MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 273         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

183. - Lege pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990

 

Rezolutia 50/155 adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.

 

289. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990

 

184. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

290. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

185. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

291. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”, semnat la Bruxelles

la 31 mai 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

186. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

292. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

187. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1999 privind destinatia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori

 

293. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1999 privind destinatia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori

 

190. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare

 

296. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare

 

192. - Lege privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finantate direct din fonduri nerambursabile NATO

 

298. - Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finantate direct din fonduri nerambursabile NATO

 

193. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a învătământului de stat

 

299. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a învătământului de stat

 

195. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

 

301. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

362. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Articol unic. - România acceptă amendamentul adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 183.

 

A 50-a Sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

Punctul 110 de pe ordinea de zi

 

REZOLUTIA 50/155 *)

adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.

Conferinta statelor părti la Conventia cu privire la drepturile copilului

 

Adunarea Generală,

recunoscând importanta Comitetului pentru drepturile copilului si contributia pretioasă adusă de membrii săi la examinarea si observarea aplicării Conventiei cu privire la drepturile copilului (Rezolutia 44/25 - anexă) de către statele părti,

notând cu satisfactie că prezenta Conventie cu privire la drepturile copilului numără în prezent 182 de state părti, cifră apropiată de ratificarea universală,

observând că amendamentul la art. 43 paragraful 2 din conventie a fost adoptat de către Conferinta statelor părti la conventie,

1. aprobă amendamentul la art. 43 paragraful 2 din Conventia cu privire la drepturile copilului, care constă în înlocuirea cuvântului “zece” cu “optsprezece”;

2. îndeamnă statele părti să ia măsurile necesare pentru acceptarea amendamentului, astfel încât să se obtină majoritatea de două treimi necesară intrării acestuia în vigoare.

 

A 97-a sedintă plenară,

21 decembrie 1995


*) Traducere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989,

ratificată prin Legea nr. 18/1990

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989,  ratificată prin Legea nr. 18/1990, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 289.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului

de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 9 din 24 ianuarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 184.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 290.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 10 din 24 ianuarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 81 din 1 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 185.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 291.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4

din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160 din 27 noiembrie 2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 186.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 292.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1999 privind destinatia sumelor încasate

din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 67 din 24 august 1999 privind destinatia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 26 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 187.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1999 privind destinatia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1999 privind destinatia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 293.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 1 din 10 ianuarie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV poz. 9 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2002, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Termenul referitor la reorganizarea institutelor de cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, astfel cum a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2002.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 190.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 296.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finantate direct

din fonduri nerambursabile NATO

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Unitătile de cercetare-dezvoltare sunt scutite de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finantate direct din fonduri nerambursabile NATO, achizitionate în cadrul proiectelor NATO de cercetare-dezvoltare.

Art. 2. - Derularea importurilor prevăzute la art. 1 se face pe baza licentelor de import emise de Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru comert exterior si promovare economică, după obtinerea avizelor Ministerului Educatiei si Cercetării si Directiei generale NATO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Cererile de licentă de import se întocmesc cu specificarea pozitiei tarifare a fiecărui bun din import.

Art. 3. - Bunurile din import provenite sau finantate direct din fonduri nerambursabile NATO devin proprietatea unitătilor de cercetare-dezvoltare numai după confirmarea de către Ministerul Educatiei si Cercetării a aprobării raportului final de executie a proiectului NATO de către Divizia afacerilor stiintifice si de mediu a NATO.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 192.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finantate direct din fonduri nerambursabile NATO

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finantate direct din fonduri nerambursabile NATO si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 298.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special

de sustinere a învătământului de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 75 din 30 august 1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a învătământului de stat, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 12 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 193.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 75/1999

privind constituirea Fondului special de sustinere a învătământului de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a învătământului de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 299.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 195.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 301.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor este organul de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor aplică strategia si Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar-veterinar si al pădurilor.

(3) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor are rolul de a asigura dezvoltarea agriculturii si industriei alimentare românesti, în conformitate cu cerintele economiei de piată, si de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea si valorificarea productiei în domeniul agroalimentar.

(4) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor este autoritatea centrală care asigură dezvoltarea durabilă a fondului forestier national, gospodărirea si exploatarea lui ratională, precum si a vegetatiei forestiere din afara acestuia.

Art. 2. - Sediul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor este în municipiul Bucuresti, bd Carol I nr. 24, sectorul 3.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului si tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare si a silviculturii si se proiectează instrumentele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură (în conformitate cu strategia) realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice activitătilor din domeniul agriculturii, industriei alimentare si silviculturii;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietătii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

`           d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern, în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniul agriculturii, industriei alimentare si silviculturii.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică, atributiile si conducerea ministerului

SECTIUNEA 1

Atributiile ministerului

 

Art. 4. - În realizarea obiectului său de activitate, stabilit de legislatia în vigoare, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor are următoarele atributii principale:

a) asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

b) elaborează strategii si politici specifice în domeniile: agricultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar-veterinar, îmbunătătiri funciare pe terenurile agricole si silvice si al

pădurilor, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

c) elaborează si sustine, în domeniul său de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel national, regional si local;

d) elaborează studii si fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane si a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării si Prognozei si cu organismele internationale în domeniu;

e) coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;

f) elaborează studii si propune programe de mecanizare,modernizare si retehnologizare;

g) coordonează si inventariază activitatea de patrimoniu a institutiilor publice din subordine;

h) coordonează si monitorizează privatizarea societătilor comerciale agricole la care statul este actionar majoritar si concesionarea terenurilor apartinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unitătilor de sub autoritatea sa, precum si a terenurilor agricole sau terenurilor cu amenajări piscicole, din administrarea societătilor comerciale la care ministerul este actionar, si a celorlalte bunuri si servicii din domeniul său de activitate;

i) coordonează si monitorizează activitătile de îmbunătătiri funciare din domeniul agricol si silvic;

j) coordonează si monitorizează concesionarea activelor Regiei Nationale a Pădurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) coordonează constituirea si monitorizează functionarea asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, prin Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, potrivit legislatiei în vigoare;

l) elaborează norme pentru atestarea persoanelor care desfăsoară activităti de îmbunătătiri funciare;

m) fundamentează si elaborează programe privind protectia solului, a plantelor, a animalelor, a pădurilor si a mediului;

n) coordonează actiunile de cooperare cu alte tări în domeniile sale de activitate si asigură aplicarea, în conditiile legislatiei în vigoare, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul îndeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;

o) initiază actiuni în domeniul său de activitate privind integrarea europeană; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere si din Strategia natională de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

p) initiază si negociază conventii si acorduri internationale în domeniile sale de activitate;

r) asigură organizarea activitătilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă si pentru situatii de mobilizare;

s) desfăsoară activităti de control si inspectii privind respectarea legislatiei în domeniu, colaborând în actiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;

t) colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationaleinteresate;

u) initiază si elaborează proiecte de acte normative în domeniile în care îsi desfăsoară activitatea;

v) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile în care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 5. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor are următoarele atributii specifice:

A. În domeniul agriculturii si alimentatiei:

a) elaborează politici pe produs, în colaborare cu organizatiile interprofesionale pe produs;

b) promovează programe si proiecte de acte normative, pentru stimularea si consolidarea pietei produselor agroalimentare;

c) propune amendarea periodică, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură si dezvoltare rurală;

d) urmăreste si sprijină formarea de exploatatii agricole conform prevederilor legale;

e) colaborează cu asociatiile si fundatiile de profil, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli, si întreprinde actiuni de asistentă si consultantă pentru sustinerea activitătii acestora;

f) initiază si sprijină actiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;

g) asigură coordonarea actiunilor de implementare tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală - Agentia SAPARD;

h) acreditează si controlează, în conditiile legii, agentii economici care produc, prelucrează si comercializează produse agroalimentare;

i) elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele FAO si O.M.S.;

j) coordonează si controlează activitatea de pescuit si piscicultură; ia măsuri de protectie a fondului piscicol prin inspectia de specialitate, potrivit legislatiei în vigoare;

k) coordonează si controlează activitatea de ameliorare si de reproductie a animalelor;

l) coordonează activitatea privind producerea, controlul calitătii, comercializarea si folosirea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante agricole;

m) organizează activitatea de protectie a plantelor, stabileste norme de carantină fitosanitară, controlează modul de aplicare a lor si avizează omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, potrivit legislatiei  în vigoare;

n) coordonează activitatea si elaborează strategia si programele de restructurare si privatizare ale societătilor nationale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, este actionar majoritar;

o) coordonează elaborarea de măsuri si asigură restructurarea si privatizarea societătilor comerciale pe actiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate, si exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la societătile comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;

p) controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de către toti detinătorii de terenuri cu destinatie agricolă, indiferent de forma de proprietate;

q) avizează documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor si schimbarea categoriei de folosintă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;

r) coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare prioritare, potrivit legislatiei în vigoare;

s) fundamentează si elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole, privind calitatea solului si pentru efectuarea de lucrări agrochimice;

t) elaborează si promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli si urmăreste derularea acestora;

u) întocmeste si monitorizează studii si strategii privind promovarea produselor agroalimentare românesti pe piete externe;

v) organizează si coordonează, potrivit legii, activitătile sanitare veterinare, inclusiv strategia în domeniu, de control al medicamentelor si produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animală si al furajelor, stabileste norme sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice si fizice si controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii;

w) urmăreste asigurarea unor standarde înalte de securitate a alimentatiei, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;

x) asigură prevenirea introducerii pe teritoriul României a unor boli exotice sau epizootice la animale, precum si toate măsurile sanitare veterinare ce vor fi luate în concordantă cu normele europene si internationale;

y) coordonează activitatea de cercetare stiintifică si tehnologică agricolă, de consultantă si de perfectionare profesională.

B. În domeniul pădurilor:

a) elaborează strategia de gospodărire si de exploatare ratională a resurselor fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;

b) elaborează regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice privind administrarea si gospodărirea durabilă a fondului forestier national, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic si a celui piscicol din apele de munte;

c) coordonează si controlează activitatea de elaborare, în conceptie unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum si a studiilor de transformare a păsunilor împădurite;

d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri si din vegetatia forestieră, din afara fondului forestier national, pe categorii de destinatari si destinatii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;

e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează si tine evidenta terenurilor cu destinatie forestieră si a celor cu vegetatie forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietătii, si urmăreste furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general si coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul cadastrului forestier, precum si introducerea si întretinerea

cadastrului forestier, cantitativ si calitativ, si asigură proiectarea si aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;

f) analizează si, după caz, aprobă, în conditiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum si regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietătii;

g) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesati, actiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinte, înfiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigură o conceptie unitară de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;

h) organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, ia măsuri pentru reconstructia forestieră a celor în declin si coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier national;

i) urmăreste si sprijină dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;

j) controlează modul în care se asigură integritatea fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;

k) controlează modul de exploatare, valorificare si comercializare a tuturor produselor specifice fondului forestier, precum si legalitatea circulatiei acestora; controlează legalitatea provenientei materialelor lemnoase de la instalatiile de debitat lemn rotund;

l) organizează si controlează, potrivit legii, direct si prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, respectarea regimului silvic din fondul forestier, indiferent de natura proprietătii acestuia si de modul de gospodărire a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, si dispune măsuri corespunzătoare de înlăturare a situatiilor care contravin reglementărilor legale;

m) atribuie în gestiune, în conditiile legii, fondurile de vânătoare si exercită atributiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;

n) organizează si controlează, direct si prin structurile proprii din teritoriu, modul de gestionare a vânatului, a fondurilor de vânătoare si salmonicole, precum si modul de organizare si practicare a vânătorii si pescuitului în apele de munte; ia, potrivit legii, măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor legale;

o) urmăreste evolutia stării fondului forestier national si prezintă Guvernului rapoarte anuale;

p) colaborează cu institutiile interesate la preluarea în fondul forestier al statului, în conditiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora detinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

r) atestă persoanele fizice si juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum si pentru executarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic; de asemenea, autorizează unitătile specializate pentru activitatea de amenajare si regenerare a pădurilor;

s) organizează si conduce prin unitătile silvice din subordine - ocoalele de regim silvic - modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată si a celor proprietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale;

t) organizează si coordonează activitatea de cercetare stiintifică si inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora si asigură folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;

u) autorizează unitătile specializate pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice referitoare la instalarea/reinstalarea si întretinerea vegetatiei forestiere de pe terenurile deteriorate ecologic, prin proiectarea si executarea de drumuri forestiere, pentru elaborarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare, a studiilor de transformare a păsunilor împădurite, proiectarea si executarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare în fondul forestier, lucrări de ameliorare   terenurilor degradate si corectarea torentilor, precum si pentru alte lucrări silvice stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

v) reglementează, avizează, aprobă si monitorizează activitătile de management forestier din pădurile proprietate privată si publică a unitătilor administrativ-teritoriale;

w) coordonează si promovează documentatii de sinteză referitoare la fondul forestier national, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier national si elaborează prognoze privind evolutia acestuia.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Structura organizatorică si conducerea ministerului

 

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare si se poate stabili numărul posturilor de conducere.

(2) Atributiile si responsabilitătile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 7. - (1) În conditiile legii se organizează si functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.

Art. 8. - (1) Unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea si în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atributiile si responsabilitătile, structura organizatorică, statele de functii si numărul de personal pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în functiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct, inginer-sef, director economic, contabil-sef si asimilatii lor la unitătile din subordine, precum si în cea de director general la Regia Natională a Pădurilor se face prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în conditiile legii.

Art. 9. - (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor se exercită de către ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(2) Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor îndeplineste în domeniul de activitate al ministerului atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001.

(3) Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor îndeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.

(4) Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, cu persoane juridice si fizice din tară sau din străinătate, precum si în justitie.

(5) Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor coordonează activitatea unitătilor bugetare si extrabugetare din subordine si îndeplineste atributiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, în calitate de ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atributiilor sale ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat.

(2) Secretarii de stat exercită atributiile delegate de ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor. Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.

Art. 11. - În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor nu îsi poate exercita atributiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 12. - Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor conduce aparatul propriu al ministerului, numeste si eliberează din functie personalul acestuia.

Art. 13. - Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor coordonează activitatea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Art. 14. - (1) Pe lângă ministru functionează, ca organ

consultativ, Colegiul ministerului.

(2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Colegiul ministerului se întruneste, la cererea si sub presedintia ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului, tinând seama de prevederile alin. (3) al art. 52 din Legea nr. 90/2001.

Art. 15. - (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor este functionar public de carieră, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, potrivit legii. Acesta asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate îndeplini si alte atributii încredintate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

Art. 16. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor este de 385, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

Art. 17. - (1) În subordinea directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti functionează oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie în zootehnie si directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, unităti bugetare cu personalitate juridică.

(2) Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti coordonează oficiile de studii pedologice si agrochimice, institutii publice descentralizate cu personalitate juridică, finantate din surse extrabugetare.

Art. 18. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pin Agentia Natională de Consultantă Agricolă, asigură îndrumarea tehnico-metodologică a centrelor judetene si locale de consultantă agricolă, finantate de la bugetele autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 19. - (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, sunt institutii publice cu personalitate juridică, finantate de la bugetul de stat.

(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) În structura unitătilor prevăzute la alin. (2) functionează inspectii silvice judetene si oficii cinegetice, unităti fără personalitate juridică, ale căror activităti se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 20. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activitătile specifice Corpului de control al ministrului, controlul punctelor de frontieră de către Politia sanitară veterinară si controlul pescuitului în Marea Neagră si apele teritoriale de către Inspectia piscicolă, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va fi dotat cu un număr de 3 autoturisme de interventie cu un consum lunar de 300 litri/lună/vehicul.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2002.

Nr. 362.

 

ANEXA Nr. 1 1)

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat

1.

Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului

Bucuresti - servicii publice descentralizate si unitătile subordonate

2.

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

3.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie“Prof. dr. G.K. Constantinescu”

4.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

5.

Centrul de Calcul

6.

Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati

7.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

8.

Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic

9.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

 

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevăzute la cap. I este de 6.373

 

II. Institutii publice finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare

 

1. Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate

2. Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

4. Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

5. Agentia SAPARD

6. Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii Semintelor

7. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor

8. Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

9. Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevăzute la cap. II este de 4.122

 

III. Alte unităti finantate din venituri extrabugetare

1. Agentia Domeniilor Statului

2. Institutul de Bioresurse Alimentare

3. Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene din subordinea directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene

 

IV. Unităti cu finantare externă si de la bugetul de stat

 

- Unităti de management al proiectului (UMP)

 

UNITĂTILE

care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

2.

Societatea Natională “Cai de Rasă” - S.A.

3.

Societatea Natională a Produselor Agricole - S.A.

4.

Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare “Ceder” - S.A.

5.

Regia Natională a Pădurilor

6.

Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A.*)

7.

Societatea Natională “Institutul Pasteur” - S.A.*)


*) În limita capitalului detinut de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

UNITĂTILE

care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

- Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” (sursa de finantare: venituri extrabugetare)

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sediul

(localitatea)

Zona deservită

(judetul)

1.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Bacău

Bacău, str. Nicolae

Titulescu nr. 15

Bacău, Neamt, Vaslui

2.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Bistrita

Bistrita, str. General

Grigore Bălan nr. 21

Bistrita-Năsăud, Mures

3.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Brasov

Brasov, str. Closca

nr. 31

Brasov, Sibiu

4.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Bucuresti

Bucuresti, bd Magheru

nr. 31, sectorul 1

Călărasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman

5.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Buzău

Buzău, str. Maresal

Antonescu nr. 5

Brăila, Buzău, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea

6.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Caras-Severin

Maior nr. 69A str. Petru

Resita, Caras-Severin

7.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Covasna

str. Karoly nr. 5A

Sfântu Gheorghe, Covasna

8.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Gorj

Târgu Jiu, str. Colonel Dumitru Petrescu nr. 3

Gorj, Mehedinti, Dolj

9.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Harghita

str. George Cosbuc nr. 78

Miercurea-Ciuc, Harghita

10.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Hunedoara

Deva, str. Mihai Viteazul nr. 10

Alba, Hunedoara

11.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Prahova

Ploiesti, str. Iuliu Maniu nr. 3

Dâmbovita, Prahova

12.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Satu Mare

Satu Mare, Str. Fabricii nr. 80

Maramures, Satu Mare

13.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Sălaj

Zalău, str. 1 Mai nr. 1

Bihor, Cluj, Sălaj

14.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Suceava

Suceava, str. 1 Mai nr. 6

Botosani, Iasi, Suceava

15.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Timis

Timisoara, str. 16 Februarie nr. 7

Arad, Timis

16.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 37

Arges, Olt, Vâlcea