MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 272     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 23 aprilie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

227. - Hotărâre pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2001 a Comitetului mixt România-A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

 

371. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile aeronautice din Republica Cehă, Republica Ungară, România si Republica Slovacă privind cooperarea si reprezentarea în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), semnat la Praga la 16 ianuarie 2002

 

Memorandum de întelegere între autoritătile aeronautice din Republica Cehă, Republica Ungară, România si Republica Slovacă privind cooperarea si reprezentarea în Consiliul OACI

 

373. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.

 

374. - Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităti naturale produse în judetele Alba, Bacău, Bihor, Botosani, Buzău, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Olt, Sălaj, Suceava, Tulcea si Vrancea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI  ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2001 a Comitetului mixt România-A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si având în vedere prevederile art. 36 din Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, ratificat prin Legea nr. 19/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acceptă Decizia nr. 1/2001 a Comitetului mixt România-A.E.L.S., adoptată la 22 decembrie 2001, privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 si ratificat prin Legea nr. 19/1993, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 227.


*) Anexa se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile aeronautice din Republica Cehă, Republica Ungară, România si Republica Slovacă privind cooperarea si reprezentarea în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), semnat la Praga la 16 ianuarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre autoritătile aeronautice din Republica Cehă, Republica Ungară, România si Republica Slovacă privind cooperarea si reprezentarea în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), semnat la Praga la 16 ianuarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 371.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE*)

între autoritătile aeronautice din Republica Cehă, Republica Ungară, România si Republica Slovacă privind cooperarea si reprezentarea în Consiliul OACI


*) Traducere.

 

I. Obiectivele si rotatia

1. Autoritătile aeronautice ale Republicii Cehe, Republicii Ungare, României si Republicii Slovace, denumite în continuare Grupul de Rotatie Central European (CERG), vor coopera îndeaproape în scopul cresterii sanselor acestora pentru o reprezentare continuă în Consiliul OACI, precum si pentru reprezentarea în alte organisme permanente ale OACI.

2. Va exista o rotatie a candidaturii la Consiliul OACI pentru perioade de 3 ani, în ordine alfabetică în limba engleză (începând cu Republica Cehă în anul 2001, adică ordinea de rotatie va fi următoarea: Republica Cehă, Republica Ungară, România, Republica Slovacă). Ceilalti membri ai CERG vor acorda un sprijin activ acestei candidaturi.

3. În cazul în care CERG va fi extins cu un nou membru, în baza aprobării unanime a membrilor CERG existenti, rândul acestuia la rotatie va urma după ce rotatia membrilor CERG existenti va fi încheiată.

4. În cazul în care statul unui membru al CERG nu va fi ales în Consiliul OACI, perioada sa de rotatie va fi considerată încheiată si cu ocazia următoarelor alegeri următorul stat membru, în conformitate cu principiul rotatiei, trebuie să îsi pregătească candidatura. Acest membru va prelua mutatis mutandis responsabilitătile aplicabile ale membrului al cărui stat nu a reusit să fie ales în Consiliul OACI si va organiza prima întâlnire a CERG în termen de 60 de zile de la Adunarea OACI.

5. Dacă statul unui membru al CERG nu doreste să folosească posibilitatea de a-si depune candidatura pentru alegerile în Consiliul OACI, se va considera ca o rotatie încheiată si următorul membru, în conformitate cu paragraful 2, va deveni candidat.

6. Nominalizarea finală a statului candidat al unui membru al CERG trebuie să fie decisă cu cel putin un an înainte de a avea loc alegerile în Consiliul OACI (luna septembrie).

7. O exceptie de la rotatia alfabetică se poate conveni în unanimitate. După ce această perioadă este încheiată, succesiunea alfabetică originară, conform paragrafelor 2, 4 si 5, va continua să fie aplicată.

II. Cooperarea

8. Cooperarea va include schimbul de informatii, consultarea si coordonarea.

9. Se vor organiza întâlniri de două ori pe an, pentru a discuta orice subiecte legate de cooperare, rapoarte ale sesiunilor trecute ale Consiliului OACI si un program de lucru pentru următoarea sesiune a acestuia, precum si orice alt subiect legat de activitătile organismelor permanente sau temporare ale OACI. Este de dorit ca prezenta să fie la nivel de director general al aviatiei civile, cu participarea reprezentantului în Consiliul OACI si a persoanelor de legătură pe probleme OACI.

10. Presedintia si organizarea acestor întâlniri vor apartine membrului CERG al cărui stat este în acel moment membru al Consiliului OACI.

11. În scopul întelegerii problemelor avute în vedere într-o anumită perioadă, reprezentantul (delegatia) în Consiliul OACI va distribui membrilor CERG programele de lucru ale:

- Consiliului OACI;

- Comisiei pentru navigatie aeriană;

- Comitetului pentru transport aerian;

- Comitetului pentru sprijin comun;

- Comitetului financiar

si sumarul progreselor înregistrate în cadrul organismelor mentionate mai sus.

12. Fiecare membru al CERG trebuie să numească o persoană de legătură. Persoana de legătură va răspunde de evolutia tuturor aspectelor avute în vedere de către OACI si va fi în contact de lucru cu reprezentantul în Consiliul OACI.

13. Reprezentantul va exprima si va sustine în Consiliul OACI opinia membrilor CERG în calitatea sa de stat ales. Totusi, dacă punctele de vedere coordonate nu au fost stabilite/elaborate în mod clar sau dacă opiniile membrilor CERG diferă, acesta va exprima pozitia statului său fără a compromite pozitiile celorlalti membri ai CERG.

14. Ar fi de dorit să existe o coordonare în scris a punctelor de vedere în cazul subiectelor urgente. În acest scop reprezentantul va trimite toate mesajele necesare autoritătii sale aeronautice, unde persoana de legătură se va ocupa de distribuirea acestora către celelalte persoane de legătură. Respectivele comentarii ale unui membru al CERG vor fi transmise direct reprezentantului la Montreal, împreună cu o copie de pe acestea către toate persoanele de legătură.

15. Reprezentantul poate fi solicitat să sprijine sau să faciliteze contacte ori alte aranjamente ale unui membru al CERG cu Secretariatul OACI. Orice documentatie suplimentară, transmiterea prin postă si alte costuri se vor face pe cheltuiala membrului CERG solicitant.

III. Biroul de la Montreal

16. Delegatia de la Montreal este alcătuită din reprezentantul în Consiliul OACI si de oricare posibil colaboratori ai reprezentantului în Consiliul OACI. Biroul mai cuprinde personalul permanent pentru activitatea de secretariat, care asigură sprijinul administrativ pentru reprezentant si colaboratori si comunicarea între membrii CERG si OACI.

17. Statul membrului CERG care are un loc în Consiliul OACI va administra biroul si va plăti cheltuielile pentru întretinerea si functionarea biroului, precum si costurile pentru mentinerea reprezentantului la Montreal.

18. Biroul va fi prevăzut cu echipamentul de birou necesar, inclusiv un fax, un copiator si un computer. O sală de conferinte pentru maximum 8 persoane va fi pusă la dispozitie, cu conditia unei cereri prealabile.

19. De asemenea, facilitătile biroului vor fi la dispozitia delegatiilor sau expertilor aflati în vizită. Vizitatorul va primi toată asistenta posibilă pe parcursul misiunii sale temporare. Orice asigurare a aranjamentelor specifice cu caracter ospitalier se va face pe cheltuiala delegatiei vizitatoare.

20. Orice stat al unui membru CERG poate desemna în delegatia de la Montreal un colaborator al reprezentantului în Consiliul OACI, cu consimtământul statului reprezentant în acesta. Va fi de dorit ca statul unui membru CERG, care a luat decizia, în conformitate cu paragraful 6, de a candida la alegeri pentru a prelua locul CERG în Consiliul OACI, să fie reprezentat în delegatia de la Montreal cu aproximativ un an înainte de data alegerilor. Cheltuielile legate de această reprezentare vor fi suportate de către statul care a făcut nominalizarea.

IV. Prevederi generale

21. Orice propunere de amendament la acest memorandum de întelegere va fi comunicată membrului CERG al cărui stat are un loc în Consiliul OACI. O actiune cu privire la această propunere va fi întreprinsă prin corespondentă sau nu mai târziu de cea mai apropiată întâlnire, în conformitate cu paragraful 9 al prezentului memorandum de întelegere. Amendamentul va intra în vigoare după ce va fi aprobat de către toti membrii CERG.

22. Orice membru CERG, cu exceptia celui al cărui stat este ales în Consiliul OACI, îsi poate încheia participarea la CERG printr-o înstiintare scrisă către toate statele membrilor CERG. O astfel de încheiere a participării va intra în vigoare după 30 de zile de la data indicată pe înstiintarea de încheiere.

23. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare pentru fiecare membru CERG prin semnarea de către reprezentantul autorizat al autoritătii sale aeronautice si, în cazul României, după îndeplinirea procedurilor specifice prevăzute de legislatia română în vigoare.

24. Membrii CERG vor folosi toate ocaziile pentru a evidentia existenta CERG si dorinta acestuia de a fi reprezentat în Consiliul OACI. În mod special, în cursului anului în care au loc alegerile pentru Consiliul OACI acestia vor avea în vedere necesitatea promovării statului sau persoanei care va fi candidat în numele CERG.

25. Prezentul memorandum de întelegere înlocuieste memorandumul de întelegere anterior, semnat la Praga la 3 noiembrie 1993. Încheiat la Praga la 16 ianuarie 2002, în patru exemplare originale în limba engleză, toate exemplarele fiind egal autentice.

 

Pentru autoritătile aeronautice din:

Republica Cehă

Republica Ungară

România

Republica Slovacă

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 23 alin. (6) din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C., este institutie publică de interes national cu personalitate juridică, se organizează si functionează în coordonarea Ministerului Administratiei Publice si are ca scop reglementarea, monitorizarea si controlul la nivel central al activitătilor din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală care functionează în conditii de monopol natural.

(2) A.N.R.S.C. are sediul central în municipiul Bucuresti; structura organizatorică a A.N.R.S.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) A.N.R.S.C. îsi exercită competentele si atributiile fată de toti operatorii furnizori si/sau prestatorii de servicii publice de gospodărie comunală, astfel cum au fost definite de lege, indiferent de forma de proprietate, organizarea acestora si de modul în care este organizată si se desfăsoară gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală în cadrul unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale A.N.R.S.C. se asigură integral din venituri extrabugetare obtinute, în conditiile legii, din:

a) tarife pentru atestarea/autorizarea operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală;

b) tarife pentru servicii de consultantă;

c) tarife pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală;

d) contributii ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală.

(2) Pentru desfăsurarea activitătii A.N.R.S.C. poate folosi mijloace materiale si bănesti primite de la persoane fizice si juridice, în conditiile legii.

(3) Contributiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală se fixează în cuantum de până la 0,1% din valoarea productiei facturate, pe baza unei grile de calcul care va fi aprobată prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.

(4) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabileste de A.N.R.S.C., se aprobă prin ordin al ministrului administratiei publice în fiecare an, în conditiile legii, si este dat publicitătii.

Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi în A.N.R.S.C.

este de 70, exclusiv presedintele.

(2) În cadrul A.N.R.S.C., prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente.

(3) În subordinea A.N.R.S.C. se organizează si functionează 8 agentii teritoriale, ca servicii publice descentralizate, fără personalitate juridică.

(4) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri A.N.R.S.C. va elabora regulamentul de organizare si functionare propriu ce va fi aprobat prin ordin al ministrului administratiei publice.

Art. 4. - A.N.R.S.C. elaborează si aplică sistemul de reglementări, obligatoriu la nivel national, privind organizarea, coordonarea si functionarea sectorului serviciilor publice de gospodărie comunală, precum si a pietei acestor servicii, în conditii de eficientă, liberă concurentă si transparentă pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor în conformitate cu standardele europene.

Art. 5. - A.N.R.S.C. îsi desfăsoară activitatea în temeiul următoarelor principii:

a) protejarea interesului utilizatorilor;

b) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru toti operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală;

c) promovarea eficientei economice si a mecanismelor economiei de piată, crearea si asigurarea unui mediu concurential si stimularea pătrunderii capitalului privat în sfera serviciilor publice de gospodărie comunală;

d) promovarea formelor de gestiune delegată;

e) promovarea parteneriatului public privat si a asocierii intercomunale;

f) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală;

g) promovarea si întărirea autonomiei locale;

h) corelarea cerintelor cu resursele;

i) protectia si conservarea mediului natural si/sau construit.

Art. 6. - (1) A.N.R.S.C. este învestită cu următoarele competente:

a) elaborarea proiectelor de acte normative pentru domeniul său de activitate;

b) atestarea/autorizarea operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, indiferent de natura capitalului;

c) elaborarea metodologiilor de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de gospodărie comunală;

d) avizarea si ajustarea nivelului preturilor si tarifelor serviciilor publice de gospodărie comunală, în functie de evolutia inflatiei, a cursului de schimb valutar, de modificarea structurii costurilor de productie si distributie, precum si ca urmare a reorganizării operatorilor;

e) supravegherea desfăsurării licitatiilor pentru delegarea gestiunii serviciilor;

f) avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităti ale administratiei publice centrale, care au implicatii si consecinte asupra activitătilor din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală;

g) organizarea sistemului informational national de culegere, prelucrare si sinteză a datelor cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală, la infrastructura tehnicoedilitară aferentă acestora, precum si la activitatea operatorilor, în vederea desfăsurării activitătii proprii si pentru furnizarea de informatii altor autorităti centrale si/sau locale;

datele se dau publicitătii cu avizul ministrului administratiei publice, în conditiile legii;

h) organizarea sistemului de coordonare, îndrumare si control în teritoriu cu privire la modul de aplicare a Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, a legislatiei specifice fiecărui serviciu public, precum si la respectarea indicatorilor de performantă a acestora;

i) organizarea revizuirii, elaborării, avizării si aprobării standardelor, normativelor si prescriptiilor tehnice pentru domeniul gospodăriei comunale si a controlului aplicării acestora;

j) asigurarea corelării si armonizării standardelor, normativelor si prescriptiilor tehnice pentru domeniul gospodăriei comunale cu reglementările existente în Uniunea Europeană;

k) elaborarea, potrivit legii, a reglementărilor organizatorice, administrative, tehnice si economice vizând perfectionarea managementului si a gestiunii serviciilor publice de gospodărie comunală, precum si a

reglementărilor-cadru privind raporturile dintre operatorii furnizori/prestatori si utilizatorii serviciilor publice de gospodărie comunală;

l) initierea actiunilor vizând perfectionarea cadrului legislativ si institutional necesar întăririi capacitătii decizionale si manageriale a autoritătilor administratiei publice locale în exercitarea atributiilor ce le revin, potrivit legii, cu privire la înfiintarea, organizarea, coordonarea si controlul furnizării/prestării serviciilor publice de gospodărie comunală si în ceea ce priveste administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publică si/sau privată din infrastructura tehnico-edilitară a unitătilor administrativ-teritoriale;

m) promovarea adoptării si impunerii unor criterii si indicatori de performantă minimi privind calitatea si cantitatea serviciilor publice de gospodărie comunală si alinierea acestora la nivelurile serviciilor acceptate în Uniunea Europeană;

n) initierea unor programe de instruire si pregătire profesională continuă pentru personalul propriu si pentru cel al operatorilor, precum si pentru educarea si informarea utilizatorilor, inclusiv cu asistentă tehnică străină;

o) anual prezintă Ministerului Administratiei Publice un raport cu privire la starea serviciilor publice de gospodărie comunală si la activitatea proprie;

p) colaborarea cu organizatii si autorităti similare din alte tări pe linie de gospodărie comunală;

q) colaborarea cu autoritătile administratiei publice centrale si/sau locale care au atributii în domeniul gospodăriei comunale sau în legătură cu aceasta; atragerea organizatiilor profesionale si a societătii civile la elaborarea si implementarea deciziilor privind sfera serviciilor de gospodărie comunală.

(2) Competentele prevăzute la alin. (1) lit. i) si j) se realizează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind protectia mediului, specifice fiecărui serviciu public de gospodărie comunală.

Art. 7. - (1) A.N.R.S.C. are următoarele atributii principale:

a) elaborează si supune aprobării Ministerului Administratiei Publice regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitătile personalului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

b) elaborează si supune aprobării Ministerului Administratiei Publice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, precum si Normele metodologice privind calculul tarifelor aplicabile produselor si serviciilor publice de gospodărie comunală si activitătilor cu caracter de monopol natural din domeniul său de activitate;

c) aprobă contractele-cadru de achizitie si de vânzare a produselor si serviciilor de gospodărie comunală;

d) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul său de activitate si îl supune aprobării Ministerului Administratiei Publice;

e) elaborează metodologia de solutionare a neîntelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală;

f) solicită operatorilor de servicii programe pentru îmbunătătirea activitătii, în cazul în care prestatiile acestora nu corespund parametrilor stabiliti în licenta de operare, respectiv în contractul de delegare a gestiunii;

g) retrage licenta de operare în cazul în care operatorul de servicii publice de gospodărie comunală refuză să ia măsuri în vederea îmbunătătirii activitătii;

h) monitorizează, în conditiile legii, încheierea contractelor dintre operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală si autoritătile administratiei publice locale, în vederea protejării intereselor utilizatorilor;

i) limitează efectele caracterului de monopol natural al unor servicii publice de gospodărie comunală si restrânge domeniile în care se manifestă acestea, propunând măsuri de prevenire si eliminare a abuzului de pozitie dominantă pe piată ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurentă si transparentă.

(2) A.N.R.S.C. îndeplineste orice alte atributii stabilite prin reglementări legale în domeniul său de activitate.

(3) În exercitarea prerogativelor si competentelor sale A.N.R.S.C. emite avize, instructiuni, reglementări si eliberează licente de atestare/autorizare cu privire la obiectul său de activitate, precum si pentru alte activităti prevăzute de lege.

Art. 8. - (1) Atestarea/autorizarea operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală si eliberarea licentelor de operare în domeniul de activitate specific fiecărui serviciu se fac în conformitate cu Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, care va cuprinde:

a) componenta comisiilor de atestare, corespunzătoare fiecărui serviciu public de gospodărie comunală, si modul de organizare si functionare a acestora;

b) criteriile tehnice si financiare pentru atestarea operatorilor si emiterea licentelor de operare.

(2) Comisiile de atestare se organizează si functionează pe lângă agentiile teritoriale ale A.N.R.S.C., care asigură activitatea de secretariat.

(3) Din comisiile de atestare fac parte si specialisti desemnati de asociatiile profesionale ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală.

Art. 9. - (1) Sediile, structura, atributiile, sarcinile si răspunderile agentiilor teritoriale ale A.N.R.S.C. se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al A.N.R.S.C.

(2) Înfiintarea si desfiintarea agentiilor teritoriale se aprobă prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui A.N.R.S.C., în conditiile legii.

(3) Prefectii împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spatiilor necesare desfăsurării activitătii agentiilor sale teritoriale.

Art. 10. - (1) A.N.R.S.C. este condusă de un presedinte a cărui functie este asimilată celei de secretar de stat, numit de primul-ministru la propunerea ministrului administratiei publice, în conditiile legii. Presedintele este ajutat de un secretar general care este functionar public de carieră, numit prin concurs sau prin examen, în conditiile legii.

(2) Presedintele reprezintă A.N.R.S.C. în relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice din tară si din străinătate.

(3) Calitatea de presedinte al A.N.R.S.C. este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte functii sau demnităti publice, cu exceptia activitătii didactice din învătământul superior; presedintelui îi este interzisă  exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitătilor de comert, precum si participarea la administrarea sau la conducerea unor societăti comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste.

(4) Presedintele este revocat de către autoritatea care l-a numit, pentru încălcarea prevederilor prezentei hotărâri sau pentru condamnare penală prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(5) În exercitarea prerogativelor ce îi revin presedintele A.N.R.S.C. emite ordine, decizii si instructiuni; presedintele A.N.R.S.C. este ordonator principal de credite.

(6) Ordinele presedintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ pentru domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) În cazul în care presedintele A.N.R.S.C., din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, îl deleagă pe secretarul general să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe ministrul administratiei publice despre aceasta.

Art. 11. - (1) Presedintele A.N.R.S.C. emite ordine, potrivit competentelor si atributiilor conferite de lege în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, cu privire la:

a) atestarea/autorizarea tuturor operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală existenti   în sector, precum si a celor care vor apărea ca urmare a deschiderii pietei serviciilor;

b) culegerea de informatii privind activitatea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală;

c) controlul documentelor si evidentelor operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală;

d) stabilirea criteriilor si metodelor pentru calculul tarifelor si preturilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală si a mecanismului de ajustare a acestora în conditiile respectării contractelor de delegare a gestiunii;

e) arbitrarea si solutionarea conflictelor dintre operatorii furnizori/prestatori si utilizatorii serviciilor publice de gospodărie comunală;

f) monitorizarea si controlul modului de respectare a obligatiilor si responsabilitătilor asumate de părtile contractante prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la:

respectarea indicatorilor de performantă si a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea legii concurentei, exploatarea eficientă si în conditii de sigurantă a sistemelor publice de gospodărie comunală sau a altor bunuri apartinând patrimoniului public si/sau privat al unitătilor administrativ-teritoriale afectate serviciilor, asigurarea protectiei mediului si a domeniului public, asigurarea protectiei utilizatorilor;

g) aprobarea strategiilor si a programelor de restructurare si îmbunătătire a prestatiilor operatorilor, având ca obiectiv atingerea si respectarea parametrilor stabiliti în licenta de operare, respectiv în contractul de delegare a gestiunii;

h) retragerea licentelor de operare, în cazul în care operatorul de servicii publice de gospodărie comunală refuză să ia măsuri de îmbunătătire a activitătii;

i) elaborarea procedurilor de licitatie si stabilirea cerintelor si criteriilor de calificare, eligibilitate si selectie a operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală care participă cu oferte la licitatiile publice pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

j) stabilirea normelor tehnice si comerciale cu caracter obligatoriu la nivel national, pentru operatorii din sector, necesare functionării eficiente si transparente a serviciilor publice de gospodărie comunală;

k) controlul îndeplinirii ordinelor A.N.R.S.C. de către agentii economici din sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală si aplicarea sanctiunilor în cazul nerespectării acestora;

l) orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin alte acte normative în vigoare pentru domeniul său de activitate.

(2) Ordinele emise de presedintele A.N.R.S.C. în exercitarea atributiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data publicării lor.

Art. 12. - (1) Presedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ; numărul, componenta, sarcinile, atributiile si remunerarea membrilor consiliului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al A.N.R.S.C.

(2) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor operatorilor din domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală cu cele ale utilizatorilor serviciilor publice de gospodărie comunală si cu cele ale autoritătilor administratiei publice locale, evaluează impactul reglementărilor A.N.R.S.C. si face propuneri de îmbunătătire a acestora.

(3) Consiliul se întruneste de regulă trimestrial sau la cererea presedintelui A.N.R.S.C. pentru dezbaterea problemelor privind activitatea institutiei.

Art. 13. - (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariati angajati pe bază de contract individual de muncă si din functionari publici.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C. se stabilesc, pe baza regulamentului de organizare si functionare, prin fisa postului semnată de seful ierarhic si de titular.

(3) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se aprobă prin ordin al presedintelui, în conditiile legii.

Art. 14. - Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileste în conformitate cu reglementările în vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.

Art. 15. - (1) A.N.R.S.C. întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, care este supus spre aprobare ministrului administratiei publice.

(2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al A.N.R.S.C. rămân la dispozitia acesteia si se folosesc în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 16. - (1) Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală au obligatia de a pune la dispozitie A.N.R.S.C. informatiile necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii acesteia.

(2) Furnizarea de informatii incomplete sau eronate constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(3) Sanctiunea contraventională prevăzută la alin. (2) se aplică si persoanelor juridice.

(4) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul A.N.R.S.C.

(5) Contraventiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 17. - Pentru îndeplinirea atributiilor sale A.N.R.S.C. colaborează cu Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale interesate, cu asociatiile profesionale din domeniul gospodăriei comunale, cu asociatiile utilizatorilor, cu operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, cu agentii economici specializati care furnizează/prestează servicii pentru sector si cu asociatiile patronale.

Art. 18. - Finantarea cheltuielilor pentru organizarea, dotarea si functionarea A.N.R.S.C. în primele 6 luni de activitate se asigură din bugetul aprobat pe anul 2002 Ministerului Administratiei Publice.

Art. 19. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 373.

 

ANEXĂ

 

ORGANIGRAMA

Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

(Numărul maxim de posturi = 70, exclusiv presedintele)

 

PRESEDINTE

CONSILIUL CONSULTATIV

Directia pregătirea personalului  operatorilor si  consultantă în teritoriu

Directia pentru tarife si protectia  utilizatorilor

Directia reglementări tehnice si promovarea eficientei  economice

Directia pentru monitorizare  contracte

Directia licente - autorizatii

Directia control

Serviciul audit intern

Serviciul juridic

Serviciul resurse umane

Serviciul informatic

Directia financiar, contabilitate,  administrativ

Birou comunicare - mass-media si relatii cu publicul 8 agentii teritoriale

SECRETAR GENERAL

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităti naturale produse în judetele Alba, Bacău, Bihor, Botosani, Buzău, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Olt, Sălaj, Suceava, Tulcea si Vrancea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, a sumei de 47.074,0 milioane lei, în vederea înlăturării efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si căderile masive de zăpadă în judetele Alba, Bacău, Bihor, Botosani, Buzău, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Olt, Sălaj, Suceava, Tulcea si Vrancea, pentru finantarea unor lucrări urgente, conform anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Din suma prevăzută la art. 1 se suplimentează cu 23.000,0 milioane lei bugetul pe anul 2002 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului la capitolul 64.01 “Mediu si ape” titlul “Cheltuieli de capital”, iar cu suma de 24.074,0 milioane lei, bugetele locale.

(2) Bugetele locale se majorează la capitolul “Venituri cu destinatie specială” subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială” subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrărilor se vor contracta de către beneficiari astfel: lucrările prevăzute în anexa nr. 1, de Compania Natională “Apele Române” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, iar cele prevăzute în anexele nr. 2 si 3, de ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aplicabile în situatie de fortă majoră.

Art. 4. - (1) Până la aprobarea documentatiei tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări executate si însusite de beneficiar.

(3) Elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ioan Jelev,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 374.

 

ANEXA Nr. 1

 

CHELTUIELI SI OBIECTIVE

pentru înlăturarea efectelor unor calamităti naturale produse în judetele Bihor, Harghita, Hunedoara, Mures, Olt si Sălaj

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Valoarea (milioane lei)

 

CHELTUIELI DE CAPITAL - TOTAL, din care:

23.000

Judetul Bihor

 

 

1.

Acumulare nepermanentă Ginta, pe râul Crisul Negru

1.000

2.

Amenajare Valea Cârpestii Mici pe râul Crisul Negru, acumulare nepermanentă

2.000

3.

Amenajare râul Crisul Repede

3.000

TOTAL JUDET:

 

6.000

 

Judetul Harghita

 

 

Lucrări de regularizare a albiei râului Mures, pe cursul ce străbate orasul Toplita

3.000

TOTAL JUDET:

 

3.000

 

Judetul Hunedoara

 

 

Lucrări de regularizare a râului Dobra în zona localitătilor Mihăiesti, Roscani si Dobra, comuna Dobra

3.000

TOTAL JUDET:

 

3.000

 

Judetul Mures

 

 

Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu

5.000

TOTAL JUDET:

 

5.000

 

Judetul Olt

 

1.

Regularizarea si consolidarea malurilor râului Oltet, comuna Dobrun

2.000

 

 

 

2.

Regularizarea pâraielor Rosu si Barza, comuna Dobrun

1.000

TOTAL JUDET:

 

3.000

 

Judetul Sălaj

 

 

Amenajarea complexă Craidorolt-Vârsolt, sector Bobota (consolidări de mal, praguri de fund, refacerea digului)

3.000

TOTAL JUDET:

 

3.000

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând lucrările urgente de refacere

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Valoarea (milioane lei)

TOTAL, din care:

 

16.094

 

Judetul Alba

 

 

Orasul Zlatna - refacere drum comunal DC 174

874

TOTAL JUDET:

 

874

 

Judetul Bacău

 

 

Comuna Rosiori - refacerea acoperisului Scolii generale din satul Poieni

900

TOTAL JUDET:

 

900

 

Judetul Botosani

 

 

Comuna Todireni - pod pe drumul comunal  DC 39A, peste râul Sitna

4.000

TOTAL JUDET:

 

4.000

 

Judetul Buzău

 

 

Comuna Smeeni - refacerea acoperisului  spitalului rural

320

TOTAL JUDET:

 

320

 

ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA

sumei de 7.980 milioane lei pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamităti naturale produse în judetele Alba, Maramures, Tulcea si Vrancea

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Valoarea (milioane lei)

1.

Consiliul Judetean Alba

200

2.

Consiliul Judetean Maramures

2.480

3.

Consiliul Judetean Tulcea

4.000

4.

Consiliul Judetean Vrancea

1.300

TOTAL:

 

7.980

TOTAL, din care:

 

16.094

 

Judetul Alba

 

 

Orasul Zlatna - refacere drum comunal DC 174

874

TOTAL JUDET:

 

874

 

Judetul Bacău

 

 

Comuna Rosiori - refacerea acoperisului Scolii generale din satul Poieni

900

TOTAL JUDET:

 

900

 

Judetul Botosani

 

 

Comuna Todireni - pod pe drumul comunal DC 39A, peste râul Sitna

4.000

TOTAL JUDET:

 

4.000

 

Judetul Buzău

 

 

Comuna Smeeni - refacerea acoperisului spitalului rural

320

TOTAL JUDET:

 

320

 

Judetul Suceava

 

1.

Comuna Valea Moldovei - refacere pod din beton armat peste râul Moldova

3.000

2.

Consiliul judetean - consolidare pod pe DJ 175 în comuna Izvoarele Sucevei

1.100

3.

Orasul Gura Humorului - refacere pod din beton armat peste râul Moldova

2.200

4.

Consiliul judetean - consolidare pod pe DJ 177 în comuna Mănăstirea Humorului

1.400

5.

Consiliul judetean - refacere drum judetean DJ 178E în comuna Cacica

1.000

6.

Consiliul judetean - consolidare drum judetean DJ 175B în comuna Pojorâta

970

7.

Consiliul judetean - refacere drum judetean DJ 178 în comuna Drăgoiesti

330

TOTAL JUDET:

 

10.000