MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 625         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 23 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

844. - Hotărâre privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă nomenclatoarele ocupatiilor, meseriilor si specializărilor, denumite generic calificări profesionale, pentru care se asigură pregătirea profesională prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 458/2000 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 26 iunie 2000.

Art. 3. - Promotiile scolarizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 458/2000 vor finaliza studiile în conformitate cu planurile de învătământ si programele scolare aprobate în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Constantin Corega,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 844.

 

Anexa

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a