MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 610         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 august 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

733. - Decret privind recunoasterea în functie a unui cleric

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

166. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE - 79/830 Contoare de apă caldă”

 

337. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind constituirea Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelatie cu calitatea carcaselor si în conformitate cu legislatia Uniunii Europene

 

347. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 111/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările ulterioare

 

352. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 136/2002 privind constituirea Comisiei de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase si înfiintarea serviciului tehnic de specialitate în domeniu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Norme privind instrumentele financiare derivate

 

11. - Norme pentru completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functie a unui cleric

 

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. 814/2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Preacuviosul arhimandrit dr. Ciprian (Cezar Spiridon), având titulatura “Câmpineanul”, se recunoaste în functia de episcop-vicar patriarhal.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 august 2002.

Nr. 733.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE - 79/830 Contoare de apă caldă”

 

Ministrul industriei si resurselor,

având în vedere prevederile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare, în baza art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma de metrologie legală CEE “NML CEE - 79/830 Contoare de apă caldă”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 5 noiembrie 2002.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 20 mai 2002.

Nr. 166.

 

ANEXĂ

 

NORMA DE METROLOGIE LEGALĂ CEE

“NML CEE - 79/830 Contoare de apă caldă”

 

Art. 1. - Prezenta normă de metrologie legală CEE se aplică în cazul contoarelor de apă caldă.

Art. 2. - Contoarele de apă caldă instalate în sistemele de transfer al energiei termice, precum si contoarele de apă caldă echipate cu dispozitive electronice nu fac obiectul prezentei norme de metrologie legală CEE.

Art. 3. - Se admite aplicarea marcajelor CEE pe contoarele de apă caldă care îndeplinesc prevederile prezentei norme de metrologie legală CEE.

Art. 4. - Contoarele de apă caldă se supun controlului metrologic prin aprobare de model CEE si verificare initială CEE, în conformitate cu prevederile pct. 1.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare si în conditiile stabilite în prezenta normă de metrologie legală CEE.

Art. 5. - Introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a contoarelor de apă caldă nu poate fi împiedicată, interzisă sau restrictionată dacă acestea poartă marcajele CEE pentru aprobare de model si verificare initială, prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 si aplicate conform prevederilor prezentei norme de metrologie legală CEE, sau dacă sunt fabricate într-un stat membru al Uniunii Europene si poartă marcajele CEE corespunzătoare.

Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă de metrologie legală CEE.

 

ANEXĂ

la norma de metrologie legală CEE

 

1. TERMINOLOGIE

1.1. Contoarele de apă caldă

1.1.1. Contoarele de apă caldă sunt mijloace de măsurare utilizate pentru determinarea continuă a volumului apei calde care trece prin interiorul lor si care contin un dispozitiv de măsurare conectat la un dispozitiv indicator. În sensul prezentei norme de metrologie legală CEE, apa este considerată caldă dacă temperatura sa este cuprinsă între 30sC si 90sC.

1.1.2. Contoarele de apă caldă sunt bazate pe un principiu de functionare mecanic, care implică utilizarea camerelor volumetrice cu pereti mobili sau actiunea vitezei apei asupra unei părti mobile, cum ar fi o turbină, un rotor.

1.2. Debitul

Debitul este volumul de apă care trece prin contor în unitatea de timp.

1.3. Volumul livrat

Volumul livrat este volumul total al apei care a trecut prin contor într-un timp dat.

1.4. Debitul maxim (Qmax)

Debitul maxim, Qmax, este cel mai mare debit la care contorul poate functiona o perioadă limitată fără să se deterioreze si fără depăsirea erorilor tolerate si a valorilor maxime admise pentru pierderea de presiune, prevăzute la pct. 2.1, respectiv 3.4.

1.5. Debitul nominal (Qn)

Debitul nominal, Qn, este egal cu jumătatea debitului maxim, Qmax. Acesta este exprimat în metri cubi pe oră si este utilizat pentru a desemna contorul de apă caldă. Contorul de apă caldă trebuie să poată functiona în utilizare normală, la debitul nominal, Qn, în conditii de operare continuă si intermitentă, fără depăsirea erorilor tolerate, prevăzute la pct. 2.1.

1.6. Debitul minim (Qmin)

Debitul minim, Qmin, este debitul la care contorul de apă caldă nu trebuie să depăsească erorile tolerate prevăzute la pct. 2.1. Acesta este stabilit în functie de Qn.

1.7. Intervalul de debit

Intervalul de debit al contorului de apă caldă este delimitat de debitele maxim si minim, Qmax si Qmin. Intervalul de debit al contorului de apă caldă este împărtit în două zone, numite zona superioară si zona inferioară, cu erori tolerate diferite.

1.8. Debitul de tranzitie (Qt)

Debitul de tranzitie, Qt, este debitul care împarte intervalul de debit în zona superioară si zona inferioară si la care variatia erorilor tolerate prevăzute la pct. 2.1 este discontinuă.

1.9. Eroarea tolerată

Eroarea tolerată este limita erorii admise de prezenta normă de metrologie legală CEE pentru aprobarea de model CEE si pentru verificarea initială CEE a contoarelor de apă caldă.

1.10. Pierderea de presiune

Pierderea de presiune reprezintă diferenta de presiune cauzată de prezenta contorului de apă caldă în circuit.

2. CARACTERISTICI METROLOGICE

2.1. Erorile tolerate

Eroarea tolerată în zona inferioară este ± 5%, de la Qmin inclusiv la Qt exclusiv.

Eroarea tolerată în zona superioară este ± 2%, de la Qt inclusiv la Qmax inclusiv.

2.2. Clasele metrologice

Contoarele de apă caldă sunt împărtite, în functie de valorile debitelor Qmin si Qt definite mai sus, în 4 clase metrologice, conform tabelului următor:

 

Clasa metrologică

Qn

<15 m3/h

15 m3/h

Clasa A

 

 

Qmin

0,04 Qn

0,08 Qn

Qt

0,10 Qn

0,20 Qn

Clasa B

 

 

Qmin

0,02 Qn

0,04 Qn

Qt

0,08 Qn

0,15 Qn

Clasa C

 

 

Qmin

0,01 Qn

0,02 Qn

Qt

0,06 Qn

0,1 Qn

Clasa D

 

 

Qmin

0,01 Qn

 

Qt

0,015 Qn

 

 

3. CARACTERISTICI TEHNICE

3.1. Constructia. Prevederi generale

Contoarele de apă caldă trebuie să fie construite astfel încât:

a) să asigure o functionare îndelungată si mijloace de evidentiere a accesului neautorizat;

b) să fie conforme cu prevederile prezentei norme de metrologie legală CEE, în conditii normale de utilizare.

În situatia în care contoarele de apă caldă sunt supuse inversării accidentale a sensului de curgere, acestea trebuie să reziste fără deteriorarea sau schimbarea proprietătilor lor metrologice si, în acelasi timp, trebuie să înregistreze această curgere în sens invers.

3.2. Materialele

Contoarele de apă caldă trebuie să fie realizate din materiale cu rezistentă si stabilitate adecvate pentru destinatia lor de utilizare. Acestea trebuie construite din materiale rezistente la coroziune internă si externă normală si, dacă este necesar, trebuie protejate prin tratarea corespunzătoare a suprafetei acestora. Variatiile temperaturii apei în intervalul de temperatură 0sC-110sC nu trebuie să afecteze materialele utilizate în constructia contorului de apă caldă.

3.3. Etanseitatea. Rezistenta la presiune si temperatură

Contorul de apă caldă trebuie să reziste la temperatura de 90sC si la presiunea pentru care este proiectat, denumită presiune maximă de lucru, fără defecte în functionare, scurgeri, infiltrări prin pereti sau deformări permanente.

Valoarea minimă a acestei presiuni este de 10 bari.

3.4. Pierderea de presiune

Pierderea de presiune prin contorul de apă caldă este determinată la încercările de aprobare de model CEE si nu trebuie să depăsească 0,25 bari la debitul nominal si 1 bar la debitul maxim.

Contoarele sunt clasificate în 4 grupe, conform următoarelor valori maxime ale pierderii de presiune: 1; 0,6; 0,3 si 0,1 bar. Această valoare este indicată în certificatul de aprobare de model CEE.

3.5. Dispozitivul indicator

Dispozitivul indicator trebuie să permită, prin simpla juxtapunere a diferitelor elemente constituente, citirea sigură, usoară si neambiguă a volumului de apă măsurat, exprimat în metri cubi.

Volumul este indicat prin una dintre următoarele variante:

a) pozitia unuia sau mai multor ace indicatoare pe o scară circulară;

b) afisarea unui rând de cifre consecutive situate în linie în una sau mai multe ferestre;

c) o combinatie a sistemelor prevăzute la lit. a) si b).

Metrul cub si multiplii săi sunt indicati în culoarea neagră, iar submultiplii acestuia în culoarea rosie.

Înăltimea reală sau aparentă a cifrelor nu trebuie să fie mai mică de 4 mm.

Pe indicatoarele digitale ale dispozitivului indicator, prevăzute la lit. b) si c), deplasarea vizibilă a tuturor cifrelor trebuie efectuată de jos în sus, în sensul cresterii valorilor indicate. Avansarea unei cifre a unei decade trebuie să se termine în timp ce decada de valoare mai mică imediat următoare se schimbă de la 9 la 0; rola care arată cifrele cel mai putin semnificative se poate deplasa continuu în cazul prevăzut la lit. c). Numărul de metri cubi trebuie să fie indicat clar.

Acele indicatoare ale dispozitivelor indicator, prevăzute la lit. a) si c), trebuie să se rotească în sensul acelor de ceasornic la cresterea valorii indicate. Valoarea în metri cubi pentru fiecare diviziune a scării trebuie să fie exprimată sub forma 10n, unde n este un număr întreg pozitiv, negativ sau zero, stabilindu-se astfel un sistem de decade consecutive. Fiecare parte a scării gradate trebuie să aibă inscriptionat un factor de multiplicare (x 1000- x 100- x 10- x 1- x 0,1- x 0,01- x 0,001). În cazurile indicatoarelor cu cadran si digitale ale dispozitivului indicator:

a) simbolul unitătii m3 trebuie să fie inscriptionat pe cadran sau în imediata vecinătate a indicatorului digital;

b) elementul indicator cu cea mai rapidă miscare continuă reprezintă elementul de control, iar valoarea diviziunii scării elementului de control reprezintă valoarea diviziunii scării de verificare. Acest element de control poate să fie permanent sau poate să fie montat temporar prin adăugarea unor piese detasabile. Aceste piese nu trebuie să aibă influente semnificative asupra proprietătilor metrologice ale contorului de apă caldă. Lungimea diviziunii scării de verificare nu trebuie să fie mai mică de 1 mm si mai mare de 5 mm. Scara de verificare trebuie să fie alcătuită din:

a) linii de aceeasi grosime si lungimi diferite, grosimea liniilor nedepăsind un sfert din distanta dintre axele a două linii consecutive; sau

b) benzi contrastante de lătime constantă, egale cu lungimea diviziunii scării de verificare.

3.6. Numărul de cifre al scării de verificare si valoarea diviziunii acesteia

Dispozitivul indicator trebuie să poată înregistra un volum, exprimat în metri cubi, corespunzător a cel putin 1.999 de ore de functionare la debitul nominal, fără revenire la zero. Valoarea diviziunii scării de verificare trebuie să fie de forma 1 x 10n, 2 x 10n sau 5 x 10n. În timpul verificării valoarea diviziunii scării de verificare trebuie să fie astfel încât eroarea de măsurare cauzată de citirea contorului de apă caldă să nu depăsească 0,5% din volumul măsurat (admitând o eroare de citire mai mică decât jumătate din valoarea celei mai mici diviziuni a scării de verificare), iar durata încercării la debitul minim să nu depăsească 1 1/2 ore. Un dispozitiv suplimentar (stea, disc cu marcaje de referintă) poate fi atasat pentru a evidentia miscarea dispozitivului de măsurare înainte ca aceasta să devină clar vizibilă pe indicator.

3.7. Dispozitivul de reglare

Contoarele de apă caldă pot fi echipate cu un dispozitiv de reglare care permite modificarea relatiei dintre volumul indicat si valoarea adevărată a volumului trecut prin contorul de apă caldă. Acest dispozitiv este obligatoriu pentru contoarele de apă caldă care utilizează actiunea vitezei apei asupra rotatiei unei părti mobile.

3.8. Dispozitivul de accelerare

Este interzisă utilizarea unui dispozitiv de accelerare pentru cresterea vitezei apei sub Qmin.

3.9. Dispozitivele suplimentare

Contorul de apă caldă poate include un dispozitiv generator de impulsuri care nu trebuie să schimbe caracteristicile sale metrologice. Certificatul de aprobare de model CEE poate să prevadă, dacă este necesar, atasarea unor dispozitive suplimentare fixe sau detasabile pentru a permite verificarea automată a contorului de apă caldă.

4. MARCAJE SI INSCRIPTII

4.1. Inscriptii de identificare

Este obligatoriu pentru toate contoarele de apă caldă să prezinte clar si lizibil, separat sau grupat, pe carcasa contorului de apă caldă, pe cadranul indicatorului sau pe plăcuta de identificare următoarele informatii:

a) denumirea sau numele comercial al producătorului sau marca sa comercială;

b) clasa metrologică si debitul nominal Qn exprimat în metri cubi pe oră;

c) anul fabricatiei si numărul de serie;

d) una sau două săgeti care să indice sensul curgerii;

e) simbolul aprobării de model CEE;

f) presiunea maximă de lucru în bari dacă aceasta poate depăsi 10 bari;

g) litera V sau H în situatiile în care contorul poate functiona corect numai în pozitie verticală (V) sau orizontală (H).

4.2. Aplicarea marcajelor de verificare CEE

Aplicarea marcajelor de verificare CEE se face pe carcasa contorului de apă caldă, care este vizibilă fără demontare.

4.3. Sigilarea

Contoarele de apă caldă trebuie să includă dispozitive de protectie care pot fi sigilate astfel încât atât înainte, cât si după instalarea corectă a contoarelor de apă caldă să nu fie posibilă demontarea sau modificarea acestora sau a dispozitivului lor de reglare, fără deteriorarea dispozitivului de protectie.

5. APROBAREA DE MODEL CEE

5.1. Procedura

Procedurii de aprobare de model CEE îi sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare.

5.2. Încercările de model

Atunci când din analiza dosarului s-a constatat că modelul este conform cu cerintele prezentei norme de metrologie legală CEE, încercările de laborator vor fi executate pe un număr de contoare de apă caldă,

respectându-se următoarele conditii:

5.2.1. Numărul de contoare de apă caldă care trebuie încercate

Numărul de contoare de apă caldă care trebuie prezentate de producător pentru încercările de model este dat în tabelul următor:

 

Debitul nominal, Qn (m3/h)

Numărul de contoare de apă caldă

Qn < 1,5

10

1,5 Qn < 15

3

Qn 15

2

 

În functie de evolutia încercărilor laboratorul poate decide:

a) să nu realizeze încercarea pe toate contoarele de apă caldă prezentate;

b) să solicite producătorului contoare de apă caldă suplimentare pentru a continua încercările.

5.2.2. Presiunea

Pentru încercările de model prevăzute la pct. 5.2.4 presiunea la iesirea din contorul de apă caldă trebuie să fie astfel încât să poată preveni cavitatia.

5.2.3. Echipamentul de încercare

Contoarele de apă caldă trebuie să fie încercate individual, astfel încât să se evidentieze caracteristicile individuale ale acestora. Laboratorul de metrologie care efectuează încercările trebuie să asigure o eroare relativă tolerată la măsurarea volumului de ± 0,3%, incluzând toate sursele de erori ale instalatiei aprobate de Biroul Român de Metrologie Legală. Eroarea tolerată este de ± 5% la măsurarea presiunii si de ± 2,5% la măsurarea pierderii de presiune. În timpul încercărilor variatia relativă a debitelor nu trebuie să depăsească 2,5% între Qmin si Qt si 5% între Qt si Qmax.

Eroarea tolerată la măsurarea temperaturii este de 1sC.

Echipamentul de încercare a contoarelor de apă caldă trebuie să fie aprobat de Biroul Român de Metrologie Legală.

5.2.4. Încercări

5.2.4.1. Procedura de încercare

Încercările cuprind operatiile executate în următoarea ordine:

1. încercarea de rezistentă la presiune;

2. determinarea curbelor de erori în functie de debit si evaluarea efectului presiunii si temperaturii, în conditii de instalare normale pentru acest tip de contor de apă caldă (sectiuni de conductă dreaptă în amonte si în aval de contor, strangulări, obstacole) specificate de producător;

3. determinarea pierderii de presiune;

4. încercarea la uzură accelerată;

5. încercarea de rezistentă la soc termic pentru contoarele de apă caldă cu debitul nominal Qn mai mic de 10 m3/h.

5.2.4.2. Descrierea încercărilor

Încercarea de rezistentă la presiune se realizează la o temperatură de (85 ± 5)sC si constă din două etape:

a) contorul de apă caldă trebuie să suporte, fără scurgeri sau infiltrări prin pereti, o presiune de 1,6 ori presiunea maximă de lucru, aplicată timp de 15 minute;

b) contorul de apă caldă trebuie să suporte, fără deteriorare sau blocare, o presiune de două ori presiunea maximă de lucru, aplicată timp de 1 minut.

Rezultatele încercărilor 2 si 3 prevăzute la pct. 5.2.4.1 trebuie să prevadă un număr de puncte care să permită trasarea curbelor pe întregul interval de debit.

Încercarea la uzură accelerată trebuie să fie executată astfel:

 

Debitul

nominal Qn

(m3/h)

 

Debitul

de încercare

si temperatura

 

Tipul

de încercare

 

Numărul de întreruperi

 

Durata

pauzelor

(secunde)

 

Perioada

de functionare la debitul

de încercare

 

Durata

de functionare -

oprire

(secunde)

 

Qn 10

Qn si (50 ± 5)sC

discontinuă

100.000

15

15 secunde

0,15 (Qn) cu

un minim de

1 secundă*)

 

Qmax si(85 ± 5)s C

continuă

 

 

100 h

 

Qn > 10

Qn si(50 ± 5)sC

continuă

 

 

500 h

 

 

Qmax si (85 ± 5)sC

continuă

 

 

200 h

 

 


*) (Qn) este un număr egal cu valoarea lui Qn exprimat în m3/h.

 

Înaintea primei încercări si după fiecare serie de încercări trebuie să fie determinate erorile de măsurare, în aceleasi conditii, cel putin pentru următoarele debite: Qmin, Qt, 0,3 Qn, 0,5 Qn, 1 Qn, 2 Qn.

La fiecare încercare volumul de apă care trece prin contorul de apă caldă trebuie să fie suficient pentru a roti acul indicator sau tamburul scării de verificare cu una sau mai multe rotatii complete si să elimine efectele distorsiunilor ciclice.

Încercarea de rezistentă la socuri termice cuprinde 25 de cicluri care trebuie să se realizeze după cum urmează:

 

Temperatura apei

Debitul

Durata

(85 ± 5)sC

Qmax

8 min.

-

0

1÷2 min.

Apă rece

Qmax

8 min.

-

0

1÷2 min.

 

5.2.5. Conditii pentru aprobarea de model CEE

Modelul de contor de apă caldă va fi aprobat dacă sunt întrunite următoarele conditii:

a) îndeplineste prevederile administrative, tehnice si metrologice din norma de metrologie legală si din anexa la aceasta;

b) rezultatele încercărilor 1, 2 si 3 prevăzute la pct. 5.2.4.1 demonstrează conformitatea contorului de apă caldă cu cerintele prevăzute la pct. 2 si 3 din prezenta anexă, în ceea ce priveste caracteristicile metrologice si tehnice;

c) după fiecare încercare de uzură accelerată si după încercarea de rezistentă la soc termic variatia curbei erorilor nu trebuie să depăsească 1,5% între Qt si Qmax si 3% între Qmin si Qt.

5.3. Certificatul de aprobare de model CEE

Certificatul de aprobare de model CEE poate să prevadă posibilitatea ca încercarea de exactitate, la verificarea initială CEE, să fie efectuată cu apă rece. Această posibilitate este permisă numai în cazul în care în timpul încercărilor pentru aprobarea de model CEE a fost efectuat un studiu al regulilor de echivalentă apă caldă/apă rece, care a stabilit că un contor care corespunde la încercarea de exactitate cu apă rece se încadrează în limita erorilor tolerate prevăzute la pct. 2.1. În acest caz certificatul de aprobare de model CEE trebuie să contină o descriere a acestei încercări si conditionările aferente, în special acelea care se referă la erorile tolerate si debitele de încercare.

6. VERIFICAREA INITIALĂ CEE

Procedurii de verificare initială CEE îi sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare.

6.1. Metodele de verificare

Verificarea initială CEE se execută pe o instalatie aprobată de Biroul Român de Metrologie Legală. Echipamentul si conditiile de încercare trebuie să fie astfel încât verificarea să poată fi executată în conditii de sigurantă.

Prevederile pct. 5.2.3 trebuie să fie îndeplinite, cu exceptia celor privind temperatura apei, acolo unde încercările sunt efectuate cu apă rece, în conformitate cu prevederile care pot fi stabilite în certificatul de aprobare de model CEE.

Contoarele pot fi încercate si în serie, dacă este necesar. Dacă este folosită această metodă, presiunea la iesire din ultimul contor de apă caldă trebuie să fie suficientă pentru a preveni cavitatia si pot fi impuse măsuri speciale pentru a preveni interferenta între contoarele de apă caldă.

Instalatia aprobată de Biroul Român de Metrologie Legală poate include dispozitive automate, robinete de derivatie, reductoare de debit, iar circuitele de încercare dintre contoarele de apă caldă supuse verificării si vasele de măsură trebuie să fie etanse si să fie posibilă verificarea în orice moment a pierderii de presiune.

Se poate utiliza orice tip de circuit de alimentare, iar în cazul existentei unor circuite de încercare utilizate în paralel nu trebuie să existe interferente care să contravină prevederilor pct. 5.2.3.

Dacă vasul de măsură are mai multe compartimente, peretii de separare trebuie să fie suficient de rigizi pentru a nu se modifica volumul compartimentelor cu mai mult de 0,2% atunci cînd compartimentele alăturate sunt complet goale.

6.2. Procedura de verificare

Contoarele trebuie să fie conforme cu un model aprobat. Verificarea initială CEE cuprinde încercările de etanseitate la presiune si încercările de exactitate.

6.2.1. Încercarea de etanseitate la presiune

Încercarea de etanseitate la presiune poate fi efectuată cu apă rece. Aceasta trebuie executată timp de 1 minut la o presiune de 1,6 ori presiunea maximă de lucru. În timpul încercării nu trebuie să apară scurgeri sau infiltrări prin peretii contorului de apă caldă.

6.2.2. Încercarea de exactitate

6.2.2.1. Încercarea de exactitate cu apă caldă Încercarea de exactitate este efectuată cu apă caldă la temperatura de (50 ± 5)sC, la cel putin 3 debite:

a) între 0,9 Qmax si Qmax;

b) între Qt si 1,1 Qt;

c) între Qmin si 1,1 Qmin.

În timpul acestei încercări contorul de apă caldă trebuie să se încadreze în erorile tolerate, prevăzute la pct. 2.1.

În cazul în care toate erorile determinate sunt de acelasi semn, contorul trebuie să fie reglat astfel încât nici o eroare să nu depăsească jumătate din eroarea tolerată.

6.2.2.2. Încercarea de exactitate cu apă rece În cazul în care certificatul de aprobare de model CEE prevede acest lucru, încercarea de exactitate poate fi efectuată cu apă rece. În acest caz încercarea este efectuată în conformitate cu procedurile stabilite în certificatul de aprobare de model CEE.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind constituirea Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelatie cu calitatea carcaselor si în conformitate cu legislatia Uniunii Europene

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

văzând Nota nr. 132.193 din 18 iulie 2002 a Directiei generale de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie Comisia de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelatie cu calitatea carcaselor si în conformitate cu legislatia Uniunii Europene, denumită în continuare Comisia de lucru, formată din specialisti reprezentanti ai directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, ai asociatiilor profesionale, institutelor de cercetare si societătilor comerciale de profil, în componenta nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Comisia de lucru îsi va desfăsura activitatea sub directa coordonare a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Comisia de lucru are următoarele atributii principale:

a) elaborarea, analizarea si supunerea spre aprobare a reglementărilor pentru introducerea si aplicarea sistemului de plată a porcilor în corelatie cu calitatea carcaselor si în conformitate cu legislatia Uniunii Europene;

b) initierea si supravegherea de experimente si testări necesare în vederea introducerii sistemului sus-mentionat;

c) analiza rezultatelor testărilor si stabilirea nivelului de referintă pentru elaborarea grilei de preturi.

Art. 3. - Directia generală de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor si Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2002.

Nr. 337.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelatie cu calitatea carcaselor si în conformitate cu legislatia Uniunii Europene

 

Specificatie

Locul de muncă numele si prenumele

Presedinte:

 

1. Neată Gheorghe

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor

Secretar:

 

2.

Neagu Monica Mariana Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor

Membri:

 

3. Apostol Ion

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

4. Dincă Gabriela

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice

5. Visan Mihai Iulian

Asociatia Română a Cărnii

6. Stanca Tudor

Patronatul Cărnii de porc din România

7. Puscas Mihail Petru

Societatea Crescătorilor de Animale din Transilvania, Sibiu

8. Ernst Harms

Societatea Crescătorilor de Animale din Transilvania, Sibiu

9. Zeneci Nicolae

Societatea Comercială “Romsuintest Peris” - S.A.

10. Bordeanu Rodica

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

11. Oprisor Saviana

Societatea Comercială “Metro” - S.R.L. Bucuresti

12. Panta Gheorghe

Societatea Comercială “Scandia Română” - S.A. Sibiu

13. Antoci Ioan

Societatea Comercială “Suinprod Roman” - S.A.

14. Pura Grigore

Societatea Comercială “Agroflip” - S.R.L. Bontida

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 111/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările ulterioare

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 111/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 18 martie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 2. - (1) Se acordă stimulente în valoare de 1.400 lei pentru fiecare litru de lapte livrat pentru prelucrare la agenti economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie, respectiv de 1.800 lei pe litru pentru laptele preluat de la furnizorii situati în zona montană, al cărui continut întruneste conditiile STAS 2418-61, care se recalculează la 3,5% unităti de grăsime si se preia la minimum 1,027 unităti de densitate.

(2) În perioada de iarnă se adaugă un spor de 20% la stimulentul acordat pentru fiecare litru de lapte livrat în conditiile mentionate la alin. (1).

(3) Sporul de 20%, aferent perioadei de iarnă, se acordă pentru fiecare litru de lapte livrat de la 1 octombrie la 30 aprilie, astfel cum a fost prevăzut si în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2000.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 3. - Producătorii de lapte sunt crescătorii de animale care detin vaci si/sau bivolite, persoane fizice sau juridice, care produc si livrează lapte pentru prelucrare, în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 442/2002.”

3. La articolul 12 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

‘‘(2) În perioada de iarnă, la stimulentele prevăzute la alin. (1) se adaugă un spor de 20% pentru fiecare litru de lapte livrat în conditiile mentionate la art. 2 alin. (1).”

4. Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 se înlocuiesc cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 august 2002.

Nr. 347.

 

ANEXĂ

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Denumirea agentului economic ............ Sediul .......................................

(orasul, comuna, satul)

Codul fiscal .......................................

Nr. de înregistrare

în registrul comertului ......................

Contul nr. ..........................................

Banca ...........................................

la data de ......................................

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară ..............

Verificat si aprobat,

pentru suma de ...................... lei

la data de ....................................

 

Director general,

...................

Contabil-sef,

..............

 

CERERE

privind încasarea stimulentelor pentru laptele materie primă livrat, conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000, cu modificările ulterioare

 

Nr.

crt.

Denumirea agentului

economic care a preluat

laptele în perioada

................................

 

Cantitatea de lapte

Valoarea stimulentului

de încasat de la bugetul de stat

totală livrată

la minimum

1,027 unităti

de densitate

- litri -

din care:

pe litrul de lapte

(1.400-1.800*) lei)

[1.680-2.160*) lei]**)

 

totală

pentru

cantitatea

aprobată

 

cantitatea care

îndeplineste

conditiile

STAS

2418-61

- litri -

din care:

recalculată

a echivalent

3,5% UG

- litri -

0

1

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 


*) Valoarea stimulentului pentru laptele preluat din zona montană.

**) Valoarea stimulentului pentru perioada de iarnă (1 octombrie-30 aprilie).

Declarăm pe propria răspundere, sub sanctiunea legii, că până în prezent nu am încasat stimulente de la bugetul de stat pentru aceste cantităti, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000, aprobată prin Legea nr. 42/2001, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2000, aprobată prin Legea nr. 385/2001, respectiv Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2002, aprobată prin Legea nr. 442/2002, si am luat cunostintă de faptul că, dacă în urma verificărilor efectuate de organele abilitate, datele din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta constituie contraventie care se sanctionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.200.000 lei si atrage restituirea stimulentelor încasate nejustificat de la bugetul de stat.

 

Manager (Director general), ...................................

(numele si prenumele)

Director economic (Contabil-sef), ........................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Denumirea agentului economic ............ Sediul .......................................

(orasul, comuna, satul)

Codul fiscal .......................................

Nr. de înregistrare

în registrul comertului ......................

Contul nr. ..........................................

Banca ...........................................

la data de ......................................

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară ..............

Verificat si aprobat,

pentru suma de ...................... lei

la data de ....................................

 

Director general,

...................

Contabil-sef,

..............

 

CERERE

privind încasarea stimulentelor pentru laptele materie primă livrat, conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000, cu modificările ulterioare

 

Nr.

crt.

Denumirea

fermei sau exploatatiei

care a livrat laptele

sectiilor de procesare

în perioada

..................................

 

 

Cantitatea de lapte

Valoarea stimulentului

de încasat de la bugetul de stat

totală livrată

la minimum

1,027 unităti

de densitate

- litri -

din care:

pe litrul de lapte

(1.400-1.800*) lei)

[1.680-2.160*) lei]**)

 

totală

pentru

cantitatea

aprobată

 

cantitatea care

îndeplineste

conditiile

STAS

2418-61

- litri -

din care:

recalculată

a echivalent

3,5% UG

- litri -

0

1

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 


*) Valoarea stimulentului pentru laptele preluat din zona montană.

**) Valoarea stimulentului pentru perioada de iarnă (1 octombrie-30 aprilie).

Declarăm pe propria răspundere, sub sanctiunea legii, că până în prezent nu am încasat stimulente de la bugetul de stat pentru aceste cantităti, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000, aprobată prin Legea nr. 42/2001, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2000, aprobată prin Legea nr. 385/2001, respectiv Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2002, aprobată prin Legea nr. 442/2002, si am luat cunostintă de faptul că, dacă în urma verificărilor efectuate de organele abilitate, datele din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta constituie contraventie care se sanctionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.200.000 lei si atrage restituirea stimulentelor încasate nejustificat de la bugetul de stat.

 

Manager (Director general), ...................................

(numele si prenumele)

Director economic (Contabil-sef), ........................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Directia generală pentru agricultură

si industrie alimentară ..................

Verificat si aprobat,

pentru suma de ................................. lei

la data de ..........................................

Vizat,

Consiliul local

 

Director general,

...................

Contabil-sef,

..............

 

CERERE

privind încasarea stimulentelor pentru laptele materie primă livrat, conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000, cu modificările ulterioare

 

Subsemnatul/Subsemnata ..................................................... (numele si prenumele), domiciliat/domiciliată în localitatea ......................................................., (orasul, comuna si satul) str. ............. nr. ...., judetul (sectorul) ........................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........ nr. ........, eliberat de ........................ la data de ................, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de producător de lapte, detinător al unui efectiv de ........ vaci si/sau ........ bivolite, înscris în Registrul agricol al localitătii .............., volumul nr. ........ pozitia nr. ........, am livrat lapte:

 

Nr.

crt.

Denumirea

fermei sau exploatatiei

care a livrat laptele

sectiilor de procesare

în perioada

..................................

 

 

Cantitatea de lapte

Valoarea stimulentului

de încasat de la bugetul de stat

totală livrată

la minimum

1,027 unităti

de densitate

- litri -

din care:

pe litrul de lapte

(1.400-1.800*) lei)

[1.680-2.160*) lei]**)

 

totală

pentru

cantitatea

aprobată

 

cantitatea care

îndeplineste

conditiile

STAS

2418-61

- litri -

din care:

recalculată

a echivalent

3,5% UG

- litri -

0

1

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 


*) Valoarea stimulentului pentru laptele preluat din zona montană.

**) Valoarea stimulentului pentru perioada de iarnă (1 octombrie-30 aprilie).

Declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii, că până în prezent nu am încasat stimulente de la bugetul de stat pentru aceste cantităti, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000, aprobată prin Legea nr. 42/2001, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2000, aprobată prin Legea nr. 385/2001, respectiv Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2002, aprobată prin Legea nr. 442/2002, si am luat cunostintă de faptul că, dacă în urma verificărilor efectuate de organele abilitate, datele din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta constituie contraventie care se sanctionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.200.000 lei si atrage restituirea stimulentelor încasate nejustificat de la bugetul de stat.

 

..................................

semnătura

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Agentul economic procesator

......................................................

Sediul .......................................

Codul fiscal .......................................

Nr. de înregistrare în registrul comertului

............................................................

Licenta de fabricatie nr. ..................

 

ADEVERINTĂ

 

Prin prezenta atestăm că domnul/doamna ......................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........ nr. ........, codul numeric

personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat/domiciliată în localitatea .......................... (orasul, comuna si satul), str. ............................ nr. ........, în calitate de producător de lapte de vacă si/sau de bivolită, ne-a livrat în luna ............ 2002 cantitatea de .......... litri lapte, la minimum 1,027 unităti de densitate, din care ................................ litri îndeplinesc conditiile STAS 2418-61, ce reprezintă .................. litri în echivalent 3,5 % unităti de grăsime.

Datele de mai sus corespund cu datele existente în evidenta noastră primară, pentru care ne asumăm întreaga răspundere.

 

Manager (Director general), ...................................

(numele si prenumele)

Contabil-sef,

........................................

(numele si prenumele)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 136/2002 privind constituirea Comisiei de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase si înfiintarea serviciului tehnic de specialitate în domeniu

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în baza Legii nr. 39/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit,

văzând Referatul de aprobare nr. 140.402 din 27 iunie 2002 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice, pentru modificarea componentei Comisiei de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 136/2002 privind constituirea Comisiei de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase si înfiintarea serviciului tehnic de specialitate în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie 2002, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2002.

Nr. 352.

 

ANEXĂ

 

COMISIA

de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase

 

1. Petre Daea - presedinte, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

2. Dan Anghel - vicepresedinte, director general al Societătii Comerciale “Comcereal” - S.A. Alexandria;

3. Vasile Băcilă - membru, director general - Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

4. Ilie Otobacu - membru, director - Directia de productie vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

5. Dănut Viorel Diaconescu - membru, sef serviciu - Serviciul tehnic pentru licentierea depozitelor, emiterea si gestionarea certificatelor de depozit si constituirea Fondului de garantare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

6. Nicolae Baciu - membru, consilier juridic - Directia juridică din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

7. Maria Groza - membru, economist - Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

8. Mariana Gheorghe - membru, inginer - Directia de productie vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

9. Constantin Baciu - membru, director - Directia de industrie alimentară, standarde, mărci si licente din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

10. Marin Durac - membru, director general adjunct - Agentia Domeniilor Statului;

11. Ion Scurteli - membru, presedinte - Asociatia Patronală a Angrosistilor de Cereale din România;

12. Aurel Rizea - membru, depozitar;

13. Petre Dumitru - membru, presedinte - Asociatia Română a Comerciantilor de Produse Agricole;

14. Vasile Dută - membru, consilier - Societatea Comercială “Interagro” - S.A. - depozitar;

15. Ana Maria Carabogdan - membru, director general - Societatea Comercială “Britania” - S.A. - depozitar.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind instrumentele financiare derivate

 

Având în vedere dispozitiile art. 24 lit. f), art. 38 alin. 1 si ale art. 45 lit. g) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 26 alin. (1) si (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează tipurile de operatiuni cu instrumente financiare derivate, care pot fi efectuate de băncile persoane juridice române, precum si de sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, precum si conditiile de efectuare a acestora.

Art. 2. - În întelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) instrumente financiare derivate - instrumente a căror valoare depinde de evolutia unuia sau a mai multor elemente suport, cum sunt: rata dobânzii, cursul de schimb, indicii bursieri, valoarea actiunilor si obligatiilor etc. În contextul prezentelor norme elementele suport sunt rata dobânzii si cursul de schimb;

b) swap pe rata dobânzii - contract prin care părtile acceptă să schimbe la momente viitoare în timp fluxuri de dobândă stabilite pe baza unei sume notionale (principal). Suma notională (principalul pe baza căruia se calculează dobânzile) nu se schimbă, ci are loc numai decontarea periodică (schimb de dobânzi) a diferentei dintre fluxurile de dobânzi;

c) contract “futures” - contract ce se tranzactionează pe piata organizată si prin care se cumpără/vinde la o dată viitoare o sumă în devize/activ financiar la un curs de schimb/pret stabilit în momentul încheierii contractului;

d) contract “forward rate agreements” (FRA) – contract prin care două părti convin asupra ratei dobânzii ce urmează să fie plătită în viitor pentru o sumă notională (principal) si pentru o perioadă determinată. La scadenta contractului părtile decontează diferenta dintre dobânda stabilită prin contract si dobânda practicată în acel moment pe piată. Suma reprezentând principalul nu se schimbă în nici un moment;

e) piete organizate - piete pe care se negociază instrumentele financiare derivate si care îndeplinesc concomitent următoarele conditii:

1. există o casă de compensatie care contribuie la lichiditatea pietei si asigură decontarea operatiunilor;

2. pozitiile ferme mentinute de operatori sunt ajustate zilnic prin plata/încasarea diferentelor (apeluri de marjă);

3. operatorii trebuie să constituie un depozit de garantare în scopul acoperirii oricărui eventual incident. O piată organizată este considerată lichidă dacă respectiva piată îsi are resedinta într-una dintre tările mentionate în anexa care face parte integrantă din prezentele norme;

f) piete asimilate pietelor organizate - piete la buna întelegere de instrumente financiare derivate, care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi încadrate în categoria pietelor organizate, dar a căror lichiditate este considerată ca asigurată în special prin prezenta pe aceste piete a formatorilor de piată. Operatiunile cu instrumente financiare derivate sunt considerate ca fiind realizate pe pietele asimilate pietelor organizate, dacă:

1. există pentru fiecare instrument financiar derivat cotatii permanente pentru elementul suport, cu valori maxime si minime acceptate de piată;

2. numărul de operatiuni tranzactionate asigură lichiditatea pietei;

g) piete la buna întelegere - piete pe care se negociază instrumentele financiare derivate si care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi încadrate în categoria pietelor organizate si pietelor asimilate pietelor organizate;

h) portofoliu omogen - portofoliul de elemente bilantiere sau angajamente din afara bilantului, care îndeplineste următoarele cerinte minimale: elementele componente sunt exprimate în aceeasi deviză; durata reziduală a acestora nu diferă cu mai mult de o lună si, după caz, ratele de dobândă ce stau la baza elementelor componente sunt de aceeasi natură;

i) operatiuni de “microacoperire” - operatiunile cu instrumente financiare derivate, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

1. au drept scop si efect reducerea riscului de rată a dobânzii si/sau a riscului cursului de schimb prin realizarea unei tranzactii care să asigure o corelatie de sens contrar între variatiile de valoare ale elementului de acoperit si cele ale instrumentului/portofoliului de instrumente financiare derivate;

2. o operatiune de microacoperire se referă la un singur element de acoperit sau un portofoliu omogen de elemente de acoperit si un singur instrument financiar derivat sau un portofoliu omogen de instrumente financiare derivate;

3. elementul de acoperit poate fi un element de activ, de pasiv, un angajament din afara bilantului, cu exceptia altui instrument financiar derivat sau o operatiune viitoare a cărei realizare este certă. În categoria operatiunilor viitoare a căror realizare este certă se includ operatiunile neformalizate încă pentru care există aprobarea conducerii băncii si, după caz, a autoritătii de supraveghere competente pentru respectiv operatiune. Elementul acoperit si instrumentul/portofoliul de instrumente financiare derivate trebuie să fie exprimate în aceeasi deviză (cu exceptia swap-ului de devize), maturitatea instrumentului financiar derivat să nu depăsească maturitatea elementului acoperit si valoarea notionalului să nu depăsească valoarea elementului acoperit;

j) operatiuni “pozitii deschise izolate” - categorie de operatiuni în care băncile nu pot justifica o strategie specifică de microacoperire si care le permite acestora să beneficieze, dacă este cazul, de pe urma evolutiei ratei dobânzii/cursului de schimb;

k) formator de piată - banca autorizată de Banca Natională a României care actionează în nume propriu, asumându-si riscuri suplimentare prin initierea de pozitii deschise izolate pe piete asimilate celor organizate si care îndeplineste simultan următoarele cerinte:

1. dispune de capital social si de fonduri proprii sau, după caz, de capital de dotare, dublu fată de cerintele minime prevăzute în Normele Băncii Nationale a României privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine;

2. oferă, în mod continuu, simultan, cotatii ferme de cumpărare si de vânzare, cu valori minime si maxime acceptate de piată;

3. nu este supusă nici unei interdictii a Băncii Nationale a României privind obiectul său de activitate.

l) expunerea totală a băncii din operatiunile cu instrumente financiare derivate - nivelul maxim al riscului din operatiunile cu instrumente financiare derivate, calculat după metode prevăzute în reglementările proprii;

m) expunere individuală din operatiuni cu instrumente financiare derivate - nivelul maxim al riscului din operatiuni cu instrumente financiare derivate, stabilit pe fiecare operator după metode prevăzute în reglementările proprii;

n) pentru termenii forward pe cursul de schimb si swap pe devize se vor avea în vedere semnificatiile prevăzute pentru operatiuni de schimb la termen, respectiv pentru swap-ul de trezorerie si swap-ul financiar de devize, prevăzute la pct. 164 si, respectiv, pct. 182 si 183 din Planul de conturi pentru societătile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrului finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Cerinte prudentiale

 

Art. 3. - Băncile pot efectua operatiuni în cont propriu si în contul clientilor doar cu următoarele instrumente financiare derivate: futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobânzii, forward pe cursul de schimb, forward rate agreements, swap pe devize si swap pe rata dobânzii.

Art. 4. - Băncile pot efectua operatiuni cu instrumentele financiare derivate enumerate la art. 3, în cont propriu si în contul clientilor, pe piete organizate, pe piete asimilate celor organizate si pe piete la buna întelegere.

Art. 5. - (1) Băncile vor folosi instrumentele financiare derivate prevăzute la art. 3 în operatiuni de microacoperire.

(2) Băncile pot initia pozitii deschise izolate cu instrumentele financiare derivate prevăzute la art. 3 doar dacă au calitatea de formator de piată pentru respectivele instrumente financiare derivate.

(3) Băncile având calitatea de formator de piată pentru un anumit instrument financiar derivat pot efectua operatiuni de microacoperire pentru acestea.

(4) Băncile care au calitatea de formator de piată pot initia pozitii deschise izolate cu instrumente financiare derivate si pe piete organizate.

Art. 6. - Pe parcursul duratei de viată reziduale a instrumentului financiar derivat se va proceda la declasarea acestuia din categoria operatiunilor de microacoperire în pozitii deschise izolate în următoarele situatii:

a) disparitia elementului acoperit în situatii independente de vointa băncii;

b) nerealizarea unei operatiuni viitoare considerate initial certă.

 

CAPITOLUL III

Conditii privind efectuarea de către bănci a operatiunilor cu instrumente financiare derivate

 

Art. 7. - (1) Băncile vor putea solicita completarea obiectului de activitate cu tranzactii în cont propriu si în contul clientilor cu instrumente financiare derivate după o perioadă de cel putin 6 luni de la începerea activitătii.

(2) Băncile care solicită completarea obiectului de activitate trebuie să îndeplinească cumulativ cel putin următoarele cerinte:

a) să aibă structuri organizatorice proprii acestei activităti, stabilite cu respectarea principiului delimitării responsabilitătilor între personalul implicat în angajarea operatiunilor cu instrumente financiare derivate, personalul responsabil cu gestionarea riscului, personalul responsabil cu efectuarea plătilor aferente si cel desemnat să înregistreze aceste operatiuni în contabilitate;

b) să dispună de personal calificat pentru tranzactionarea, gestionarea si controlul operatiunilor cu instrumente financiare derivate;

c) să aibă reglementări proprii privind modul de desfăsurare a operatiunilor cu instrumente financiare derivate;

d) să aibă proceduri privind controlul intern al operatiunilor cu instrumente financiare derivate.

(3) Băncile vor putea solicita Directiei supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României autorizarea în calitate de formator de piată, dacă la momentul cererii îndeplinesc cumulativ cerintele prevăzute la art. 2 lit. k) pct. 1 si 3.

Art. 8 - La solicitarea completării obiectului de activitate, pe lângă documentele prevăzute la art. 8 din Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1999 privind modificările în situatia băncilor, cu modificările ulterioare, băncile vor prezenta:

a) reglementările proprii privind modul de desfăsurare a operatiunilor cu instrumente financiare derivate;

b) procedurile privind controlul intern al operatiunilor cu instrumente financiare derivate;

c) cerintele minime impuse pentru angajarea personalului implicat în tranzactionarea, gestionarea si controlul operatiunilor cu instrumente financiare derivate.

Art. 9. - (1) În cazul băncilor persoane juridice române reglementările proprii si procedurile prevăzute la art. 8 trebuie aprobate de consiliul de administratie.

(2) În cazul sucursalelor băncilor străine reglementările proprii si procedurile prevăzute la art. 8 trebuie aprobate de conducerea sucursalei în limitele de competentă stabilite de conducerea respectivei bănci străine.

Art. 10. - În vederea aprobării solicitării de completare a obiectului de activitate, Directia supraveghere va putea efectua inspectii la sediul băncii pentru verificarea îndeplinirii cumulative a cerintelor prevăzute la art. 7 alin. (2).

Art. 11. - (1) Băncile autorizate să desfăsoare operatiuni în cont propriu si în contul clientilor cu instrumente financiare derivate au obligatia să stabilească expunerea totală a băncii si expunerea individuală din operatiunile cu instrumente financiare derivate.

(2) Nivelul expunerii totale si individuale prevăzute la alin. (1) va fi aprobat în aceeasi manieră enuntată la art. 9 alin. (1) si (2), după caz.

(3) Băncile vor urmări în permanentă încadrarea în nivelul aprobat al expunerii totale si individuale prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Băncile ce efectuează la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme operatiuni în cont propriu sau în contul clientilor cu forward pe cursul de schimb si/sau swap pe devize vor trebui ca în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme să dispună toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerintele prevăzute în acestea.

Art. 13. - Decizia băncii privind initierea unei operatiuni cu instrumente financiare derivate se va lua pe baza unei documentatii care va cuprinde, după caz, cel putin:

1. identificarea elementului/portofoliului omogen de elemente de acoperit si a instrumentului/portofoliului omogen de instrumente financiare derivate utilizate în scopul acoperirii;

2. cerintele de identificare vor avea în vedere cel putin natura, valoarea, maturitatea si deviza de exprimare a elementului/portofoliului omogen de elemente de acoperit si, respectiv, a instrumentului/portofoliului omogen de instrumente financiare derivate;

3. natura riscului care se urmăreste să fie acoperit.

Art. 14. - (1) Formatorul de piată care nu mai îndeplineste concomitent criteriile stabilite la art. 2 lit. k) nu va mai putea initia decât operatiuni de microacoperire în scopul reducerii riscului aferent instrumentelor financiare derivate detinute.

(2) Băncii aflate în situatia prezentată la alin. (1) i se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (4).

(3) În situatia în care Banca Natională a României va constata că o bancă a procedat la înregistrarea eronată a operatiunilor cu instrumente financiare derivate în operatiuni de microacoperire, în timp ce caracterul acestora corespunde pozitiilor deschise izolate, aceasta va interzice băncii în cauză efectuarea de operatiuni cu instrumente financiare derivate.

(4) În situatia în care o bancă solicită Directiei supraveghere retragerea calitătii de formator de piată pentru un anumit instrument financiar derivat, aceasta nu va mai putea solicita reautorizarea în calitatea de formator de piată, pentru instrumentul financiar derivat în cauză, pe o perioadă de 6 luni din momentul în care a solicitat retragerea.

Art. 15. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Prezenta normă intră în vigoare în prima zi a lunii următoare publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2002.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

TĂRI CU PIETE ORGANIZATE LICHIDE

 

O piată organizată este lichidă dacă respectiva piată îsi are resedinta în una dintre următoarele tării membre OCDE:

1. Australia

2. Austria

3. Belgia

4. Canada

5. Coreea

6. Danemarca

7. Elvetia

8. Finlanda

9. Franta

10. Germania

11. Grecia

12. Islanda

13. Irlanda

14. Italia

15. Japonia

16. Luxemburg

17. Marea Britanie

18. Mexic

19. Noua Zeelandă

20. Norvegia

21. Olanda

22. Polonia

23. Portugalia

24. Republica Cehă

25. Republica Slovacă

26. Spania

27. Suedia

28. Statele Unite ale Americii

29. Ungaria.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

pentru completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999

privind limitarea riscului de credit al băncilor

 

Având în vedere dispozitiile art. 26 alin. (1) si (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1 si 2, ale art. 45 lit. a)-c), ale art. 47 si 50 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Art. I. - Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 iunie 1999, modificate prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 5/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 15 martie 2001, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul 1 se introduc două alineate cu următorul cuprins:

“Pentru termenii si expresiile următoare: instrumente financiare derivate, futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobânzii, forward rate agreements, swap pe rata dobânzii, notional, piete organizate, piete la buna întelegere se vor avea în vedere semnificatiile prevăzute de Normele Băncii Nationale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate.

Pentru termenii forward pe cursul de schimb si swap pe devize se vor avea în vedere semnificatiile prevăzute pentru operatiuni de schimb la termen, respectiv pentru swap-ul de trezorerie si swap-ul financiar de devize, prevăzute la pct. 164 si, respectiv, pct. 182 si 183 din Planul de conturi pentru societătile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul 1, după litera s) se introduc literele t)-x) cu următorul cuprins:

“t) costul de înlocuire a instrumentelor financiare derivate - pretul de piată al contractelor cu valoare pozitivă (diferenta favorabilă dintre fluxurile ce se vor schimba între părti);

u) expunerea potentială viitoare a instrumentelor financiare derivate la riscul de credit - valoarea obtinută prin ponderarea sumei notionalului (principal) cu coeficientii prezentati în tabelul II1 din anexa nr. 2;

v) rata dobânzii de referintă - rata spot a dobânzii interbancare pentru depozitele plasate, stabilită în functie de moneda în care este denominat contractul, respectiv EURIBOR pentru EUR, LIBOR pentru USD etc.; pentru contractele denominate în monedă natională rata dobânzii de referintă este media aritmetică simplă între BUBID si BUBOR;

x) fluxuri nete viitoare - diferenta dintre sumele de plătit si sumele de încasat, denominate în aceeasi monedă, calculate pentru durata de viată reziduală a instrumentelor financiare derivate respective.”

3. La articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) elementele în afara bilantului vor fi grupate pe entităti de risc, precum si pe categorii de risc de transformare în credit, potrivit criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1b), după care vor fi considerate elemente de bilant, vor fi încadrate în categorii de risc de credit, potrivit criteriilor prezentate în anexa nr. 1a), si li se vor aplica în mod corespunzător prevederile lit. b), c) si d).

La încadrarea în categorii de risc de credit instrumentele financiare derivate cu grad de risc de credit de 100%, stabilit în functie de calitatea contrapartidei, vor fi ponderate cu un grad de risc de credit de 50%. În cazul titlurilor vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care optiunea de răscumpărare a fost ferm exprimată, entitatea de risc va fi emitentul acestor titluri, iar gradul de risc de credit va fi cel aferent emitentului respectiv.

Instrumentele financiare derivate vor fi luate în calculul expunerii nete din elemente în afara bilantului la valoarea obtinută prin însumarea costului de înlocuire a respectivelor instrumente financiare derivate, cu expunerea potentială viitoare a acestora la riscul de credit.

În cazul instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe piete la buna întelegere, pretul de piată se determină prin actualizarea fluxurilor nete viitoare folosind rata dobânzii de referintă valabilă la data pentru care se face actualizarea. În cazul swap-ului pe devize tranzactionat pe pietele la buna întelegere se va proceda la actualizarea fluxurilor nete viitoare aferente fiecărei monede specificate în contract, utilizând ratele dobânzii de referintă corespunzătoare acestor monede. Fluxurile nete viitoare în devize vor fi exprimate în moneda de denominare a elementului de activ acoperit, în determinarea acestora utilizându-se cursul de schimb de referintă publicat zilnic de Banca Natională a României.

Pentru contractele ce presupun schimburi multiple ale sumei notionalului (principalului) coeficientii prezentati în tabelul II1 din anexa nr. 2 vor fi multiplicati cu numărul plătilor rămase până la scadenta contractului.”

4. La anexa nr. 1 a) după rândul 14 se introduce rândul 141 cu următorul cuprins:

 

“Gradul de risc de credit

Elemente luate în calcul

20%

141. Elemente de activ reprezentând creante asupra caselor

de compensatie aferente pietelor organizate”

 

5. La anexa nr. 1b) după rândul 5 se introduce rândul 51 cu următorul continut:

 

“Gradul de risc de transformare în credit

Elemente în afara bilantului

100%

51. Instrumente financiare derivate”

 

6. La anexa nr. 2 după rândul “Angajamente îndoielnice” din tabelul II .Structura elementelor în afara bilantului” se introduce rândul “Instrumente financiare derivate” cu următorul cuprins:

 

“II. Structura elementelor în afara bilantului

Elemente

în afara

bilantului

Cod

pozitie

Echivalent credit 0%

Echivalent credit 50%

Echivalent credit 100%

Expunere

netă din

elemente

în afara

bilantului

col. 13*

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

0%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

20%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

50%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

100%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

0%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

20%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

50%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

100%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

0%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

20%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

50%

Sume

aferente

gradului

de risc

de credit

100%

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13”

Instrumente

financiare

derivate

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La anexa nr. 2 după tabelul II se introduce tabelul II1 .Coeficientii pentru determinarea expunerii potentiale viitoare a instrumentelor financiare derivate la riscul de credit” cu următorul cuprins:

 

“II1. Coeficientii pentru determinarea expunerii potentiale viitoare a instrumentelor financiare derivate la riscul de credit

 

Maturitate

Contracte pe rata dobânzii (futures, swap si FRA)

Contracte pe cursul de schimb (forward, futures si swap pe devize)

Până la 1 lună

0.6%

1.6%

Între 13 luni

1.1%

2.1%

Între 36 luni

1.5%

2.5%

Între 612 luni

2.2%

3.2%

Pentru fiecare an aditional

1.0%

2.0%”

 

Art. II. - Prezenta normă va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2002.

Nr. 11.