MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 277          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Miercuri, 24 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

204. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952

 

311. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952

 

211. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

 

318. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

 

350. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Europene a Peisajului,  adoptată la Florenta la 20 octombrie 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

378. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru lucrările de consolidare a DJ 281 B Belcesti Coarnele Caprei km 3+600-4+000 din zona  Cicadaia, comuna Belcesti, judetul Iasi

 

379. - Hotărâre privind prelungirea termenului de exercitare a supravegherii financiare a Societătii Comerciale .Combinatul Siderurgic Resita” - S.A.

 

380. - Hotărâre privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Unimarket” - S.A. Ploiesti în proprietatea privată a municipiului  Ploiesti, judetul Prahova

 

381. - Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2002 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

383. - Hotărâre privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

545. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii mai 2002

 

LEGI  SI  DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 30 decembrie 1998, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Alineatul 1 al articolului 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Magistratii care în perioada anilor 1945-1952 au fost înlăturati din justitie din motive politice au dreptul la o indemnizatie lunară neimpozabilă de 1.000.000 lei.

Cuantumul indemnizatiei se actualizează anual, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului….”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 204.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 311.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 222 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 211.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 318.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Europene a Peisajului, adoptată la Florenta la 20 octombrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii Nr. E 130 din 4 aprilie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia Europeană a Peisajului, adoptată la Florenta la 20 octombrie 2000, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 350.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru lucrările de consolidare a DJ 281 B Belcesti-Coarnele Caprei km 3+600-4+000 din zona Cicadaia, comuna Belcesti, judetul Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, ale art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 2.600 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru lucrările de consolidare a DJ 281 B Belcesti-Coarnele Caprei km 3+600-4+000 din zona Cicadaia, comuna Belcesti, judetul Iasi.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul judetului Iasi pe anul 2002 la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei respective se face de ordonatorul principal de credite, în conformitate cu dispozitiile legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 378.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de exercitare a supravegherii financiare a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A.,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se prelungeste termenul de exercitare a supravegherii financiare a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A. de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 379.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Unimarket” - S.A.

Ploiesti în proprietatea privată a municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul fără plată al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Unimarket” - S.A. Ploiesti, reprezentând un număr de 31.720 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a municipiului Ploiesti, judetul Prahova, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Art. 2. - (1) Municipiul Ploiesti exercită prin consiliul local toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Unimarket” - S.A. Ploiesti.

(2) Reprezentantii municipiului Ploiesti în adunarea generală a actionarilor din Societatea Comercială “Unimarket” - S.A. Ploiesti sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Transferul pachetului de actiuni potrivit art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 380.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2002 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Subventia de la bugetul de stat, prevăzută la art. 7 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru cumpărarea de locuinte în anul 2002, se acordă în cuantum de 30% din valoarea locuintei, calculată la valoarea finală, categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 alin. 1 din aceeasi lege, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la 3.000.000 lei.

Art. 2. - Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 3.000.000 lei cuantumul subventiei prevăzute la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste după cum urmează:

a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 3.000.001 lei si 3.400.000 lei;

b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 3.400.001 lei si 3.700.000 lei;

c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 3.700.001 lei si 4.100.000 lei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 381.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (3) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeste în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România domnul Petre Daea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 383.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE  ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii mai 2002

 

Ministrul finantelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii mai 2002, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Directia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 aprilie 2002.

Nr. 545.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2002

 

Art. 1. - În luna mai 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile E3 02.05.2002, K3 09.05.2002, E7 16.05.2002, K6 23.05.2002, B7 30.05.2002, K8 30.05.2002.

În vederea refinantării acestora Ministerul Finantelor Publice anuntă pentru luna mai 2002 programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

 

- lei -

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

E1 08.08.2002

7 mai 2002

9 mai 2002

8 august 2002

91

300.000.000.000

E2 07.11.2002

7 mai 2002

9 mai 2002

7 noiembrie 2002

182

500.000.000.000

E3 08.05.2003

7 mai 2002

9 mai 2002

8 mai 2003

364

700.000.000.000

E4 15.05.2003

14 mai 2002

16 mai 2002

15 mai 2003

364

600.000.000.000

E5 21.11.2002

21 mai 2002

23 mai 2002

21 noiembrie 2002

182

300.000.000.000

E6 29.05.2003

28 mai 2002

30 mai 2002

29 mai 2003

364

600.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1-(d x r)/360,

 

y =  r/P,

 

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizati să tranzactioneze titluri de stat pe piata primară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 8. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna mai 2002

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anuntă pentru luna mai 2002 programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

- lei -

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

SERIA O.S 16.05.2004

14 mai 2002

16 mai 2002

16 mai 2004

731

300.000.000.000

SERIA O.S 23.05.2004

21 mai 2002

23 mai 2002

23 mai 2004

731

300.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valoarea împrumutată aferentă seriei să fie mărită sau micsorată până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitive si vor cuprinde valoarea nominală totală si individuală, rata dobânzii (randamentului) si numărul de titluri de stat.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului).

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la datele de 16 mai 2003 si 23 mai 2003, conform următoarei formule:

 

D = d x v x z/365/366,

 

în care:

D = dobânda;

v = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii (randamentului).

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediari autorizati să tranzactioneze titluri de stat pe piata primară si secundară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor persoane juridice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mentionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situatia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plătile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.