254.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, în conditiile art. 1502 din Codul civil, pe termen de 180 de zile, a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar care va fi acordată Societătii Comerciale “Letea”-S.A. Bacău.

(2) Restituirea împrumutului prevăzut la alin. (1) se face esalonat, potrivit unui grafic stabilit de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si de Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău.

Art. 2. - În cazul nerestituirii împrumutului în conformitate cu prevederile art. 1, pentru facturare, valoarea produsului si a taxei pe valoarea adăugată aferente se calculează de Administratia Natională a Rezervelor de Stat la pretul pietei, iar, după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău va suporta în continuare, pentru fiecare zi de întârziere la plată, si penalitătile prevăzute de lege pentru creantele bugetare, până la lichidarea debitului respectiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 45.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Spaniei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Spaniei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO, în perioada 14-17 aprilie 2002.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 8 din 10 aprilie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 450 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la Capitolul 72.01 “Alte actiuni”, Subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, Titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la Capitolul 72.01 “Alte actiuni”, Subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, Titlul “Transferuri”, până la data de 15 iunie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 2 si, după caz, a art. 3, în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 342.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor de 2 si 3 mai 2002, stabilite ca zile libere

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se stabilesc ca zile libere zilele de 2 si 3 mai 2002, timpul de muncă neefectuat fiind compensat în zilele de sâmbătă, 20 si 27 aprilie 2002.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si sectorului privat, în măsura în care partenerii sociali nu au stabilit altfel.

(3) Prestarea muncii în zilele de sâmbătă potrivit alin. (1) nu conferă dreptul la salarizare suplimentară sau la acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. - Salariatii din unitătile cu foc continuu, precum si din alte unităti a căror activitate nu poate fi întreruptă vor beneficia de zile libere potrivit art. 1, cu conditia de a se asigura continuitatea functionării acestor unităti.

Art. 3. - Autoritătile administratiei publice centrale si locale vor lua măsuri pentru ca agentii economici cu profil de alimentatie publică sau de desfacere a carburantilor să asigure aprovizionarea populatiei, iar unitătile sanitare să asigure asistenta medicală necesară.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 345.