MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 249         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

151. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

244. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

152. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentruPolitici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

245. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

153. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

 

246. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

 

154. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Focsani, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

247. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Focsani, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

155. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

248. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

156. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară

 

249. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară

 

252. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

272. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

273. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192 din 27 decembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 244.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 11 din 24 ianuarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 152.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 245.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit  între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă  acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura «Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România», semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 153.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin  schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 246.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea  retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Focsani, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 8 din 24 ianuarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în

Focsani, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 154.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Focsani, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Focsani, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 247.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura  “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 23 din 30 ianuarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 155.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 248.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară, emisă în temeiul art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 156.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 249.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru talentul deosebit, sensibilitatea, dăruirea si pasiunea interpretativă, exponentă a tinerei generatii românesti care s-a impus în lumea mirifică a baletului international,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă domnisoarei Alina Cojocaru, primă balerină la Opera Regală din Londra, Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 252.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru sprijinul politic constant si important pe care l-a acordat României în vederea integrării în structurile europene si euroatlantice, pentru implicarea directă în rezolvarea unor probleme sociale si umanitare din tara noastră,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă doamnei deputat Susanne Kastner, presedinte al Grupului de prietenie Germania-România din Parlamentul Republicii Federale Germania, Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 272.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului de interne,

pentru contributia sa marcantă la promovarea relatiilor bilaterale dintre România si Republica Federală Germania, pentru sprijinul permanent acordat tării noastre în demersurile sale de integrare în structurile euroatlantice,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter domnului Otto Schily, ministrul federal de interne al Republicii Federale Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 273.