MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 296          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 30 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

230. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001

 

337. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001

 

231. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

338. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

232. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

 

339. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

 

233. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor

 

340. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor

 

234. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

341. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

235. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

342. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           

53. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 12 din 24 ianuarie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 230.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 337.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea si completarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 6 din 24 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 231.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 338.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri

pentru redresarea economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152 din 21 noiembrie 2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 28 noiembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 232.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si  Termice “Termoelectrica” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 339.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii

de solutionare a petitiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăteni a dreptului de a adresa autoritătilor si institutiilor publice petitii formulate în nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, prin petitie se întelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetătean sau o organizatie legal constituită o poate adresa autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societătilor nationale, societătilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite în continuare autorităti si institutii publice.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Autoritătile si institutiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petitiilor si să expedieze răspunsurile către petitionari.

(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) înaintează petitiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.

(3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească solutionarea si redactarea în termen a răspunsului.

(4) Expedierea răspunsului către petitionar se face numai de către compartimentul pentru relatii cu publicul, care se îngrijeste si de clasarea si arhivarea petitiilor.”

4. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Petitiile gresit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autoritătilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petitionarul să fie înstiintat despre aceasta.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare si se clasează, potrivit prezentei ordonante.”

6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autorităti sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petitiei la autoritatea sau institutia publică competentă.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În cazul în care un petitionar adresează aceleiasi autorităti sau institutii publice mai multe petitii, sesizând aceeasi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petitiile primite.

(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeste o nouăv petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publică gresit sesizată, cu acelasi continut, aceasta se clasează, la numărul initial făcându-se mentiune despre faptul că s-a răspuns.”

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum si de seful compartimentului care a solicitat petitia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate.”

9. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) primirea direct de la petitionar a unei petitii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată si fără să fie repartizată de seful compartimentului de specialitate.”

10. După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorul cuprins:

“Art. 151. - Modul de solutionare a petitiilor adresate Parlamentului si Presedintelui României se face potrivit reglementărilor proprii.”

11. Articolul 16 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 233.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002

privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 340.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea

asociatiilor de proprietari

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 85 din 30 august 2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, adoptată în temeiul art. 1  pct. IV.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Adunarea generală a proprietarilor alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, o comisie de cenzori sau hotărăste transferarea atributiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati, pe bază de contract.”

2. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Obligatiile cetătenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală a proprietarilor.”

3. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, vor organiza exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitătii asociatiilor de proprietari, la solicitarea unuia sau mai multor membri ai

asociatiei.”

4. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Ministerul Administratiei Publice, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, va elabora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, normele

metodologice de punere în aplicare a prevederilor acesteia.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea  prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 234.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 341.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 182 din 12 noiembrie 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 15 noiembrie 1999, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatele (6) si (7) ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:

“(6) În perioada în care statul este actionar unic la compania natională, societătile nationale si societătile comerciale înfiintate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, acestea pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, în noi companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale, după caz, capitalul social initial fiind subscris si integral vărsat de statul român ale cărui interese sunt reprezentate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(7) În functie de conditiile locale pot fi înfiintate societăti comerciale de transport feroviar public de călători care, în calitate de operatori de transport feroviar public, să asigure transportul numai pentru anumite zone stabilite prin hotărâre a Guvernului. Societătile comerciale de transport feroviar public de călători se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili forma juridică, atributiile si patrimoniul acestora.”

2. La articolul I punctul 2, articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - În perioada în care statul este actionar unic se pot efectua transferuri de active si orice alte elemente patrimoniale între compania natională, societătile nationale si societătile comerciale înfiintate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată si modificată prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 235.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind  transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 342.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenul de depunere a declaratiei de venit global si a declaratiilor speciale pe anul 2001, prevăzut la art. 62 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 mai 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 53.