MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 877         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

163. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tară PHARE 1996, Programul national PHARE 1998, Programul national PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protectiei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III

 

1.305. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor

 

1.306. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de săli de sport în anul 2002

 

1.308. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

 

1.321. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale ale României si Directia de Stat pentru Arhivele Nationale din Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 19 aprilie 2000

 

Protocol de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale ale României si Directia de Stat pentru Arhivele Nationale din Republica Populară  Chineză

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tară PHARE 1996, Programul national PHARE 1998, Programul national PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protectei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la 27 septembrie 2002, la Memorandumul de finantare a Programului operational de tară PHARE 1996 - Planul de restructurare a căilor ferate - RO9604, semnat la 15 noiembrie 1996, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie

2002, la Memorandumul de finantare a Programului national PHARE 1998 - RO9803-RO9807, semnat la 20 octombrie 1998, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie 2002, la Memorandumul de finantare a Programului national PHARE 1999 - RO9905-RO9908, semnat la 30 decembrie 1999, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie 2002, la Memorandumul de finantare a Facilitătii de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999 - RO9910, semnat la 30 decembrie 1999, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie 2002, la Memorandumul de finantare a Programului PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria - RO9912, semnat la 31 decembrie 2001, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie 2002, la Memorandumul de finantare a Programului PHARE 1999 de reformă a protectiei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III RO9914, semnat la 30 decembrie 1999, prevăzut în  anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 163.

 

ANEXA Nr. 1

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO9604

Asistentă pentru planul de restructurare a căilor ferate în 1996

 

În cadrul asistentei PHARE acordate României, addendumul redactat mai jos a fost realizat pentru bugetul PHARE pe anul 1996 al Programului operational de tară pentru România - Asistentă pentru planul de restructurare a căilor ferate.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO9604, semnat la 15 noiembrie 1996, astfel cum a fost modificat ultima data în martie 2000, se modifică după cum urmează: perioada de efectuare a plătilor pentru Programul RO9604 se prelungeste cu 20 de luni, până la 31 august 2004.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte termene si conditii ale Memorandumului de finantare RO9604 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

Numărul de exemplare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9604 este redactat în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9604 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Întocmit la Bucuresti la 27 septembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 2

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO9803-RO9807

Programul national pentru România 1998

 

În cadrul asistentei PHARE acordate României, addendumul redactat mai jos a fost realizat pentru bugetul PHARE pe anul 1998 al Programului national pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO9803-RO9807, semnat la 20 octombrie 1998, se modifică după cum urmează:

- perioada de efectuare a plătilor pentru componenta RO9805.01 “Continuarea integrării României în piata internă (Privatizarea sectorului de distributie a electricitătii)” se prelungeste cu 9 luni, până la 30 martie 2003.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte termene si conditii ale Memorandumului de finantare RO9803-RO9807 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

Numărul de exemplare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9803 este redactat în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9803-RO9807 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Întocmit la Bucuresti la 10 iunie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 3

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO9905-RO9908

Programul national pentru România 1999

 

În cadrul asistentei PHARE acordate României, addendumul redactat mai jos a fost realizat pentru bugetul PHARE pe anul 1999 al Programului national pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO9905-RO9908, semnat la 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:

- perioada de efectuare a plătilor pentru cele patru componente mentionate mai jos se prelungeste pentru fiecare cu 7 luni, până la 30 iunie 2003:

RO9905.01 - Asistentă acordată Ministerului Justitiei pentru continuarea reformei sistemului judiciar român/Institutului National al Magistraturii si Centrului de Pregătire pentru Grefieri

RO9906.02 - Întărirea capacitătii administrative de a gestiona acquisul în domeniul concurentei si ajutorului de stat

RO9906.03 - Accelerarea si eficientizarea procesului de privatizare

RO9907.03 - Întărirea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor Publice de a îndeplini cerintele Parteneriatului pentru aderare/Achizitii publice;

- perioada de efectuare a plătilor pentru componenta mentionată mai jos se prelungeste cu 11 luni, până la 31 octombrie 2003:

RO9907.01 - Întărirea managementului si controlului de frontieră/Pregătire profesională.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte termene si conditii ale Memorandumului de finantare RO9905-RO9908 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

Numărul de exemplare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9905-RO9908 este redactat în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9905-RO9908 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Întocmit la Bucuresti la 24 septembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 4

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO9910

Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru România 1999

 

În cadrul asistentei PHARE acordate României, addendumul redactat mai jos a fost realizat pentru bugetul PHARE pe anul 1999 al Facilitătii de recuperare (Pre-InsFacility) pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO9910, semnat la 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:

- perioada de efectuare a plătilor pentru cele două componente mentionate mai jos se prelungeste pentru fiecare cu 11 luni, până la 30 noiembrie 2003:

RO9910.03 - Asistentă pentru restructurarea căilor ferate române

RO9910.04 - Restructurarea TAROM;

- perioada de efectuare a plătilor pentru componenta mentionată mai jos se prelungeste cu 6 luni, până la 30 iunie 2003:

RO9910.05 - Întărirea capacitătii statului de a lupta împotriva coruptiei (subcomponenta RO99/IB/JH03).

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte termene si conditii ale Memorandumului de finantare RO9910 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

Numărul de exemplare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9910 este redactat în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9910 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Întocmit la Bucuresti la 24 septembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 5

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO9912

Programul de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, 1999

 

În cadrul asistentei PHARE acordate României, addendumul redactat mai jos a fost realizat pentru bugetul PHARE pe anul 1999 al Programului de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO9912, semnat la 31 decembrie 2001, se modifică după cum urmează: perioada de efectuare a plătilor pentru componenta RO9912.01.01 Terminalul Aeroportului de mărfuri Arad se prelungeste cu 6 luni, până la 30 iunie 2003.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte termene si conditii ale Memorandumului de finantare RO9912 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

Numărul de exemplare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9912 este redactat în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9912 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Întocmit la Bucuresti la 24 septembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 6

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO9914

Programul de reformă a protectiei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III, 1999

 

În cadrul asistentei PHARE acordate României, addendumul redactat mai jos a fost realizat pentru bugetul pe anul 1999 al Programului Consensus III pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO9914, semnat la 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:  perioada de efectuare a plătilor pentru Programul

RO9914.01.01 - Programul de reformă a protectiei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social Consensus III se prelungeste cu 6 luni, până la 30 iunie 2003.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte termene si conditii ale Memorandumului de finantare RO9914 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

Numărul de exemplare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9914 este redactat în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare RO9914 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Întocmit la Bucuresti la 24 septembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 52 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile aferente înfiintării Corpului National al Politistilor, în sumă de 1 miliard lei, se suportă din bugetul aprobat Ministerului de Interne pentru anul 2002, de la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 1.305.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Corpul National al Politistilor se organizează si functionează potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si celorlalte prevederi legale care reglementează activitatea structurilor din care provin membrii săi.

Art. 2. - (1) Corpul National al Politistilor, denumit în continuare Corp, reprezintă forma de organizare pe criteriul profesional, autonomă, apolitică si nonprofit a politistilor.

(2) Corpul este constituit si îsi exercită atributiile în scopul promovării intereselor profesionale, sociale, culturale si sportive ale membrilor săi, prevăzute de legislatia în domeniu, precum si al apărării drepturilor legitime ale acestora.

Art. 3. - Corpul este persoană juridică de drept public, fiind autonom fată de structurile din care provin membrii săi, si este format din departamente si organizatii teritoriale.

Art. 4. - Politistii din Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei, Oficiul National pentru Refugiati, Directia generală de informatii si protectie internă si Academia de  Politie “Alexandru Ioan Cuza” îsi organizează departamente si structuri teritoriale proprii, ca entităti componente ale Corpului. La institutiile de învătământ care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 17 alin. (1) se vor constitui organizatii ale Corpului.

Art. 5. - Organizarea si functionarea Corpului si ale structurilor componente se realizează pe principiile teritorialitătii, eligibilitătii, mutualitătii si ierarhiei structurilor de conducere.

Art. 6. - (1) Corpul este organizat la nivel central, departamental si teritorial.

(2) Un membru al Corpului nu poate face parte decât dintr-o singură organizatie teritorială sau, după caz, departament.

(3) Presedintii structurilor teritoriale si departamentale sunt membri de drept ai structurilor organizatorice de nivel superior.

Art. 7. - Corpul nu poate fi angajat politic prin actiunea organelor de conducere sau a membrilor săi.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Corpului National al Politistilor

 

Art. 8. - În vederea îndeplinirii scopului pentru care se înfiintează, Corpul si structurile sale, prin organele de conducere si executive, exercită următoarele atributii:

a) întreprind măsuri pentru dezvoltarea, în rândul politistilor, a sentimentului de demnitate, onoare si atasament fată de traditiile si valorile morale pe care acestia trebuie să le împărtăsească si să le apere;

b) promovează si sustin în raporturile cu celelalte institutii ale statului si cu societatea civilă traditiile, interesele si scopurile generoase urmărite de politisti pentru apărarea valorilor si drepturilor fundamentale ale omului;

c) participă, împreună cu structurile specializate, la initierea unor actiuni menite să sporească eficienta activitătii politienesti;

d) formulează puncte de vedere în cazul elaborării propunerilor de acte normative care se referă la activitatea politiei sau la Statutul politistului;

e) formulează puncte de vedere, potrivit legii, atunci când este consultat de ministrul de interne sau, după caz, de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Române, pentru:

1. numirea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române si adjunctilor săi;

2. numirea si eliberarea din functie a directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si a inspectorilorsefi ai inspectoratelor de politie judetene;

3. emiterea de către inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Române a dispozitiilor cu caracter normativ, care prezintă interes pentru activitatea profesională sau socială a politistilor;

4. înfiintarea unor unităti pentru prevenirea si combaterea criminalitătii, în conditiile prevăzute de art. 15 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române;

5. acordarea gradelor profesionale;

6. organizarea programului de lucru si acordarea repausului săptămânal;

f) pot face propuneri sefilor unitătilor si organelor politienesti pentru numirea în functii de conducere sau destituirea politistilor, potrivit competentei acestora;

g) participă la sustinerea examenelor de capacitate pentru titularizarea politistilor stagiari si a celor încadrati direct;

h) la cerere, prin structurile departamentale sau teritoriale, după caz, reprezintă interesele politistilor împotriva cărora au fost dispuse sanctiuni disciplinare si oferă asistentă juridică gratuită celor aflati în procese pentru fapte săvârsite în îndeplinirea atributiilor de serviciu;

i) prin organele de conducere reprezintă profesia de politist, împreună cu sefii unitătilor si organelor politienesti, în raporturile cu organizatii profesionale si stiintifice, institutii si autorităti publice, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tară si din străinătate;

j) participă la elaborarea Codului de etică si deontologie al politistului, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru exercitarea profesiei de politist, si actionează pentru însusirea si aplicarea acestuia;

k) editează si gestionează propriile mijloace media, pentru promovarea imaginii, activitătii si intereselor sale si ale politistilor;

l) tin si actualizează permanent evidenta membrilor săi;

m) acordă, la cerere sau din oficiu, în cazuri temeinic justificate, burse si ajutoare pentru politistii si/sau membrii de familie ai acestora aflati în dificultate materială sau financiară;

n) promovează pe plan extern relatii cu organizatii si institutii profesionale similare, cu care se si pot asocia;

o) instituie distinctii proprii si conferă diplome de excelentă si de onoare;

p) organizează activităti pentru cinstirea eroilor Ministerului de Interne;

r) sustin activitatea de cercetare stiintifică a politistilor si a membrilor de familie ai acestora;

s) pot presta servicii în domeniul de activitate specific, în conditiile legii;

s) organizează si desfăsoară activităti stiintifice, culturale si sportive;

t) desfăsoară activităti de sustinere a intereselor politistilor în fata autoritătilor interne si internationale;

t) exercită orice alte atributii, potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Calitatea de membru al Corpului National al Politistilor, drepturile si îndatoririle acestuia

 

Art. 9. - (1) Poate fi membru al Corpului orice politist, indiferent de functie sau grad profesional.

(2) Calitatea de membru se dobândeste în temeiul legii, prin completarea adeziunii si plata cotizatiei.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, politistii cărora li se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului devin, de drept, membri ai Corpului.

Art. 10. - Calitatea de membru al Corpului se poate mentine si după pensionare. Pensionarii îsi manifestă acordul de a rămâne membrii Corpului printr-o cerere adresată departamentului sau organizatiei teritoriale în termen de 30 de zile de la încetarea raporturilor de serviciu.

Art. 11. - Pot fi primite în cadrul Corpului, ca membri de onoare, personalităti marcante ale vietii publice care, prin atitudini sau fapte cotidiene, au dovedit atasament fată de idealurile si aspiratiile Corpului.

Art. 12. - (1) Calitatea de membru al Corpului se pierde, la initiativa organizatiei, atunci când acesta se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu plăteste cotizatia lunară mai mult de 6 luni consecutive;

b) nu respectă prevederile prezentului regulament;

c) absentează nemotivat timp de un an de la adunarea organizatiei teritoriale;

d) demisionează din politie sau din structurile prevăzute la art. 76 din Legea nr. 360/2002 ori este îndepărtat din acestea pentru abateri  grave sau ca urmare a unei condamnări penale pentru fapte comisecu intentie.

(2) Hotărârea excluderii unui membru al Corpului se ia de adunarea generală a organizatiei teritoriale din care face parte politistul, cu majoritate simplă de voturi.

(3) Politistul poate contesta hotărârea de excludere, în termen de 15 zile de la comunicare.

(4) Contestatia împotriva hotărârii de excludere se solutionează în termen de 30 de zile de către consiliul departamentului.

Art. 13. - (1) Politistul poate renunta oricând la calitatea de membru al Corpului.

(2) Renuntarea se face în scris, printr-o comunicare adresată organizatiei teritoriale sau, după caz, departamentului din care face parte politistul.

Art. 14. - Membrii Corpului au următoarele drepturi:

a) să participe la adunările generale, să îsi exprime liber opiniile, în cadru organizat, cu privire la activitatea Corpului si a organelor de conducere ale acestuia, să facă propuneri si să voteze în legătură cu propunerile supuse votului;

b) să fie informati cu privire la activitatea organelor de conducere ale Corpului;

c) să participe la activitătile organizate de Corp;

d) să beneficieze, împreună cu membrii familiei, de asezămintele culturale si de odihnă, de dotările aflate în patrimoniul Corpului, precum si, în cazuri temeinic justificate, de burse si ajutoare sociale acordate de Corp;

e) să participe la ceremoniile, festivitătile si activitătile de reprezentare organizate de Corp;

f) să beneficieze de protectia Corpului, în conditiile legii;

g) să fie alesi în structurile de conducere, conform prevederilor prezentului regulament;

h) să primească o legitimatie si alte însemne distinctive, prin care să facă dovada calitătii de membru;

i) să fie sustinuti de către Corp în activitătile de cercetare stiintifică, creatie artistică si performantă sportivă pe care le desfăsoară.

Art. 15. - În calitate de membri ai Corpului politistii au următoarele obligatii specifice:

a) să contribuie la realizarea scopului si la îndeplinirea atributiilor Corpului;

b) să participe la adunările generale ale organizatiilor teritoriale;

c) să îndeplinească hotărârile adoptate de organele de conducere;

d) să protejeze patrimoniul Corpului;

e) să nu întreprindă, în nici o împrejurare, activităti care pot afecta renumele si prestigiul Corpului;

f) să exercite cu competentă functiile în care au fost alesi;

g) să îsi plătească lunar cotizatia în cuantumul stabilit de organele abilitate;

h) să păstreze confidentialitatea datelor la care au acces atunci când dispozitiile legale sau nevoile muncii impun acest lucru.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică a Corpului National al Politistilor

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 16. - (1) Structura organizatorică a Corpului este conferită de caracterul său unitar si reprezentativ în plan profesional.

(2) Corpul este structurat pe departamente, constituite în conformitate cu prevederile art. 4, compuse din organizatii teritoriale, după caz, în functie de numărul membrilor si în raport cu specificul activitătilor profesionale.

Art. 17. - (1) Pentru constituirea unei organizatii teritoriale este necesar ca numărul membrilor să fie de minimum 50. Acolo unde nu se întruneste numărul necesar de membri, acestia se pot asocia astfel încât să poată constitui o organizatie teritorială.

(2) Organizatiile teritoriale se pot asocia, diviza sau, după caz, reorganiza în functie de modificările din structura Ministerului de Interne.

Art. 18. - (1) Corpul îsi exercită atributiile prin organele de conducere si membrii săi.

(2) Actele emise sau adoptate de organele de conducere ale Corpului sunt obligatorii fată de membrii săi si fată de structurile ierarhic inferioare.

(3) Actele juridice încheiate cu încălcarea atributiilor conferite prin lege sau prin prezentul regulament sunt nule de drept.

Art. 19. - Corpul răspunde, în conditiile legii, pentru toate faptele si actele juridice săvârsite sau încheiate de organele sale de conducere si are dreptul, atunci când s-au produs pagube, să se îndrepte, pentru recuperarea acestora, împotriva celor vinovati, potrivit legii.

Art. 20. - (1) La nivel teritorial, departamental si central, organele de conducere ale Corpului sunt:

a) la nivel teritorial: adunarea generală, consiliul teritorial si presedintele consiliului teritorial;

b) la nivel departamental: consiliul departamentului si presedintele consiliului departamentului;

c) la nivel central: Congresul national al Corpului, Consiliul national al Corpului si presedintele Corpului.

(2) În organele de conducere ale Corpului sunt alesi reprezentantii tuturor categoriilor de politisti, din rândul celor care se bucură de prestigiu si reputatie profesională.

(3) În organizatiile teritoriale cu peste 300 de membri adunările generale pot fi organizate si prin reprezentare, conform unor norme proprii elaborate în acest sens de către consiliul departamentului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Adunarea generală si consiliul territorial

 

Art. 21. - (1) Adunarea generală este structura organizatorică de bază ce reuneste membrii fiecărei organizatii teritoriale a Corpului după criteriul profesional si teritorial.

(2) Adunarea generală se convoacă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, este legal constituită în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi si adoptă hotărâri cu majoritatea votului celor prezenti.

(3) Adunarea generală are următoarele atributii principale:

a) dezbate probleme de interes profesional sau social, conforme cu obiectivele si atributiile Corpului;

b) adoptă măsuri de natură organizatorică;

c) alege si revocă presedintele si pe ceilalti membri ai consiliului teritorial;

d) aprobă activitatea generală si pe domenii a consiliului teritorial;

e) aprobă cererile de primire în Corp;

f) aprobă programele parteneriale cu alte organizatii sau institutii;

g) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si aprobă descărcarea de gestiune;

h) hotărăste cu privire la excluderea unor membri.

Art. 22. - (1) Consiliul teritorial este structura de conducere a unei organizatii teritoriale constituite în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) lit. c) si ale art. 76 din Legea nr. 360/2002.

(2) Fiecare consiliu teritorial este alcătuit dintr-un presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar, un trezorier si 4 membri, alesi de adunarea generală prin votul direct si secret al unei majorităti de două treimi din numărul membrilor prezenti.

Art. 23. - Presedintele consiliului teritorial este reprezentantul acestuia si membru de drept în consiliul departamentului si în Consiliul national al Corpului.

Art. 24. - Consiliul teritorial are următoarele atributii principale: 

a) organizează si conduce activitatea curentă la nivelul organizatiilor teritoriale;

b) convoacă si pregăteste adunările generale ale membrilor organizatiei teritoriale si pune în aplicare hotărârile acestora;

c) propune adunării generale excluderea membrilor organizatiei teritoriale, în conditiile prezentului regulament;

d) asigură gestionarea fondurilor si resurselor obtinute sau repartizate si dispune asupra acestora conform competentelor stabilite prin lege sau prin hotărâre a organelor de conducere abilitate.

Art. 25. - Presedintele consiliului teritorial exercită următoarele atributii principale:

a) convoacă si conduce sedintele consiliului teritorial;

b) conduce si coordonează activitatea membrilor consiliului teritorial;

c) participă la toate sedintele consiliului departamentului;

d) asigură conducerea efectivă a consiliului teritorial;

e) reprezintă consiliul teritorial în raporturile cu celelalte organizatii din cadrul Corpului, precum si cu structuri ale autoritătilor publice locale si în relatiile cu tertii;

f) asigură, împreună cu trezorierul, desfăsurarea întregii activităti economico-financiare în conformitate cu hotărârile consiliului teritorial, ale adunării generale, ale organelor superioare, precum si în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consiliul departamentului

 

Art. 26. - (1) La inspectoratele generale si unitătile prevăzute la art. 4 se înfiintează departamente, ca structuri ale Corpului. 

(2) Fiecare departament coordonează actiunile Corpului care vizează competentele structurii la nivelul căreia este constituit.

(3) Pentru unitătile prevăzute la art. 4 care nu au în subordine structuri teritoriale departamentele se constituie fără organizatii teritoriale. În astfel de cazuri organele de conducere se organizează si functionează conform regulilor prevăzute pentru consiliile teritoriale.

Art. 27. - (1) Fiecare departament îsi organizează propriul consiliu, format din presedintii consiliilor teritoriale.

(2) Consiliul departamentului alege prin vot secret, cu majoritate simplă, biroul executiv, format din presedinte, 2 vicepresedinti, 6 membri, secretar si trezorier.

(3) Presedintele biroului executiv este presedintele consiliului departamentului, fiind de drept membru al Consiliului national al Corpului.

Art. 28. - Consiliul departamentului se întruneste semestrial în sesiuni ordinare sau în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este  nevoie, si adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor membrilorprezenti.

Art. 29. - (1) Consiliile departamentelor exercită următoarele atributii principale:

a) conlucrează cu sefii unitătilor si organelor politienesti la nivelul cărora este constituit, pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Corpului, conform legii;

b) promovează si sustine în cadrul Corpului interesele specifice ale membrilor din structura organizatorică la nivelul căreia este constituit;

c) asigură înfăptuirea, la nivelul departamentului, a hotărârilor Consiliului national al Corpului, respectiv Congresului national al Corpului;

d) solutionează contestatiile împotriva hotărârilor adunării generale, respectiv deciziilor consiliilor teritoriale din structură.

(2) Pentru situatiile prevăzute la art. 26 alin. (3) atributiile consiliului departamentului se completează cu atributiile consiliilor teritoriale.

Art. 30. - Biroul executiv al consiliului departamentului îndeplineste următoarele atributii principale:

a) organizează activitatea curentă a consiliului departamentului între sesiuni;

b) convoacă si pregăteste sedintele consiliului departamentului;

c) formulează recomandări pentru configurarea si individualizarea intereselor specifice structurilor la nivelul cărora este constituit;

d) conlucrează cu sefii unitătilor si organelor politienesti pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege si de prezentul regulament, respectiv la art. 50 din Legea nr. 360/2002;

e) gestionează fondurile bănesti proprii, atrase ori repartizate. 

Art. 31. - Presedintele consiliului departamentului are următoarele atributii principale:

a) reprezintă consiliul departamentului în relatiile cu celelalte organizatii si organisme din cadrul Corpului, precum si cu conducerea unitătilor si organelor politienesti la nivelul cărora s-a constituit;

b) conduce si coordonează activitatea biroului executiv al consiliului departamentului;

c) asigură administrarea patrimoniului si fondurile repartizate, conform prevederilor legale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Congresul national al Corpului National al Politistilor

 

Art. 32. - (1) Congresul national al Corpului este organul suprem al Corpului, constituit din toti membrii delegati ai consiliilor departamentelor, si se întruneste în sesiuni ordinare, o dată la 2 ani, sau în sesiuni extraordinare, la convocarea Consiliului national al Corpului.

(2) Convocarea Congresului national al Corpului se face de către Biroul executiv central, la cererea Consiliului national al Corpului, cu cel putin 3 luni înainte de data fixată pentru desfăsurarea lucrărilor acestuia, iar în sesiune extraordinară, cu cel putin o lună înainte.

Înstiintarea consiliilor departamentelor se face în scris, cu mentionarea datei, a locului de desfăsurare si a ordinii de zi.

(3) Congresul national al Corpului îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi si adoptă hotărâri cu majoritatea simplă.

(4) Personalul căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 360/2002 va fi reprezentat în Congresul national al Corpului proportional cu numărul membrilor acestuia. Norma de reprezentare se stabileste pe departamente si organizatii teritoriale, astfel încât fiecare organizatie teritorială să aibă cel putin un delegat. Norma de reprezentare este de 1 delegat la 500 de membri. Acolo unde numărul membrilor organizatiei teritoriale este sub 500, precum si pentru orice diferentă care depăseste multiplul de 500 va fi desemnat un delegat.

Art. 33. - Congresul national al Corpului exercită următoarele atributii:

a) alege si eliberează din functie, prin vot secret, cu majoritate de două treimi din voturile valabil exprimate, pe presedintele Corpului, pe ceilalti membri ai Biroului executiv central, pe presedintele Comisiei de cenzori si pe ceilalti membri ai acesteia;

b) aprobă întreaga activitate desfăsurată de Corp în perioada dintre congrese;

c) adoptă hotărâri prin care stabileste strategia generală a Corpului între congrese;

d) stabileste tariful de înscriere si nivelul cotizatiei lunare a membrilor; 

e) poate alege un presedinte de onoare din rândul personalitătilor marcante care si-au desfăsurat activitatea în Politia Română sau în una dintre structurile prevăzute la art. 76 din Legea nr. 360/2002.

 

SECTIUNEA a 5-a

Consiliul national al Corpului National al Politistilor

 

Art. 34. - (1) Consiliul national al Corpului este organul de conducere al Corpului în perioada dintre congrese, constituit din 251-275 de membri, reprezentând presedintii consiliilor departamentelor si ai consiliilor teritoriale, precum si delegati ai organizatiilor teritoriale sau, după caz, ai departamentelor, proportional cu numărul membrilor acestora, pe baza normelor stabilite de Congresul national al Corpului.

(2) Consiliul national al Corpului se întruneste în sesiuni anuale sau extraordinare, la convocarea Biroului  executiv central sau la solicitarea a cel putin o treime din numărul membrilor săi. Sesiunile Consiliului national al Corpului sunt conduse de presedintele Corpului.

Art. 35. - (1) Consiliul national al Corpului îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi si adoptă hotărâri cu majoritatea simplă.

(2) Hotărârile Consiliului national al Corpului sunt obligatorii pentru consiliile departamentelor, pentru consiliile teritoriale si pentru membrii săi.

Art. 36. - Consiliul national al Corpului exercită următoarele atributii principale:

a) stabileste principalele activităti ale Biroului executiv central pentru perioada dintre sesiunile anuale;

b) alege din rândul membrilor săi, la propunerea Biroului executiv central, cu majoritatea simplă de voturi, comisia de cenzori si comisii de specialitate, astfel:

1. comisia juridică, de resurse umane si probleme sociale;

2. comisia buget-finante;

3. comisia pentru perfectionarea pregătirii politistilor si pentru activitatea moral-educativă;

4. comisia de disciplină;

c) analizează anual si ori de câte ori este nevoie activitatea Biroului executiv central;

d) stabileste perioada si cota-parte din venituri, pe care consiliile teritoriale o virează Corpului, iar acesta o repartizează consiliilor departamentelor;

e) hotărăste, la propunerea Biroului executiv central, cu privire la modalitatea de recompensare a membrilor Corpului care s-au remarcat în mod deosebit;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Corpului, întocmit de Biroul executiv central.

Art. 37. - (1) Comisiile de specialitate îsi desfăsoară activitatea în mod permanent, pe baza unor norme proprii aprobate de Consiliul national al Corpului.

(2) Presedintele fiecărei comisii informează Consiliul national al Corpului despre activitatea acesteia.

 

SECTIUNEA a 6-a

Biroul executiv central

 

Art. 38. - Biroul executiv central este organismul de lucru al Consiliului national al Corpului.

Art. 39. - (1) Biroul executiv central este ales de Congresul national al Corpului, prin vot direct si secret, exprimat de două treimi din numărul membrilor prezenti.

(2) Biroul executiv central este constituit din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar general, un trezorier general si 5-7 membri.

Art. 40. - (1) Biroul executiv central îsi desfăsoară activitatea legal în sedinte ordinare lunare sau în sedinte extraordinare ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui, în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

(2) În exercitarea atributiilor sale Biroul executiv central adoptă hotărâri cu majoritate simplă.

Art. 41. - Biroul executiv central exercită următoarele atributii principale:

a) convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară Consiliul national al Corpului;

b) face propuneri Consiliului national al Corpului cu privire la acordarea de recompense în conformitate cu prevederile art. 36 lit. e);

c) prezintă spre aprobare Consiliului national al Corpului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;

d) participă, împreună cu structurile specializate, la initierea unor actiuni menite să sporească eficienta activitătii politienesti;

e) formulează puncte de vedere în cazul elaborării propunerilor de acte normative care se referă la activitatea politiei sau la Statutul politistului;

f) participă la elaborarea Codului de etică si deontologie al politistului;

g) acordă, la cerere sau din oficiu, în cazuri temeinic justificate, burse si ajutoare pentru politistii si/sau membrii de familie ai acestora aflati în dificultate materială sau financiară;

h) organizează activităti pentru cinstirea eroilor Ministerului de Interne;

i) organizează si desfăsoară activităti stiintifice, culturale si sportive;

j) desfăsoară activităti de sustinere a intereselor politistilor în fata autoritătilor interne si internationale;

k) exercită orice alte atributii stabilite de lege ori prin hotărâri ale Consiliului national al Corpului.

 

SECTIUNEA a 7-a

Presedintele Corpului National al Politistilor

 

Art. 42. - (1) Presedintele Corpului este ales de Congresul national al Corpului pentru o perioadă de 2 ani, dintre membrii săi care au o vechime de cel putin 10 ani în Politia Română si/sau în structurile prevăzute la art. 76 din Legea nr. 360/2002, dintre personalitătile recunoscute cu contributii marcante în activitatea profesională sau socială, în conditiile stabilite de art. 33 lit. a).

(2) Functia de presedinte al Corpului nu poate fi îndeplinită decât pentru cel mult două mandate.

(3) Presedintele Corpului este si presedinte al Biroului executiv central.

Art. 43. - Presedintele are următoarele atributii:

a) reprezintă Corpul în relatiile cu tertii, pe plan intern si international;

b) conduce si coordonează activitatea membrilor Biroului executiv central;

c) convoacă Biroul executiv central în sedinte de lucru;

d) în lipsa sa, împuterniceste la conducerea Biroului executiv central pe unul dintre vicepresedinti;

e) acordă împuternicire de reprezentare membrilor organelor de conducere sau presedintelui de onoare;

f) emite decizii pentru organizarea si desfăsurarea activitătii Corpului;

g) îndeplineste orice alte atributii încredintate de organele de conducere ale Corpului.

Art. 44. - (1) Presedintele poate fi eliberat din functie de către Congresul national al Corpului, cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor acestuia, la propunerea Consiliului national al Corpului, pentru neîndeplinirea atributiilor specifice, săvârsirea de abuzuri sau alte fapte incompatibile cu calitatea sa.

(2) Presedintele este suspendat din functie când împotriva sa a fost pusă în miscare actiunea penală.

(3) În perioada suspendării din functie atributiile presedintelui sunt exercitate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de Biroul executiv central.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător si membrilor Biroului executiv central, precum si presedintelui comisiei de cenzori.

 

SECTIUNEA a 8-a

Comisia de cenzori

 

Art. 45. - Comisia de cenzori este organul care verifică întreaga activitate financiară a Corpului, respectiv a departamentelor, si care îsi desfăsoară activitatea în mod continuu, pe baza prevederilor legale în domeniu, precum si a unor norme proprii aprobate de Consiliul national al Corpului.

Art. 46. - (1) Presedintele comisiei de cenzori si ceilalti cenzori sunt alesi de Congresul national al Corpului dintre politistii cu o  vechime de minimum 5 ani si cu studii de specialitate de nivelsuperior.

(2) Presedintele comisiei de cenzori informează Consiliul national al Corpului despre activitatea acesteia.

 

CAPITOLUL V

Veniturile si fondurile bănesti ale Corpului National

al Politistilor

 

Art. 47. - (1) Veniturile Corpului se constituie din:

a) taxa de înscriere, cotizatii lunare ale membrilor, venituri realizate din manifestări stiintifice, culturale si sportive si din drepturi editoriale;

b) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, în conditiile legii;

c) donatii si sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice, din tară ori străinătate, în conditiile legii si ale normelor instituite de ministrul de interne;

d) chirii, dobânzi si orice alte surse legale;

e) cota-parte din veniturile încasate de consiliile teritoriale, virată Corpului în conditiile art. 36 lit. d).

(2) Patrimoniul Corpului este folosit exclusiv pentru realizarea scopului acestuia.

(3) Biroul executiv central întocmeste anual proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului, pe care îl supune aprobării Consiliului national al Corpului.

Art. 48. - Organele de conducere răspund de utilizarea legală a veniturilor realizate în conditiile art. 47 alin. (1).

Art. 49. - (1) Fondurile bănesti ale Corpului pot fi utilizate pentru perfectionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse si de ajutoare, crearea unor institutii cu scop stiintific, investitii legate de dotarea cu mijloace adecvate activitătilor Corpului, cheltuieli administrativ-gospodăresti, asistenta juridică a membrilor, cumpărarea si  administrarea unor hoteluri, case de odihnă si cluburi ale politistilor, precum si pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnico-administrativ propriu.

(2) Corpul are calitatea de proprietar al bunurilor pe care le achizitionează în conditiile legii. Titlul de proprietate al Corpului asupra bunurilor proprii este supus regimului de drept comun.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 50. - (1) Numărul posturilor, denumirea functiilor si modul de salarizare a personalului care desfăsoară activitate permanentă în cadrul Corpului se stabilesc de Congresul national al Corpului, la propunerea Consiliului national al Corpului.

(2) Membrii Corpului aflati în activitate, încadrati în functii conform alin. (1), îsi păstrează calitatea de politist si beneficiază de drepturile si obligatiile specifice prevăzute în Legea nr. 360/2002, mai putin drepturile salariale, care vor fi suportate de Corp.

Art. 51. - (1) Ministerul de Interne va pune la dispozitia Corpului, la nivel central si teritorial, spatii, birotică si mijloace tehnice necesare, în conditiile legii.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege si de prezentul regulament, organele de conducere ale Corpului au acces la mijloace de comunicatii specifice utilizate de unitătile Ministerului de Interne.

Art. 52. - (1) Corpul are stampilă si siglă proprii, ale căror formă si continut vor fi stabilite de Congresul national al Corpului.

(2) Deviza Corpului este “Unitas per veritatem” (Uniti pentru adevăr).

Art. 53. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament se va constitui un comitet de initiativă, format din reprezentanti desemnati de sefii structurilor Ministerului de Interne cărora li se aplică prevederile Legii nr. 360/2002, care are obligatia de a organiza lucrările primului Congres national al Corpului, în termen de 90 de zile de la constituire.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de săli de sport în anul 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al anexei nr. 3/24/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de săli de sport în anul 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 5 martie 2002, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 1.306.

 

ANEXĂ*)

 

DETALIEREA

listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de săli de sport în anul 2002


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 1.308.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În întelesul prezentelor norme metodologice, cuvântul lege desemnează Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic.

Art. 2. - Pe teritoriul României, emisiunea instrumentelor de monedă electronică acceptate la plată si de alte entităti în afara emitentului se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2002 privind tranzactiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002.

Art. 3. - Pe teritoriul României, tranzactiile efectuate prin intermediul mijloacelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2002.

Art. 4. - Activitătile de asigurare, ca parte a serviciilor societătii informationale, se desfăsoară în România pe baza autorizatiei prealabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - (1) Autoritatea, precum si autoritătile publice, definite în art. 17 alin. (2) din lege, au obligatia de a publica, în vederea consultării, pe pagina de Internet proprie proiectele si măsurile de interes general privind serviciile societătii informationale pe care le initiază conform competentei în material respectivă.

(2) Proiectele si măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi însotite de documente privind motivatiile care stau la baza propunerilor si informatii cu privire la: data publicării documentului, data la care expiră termenul de depunere a observatiilor si data estimativă la care intentionează să adopte măsura care face obiectul consultării.

(3) Toate persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de postă electronică pe lista de corespondentă a initiatorului măsurii sau proiectului în cauză vor fi informate cu privire la lansarea consultării cel mai târziu la data publicării documentului.

(4) Din momentul în care textul supus consultării este publicat pe pagina de Internet, se va acorda un termen de cel putin 30 de zile pentru depunerea de observatii în scris de către orice persoană interesată. În situatiile în care măsurile trebuie adoptate  în regim de urgentă, acest termen este de cel putin 10 zile de la data publicării textului.

(5) Măsura sau proiectul supus consultării pot fi adoptate la 10 zile de la data expirării termenului de depunere a observatiilor.

(6) Cel mai târziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin care se adoptă măsura, initiatorul are obligatia de a publica un material de sinteză a observatiilor primite, care va preciza si pozitia sa fată de aceste observatii.

Art. 6. - O entitate constituită în scopul protectiei consumatorilor în statele membre ale Uniunii Europene are calitate procesuală activă pentru introducerea actiunii prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este o autoritate publică constituită în scopul protectiei intereselor colective ale consumatorilor într-o tară membră a Uniunii Europene, cu atributii în domeniile prevăzute de legea comertului electronic, conform criteriilor prevăzute în legile nationale;

b) este prevăzută în comunicarea Comisiei Europene privind entitătile calificate a introduce o actiune referitoare la protectia intereselor consumatorului în alte tări membre ale Uniunii Europene, în conditiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;

c) prin actiunea sau omisiunea contrară prevederilor legii comertului electronic, care se invocă în actiunea în justitie, sunt afectate interesele colective ale consumatorilor din statul din care face parte entitatea respectivă.

 

CAPITOLUL II

Comunicările comerciale

 

Art. 7. - (1) Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin posta electronică, cu exceptia cazului în care destinatarul si-a exprimat în prealabil consimtământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

(2) Consimtământul prevăzut la alin. (1) poate fi obtinut în orice formă si poate fi probat cu orice mijloc de probă. Sarcina probei revine furnizorului de servicii.

(3) Consimtământul comunicat printr-un mesaj transmis prin posta electronică este valabil exprimat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) este expediat din cutia postală în care destinatarul doreste să primească comunicările comerciale;

b) subiectul mesajului este format din concatenarea textului “ACCEPT COMUNICĂRI COMERCIALE DIN PARTEA”, scris cu majuscule, si numele sau denumirea persoanei în numele căreia se vor transmite comunicările comerciale.

Art. 8. - (1) Subiectul mesajelor transmise prin posta electronică, care constituie comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul “PUBLICITATE” scris cu majuscule.

(2) Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:

a) numele sau denumirea completă;

b) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;

c) domiciliul sau sediul;

d) numerele de telefon si fax;

e) adresa de postă electronică.

Art. 9. - (1) Destinatarul comunicărilor comerciale are dreptul de a-si revoca consimtământul de a primi asemenea comunicări prin simpla notificare a furnizorului.

(2) Furnizorul are obligatia de a implementa o procedură gratuită, accesibilă inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul să poată să îsi revoce consimtământul.

(3) Revocarea consimtământului prin mijloace electronice trebuie să-si producă efectele în cel mult 48 de ore de la initierea procedurii.

(4) Furnizorul trebuie să facă publică procedura prevăzută la alin. (2) pe pagina proprie de Internet si în cadrul mesajelor care contin comunicări comerciale.

 

CAPITOLUL III

Caracterul informatiilor si activitătilor în domeniul serviciilor

societătii informationale

 

Art. 10. - (1) Autoritatea va crea si va mentine o listă publică ce va contine deciziile autoritătilor publice cu privire la caracterul nelegal al informatiilor sau activitătilor din domeniul serviciilor societătii informationale.

(2) Autoritătile publice care emit decizii ce privesc caracterul nelegal al informatiilor sau activitătilor din domeniul serviciilor societătii informationale sunt obligate să trimită o copie a acelei decizii autoritătii. Autoritatea va publica decizia pe pagina proprie de Internet si în lista prevăzută la alin. (1).

Art. 11. - (1) Furnizorii de servicii ale societătii informationale, care oferă serviciile prevăzute la art. 12-15 din lege, nu au obligatia de a monitoriza informatia pe care o transmit sau o stochează si nici obligatia de a căuta în mod activ date referitoare la activităti sau informatii cu aparentă nelegală din domeniul serviciilor societătii informationale pe care le furnizează.

(2) Obligatiile prevăzute la art. 16 alin. (1) si (3) din lege se consideră a fi îndeplinite dacă furnizorii de servicii care au primit o plângere sau o sesizare din partea oricărei persoane cu privire la activitătile cu aparentă nelegală desfăsurate de destinatarii serviciilor lor sau cu privire la informatiile cu aparentă nelegală furnizate de acestia informează în cel mult 24 de ore autoritătile publice competente si întreprind toate măsurile în vederea nealterării informatiilor respective.

(3) Furnizorii de servicii au obligatia de a implementa o procedură gratuită prin care să le fie transmise  plângeri si sesizări din partea oricărei persoane cu privire la activitătile cu aparentă nelegală desfăsurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informatiile cu aparentă nelegală furnizate de acestia.

(4) Procedura prevăzută la alin. (3) trebuie:

a) să fie disponibilă si prin mijloace electronice;

b) să asigure primirea plângerilor sau sesizărilor în termen de cel mult 48 de ore de la momentul expedierii acestora.

(5) Furnizorul are obligatia să facă publică procedura prevăzută la alin. (3) pe pagina proprie de Internet.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale ale României si Directia de Stat pentru Arhivele Nationale din Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 19 aprilie 2000

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Protocolul de colaborare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale ale României si Directia de Stat pentru Arhivele Nationale din Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 19 aprilie 2000.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aplicarea protocolului prevăzut la art. 1 se vor efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat anual Ministerului de Interne.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 1.321.

 

PROTOCOL

de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale ale României si Direcia de Stat pentru Arhivele Nationale din Republica Populară Chineză

 

Constiente de importanta bogătiei arhivistice nationale si în dorinta de a dezvolta contacte reciproc avantajoase si schimburi de informatii în domeniul arhivistic,

Arhivele Nationale ale României si Directia de Stat pentru Arhivele Nationale din Republica Populară Chineză, denumite în continuare părti contractante,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor sprijini în conditii reciproc avantajoase dezvoltarea colaborării în scopul cercetării stiintifice si folosirii practice a documentelor de arhivă în conformitate cu legislatia în vigoare în fiecare dintre cele două state.

 

ARTICOLUL 2

 

Cele două părti contractante vor realiza această colaborare prin schimburi reciproce de literatură de specialitate, instrumente informational-stiintifice arhivistice, reproduceri după documente de arhivă si îndeosebi în domeniile restaurării documentelor si combaterii dăunătorilor documentelor de arhivă.

 

ARTICOLUL 3

 

Cele două părti contractante vor colabora, prin intermediul specialistilor din institutiile arhivistice, în domeniul combaterii prin metode traditionale (fără folosirea de substante chimice nocive) a dăunătorilor materialului arhivistic.

 

ARTICOLUL 4

 

Cele două părti contractante vor initia si vor dezvolta schimbul de experientă în privinta metodelor si materialelor folosite la restaurarea documentelor degradate, îndeosebi a celor scrise pe hârtie.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante sunt de acord cu realizarea de schimburi de specialisti în domeniul restaurării si conservării documentelor.

Cheltuielile de cazare si masă ale acestora vor fi suportate de partea contractantă primitoare, iar cheltuielile de transport de partea contractantă trimitătoare. Numărul de specialisti si durata deplasării vor fi convenite de comun acord în fiecare an.

ARTICOLUL 6

 

Cele două părti contractante se vor sprijini reciproc în cadrul participării la conferinte arhivistice internationale, seminarii, stagii pentru studii si întâlniri ale arhivistilor.

 

ARTICOLUL 7

 

Colaborarea dintre cele două părti contractante prevăzută de prezentul protocol nu exclude alte contacte de specialitate si forme de colaborare în domeniul arhivistic, care vor fi convenite de comun acord.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul protocol intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne privind intrarea lui în vigoare. Protocolul va fi valabil 3 ani, iar valabilitatea lui va fi prelungită pe noi perioade de câte 3 ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu îl va denunta printr-o notificare scrisă, cu cel putin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Semnat la Beijing la 19 aprilie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile chineză, română si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul aparitiei unor diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Arhivele Nationale ale României,

Costin Fenesan

Pentru Directia de Stat pentru Arhivele Nationale

din Republica Populară Chineză,

Mao Fumin